Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 512
Copyright (C) HIX
1995-06-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 95 majus II. (utolso) resz (fwd) (mind)  1063 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 95 majus II. (utolso) resz (fwd) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KO:NYVEK 1995. ma'jus II. (utolso') re'sz
 
 A Ko:nyvvila'g c. havonta megjeleno" lap 1995 ma'jusi sza'ma
 alapja'n.
 
 Disclaimer: az esetleges hiba'ke'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
 Ko:zze'tette
 
 Zima'nyi Magda
 
 
 ----------------------------------------------------
 
 Szatira, humor
 ==============
 
 Cannell,Dorothy.
 Mego:lo:m az anyo'som!
 Szaka'los.
 Igazgyo:ngy ko:nyvek.
 304oldal,fu"zve      448Ft
 
 Hahota a rendelo"ben
 O'cea'n.
 125oldal,fu"zve      228Ft
 
 Hahota a suliban
 O'cea'n.
 124oldal,fu"zve      228Ft
 
 Iszlai Zolta'n:
 Olvastam e's lo"ttem
 Badar sajto',1991-1993
 Szerzo"i kiada's.
 Z-fu:zetek 62.
 52oldal,fu"zve       48Ft
 
 Lennon,John:
 Ko:ve'r dudor Eric Hearble feje'n
 Ha'tte'r.
 Ad absurdum ko:nyvek.
 96oldal,fu"zve      379Ft
 Kacagtato' novellagyu"jteme'ny.
 
 Szeressu:k-e a gazdagokat?
 Ab Ovo.
 Fu:ge ko:nyvek.
 150 oldal fu"zve     345 Ft
 Irodalmi mu"vekbo"l vett re'szletek, viccek, anekdota'k, rajzok
 e's interju'k.
 
 Szila'gyi Gyo:rgy:
 Nem lehet letenni
 Hungarus.
 115 oldal, fu"zve 333 Ft
 Humoros i'ra'sok.
 
  Fantasztikus ko:nyvek
  ====================
 
 Anderson, Kevin J.:
 So:te't oldal
 Valhalla Pa'holy.
 308 oldal, fu"zve 419 Ft
 
 Sandemo, Margit:
 Maszkaba'l
 Cesam.
 Je'ghegyek ne'pe 18.
 224 oldal, fu"zve 280 Ft
 
 Stackpole, Michael A.:
 O"rjo:nge's 1. re'sz
 Neotek.
 296 oldal, fu"zve 399 Ft
 Fantasztikus rege'ny.
 
 Ne'prajz
 =======
 
 Franz, Marie-Louise von:
 No"i mesealakok
 Euro'pa.
 Me'rleg.
 304 oldal, fu"zve 450 Ft
 Mesee'rtelmeze'sek.
 
 Gyo:rgy Horva'th La'szlo':
 Kira'lyfalvi Nagyhegy alatt
 Foton Nyomda, Fo't.
 117 oldal, fu"zve 295 Ft
 
 Propp, Vlagyimir Jakovlevics:
 A mese morfolo'gia'ja
 Osiris-Sza'zadve'g.
 Osiris ko:nyvta'r. Folklo'r.
 213 oldal, fu"zve 680 Ft
 
 Utleira's
 ========
 
 Daeniken, Erich von:
 Szeretem az ege'sz vila'got
 Lap-ics, Debrecen.
 172 oldal, fu"zve 348 Ft
 Izgalmas kalandok sorozata
 kontinenseken keresztu:l.
 
 Bala'zs De'nes:
 Magyar utazo'k Amerika'ban
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Ta'voli ta'jak magyar utazo'i.
 86oldal,fu"zve   213Ft
 
 Bala'zs De'nes:
 Magyar utazo'k Ausztra'lia'ban, O'cea'nia'ban e's a sarkvide'keken
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 Ta'voli ta'jak magyar utazo'i.
 91oldal,fu"zve   213Ft
 
 Ifjusa'gi irodalom
 =================
 
 Ballaga'si emle'kko:nyv
 Kossuth.
 60oldal,ko:tve   495Ft
 
 Benedek Elek:
 Haza'nk to:rte'nete
 To:rte'nelmi olvaso'ko:nyv
 Ese'ly Ko:nyvklub.
 253oldal,ko:tve   680Ft
 
 1000ke'rde's 1000 va'lasz az a'llatokro'l
 Alexandra,Pe'cs.
 192oldal,ko:tve   990Ft
 
 Fu:rstne' Ko'lyi Erzse'bet:
 Hogyan viselkedjem?
 Konsept:
 151 oldal,fu"zve   250Ft
 Hasznos tana'csok tizene'veseknek e's szu:leiknek.
 
 Kipling,Rudyard.
 A dzsungel ko:nyve
 Cicero'.
 Klasszikusok fiataloknak.
 198oldal,ko:tve   590Ft
 
 Mese'k Ma'tya's kira'lyro'l
 Kossuth.
 16 oldal,fu"zve   138Ft
 
 Pascal,Francime:
 A lehetetlen
 Plane'ta's.
 E'desvo:lgyi suli.Vo:ro:s Ro'zsa.
 139oldal,fu"zve   178Ft
 
 Reggeli fe'nyben
 Dia'kantolo'gia
 Haza'nk,Gyo"r.
 125oldal,fu"zve   200Ft
 
 Ro'mai rege'k e's monda'k
 Mo'ra.
 249oldal,ko:tve   568Ft
 
 U:belacker,Erich:
 A bolygo'k e's az u"rkutata's
 Tessloff e's Babilon.
 Mi micsoda 27.
 48oldal,ko:tve   550Ft
 
 Wolf,Kate:
 Lassie az o'cea'noon
 Szintare'v.
 143oldal,fu"zve   328Ft
 
 Gyermekko:nyvek
 ==============
 
 A'llatmese'k kicsiknek
 Pestalozzi,Erlangen.
 148oldal,ko:tve   650Ft
 
 Benedek Elek:
 Az aranyalmafa
 Mere'nyi.
 94oldal,fu"zve   358Ft
 
 Benedek Elek:
 Sze'like kira'lykisasszony
 Aquila,Debrecen.
 91oldal,fu"zve   358Ft
 
 Bouton,Antoine-Combe, Laurence:
 Tanuljunk egyu:tt sza'molni!
 5-6 e'veseknek
 Passage
 44 oldal,fu"zve   355Ft
 
 Disney,Walt:
 Arielle,a kis hablea'ny
 Egmont Hungary.
 96oldal,ko:tve   749Ft
 
 Disney,Walt:
 Donald kacsa szaka'csko:nyve
 Egmont Hungary.
 48oldal,fu"zve   349Ft
 
 Egyedem,begyedem, - tengerta'nc...
 Mondo'ka'k
 Santos.
 6 oldal,ko:tve   198Ft
 
 Az e'n zsebsza'molo'ko:nyvem
 Ovale,Montreal.
 12oldal,ko:tve   990Ft
 
 Erdei Ga'borne':
 Csiga-biga,gyere ki..
 Ke'szse'gfejeszto" gyakorlo' feladatok
 Oskar Szombathely.
 60oldal,fu"zve   198Ft
 
 Gibson,Ray:
 Ja'tszva tanulunk
 Olvasa's e's sza'mola's o'voda's
 koru'akkal
 Park.
 63oldal,ko:tve    670Ft
 
 Grimm legszebb mese'i
 Egmont Hungary.
 164oldal,ko:tve   735Ft
 
 Hirato Shogo:
 Ali Baba e's a negyven rablo'
 Pesti Szalon.
 A Pesti Szalon mese'lo" fu:zetei 38.
 25oldal,fu"zve    144Ft
 
 Illye's Gyula:
 Kacor kira'ly e's ma's mese'k
 Santos.
 6l oldal,ko:tve   690Ft
 
 A kis kunyho'
 Mese o'voda'soknak e's kisiskola'soknak
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 16 oldal,fu"zve   215Ft
 
 Kiss Istva'nne':
 Sza'mutca
 Aquila,Debrecen.
 64oldal,fu"zve    298Ft
 
 Kretz-Idas,Francoise:
 Tanuljunk egyu:tt sza'molni!
 4-5e'veseknek
 Passage.
 43oldal,fu"zve    355Ft
 
 Nagy Larousse kicsiknek
 Passage.
 95oldal,ko:tve    1090Ft
 
 5 perces esti mese'k
 Alexandra,Pe'cs.
 196oldal,ko:tve   790Ft
 
 A nyu'l e's a tekno"s
 Canissa,Nagykanizsa.
 8oldal,fu"zve    110Ft
 
 Az oroszla'n e's az ege'r
 Canissa,Nagykanizsa.
 8oldal,fu"zve    110Ft
 
 A ro'ka e's a hollo'
 Canisa,Nagykanizsa.
 8oldal,fu"zve    110Ft
 
 Salinas,Brigitte:
 Tanuljunk egyu:tt sza'molni!
 3-4e'veseknek
 Passage
 43oldal,fu"zve    355Ft
 
 A su:ndiszno'cska
 Santos.
 6 oldal,ko:tve    228Ft
 
 Tapsika mese'k
 Alexandra,Pe'cs.
 93oldal,ko:tve    650Ft
 
 Tapsi,a kis tekergo"
 Program.
 6 oldal,ko:tve    225Ft
 
 A to:ro:k e's a tehenek
 Program.
 6 oldal,ko:tve    198Ft
 
 A tu:cso:k e's a hangya
 Canissa,Nagykanizsa.
 8oldal,fu"zve    110Ft
 
 Weber,B: Batlle,M.A.:
 Az e'gszi'nke'k nyulacska
 Hemma,Chevron.
 100oldal,ko:tve   590Ft
 
 Wilkes,Angela:
 Babavila'g
 Park.
 40oldal,ko:tve    498Ft
 Ke'peihez felirat  tartozik, amely segi't az elso" szavak
 megtanula'sa'ban.
 
 Nevele's, oktata's
 ================
 
 Be'nyei Miklo's.
 Oktata'spolitikai to:rekve'sek a reformkori orsza'ggyu"le'seken
 Csokonai,Debrecen.
 423oldal,fu"zve   720Ft
 
 Bethune,Helen:
 A szu:lo" is ember
 Park.
 He'tko:znapi pszicholo'gia.
 158oldal,fu"zve   390Ft
 
 Mahmudi,BeHy:
 Ve'gzetes szu:lo"k
 Geo Me'dia.
 344oldal,fu"zve   480Ft
 A szerzo" folytatja harca't a gyermeki e's szu:lo"i me'lto'sa'ge'rt.
 
 B. Me'hes Vera:
 Montessori pedago'giai rendszere e's alkalmaza'sa az o'voda'ban
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 91 oldal, fu"zve 803 Ft
 
 Ro'kusfalvy Pa'l:
 Emberre' va'lni - embernek maradni
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 103 oldal, fu"zve 664 Ft
 A nevele's filozo'fiai e's le'lektani megalapozottsa'gu', sarkalatos elvei.
 
 
 Tanko:nyvek
 ==========
 
 Boda Edit:
 Tengerta'nc
 Konsept.
 192 oldal, fu"zve 325 Ft
 
 Boda Edit:
 Tengerta'ncos a'kom-ba'kom
 Munkafu:zet 8-11 e'veseknek a Tengerta'nc ci'mu" ko:nyvho:z
 Konsept.
 62 oldal, fu"zve 150 Ft
 
 Boda Edit:
 Tengerta'ncos irka-firka
 Munkafu:zet 12-1 6 e'veseknek a Tengerta'nc ci'mu" ko:nyvho:z
 Konsept
 64 oldal, fu"zve 150 Ft
 
 Erdo"sne' Pusztai Gabriella- Omischel Mo'nika:
 U'travalo'
 Sze'pirodalmi mu"vek aja'nlo' gyu"jteme'nye 12-18 e'veseknek
 Konsept.
 164 oldal, fu"zve 290 Ft
 
 E'rettse'gi te'mako:ro:k, te'telek
 Magyar nyelv
 Corvina.
  268 oldal, fu"zve 590 Ft
 
 Fizika
 Szakko:ze'piskolai o:sszefoglalo' feladatgyu"jteme'ny
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 400 oldal, fu"zve 325 Ft
 
 Irodalmi  szo:veggyu"jteme'ny
 Va'logata's magyar szerzo"k ciga'ny ta'rgyu' i'ra'saibo'l
 ko:ze'piskola'k I-IV. oszta'lya sza'ma'ra
 Konsept.
 223oldal,fu"zve     150Ft
 
 Jo'zsefne' Urba'n Ildiko'-Szabo'ne' To'va'ri E'va:
 Magyar nyelv
 Szakmunka'ske'pzo"k   e's specia'lis szakiskola'k 1.oszta'lya
 sza'ma'ra
 Konsept.
 63oldal,fu"zve     123Ft
 
 Magyarics Pe'ter-Medgyes Pe'ter:
 E'rettse'gi, felve'teli tanulma'nyi verseny
 Angol tesztek
 Corvina.
 155oldal,fu"zve     520Ft
 
 Szabo'ne' To'va'ri E'va:
 Magyar irodalom munkafu:zet
 Szakmunka'ske'pzo"k e's specia'lis szakiskola'k  sza'ma'ra
 Konsept.
 1.ko:tet
 48oldal,fu"zve     120Ft
 2.ko:tet
 48oldal,fu"zve     120Ft
 3.ko:tet
 48oldal,fu"zve     120Ft
 
 Sza'mha'z
 Matematika foglalkoztato' munkafu:zet a'ltala'nos iskola'k
 elso" oszta'lyosainak
 Aquila,Debrecen.
 64oldal,fu"zve     298Ft
 
 To:ro:k Turul:
 Sza'mi'to'ge'p a matematikao'ra'n
 Typotex.
 86oldal,fu"zve     305Ft
 
 Nyelve'szet
 ==========
 
 Ra'cz Endre-Taka'cs Etel:
 Kis magyar nyelvtan
 Gondolat-Talentum.
 332oldal,fu"zve     298Ft
 
 Nyelvko:nyvek
 ============
 
 Bedine' Szabo' Ma'ria-Tongori A'gota-Vertel Beatrix:
 Angol nyelvu" ta'voktato' program kezdo"k sza'ma'ra 1-6.ko:tet
 London Stu'dio'.
 420oldal,fu"zve    4600Ft
 
 Borsos Magdolna:
 From head to toe - Teto"to"l talpig
 Angol idio'ma'k pe'ldamondatokkal
 112oldal,fu"zve   259Ft
 
 Emericzy Tibor-Ero"di Marianne:
 Ich bin im Bilde
 Ke'plei'ra'si minta'k e's tematikus szo'szedet a ne'met szo'beli
 nyelvvizsga'kra ke'szu:lo"knek
 JPTE Idegen Nyelvi Titka'rsa'g,
 Pe'cs.
 170oldal,fu"zve   597Ft
 
 Erdo"s Jo'zsef-Prileszky Csilla:
 Hallo', itt Magyarorsza'g
 Magyar nyelvko:nyv ku:lfo:ldieknek
 Akade'miai.
 256oldal,fu"zve   2840Ft
 
 Morvay Ka'roly:
 Telespanol magyara'zattal 1.ko:tet
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'-MTV OPA'L Produceri Iroda.
 179oldal,fu"zve   698Ft
 
 Nagy Ka'lma'n:
 Ko:nnyede'n angolul 6.ko:tet
 Alfa'rium Nyelvstu'dio'.
 68oldal + kazetta,
 fu"zve       1633Ft
 
 Quattro passi in italiano
 Olasz nyelvko:nyv kezdo"knek
 Ponte Alapi'tva'ny.
 240oldal,fu"zve   1250F1
 
 Sze'kely Anna:
 Ko:nnyede'n ne'metu:l
 - Deutsch leicht gemacht 6.ko:tet
 Alfa'rium Szuggesztope'd Nyelvstu'dio'.
 63oldal,fu"zve   1633F1
 
 
 Szo'ta'rak
 ========
 
 Bakos Ferenc:
 Idegen szavak e's kifejeze'sek ke'ziszo'ta'ra
 Akade'miai.
 843oldal,ko:tve   986F
 
 Hala'sz Elo"d:
 Magyar-ne'met ke'ziszo'ta'r
 Akade'miai.
 1063oldal,ko:tve  1512Ft
 
 Orsza'gh La'szlo':
 Angol-magyar ke'ziszo'ta'r
 Akade'miai.
 1052oldal,ko:tve  1512Ft
 
 Po'ra Ferenc:
 A magyar rokone'rtelmu" szo'k e's szo'la'sok ke'ziko:nyve
 Cicero'.
 451oldal,ko:tve   790Ft
 
 Szendro" Borba'la:
 Brit e's amerikai angol-magyar mo'dszertani tematikus ke'pes szo'ta'r
 Szulta'n.
 E'n szeretem a szavakat.
 265oldal,fu"zve   520Ft
 
 Bibliogra'fia
 ============
 
 A lengyel irodalom Magyarorsza'gon 1945-1990
 Orsza'gos Idegennyelvu" Ko:nyvta'r.
 799oldal,fu"zve   1200Ft
 
 Jog
 ===
 
 A'ltala'nos jogto:rte'net
 1.ko:tet
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 502oldal,ko:tve   2332Ft
 
 Jogi ismeretek
 Ce'ge'r.
 437oldal,fu"zve   1792Ft
 
 Lamm Vanda:
 A Nemzetko:zi Bi'ro'sa'g i'te'letei e's tana'csado' ve'leme'nyei 1945-1993
 Ko:zgazdasa'gi.
 549oldal,fu"zve   1800Ft
 
 Polga'ri almanach
 Kulcs a he'tko:znapokhoz
 Szo'-Ke'p.
 191oldal,fu"zve   392Ft
 
 Po'tfu:zet a Bu:nteto" jogszaba'lyokhoz
 Ko:zgazdasa'gi.
 97oldal,fu"zve   180Ft
 
 Az u:gyve'dekre vonatkozo' jogszaba'lyok
 Ko:zgazdasa'gi.
 Kis jogszaba'ly sorozat
 218oldal,ko:tve   1800Ft
 
 Az u'j ve'grehajta'si jog
 Ko:zgazdasa'gi.
 277oldal,ko:tve   1100Ft
 
 Ko:zgazdasa'g
 ===========
 
 Alfo:ldi Csaba-Kara'csony Imre'ne':
 Pe'ldata'r a kifizeto"i feladatokro'l 1995
 Novorg.
 257oldal,fu"zve   2408Ft
 
 Andra'si Ja'nos-Csa'ti Csaba:
 Ke'ziko:nyv az u'j SZJA alkalmaza'sa'hoz
 Verza'l.
 Verza'l ko:nyvek.
 206oldal,fu"zve   1120Ft
 
 Beruha'za'sok szaba'lyoza'sa e's elsza'mola'sa 1995
 Unio.
 153oldal,fu"zve   1960Ft
 
 Bettger,Frank:
 U:zletko:te's a gyakorlatban
 Bagolyva'r.
 Kulcs ko:nyvek 11.
 240oldal,fu"zve   450Ft
 
 Ce'gauto'k ado'ztata'sa, ko:ltse'gte'ri'te'sek, terme'szetbeni
 juttata'sok, ado'kedvezme'nyek e's a'tala'nyado' elsza'mola'sa'nak
 1995.e'vi szaba'lyai
 Novorg.
 185oldal,fu"zve   2576Ft
 
 Egye'ni va'llalkozo'k ke'ziko:nyve 1995
 Unio'.
 444oldal,fu"zve   1960Ft
 
 Egye'ni va'llalkozo'k ke'ziko:nyve 1995
 Verza'l.
 Verza'l ko:nyvek.
 458oldal,fu"zve   1098Ft
 
 Ge'pja'rmu"vek ko:ltse'gelsza'mola'sa'nak szaba'lyai 1995
 Verza'l.
 Verza'l ko:nyvek.
 90oldal,fu"zve    896Ft
 
 Harrington,Diana R.:
 Va'llalatok pe'nzu:gyi elemze'se
 Kossuth.
 353oldal,fu"zve    4300Ft
 
 Idegenforgalmi almanach 1995
 CompAlmanach.
 508oldal,fu"zve    680Ft
 
 Ko:ltse'gek elsza'mola'sa 1995
 Verza'l.
 Verza'l ko:nyvek.
 115oldal,fu"zve    1008Ft
 
 La'za'r Erzse'bet-Pe'nzely Ma'rta:
 A'FA kalauz
 Novorg.
 208oldal,fu"zve    2464Ft
 
 Szaka'cs Imre:
 Sza'mvitel A-to'l Z-ig
 Ko:zgazdasa'gi.
 535oldal,fu"zve    1900Ft
 
 Ta'rsasa'giado'-gyu"jteme'ny 1995
 Verza'l.
 Verza'l ko:nyvek.
 149oldal,fu"zve    840Ft
 
 Ta'rsasa'gi ado'ro'l 1995
 Novorg.
 312oldal,fu"zve    2576Ft
 
 To:rzso:k E'va:
 Ku:lkereskedelmi ismeretek 1995
 Unio'.
 6l8 oldal,fu"zve   2160Ft
 
 Szerveze's
 =========
 
 LeBoeuf,Michael:
 Az o:nszerveze's iskola'ja
 Bagolyva'r
 Kulcsko:nyvek 13.
 205oldal, fu"zve     450Ft
 Hogyan gazda'lkodjunk jobban ido"nkkel?
 
 Sille Istva'n-Gargya Ma'ria.
 Menedzserasszisztensek, titka'rno"k,titka'rok ke'ziko:nyve
 Ko:zgazdasa'gi.
 214oldal,fu"zve    1500Ft
 
 Szervezeti forma'k e's koordina'cio'
 Ko:zgazdasa'gi.
 188oldal,fu"zve    b50Ft
 
 Sza'mi'ta'stechnika
 ================
 
 De'r Istva'n;
 Az e'lo" sza'mi'to'ge'p
 Sza'mi'ta'stechnikai
 Oskar,Szombathely.
 94oldal,fu"zve    321Ft
 
 Grezner Ferenc:
 Vara'zsos EXCEL 5.0
 Rea'l.
 332oldal,fu"zve   1112Ft
 
 Kova'csne' Cohner Judit-Taka'cs Tibor:
 Ismerkede's az SSADM-mel
 ComputerBooks.
 173oldal,fu"zve    966Ft
 
 Ko:nnyu" a Windows-t programozni?
 ComputerBooks.
 623oldal,fu"zve   1683Ft
 
 Ke'ziko:nyv az adatto:mo:ri'te'shez
 ARJ,PKZIP & Co.
 ComputerBooks.
 299oldal,fu"zve   1298Ft
 
 Matematika
 ==========
 
 Oba'dovics J.Gyula:
 Valo'szi'nu"se'gsza'mi'ta's e's matematikai statisztika
 Scolar.
 192oldal,fu"zve    770Ft
 
 Fizika
 ======
 
 Lederman,Leon-Teresi,Dick:
 Az isteni a-tom
 Typotex.
 459oldal,fu"zve   1350Ft
 Az atom kerese'se'nek ke'tezer e'ves to:rte'nete.
 
 SH atlasz
 Atomfizika
 Springer Hungarica.
 256oldal,ko:tve   1280Ft
 
 Technika
 ========
 
 Kierdorf,Bruno-Kasedorf,Ju:rgen:
 Benzinmotorok diagnosztika'ja
 Mu"szaki.
 216.oldal,ko:tve   2490Ft
 
 Mu"szaki zsebko:nyv
 Mu"szaki.
 594oldal,ko:tve.     1490Ft
 
 Orvostudoma'ny, ege'szse'gu:gy
 ==========================
 
 Atkinson,Hilary-Deane,Andre'e:
 Fittnesz-szalag
 Magyar Ko:nyvklub.
 159oldal,ko:tve     980Ft
 
 Devics Jo'zsefne':
 Csecsemo"k szaka'csko:nyve
 Devics Jo'zsef.
 108oldal,fu"zve     250Ft
 
 Gaa'lne' Po'da Bernadette:
 Ko:szve'ny
 Medicina.
 175oldal,fu"zve     427Ft
 
 Gaa'lne' Po'da Bernadette-Zajka's Ga'bor:
 Epebetegek die'ta'sko:nyve
 Medicina.
 203oldal,fu"zve     427Ft
 
 Kennedy,Robert:
 To:bb izmot!
 Az izomto:meg no:vele'se
 Alexandra,Pe'cs.
 190oldal,fu"zve     990Ft
 
 Mindlell,Earl:
 Vitamin biblia
 Glo'ria.
 461oldal,fu"zve     498Ft
 
 Rigo' Ja'nos-Bencsik Kla'ra- Gaa'lne' Laba'th Katalin:
 Koleszterindie'ta
 Medicina.
 213oldal,fu"zve     458Ft
 
 Tanner,John:
 A ki'nzo' ha'tfa'ja's e's gyo'gyi'ta'sa
 Pesti Szalon.
 192oldal,ko:tve     970Ft
 
 Taraczko:zi Istva'n:
 Jo:vo"nk a jelenben
 Dunaholding.
 160oldal,fu"zve     479Ft
 A terme'szetgyo'gya'szat teru:leteire kalauzol el.
 
 Tierra,Michael:
 Gyo'gyfu:vesko:nyv
 Hunga-Print.
 187oldal,ko:tve      898Ft
 
  Munkave'delem
  ============
 
 Munkave'delmi iratminta'k e's magyara'zatok
 egyes elja'ra'sokhoz
 Novorg.
 207 oldal, fu"zve 2016 Ft
 
 Fo:ldrajz, fo:ldtan
 =================
 
 Euro'pa regiona'lis fo:ldrajza
 Egyetemi e's fo"iskolai tanko:nyv
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 497 oldal, ko:tve 1177 Ft
 
 Mesko' Attila:
 Rugalmas hulla'mok a Fo:ldben
 Akade'miai.
 183 oldal, ko:tve 654 Ft
 
 Varley, Carol-Miles, Lisa:
 Fo:ldrajzi kisenciklope'dia
 Park.
 128 oldal, ko:tve 850 Ft
 
 Mezo"gazdasa'g
 ============
 
 Bala'zs Sa'ndor-Filius Istva'n:
 Zo:ldse'gtermeszte's a ha'zikertben
 Mezo"gazda.
 235 oldal, ko:tve 990 Ft
 
 Kova'cs Tere'z:
 Kito:re's
 A szeksza'rdi kisparcella's szo"lo"termelo"k az u'j piaci
 kihi'va'sok ku:szo:be'n.
 Babits Miha'ly Mu"velo"de'si Ko:zpont-MTA RKK Duna'ntu'li
 Inte'zet, Szeksza'rd.
 Babits fu:zetek 8.
 64 oldal, fu"zve 220 Ft
 
  Terme'szet
  =========
 
 Borhidi Attila:
 A za'rvatermo"k fejlo"de'sto:rte'neti rendszertana
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 484 oldal, ko:tve 2547 Ft
 
 Colvin, Leslie-Speare, Emma:
 Az e'lo"vila'g kisenciklope'dia'ja
 Park.
 126 oldal, ko:tve 850 Ft
 
 Nagy Imre:
 Az Ipoly-vo:lgy vadvira'gai
 Balassagyarmati Honismereti Ko:r.
 72 oldal, ko:tve 500 Ft
 Beszerezheto": Balassagyarmati Va'rosi Ko:nyvta'r, 2660
 Balassagyarmat, Ra'ko'czi u't 50.
 
 Symes, R. F- Harding, R. R.:
 Krista'lyok e's dra'gako:vek
 Park.
 Szemtanu' 22.
 63 oldal, ko:tve 750 Ft
 
 Whittlesey, Marietta:
 Lovak
 Hollo', Kaposva'r.
 192 oldal, ko:tve 2980 Ft
 
  Sport
  =====
 
 Asztalos Lajos-Ba'n Jeno":
 A sakkja'te'k elemei
 Kossuth.
 317 oldal, fu"zve 595 Ft
 
 Van der Plas, Robert:
 Nagy mountain bike ko:nyv
 Frigoria.
 158 oldal, ko:tve 999 Ft
 
 Ha'zunk ta'ja
 ===========
 
 Barnard, Nicholas:
 A sze'p otthon
 Officina Nova.
 287 oldal, ko:tve 1750 Ft
 
 Devecsery La'szlo':
 U:nnepi o:tletek
 Hu'sve'tto'l szilveszterig
 Cicero'.
 103 oldal, fu"zve 390 Ft
 
 Kalenuik, Ron:
 Egyszeru"en remek
 Tormont, Montreal.
 448 oldal, ko:tve 2330 Ft
 
 Dr.Oetker:
 Mikrohulla'mu' szaka'csko:nyv
 A gyors e's ko:nnyu" fo"ze's titka
 Grafo.
 159oldal,ko:tve   580Ft
 
 Dr.Oetker:
 Ro'mai ta'l - Ro:mertopf
 Gafo.
 111oldal,ko:tve    530Ft
 
 Pol Martin kitu"no" konyha'ja
 Brimar,Montreal.
 511oldal,ko:tve   2450Ft
 
 Szabo' Sa'ndorne'-Horva'th Ildiko':
 Kedvenc receptjeink mikrohulla'mon
 Lap-ics,Debrecen.
 125oldal,fu"zve   298Ft
 
 Tu'ro's Emil:
 A legi'zletesebb receptjeim
 Mere'nyi.
 231oldal,fu"zve   398Ft
 
 Van der Plas,Rob:
 Kere'kpa'rjavi'ta's ha'zilag
 Pesti Szalon.
 142oldal,fu"zve   480Ft
 
 Yan-kit klasszikus ki'nai szaka'csko:nyve
 Park.
 239oldal,ko:tve   1950Ft
 
 Hobbi
 =====
 
 Harbin,Robert:
 Origami
 A papi'rhajtogata's mu"ve'szete
 Lap-Ics,Debrecen.
 113oldal,fu"zve   298Ft
 
 Kolbe,Annemarie- Braun,Anneliese:
 E'szaki kutyafajta'k
 Elek,Kaposva'r.
 Kutyako:nyvta'r.
 81oldal,fu"zve    340Ft
 
 La'za'r Katalin-Maria'n Andor.
 O'ria's rejtve'nyfejto" lexikon
 J.A.Z.Z.
 791 oldal,ko:tve  1498Ft
 
 Piech,Frank U.:
 A boxer
 Elek e's Ta'rsa, Kaposva'r.
 Kutyako:nyvta'r.
 68oldal,fu"zve     398Ft
 
 Tapper, Hans-Mu:ller, Marianne-Mikolasek, Ota:
 Szalve'ta'k dekorati'v hajtogata'sa
 Panora'ma.
 48oldal,ko:tve     498Ft
 
 Winkler Ro'bert:
 Kutya szori'to'ban
 Kozmopolisz.
 Narancs ko:nyvek.
 165oldal,fu"zve    350Ft
 
 Utiko:nyvek
 ==========
 
 Bodor Pe'ter-Szokoly Miklo'sne':
 Kere'kpa'rtu'ra'k a Bakonyban e's a Balaton ko:ru:l
 Frigoria:
 141oldal,fu"zve    499Ft
 
 Forga'cs Andra's- Szabo' Miklo's:
 Go:ro:gorsza'g
 Medicina.
 Panora'ma nagyu'tiko:nyvek.
 597oldal,ko:tve     692Ft
 
 Kis Csaba:
 Amerikai Egyesu:lt A'llamok
 Panora'ma.
 Panora'ma nagyu'tiko:nyvek.
 972oldal,ko:tve    1980Ft
 
 Szentirmai Jo'zsef:
 Ne'metorsza'g
 Medicina.
 Panora'ma nagyu'tiko:nyvek.
 543oldal,ko:tve    1004Ft
 
 Te'rke'p
 ======
 
 Hungaro guide auto'satlasz
 Magyar Almanach.
 211oldal,ko:tve     950Ft
 
 Egye'b
 =====
 
 Kisalfo:ldi kalenda'rium 1995
 Haza'nk,Gyo"r.
 195oldal,fu"zve    180Ft
 
 Idegennyelvu" ko:nyvek
 ====================
 
 Frank,Oszka'r:
 Barto'k and the children
 An analysis of the series "For
 Children"
 Nemzeti Tanko:nyvkiado'.
 107oldal,fu"zve  840Ft
 
 Integration and disintegration in contemporary Europe
 MTA Politikai Tudoma'nyok
 Inte'zete.
 European studies 1.
 184oldal,fu"zve  700Ft
 
 Kapocsy Gyo:rgy:
 The Hungarian   Puszta
 Kiskunsa'g,Hortoba'gy
 Corvina.
 80 oldal, ko:tve  1200 Ft
 
 Kapocsy Gyo:rgy:
 Die ungarische Puszta
 Kiskunsa'g,Hortoba'gy
 Corvina.
 80oldal,ko:tve   1200Ft
 
 Klaudy,Kinga:
 Budapest
 Een reis door de tijd
 Corvina.
 32oldal,fu"zve   390Ft
 
 Klaudy Kinga:
 Budapest
 Paseo en el tiempo
 Corvina.
 32oldal,fu"zve   390Ft
 
 Klaudy Kinga:
 Budapest
 Progulka v glubi vekov
 Corvina.
 32oldal,fu"zve   390Ft
 
 Klaudy Kinga:
 Budapest
 Promenade dans  le temps
 Corvina.
 32oldal,fu"zve   390Ft
 
 Klaudy Kinga:
 Budapest
 Una citta' da vedere
 Corvina.
 32oldal,fu"zve   390Ft
 
 The kiss
 20th century Hungarian short stories
 Corvina.
 426oldal,fu"zve  950Ft
 
 
 UJ KO:NYVEK 1995. ma'jus II. (utolso') re'sz ve'ge

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS