Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 473
Copyright (C) HIX
1995-04-19
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 18. heti musora - 95. majus 1. - majus 7. (mind)  793 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 18. heti musora - 95. majus 1. - majus 7. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MOZAIK  DUNA TV musora 1995. majus 1. - majus 7.         
******************************************************

           DUNA TV

 A DUNA TV adasa muholdrol egesz Europaban, Eszak-Afrikaban
 es a Kozel-Keleten veheto.
 Az adasidon kivul a monoszkop kepe alatt a Bartok radio
 hangja hallhato.

 A Duna Televizio Teletext adasa - a Dunatext - a nap 24
 orajan keresztul mukodik.

 #######################################################
 Parameterek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszog 184.2 fok
 Emelkedesi szog 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 #######################################################

 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
       H-1016 Hungary

 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772

 Telefonugyelet adas alatt: +36-1-267-6542

 #######################################################

       A Duna Televizio uj szolgaltatasa
       --------------------------------------
 A Duna Televizio nov. 9-tol a nezok kivansagara uj
 szolgaltatassal jelentkezik: ahol a Duna Televizio
 musorait fogni lehet -- vagyis egesz Europaban,
 Kozel-Keleten es Eszak-Afrikaban -- ott a Kossuth es
 Peto"fi radio musora is hallhato a kovetkezo
 vivo"frekvencia'kon:

 Kossuth radio: 7,02 MHz,
 Peto"fi radio: 7,38 MHz,
 A Duna Televizio hangvivo" frekvenciaja: 6,5 MHz

 #######################################################

 A musort a DunaTv musorszerkesztosegetol kapott anyag
 alapjan tesszuk kozze, 
 a parameterek a TV Kepujsagbol szarmaznak.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& Ekezetes szovegu musor a KFKI-GOPHER-ben elerheto  &
&   telnet sunserv.kfki.hu             &
&   login: gopher                  &
&   password: <ENTER>                &
&   13. menupont /kultura - oktatas/        &
&     2. menupont /DUNA/              &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 Jo TV-nezest!


1995. ma'j. 1. he'tfo"
----------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 GAZDAKO~R  /ism./    (45')
09.50 LOCHNAGARI LEGENDA  /ism./;  (26')
   Angol anima'cio's film
   Rendezte: John Hefin
   A lochnagari re'ten szorgos mano'cska'k fo~ldalatti kira'lysa'ga 
   gondoskodik arro'l, hogy a felszinen mindig friss vadvira'gok 
   pompa'zzanak. Egy napon ku~lo~no~s la'togato'juk e'rkezik aki ba'r 
   egya'ltala'n nem akar rosszat, me'gis felboritja az e'vsza'zados 
   rendet.
10.15 CSALO' AZ U~VEGHEGYEN  (88')
   Magyar ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyviro': Fe'su~s E'va. Zene: Tama'ssy Zdenko'
   Operato"r: Mestya'n Tibor. Rendezte: Katkics Ilona
   Szereplo"k: Zenthe Ferenc, Medgyesi Ma'ria, Kara'di Judit, 
   Beszterczey Zsuzsa, Turpinszky Be'la, Csa'ka'nyi La'szlo', Horkai 
   Ja'nos, Kalo' Flo'ria'n, Tima'r Be'la, Harka'nyi Endre, Kalocsai 
   Tibor, Korompai Vali, Benedek Miklo's, Miklo'ssy Gyo~rgy, Hadics 
   La'szlo', Zsurzs Kati
   Ne'gy szege'nylege'ny indult el valamikor, hogy megma'ssza az 
   u~veghegyet, s lehozza a krista'lyvira'got. Zo~ld Anti e'rt fel 
   elso"nek, s igy o~ve' lett Csengo" Bongo' orsza'g e's a kira'ly-
   la'ny keze. O~ro~me'ben azonban akkor ko~nnyelmu" ige'retet tett, 
   s most egy sze'p napon megjelenik udvara'ban a To~kkira'ly e's fia 
   sza'ma'ra ko~veteli a kira'lykisasszony, A'gica keze't.
11.45 DINI, A KIS DINOSZAURUSZ  (12')
   Ka'tra'nyos helyzet
   Amerikai anima'cio's film
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')      
12.05 NO'TASZO'  (21')
   Sza'nto' Ferenc dalaibo'l
   Rendezte: Lednitzky Ma'rton
   Ko~zremu"ko~dik: Hollay Bertalan, Kiss Ka'roly, Talabe'r Erzse'bet, 
   Szalay Antal e's zenekara
12.25 CIMBORA - Tallo'zo' /ism./   (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
13.15 PUFO'KA KALANDJAI  /ism./  (13')
   A szabota'zs
   Belga anima'cio's film
13.25 A TO~RZSFO"NO~KO~K PARADICSOMA  (28')
   XIlI/7.: Jorda'nia - A szardia'k fo"no~ke
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Osvaldo Montes. Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
   Egy sejkro"l lesz szo' a filmben, aki saja't to~rzse'nek szolga'ja, 
   ko~vete e's mindenhato' bira'ja Jorda'nia'ban. Beduinok: noma'dnak 
   mondott, szabadsa'gszereto" mohameda'n emberek felett uralkodik, 
   akik persze ma'r to~bbnyire ko"ha'zakban e'lnek. A sejk ko~zvetito" 
   a helyi viszonyok e's az a'llami akarat ko~zo~tt, ami egya'ltala'n 
   nem mondhato' ha'la's feladatnak: nagy ko~ru~ltekinte'st, magas-
   foku' diploma'ciai e'rze'ket e's bo~lcsesse'get kiva'n.        
13.55 AZ EMBERISE'G KALANDJA  /ism./  (49')
   XIII/4.: A Gangesz forra'sa'na'l
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Alberto Oliveras filmje
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   A hinduk sza'ma'ra a Gangesz kultikus jelento"se'ggel bir. Egyszer 
   ala'meru~lni a szent folyo'ban: ez legala'bb olyan fontos egy hindu 
   sza'ma'ra, mint egy mohameda'nnak elzara'ndokolni Mekka'ba. A 
   ritua'lis megtisztula'si folyamat ku~lo~no~s hangsu'lyt kap, ha a 
   hivo" az aktust a Nepa'lhoz ko~zel eso", valo'szinu"tlenu~l 
   csoda'latos e's misztikus helyen ve'gzi, a folyo' forra's-
   vide'ke'ne'l.      
14.45 A KA'RPA'T-MEDENCE TA'NCAI  II./1.  (41')
   Ta'ncfilm
   Rendezto"-operato"r: Halom Jo'zsef      
15.25 AZ UTOLSO' DAL  (1941. - ism. - 74')
   Magyar ja'te'kfilm (ff)
   Forgato'ko~nyviro': Vadady Albert. Zene: A'kom Lajos
   Rendezte: Ba'n Frigyes
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Simor Erzsi, Sa'rdy Ja'nos, Ba'rczi Kato', 
   Makla'ri Zolta'n, Harsa'nyi Rezso"
   A hires e'nekes nem tud beleto~ro"dni hangja elveszte'se'be. 
   Titka'ra e's zongorakise'ro"je ra'besze'le'se're tanittatja e's 
   felkarolja, majd kihaszna'lja Pe'tert, a kitu"no" hangu' ba'nya'sz-
   fiu't. Szakmai rivaliza'la'sukhoz hamarosan szerelmi vete'lkede's 
   is ta'rsul.
16.40 TANGO'  VIIl/3. /ism./ (55')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Antonio Larreta, Manuel Marinero, Miguel Hermoso, 
   Luis Arino
   Zene: Bernardo Bonezzi. Operato"r: Hans Burmann, Tote Trenas, Hugo 
   Colace. Rendezte: Miquel Hermoso
   Szereplo"k: Sancho Gracia, Fiorella Faltoyano, Antonio Ferrandis, 
   Luis Brandoni, Mario Santana, Miguel Rellan, Susana Becker
   Marcos e's bara'tai a mulato' megnyita'sa'ra ke'szu~lo"dnek. Minden 
   a feje teteje'n a'll, nincsenek zene'szek, a szaka'cs gyilkolja a 
   se'fet, Marcos borzalmas zako'ba akar o~lto~zni e's a te've'sek 
   filmezik az ege'sz felfordula'st. Azta'n az este'lyre mege'rkeznek 
   a vende'gek e's ve'gre valaha'ra megszo'lal a tango'.
17.40 Mese  
   MUSTI: Musti, a pilo'ta  (6')
   PILI E'S POLI: Az ido"jo's ha'ziko'  (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 NEM VA'LOK EL  (73')
   Magyar te've'film
   Irta: Orbo'k Attila. Rendezte: Hajdufy Miklo's
   Szereplo"k: Ma'te' Ga'bor, Ta'bori No'ra, Kova'cs No'ra, Ra'to'ti 
   Zolta'n, Margittay A'gi, Bodrogi Gyula, Pap Vera
   Hia'ba hagyta el felese'ge az iro't ma'r egy e've, nem hajlando' 
   elva'lni az asszonyto'l, nehogy elvesszen ihleto" szenvede'sadagja. 
   Mikor azta'n hires lesz, s o" va'lna, a felese'ge kezd el boldogan 
   szenvedni...
19.25 HELIKON  (30')
   Irodalmi figyelo"
   Szerkeszto": Ugrin Aranka. Rendezte: Cziga'ny Zolta'n
   A mu"helyek ko~zu~l a pozsonyi Irodalmi Szemle'hez la'togatunk. A 
   mu"sor ha'zigazda'ja: Go~ro~mbei Andra's
20.00 RITMUS '95  (45')
   Ko~nnyu"zenei magazin
   Szerkeszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 A FEHE'R HERCEGNO"K A'LMAI  II/2.  (50')
   Finn-orosz dokumentumfilm
   Rendezte: Nyikolaj Obuhovics
   II. Miklo's, minden oroszok ca'rja katonai para'de'n, Alexandra 
   ca'rne' csoda'latos kalapban a nyaralo' terasza'n, Olga, Tatja'na, 
   Ma'ria e's Anaszta'zia hercegno"k egy yacht fede'lzete'n, Alekszej 
   ca'revics po'nivontatta szeke'ren. A csala'd a'ltal ke'szitett 
   fe'nyke'pek, az orosz archivumokban o"rzo~tt filmfelve'telek, a
   csala'dtagok egyma'snak irt levelei alapja'n ismerju~k meg az 
   utolso' orosz ca'r csala'dja'nak u~nnep- e's he'tko~znapjait. 1918 
   ju'liusa'ban Szibe'ria'ban mindannyiukat meggyilkolta'k.
22.15-23.25 TENISZ  (70')
   Hungarian Lotto Ladies Open do~nto"
   Riporter: Juni Gyo~rgy. Szerkeszto": Mezei Da'niel
   Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
   O~sszefoglalo' a Ro'mai Teniszakade'mia'n rendezett no"i nemzetko~zi 
   (WTA) teniszverseny do~nto"je'ro"l
23.25 VERS  (2')
   Zrinyi Miklo's: Az ido" e's hirne'v
   Elmondja: Fazekas Istva'n
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'j. 2. kedd
-------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek 
14.15 VA'LTO' /ism./  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga
15.00 NYELVE'DESANYA'NK   /ism./ (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
15.30 E'LETU~NKET E'S VE'RU~NKET A GYO"ZELEME'RT  XIV/11.  (29')
   Angol sportto~rte'neti sorozat
   Operato"r: Chris Openshow              
16.00 A II. VILA'GHA'BORU' (52')
   XXVI/14.: Sze'p napunk lesz holnap
   Burma 1942-1944.
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: David Wheeler. Zene: Carl Davis
   Operato"r: Ray Sieman, Peter Lang. Rendezte: Peter Batty
   Japa'nnak Burma ko"olaja'ra fa'jt a foga, de ebben az ira'nyban 
   tervezte offenziva'ja't India lerohana'sa'ra is, teha't strate'gi-
   ailag le'nyeges volt, hogy megvesse a la'ba't a teru~leten, 
   kie'pitse a ko~zlekede'si vonalakat a tervezett akcio'hoz. A 
   szo~vetse'geseknek ugyancsak fontos volt a teru~let, hiszen 
   pe'lda'ul ezen sza'llitotta'k a municio't a harcolo' kinaiaknak. 
   A to~bb e'vig tarto' ve'res dzsungelharcban eleinte a japa'nok 
   mozogtak otthonosabban.
16.50 MOZGO' KE'P  /ism./  (30')
   Filmmagazin
   Szerkeszto": Po~ro~s Ge'za. Rendezte: Buglya Sa'ndor
17.30 Mese
   LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Futball  (10')
   TOM E'S JERRY: Bamba fava'go'k   (8')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 "Tavasz e's nya'r ko~zo~tt"
   INTIM MEGVILA'GITA'SBAN /1967./   (70')
   Csehszlova'k ja'te'kfilm (ff )
   Forgato'ko~nyv: Jaroslav Papousek, Ivan Passer, Va'clav Sasek
   Operato"r: Josef Strecha, Miroslav Ondricek. Rendezte: Ivan Passer
   Szereplo"k: Karel Blazek, Zdenek Bcznsek, Vera Kresadlova', Jan 
   Vostrcil, Jaroslava Ste'dra', Vlastimila Vlkova', Karel Uhlika
   A filmnek nincs elmondhato' to~rte'nete, a ke'psorok ugyanannak 
   a jelense'gnek, a reme'nytelenu~l fojtogato' kispolga'risa'gnak a 
   molekula'i. Mindo~ssze annyi to~rte'nik, hogy egykori konzervato'-
   riumi ta'rsa'nak meghiva'sa'ra egy fiatal zene'sz vide'kre e'rkezik, 
   e's szembesu~l ezzel a befulladt e'letforma'val. S ebben az intim
   megvila'gita'sban kideru~l, hogy valami ve'ge'rve'nyesen elveszett, 
   s hogy az efajta le't koordina'ta'i ko~zo~tt csak az e'rtelmetlen 
   vegeta'la's lehetse'ges.
19.25 ANYA'K  (25')
   Ilonka to~rte'nete
   Dokumentumfilm
   Forgato'ko~nyviro': Csurgay Judit. Operato"r: Varga Tibor
   Rendezte: Simon Bala'zs
   Ilonka fia, Csaba 20 e'ves kora'ban va'ratlanul megbetegedett, 
   su'lyos agymu"te'tet kellett ve'grehajtani rajta. A fiu' 25 napig 
   volt ko'ma'ban, s csak a szu~lei biztak abban, hogy tu'le'li a 
   mu"te'tet.
20.00 GAZDAKO~R   (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Gyulai Gyo~rgy
   Szent Gyo~rgy nap uta'n megke'rdeztu~k a juha'szokat az a'gazat 
   jelene'ro"l e's jo~vo"je'ro"l. Agra'rhirek a Ka'rpa't-medence'bo"l. 
   Veto"magaja'nlat. Kerti patika e's me'g sok ma's a ma'jusi gazda-
   teendo"kro"l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 BUDAPESTI MESE'K /ism./ (1976.) (90')
   Magyar ja'te'kfilm
   Zene: Tama'ssy Zdenko'. Operato"r: Sa'ra Sa'ndor
   Irta e's rendezte: Szabo' Istva'n
   Szereplo"k: Ba'lint Andra's, Madaras Jo'zsef, Ba'nsa'gi Ildiko', 
   Maja Komorowska
   A ha'boru' ve'ge'n a folyo'parton felboritva fekszik egy sa'rga 
   villamos. Elgyo~to~rt, rongyos, otthontalan emberek vero"dnek 
   o~ssze egy csapatba, sinre rakja'k, hogy a remizbe juttassa'k. 
   U'tjuk nem ko~nnyu", sok nehe'zse'get kell legyo"zniu~k. Valamennyi-
   u~knek megvan a maga ku~lo~n dra'ma'ja, me'gis o~sszefogja o"ket a 
   ko~zo~s akarat, hogy ele'rje'k ce'ljukat.
22.45 BELSO" VILA'GUNK  /ism./ (48')
   VI/2.: A sziv e's a keringe's
   Japa'n ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko~nyviro': Josida Ricu. Zene: Hazsaisi Dzso'
   Operato"r: Ohucsijama Maszalori, Carl O. Lofman
   Rendezte: Koide Goro
   A sziv szerkezete e's mu"ko~de'se eddig nem la'tott felve'teleken. 
   Szivbetegse'gek e's gyo'gyita'suk.
23.30 VERS  (3')
   Ady Endre: Beteg szivemet hallgatod    
   Elmondja: Boe'r Ferenc
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'j. 3. szerda
---------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 OKAVANGO, A VADON SZIVE XIII/13.  (48')
   Gibralta'ri filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Terence Winter. Zene: Julian Laxton
   Operato"r: Hans Kuhle. Rendezte : Mark Roper
   Fo"szerepben: Steve Kanaly, Sandor Smit, Wayne Crawford, Michele 
   Scarabelli, Lance Scott
   Jessica nem nyugszik, tova'bb e'lezi a helyzetet a fe'rje'vel. 
   Fontosabb dolog azonban, hogy a teru~leten nagyrato~ro" tervekbe 
   kezd a szomsze'dsa'g, ami komoly aggodalommal to~lti el a csala'd-
   fo"t. Szerencse're akad egy kivitelezheto" o~tlete - ba'r ember 
   tervez...
15.00 BESZE'LGETE'S LIGETY GYO~RGGYEL (23')
   Szerkeszto": Kelemen Magda. Rendezte: Apro' Attila
15.25 TE'NYKE'RDE'S  (60')
   Sve'd dokumentumfilm
   Rendezte: Peter Berggren
   Portre'film a sza'zad nagy tanu'ja'ro'l, a 100 e'ves Georges Seldes-
   ro"l. A kitu"no" szellemi frissesse'ggel rendelkezo" egykori 
   u'jsa'giro' a szemtanu' hitelesse'ge'vel ide'zi fel a vila'g nagy 
   eseme'nyeit ege'szen az elso" vila'gha'boru' e'veito"l.
16.25 DELFI E'S BARA'TAI  (25')
   52/1.: A spanyol ga'lya kincse
   Spanyol rajzfilmsorozat
   Antonioni D'Ocon o~tlete'bo"l irta: Josep Viciana, Valentin Feraud
   Fe'nyke'pezte: Christopher Ku~stler. Zene: Josep Roig
   Rendezte: Antonioni D'Ocon
16.55 MUZZY COMES BACK  XX/10.  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.00 THIS IS THE WAY  40/30.  (20')
   Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
   Ko~zremu"ko~dnek a Fazekas Miha'ly Fo"va'rosi Gyakorlo'iskola 
   tanulo'i.
   Megne'zu~nk egy ke'pet e's megtanulunk egy versike't Dr. Fosterro"l. 
   Besze'lu~nk az e'vszakokro'l e's a ho'napokro'l, s arro'l, kinek 
   melyik ho'napban illetve e'vszakban van a szu~lete'snapja. A 
   vara'zsnapta'rbo'l pedig kikeressu~k, hogy szu~lete'si da'tumunk 
   milyen napra esett.
17.25 Mese
   STAFLIK E'S SPAGETKA: Az e'pito"ja'te'k  (7')
   MESE'K A NAGYVILA'GBO'L: A kereskedo" e's a szulta'n  (5')
17.35 Mu"sorismertete's   (5')
17.40 HIRADO'  (15')
18.00-19.55 LABDARU'GO' MAGYAR KUPA  (115')
   Helyszini ko~zvetite's, elo"do~nto", elso" me'rko"ze's
   Riporter: Ma'te' Pa'l, Kelemen Zsolt
   Szerkeszto": Juni Gyo~rgy
20.00 RE'GIO'K  (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'sita'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 A'RNYE'K A HAVON /1992./ (72')
   Magyar ja'te'kfilm
   Zene: Steve Reich, Krzysztof Pendereczki, Szo~llo"ssy Andra's, 
   Sa'ry La'szlo'. Forgato'ko~nyv: Forga'ch Andra's. Operato"r: Sas 
   Tama's. Rendezte: Janisch Attila
   A harminco~t e'v ko~ru~li, elva'lt, anyagi gondokkal ku~szko~do" 
   fe'rfit egy napon a ve'letlen a postahivatalba sodorja, ahol 
   tanu'ja lesz egy fegyveres rabla'snak. A rablo't megzavarja'k, 
   a fe'rfi felkapja a la'ba ele' eso", nylonszatyorba csomagolt 
   pe'nzko~teget e's elrohan. Meneku~le's ko~zben, tudta'n e's 
   akarata'n kivu~l, hala'losan megsebesit egy ido"s asszonyt. Bu"ne 
   ve'letlen. Bu"nho"de'se?
22.25 A TO~RZSFO"NO~KO~K PARADICSOMA /ism./  (28')
   XIII/7.: Jorda'nia - A szardia'k fo"no~ke
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Osvaldo Montes. Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
22.50 VERS   (4')
   Csoo'ri Sa'ndor: Leve'l Gregory Corso amerikai ko~lto"nek
   Elmondja: Hegedu"s D. Ge'za
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'j. 4. csu~to~rto~k
---------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HIRADO'K /ism./  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 RENDHAGYO' BESZE'LGETE'SEK SZELECZKY ZITA'VAL II/2.  (19')
   Portre'film
   Operato"r: Jankura Pe'ter. Szerkeszto": Petrovszki Zolta'n
14.45 RO'ZSAFABOT  /1940./  (74')
   Magyar ja'te'kfilm (ff.)
   Forgato'ko~nyviro': Babay Jo'zsef. Zene: Polga'r Tibor
   Operato"r: Makai A'rpa'd. Rendezte: Balogh Be'la
   Szereplo"k: Szeleczky Zita, Tima'r Jo'zsef, Juha'sz Jo'zsef, Berky 
   Lili, Go'zon Gyula, Pee'ry Piri
   Pa'los Viktor 22 ho'napig volt bo~rto~nben. Szabadula'sa uta'n e'-
   desanyja testve're'hez ko~lto~zik, vide'kre. A mu'ltja azonban ide 
   is ko~veti, hiszen amikor a faluban rabla's to~rte'nik, a csendo"-
   ro~k ro~gto~n o"t gyanu'sitja'k. Viktor ma'r-ma'r o~sszeomlik a 
   jogtalansa'gok alatt, de nehe'z helyzete'ben igazi ta'rsra tala'l.
16.00 VARSO' E'PITE'SZETE  X/6.  (10')
   Rendezte: Anna Gatuszko
16.10 KAPCSOK  /ism./   (55')
17.05 HUBERTUS   (20')
   Vada'szati magazin
   Mu"sorvezeto"-szerkeszto": Cseko" Sa'ndor
   FeHoVa - besza'molo' a fegyverek, horga'szati e's vada'szati 
   kelle'kek kia'llita'sa'ro'l. A Mezo"gazdasa'gi Mu'zeum vada'szati 
   gyu"jteme'nye. A vad e's a ge'pja'rmu"vek u~tko~ze'se'nek vesze'lye. 
   Mire szabad vada'szni?
17.30 Mese
   PUMUKLI KALANDJAI: Pumukli na'tha's (24')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 BETYA'ROK /1967./  (90')
   Roma'n to~rte'nelmi kalandfilm (feliratos)
   Forgato'ko~nyv: Eugen Barbu, Nicolae Mihail, Mihai Opris
   Operato"r: George Voicu. Zene: Mircea Istrate. Rendezte: Dinu Cocea
   Fo"szerepben: Iion Bessoiu, Marga Barbu, Amza Pellea, Elisabeta Jar
   A betya'rok, a ta'rsadalom o~nke'ntes sza'mkivetettjei a'da'z harcot 
   vivnak a ne'pnyu'zo' boja'rokkal. Vezeto"ju~ket, Amza't egyiku~k 
   a'rula'sa miatt elfogja'k e's bo~rto~nbe vetik. Szerelme, Anica 
   ko~zremu"ko~de'se'vel azonban ta'rsai kiszabaditja'k, igy hamarosan
   elko~vetkezik a sza'monke're's ideje.
20.00 VA'LTO'   (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 SA'TOROSU~NNEPEK JERUZSA'LEMBEN  (70')
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Uri Sharon, Eli Katz. Rendezo"-szerkeszto": Ma'tis Lilla
   Peszach (hu'sve't), Sa'vuot (pu~nko~sd) e's a Sa'torosu~nnep a 
   legnagyobb zsido' u~nnepek. Mie'rt u~nneplik ezt kereszte'nyek is? 
   Szukkot vagy Sa'torosu~nnep az o~ro~m u~nnepe is, melynek o"sszel 
   van itt az ideje, de ne'zzu~k meg most a visszaemle'keze'sek 
   ideje'n: hogyan tudnak u~nnepelni zsido'k e's kereszte'nyek ku~lo~n-
   ku~lo~n e's egyu~tt is egyse'gben "fo~nt a Sionon" Jeruzsa'lemben. 
   Mintha nem is evila'gbo'l lenne'nek?
22.25 A II. VILA'GHA'BORU'  /ism./  (52')
   XXVI/14.: Sze'p napunk lesz holnap
   Burma 1942-1944.
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: David Wheeler. Zene: Carl Davis
   Operato"r: Ray Sieman, Peter Lang. Rendezte: Peter Batty
   Japa'nnak Burma ko"olaja'ra fa'jt a foga, de ebben az ira'nyban 
   tervezte offenziva'ja't India lerohana'sa'ra is, teha't strate'gi-
   ailag le'nyeges volt, hogy megvesse a la'ba't a teru~leten, 
   kie'pitse a ko~zlekede'si vonalakat a tervezett akcio'hoz. A 
   szo~vetse'geseknek ugyancsak fontos volt a teru~let, hiszen 
   pe'lda'ul ezen sza'llitotta'k a municio't a harcolo' kinaiaknak. 
   A to~bb e'vig tarto' ve'res dzsungelharcban eleinte a japa'nok 
   mozogtak otthonosabban.
23.15 VERS  (4')
   Radno'ti Miklo's: Ero"ltetett menet 
   Elmondja: Kozsik Jo'zsef
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'j. 5. pe'ntek
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 RE'GIO'K  /ism./ (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 Olvaso'naplo'
   ARANYSA'RKA'NY  (1978. - ism. - 85')
   Magyar ja'te'kfilm
   Kosztola'nyi Dezso" rege'nye'bo"l irta: Ille's Endre
   Zene: Szokolay Sa'ndor. Operato"r: Ille's Gyo~rgy
   Rendezte: Rano'dy La'szlo'
   Szereplo"k: Mensa'ros La'szlo', Be'res Ilona, To'th Benedek, Tahi 
   To'th La'szlo', Bara Margit
   Nova'k Antal Sa'rszegen e'l la'nya'val, Hilda'val. Az ottani gim-
   na'ziumban tanit matematika't e's fizika't. A tana'r u'rnak sok 
   gondot okoznak e'rettse'gi elo"tt a'llo' dia'kjai, ku~lo~no~sen a 
   legrosszabb tanulo', Leszner Vili. Az is nagyon ba'ntja, hogy 
   Hilda'val nem bir, a la'ny hazudik neki.
16.25 TALPALATNYI ZO~LD /ism./  (40')
   Ko~rnyezetve'delmi magazin
   Szerkeszto": Gado' Gyo~rgy Pa'l. Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor
17.10 MUZZY COMES BACK  XX/10. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY  40/30. /ism./  (20')
   Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
17.40 Mese
   VIGYA'ZAT, FIU'K! :... u'tjelzo" Ia'bla !   (7')
   SZUTYI, A KIS KE'ME'NYSEPRO": Villa'm Vili  (7')
17.55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 TANGO'  VIII/4. (56')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Antonio Larreta, Manuel Marinero, Miguel Hermoso, 
   Luis Arino. Zene: Bernardo Bonezzi
   Operato"r: Hans Burmann,Tolc Trenas, Hugo Colacc
   Rendezte: Miguel Hermoso
   Szereplo"k: Sancho Gracia, Fiorella Faltoyano, Antonio Ferrandis, 
   Luis Brandoni, Mario Santana, Miguel Rellan, Susana Becker
   A mulato' beindul. A to~rzsvende'gek, a mulato' tulajdonosai e's 
   alkalmazottai ko~zo~tt bara'ti e's szerelmi sza'lak szo~vo"dnek. Itt 
   mindenki megkapja kedvenc itala't, kedvenc muzsika'ja't e's azt az 
   uta'nozhatatlan hangulatot, melyct csak a "Tango'" nyu'jthat
   vende'geinek.
19.10 NE'MET MESTEREK  (10')
   ifj. Hans Holbein
   Angol ke'pzo"mu"ve'szeti film
   Operato"r: Konrad Kotow. Rendezte: Reiner Moritz
19.20 LISZT: MAGYAR TO~RTE'NELMI ARCKE'PEK  (30')
   Szerkeszto": Bartalus Ilona
   Sze'chenyi, Peto"fi, Teleki e's Dea'k zenei portre'ja't zongora'n 
   elo"adja e's ismerteti Lega'ny De'nes zongoramu"ve'sz.
20.00 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN   (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S - A nap interju'ja (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 VAN GOGH  /1991./  (83')
   Francia ja'te'kfilm
   Operato"r: Emmanuel Machuel, Gilles Henri, Jacques Loiseleux
   Forgato'ko~nyviro'-rendezo": Maurice Pialat
   Szereplo"k: Jacques Dutronc, Ge'rard Se'ty, Bernard Le Coq, 
   Alexandra London, Elsa Zylberstein, Corinne Bourdon
   Maurice Pialat a nyolcvanas e'vek legeleje'nek francia fel-
   fedezettje. Filmjei "a fa'jdalom e's a csu'fsa'g senkifo~ldje'n
   ja'tszo'dnak". Pialat soka'ig festo"nek ke'szu~lt, s most Van Gogh 
   sa'rga szineit pro'ba'lja filmva'szonra festeni, elkeru~lve a 
   hagyoma'nyos le'lektani a'bra'zola's csapda'it. A rendezo" tehet-
   se'ge'nek ko~szo~nheto"en sikeru~l ko~zel keru~lni a mu"ve'szet, a 
   festo", a ha'borgo' lelkek e's az o"ru~let le'nyege'hez.
22.35 UTO'IRAT  /1988./  (30')
   Cseh Tama's e's Bereme'nyi Ge'za dalai
   Operato"r: Sa'ra Bala'zs. Rendezte: Sza'sz Ja'nos
   "Azt mondd meg Antoine, mi az, hogy va'ltoza's?" - e'nekli Cseh 
   Tama's to~bbek ko~zo~tt a filmben, amely e'rze'keny-szomoru' e's 
   ne'ha szu~rrea'lis ke'pekben ide'zi a dalok hangulata't.
23.05 VERS  (2')
   Ka'rolyi Amy: A vila'g   
   Elmondja: Ka'ldi No'ra
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'j. 6. szombat
----------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N (22')
   XII/7.: A nagy Bu-Bu
   Japa'n anima'cio's film
   Rendezo": John Rust
09.25 MITOSZ E'S TO~RTE'NELEM - EMESE A'LMA  (30')
   U't a do~nto"ig
   Mu"velo"de'sto~rte'neti vete'lkedo"
   Szerkeszto": Lengyel Gyula
   Az 1994-ben lezajlott elso" fordulo' sikere nyoma'n a Honismereti
   Szo~vetse'g ez e'vben is meghirdette to~rte'nelmi vete'lkedo"je't. 
   A mostani fordulo' te'mako~re a honfoglala's, a fejedelmek kora e's 
   az a'llamalapita's to~rte'nelmi eseme'nyei, ta'rgyi e's szellemi 
   emle'kei.
09.55 MUZZY COMES BACK  XX/10.  /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
10.00 THIS IS THE WAY  40/30.  /ism./  (20')
   Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Vilktor
10.20 CIMBORA -- Tallo'zo'  (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   A mai alkalommal Benedek Elek mese'ibo"l la'thatunk re'szleteket, 
   mu"sorunk ma'sodik re'sze'ben pedig versiro' cimbora'ink ko~szo~ntik 
   az e'dasanya'kat e's a nagymama'kat.
11.10 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN  /ism./ (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's (5')
12.05 A MEGSEBZETT BOLYGO'  (32')
   XIII/13.: Nincs va'laszu't
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Ra'cz Ga'bor
   A film o~sszefoglalja az elo"zo" 12 epizo'd gondolatait e's ne'-
   ha'ny, eddig fel nem vetett ke'rde'ssel is foglalkozik.
12.35 SU~SU~, A SA'RKA'NY KALANDJAI (32')
   VIII/8.: Su~su~ e's a sa'rka'nyla'ny
   Forgato'ko~nyviro': Csuka's Istva'n. Zene: Bergendy Istva'n
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Szabo' Attila
   Su~su~nek ta'viratozik az apja, hogy azonnal te'rjen haza, meg 
   kell no"su~lnie. Mege'rkezik a sa'rka'nyla'ny, Su~su~ az elso" 
   pillanatban beleszeret, e's elmegy vele Sa'rka'nyorsza'gba.
13.05 VA'RATLAN UTAZA'S  (44')
   XIII/3.: A karante'n
   Kanadai ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Lucky Moud Montgomery. Zene: John Welsman, Don 
   Gillis. Operato"r: Manfred Guthe. Rendezte: Paul Shapiro
   Szereplo"k: Sarah Polley, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Mag 
   Ruffman, Jackie Burroughs, Cedric Smith
   Rachel elva'llalja a vasa'rnapi iskola vezete'se't. Feladata't nagy 
   buzgalommal e's szigorral ve'gzi. A ne'vsorolvasa'sna'l kideru~l, 
   hogy Jimmy Spencer ma'r ha'rom hete hia'nyzik az iskola'bo'l. A 
   gyerekek szerint gazda'ja, Abraham Lincoln nem engedi az iskola'ba. 
   Sarah e's unokatestve'rei elhata'rozza'k, hogy felkeresik Jimmyt. 
   Abraham nem fogadja o"ket kito~ro" o~ro~mmel, so"t, mege'rkezik a 
   seriff is. Ko~zli Mrs. Lindttel, hogy Jimmyt fe'l o'ra'ja vitte'k 
   himlo"vel a ko'rha'zba.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 SOK HU"HO' EMMYE'RT  (1940. - ism. - 75')
   Magyar ja'te'kfilm
   Rendezte: Szlatinay Sa'ndor
   Szereplo"k: Szeleczky Zita, Ja'vor Pa'l
   Emmy sze'lviharke'nt robban be Ma'lna'sy Ga'bor, az e'ppen eljegy-
   ze'se're ke'szu~lo" fo~ldbirtokos e'lete'be. Ro~vid ido" alatt 
   elriasztja a kaste'ly vende'geit, Ga'bor ke'szu~lo" ha'zassa'ga't 
   ku'tba ejti, s a fe'rfiu' szive't o~ro~kre maga'hoz la'ncolja.
15.30 NE'PTA'NCOK  (13')
   Hercegsza'nto'i hagyoma'nyo"rzo" ne'pta'ncegyu~ttes (Lakodalmas)
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto"-rendezo": Birinyi Jo'zsef
15.45-17.30 VASAS-DREHER - ROTOR VOLGOGRAD  (105')
   Helyszini ko~zvetite's a Fa'y utca'bo'l, a no"i ke'zilabda City Kupa 
   do~nto"je'nek visszava'go'ja'ro'l.
   Riporter: A'gai Kis Andra's. Szerkeszto": Juni Gyo~rgy
17.30 Mese
   CSODA'LATOS MESE'K: Valaki nma's ; Kise'rtet a fe'szerben  (29')
18.00 HIRADO' (15')
18.15 AZ ARANYPOLGA'R  /1941./ (114')
   Amerikai filmdra'ma
   Forgato'ko~nyv: Herman J. Mankiewicz e's Orson Welles
   Operato"r: Gregg Toland. Zene: Bernard Herrmann
   Va'go': Robert Wise. Rendezte: Orson Welles
   Fo"szerepben: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore
   A to~rte'net Charles Foster Kane-e', aki arra szu~letett, hogy nagy 
   ember legyen. Egyszeru" emberke'nt indult, de kis szerencse'vel 
   mindig felismerte a ko~rnyezete'ben le'vo" leheto"se'geket e's 
   ke'pes volt azt saja't haszna'ra idomitani. U'jsa'gjai, ra'dio'-
   a'lloma'sai re've'n a ko~zve'leme'ny kiszolga'lo'ja cs befolya'-
   solo'ja volt. Valamit me'gis elveszitett, mert ve'gu~l maga'nyosan 
   halt meg. (Welles remekmu"ve't Oscar-dijjal jutalmazta'k a forga-
   to'ko~nyv katego'ria'ja'ban, de jelo~le'st kapott a legjobb 
   szine'sz, legjobb zene, legjobb film katego'ria'ja'ban is.)
20.10 AZ EMBERISE'G KALANDJA  (51')
   XIII/5.: A Maldiv-szigetek csavargo'ja
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Alberto Oliveras filmje
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   To~bb mint ezer sziget tala'lhato' India partjaito'l de'lnyugatra, 
   a Csendes-o'cea'n vize'ben, egyma'sto'l olykor ko"hajita'snyira. 
   Oliveras e's sta'bja egy barcelonai fiatalembert keresett a 
   teru~leten, Xavit, aki imma'ron hat esztendeje lakik a noma'dok
   ko~zo~tt, mert megele'gelte a civiliza'cio' a'lda'sait.
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 MAGA'NYOS ZSARU  (93')
   Francia ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyviro': Jacques Deray e's Simon Michael
   Zene: Dany Schogger. Rendezte: Jacques Deray
   Fo"szerepben: Jean-Paul Belmondo
   Stan rendo"rfelu~gyelo" e's ta'rsa ma'r benyu'jtotta'k lemonda'sukat, 
   amikor utolso' elleno"rzo" ko~ru'tjukon vesze'lyes gyilkos nyoma'ra 
   bukkannak egy loka'lban. El akarja'k fogni, a'm Schneider gyorsabb 
   e's mego~li Simont. Stan bosszu't esku~szik, de ke't e'vig kell 
   va'rnia, mig az o'vatos bu"no~zo" isme't hallat maga'ro'l.
22.45 VERS  (3')
   Urr Ida: Utak 
   Elmondja: Tima'r E'va
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'j. 7. vasa'rnap
------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 BENJI  (22')
   XIII/8.: Gyerekszerelem  
   Amerikai ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Len Jauson, Chuck Menville. 
   Operato"r: Jarry Callaway. Rendezte: Joe Camp
   Fo"szereplo": Chris Burton
09.25 POPEYE (23')
   Popeye a vadnyugaton
   Amerikai rajzfilmsorozat
10.00 SPORTKE'PEK (heti o~sszefoglalo')  (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo~rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's (5')
12.05 O'RIA'SLA'B E'S HENDERSONE'K  (106')
   Amerikai ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyviro': William Dear, William E. Martin, Ezra D. 
   Rappaport. Zene: Bruce Broughton. Operato"r: Allen Davian
   Rendezte: William Dear
   Szereplo"k: John Lithgow, Melinda Dillon, Don Ameche, David Suchet
   O'ria'sla'bot (mifele'nk csak yetinek hivna'k) majdnem hala'lra 
   ga'zolja'k a nyarala'sbo'l hazate'ro" Hendersone'k. Hazasza'llitja'k 
   a sebesu~ltet, de mivel laka'suk nem e'ppen az o'ria'sla'b me'retei 
   szerint e'pu~lt, sok az o~sszezo~rdu~le's a ke't fe'l ko~zo~tt. A 
   szelid no~ve'nyevo" o'ria'st azta'n nagyon megszeretik, e's mindent 
   elko~vetnek, hogy visszajuttassa'k terme'szetes ko~rnyezete'be.
13.50 ESZTER E'S GYERMEKEI  (29')
   Dokumentumfilm
   Rendezte : Sipos Andra's
   Egy nya'ri napon egyu~tt a szine'szno"-anya ha'rom gyermeke'vel. 
   Miko~zben elmondja a ha'rom gyerek szu~lete'se't, megismerju~k 
   pa'lya'ja't. Miko~zben a gyerekekro"l besze'l, megismerju~k e'le-
   te't, mu"ve'szi hitvalla'sa't. Miko~zben a gyerekek ege'szse'ge'-
   ro"l besze'l, kita'rul elo"ttu~nk egy aggodalmas ko~znapi anya: 
   Nagy-Ka'lo'zy Eszter.
14.20 KUTYAPORTRE'K   (39')
   Labrador
   Francia ismeretterjeszto" sorozat
   Zene: Sebastien Regnier. Operato"r: Thierry Garon, Gilles Roussel
   Rendezte: Gilles Roussel
   A labrador eredetileg a hala'szok segito"ta'rsa volt, majd az ido"k 
   sora'n lassan megho'ditotta a fo"u'ri otthonokat is. Valo'ja'ban 
   azonban a vada'szkutya, ke'pes 3 me'ter me'lyre is a viz ala' 
   meru~lni, hogy gazda'ja'hoz vigye a megsebzett sza'rnyast, vagy
   csak egyszeru"en az eldobott ko~vet. Eredete'ro"l sza'mos felte'-
   teleze's szu~letett, valo'ja'ban U'j Fundlandro'l hala'szok vitte'k 
   Anglia'ba, ahol azo'ta ce'ltudatosan tenye'sztik.
15.00 BELSO" VILA'GUNK  (49')
   VI/3.: A ta'pla'lkoza's rejtelmei
   Japa'n ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko~nyviro': Josida Ricu. Operato"r: Ohucsijama Maszalori, 
   Carl O. Lofman. Rendezte: Koide Goro
   Az eme'szte's e's felszivo'da's folyamatai. A stressz, az orvos-
   sa'gok, az alkohol hata'sa a belso" egyensu'lyra. Ku~lo~nfe'le 
   eme'szto"rendszeri betegse'gek kialakula'sa.
15.45 KO~SZO~NTO" ANYA'K NAPJA'RA  (34')
   Irodalmi mu"sor
   Operato"r: Dubovitz Pe'ter. Mu"sorvezeto": Antal Imre
   Szerkeszto"-rendezo": Apro' Attila
   Ko~zremu"ko~dik: a Magyar A'llami Operaha'z balettkara, Apro' 
   Veronika, Bro'dy Ja'nos, Bucsi Bence, Csernyik Bala'zs, Cserna'k 
   Ja'nos, Cserhalmi Gyo~rgy, Katona Kla'ri, Luka'cs Sa'ndor, Szabo' 
   Sa'ndor, Szvora'k Katalin
16.25 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S  (15')
   Szerkeszto": To~ro~k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.40 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HIRADO'K  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.55 SZINHA'ZI E'LET  (30')
   Szinha'zi magazin
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
17.30 Mese  (15')
   Kormos Ildiko': Ovibolondsa'gok
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HETI HIRMONDO'   (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 ANYA'K NAPI JO'KIVA'NSA'GOK HATA'ROK NE'LKU~L  (90')
   Szo'rakoztato' kiva'nsa'gmu"sor
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Bako' Judit, To'tfalusy Andra's
   Operato"r: Horva'th Adrienne. Rendezte: Bozsogi Ja'nos
   Ku~lo~nbo~zo" orsza'gokban e'lo" magyar csala'dok - mu"holdas 
   kapcsola's segitse'ge'vel - ko~szo~ntik az e'desanya'kat.
20.30 HELIMADOE  /1993./  (92')
   Cseh ja'te'kfilm
   Jaroslav Havlicek novella'ja nyoma'n irta: Va'clav Sasek
   Zene: Lubos Fiser. Operato"r: Petr Pola'k
   Rendezte: Jaromil Jires
   Szereplo"k: Jakub Marek, Petr Pelzer, Josef Somr, Jana Dolanska', 
   Zuzana Bydzovska', Ljuba Krbova', Lucie Zednickova'
   Helimadoe. Egy szo', melyben mint ma'gikus la'ncszemek, o~t 
   lea'nyne'v kapaszkodik egyma'sba: Helena, Lidmila, Marie, Do'ra e's 
   a kicsi Emma. Hanzelin doktor la'nyai mind. Emil, a kamaszfiu' 
   a legszerencse'sebb, hiszen o~t lea'ny vonza'sa'ban, bu"vo~lete'ben
   no" fel, va'lik felno"tt fe'rfiva'. A la'nyok ko~zu~l Do'ra'ba 
   szerelemes viszonzatlanul. Meglesi Do'ra titka't, igy a la'ny ke'ny-
   telen szo~vetse'gre le'pni a ko~vetelo"zo" kamasszal.
   (A film magyarorsza'gi o"sbemutato'.)
22.00 VADHATTYU'K  (59')
   Angol dokumentumfilm
   Operato"r: Ernest Vincze. Rendezte: Mischa Scorer
   A film Jung Chang azonos cimu", vila'ghiru" rege'nye alapja'n 
   ke'szu~lt. Az e'vek o'ta Anglia'ban e'lo" iro'no" nagyanyja, anyja 
   e's o~nmaga e'letu'tja't, s egyben a kinai to~rte'nelem utolso' 
   sza'z e've to~rle'nelme't o~ro~kitette meg ko~nyve'ben.
23.00 A'TVA'LTOZA'SOK  (52')
   IV/4.: A hala'l ke'rde'se
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: James Jacobs, Kristian Gripenberg
   Zene: Florian Fricke. Rendezte: Kurt Hoffman
   Annak a zavarodottsa'gnak, amellyel e's ahogyan az euro'pai 
   tipusu' ko~zo~sse'gek a hala'l te'nye't kezelik, to~rte'netfilo-
   zo'fiai okai vannak. Az individualiza'lo'da's folyamata'nak ered-
   me'nyeke'ppen az egye'n egyre inka'bb leva'lik a ko~zo~sse'gi 
   le'tforma'kro'l, maga'nyossa'ga, maga'ramaradottsa'ga pedig egyre 
   no".
23.50 VERS (3')
   Szila'gyi Domokos: E'desanya'm   
   Elmondja: Ga'spa'r Imola
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS