Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1502
Copyright (C) HIX
2002-03-21
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 FW: [tanc-L] Pontozas (mind)  15 sor     (cikkei)
2 FW: [tanc-L] Az ominozus Sporttorveny meg annal is omin (mind)  247 sor     (cikkei)
3 FW: [tanc-L] Pontozas (mind)  75 sor     (cikkei)
4 FW: [tanc-L] Pontozas (mind)  69 sor     (cikkei)
5 hozzaszolas (mind)  29 sor     (cikkei)
6 FW: [tanc-L] Pontozas (mind)  69 sor     (cikkei)
7 uj weblap (mind)  24 sor     (cikkei)

+ - FW: [tanc-L] Pontozas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Janicsek Gábor [mailto:
 Hello!

Szerintem mindenki vállalja fel a saját véleményét!Az elődöntőkben is!


Üdv

Janicsek Gábor
 
És ennél nehezebb feladat az a nyomás, ami a zsűrire kívülről nehezedik. Mit
mond a saját tanítvány, és a rokonsága, ha nem neki adom a legjobbat?
Miért nem lehet titkosítani a pontozás részeredményeit? Mondjuk úgy, hogy
mindenki megkapja a verseny végén az x-ek számát, de azt nem, hogy melyik
pontozótól mennyit kapott?
+ - FW: [tanc-L] Az ominozus Sporttorveny meg annal is omin (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Ecsedy Áron [mailto:
 Tájékoztatásul minden táncosnak...
 
Csak annyit fűznék hozzá, hogy azért néztem utána, mert egy táncos
ismerősömnek nem akaródznak derék sportorvosaink engedélyt adni. Nem fogom
elővenni megint a témát, de az hétszentség, hogy pl. én (ahogy katonai
alkalmasságim sincs meg) nem kapnék. Furának tartom az egészet. Nem látom
be, hogy ez miért szabályozható kormányrendeletben, de talán van egy jogász
itt aki elmagyarázza. Szerintem az amatőr és szabdidősport társadalmi
tevékenység. Az ehhez való jogtól tőlem független okokra hivatkozva (az
egészségi állapotom nem feltétlenül az akaratomtól függ) akár ideiglenesen
is megfosztani szerintem alkotmánysértő. A profi sport esetén sem látok
különösebb okot az állami beavatkozásra, de ott mondjuk a "sportoló
kiszipolyozását megelőzendő" lehet bizonyos korlátozás. Az alábbi az elég
centralizált és kizáró.
 
A FIDESZ nálam ezzel nem nyert szavazatot. 
 
---
154/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet
a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
A Kormány a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 93. §-a (1) bekezdésének
g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a versenyszerű sportolót, valamint a
szabadidős sportolót (a továbbiakban együtt: sportoló) ellátó, sportorvosi
szakképesítéssel rendelkező személyekre, továbbá a sportegészségügyi
ellátásban részt vevő sportolókra és sportszakemberekre.
Az országos sportegészségügyi hálózat
2. § (1) Az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) önálló
központi költségvetési szerv, amelynek hatásköre az ország egész területére
kiterjed.
(2) Az OSEI budapesti székhelyű jogi személy, az országos sportegészségügyi
hálózat központja.
(3) Az országos sportegészségügyi hálózatot az OSEI működteti.
(4) Az országos sportegészségügyi hálózat keretében kerül sor a sportolók
alkalmassági és időszakos ellenőrző vizsgálatára, továbbá a versenyzéshez
szükséges sportorvosi engedély kiadására.
(5) Az országos sportegészségügyi hálózat és az OSEI szervezetét, működési
rendjét, valamint a munkáltatói jogok gyakorlásának módját és terjedelmét az
egészségügyi miniszter által jóváhagyott, és az OSEI főigazgató főorvosa
által kiadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
3. § (1) Az OSEI-t főigazgató főorvos vezeti, aki feladatait az egészségügyi
miniszter közvetlen irányításával látja el.
(2) A főigazgató főorvos feladatkörében:
a) irányítja az OSEI működését;
b) meghatározza - az Ifjúsági és Sportminisztériummal és a Sportorvosi
Szakmai Kollégiummal egyetértésben - az országos sportegészségügyi hálózat
fő feladatait;
c) tájékoztatja az országos sportegészségügyi hálózatot a szakmai
kérdésekben kialakított elvi állásfoglalásairól;
d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, illetve az
egészségügyi miniszter a hatáskörébe utal.
(3) Az országos sportegészségügyi hálózatot az OSEI Sportegészségügyi,
Szervezési és Módszertani Osztályt vezető főigazgató-helyettes főorvosa
irányítja.
4. § (1) Az országos sportegészségügyi hálózat sportorvosa az OSEI-vel
szerződéses vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.
(2) A megyékben és a fővárosban megyei, területi, illetve kerületi
sportorvosi szakrendelők működnek.
(3) A területi sportorvosi szakrendelőket a megyei vezető szakfőorvos
irányítja.
(4) A kerületi szakrendelőket Budapest vezető szakfőorvosa irányítja.
5. § (1) Az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) minden év
december 31-éig támogatási szerződést köt az OSEI-vel - a miniszter és a
Magyar Olimpiai Bizottság által meghatározott - a versenyszerű sportolók
speciális, emelt szintű sportegészségügyi ellátása érdekében.
(2) A támogatási szerződésben foglaltak szerint az OSEI a következő
ellátásokat biztosítja:
a) több szakkonzíliumból álló emelt szintű alkalmassági vizsgálat;
b) terhelhetőséget megállapító élettani vizsgálat;
c) táplálkozási szaktanácsadás;
d) sportpszichológiai vizsgálat;
e) a nemzeti válogatottak keretorvosi hálózata szakmai tevékenységének
összehangolása és működtetése;
f) edzőtáborok sportorvosi ellátásának működtetése;
g) doppingellenőrző laboratórium működtetése.
A sportorvos feladatai
6. § A sportorvos:
a) az egyes sportágakban - az OSEI irányelvei alapján - elvégzi a sportoló
alkalmassági, továbbá időszakos ellenőrző vizsgálatát;
b) szakmailag indokolt esetben kiegészítő vizsgálatokat végez a betegségek
és sérülések megelőzése, kezelése és rehabilitációja érdekében;
c) meghatározza a sportoló teljesítőképességét az adott sportágban;
d) a sportszervezetek, illetve a nemzeti válogatott keret tagjait
sportegészségügyi ellátásban részesíti;
e) tudományos vizsgálatokat és kutatásokat végez a fizikai aktivitás emberi
szervezetre gyakorolt hatásával, valamint annak hiányával kapcsolatban, a
túlterhelésből adódó szövődmények, illetve sérülések elkerülése érdekében;
illetve ezen vizsgálatok eredményeit alkalmazza a sportolók ellátása során;
f) ellátja a sporteseményeken az előforduló sérüléseket és egyéb orvosi
beavatkozást igénylő panaszokat;
g) a sportoló lehető legjobb teljesítménye elérése érdekében tájékozódik a
tudományosan megalapozott és bizonyítékokon alapuló megengedett
teljesítményfokozó módszerekről, és tanácsot ad azok gyakorlati
alkalmazására vonatkozóan; továbbá közreműködik az edzéstervek
kidolgozásában;
h) a doppingellenes tevékenység keretében megelőző, felvilágosító, nevelő,
ellenőrző munkát folytat;
i) szaktanácsadást végez az egészséges életmód, a táplálkozás és a megfelelő
testsúly kialakítása, valamint az emberi szervezet fizikai aktivitásának
növelése vonatkozásában;
j) szakmai felügyeletet lát el a sportolók egészségügyi ellátásában
közreműködő személyek tevékenysége felett.
A sportolók és a sportszakemberek sportorvosi vizsgálatáról
7. § (1) Az amatőr, illetve a hivatásos sportoló a rendszeres edzések
megkezdése előtt alkalmassági vizsgálaton köteles részt venni.
(2) A sportorvosi engedélyek - e rendelet szerinti - érvényességi idejének
lejárta előtt a versenyszerű sportoló időszakos ellenőrző vizsgálaton
köteles részt venni.
(3) Versenyezni csak érvényes sportorvosi engedéllyel lehet.
8. § (1) A sportorvosi vizsgálatokat az OSEI sportegészségügyi
szakrendelőjének sportorvosai, valamint az országos sportegészségügyi
hálózat területileg, illetve kerületileg illetékes sportorvosai végzik az
OSEI szakmai irányelvei alapján.
(2) A sportorvosi vizsgálatokat - lehetőség szerint mindig azonos
sportorvosi rendelőben - a sportszervezet székhelye, a versenyszerű sportoló
lakóhelye, munkahelye vagy az iskola székhelye, illetve a sportesemény
helyszíne szerint illetékes sportorvosok végzik.
(3) A sportorvosi vizsgálatot végző orvosnak sportorvosi szakképesítéssel
kell rendelkeznie. Ennek hiányában megfelelő szakképesítés mellett a
sportorvosi szakvizsga előkészítő tanfolyam 2004. december 31-ig
elfogadható.
9. § (1) A nemzeti válogatott keretek tagjai és az 5. § (1) bekezdése
szerint kijelölt sportolók esetében a sportorvosi vizsgálatokat az OSEI
sportegészségügyi szakrendelőjének sportorvosai végzik.
(2) A nemzeti válogatott keretek orvosai (a továbbiakban: keretorvosok) az
OSEI főigazgató főorvosának kinevezése alapján - az OSEI irányelvei szerint
- látják el feladatukat.
(3) A keretorvosnak sportorvosi szakképesítéssel kell rendelkeznie.
10. § (1) A sportági alkalmassági vizsgálat eredményét a sportági országos
szakszövetségek vagy a szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetségek (a
továbbiakban együtt: szakszövetség), illetőleg a sportszervezetek által
külön e célra készített nyomtatványon kell nyilvántartani.
(2) A versenyzésre való alkalmassági minősítés igazolása versenyzésre nem
jogosít, ahhoz a külön jogszabályokban foglalt további feltételek
teljesítése is szükséges.
(3) A versenyzés megkezdése előtt az illetékes sportorvos a sportorvosi
vizsgálat eredményét a szakszövetség által az adott sportágra előírt módon
igazolja.
11. § (1) A versenyzéshez szükséges sportorvosi engedélyek érvényességi
ideje 18 éven aluli sportoló esetén 6 hónapnál, 18 éven felüli sportoló
esetén 1 évnél hosszabb nem lehet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából a korcsoport elbírálásánál a
sportorvosi vizsgálat időpontját kell figyelembe venni.
(3) A vizsgálatot végző sportorvos a sportorvosi engedély érvényességét az
(1) bekezdésben foglaltaknál rövidebb időben is megállapíthatja, ha a
sportoló egészségi állapota vagy várható nagyobb terheléssel járó fokozott
igénybevétele ezt indokolja.
(4) 18 évesnél fiatalabb sportoló a felsőbb korcsoportban - a birkózás,
cselgáncs, karate, ökölvívás, súlyemelés, valamint a harcművészeti sportágak
semi-contact és contact ágaiban - egészségvédelme érdekében nem
versenyezhet. Egyéb sportágak sportolói a szakszövetség versenykiírásának
megfelelően felsőbb korcsoportban is versenyezhetnek.
12. § (1) Ha a sportoló a területi, illetve kerületi sportorvos
alkalmassági, illetve időszakos ellenőrző vizsgálatának eredményével nem ért
egyet, akkor 8 napon belül a megyei (fővárosi) vezető szakfőorvostól kérheti
az alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását. Amennyiben a sportoló
a másodfokon hozott döntéssel sem ért egyet, az egészségügyi alkalmasság
megállapítása iránt 15 napon belül az OSEI sportegészségügyi
szakrendelőjének vezetőjéhez fordulhat.
(2) Ha a 9. § (1) bekezdésében meghatározott sportoló az alkalmassági
vizsgálat eredményével nem ért egyet, 8 napon belül az OSEI főigazgató
főorvosához fordulhat az egészségügyi alkalmasság megállapítása iránt.
13. § (1) A 7. § (1) bekezdésében nem említett sportolók esetében az adott
sporteseményen való részvétel egészségügyi elbírálását a 8. § (2)
bekezdésében meghatározott sportorvosokon kívül az iskola-egészségügyi
szolgálat orvosa, illetve a háziorvos végzi, amennyiben azt az adott
szabadidős sportesemény jellege indokolttá teszi.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben az OSEI, illetve a területileg,
kerületileg illetékes sportorvos - amennyiben szükséges - a
sportegészségügyi vizsgálatok elvégzéséhez konzultatív hátteret biztosít.
14. § (1) Az a sportszakember, aki feladata ellátása során fokozott fizikai
erőkifejtést végez (pl. mérkőzésvezető, versenybíró) köteles évente
sportorvosi vizsgálaton részt venni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt vizsgálatot a 8. § (2) bekezdésében
meghatározott orvosok végzik.
(3) Az illetékes sportorvos a vizsgálat eredményét a 10. § (3) bekezdésében
előírt módon igazolja.
A sporteseményekkel kapcsolatos egészségügyi feladatokról
15. § A sporteseményen a sporteseményt szervező a rendeletben foglaltak
szerint köteles egészségügyi ellátásról gondoskodni.
16. § (1) A sporteseményen előforduló sérülések és balesetek megelőzése,
valamint a szükséges sportegészségügyi intézkedések megtétele érdekében a
szervező a sportesemény jellegétől függően az alábbi egészségügyi
ellátásokat köteles biztosítani:
a) orvos vagy egészségügyi szakdolgozó (a továbbiakban együtt: egészségügyi
dolgozó) jelenlétét;
b) mentőszolgálati ügyeletet.
(2) A szervező minden sporteseményen köteles biztosítani elsősegélynyújtó
felszerelést.
17. § (1) Az e rendeletben foglaltak alapján a szakszövetség a játék-,
verseny- és bajnoki szabályzatokban vagy a versenykiírásban a sportág,
illetőleg a sportesemény jellegének, valamint a nemzetközi sportszövetség
előírásainak figyelembevételével szabályozza, hogy a sportág sporteseményein
milyen szintű egészségügyi ellátás szükséges.
(2) A várhatóan tömeges részvétellel és fokozott fizikai igénybevétellel
járó szabadidősport rendezvényen a szükséges egészségügyi ellátást a
szervező az e rendeletben foglaltak figyelembevételével határozza meg és
köteles arról gondoskodni.
(3) A szervező a (2) bekezdésben foglalt szabadidősport rendezvények
megtartásának időpontja előtt legalább 30 nappal köteles az OSEI-t
tájékoztatni a sportesemény jellegéről, valamint az általa szükségesnek
tartott egészségügyi ellátásról.
18. § (1) A szervező megfelelő szakmai szintű mentőszolgálati ügyeletet
köteles biztosítani:
a) az autó-motor, ejtőernyős, labdarúgó NB I., lovas, motorcsónak, repülő
sportágak nemzetközi és hazai versenyein, mérkőzésein;
b) olyan sporteseményen, ahol a résztvevők száma a kétszáz főt várhatóan
meghaladja, valamint azoknak a sportágaknak a sporteseményein, melyekben
fokozott a sérülésveszély.
(2) Olyan sporteseményen, ahol a nézők száma az ezer főt várhatóan
meghaladja, a szervező köteles gondoskodni a résztvevők sürgősségi
ellátásáról.
19. § A szervező minden sporteseményen köteles biztosítani az
elsősegélynyújtásra alkalmas helyiséget és a sportág sajátosságainak
megfelelő elsősegélynyújtó eszközöket.
20. § (1) A szervező a sportegészségügyi feladatok ellátását - a
sportesemény előtt legalább 10 nappal - a következők szerint köteles
igényelni:
a) a fővárosban és a megyeszékhelyen rendezett sporteseményre a fővárosi,
illetve megyei szakfőorvostól;
b) egyéb helyen rendezett sporteseményre a sportesemény helye szerint
illetékes sportorvostól.
(2) A szakszövetség által:
a) a fővárosban rendezett sporteseményre a fővárosi szakfőorvostól,
b) a megyében rendezett sporteseményre az illetékes megyei szakfőorvostól
igényelhető sportegészségügyi ellátás.
21. § A sporteseményeken az egészségügyi feladatok ellátására egyebekben az
OSEI - a mentőszolgálat tekintetében az Országos Mentőszolgálattal
együttesen - módszertani levélben ad szakmai útmutatót.
22. § (1) A sporteseményen egészségügyi ellátást végző orvos, illetve
egészségügyi szakdolgozó díjazásáról a szervező gondoskodik.
(2) Orvosi ügyelet esetében az ügyeleti díj megállapítására a sportág adott
sporteseményén eseti tevékenységet folytató, legmagasabb díjazásban
részesülő sportszakemberek díjazása irányadó.
(3) Az egészségügyi dolgozó részére a szervező a munkaviszonyban álló
dolgozókra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni a kiküldetéssel
kapcsolatban felmerülő költségeket.
(4) Amennyiben a sportesemény elmarad, a szervező köteles a (3) bekezdésnek
megfelelő összeget, valamint 1 óra ügyeleti díjat az egészségügyi ellátást
végző részére megtéríteni.
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a sportolók sportorvosi
vizsgálatáról szóló 9/1990. (XII. 29.) NM rendelet, továbbá a
sporteseményekkel kapcsolatos egészségügyi feladatokról szóló 6/1991. (VII.
23.) MKM rendelet hatályát veszti.
24. §
+ - FW: [tanc-L] Pontozas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Pásztor Ferenc [mailto:]
Kedves Miklós!
 
Nagyon sok dolog akadt meg a torkomon, ezért ültem a gép elé!

Néhány gondolatom támadt az imént olvasott vitaindító levelek kapcsán.
 
Kis országunkban nem lehet megoldani, hogy pártatlan zsűri pontozzon a
versenyeken.
[P.F.] De meg KELL oldani, mert nem elég tisztességesnek lenni, annak is
kell látszani. 
 
Ha valakit meghívnak pontozni, szivesen hívja a tanítványait is magával a
versenyre.
[P.F.] Ilyen ma már nincs, mert nem meghívnak valakit pontozni, hanem
kijelölnek. 
 
Ha egy versenyen olyan pontozó gárda van, akik a barátaim, vagy hasonló
felfogásúak, vagy még soha nem tettek alám, vagy még nem járatták le
magukat, vagy csupán bízom a tudásukban, hozzáállásukban, vagy
tanítványaikból ítélve nekem tetsző stílust tanítanak, avagy értékelnek
jobban, akkor arra a versenyre szivesen küldöm a tanítványaimat, még ha nem
is tudok ott lenni velük.
[P.F.] Ez megdöbbent!!!!!!!! És mi van a nemzetközi trenddel, a
bizonyítottan eredményes képzéssel párosuló tudással? 
 
Ha én - tegyük fel -, egy bizonyos stílust tanítok. Mert azt tartom jónak,
akkor azt várom el a tanítványaimtól. Amikor a sajátjaimat pontozom, és
nekik sikerül megvalósítani azt, amit kértem tőlük, ugye nem gond, ha azt
jónak értékelem? Na nem a legjobbnak mindenek felett!
[P.F.] Hát ezt aztán már magyarázhatod! 
 
Nem könnyű a saját tanítványokat pontozni. Elvonatkoztatni minden előző
ismerettől, úgy nézni rá, mintha aznap látnám életemben először. Ehhez fel
kell nőni, és néhány jó továbbképzés hamar meg tudná erősíteni az embert
abban, hogy bátran vállalja a véleményét, szakmai indokokra hivatkozva.
Sajnos a többség túl okosnak tartja magát. Nem ereszkedik le pl. ahhoz az
úriemberhez, aki Kisteleken próbált a közelmúltban fényt gyújtani az
agyakban.
[P.F.] Akkor inkább ez utóbbi gondolatokat hangoztasd, mint a szülői és
táncos nyomást.
 
És ennél nehezebb feladat az a nyomás, ami a zsűrire kívülről nehezedik. Mit
mond a saját tanítvány, és a rokonsága, ha nem neki adom a legjobbat?
[P.F.] Mit mondasz Te?! Ez a fontos! 
Miért nem lehet titkosítani a pontozás részeredményeit? Mondjuk úgy, hogy
mindenki megkapja a verseny végén az x-ek számát, de azt nem, hogy melyik
pontozótól mennyit kapott?
[P.F.] Éppen ellenkezőleg! Nyíltság minden szinten! Mindenki meg fogja kapni
a saját eredményét a versenyek után, azt is, kitől kapott és melyik körben,
kitől nem kapott x-eket. Azt nem, hogy a rivális páros mennyit kapott és
kitől, de a sajátját igen. És ezt ingyen! 
 
Visszatérve az első gondolatra. A régión lenne lehetőség, hogy valamennyire
pártatlan zsűrit jelöljenek ki. Mindenkinek jobb lett volna, ha csak
nyugati, és pesti pontozók dolgoztak volna. Az a pontozó, akinek több
tanítványa van abban a körben, mint ahány x-et ki kell adnia, az biztos
furán érzi magát.
[P.F.] Ez így nem felel meg a valóságnak, mivel a pontozók azért is lettek
cserélgetve, hogy ne pontozza (lehetőleg) saját párosait. A vasárnapi Pesti
bajnokságon ez egyértelműen így volt. 
 
Rendeztem 12 versenyt 6 év alatt. Próbáltam mindig forgatni a pontozókat a
változatosság kedvéért. Igyekeztem spórolni az útiköltséggel, de mindig
hívtam egy-egy pontozót az ország túlsó végéből is.
[P.F.] Kedves Miklós! Ez a minimum, és nem pedig dicsőség. 
 
Gulyás Miklós
pontozó
ha végre felvesznek abba a testületbe
[P.F.] Ha még eddig nem vettek fel, annak valami oka van. Erről Benczúr
Katalin tud adni neked hiteles felvilágosítást.
 
    Üdvözlettel:
                Pásztor Ferenc
+ - FW: [tanc-L] Pontozas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Ecsedy Áron [mailto:]

Kedves Miklós!
Ha én - tegyük fel -, egy bizonyos stílust tanítok. Mert azt tartom jónak,
akkor azt várom el a tanítványaimtól. Amikor a sajátjaimat pontozom, és
nekik sikerül megvalósítani azt, amit kértem tőlük, ugye nem gond, ha azt
jónak értékelem? Na nem a legjobbnak mindenek felett!
 
Én úgy vélem, hogy a stílus (önmagában) nem képezhet pontozási kritériumot.
Az más kérdés, hogy esetleg egyik vagy másik stílusnak vannak olyan
jellemzői, amely (mégha tökélyre fejlesztik is) kevésbé "jó minőségű"
végeredményt nyújt, mint egy másik stílus. De ez nem jelenti azt, hogy azért
mert A pár (pl.) angol stílust táncol B pár olaszt, akkor egyik vagy másik
per definitionem rosszabb.
 
Ha valaki próbálkozott versenytáncon kívül más műfajjal is (a listán pl. a
swing műfajok képviselőiből van egy pár - ők aztán ismerhetik) az tudja,
hogy egyik vagy másik stílusban is lehet nagyot alkotni (ugyanarra a
zenére!) és nincs lényegi különbség ilyen szinten. Az lehet viszont, hogy a
Lindy Hopos akrobatikus elemekkel teletűzdelt produkció látványosabb lesz,
mint mondjuk az ugyanarra a zenére előadott boogie, vagy (*mosoly*)
quickstep...
 
Nem könnyű a saját tanítványokat pontozni. Elvonatkoztatni minden előző
ismerettől, úgy nézni rá, mintha aznap látnám életemben először. Ehhez fel
kell nőni, 
 
Szerintem a kettő nem függ össze. Kedvenc vesszőparipámat Fredi Novakot
idézném fel, aki általában úgy kezdi (saját tanítványaival) az óráját, hogy
"OK, now I kill them". És mindegy, hogy az illető egy mezei C osztályos,
vagy egy világbajnok...mindig tud kritikusan tekinteni a saját párjaira.
 
És ennél nehezebb feladat az a nyomás, ami a zsűrire kívülről nehezedik. Mit
mond a saját tanítvány, és a rokonsága, ha nem neki adom a legjobbat?
 
Bocsi. Mi köze van a pontozóbírói munkához annak, hogy te tanítással IS
foglalkozol???? Már megbocsáss, de a te privát üzleti érdekeidet viszed bele
a szövetségi munkába! (Igazából az a baj, hogy ez elég elfogadottnak számít,
így ne vedd személyeskedésnek....)
 
Arról nem is beszélve, hogy a gyerek nyelje le, hogy többet kell nyújtania
és te csak pártatlan vagy - persze ha _tudod_, hogy miért pontoztál úgy. A
tények azok makacs dolgok.
 
Visszatérve az első gondolatra. A régión lenne lehetőség, hogy valamennyire
pártatlan zsűrit jelöljenek ki. Mindenkinek jobb lett volna, ha csak
nyugati, és pesti pontozók dolgoztak volna. Az a pontozó, akinek több
tanítványa van abban a körben, mint ahány x-et ki kell adnia, az biztos
furán érzi magát.
 
??? Na ez aztán totálgáz. Az urambátyám rendszer jól működött eddig is, de
arra nem számítottam, hogy ilyen természetesnek számít pontozói körökben.
 
 
Részvéttel
Áron 

Yahoo! Groups Sponsor
ADVERTISEMENT
Ha ki akarsz jelentkezni a listarol irj egy levelet a kovetkezo cimre:
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
+ - hozzaszolas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves listatagok!

A marc.16-17-ikei versennyel kapcsolatban nagyon
erdekes problemak vetodtek fel. A regota feszegetett
biroi munka, a versenyek szervezese (ill. meg nem
szervezettsege), a javitasi lehetosegek, stb.
De ezekhez nem szolok hozza ugyanis felek felesleges
lenne az ido amit raforditok...
Nekem volt olyan levelem, amir 7-szer kuldtem fel a
listara es azota sem kerult fel, nyilvanvalo a cenzura
nem turte.
Kivancsi vagyok ra, hogy ez a level fel kerul-e.
Vegulis nagyjabol mindegy, mert minel inkabb nem
rakjak fel a levelet, annal tovabb lehet takargatni a
problemakat, ed egyszer ugyis kibukik.
Szeretnem megkerni azokat akik olvassak a levlistat,
hogy kuldjek el cimuket a levelben amit irnak vagy az
en cimemre ) igy esetleg a
cenzurazott reszletekrol is ertesulhetunk, mert ugy
gondolom jocskan van ilyen nem csak az en leveleim
kozul.
Elore is koszi:

Adam

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Sports - live college hoops coverage
http://sports.yahoo.com/
+ - FW: [tanc-L] Pontozas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

From: Szeles Béla [mailto:]

Kedves Mindenki!
 Csak pár szót szeretnék fűzni a dologhoz...
  És ennél nehezebb feladat az a nyomás, ami a zsűrire kívülről nehezedik.
Mit mond a saját tanítvány, és a rokonsága, ha nem neki adom a legjobbat?
  [P.F.] Mit mondasz Te?! Ez a fontos!

  [Sz.B.] Ha már tanít valaki, akkor tudnia kell, hogy nem szabad
tévillúziókat támasztani a táncosokban a tudásszintjüket illetően. Ha
indulni akar egy versenyen, akkor meg kell neki mondani reálisan, hogy mire
számíthat. Ha valaki tudása annyi, hogy éppen csak az első fordulón juthat
túl, akkor azt a célt kell kitűzni neki, és ha elérte, akkor ugyanolyan
boldog lesz, mint aki nyert, mert a (reális) kitűzött célját elérte. Ha a
következő versenyen szeretne jobbat, akkor el kell neki mondani, hogy annak
elérése milyen munkát igényel tőle, és ha vállalja, akkor mindent bele! Csak
a REÁLIS célok és eredmények motiválnak. Csak a motivált táncosok képesek
egyre jobb teljesítményre. A rokonságnak is nyugodtan meg lehet mondani,
hogy mi várható, és ők is azért a célért fognak szorítani a táncosnak, és
attól lesznek boldogok, ha sikerül. Nem csak az első helyezés teheti
boldoggá az embereket... Ha hazapontozol az sok hátrányt von maga után. Pl:
  1. Lelkiismeretfurdalás magadnak - bár sokan ezt már kinőtték, sajnos...
  2. A táncosod a következő versenyen - ahol Te nem pontozol - nagyot
bukik, majd elkezdi "másban" (pl. pontozók) keresni a hibát. Ha a következő
verseny is "kudarccal" végződik, akkor már lehet, hogy az edzőt is
hibáztatni kezdik, mivel az elmúlt jó helyezés után még jópár magánórán volt
a páros, és egyre csak romlik a teljesítménye... Ezzel máris lehet nevezni
az "Magunk Alatt Vágjuk a Fát" versenyre... stb.
  Minden pontozónak ajánlom, hogy próbáljon 2-3 versenyen pártatlanul
pontozni. Olyan nyugalom és boldogság fogja őket eltölteni, hogy azt csak az
érzi, aki kipróbálta. Ezután jönnek a pozitív visszajelzések azoktól, akik
tisztelni fogják az őszinteségüket. Ez se semmi érzés. De a legcsodálatosabb
az, hogy a saját táncosok biztos léptekkel haladnak a csúcs felé, nem
ugrálnak 5-8 helyezést fel és le... Biztos nagyképűségnek tűnik, de rólam
tudják, hogy mindenkinek egyforma esélyt adok a győzelemre, és kizárólag a
pillanatnyi teljesítményt pontozom. Nem mondom, hogy emiatt nem volt már
"hátránya" a táncosaimnak (másik bíró hazapontozott, és mégsem lett teljesen
reális az eredmény), de a népszerűségemen ez nem rontott, sőt. A
pontozáselemzés nálunk nagyon felkapott dolog, és szinte mindenki átnézi az
x-ektől kezdve az egészet, és aki haza pontoz, azt kiútálják, hitelét
veszíti még a saját táncosai körében is. Egy őszinte 3-as többet jelent a
táncosnak, mint az 1-es, amiről ő is tudja, hogy nem fedi a valóságot...

  Miért nem lehet titkosítani a pontozás részeredményeit? Mondjuk úgy,
hogy mindenki megkapja a verseny végén az x-ek számát, de azt nem, hogy
melyik pontozótól mennyit kapott?
  [P.F.] Éppen ellenkezőleg! Nyíltság minden szinten! Mindenki meg fogja
kapni a saját eredményét a versenyek után, azt is, kitől kapott és melyik
körben, kitől nem kapott x-eket. Azt nem, hogy a rivális páros mennyit
kapott és kitől, de a sajátját igen. És ezt ingyen!

  [Sz.B.] Ferenc! MIÉRT???
  Miért nem kapja meg mindenki mindenkiét? Csak úgy érdekes a verseny, ha
valakit valakivel össze lehet hasonlítani. Minek tudni az x-eim számát, ha
nem tudom, hogy mások mit kaptak? Hidd el, hogy nem kell ingyen! Mindenki ki
fog fizetni egy korrekt tájékoztató füzetet. Nálunk a táncosok a helyszínen
a verseny után néha 10-15 percet is várnak, hogy megvehessék a rájuk
vonatkozó eredményeket (kiadjuk kategóriánként is). Az is szokás nálunk,
hogy az előselejtezőtől kezdve minden fordulóban a részletes x-ezést
kiragasztjuk egy információs táblára (alig pár perccel a forduló vége után),
ahol mindenki megnézheti, megtudhatja, hogy mennyi hiányzott a
továbbjutásig, vagy mennyit kell még erősíteni, és kik a konkurens párok.
Ezzel idejében fel tudnak készülni a következő fordulóra, így nem kell
keresgetni a párokat... A részletes informáltsággal a közvélemény gyorsan
kiselejtezi a "hazapontozó" bírákat, és ennek a véleményüknek hangot is
adnak. Ezzel is, és némi elemzéssel a pontozók kijelölésekor lehetne egy
támpont kapni, amit figyelembe vehetne a kinevező bizottság...

  Béla
+ - uj weblap (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>
>From: Bris Zoltan >
>
>két dolgot szeretnék a köz tudomására hozni:
>(a levelezőlisták, internet)
>
> 1., interaktív táncelőadás(ok)hoz keresek latin, flamenco
>táncost, táncospárt. A saját részét a darabban teljesen
>szabadon dolgozhatná ki, csak a téma lenne kötött, valamint
>hogy az előző és a következő fellépő között "tánchíd" legyen.
>(keresek legényest, és kalotaszegi páros táncospárt is,
>valamint egy modern táncost is)
>
>2., interaktiv tánccsoport indul a minden kedden
>és csütörtökön 18.30- 20.30 ig,
>jelentkezés 06-70-286-8211, 
>További információ: www.extra.hu/interdance
>
>Harmadrészt pedig megtennéd, hogy a linkek közé felvennéd
>a www.extra.hu/interdance-ot is, mint interaktív tánclink,
>a weboldalon, ahogy kérted elhelyeztem egy linket
>vissza a közös weboldalra.
>
>Köszönettel: Bris Zoltán.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS