Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FILOZOFIA 1656
Copyright (C) HIX
2007-07-06
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re#1655. "Istenke vagy Heisenburg" (mind)  46 sor     (cikkei)
2 re: hogy mik vannak! (mind)  96 sor     (cikkei)
3 re: re: Jezusom, hogy mik nem vannak! (mind)  96 sor     (cikkei)
4 re: hogy mik vannak! (mind)  96 sor     (cikkei)

+ - Re#1655. "Istenke vagy Heisenburg" (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

"Agyhalott' soraira;

Elveztem olvasni cikket, jol fogalmazva,s ertelmesen,sot tisztessegesen
is irva ez alkalommal.

Zarta cikket ,hogy "KIT ERDEKEL MEG EZ ?"

Ketsegtelenul, erdekelte "Agyhalott"-at, maskent nem irt volna. Vagy
talan on-cafolast akart tenni.

De a fo-kerdesem Agyhalott-hoz, Te hol alsz a tema meghatarozasan ?

Mi a Vilagegyetem,ugy az anyagi,mint az energia letenek eredeten?
Tudomany hatarozata, hogy ugy energia,mint anyag nem elohozhato,sem nem
megsemmisitheto.Csupan valtoztathatok egymasra. Ami tagdna az eredetet.
Vagy mely lehetett volna elsoben? Az anyag,vagy az energia?

Mi lehetett volna az az "ero", "energia" ami letrehozta, vagy
elo-idezte.
A "minden a teljes semmisegbol, a semmi altal' az teljesen
tudomany-ellenes. Tudomanyt tagado allitas lenne.
Az " action", "reaction" az mindennek a tudomanyos alap-elve.
Ha a " Nagy Bumm' volt a reaction, mi lehetett volna az action
,ill.okozoja.?

Talan ,Te abban a felrevezetett hitben elsz, mint a kozepkori
muveszek,akik azt a a teremto /letrehozo erot (Isten-nek nevezve a
koz-velemenyek altal) ,egy feherszakallas,hosszu-lila haloinges
oregurnak kepzeltek a felhok folott.
Persze, akkor, nem lehetett felvilagosito info szamukra,mert az a
halal-buntetessel jart akkor. De a legeegyszerubb leiras szerint ,nem
egy emberi-formaju egyen, a vilagegyetem letrehozoja.
Meg mint Mozes is irta 3500 ev elott, s ismetelve kb. 2000 eve, hogy
(Isten) az "szelllem'. S mint 'szeretet' nem fizikai.
En nem tudom ,hogy mi a "szellem", de a szot amit Mozes hasznalt
soraiban, az 'RUAH' Heber szo volt.
S az a Heberben, egy NEM fizikai erot/energiat jelent, de ami fizikai
esemenyeket produkal.
A Gorogok ,elve volt,hogy a "Logos" volt a Vilagegyetem letrehozoja es
fenntartoja. Amit,
maig is minden Encyclopedia a 'racionalis-elvnek" nevez.
(Amit Janos 1;1,2,3 magyaraz a Gorog kulturat kovetoknek)

Nem akarnek vitaba keveredni az alanyon, mindenki joga sajat velemenyet
alkotni, de igazan kivancsi vagyok, hogy Te hol foglalsz helyet azon a
teman.???
+ - re: hogy mik vannak! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Agyhalott,

A nevedet jól választottad. :)

Mert: A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet 
sincs meg abban. (1Ján 5,12)

"16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy 
kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
 18. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár 
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." 
(Ján.3.


"5. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk 
azért az útat?
 6.*Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, hanemha én általam.
 7. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; 
és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.
 8. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
 9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél 
meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod 
azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
 10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? 
A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az 
Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.
 11. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem 
van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem."


Kedves Agyhalott.
Olvastad a Bibliát?
Elolvastad már?
Ha mást nem, hát az Újszövetséget elolvastad már?
Mert ha nem! IDEJE!

Nincs más ÚT az Igazság, Isten megismerésére, mint megismerni az ÚR 
JÉZUS KRISZTUST!

Idézek neked ide egy részletet egy írásból Egy élő hitű ember vetette 
papírra:

II.

Megölettem éretted a föld megalapításakor. Amikor engedetlen szíved 
zavart támasztott a hódoló Mindenségben, már tudtam, hogy életembe kerül.
Bár az angyalok arcába is a harag pírja szökött gonosz szíved láttán, 
amellyel Atyámat gyötörted és gyaláztad. Ő nem akart eltaszítani téged. 
Bűneidet elvenni a keresztre küldött engem.
Mindig egy voltam tökéletes Atyámmal, s kedveltem amit Ő akart. Igent 
mondtam a keresztre. Ember lettem mint te, végig megálltam emberi 
testben is a nagy tusát. Bűn nem fért hozzám, noha megkísértettem hozzád 
hasonlóan mindenben. Győztem! - Az Életem árán! Megnyitottam az utat 
kicsúfolt Atyám szívéhez a te számodra vérem árán. Magam lettem az Út. 
Jöttem, hogy rajtam taposson végig minden menekülő bűnös, csak hogy el 
ne tévessze az utat. Ezért lettem Út.
Igazságom elvétetett a kereszten, de megszereztem azt neked! Koronámat 
földre vetette Atyám felindult haragja bűneid miatt. Királyi székem 
széttiportatott ( Zsolt.89:39-46), de elkészült a hely számodra neked 
Atyám jobbján örökre.
Iszonyatos volt!

Megnyíltak a mélység forrásai, és az ég csatornái megnyilatkoztak, 
(I.Mózes 7:11) és zúgott az ítélet. Bűneidből egy csepp sem hiányzott.
Amikor szennyes habjuk az ajkamig ért, majd pedig teljesen elborított, 
remegve kiáltottam: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" 
- Atyám feleletül rád mutatott.
Igen, ez is teérted volt! És megkínzott, kivetett állapotban, 
angyaloknál kisebbé tétetve, gonosztevők közt is utolsóként, - ott a 
gyalázat fáján láttalak téged. Láttam bűnökben gyötrődő szegény 
életedet, és eltöltött újra az a teljes szeretet, amely Atyámat is úgy 
égette.
Nem jöttem le a keresztről, de utánad kívánkozva, szívedet tikkadtan 
óhajtva kiáltottam úgy, hogy a MINDENSÉG megrendült bele: SZOMJÚHOZOM!
Ha tudnád, hogy a virágok kelyhének poharai milliárdszámra kínálták 
harmatjuk hűségét, a szél hódolva simult kínzott homlokomra, hogy 
verítékemet letörölje. A Nap nem bírta nézni gyötrődésemet, elfedte 
arcát. Kimondhatatlan fájdalmaim láttára meghasadtak a sziklák is. 
Szentek sírjai nyíltak meg kiadva halottaikat. Szédülten támolygott az 
Urától megfosztott mindenség.
Csak te maradtál konokul állva!
Csak te nem jöttél szomjamat enyhíteni. Csak a te térded nem roskadt 
meg, és te voltál az egyetlen, aki elfordítottad az arcodat, de 
utálattal. Nem voltam kívánatos. Azóta sem vagyok.

Valahányszor hívlak mással vagy elfoglalva. Sem könnyeim, sem vérem, sem 
elveszett dicsőségem, sem visszanyert uralmam meg nem indítják kemény 
szívedet.
Mégis szeretlek Atyámmal együtt! Nem akarom, hogy elvessz! Az ítéletet 
nekem adta az Atya. Nem akarlak elítélni. V Á R O K !
Ne kényszeríts a legszörnyűbbre, hogy bár mindent megtettem érted, mégis 
gonosz szíved gőgös keménysége miatt örök kárhozat legyen a részed.
ÍGY VALLOTT NEKED A FIÚ
+ - re: re: Jezusom, hogy mik nem vannak! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Agyhalott,

A nevedet jól választottad. :)

Mert: A kié a Fiú, azé az *élet*: a kiben nincs meg az Isten Fia, az 
*élet* sincs meg abban. (1Ján 5,12)

"16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
 17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy 
kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
 18. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár 
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." (Ján.3.


"5. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk 
azért az útat?
 6.* Monda néki Jézus: _Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki 
sem mehet az Atyához, hanemha én általam. _*
 7. *Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat 
is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. *
 8. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
 9. *Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem 
ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon 
mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát? *
 10. *Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem 
van? _A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; 
hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat. _*
 11. *_Higyjetek nékem,_ hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én 
bennem van; _ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem."


_*Kedves Agyhalott.
Olvastad a Bibliát?
Elolvastad már?
Ha mást nem, hát az Újszövetséget elolvastad már?
Mert ha nem! IDEJE!

Nincs más ÚT az Igazság, Isten megismerésére, mint megismerni az ÚR 
JÉZUS KRISZTUST!

Idézek neked ide egy részletet egy írásból Egy élő hitű ember vetette 
papírra:

* II.

Megölettem éretted a föld megalapításakor. Amikor engedetlen szíved 
zavart támasztott a hódoló Mindenségben, már tudtam, hogy életembe kerül.
Bár az angyalok arcába is a harag pírja szökött gonosz szíved láttán, 
amellyel Atyámat gyötörted és gyaláztad. Ő nem akart eltaszítani téged. 
Bűneidet elvenni a keresztre küldött engem.
Mindig egy voltam tökéletes Atyámmal, s kedveltem amit Ő akart. Igent 
mondtam a keresztre. Ember lettem mint te, végig megálltam emberi 
testben is a nagy tusát. Bűn nem fért hozzám, noha megkísértettem hozzád 
hasonlóan mindenben. Győztem! - Az Életem árán! Megnyitottam az utat 
kicsúfolt Atyám szívéhez a te számodra vérem árán. Magam lettem az Út. 
Jöttem, hogy rajtam taposson végig minden menekülő bűnös, csak hogy el 
ne tévessze az utat. Ezért lettem Út.
 Igazságom elvétetett a kereszten, de megszereztem azt neked! Koronámat 
földre vetette Atyám felindult haragja bűneid miatt. Királyi székem 
széttiportatott ( Zsolt.89:39-46), de elkészült a hely számodra neked 
Atyám jobbján örökre.
Iszonyatos volt!

Megnyíltak a mélység forrásai, és az ég csatornái megnyilatkoztak, 
(I.Mózes 7:11) és zúgott az ítélet. Bűneidből egy csepp sem hiányzott.
Amikor szennyes habjuk az ajkamig ért, majd pedig teljesen elborított, 
remegve kiáltottam: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" 
- Atyám feleletül rád mutatott.
Igen, ez is teérted volt! És megkínzott, kivetett állapotban, 
angyaloknál kisebbé tétetve, gonosztevők közt is utolsóként, - ott a 
gyalázat fáján láttalak téged. Láttam bűnökben gyötrődő szegény 
életedet, és eltöltött újra az a teljes szeretet, amely Atyámat is úgy 
égette.
Nem jöttem le a keresztről, de utánad kívánkozva, szívedet tikkadtan 
óhajtva kiáltottam úgy, hogy a MINDENSÉG megrendült bele: SZOMJÚHOZOM!
Ha tudnád, hogy a virágok kelyhének poharai milliárdszámra kínálták 
harmatjuk hűségét, a szél hódolva simult kínzott homlokomra, hogy 
verítékemet letörölje. A Nap nem bírta nézni gyötrődésemet, elfedte 
arcát. Kimondhatatlan fájdalmaim láttára meghasadtak a sziklák is. 
Szentek sírjai nyíltak meg kiadva halottaikat. Szédülten támolygott az 
Urától megfosztott mindenség.
Csak te maradtál konokul állva!
Csak te nem jöttél szomjamat enyhíteni. Csak a te térded nem roskadt 
meg, és te voltál az egyetlen, aki elfordítottad az arcodat, de 
utálattal. Nem voltam kívánatos. Azóta sem vagyok.

Valahányszor hívlak mással vagy elfoglalva. Sem könnyeim, sem vérem, sem 
elveszett dicsőségem, sem visszanyert uralmam meg nem indítják kemény 
szívedet.
 Mégis szeretlek Atyámmal együtt! Nem akarom, hogy elvessz! Az ítéletet 
nekem adta az Atya. Nem akarlak elítélni. V Á R O K !
 Ne kényszeríts a legszörnyűbbre, hogy bár mindent megtettem érted, 
mégis gonosz szíved gőgös keménysége miatt örök kárhozat legyen a részed.
ÍGY VALLOTT NEKED A FIÚ
*
+ - re: hogy mik vannak! (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Agyhalott,

A nevedet jól választottad. :)

Mert: A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet 
sincs meg abban. (1Ján 5,12)

"16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
17. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy 
kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.
18. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár 
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében." 
(Ján.3.


"5. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk 
azért az útat?
6.*Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, hanemha én általam.
7. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; 
és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.
8. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta veletek vagyok, és még sem ismertél 
meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod 
azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? 
A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az 
Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.
11. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem 
van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem."


Kedves Agyhalott.
Olvastad a Bibliát?
Elolvastad már?
Ha mást nem, hát az Újszövetséget elolvastad már?
Mert ha nem! IDEJE!

Nincs más ÚT az Igazság, Isten megismerésére, mint megismerni az ÚR 
JÉZUS KRISZTUST!

Idézek neked ide egy részletet egy írásból Egy élő hitű ember vetette 
papírra:

II.

Megölettem éretted a föld megalapításakor. Amikor engedetlen szíved 
zavart támasztott a hódoló Mindenségben, már tudtam, hogy életembe kerül.
Bár az angyalok arcába is a harag pírja szökött gonosz szíved láttán, 
amellyel Atyámat gyötörted és gyaláztad. Ő nem akart eltaszítani téged. 
Bűneidet elvenni a keresztre küldött engem.
Mindig egy voltam tökéletes Atyámmal, s kedveltem amit Ő akart. Igent 
mondtam a keresztre. Ember lettem mint te, végig megálltam emberi 
testben is a nagy tusát. Bűn nem fért hozzám, noha megkísértettem hozzád 
hasonlóan mindenben. Győztem! - Az Életem árán! Megnyitottam az utat 
kicsúfolt Atyám szívéhez a te számodra vérem árán. Magam lettem az Út. 
Jöttem, hogy rajtam taposson végig minden menekülő bűnös, csak hogy el 
ne tévessze az utat. Ezért lettem Út.
Igazságom elvétetett a kereszten, de megszereztem azt neked! Koronámat 
földre vetette Atyám felindult haragja bűneid miatt. Királyi székem 
széttiportatott ( Zsolt.89:39-46), de elkészült a hely számodra neked 
Atyám jobbján örökre.
Iszonyatos volt!

Megnyíltak a mélység forrásai, és az ég csatornái megnyilatkoztak, 
(I.Mózes 7:11) és zúgott az ítélet. Bűneidből egy csepp sem hiányzott.
Amikor szennyes habjuk az ajkamig ért, majd pedig teljesen elborított, 
remegve kiáltottam: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" 
- Atyám feleletül rád mutatott.
Igen, ez is teérted volt! És megkínzott, kivetett állapotban, 
angyaloknál kisebbé tétetve, gonosztevők közt is utolsóként, - ott a 
gyalázat fáján láttalak téged. Láttam bűnökben gyötrődő szegény 
életedet, és eltöltött újra az a teljes szeretet, amely Atyámat is úgy 
égette.
Nem jöttem le a keresztről, de utánad kívánkozva, szívedet tikkadtan 
óhajtva kiáltottam úgy, hogy a MINDENSÉG megrendült bele: SZOMJÚHOZOM!
Ha tudnád, hogy a virágok kelyhének poharai milliárdszámra kínálták 
harmatjuk hűségét, a szél hódolva simult kínzott homlokomra, hogy 
verítékemet letörölje. A Nap nem bírta nézni gyötrődésemet, elfedte 
arcát. Kimondhatatlan fájdalmaim láttára meghasadtak a sziklák is. 
Szentek sírjai nyíltak meg kiadva halottaikat. Szédülten támolygott az 
Urától megfosztott mindenség.
Csak te maradtál konokul állva!
Csak te nem jöttél szomjamat enyhíteni. Csak a te térded nem roskadt 
meg, és te voltál az egyetlen, aki elfordítottad az arcodat, de 
utálattal. Nem voltam kívánatos. Azóta sem vagyok.

Valahányszor hívlak mással vagy elfoglalva. Sem könnyeim, sem vérem, sem 
elveszett dicsőségem, sem visszanyert uralmam meg nem indítják kemény 
szívedet.
Mégis szeretlek Atyámmal együtt! Nem akarom, hogy elvessz! Az ítéletet 
nekem adta az Atya. Nem akarlak elítélni. V Á R O K !
Ne kényszeríts a legszörnyűbbre, hogy bár mindent megtettem érted, mégis 
gonosz szíved gőgös keménysége miatt örök kárhozat legyen a részed.
ÍGY VALLOTT NEKED A FIÚ

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS