Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 148
Copyright (C) HIX
1994-05-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Uj konyvek 94. aprilis II. resz (mind)  191 sor     (cikkei)

+ - Uj konyvek 94. aprilis II. resz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

UJ KONYVEK 1994. a'prilis
 
 
 A Ko~nyvvila'g c. havonta megjeleno lap 1994 a'prilisi szama
 alapja'n.
 
 Disclaimer: az esetleges hiba'ke'rt nem tudunk felelo"sse'get
 va'llalni.
 
A listat nagy terjedelme miatt 3 reszben kuldom el.
 
Jo olvasast kivan
 
Zimanyi Magda
 
--- Ko~nyvvila'g c.lap 1994 a'prilisi sza'm Uj Ko~nyvek rovat ---
 
UJ KO~NYVEK
 
 Rovatunkban - a Ko~nyvta'rella'to' Va'llalat adatba'zisa alapja'n -
az 1994. janua'r 1-31-ig megjelent (illetve regisztra'lt) mu~vek
szerepelnek.
 
 (Megjegyze's: az ido"szak megada'sa felteheto"leg te'ves,
ugyanez az ido"szak szerepelt a februa'ri e's ma'rciusi sza'mban
is.)
 
----------------------- II. resz ------------------------------
 
 Filozo'fia
 ==========
 
 Erko~lcstani va'zlatok
 Tanko~nyvpo'tlo' jegyzet
 O~sszea'llitotta :
 Szabo' Pa'l Tivadar.
 Ikva.
 288 oldal.fu"zve 315 Ft
Az erko~lcstan tanita'sa'nak legfo"bb ce'lja: meggyo"zo"en
ra'mutatni, hogy az embernek minden szitua'cio'ban jo't kell
tenni, e's nem a'rtani senkinek.
 
 
 Kinai buddhista filozo'fia
 Va'logatta, forditotta e's kommenta'lta: To"kei Ferenc.
 Balassi.
 To~rte'nelem e's kultu'ra 10.
 211 oldal,fu"zve 220 Ft
A buddhizmusnak mindke't nagy a'gazata eljutott Kina'ba,
me'gpedig a hires Selyem tja'n, fo"ke'pp a belso"-a'zsiai
a'llamokbo'l, gyo~keret verniu~k azonban a nagyon elte'ro" kinai
valla'si e's filozo'fiai hagyoma'nyok szila'rdsa'ga miatt csak
lassan sikeru~lt.
 
Szila'gyi A'kos :
A va'gy titoktalan ta'rgya
2. kiada's.
Liget Mu"hely.
337 oldal, ko~tve 298 Ft
Ha van titok, melybe manapsa'g me'g beavata'st nyerhetu~nk, az
nem ma's, mint le'teze'su~nk titoktalansa'ga. Ez az a titok,
amelyet mindegyiku~nk fe'ltve o"riz: a semmi, a titkolt e's
titkositott EGO.
 
 
Szo~veggyu"jteme'ny az Erko~lcstani va'zlatok cimu" tanko~nyvpo'tlo'
jegyzethez
Szerkesztette: Szabo' Pa'l Tivadar.
Ikva.
162 oldal,fu"zve 315 Ft
A ko~zo~lt szo~vegek elso"sorban a pedago'gusok sza'ma'ra
javasoltak, de a tanulo'k is haszonnal olvashatja'k.
 
 
Steiner. Rudolf:
A kereszte'nyse'g mint misztikus te'ny e's az o'kor miszte'riumai
Magyar Antropozo'fiai Ta'rsasa'g.
155 oldal,fu"zve 280 Ft
Bizonyitani kiva'nja, hogy korunk csoda'latra me'lto'
terme'szetismerete o~sszeegyeztetheto" a valo'di misztika'val.
 
Steiner, Rudolfy
A magasabb vila'gok valo'su'ga
Magyar Antropozo'fiai Ta'rsasa'g.
80 Ft
Az antropozo'fia a XX. sza'zad kereso" embere elo"tt u'j szellemi
vila'g- e's emberke'pet ta'r fo~l, e's kapcsolo'dik az emberise'g
o"si bo~lcsesse'ge'hez. A keleti tradicio'kkal ellente'tben a
nyugati szellemi e'letben gyo~kerezik e's centruma'ban a
Krisztus-e'lme'ny a'll.
 
 
Valla's
=======
 
Alexandra:
Zo~ld re'tek dala
Va'logata's a Zsolla'rok Ko~nyve'bo"l,
ima'dsa'gos elme'lkede'sekkel
178 oldal. ko~tve 890 Ft
A vila'g ku~lo~nbo~zo" ta'jait a'bra'zolo' szines fe'nyke'peket o~tvo~z a
Zsolta'rok Ko~nyve'nek I9-39. re'sze'bo"l va'lasztott ide'zetekkel.
 
A tudatlansa'g felho"je
Ko~nyve a szemle'lo"de'snek, melyben a le'lek egyesu~l Istennel
Erasmus.
126 oldal, ko~tve 287 Ft
Ezt a ko~nyvet hatsza'z e'vvel ezelo"tt irta valaki, valahol
Anglia'ban.
 
Valdes, Giuliano y
Je'zus fo'ldje
Kulturtrade.
127 oldal. fu"zve 1250 Ft
A Szentfo~ld Je'zus fo~ldi e'lete'nek,
tetteinek, pre'dika'cio'inak, csoda'-
inak e's ma'rtirhala'la'nak szintere,
de szintere az o'szo~vetse'gi ira'sok
a'ltal elbesze'lt eseme'nyeknek is.
88 8029 030 4
 
Parapszicholo'gia,
asztrolo"gia
 
Daeniken. Erich von:
4 jo~vo" emle'kei
2. kiada's.
Ha'tte'r.
I41 oldal. Ju"zve 270 Ft
Aki a szerzo"t me'g nem ismeri,
annak hallatlanul e'rdekes olvas-
ma'ny, Aki ma'r olvasta ke'so"bbi
mu"veit, ebbo"l az elso"bo"l e'rti meg
o"ket igaza'n.
 
 
 
 
Forga'ch Jo'zsef:
A ta'rsas e'rintkeze's pszicholo'gia'ja
2. kiada's.
Gondolat.
38l oldal,fu"zve 498 Ft
 Azoknak a ke'szse'geknek a szocia'lpszicholo'gia'ja'val foglalkozik,
amelyek szerepet ja'tszanak az emberek mindennapi interakcio'iban.
 
Herna'di Gyula :
A boldogsa'g boldogsa'ga
Valhalla Pa'holy.
386 oldal.fu"zve 399 Ft
O~n boldog - me'g akkor is, ha nem tud ro'la... Ne'ha'ny
keresetlen szo'ban igy summa'zhatjuk a neves szerzo" u'j
elme'lete't, melynek irodalmi e's bo~lcseleti bizonyite'ka't adja.
 
Jung, Carl Gustav:
Me'lyse'geink o~sve'nyein
Analitikus pszicholo'giai tanulma'nyok
Gondolat.
263 oldal, fu"zve 548 Ft
A le'lekveszte's, a belso" o~nelhanyagola's fe'lelmetes
ko~vetkezme'nyeire ma'r sza'zadunk elso" e'vtizedeiben felhivta a
figyelmet Jung, a la'tnokinak is nevezheto" zu~richi tudo's.
 
Melville, Joy:
Csak semmi pa'nik !
Maecenas.
229 oldal,fu"zve 498 Ft
 
Tudatositja lelki gyo~trelmeink fizikai eredete't, e's szellemi
ero"nket mozgo'sitja a pa'nik palackja'bo'l kiszabadulo'
"szellemek" ellen.
 
Shames, Richard - Stein, Chuck:
Hipno'zis - o~nhipno'zis
Maecenas.
221 oldal, fu"zve 498 Ft
A ke't amerikai szerzo" arra tanitja meg az olvaso't, hogyan
alkalmazhatja a hipno'zist saja't maga'n, a test e's a le'lek
megingott egyensu'lya'nak helyrea'llita'sa'ra.
 
Szepes Ma'ria :
A mindennapi e'let ma'gia'ja
2. kiada's.
Holnap.
125 oldal,fu"zve 198 Ft
A ke'rde'sekre adott feleletekben nemcsak az iro' ve'leme'nye,
tana'csai, hanem a keleti filozo'fia to~bb e'vezredes
bo~lcsesse'ge is kifejezo"dik.
 
 
Mu"velo"de'sto~rte'net

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS