Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 777
Copyright (C) HIX
2004-09-28
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 eu (mind)  3 sor     (cikkei)
2 Re: Tribad (mind)  17 sor     (cikkei)
3 Re: Kerekes hokedlik (mind)  105 sor     (cikkei)
4 Pasztorizal (mind)  12 sor     (cikkei)
5 Re: szek (mind)  14 sor     (cikkei)
6 Kerekes samlikon ulo tribadok 1. (mind)  194 sor     (cikkei)
7 kerekesszek (mind)  19 sor     (cikkei)
8 hejesiras (mind)  50 sor     (cikkei)

+ - eu (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Betűhű idézet a http://local.hu.eea.eu.int/ weblapról, kommentár
nélkül:
"A forditások minőségbiztosítással készülnek"
+ - Re: Tribad (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztellt Lista!

HIX NYELV #776, Racskó Tamás >:

> [urning] valószínűnek tartom, hogy a német |ur-| 'ősi, régi' szó
> |-(n)ing| személynévképzős származékával lehet dolgunk. 

 Tévedtem. A szó a német Karl-Heinrich Ulrichs alkotása 1862-ből -- ki 
maga is homoszexuális volt --, és jelentése: 'uránoszi'. Afrodité nő 
nélkül teremtetett Uránosz levágott hímtagjából, emiatt Plantónnál 
Aphrodité Urania az igazi, erkölcsös szerelem megtestesítője. Ez 
egyébként a férfiak szerelmét takarta (a plátói szerelem tehát férfi 
homoszexualitás). Ebből a platóni epitetonból alkotta Ulrichs az 
|Ur(a)ning| műszót.
 Ez az idő, amikor a |homoszexuális| kifejezés is létrejön, ennek 
alkotója az osztrák Karl-Maria Kertbeny 1869-ben. Ez utóbbi némi 
versengés után kiszorította az előbbit.
+ - Re: Kerekes hokedlik (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Lista!

 Tegnapi, a tárgyban írt levelem elnyelődött valahol az internet 
bugyraiban. Talán jobb is így... 

HIX NYELV #776, >:

> Jelen pillanatban is kerekes széken ülök, ami nemigen alkalmas
> mozgáskorlátozottak közlekedésére. Egy irodakellékes boltban vettem 2
> éve. Öt kereke van, teleszkópos és forgok benne ha akarok. 

 Én is ilyenen ülök, de én ezt |görgős szék|-nek hívom. Ebben 
megerősít az a tény, hogy az érdekelt bútort ilyen néven lehet kapni a 
boltokban, pl. 
<http://tinyurl.com/5aa6d>;, <http://arukereso.hu/xCategory~3042>;


HIX NYELV #776, Móni >:

> egybeírandó nemkülönben [...] a "levelezőlista", csak hogy a
> leggyakrabban hibásan előforduló szavak közül említsek párat 

 De a |levelező szak| nem írandó egybe, jóllehet a szak egyáltalán nem 
levelezik. Azonban tényleges jelentésváltozásról nem beszélhetünk, 
hiszen a 'szak, ami levelezik' fogalom üres (nem létező), így nincs 
mihez képest a jelentésnek megváltoznia.

 Az "-ó, -ő" végzős melléknévi igeneveknél a szabályzat egy elég 
világos distinkciót ad a jelentésváltozásra, pl. "az igenév nem 
folyamatot, hanem valamire való képességet, rendeltetést fejez ki". Ami 
ez "alatt" van, mint pl. a |levelező szak| az nem indokolt mértékű 
jelentésváltozás. Praktikusan egyébként minden jelzős szókapcsolat 
jelentésváltozást szenved, hiszen valamilyen aktualizált értelemben 
használjuk: a népdalaink |barna (kis)lány|-a sem barna, csak a haja az, 
ellenben mondjuk Naomi Campbellel. Akit meg |fekete|- zünk, holott 
barna. Aki keres jelentésváltozást, az tehát talál. 

 A |karosszék|-hez: A szabályzat 112. pontja felsorol egy jópár 
példát, amelyet a fenti szabály ellenében, a helyesírás egy régebbi 
állapotából eredő hagyomány okán egybeírunk: pl. |forgószínpad, 
javítóműhely, mozgókórház, mérőműszer|. Ez azonban nem ok arra, hogy 
álhagyományos kivételeket gyártva a *|levelezőszak|-ot egybeírjuk. [A 
gondolatmenet a köv. bekezdésben folytatódik...]


> Itt jut eszembe, hogy nemrég, a #745 körül, meg utána valamivel volt
> szó itt a helyesírás társadalomban betöltött szerepéről. 

 A helyesírás társadalmi szerepe a baromfiudvarból ismert "csipkedési 
rangsor" meghatározása. Te a 775-esben és itt is nem túl megértően 
szóltál azokról, akik a |levelezőlista|-t különírják. Nos, itt te 
csipkeded meg őket a felettük való műveltségi dominanciádat 
érzékeltetve. De vannak olyanok, akik viszont téged csipkednek meg a 
*|kerekesszék| egybeírása miatt, mert nem tudod biztonsággal megítélni, 
hogy hol van az egybeírás-különírás szűk mezsgyéje, ráadásul a 
hagyomány miatt egybeírt alakokat is a rendszer részének tekinted. 
Holott ezek azért lettek megtartva, hogy téged (ill. másokat) 
elbizonytalaníthassanak, miáltal kiszorítható vagy(tok) a rangsor 
elejéről.

 Mindem empátiám azé, akit csipkednek, de én ide sorolom azokat is, 
akik egybeírják a |kerekes szék|-et és azokat is, akik külön a 
|levelező lista|-t. Aki viszont az utóbbi hibát kárhoztatja, attól én 
etikailag elvárom, hogy az előbbi deviációval szemben is így járjon el. 
 [Ezt nem személyes éllel írtam.]


> és a poén kedvéért odaírtam még, hogy az "utánanéz" szó is egybeírandó 

 Szintén csak a poén kedvéért említem, hogy az |utánanéz| _szó_ persze 
egybírandó, de az |utána néz| _szókapcsolat_ nem. (Mert a döntés nem 
az, hogy egybe- vagy külön írjuk, hanem az, hogy ez egy szó-e, avagy 
sem. Ha már tudjuk, hogy egy szó, akkor automatizmusok mozgatják tovább 
a dolgot.)


HIX NYELV #776, Ferenc >:

> A kerekesszek ugyanis _nem_ egyszeruen olyan szek, amelyre kerekeket
> szereltek fel, hanem egy specialis eszkoz. 

 Nem tudom, kérhetnék-e egy _valódi_ példát olyan székre, amelyre 
kereket (nem görgőt!) szereltek és _nem speciális_ eszköz? 


> Nem hinnem, hogy a nyelveszek ra tudnak venni a szakembereket, hogy ne
> reszesitsek elonybe az egybeirast. 

 Elmondom a saját esetemet: én pl. mint szakember az egybeírt 
|feketerigó| alakot preferálom. Más szakemberek viszont odajutottak, 
hogy a linnéi binominális tudományos nómenklatúrát implementálni kell a 
magyar köznyelvi nevezéktanban is. Ebből viszont a különírt |fekete 
rigó| jön ki. (Jelenleg ez az álláspont "vezet".) Amikor tehát nekem 
vitám van a különírással, nem is a különírással van bajom, hanem a 
helyesírás adott részrendszerének alapelveivel.

 És ez nem is csak nyelvész--szakember szembenállás, mert a másik 
oldalon is szakember(ek) van(nak). A szaknyelvi helyesírás általában 
mindig a szaknyelvet használók egy csoportjának alkotása, a nyelvészek 
max. sorjáznak. Mivel azonban nekem nem rentábilis egy ellenrendszert 
alkotni a Gozmány-félével szemben (mert a helyesírásnak rendszert kell 
alkotnia, hogy ne legyen az egész egy nagyra nőtt memoriter), morogva 
bár, de elfogadom a külön írt |fekete rigó|-t, mint közösségi normát. 
(Ami persze nem jelenti azt, hogy én is külön fogom írni; de másokat 
nem bujtogatok erre.)
+ - Pasztorizal (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Egy novella szereplője mondja:
"...ahol én most pasztorizálok." 
Az utolsó szót még soha nem hallottam. A szövegkörnyezetből ítélve 
a lelkipásztori teendők ellátását jelentheti. 

Kérdés: e szó mintájára mondhatjuk-e, hogy az orvos doktorizál, a 
mérnök mérnökizál vagy olyan régies képző ez, hogy ma már nem 
használatos?

Üdv,
Szegedi Ga'bor (gszegedi at freemail.hu, http://gszegedi.freeweb.hu)
Oly sok a bolond es oly keves a tron (Adamis A.)
+ - Re: szek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

Jo hogy irtal a konyvrol, mert mar kerdeztem toled maganban a
peldanyszamot-ami azert fontos nekem, mert csak karacsonykor tudom
megvenni, akkor jarok otthon-csak nem valaszoltal szerenysegbol kifolyolag
biztos:-) Az izraelitas hasonlattol elkepedtem teljesen. Nem is idezem
ide........A nemetben maguk a zsidok is hasznaljak mindket szot,
IKG-Israelitische Kultusgemeinde, es mar a II. vh elott is igy neveztek
_magukat_ Ket eve voltam itt a viszonylag uj zsinagogaban, egy
ismeretterjeszto eloadason, az eloado-zsido, vagy legyen izraelita "pap"-
hol igy nevezte magukat, hol ugy.
A kerekesszek nem az angolbol jott egy az egybe egyben?:-)

Vica
+ - Kerekes samlikon ulo tribadok 1. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

ATTILA

> A tolókocsival egyébként semmi bajom nincs azon kívül, hogy én is
> elhittem, hogy bántó, és nem-PC:

 Akkor kérlek, hidd el most nekem, hogy nem bántó és PC. Én először öt
évig tolókocsiztam, most fél éve megint tolókocsizom, a családom
tolókocsisokkal van tele, úgy érzem, hogy véleményt formálhatunk.

> abban lehet bántóságot találni, hogy a benne ülő által vezetett
> eszköz utasáról/vezetőjéről azt sugallja, hogy önerőből nem tud
> haladni, csak ha tolják a kocsit, de ez valóban nem tűnik alapvető
> elemnek.

 Valamikor azt nyilatkozta egy "közvéleményformáló elemünk" (Dóra
Kriszta, a Pirítósban idéztük), hogy "azért kerekesszék, mert gyorsan,
flottul, normálisan lehet vele közlekedni, és azért nem tolókocsi,
mert nincsen szükségem arra, hogy engem bárki is taszigáljon". A cikk
helyére teszi Dóra állításait, itt csak annyit mondanék, hogy igenis
vannak, akik önerőből nem tudnak haladni.

> Ugyanakkor számomra a tolókocsi egyszerűen nem ezt az eszközt
> jelenti. Az az én anyanyelvváltozatomban az az ágyszerű eszköz,
> amelyre a beteget fektetik, és betolják a műtőbe, majd ki onnan.

 Ezt mi a Karolinában műtőskocsinak hívtuk. Állandó szereplője volt
életünknek, időnként eljött valakiért és levitte a zöld szalonba,
aztán visszahozta alva, pipával a szájában. Íratlan szabály volt, hogy
a műtőskocsinak utat kell engedni, mert aki rajta fekszik, az nem ér
rá várakozni.

> Ezért tartom jobbnak talán a kerekes széket. De hát poliszémia is
> van a nyelvben, úgyhogy ez se gond.

 A kerekes székkel nekem az a bajom, hogy mindmáig senki sem tudta
értelmesen megmagyarázni, hogy 1. miért ülőbútor egy közlekedési
eszköz, 2. ha a tolókocsi szó nem jó azért, mert némelyeket nem
tolnak, attól miért nem kocsi többé. A Pirítós által Dóra-féle
taszigálási dilemmának nevezett probléma április óta megoldatlan.

> Tehát nekem nincs különösebb preferenciám, s mint kívülállónak nem
> is illik, hogy legyen.

 Nem vagyok benne biztos, hogy kívülállónak vagy tekinthető. Igen, a
tolókocsisok mint a szó napi használói valóban etalonnak tekinthetők
(lennének, ha nem hülyítette volna meg őket az állambürokratikusan
elvágólagos hivataloskodási körbeintézkedészet), de olyan kérdésekben,
mint "közlekedik-e a magyar beszélő ülőbútorokkal" vagy "ami keréken
gurul, az kocsi-e", minden magyar anyanyelvű ember kompetens.

> Kicsit kényelmetlenül érzem magam az önreklám miatt. Úgyhogy
> mindenkitől bocs, és ígérem, nem csinálok belőle rendszert.

 'csánatot kívánok, ha én valamit csinálok, akkor nem tartom titokban.
Először is Columbo hadnagy úgyis rájön, másodszor pedig speciel
könyvet azért írok, hogy az emberek elolvassák. Meglehetős
nehézségekbe ütközik olyan könyvet olvasni, amiről az ember nem
hallott.

> Az első kötet, a Helyesírás épp egy hónapja jelent meg, Laczkó
> Krisztina és jómagam munkája, 1540 A/5 oldal terjedelmű.

 Ihajla!

> A kötet első fele (kb. 400 oldal) a Tanácsadó rész, amely a
> helyesírási szabályzat alapján, de annál részletesebben,
> magyarázatokkal, táblázatokkal kifejti a magyar -- elsősorban
> köznyelvi -- helyesírást, felvet és megoldási javaslatot állít
> számos, a helyesírási szabályzatban nem taglalt kérdésre.

 Hm-hm... hiánypótlásszagot érzek!

> Ára: 5980 Ft.

 Uff. No igen, evvan, ekkő szeretni. Sajnos idén már nemigen várható,
hogy eljutok könyvesboltba, de megpróbálom majd megszerezni.

> A franciaablak ajtó, nem?

 Nem tudom, ezt a szót még sose hallottam. Mia?

HUNTER

> Én [a nyelvérzékkel megáldott laikus] még mindig az egybeírásra
> hajlanék. Jelen pillanatban is kerekes széken ülök, ami nemigen
> alkalmas mozgáskorlátozottak közlekedésére. Egy irodakellékes
> boltban vettem 2 éve. Öt kereke van, teleszkópos és forgok benne ha
> akarok.

 No igen. "De hát poliszémia is van a nyelvben", amint Mártonfi druszám
épp az imént mondotta.

> Kérdés, van-e szükség arra, hogy tapintatból mellőzzük a tólókocsi
> kifejezést, ami szerintem azt sugallja, hogy egy a mozgásában
> valahogy korlátozott embernek segíteni kell.

 Szerintem 1. nem sugallja, 2. na és ha sugallja, akkor mi van? Nem
kell segíteni? Dehonnem. Hát akkor?
 Én nagyon szeretem a kólát, a sült krumplit és Woody Allent, de nem
vagyok szentül meggyőződve arról, hogy mindent automatikusan át kell
venni csak azért, mert amerikai. Például Schwarzeneggert és a kecsöpöt
nem szeretem. Szóval értem én a törekvést, ami a hülye -- szellemi
fogyatékos -- értelmi fogyatékos -- értelmi sérült -- értelmileg
korlátozott -- mentálisan hátrányt szenvedő -- mentális kihívásokkal
küzdő sorozatot kialakította, de ennek a sorozatnak itt nincs vége,
vagy abba torkollik, hogy latinul nevezzük meg, és olyanok leszünk,
mint a száz évvel ezelőtti orvosi könyvek, amik minden "kényesebb
részletet" latinul tárgyaltak meg, vagy abba a kifejezésbe torkollik,
hogy hülye. Nem tehetek róla, de nekem muszáj röhögni, amikor azt
hallom, hogy a tett színhelyén elfogtunk egy úriembert véres késsel a
kezében.

> Erre a kérdésre csak mozgássérült tud válaszolni.

 Tudna, ha a mozgássérültek felét nem bolondította meg a
hivatalnokságilag megrendszabályozott államrendfennhatósági
tömegkommunikáció. Már nem tudom, hány tolókocsis oktatott ki
személyesen vagy média útján, hogy nem tolókocsi, mert nem kell tolni
(homályban hagyva, hogy attól még miért nem kocsi többé). Ezek
egyébként mind friss balesetesek. Akit néhány éven belül ütött el az
autó, dobott le a ló vagy lepett meg a víz hiánya a medencében, az
kerekesszéket mond (egybeírva, mert nem olvassák a Nyelvet!) -- aki
viszont ebben élte le az életét, az tolókocsit. De azoknak is már egy
hányada megszeppent, hogy hátha ő nem politikailag korrektül beszél,
és gyorsan átváltott a kerekesszékre.

>> Föltennék tisztelettel egy kérdést. Lehet-e egy széken _feküdni?_
> Természetesen lehet, éjszakás műszakban ez nagyon jellemző. ;]

 'csánat kívánok, attól, hogy az ügyeletes elalusz a székén, attól még
nem feküsz. Ülve alusz.

> De erre irodalmi példát nem tudok.

 No, akkor azt hiszem, hogy amíg valaki föl nem leli az irodalmi
példát, addig széken feküdni a magyar nyelvben nem lehet.

>> Ha nem, akkor szeretnélek megkérdezni Benneteket, hogyan
>> neveztessék a http://lattilad.org/temp/1.jpg képen látható eszköz.
> Szerintem ez a lehajtott háttámlájú ~.

 Már engedelmet! Most én akkor minden egyes alkalommal, amikor a bótban
láda láda hátán áll, úgy forduljak az eladóhoz, hogy "elnézést, arrébb
tenné, mert nem fér el a lehajtott háttámlájú kerekes székem"? Mire
ezt végigmondom, lejár a műszakja. A gyakorlati életben használható
terminust kérek, mert beszélnem kell róla, és nem várhatom meg, amíg a
De Jure Alapítvány szorgos kutatások útján kideríti, hogy a neve
igazából lehajtott háttámlájú, felemelt lábtartójú, gyengeáramú
villamos motorok útján működtetett, joystick által számítógépes
áramkörök segítségével irányított, mozgáskorlátozottságában kihívással
küzdő természetes személy közlekedésben történő részvételének lehetővé
tételére rehabilitációs céllal megtervezett komód.

TAMÁS

> Meg azt is a nyelvhasználat rovására lehet írni, hogy még a nemet
> sem jól egyeztetik, hiszen helyesn "leszbika" lenne.

 Asszem, jobb, hogy nem jól egyeztetik. Túl sok viccre adna alkalmat.
:)

> helyesen |leszbia|, |leszbisz|, |leszbiasz|, |leszbiaka| vagy
> |leszbóa| lenne.

 Tamás, áruld már el, légy szíves: mi a tendenciáció amögött, hogy
|csövek| közé rakogatod őket? Valami spéci nyelvészeti jelentése van,
amiről én nem tudok?

GAÁL TAMÁS

> A HIX NYELV 775. szamban ket levelezonek is alig ismert illetve
> ismeretlen szo a triba'd.
> Hadd emlekeztessek egy darabra, amit a nyolcvanas evek ota jatszanak
> magyar szinhazakban: Enquist: Triba'dok e'jszaka'ja

 Nagy kaland, olyan is van, hogy A triffidek napja, de ettől még senki
se tudja, hogy mi az a triffid. És ha már Szegedi Gábor is írt, nekem
még mindig fogalmam sincs, mi az a tron. Annyit tudok, hogy Adamis
Anna szerint kevés van belőle. (Köszi a linket, Gábor!)

FERENC

> Nem hinnem, hogy a nyelveszek ra tudnak venni a szakembereket, hogy
> ne reszesitsek elonybe az egybeirast.

 Engem rávettek, ámbár kelletlenül teszem, de a problémát oldja, hogy a
kerekes széket akárhány szóban is kizárólag azért vagyok hajlandó
leírni, hogy kárhoztassam.

...sorlimit... Móni már holnapra marad.

Láng Attila D., író (http://lattilad.org)
>Könyvdigitalizálás – papírkönyvből elektronikus, ahogyan én csinálom
OBELISZK = Közszemlére állított háremhölgy.
+ - kerekesszek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Meg nehany kerdes.
Tudjuk, hogy az iras a beszedet tukrozi. Vajon az egybeiras-kuloniras
ugyeben folytak-e elozetes vizsgalatok arrol, hogy a nyelvi kozosseg tagjai
hogyan ejtik ezeket a szavakat. Ugyanis nyilvanvalo, hogy a "kerekes szek"
es a "kerekesszek" kiejtese, hangsulyozasa nem ugyanaz. Amikor az egybeirast
talalom rokonszenvesebbnek, ennek az is lehet az oka, hogy ennek megfeleloen
hallom es ejtem ki.
Tovabba: nyilvanvalo, hogy a kuloniras tulzott szorgalmazasa olykor
nevetseges megoldasokra vezet. Ennek egyik kozismert peldaja a "feher hazi
galambok", ahol nem a feher szinu nem vadgalambokrol van szo, hanem a
washingtoni Feher Haz bekeparti hangadoirol. De kerdezem: hogyan ejtjuk ki
ezt a kifejezest? Ugyanugy, mint a feher szinu nem vadgalambokat? Nem
hinnem. Bizony, a hangsuly a feheren van, es a "feherhazit" ugy ejtjuk ki,
mintha egyetlen szo volna.
Kedves nyelveszek, nem gondolkoztatok meg azon, hogy az ilyen esetekre is
kellene egy mozgoszabalyt kidolgozni, amely megszuntetne a
felreerthetoseget?

Ferenc
+ - hejesiras (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Abszolut egyeni velemeny, senki ne sertodjon meg!

Szerintem (!) az iras egy rendkivul pontatlan, de rendkivul hasznos rogzitese a
z elo nyelvben elhangzottaknak (lefagyasztott beszed). De egyben rendkivul szub
jektiv is: nehany tucat nyelvesz donti el, hogy mi a helyes, espedig kizarolago
san, alternativa nelkul. Hogy mikent dontenek, az nagyon fugg attol, hogy az ep
pen ugyeletes akademiai bizottsag tagjai az orszag melyik videkerol szarmaznak 
(lasd: eperfa-szederfa). 

Tehat az iras mesterkelt. Ezen belul meg mesterkeltebb a "helyesiras". Ezen bel
ul legmesterkeltebb az egybeiras-kuloniras, az elvalasztas stb. kerdesekben val
o "szabalyok" kotelezove tetele (az allam rendeli el, hogy egy civil szervezet,
 az akademia altal kitalalt szabalyokat KELL oktatni az iskolakban).

Ezek azert vegtelenul MESTERKELTEK, mert semmi kozuk az elo beszedhez. En meg n
em hallottam olyan beszedet, amikor minden szo utan megalltak volna (szokoz), v
agy amikor lelegzetvetel elott egy szot elvagnak, majd a lelegzetvetel utan fol
ytatjak (elvalasztas).

SZERINTEM a nyelvnek nincsenek szabalyai, azokat mesterkelten alkotjak, s nyelv
tankent kotelezove teszik. Ha valaki nem jogalkotoi szemmel vizsgalja a nyelvet
, akkor persze eszrevesz szabalySZERUSEGEKET (rengeteg kivetellel), amiket le l
ehet, le szabad irni TAJEKOZTATAS celjabol. Egy muvelt embernek ezeket illik is
mernie. Persze ezeket a nyelv-leirasokat (nem nyelvtanokat!) evenkent (havonta,
 naponta) modositani kell(ene), mert a nyelv egy pillanatra sem fagy le. 

A nyelnek SZERINTEM "csak" SZOKASAI vannak. Azert mondunk valamit igy vagy ugy,
 mert igy SZOKTUK. Ezt a felfogast a helyesirasra is alkalmazni kellene: ne az 
a 2-3 tucat akademikus mondja meg nekem, hogy a szollot diakkoromban ket l-lel,
 felnottkoromban egy l-lel irjam, amikor tovabbra is kettovel mondom, vagy hogy
 kulonbseget tegyek a zsiroskenyer es a vajas kenyer kozott. Ne eroltesse a tan
ar/tanito, hogy a veszprem szot vesz-prem formaban valasszam el, amikor egy mas
ik iskolaban a veszp-rem-re eskusznek. 20 evvel ezelott ket nyelvesz 20 percig 
vitatkozott a radioban ezen a sulyos probleman, mindketto szamtalan "tudomanyos
" ervet hozott fel merev allaspontja mellett, s vegul nem tudtak kozos nevezore
 jutni! KonyorgoK, akkor hogy tudja eldonteni Juliska neni, vagy Pista bacsi?

Teljesen mindegy, hogy egy szot hol valasztunk el, csak ne legyen zavaro. Hogy 
mikor zavaro, azt en dontsem el, de szivesen meghallgatom a NYELVA'POLOK (nem n
yelvmuvelok!) TANACSAT.

Nyelvapolokra szukseg van: kellenek olyan SZAKEMBEREK, akik vizsgaljak, milyen 
jelensegek rontjak, szegenyitik a nyelvet, illetve finomitjak, gazdagitjak, s p
ropagandat folytatnak megallapitasaik kozkinccse tetele erdekeben.

Csak egy-egy pelda mindkettore: SZEGENYITI a nyelvet az ikes ragozas eroltetese
 (szemelyisegi jogaik megnyirbalasa: tiltjak az alanyi ragozasat), GAZDAGITJA a
 nyelvet az ubi (uborka), pari (paradicsom) stb. terjedese (lasd: mozi).

Lezo

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS