Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX AGYKONTROLL 4321
Copyright (C) HIX
2013-09-01
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Szeretettel a továbbiak... (mind)  92 sor     (cikkei)
2 szeretni (mind)  34 sor     (cikkei)
3 Re: *** HIX AGYKONTROLL *** #4320 (mind)  115 sor     (cikkei)
4 re: Következő rész Kurt T. Szellemi törvények könyvéből (mind)  70 sor     (cikkei)

+ - Szeretettel a továbbiak... (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kiemelt sorok: >>>
55. Vonzódunk a hozzánk hasonlókhoz, mert általuk megerősítve érezzük
magunkat abban, amilyenek vagyunk.<<<


49. A szeretetben nem várok feltétlen viszonzást, cselekedeteim
mozgatórugója a gyengéd odafigyelés, nagyrabecsülés és csodálat.
Szerethetek mellette másokat is, és ezt a jogot neki is megadom.

50. A lélektársi kapcsolatban az a cél, hogy teljesen önmagam legyek, és 
a
társamat hozzásegítsem ahhoz, hogy mindazokat a gondolat- és
érzelemmintákat feloldja, melyek bennünket újra meg újra az elvárások és
szerepek szintjére rántanak le. A szabadság és bizalom légkörében élek
vele, amelyet kizárólag az igaz szeretet, szerelem tesz lehetővé.

51. Szabadság létezik valamely társ szeretete, szerelme nélkül is, a
szeretet azonban nem létezik szabadság nélkül.

52. A szerelmes birtokolni akarja szerelmét, kisajátítani, függővé tenni.
Csakhogy mindaddig, amíg a szeretetben a függőségnek bármilyen formája
megvan, a kapcsolat nem tökéletes.

53. A szeretet azt jelenti, hogy örömmel munkálkodom mások javán, és
hozzájárulok személyes kibontakozásukhoz.

54. Minden ember keresi ideális társát, és csak kevesen érzik úgy, hogy 
meg
is találták. Az ideális társ, az úgynevezett lelki társ az, aki
mindkettőjük számára lehetővé teszi az optimális fejlődést. Nem csupán 
két
ember közötti kapcsolatról van szó, hanem két lélek között létrejött
kapcsolatról, s ebből a tényből az együttélésre és a szeretetre vonatkozóan
nem kevés tanulság vonható le.

55. Vonzódunk a hozzánk hasonlókhoz, mert általuk megerősítve érezzük
magunkat abban, amilyenek vagyunk.

56. Egy ember egész életében az ideális partnert kereste. Gazdag lett és
híres, de egyedül maradt. Amikor megöregedett, megkérdezte őt egy riporter,
sikerrel járt-e a keresgélése, mire ô ekképpen válaszolt: "Igen,
megtaláltam az igazi párom. Amikor harmincéves voltam, akkor találkoztam
vele. De sajnos ô is az ideális partnert kereste!"

57. Rendre elkövetünk egy hibát: kívül keressük a szeretetet - azt akarjuk,
hogy bennünket szeressenek. Csakhogy nem kaphatok több szeretetet, mint
amennyit magam képes vagyok adni.

58. Vannak emberek, akik félnek az egyedülléttől, társ nélkül
életképtelennek tartják magukat, úgy érzik, nem tudnak egyedül boldogok
lenni, és azt remélik, hogy egyedüllétük megszűnik, mihelyt egy másik
emberrel élnek együtt. Két boldogtalan ember azonban nem lesz csupán
azáltal boldog, hogy együtt él, különösen nem akkor, ha ehhez még az a
félelem is társul, hogy a másikat elveszíthetem. Az igaz szeretet nem
félelemre épül.

59. Ha megtanulom, elsajátítom az egyedüllét művészetét, akkor tiszta
öntudatra ébredek, az egy-létbe jutok. Ebben a tudatban intenzív és mély
kapcsolatba kerülök másokkal és rajtuk keresztül a mindenséggel, mely
kapcsolat nem a gondolkodás révén jön létre, hanem a létezés minden
szintjét átfogja.

60. A társkapcsolat értelme abban rejlik, hogy a partner szembesít a
hiányosságaimmal, megmutatja, hol nem vagyok még egészséges.

61. Az igaz szeretethez vezető úton az első lépés, hogy úgy kell a másikhoz
odafordulni, hogy érte semmi jutalmat ne várjak, és magából az
odafordulásból nyerjek magam számára boldogságot és megelégedettséget. 
Ha
mégis kapok valamit, akkor az egy plusz ajándék.

62. A tartós szeretet feltételei: csodálat, mindkét felet lelkesítő
feladat, megértés.

63. Keressük az ideális partnert, s közben megfeledkezünk arról, hogy a
rezonancia törvénye értelmében csak akkor tudjuk magunkhoz vonzani az
ideális partnert, ha előbb mi magunk válunk ideális partnerré. Így tehát 
az
a társ, akivel e pillanatban éppen együtt vagyunk, pontosan az ideális
társunk, minthogy éppen azt a leckét kínálja nekünk, melyet még meg kell
tanulnunk ahhoz, hogy valóban ideális társak legyünk.

64. A szeretet olyan, mint egy magányos hegyi kunyhó, amelyben az ember
csak azt találja, amit magával visz.

65. Az egyedüllét olyan feladat, melyet minden ember valamikor önmaga elé
állít, és amely elől nem lehet megfutamodni: meg kell oldania. Ez nem azt
jelenti, hogy remetévé kell válni, az egyedüllét nem fájdalmas magány vagy
izoláció.


Barátsággal üdv. Anikó.
+ - szeretni (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

hogyaszongya...idézet Anikó küldeményéből:
Feladatunk és egyben életünk értelme is ezen a földön,
hogy megtanuljunk szeretni

hát lehet...de már 10 000 éve próbáljuk:) s nem sikerül
a bolygó tele volt-van-lesz sebzett népekkel, mióta
lemásztunk a fáról, s rájöttünk el lehet venni a másét...
ugyhogy ebben az állításban hinni felettéb reménytelen,
az már inkább hogy a célunk, maga a létezés, megannyi
formájában, mint pl az óceán lényei, ahogy őket elnézem
a kisfilmekben, káprázatos, mennyi szin - nem is értem 
odalent a fekete mélyben minek nekik szín - forma,
mennyi megoldás a túlélésre...ja és odalent sem szeret
senki senkit hanem , hamm bekaplak...megöllek a cél...
és a bolygó 75%a ugyibár víz...
de mi a maradék negyedében sem tudunk megférni
békésen egy másodpercre sem...
pl elmegyek az első emelet egyik lakása előtt, három
gyerekes család, s korán reggel hallom az anya dühös
kifakadását, hogy őt mindenki lesz...ja...s orditanak a
gyerekek közben...idilli nem ? szeretet a cél...
egyáltalán tudtuk ezt vmikor is ? néha jön egy guru
s figyelmeztet rá bennünket, aztán nézhetjük a tv-ben
egyenes élőben hogy repülnek a szuper bombázók...

hol-hogy kéne kezdeni ? vhol nagyon el van rejtve...

zárójelben jegyzém meg eme negativ írásom végén,
hogy a gröndlandiak egyik gleccsere, az utolsó 10
évben annyit csökkent méretét tekintve mint előtte
100 év alatt...és ez csak az egyik, a többi is folyamatosan
csökken...
ugyhogy azt gondolom nem a szeretet a célunk, hanem
a tulélés, a létezés egyáltalán, aztán megjlátjuk...vagy sem
+ - Re: *** HIX AGYKONTROLL *** #4320 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szép napot Kedvesem!

 Folytatás következik:
        HIX AGYKONTROLL 4320 
          Copyright (C) HIX 
       Sat Aug 31 03:01:39 CEST 2013 
          Authors bear full responsibility for their articles. 
          Új cikk beküldése Text forma Lemondás 
       
    
        Következő rész Kurt T. Szellemi törvények könyvéből 80 
sor   ori.aniko_moc.liamg 

---
       
       + - Következő rész Kurt T. Szellemi törvények könyvéből 
VÁLASZ 
Feladó: ori.aniko_moc.liamg 

>>>22. Ha netán hamis hangot ütsz meg, gondolj arra, hogy egyetlen ember
sincs, aki hibátlanul játszana. Tanulj a hibádból, hogy dallamod egyre
tisztábban csengjen, az a dallam, amely neked egészséget, szeretetet,
harmóniát és örömet szerez.<<<33. A szeretet alaptörvénye annak az erőnek, melyet mi Istennek nevezünk.
Ha megtanulunk szeretni, és ezt párosítani is tudjuk bölcsességgel, akkor
tökéletesek leszünk. Feladatunk és egyben életünk értelme is ezen a földön,
hogy megtanuljunk szeretni. Nemcsak a partnerünket, hanem egy olyan,
mindent átfogó szeretet képességét kell elsajátítanunk, amely többé már
senkit és semmit nem zár ki.

34. Ezen a világon semmi sem történik véletlenül, hanem minden az ok és
okozat törvénye szerint működik. Minden élet törvény.

35. A szeretetben mindig éppen azt a társat találjuk meg, aki nekünk
megfelel, ugyanis a rezonancia törvényének megfelelően csak ilyen partnert
tudunk magunkhoz vonzani.

36. Ha valakit szeretek, akkor önmagamat adom, az illetőnek a legjobbakat
akarom és kívánom, anélkül, hogy ezért bármiféle ellenszolgáltatást várnék.

37. A szeretet az az öröm, amelyet akkor érzünk, amikor a szeretett emberre
gondolunk, vagy a társaságában vagyunk, vagy valamely közösen végzett
munkában beteljesülést találunk.

38. Szerelmesnek lenni és igazán szeretni két különböző dolog, miként a
virág és a gyümölcs. A gyümölcs megjelenésével eltűnik a virág.

39. A kozmoszban mindennek van tudata, függetlenül attól, milyen szinten
jelenik meg. Nincs halott anyag, miként nincsen vak, tudattalan törvény 
sem.

40. Mindenki alkot magának egy ideálképet önmagáról, akár tudatosan, akár
tudattalanul, és így saját másságát nem fogadja el. Minthogy a külső csupán
a belső tükörképe, ekképpen saját külsejét is elutasítja. Az ideálkép
azonban cél, és valamely célt csak úgy érhet el az ember, ha nekivág az
útnak.

41. A "kozmosz" szó rendet jelent, és jelzi, hogy minden létező a
kozmoszban benne rejlő teremtéstervnek engedelmeskedik. Ez a teremtésterv 
a
szellemi törvényekben fejeződik ki.

42. A szeretet azt jelenti, hogy megnyitom magam, és beengedem a
többieket, hagyom, hogy részt vegyenek mindabban, ami engem foglalkoztat,
megosztom magam velük, önmagamat felkínálom nekik.

43. A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig az adással
kezdődik. Ez a szeretet, szerelem legnagyobb titka.

44. Lelki társakként olyan szeretetben élünk, amely szabadságot ad, és
mindkét fél számára a továbbfejlődés távlatait nyújtja. Ez a szeretet utat
mutat ahhoz, hogy saját igazságomat megtaláljam és kövessem.

45. A szeretet azt a vágyat kelti életre szívemben, hogy a másik boldog
legyen, és kész vagyok ennek érdekében bármit megtenni: időt adni neki, 
ha
időre van szüksége, figyelmet, ha figyelemre van szüksége, és szabadságot,
ha szabadságra van szüksége.

46. Mindarra, ami bennünket tökéletessé tesz, szükségünk van, és magunkhoz
vonzzuk. Azt mondhatjuk hát, hogy az alapvető hasonlóságok egy kapcsolat
alapját adják, az egymást kiegészítő különbözőségek pedig az igézetet.

47. Lelki társamat a lélek szintjén találom meg, nem a szerepek és
elvárások szintjén. Ekképpen lesz ô az én számomra "kapu a belső
Paradicsomhoz", amely saját tökéletességemhez vezet. Úgy szeretem őt, ahogy
van, és nem olyannak, amilyennek véleményem szerint lennie kell.

48. Mihelyt megszabadulunk attól a félelmünktől, hogy egyedül maradunk,
képesek leszünk partnerünknek is nagyobb szabadságot adni. Csak ekkor válik
lehetővé az igaz szeretet, mert a szeretet nem zár be, és nem tart fogva.
Ha megpróbáljuk a másikat láncra verni, meghal a szeretet, és nem marad
belőle más, mint a megszokás.


Nagy szeretettel és barátsággal. Anikó.


 Tetszett? igen nem 
    

---
       
       MOKA GURU WINDOWS TIPP RANDI KUKKER HIR JATEK WEBMESTER UTAZAS 
       AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER FELVIDEK FILOZOFIA 
       HANG KONYHA KORNYESZ KULTURA MOBIL MOZAIK NY NYELV OTTHON 
PARA 
       SPORT TANC TUDOMANY UK VITA
+ - re: Következő rész Kurt T. Szellemi törvények könyvéből (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves levelezőtársak!

 

Itt most sajnos egy negatív hozzászólás következik, bár én a tetszikre 
kattintottam az idézeteket olvasva.

 

Ezek a bölcsességek jól hangzanak (tetszettek!) de nagyon felületesek. 
Nézzünk 
csak egyetlen pontot:

,,34. Ezen a világon semmi sem történik véletlenül, hanem minden az ok 
és

okozat törvénye szerint működik. Minden élet törvény."

 

Fordítsuk meg: hány oka van egy okozatnak? Valójában végtelen sok. Ezek 
közül 
bármelyik igen kis mértékű változtatása jelentősen megváltoztathatja az 
okozatot, gondoljatok csak erre a kis versikére:

Egy szög miatt a patkó elveszett.

A patkó miatt a ló elveszett. 

A ló miatt a lovas elveszett.

A lovas miatt a csata elveszett.

A csata miatt az ország elveszett.

Máskor verd be jól a patkószeget!

(Angol népköltés, Károlyi Amy fordítása, Halász Judittól ismerhetitek)

Találunk-e hivatkozást a történelemkönyvben II. Lajos király szegkovácsára?

 

Egy másik, sajnos mindennapi példa: figyelmetlenül vezetett, nem az útviszonyok
nak megfelelő sebességgel vezetett. Gondoljatok utána, ezek az egyszerű 
okok 
mennyire bonyolultak valójában és milyen messzire (túl a kerék feltalálásán) 
vezethetőek vissza.

 

Utólag (és látszólag) könnyű megtalálni az okot, ha másban nem is, abban, 
hogy 
,,ez volt Isten akarata", vagy ,,ez volt a karmája". Ugyanakkor ,,nem ismerhetj
ü
k Isten akaratát" és minden élőlénynek (szűkebben embernek) megvan a saját 
karmája és ezek között végtelen számú kölcsönhatás lehetséges.

 

Pozitív állítás a végére. Mit tehetünk? Programozzunk alfában pozitív dolgokat 
és fejezzük be ezzel: ,,Történjen az, ami mindenkinek a lehető legjobb!". 
Utána 
cselekedjünk ennek megfelelően bétában. 

 

Egyre jobban

Zoli

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS