Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FORUM 566
Copyright (C) HIX
1992-05-02
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Rubin Gyorgy urnak (mind)  18 sor     (cikkei)
2 mar megint a lelatorol szidjak a birot (mind)  14 sor     (cikkei)
3 Gyanu=s u=nnep (mind)  90 sor     (cikkei)
4 Entropia (mind)  60 sor     (cikkei)
5 Hazai Tudosito H.T. levele (mind)  56 sor     (cikkei)
6 HIX Statisztikak (mind)  24 sor     (cikkei)
7 Valaszok (mind)  31 sor     (cikkei)

+ - Rubin Gyorgy urnak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Rubin ur ! Ugy latom, abban a hitben el, hogy vegre ,,megfogott".
Nos, valaszoljak akkor. A kormany szelsojobboldali elhajlasait allandoan ragozo
Osvay Karolynak ( ebben nincs egyedul O.K. )valaszolva irtam ezt. Ha ugy tetszik
helyettesitse be az inkriminalt ,,juttatja" szot az ,,engedjen" szoval, ha igy
jobbnak tetszik. Az egesz vitara eloszoris ra kene mondani a "moot" szot, ugyan-
is semmi esely nincs szerintem szelsojobboldali uralomra sem nyugaton, sem
Magyarorszagon. Ki a Nyugat ? Hat keremszepen Amerika, Nemetorszag, Franciaor-
szag, Anglia, stb. Mondtam talan valami ujat ? Ne definialjam pl. Delamerikat is
? Mire valo ez a kerdes ? Igen, szerintem ha a Nyugati nagyhatalmak valamilyen
szelsoseges politikat kezdenenek folytatni, sajnos azt Magyarorszag is kenyszer-
bol kellene folytassa. Nem volt erre mar nehany pelda eddig ? Sajnos eddig ket
ellentetes szelsoseg koze voltunk fogva. Egyetlen szelsoseg eseten talan jobban
megusznank. On szerint ha az egesz Nyugat fasizalodna, akkor a paranyi Magyar-
orszag kellene ennek ellenalljon ?
  Abban termeszetesen igaza van, hogy a kormany nem juttathat partra semmifele
szelsojobboldalt. Ezt is akartam- vegre ezt elismerik az ellentabor tagjai is.
On talan fel ettol ? Vagy miert ez a nagy erdeklodes ? Van meg valami kerdese ?
Szivesen valaszolok ! Tisztelettel, Horvath Pali
+ - mar megint a lelatorol szidjak a birot (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Kivancsi vagyok, hogy az a Szalonnazo tarsasag fog-e tiltakozni az onkenyes
>parancsuralom ellen? Vagy csak nosztalgikusan visszaemlekszenek a Rakosi-Gero-
>Kadar-Aczel gorenykurzusra, es ugyanugy mint regen, farkukat behuzva szo nelkul
>turik a sajtoszabadsag alapveto jogainak serteset, tovabbra is teljesen
>rendjenvalonak talaljak hogy a cenzor onkenyes hatalmat SEMMIFELE mandatum,
>jogkor vagy ellenorzes sem szabalyozza ?
>
>						Udv. Pista


Koszonjuk szepen Weisz Ivan biralatat, ha majd mi is elegedetlenek leszunk a
mukodesevel, termeszetesen tiltakozunk, es uj moderatort keresunk.

Roboz Andras
+ - Gyanu=s u=nnep (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-Minden rendszer ke'tse'gbeesett du~hhel igyekszik elto~ro~lni a a megdo~nto~tt
"anciem regime" u~nnepeit - sza'nde'ka'ban felteheto"leg az a felismere's
vezeti, hogy a he'tko~znapok nyomoru'sa'ga'n u'gysem tud va'ltoztatni! - kezdte
B., a decens filozo'fiadocens.
Annak ideje'n tanu'i lehettu~nk, hogyan gyomla'lta ki Ra'kosi a napta'rbo'l a
hu'sve'the'tfo"t, pu~nko~sdhe'tfo"t, kare'csony ma'snapja't, a magyar "Ma'ria
orsza'g" minden to~mje'nre gyanu's marade'ka't. Most hasonlo' buzgalmakat
figyelhetu~nk meg a hatalom u'j lete'teme'nyeseine'l is, me'g csak a Parlament
kapuja'ban ja'rtak, mikor ma'r to~rve'nyen ki'vu~l helyezte'k a'prilis 4-e't,
november 7-e't, a mindenne'l szentebb pre'mium- e's elo"le'ptete's- u~nnepeket.

E'n mege'rtem ezeket a to~rekve'seket; az u'j tulajdonosok tarra va'gja'k a
birtokba vett hegyoldalt, mielo"tt a maguk fa'it elu~ltetne'k. A legto~bb fa'val

nincs gond, engedelmesen hajlanak a fejsze ala', akad azonban egy-egy "bo~ho~nc"
,
tu'ltartott, va'ga'sideje't messze tu'le'lt fa, mely gyo~kereit az emle'kezet
e's a szoka'sok irdatlan me'lyse'ge'be bocsa'totta le - ezekkel, sajnos nincs
mit kezdeni. Kiva'gni, to~bb mint kocka'zatos volna, tala'n a balta e'le is
kicsorbulna benne, aka'r tetszik, aka'r nem, meg kell pro'ba'lni valahogy
beilleszteni az erdo" rendje'be.

"Pa'rtunk e's korma'nyunk" annak ideje'n ilyen hia'bavalo'an ku~szko~do~tt
augusztus 20-a'val. Ido"zi'tette'k erre a napra az Alkotma'ny tisztelete't,
felmutathatta'k az u'j kenyeret, a ko~ztudatban minden di'szlet
sze'thasadozott, augusztus 20-a'n mindve'gig rajta maradt Szent Istva'n
me'lto'sa'gos a'rnya e's pecse'tje.

A mostani rendszer, melynek egyetlen dolgot lehet a java'ra i'rni, azt, hogy nem

ko~veteli meg a "pa'rtunk e's korma'nyunk" ne'ven to~rte'no" emli'te'st - csak
szu"z fiu'k sze'gyenlo"sse'ge'vel a'hi'tozik ra' -, ugyanilyen tehetetlenu~l
birko'zik ma'jus elseje'vel. Mike'nt augusztus 20-a'na'l is az volt a baj, hogy
nem Horthy Miklo's agya'bo'l pattant ki, hanem a to~rte'nelembo"l veszi
eredete't, akke'nt ma'jus elseje sem a kommunista'k tala'lma'nya, re'gibb
Ra'kosina'l, so"t Leninne'l is. Ma'r a sza'zad eleje'n szoka'sban volt a'prilis
30-a'n e'jszaka kimenni a Va'rosligetbe, ma'snap pedig u~nnepelni "piroslo'
arccal e's piros za'szlo'kkal". Ra'kosie'k ehhez csak az ingyenvirslit e's
-so~rt tette'k hozza'.

Ma'jus elseje, mint tudjuk, eredendo"en egy re'gi chicago'i sztra'jk emle'ke't
o"rzi. Va'llalhatja-e ez a kurzus o"szinte szi'vvel a jogaike'rt fella'zado'
munka'sok u~nnepe't? Bela'thatod, hogy semmike'pp. Ido"ben arasznyi le'te is
tele van ma'r ki'nos emle'kekkel, alig homlokfala'n keresztben ma'r ott
hu'zo'dik a taxisbloka'd me'ly repede'se, a ba'nya'sz- e's koha'szmozgolo'da'sok

pedig egyenesen az alapokat fenyegetik.

Sajnos nem lehetett egyetlen tollvona'ssal elto~ro~lni ezt az o~nnepet - pedig
milyen jo'l mutatott volna ez a toll a mu'zeumban Antall doktor egye'b
to~rte'nelmi jelento"se'gu" i'ro'eszko~zei ko~zo~tt. Az u~gyben illete'kesek
csak annyit tehettek, hogy a va'rosligeti Ma'jus 1. utat visszakeresztelte'k
Hermina u'tra.

A rendszer azonban nem adta fel ezt a harcot sem, megpro'ba'lja a maga ke'pe're
forma'lni ezt a gyanu's u~nnepet. gyanu's, mondom, mert ez a rendszer, mely oly
ko~vetkezetesen va'llalja a ke't vila'gha'boru' ko~zti u'ri Magyarorsza'g
hagyoma'nyait, a'tvette annak gyanakva'sa't is a munka'soszta'llyal szemben.
Mint ahogy Horthyt mindve'gig nyomasztotta az elso" "proli diki", a haza'tlan
bitangok Tana'csko~zta'rsasa'ga'nak emle'ke, ma ugyanolyan ko~te'lnek sza'mi't
az akasztott ember ha'za'ban az egykor volt szocializmusnak az az a'llando'
to~rekve'se, hogy hatalma't a munka'soszta'lyto'l eredeztesse, le'te't a
munka'sto~megek erko~lcsi e's anyagi felemele'se'vel indokolja. Nem ve'letlenu~l

ja'rt ki Ka'da'r Ja'nos az angyalfo~ldi e's csepeli u~zemekbe egy-egy bara'tsa'g
os
kacsinta'sra, ala'i'rni a szocialista briga'dok naplo'it. Ezt az emle'ket me'g
akkor is ko~zo~mbo~si'teni kell az orsza'g tudata'ban, ha sokszor nem to~bb
szemforgato' propaganda'na'l.

Erre a mu"veletre legjobb ma'jus elseje't felhaszna'lni - szarva'na'l ragadva
meg a vo~ro~s bika't. A tru~kk a re'gi, ugyanaz, melyet ma'r a Horthy-rendszer
is alkalmazott: a Munka u~nnepe'bo"l ki kell hagyni a munka'st. A Munka ugyanis
szent vagy legala'bbis megszentelheto" fogalom, jelke'pke'nt tetsze's szerinti
alakra forma'lhato'. A munka's viszont ke'zzelfoghato', legala'bb hatvan kilo',
fu~le van, mellyel hall, sza'ja, mellyel minden nap enni szeretne, e's ha nem
kap, kiaba'l vvele. Ke'nyelmetlen, nehezen kezelheto" szeme'ly, eze'rt
aja'nlatos szemmel tartani: szervezeteit sze'tzu'zni, e'rdeke'nel ke'pviselo"it
megala'zni, vagy ha lehet, megva'sa'rolni. Az egyha'z is sokat segi't, pap
mondta: fiam, sza'llj az U'rhoz!... De aze'rt me'gis csak legjobb mello"zni a
ma'jus elsejei felvonula'sokat e's gyu"le'seket, nem biztos, hogy a zsolta'rok
kegyes dallama elnyomja az indulo'kat.

Szo'val: az ide'n is lesz ma'jus elseje, de ti ott a Va'ci u'ton, Csepelen vagy
e'ppen a munkane'lku~liek iroda'ja'ban sorba a'llva, ne ke'pzelje'tek, hogy
benneteket u~nnepelnek.

I'rta: Moldova Gyo~rgy
Megjelent a Magyar Hirlap 1992. a'prilis 30-i sza'ma'ban.
Lejegyezte: Bagyinka Csaba
+ - Entropia (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Forum ! Azt hiszem, hogy a rendszervaltas "belso
surlodasa" (merjuk a kialakulo uj rendszer "tisztasagat" talan
"entropia"-val) a politikai-tarsadalmi fejlodes gyorsasaganak
meghatarozo tenyezoje lesz keletkozep-Europaban. A keletnemet
kommunista "pszeudotarsadalmat" viszonylag konnyu (volt)
felszamolni, az igen alacsony entropiaju nyugatnemet modell
alkotmanyos kiterjesztesevel, igy az a magyar rendszervaltashoz
nemigen hasonlithato (a tarsadalmi entropia egyik alaptenyezoje az
alkotmany entropiaja). A Cseh-szlovak rendszervaltas viszont
intrinsic, megis sokkal "tisztabbnak" mutatkozik mint a mienk. Itt
nem csak a New York Times egy korabbi hiranyagara lehet utalni
(hogy Koztarsasagi Elnokuk birosag elott szemelyesen tanuskodott a
politikai foglyok elleni vetsegeket korrigalo igazsagszolgaltatasban,
ahelyett hogy a bunosok lex ZT szeru elszamoltatasa ellen agalt
volna), hanem a NYT mai szamat is erdemes megnezni.

"Prague list says 376 journalists informed for the old secret police"
cimmel irja [p.A7], hogy ket Cseh-szlovak ujsag lekozolte 376
ujsagiro nevet, akik kommunista besugok voltak.

Hat igy is lehet csinalni a sajto sopredektol valo megtisztitasat. Ez
valoszinuleg par nagysagrenddel hatekonyabb, mint a tisztitast olyan
alacsony szinten es olyan magas entropiaval probalni, hogy azon
huzakodjunk, hogy az Ujsagiroszovetseg szalonja kie, es melyik
emeleti WC-t hasznalja az ujsagiro oszovetseg vagy ujszovetseg.

Tagabban, a magyar nemzet 56-os forradalmaval oriasi veraldozatot
es szazezrekben merheto exodust vallalt, hogy a kommunizmus
szennyes rendszere helyett tiszta lappal indulhasson. Az ezt koveto
kadarista hazudozo es mindent osszekutyulo tarsadalmi entropia-
vilagrekord olyan zullest es kuszasagot eredmenyezett M.o.-on, hogy
a tisztulas remenyet illetoen jelenleg meg Cseh-szlovakiaval
osszehasonlitva is hatranyosabb helyzetben vagyunk. Ott ugyanis
"Under a sensitive 'screening law' passed in October, people filling
managerial-level posts in the public sector and in state-owned
enterprises are being checked by the Interior Ministry. Those found
to have been former Communist Party officials or police informers
must resign and are barred from such posts for five years" [ibid]

Csakhogy a magyar nemzet mar 56-ban megmutatta, hogy a belso
surlodastol valo felhevules olykor robbanasszeruen tavolitja el a
nemzetre telepedett koloncot.

Nem vagyok benne biztos, hogy erdemes-e az entropia magasan
tartasaval ilyen kataklizmakat eloidezni, ahelyett hogy M.o. "cool"
modon az alacsony entropiaju iskolak mesterseget sajatitana el.

Tobbet er ugyanis, ha NEM VITATKOZOL, hanem IDENTIFIKALSZ,
minthogy a vita noveli, mig az identifikacio csokkenti az entropiat.

Van persze ami meg rosszabb mint a vita: a MASROL BESZELES.
Pl. jelenleg igen kitunoen lehet az "Amerikaban viszont verik a
negereket" temat ragozni (annak apropojabol, hogy az igazsagszol-
galtatas elso fordulojat megusztak akiket a kozvelemeny bunosnek
tart), nehogy arrol essek szo veletlenul, hogy MAGYARORSZAGON az
igazsagszolgaltatas elso fordulojat megusztak akiket a kozvelemeny
bunosnek tart.

Kivancsi lennek, hogy ugyanezek mit szolnanak ha Budapesten a
nepitelet utcai harcokban torne ki.        -Pellionisz
+ - Hazai Tudosito H.T. levele (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Andras, alljon itt egy cikk ellenszerul arra, amit Ti
Hirmonda-nak hivtok (s melyre a keresztenydemokrata gondolkodas
bizonyara nem jellemzo) a Keresztenydemokrata Part
kemenyedeserol szolo cikk kivonata:

Uj Magyarorszag 04.23, Pax Romana 34. kongresszusarol szolo idezet

" Surjan Laszlo elmondta, sokan ugy erzik meg most is, hogy a tarsa-
dalom termeszetes rendje nem allithato helyere megfelelo igazsag-
tetel nelkul. A partelnok szerint a "tiszta lappal indulas" nem val-
totta be a hozzafuzott remenyeket. A regi hatalom kegyeltjei ma is
ellensegesen neznek az uj berendezkedesre, meg akkor is, ha politi-
kai hatalmukat sikerult gazdasagira atvaltaniuk. Ennek a problema-
nak megoldatlansaga sokakat hajthat a diktatorikus megoldasok
hiveihez. E veszely elkerulesere Surjan Laszlosurgette: tobbet es
vilagosabban kell beszelni a tarsadalom mai gondjairol.

Le kell zarni a multat ugy, hogy az igazsagossag es a szeretet elvei
egyszerre ervenyesuljenek. Tarsadalmunk nem nyugszik meg addig,
amig az igazsag helyett a hamis ertekek gyozelmet latja, de nem
kovethet el altalanositasokkal, bosszuvaggyal teli ujabb
igazsagtalansagokat...

A cikk kesobb megismetli: "A regi hatalom kegyeltjei tovabbra is
ellensegesen neznek az uj berendezkedesre, meg akkor is , ha
hatalmukat sikerult gazdasagira atvaltaniuk. A regebben kisem-
mizettek pedig ugy erzik, hogy tovabbra is kivul rekednek a joleti
tarsadalmon, hiszen most ok viselik az orszag terheit, mig az
eredmenyek ugyanazokat gazdagitjak, akik eddig is jol eltek. Ez a
mai magyar tarsadalom legnagyobb veszelyforrasa es az alap-
problema megoldatlansaga sokakat hajthat a diktatorikus
megoldasok hiveihez. Az ebbol eredo zurzavar viszont azoknak
kedvez, akik a regi rendszer visszafiatalitasaval kivanjak
visszaszerezni a hatalmukat.
...
Az emberek sokszor nem ertik, mi tortenik, sok a tudatos,
manipulativ hireszteles. Nem szabad belefaradni, az igazat
kimondani akar szazadszor is, ha szazszor terjesztik a hazugsagot. ...

  Kedves Andras, hozzatennem, hogy amig a magyar televizio elnoke
lehet egy dokumentaltan hazudozo ember, addig nem varhato, hogy az
emberek megtudjak az igazsagot. Jelenleg a Forumnal szabadabb
magyar nyelvu kozeget nem ismerek, es hala Nektek, hogy tudjatok
is, hogyan kell elni a sajtoszabadsaggal! Ha azt hiszed, hogy a
tomegkommunikacio hazug igazgatoi es a kozegek manipulatorai mar
mind nalatok vannak odaat, szomoruan mondom, hogy tevedsz, mert
csak azok vannak ott akik itthon mar vereseget szenvedtek. A tobbi
meg itt van es sokba fog meg kerulni nekunk amig sikerul
megszabadulni toluk. Legy szives ne kuldjetek oket vissza hozzank
azokat akik mar felkerekedtek! Ne haragudj, de ugy tudom Amerika
nagy es nem csak, hogy az a sok semmirekello is elfer ott akiket
Castro Kubabol kihajozni engedett, de ugy tudom legtobbje igen
gyorsan megtalalta helyet az amerikai bortonokben. Hazug embereket
utolerik ha a vilag vegere menekulnek is.

Oszinte udvozlettel, Hazai Tudosito
+ - HIX Statisztikak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Erdekloadessel figyelem H. Jozsi idoszakos HIX olvasoi statisztikait a
kulonbozo forumokrol.

A legutobbi pl. azt tudatta velunk hogy a TIPP tovabbra is vezet 492
olvasoval, az uj SZALON pedig 193-as szamaval szepen feljott, de meg jo
szazzal a FORUM 294-es olvasottsaga mogott kullog.

Az en problemam ezekkel a szamokkal ott van, hogy nem tudom igazan mire
velni oket ("what to make out of it"). Ugyanis nyilvan rengeteg atfedes
van a forumok olvasoi kozott. En is pl. olvasom mind a harmat, de irni
csak kettobe irok. Az olvasoi statisztikak viszont ilyen dolgokat nem
tukroznek. Tehat igy az is lehet hogy a SZALON aranylag gyors felfutasa
nem igazan jelenti annak novekvo nepszeruseget a FORUMhoz kepest, hanem
egyszeruen a FORUMosok nagy reszenek kivancsisagat az "ujszulott" irant.
A relativ nepszeruseget sokkal jobban fedne egy olyan statisztika ami
azt tudna kimutatni hogy hanyan olvassak EXKLUZIVEN az egyes forumokat.
Talan a Jozsi tudna valami olyan kimutatast is kesziteni hogy pl. hanyan
jaratjak mind a harmat, hanyan csak egyet a harombol, es akarmelyik
kettot a harombol (az osszes kombinaciokban).

Mit szolsz hozza Jozsi?

Udvozlettel,
Pannon Jozsi
+ - Valaszok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Rubin Gyorgy!

Mar eppen azon tunodtem hogy hogyan tudassam veled mennyire tetszett a
legutobbi SZALON-ba irt leveled anelkul hogy azzal ne blamaljalak a
hozzad nyilvan kozelebb allo "kivonultak" elott, amikor ilyen kihivassal
jottel:

> Vegul egy kerdes Szekely Zoltanhoz es Pannon Jozsefhez, akiket az irasaik
> alapjan demokrataknak tartok: mi a velemenyetek Horvath Pal irasarol?

Eloszor is koszonet a demokratakent valo elismeresert (no majd ezert is
megkapod a magadet egyesektol! ;-). Ami pedig a Horvath Palirol
alkotott velemenyemet illeti, hat abban sajnos csalodast kell hogy
okozzak neked, mivel nekem irtora tetszenek azok a no-nonsense tipusu
velemenyei! Ugy vagyok ezzel mint ahogy nemregen E.M. is kifejtette: a
stilusatol neha idegenkedem, de a mondanivalojaval aligha. "No beating
around the bushes" -- ami rendszerint eszembe jut a Pali uzeneteirol.
Ezt pedig en mindig szerettem masoknal is.
-------------------------------------------

Kedves Csonka Gabor!

Koszonom a szamomra ismeretlen GE-Tungsram reszletek kozleset. Remelem
akad valaki aki az alabbiakra is valaszt tud adni:

> A GE-t Ft leretekelesi koveteleset akkor ertenem meg,
> ha a termekei megkozelitenek a konkurrensek arat, de amig ilyen hatalmas
> arelonyuk van, tulajdonkeppen nem ertem.

Udvozlettel,
Pannon Jozsi

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS