Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 434
Copyright (C) HIX
1995-03-06
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 12. heti musora - 95. marcius 20. - marcius 26. (mind)  815 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 12. heti musora - 95. marcius 20. - marcius 26. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MOZAIK  DUNA TV musora 1995. marcius 20. - marcius 26.         
********************************************************

           DUNA TV

 A DUNA TV adasa muholdrol egesz Europaban, Eszak-Afrikaban
 es a Kozel-Keleten veheto.
 Az adasidon kivul a monoszkop kepe alatt a Bartok radio
 hangja hallhato.

 A Duna Televizio Teletext adasa - a Dunatext - a nap 24
 orajan keresztul mukodik.

 #######################################################
 Parameterek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszog 184.2 fok
 Emelkedesi szog 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 #######################################################

 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
       H-1016 Hungary

 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772

 Telefonugyelet adas alatt: +36-1-267-6542

 #######################################################

       A Duna Televizio uj szolgaltatasa
       --------------------------------------
 A Duna Televizio nov. 9-tol a nezok kivansagara uj
 szolgaltatassal jelentkezik: ahol a Duna Televizio
 musorait fogni lehet -- vagyis egesz Europaban,
 Kozel-Keleten es Eszak-Afrikaban -- ott a Kossuth es
 Peto"fi radio musora is hallhato a kovetkezo
 vivo"frekvencia'kon:

 Kossuth radio: 7,02 MHz,
 Peto"fi radio: 7,38 MHz,
 A Duna Televizio hangvivo" frekvenciaja: 6,5 MHz

 #######################################################

 A musort a DunaTv musorszerkesztosegetol kapott anyag
 alapjan tesszuk kozze, 
 a parameterek a TV Kepujsagbol szarmaznak.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& Ekezetes szovegu musor a KFKI-GOPHER-ben elerheto  &
&   telnet sunserv.kfki.hu             &
&   login: gopher                  &
&   password: <ENTER>                &
&   13. menupont /kultura - oktatas/        &
&     2. menupont /DUNA/              &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 Jo TV-nezest!


1995. ma'rc. 20. he'tfo"
------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO' (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 PUFO'KA KALANDJAI /ism./  (13')
   Belga anima'cio's film
   Safari
14.25 GAZDAKO~R /ism./
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knrak
   Szerkeszto": Zala Simon Tibor
   Rendezte: Vida Sa'ndor
15.10 A VELEMI VIZIMALOM  (20')
   Ismeretterjeszto" film
   Szerkeszto": Zala Simon Tibor. Operato"r: Ma'nfai Miklo's
   Rendezte : Vida Sa'ndor
   A Velem melletti vizimalom bemutata'sa Ma'tya's kira'lyto'l 
   napjainkig, to~rte'nete'nek e'rdekes epizo'djaival.
15.30 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA  (28')
   XIII/1.: Kamerun - Rai Bouba baba'ja
   Kanadai ismeret   Rendezo" operato"r: Francois Floquet
   j sorozatunk: A to"rzsfo"no~ko~k paradicsoma ta'voli, egzotikus
   vide'kekro"l tudo'sit, a ra'csoda'lkoza's deru"je'vel. A hatalom-
   szervezo"de's euro'pai forma'cio'i mellett le'tezo" igen hate'kony,
   de ma's tipusu' vezete'si struktu'ra'kat mutatja be, ko~ze'ppontban 
   a "hatalom elso" embereivel". Profa'n megfogalmaza'sban ez u'gy 
   hangozhatna: hogyan e'l ma pe'lda'ul egy kameruni uralkodo'?
   Mike'nt telik egy napja az a'ltala vezetett ko~zo~sse'gben? Az 
   elso" re'sz ku~lo~no~s alcime egy e'szak-kameruni telepu~le'st jelez,
   ahol a feuda'lis jellegu" jogko~ro~kkel felruha'zott vezeto" 
   elneveze'se a "baba". A sta'b az iszla'm valla'su' uralkodo' egy
   teljes napja'nak kro'nika'ja't ta'rja ele'nk, kommenta'rokkal
   kiege'szitve.
16.00 FEDE'L A FEJU~NK FELETT /1992./  (35')
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Hegyi La'szlo'. Rendezte: Pe'terffy Andra's
   A "laka'sotthon" olyan leheto"se'g a: nevelo"otthonbo'l kikeru"lo"
   tizene'ves fiatalok sza'ma'ra, mely - a'tmenetileg - megoldja
   proble'ma'ikat. Egyszerre ve'delem e's az o~na'llo' e'let 
   leheto"se'ge'nek pro'ba'lgata'sa a fiatalok sza'ma'ra.
16.35 CERUZA E'S RADIR /1960./  (9')
   Anima'cio's film
   Rendezte: Macska'ssy Gyula
16.45 CIMBORA - Tallo'zo' /ism./ (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
17.40 Mese
   MUSTI: Musti az utca'n  (6')
   PILI E'S POLI: A vara'zsko~nyv (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 REKVIEM GRANADA'E'RT VIII/8.  (53')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Vicenta Escriva, Manuel Matji
   Zene: Anton Garcia Abril. Operato"r: Jose Garcia Galisteo
   Rendezte: Vicenta Escriva
   Szereplo"k: Manuel Bandera, Horst Buchholz, Delia Boccardo, Gioia 
   Scola
   52 ezer katona keritette be Granada't. Be'ke vagy megada's? Az
   o~regek tana'csa is megosztott, hiszen az ege'sz kereszte'ny
   szo~vetse'ggel szembena'llo' ne'p sorsa'ro'l do~ntenek. Boabdil a
   be'keszerzo"de's felte'teleke'nt fu~ggetlen autono'mia't ke'r.
19.05 AMERIKAI MAGYAR E'LETSOROK /1994./  (39')
   Dr. Kostya Sa'ndor - Toronto
   Riportfilm
   Riporter: M. Szabo' Imre. Operato"r: Ramm La'szlo'
   Szerkeszto": Petrovszki Zolta'n
   A to~rte'ne'sz-pedago'gus Dr. Kostya Sa'ndor a Felvide'kro"l keru~lt
   Kanada'ba. Rendhagyo' e'letpa'lya'nak a'lloma'sairo'l vall a 
   riportfilmben.
20.00 TALPALATNYI ZO~LD (45')
   Ko"rnyezetve'delmi magazin 
   Szerkeszto": Gado' Gyo~rgy Pa'l. Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor.
   -- Eheto"k-e a budapesti Duna-parton kipeca'zott halak? 
   -- Ko~rnyezetbara't-e a kombiblokk italcsomagola's? -- Sikeru~lt-e 
     megve'deni Sza'rsomlyo'n a magyar kikericset? -- Tiltott-e
     Magyarorsza'gon a cigaretta rekla'moza'sa?
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja (13')
21.00 HIRADo' (15')
2l.15 TLVILA'GI BESZE'LO" /1992./  (95')
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Gulya's Ja'nos. Rendezte: Gulya's Ja'nos, Gulya's Gyula
   Tollas Tibor az 1945-o~s fordulatot ko~veto"en katonatisztke'nt 
   teljesit szolga'latot a szovjet csapatok a'ltal megsza'llt Bereg
   megye'ben, ahol ne'ha'ny ko~zse'gben szovjet ko~zigazgata'st 
   vezettek be. Tollas jelente'st tesz tapasztalatairo'l, eze'rt az 
   A'VO hamarosan letarto'ztatja. A va'ci fegyha'zban rabta'rsaival
   konspira'lva o~sszea'llitja a Fu"veskert cimu" antolo'gia't, amelyet
   kicsempe'sznek a bo~rto~nbo"l. Szabadula'sa uta'n 1956-ban elhagyja
   az orsza'got. 1963-ig Be'csben, majd Mu~nchenben szerkeszti a
   forradalom u~gye't ne'pszeru"sito" Nemzeto"r cimu" lapot. A film 
   rendezo"i a ko~lto"vel ke'szitett, az e'letutat felta'ro' interju'k
   mellett elkise'rik Tollas Tibort a rendszerva'lta's uta'n tartott
   magyarorsza'gi elo"ado'u'tja'ra, la'togata'st tesznek a ko"lto"vel
   szu"lo"faluja'ban, mego~ro~kitik itthoni tala'lkoza'sait, e's a
   Nemzeto"r mu~ncheni szerkeszte'se'nek, kiada'sa'nak ko~ru~l-
   me'nyeit.
22.50 VERS  (6')
   Nagy Ga'spa'r: A Fiu' naplo'ja'bo'l
   Elmondja: Koltai Ja'nos
   HIRJSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 21. kedd
---------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO' (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 VA'LTO' /ism./  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt
15.00 TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN  (22')
   Lasszo's Antonio' ; Droopy e's a kise'rtetek
15.20 MADA'RTA'VLATBO'L  (27')
   Toledo
   Spanyol ismeretterjeszto" film
   Zene: Jaime Perez. Operato"r: Luis Berraguero. 
   Rendezte: Eduardo Deiqado
15.45 E'LETU~NKET E'S VE'RU~NKET A GYO"ZELEME'RT  XIV/6. (21')
   Angol sportto~rte'neti sorozat
   Operato"r: Chris Openshow. 
16.10 E'SZAK A'LLATVILA'GA'BAN  (24')
   XVI/23.: A keresztcso"ru" pinty
   Finn terme'szetfilm-sorozat
   Rendezte: Tapani Korkolainen
   A sta'b ko~zelro"l megfigyelte ezt a ku~lo~no~s nevu" madarat,
   amely kiza'ro'lag a fenyo"tobozok magvaibo'l ta'pla'lkozik.
   Va'ndormada'rro'l van szo', amelynek ke't fajta'ja't ismerju~k, s
   amelyik elso"ke'nt e'rkezik vissza Finnorsza'gba a tavasz 
   beko~szo~nte elo"tt.
17.35 A II. VILA'GHA'BOR (52')
   XXVI/9.: Szta'lingra'd
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: Neal Acherson. Operato"r: Mike Fash, Frank Hodge, Peter Lang
   Rendezte: David Elstein
   Az 1941-es e'v villa'mha'boru's tervei a keleti fronton a ne'metek
   sza'ma'ra fiasko'val ve'gzo"dtek. A ko"vetkezo" e'vben Hitler 
   fo"ke'nt de'li ira'nyban inditott offienziva'kat, az olajlelo"-
   helyeket szerette volna megkaparintani a Kaszpi-tenger melle'ke'n. 
   E hadmozdulatokkal o~sszefu~gge'sben jutott Szta'lingra'd 
   ko~zele'be a 6. ne'met hadsereg. Szta'lin nem u~rittette ki a 
   va'rost, nem evakua'ltatta a polga'ri lakossa'got, mert u'gy 
   gondolta, egy e'lo" va'rose'rt nagyobb lelkesede'ssel harcolnak 
   majd a katona'i.
17.25 PESTI TA'NCHA'Z   (10')
   Kalamajka egyu~ttes
17.40 Mese
   LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Ro~plabda'za's  (10')
   TOM E'S JERRY: A macska'k iskola'ja  (8')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.15 SMOKEY E'S A BANDITA  (1977. - ism. - 92')
   Amerikai filmvigja'te'k
   Forgato'ko~nyv: James Lee Barratt, Charles Shyer, Alan Mandel
   Zene: Bill Justis, Terry Reed. Operato"r: Bobby Byrne
   Rendezte: Hal Needham
   Szereplo"k: Burt Reynolds, Sally Field, Jerry Reed
   A Bandita'ro'l tudni lehet, hogy csina'lt ma'r egy-ke't figyelem-
   reme'lto' dolgot. Gyors, mint a sas, e's ha hozza'va'gnak egy 
   raka's doha'nyt, akkor megcsina'l ba'rmit. Most kamionja'val
   szeszesital va'mmentes fuvaroza'sa'ra ke'szu~l. 1800 me'rfo~ld, 
   28 o'ra alatt, a rendo"rse'g kise'rete'ben...
19.45 NEKEM NE LENNE HAZA'M ?  (12')
   Pince'k e's gesztenye'k
   Szabados Tama's operato"r honismereti sorozata
20.00 GAZDAKO~R  (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Gyulai Gyo"rgy
   Isme't felfedezzu~k? O"shonos a'llatok Magyarorsza'gon, mangalica-
   tenye'szte's Emo"do~n. Levelekre va'laszolunk. Gazdaportre'. Hitek 
   a Ka'rpa't-medence'bo"l e's a nagyvila'gbo'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 IDEIGLENES PARADICSOM  (1981. - ism. - 92')
   Magyar filmdra'ma
   Zene: Vuka'n Gyo~rgy. Operato"r: Ille's Gyo"rgy
   Irta e's rendezte: Kova'cs Andra's
   Szereplo"k: Andre' Dussolier, Frajt Edit, Szabo' La'szlo'
   A ma'sodik vila'gha'boru' ideje'n ne'met hadifogsa'gba esett 
   francia hadifoglyok szo~ktek Magyarorsza'gra, ahol a 
   ne'metekkel szo~vetse'ges orsza'g lakossa'ga segito"ke'szen
   fogadta o"ket. Egy tragikus szerelmi to~rte'net kapcsa'n 
   ismerkedu~nk meg ezekkel a saja'tos ko~ru~lme'nyekkel a to~rte'net
   1943 februa'rja'ban kezdo"dik. Egy kis csoport cso'nakon szo~kik
   a't Jugoszla'via'bo'l Magyarorsza'gra, ko~ztu~k ke't civilruha's
   francia katona, Jacques e's az emigra'ns La'szlo'.
22.45 TA'NCHA'Z /ism./  (30')
   Ne'pzenei magazin
   Szerkeszto": Rosta Kati. Rendezte: Szomjas Gyo~rgy
23.15 VERS   (2')
   Kassa'k Lajos: Medita'cio'
   Elmondja: Ke'zdy Gyo~rgy
   HIRJSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 22. szerda
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 SZIPPANCSOK  (22')
   Belga anima'cio's film
   Nya'm-nya'm szippancs ebe'dje
14.35 OKAVANGO, A VADON SZIVE XIII/7.  (48')
   Gibralta'ri filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Terence Winter. Zene: Julian Laxton
   Operato"r: Hans Kuhle. Rendezte: Mark Roper
   Fo"szerepben: Steve Kanaly, Sandor Smit, Wayne Crawford, Michele 
   Scarabelli
   Kyle maga'hoz vett egy ko'bor kutya't, pontosabban a kutya tala'lta
   meg o"t. El is nevezte ro~gto~n Collie-nak, ke'nyeztette, ha'zat 
   e'pitett neki e's elkezdte idomitani. Az eb azonban hala'los
   betegse'get kapott, eze'rt komoly dilemma ele' keru~lt az ege'sz
   csala'd, de legfo"ke'ppen a hu'ga, aki ba'nata'ban nyaka'ba vette 
   a vila'got.
15.25 AZ ELVADULT U~LTETVE'NY  (24')
   Angol ismeretterjeszto" film
   Forgato'ko~nyviro': Malcolm Penny. 
   Rendezo" operato"r: Gerald Thompson
   Miko~zben egyre nagyobb, teru~letet rabolunk, foglalunk el a
   terme'szetto"l, e'szre kell vennu"nk, hogy a terme'szet is ke'pes
   erre. Szerencse're.
15.50 E'SZA'K A'LLATVILA'GA'BAN (23')
   XVI/24.: A darvak ta'nca
   Finn terme'szetfilm-sorozat 
   Rendezte : Veikko Korkolainen
   A finnek u'gy tartja'k, a la'p csak akkor la'p, ha darvak is 
   lakja'k. Ezek a Nilus vide'ke'n telelo" va'ndormadarak valo'ja'ban
   terme'szetes ellense'g ne'lku~l e'lnek ezen a vide'ken. O~te'ves
   korukban "ha'zasodnak", ba'r a pa'rva'laszta's ma'r e'vekkel 
   kora'bban megto~rte'nik, s mindezek ellene're a himek minden
   e'vben egy ho'napot intenziven udvarolnak va'lasztottjuknak
   a ha'trale'vo" huszono~t e'ven keresztu~l Finnorsza'gban ko~ltenek.
16.10 SZO'RVA'NYSORS (50')
   Dokumentumfilm
   Operato"r: Wonke Rezso". Rendezte: Balogh Ju'lia
   Aki Erde'lyben ja'r, to~bbnyire a Sze'kelyfo~ldre igyekszik, pedig
   az igazi magyar trage'dia't Beszterce-Naszo'dban, a Mezo"se'gen, 
   Also'-Fehe'r megye'ben lehet megtapasztalni. A film ide kalau-
   zolja el az e'rdeklo"do"ket.
17.00 AUGUSZTA CSO'KJA (5')
   Anima'cio's fiIm
   Rendezte: Papp Ka'roly
17.10 MUZZY COMES BACK  XX/4.  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY  40/24.  (20')
   Operato"r: Horva'th Tama's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto" rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
   Ko~zremu"ko~dnek a Fazekas Miha'ly Fo"va'rosi Gyakorlo'iskola 
   tanulo'i. Kipro'ba'ljuk e's megbesze'lju~k, ki meddig tud egy nehe'z
   su'lyt nyu'jtott ke'zzel elo"re tartani. A'tgondoljuk, mire van
   szu~kse'gu~nk a pizza, a gyu~mo~lcsrizs, a pisko'tatekercs, illetve
   egy jo' szendvics elke'szite'se'hez. Ele'nekelu~nk egy tragi-
   komikus dalt, s egy ma'sikat, amelyben mega'llapitjuk, hogy 
   egyesek sirnak, ma'sok nevetnek, mi viszont e'nekelu~nk. A ke't
   dal ko~zo~tt pedig arra tippelu~nk, hogy a nyolc - kora'bban
   bemutatott, de a verseny sora'n megforditott - ke'pen van-e valaki.
17.40 Mese
   STAFLIK E'S SPAGETKA: Egy kapzsi olvaso'  (7')
   MESE'K A NAGYVILA'GBO'L: Bu'bospacsirta  (5')
17.55 Mu"sorismertete's (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 ALAMO I. (1986. - ism. - 89')
   Amerikai ja'te'kfilm
   Lon Tinkle azonos cimu" rege'nye nyoma'n irta: Clyde Ware, Norman
   Mcleod Morrill. Zene: Peter Bernstein. Operato"r: John Elsenbach
   Rendezte: Burt Kennedy
   Szereplo"k: James Arness, Brian Keith, Alec Baldwin, Kathleen York,
   Raul Julia
   1824-ben a mexiko'iak 40 ezer amerikait hivtak be a mai Texas
   teru~lete're, hogy segitsenek megszeliditeni a vide'ket. Santa
   Anna ta'bornok azonban a 24-es alkotma'nyban ro~gzitett jogokat
   e's fo~ldteru~letet vissza akarja venni. San Antonio'ban vagyunk,
   mely hada'szatilag Texas kapuja. A va'rosto'l nem messze le'vo"
   Alamo ero"dben mintegy 200 fo"nyi maroknyi lege'nyse'g 13 napig 
   mega'lla'sra ke'szteti a dikta'tor 3000 fo"s serege't. Minden 
   segitse'gto"l e's uta'npo'tla'sto'l elva'gva, a hala'l biztos 
   tudata'ban is va'llalja'k a harcot jogaike'rt. Az ero"dben a 
   gyerekeken e's a no"ko"n kivu~l tu'le'lo" nem maradt. Az amerikaiak 
   ve'gso", gyo"zelmet hozo' csata'ja'bo'l sza'rmazik a monda's: 
   "Emle'kezz Alamo'ra!"
  VERS Dsida Jeno": A to' tavaszi e'neke  (3')
   Elmondja: Illye's Kinga
20.00 RE'GIO'K  (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'sita'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l. Ottani filmesek, video'sok tudo'sitanak 
   gondjaikro'l, mindennapjaikro'l. Teha't filmek Erde'lybo"l,
   Vajdasa'gbo'l, Felvide'kro"l, Ka'rpa'talja'ro'l e's Szlove'nia'bo'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 A PE'NZNYELO" /1986./ (87')
   Amerikai vigja'te'k
   Forgato'ko~nyv: David Giler. Zene: Michel Colombier
   Operato"r: Gordon Willis. Rendezte: Richard Benjamin
   Szereplo"k: Tom Hanks, Shelley Long
   Egy re'gi ha'z megve'tele'ne'l sza'mitani lehet ne'ha'ny prob-
   le'ma'ra. A lelkes fiatal pa'r azonban nem sejtette, hogy egy 
   ka'rtyava'r a ha'zhoz ke'pest atombiztos bu'vo'hely. A lide'rc-
   nyoma'st, amit az ingatlanko~zvetito" ha'znak nevezett, meg-
   pro'ba'lja'k rendbe hozni.
22.40 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA  /ism./  (28')
   XIII/1.: Kamerun - Rai Bouba baba'ja
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
23.05 VERS   (3')
   Karinthy Frigyes: Pitypang
   Elmondja: Ba'lint Andra's
   HIRJSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 23. csu~to~rto~k
-----------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO' (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 EMLE'KE'PEK - RE'GI HIRADO'K  /ism./  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 ROMA'NC   (52')
   Ha'rom he't
   Angol ja'te'kfilm
   Rendezte: Waris Hussein
   Fo"szerepben: Elisabeth Shepherd, Simon Mac Corkkindale, Patricia 
   Lawrence, Geoffrey Chater
   Pika'ns to~rte'net, aka'r a ke'pzelet szu~leme'nye is lehet, 
   amelyben egy dalma't hercegno" titkos szerelmi kalandokba keveredik 
   egy viktoria'nus angol u'rifiu'val 
15.20 BAROKK ZENE BAROKK DISZITE'SSEL  (12')
   Corelli: G du'r concerto grosso
   Operato"r: Enyedi Lajos. Rendezfe: Dulo' Ka'roly
   A darabot elo"adja a Szatma'rne'meti Kamarazenekar
15.35 Mura'li Lili filmjei
   KO~LCSO~NADOTT E'LET  /1943./  (89')
   Magyar film
   Forgato'ko~nyv: Vaszary Ja'nos. Zene: Malcsiner Be'la
   Operato"r: Hegyi Barnaba's. Rendezte: Ba'nky Viktor
   Szereplo"k: Mura'ti Lili, Ilosvay Katalin, La'nczy Margit, Szaka'ts
   Zolta'n, Borsovai Lengyel La'szlo', Buttkay Emil, Ja'ray Teri,
   Ku"rthy Gyo"rgy
   Ma'ria, a gondtalan, vida'm e'letet e'lo" sze'p u'rila'ny egy 
   trage'dia ko~zele'be keru~l, s nem tala'lja a kiutat. Varro'no"je 
   ke're'se're, annak neve'n e's szerepe'ben megla'togatott egy 
   sebesu~lt katona't, akivel a kis varro'no" ismeretlenu~l levelezett, 
   s akiro"l azt hitte'k, ma'r csak o'ra'i vannak ha'tra.
17.05 ERDO"NJA'RO'  (20')
   A Gazdako~r szakmagazinja
   Szerkeszto": Nagy La'szlo'. 
   Az erdo"birtokossa'gok e'lete'bo"l. Lehet-e a munkane'lku~lise'gre 
   orvossa'g az erdo"telepite's? Erde'lyi erdo"kben. Leve'lva'lta's az 
   erdo"ro"l.
17.30 Mese
   PUMUKLl KALANDJAI: Pumukli e's a macska  (24')
17.55 Mu"sorismertete's (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 ALAMO II.  /ism./  (83')
   Amerikai ja'te'kfilm
   Rendezte: Burt Kennedy
19.35 TERE'NYI EDE KO~SZO~NTE'SE  (20')
   Szerkeszto": Bartalus Ilona. Rendezte: Veszpre'mi Andra's
   A Kolozsva'ron e'lo" kiva'lo' zeneszerzo"t 60. szu~lete'snapja'n 
   saja't mu"veivel ko~szo~ntik az elo"ado'mu"ve'szek e's a Duna TV.
20.00 VA'LTO'  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 Carlos Saura filmjei
   LIDE'RCES E'JJEL  /1989./  (89')
   Operato"r: Teo Escamilla. Zene: Juan Sebastian Bach
   Irta e's rendezte: Carlos Saura
   Szereplo"k: Juan Diego, Fernando Guillen, Julie Delpy
   Keresztes Szent Ja'nos nemcsak nagyhata'su' egyha'zreformer volt, 
   de a spanyol ko~lte'szet kimagaslo' alakja is. Ko~lto"i ihletettse'ge 
   szorosan o~sszefono'dott misztikus elhivatottsa'ga'val. A film a 
   megvila'gosoda'se'rt harcolo' ember, a kifejeze's to~ke'letesse'-
   ge'e'rt ku~zdo" ko~lto" lirai portre'ja't rajzolja meg.
22.45 A II. VILA'GHA'BOR /ism./  (52')
   XXI/9.: Szta'lingra'd
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: Neal Acherson. Operato"r: Mike Fash, Frank Hodge, Peter Lang
   Rendezte: Daid Elstein
23.35 VERS  (3')
   Utassy Jo'zsef: Poha'rko~szo~nto"
   Elmondja: Hegedu"s D. Ge'za
   HIRJSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 24. pe'ntek
------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 RE'GIO'K  /ism./  (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 REGINA RE'VBE E'R   (52')
   X/8.: Haladni kell a korral
   Ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza. Operato"r: Reginald Naumann, Erich 
   Krenek, Veit Schloemp. Zene: Michael Ru~ggeberg
   Rendezte: Bernd Fischerauer
   Szereplo"k: Katja Riemann, Mark Kuhn, Serge Avedikian, Karin Kienzer
   Az elo"zo" re'sz tartalma'bo'l:
   Regina e's Martin isme't egyu~tt e'l, ko~zo~s jo~vo"ju~ket tervezik. 
   Ezalatt Ja'nos iva'snak adja a feje't, mert u'gy e'rzi, csala'dja 
   "megfojtja". Ma'r a foto'za's sem e'rdekli. Egy Amerika'ba szo'lo' 
   meghiva's kiutat jelent a va'lsa'gba keru~lt fe'rfi sza'ma'ra.
15.50 KU~LU~NLEGES VASTVONALAK  (52')
   To~ro~korsza'g - Transzeuro'pa-A'zsia
   Francia ismeretterjeszto" sorozat
   Forgato'ko~nyv: Francois Gall. Zene: Francois Tusques, Bernard 
   Vitet. Operato"r: Jean-Louis Melin
   Rendezte: Bernard d'Abrigeon
   Isztambulban vagyunk. A va'ros ke't kontinens hata'ra'n a'll: egyik 
   re'sze Euro'pa'ban fekszik, a ma'sik a Boszporusz tu'loldala'n, 
   A'zsia'ban. Elfoglalja a tengerszoros mindke't partja't, e'ppen 
   eze'rt itt a vonat is hajo'ra sza'll. A to~ro~k a'llamvasutak 
   ta'vlati a'lma az, hogy itt bonyolo'dje'k Nyugat e's Ko~zel-Kelet 
   a'ruforgalma. Ez a helyi ha'boru'k miatt azonban nem olyan 
   egyszeru". A nagy fehe'r komppal utazunk a va'ros a'zsiai 
   partja'ra, s innen indulunk Pamukale' e's az E'gei-tenger fele'. 
   Eszkisehir az ela'gaza'si pont - innen keletre van Ankara, de'l 
   fele' pedig az E'gei- e's a Fo~ldko~zi tenger.
16.40 FRANS HALS MU"VE'SZETE  /ism./  (17')
   Holland ke'pzo"mu"ve'szeti kisfilm
   Operato"r: Pim Heytman. Zene: Wim Franklin. Rendezte: Frans Dupont
   A XVII. sza'zad egyik legnagyobb ne'metalfo~ldi festo"je elso"-
   sorban portre'kat ke'szitett. Mig a to~rte'nelem csak felsorolja a 
   te'nyeket, az eseme'nyeket, de nem tudja felmutatni ezeket a 
   nagyszeru" kereskedo"ket, kalandorokat, akik beja'rta'k az ege'sz 
   akkori vila'got, telepeket le'tesitettek - amelyeket ma pe'lda'ul 
   New Yorknak vagy Fokva'rosnak neveznek - Hals la'ttatja o"ket. 
   Az 1963-ban ke'szu~lt fiIm Bergamo'ban, Londonban, San 
   Francisco'ban e's a montevideo'i filmfesztiva'lokon elso" dijat 
   kapott.
17.00 ZENEI PILLANATOK  (3')
   Az u~stdob
   Kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Alain Rondeau
17.10 MUZZY COMES BACK  XX/4. /ism./ (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY  40/24.  /ism./  (20')
   Operato"r: Horva'th Tama's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
   Ko~zremu"ko~dnek a Fazekas Miha'ly Fo"va'rosi Gyakorlo'iskola 
   tanulo'i.
17.40 Mese
   RE'MUSZ BA'CSI MESE'I: A selypito" nyu'lha'z  (14')
17.55 Mu"sorismertete's (5')
18.00 HIRADO' (15')
18.15 FA'KLYA'K III./2. (43')
   Sve'd filmdra'ma
   Forgato'ko~nyv: Bjo~rn Runeborg. Zene: Sven David Sandstro"m
   Operato"r: John O. Olsson. Rendezte: Ake Sandgren
   Fo"szerepben: Julius Magnusson, Viveka Seldahl, Sven Wollter
   Krakannak feltu"nik, hogy van egy ko~zo~s jel, amelyet minden 
   ember visel azok ko~zu~l, akik kapcsolatba hozhato'k a gyilkos-
   sa'gokkal. Egy jelve'ny, amely egy lobogo' fa'klya't a'bra'zol. 
   Mostma'r teha't csak az a ke'rde's, kik o"k e's mi tartja o~ssze 
   o"ket.
18.55 TRAUNER  /1992./ (17')
   Dokumentum film
   Operato"r: Enyedi Lajos. Rendezte: Gyo~rgy Istva'n
   Trauner Sa'ndor vila'ghiru" magyar diszlettervezo" munka'ssa'ga't 
   mutatja be a film. A mu"ve'sz 1993-ban hunyt el Pa'rizsban.
19.10 EUROPOLGA'ROK  (40')
   La'togato'ban La'mfalussy Sa'ndorna'l
   Portre'film
   Szerkeszto": Horva'th Pe'ter. Rendezo"-operato"r: Wonke Rezso"
   Az Euro'pa-szerte, elso"sorban a pe'nzu"gyi vila'gban mindenu~tt 
   ismert e's me'lta'n elismert magyar sza'zmaza'su' bankszakember soha 
   nem se'rto"dik meg, ha neve't francia'san, ne'metesen vagy e'ppen 
   angolmo'dra ejtik. Ahhoz viszont ragaszkodik, hogy itthon 
   La'mfalussy Sa'ndornak szo'litsa'k. Bu~szke arra, hogy magyar 
   emberke'nt igazi europolga'rnak tartja'k.
19.55 5 PERC EURO'PA TO~RTE'NELME'BO"L  (5')
   Anglia 1926-1935: Az 1929-es va'laszta's
   Rendezte: Annty Lanner
20.00 KO"ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 A RETTEGE'S PERCEI  (61')
   Finn kisja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Markus Nummi. Zene: More Karvonen
   Operato"r: Antti Hellstedt. Rendezte: Ilari Nummi
   Fo"szerepben: Tiina Tenhunen, Katja Krohn, Leea Klemola
   A kerti ollo' volt az elso" motivum, amely kiforditotta ko~ru~lo~tte 
   a vila'got. Marja legala'bbis igy e'rezte uto'lag, amikor megvette 
   o~ro~ko~sen elfoglalt e'desanyja'nak, de az a'tada'skor kideru~lt, 
   hogy a szersza'm csorba. Etto"l kezdve valahogy minden dolog kiege'-
   szito" jelente'st kapott, kifordult maga'bo'l, e's az o"ru~let fele' 
   terelte az eseme'nyeket.
22.15 KUNG-FU MESTER   (76')
   Francia ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Jane Birkin elbesze'le'se nyoma'n Agne's Varda
   Zene: Joanna Bruzdowic. Operato"r: Pierre-Laurent Chenieux
   Rendezo": Agne's Varda
   Szereplo"k: Jane Birkin, Mathieu Demy, Charlotte Gainsbourg,
   Lou Doillon
   A kamaszkor amu'gy sem egyszeru", fo"leg nem Agne's Varda kegyet-
   lenu~l rea'lis a'bra'zola'smo'dja'ban. A "nem szeretek besze'lni - 
   fo"leg itthon nem" korszaka. Julien szu~lei Afrika'ban, igy 
   nagyanyja pro'ba'lja nevelni. A fiu' azonban szivesebben e'l a
   ja'te'ktermek o"rjito" vila'ga'ban. Kedvenc ja'te'kprogramja a 
   Kung-Fu mester. A film persze nem ilyen gyermekded, megszivlelendo" 
   mind felno"tt, mind ifju' korban. A gyermek o~na'llo', szuvere'n 
   le'ny, akibe szinte'n idejekora'n belefojtja'k szabadsa'gva'gya't. 
   Azon tu'l pedig ott a ta'g vila'g, mely minde'nfe'le virushordozo't 
   cipel a ha'ta'n.
23.30 VERS  (3')
   A'gh Istva'n: Sze'ljegyzo" alkonya
   Elmondja: Ma'csai Pa'l 
   HIRJSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 25. szombat
------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 SLAPAJ  (23')
   Belga anima'cio's film
   Slapaj, a detektiv
09.25 NYELVO"RZO"  (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gi. Rendezte: Sipos Andra's
   Sza'jro'l-sza'jra; Anyanyelvu~nk humora; Nyelvi illemtan; 
   Kincskereso"
10.00 MUZZY COMES BACK XX/4. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
10.05 THIS IS THE WAY  40/24. /ism./ (20')
   Operato"r: Horva'th Tama's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
   Ko~zremu"ko~dnek a Fazekas Miha'ly Fo"va'rosi Gyakorlo'iskola 
   tanulo'i.
10.25 KEREKEK E'S LE'PE'SEK  XXVI/23.  (45')
   Sa'rospatak: e'rkeze's e's indula's
   Ismeretterjeszto" sorozat
   Operato"r: Stenszky Gyula, Szabados Tama's. Rendezte: Gyenes 
   Ka'roly
   1700 kilome'teres kere'kpa'roza's uta'n e'rkezu~nk meg Sa'ros-
   patakra, ahol a me'zeskala'csossal, a va'rral, a kolle'giummal 
   e's a va'rossal ismerkedu~nk. Ma'sfe'l nap uta'n ma'r ha'ti-
   zsa'kkal indulunk tova'bb.
11.10 RITMUS  /ism./    (45')
   Ko~nnyu"zenei magazin
   Szerkeszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 MEGSEBZETT BOLYGO'  XIII/6.  (33')
   Terjeszkedo" sivatagok
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Ra'cz Ga'bor
   A film azokat a mo'dszereket mutatja be, amelyekkel a sivatagok 
   tova'bbi terjeszkede'se't meg lehetne akada'lyozni.
12.35 SU~SU~, A SA'RKA'NY KALANDJAI  (28')
   VIII/3.: Vende'g a ha'zna'l, o~ro~m a ha'zna'l
   Forgato'ko~nyviro': Csuka's Istva'n. Zene: Bergendy Istva'n
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Szabo' Attila
   Su~su~t, aki ido"ko~zben ko"to~ro" lett, a szomsze'd kira'ly, 
   Vite'z Petrence meg akarja ne'zni munka ko~zben. Mire a kira'ly 
   mege'rkezik, addigra Su~su~ az utolso' hegyet is elhordja. A 
   sa'rka'ny, hogy tu'lzott szorgalma ko~vetkezme'nye't jo'va'tegye, 
   nekia'll visszahozni egy hegyet. Petrence kira'ly elszo~kik saja't 
   fogada'sa'ro'l, e's segit Su~su~nek a nagy munka'ban.
13.05 RADIR (45')
   IV/3.: Va'gj bele!
   Vitamu"sor fiataloknak
   Vitavezeto": Ro'zsa Pe'ter. Vezeto" operato"r: Haraszti Zsolt
   Rendezte: Pe'terffy Andra's
   A keretto~rte'netben Misi a bara'tja'val megkeresi a nagyszu~leit,
   segitenek nekik az otthoni munka'ban, so"t, kisebb hazugsa'gok 
   re've'n tu'l is teljesitik azt, ma'r ami a munka ve'gkimenelete't 
   illeti. A kisebb hazugsa'gbo'l azonban egy durva'bb is kerekedik a
   film ve'ge're: Misi cserbenhagyja a bara'tja't. Ke'nyes te'ma, a 
   vita'zo'knak a film uta'n megoszlik a ve'leme'nyu~k a fiu' 
   bu"no~sse'ge't illeto"en.
13.50 HOGYAN KERU~LT ESZTER AZ ASZTALRA?  (10')
   Anima'cio's film
   Operato"r: Henrik Ire'n. Rendezte: Szoboszlay Pe'ter
   A hate'ves Eszter a'rtatlan-tudatlan va'ndorla'sa'nak to~rte'nete 
   apja iro'asztala'n, ahol a dolgok terme'szete'bo"l ado'do'an - 
   szembesu~lnie kell vila'gunk nem e'ppen vida'm eseme'nyeivel. A 
   film ke'rde'se: mennyire lakhato' ez a vila'g, amit mi e'pitu~nk, 
   e's amit a ko~vetkezo" genera'cio'ra hagyunk.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN /ism./  (45')
   Szerkeszto": Balogh Ju'lia
15.00 CIMBORA -- Tallo'zo'  (50')
   Operato"r: Marcali La'szlo'. Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
15.50 Mu"soraja'nlat  (5')
16.00 Mura'ti Lili filmjei:
   KO~LCSO~NADOTT E'LET (1943) /ism./ (89')
   Magyar film
   Forgato'ko~nyv: Vaszary Ja'nos. Zene: Malcsiner Be'la
   Operato"r: Hegyi Barnaba's. Rendezte : Ba'nky Viktor
   Fo"szereplo": Mura'ti Lili
17.30 Mese
   TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN  (22')
   Kapd el az egeret ; Droopy, a ho"s lovag
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 UTAZA'S A FE'LELEMBE  (68')
   Amerikai thriller
   Irta: Orson Welles e's Joseph Cotten. Zene: Roy Webb
   Operato"r: Karl Strauss. Rendezte: Normann Foster
   Fo"szerepben: Joseph Cotten, Orson Welles, Dolores del Rio, Ruth 
   Warrick
   Mr. Graham, amerikai fegyverszake'rto" isztambuli ku~ldete'se 
   leja'rt, legala'bbis o" igy hitte. A felese'ge'vel megva'ltotta'k a 
   jegyeket a reggeli vonatra, ma'r csak egy kiado's vacsora'ra 
   a'hitoztak, amikor megjelent a nagybetu"s ve'gzet, Kopeikin 
   szeme'lye'ben. Nevezett u'r a to~ro~k rendo"rse'gnek dolgozott, de 
   Mr Graham-nek hamarosan ke'tse'gtelen bizonyite'kai lettek arra 
   vonatkozo'an, hogy ezen felu~l me'g legala'bb ha'rom ke'm-
   szervezettel a'llt kapcsolatban.
19.35 A Gyo"ri Lea'nykar Barto'k Be'la szu~lete'snapja'ra rendezett 
   u~nnepi koncertje'nek ko~zvetite'se a Pesti Vigado'bo'l
   Veze'nyel: Szabo' Miklo's. Zongora'n ko~zremu"ko~dik: Va'rjon De'nes
   Mu"sorvezeto": Bartalus Ilona.
   Mu"sor: Barto'k: Gyermek- e's no"ikarok -- Va'zlatok -- Allegro 
   barbaro -- Roma'n ne'pi ta'ncok -- Ha'rom csikmegyei ne'pdal --
   Szvit op. 14 
21.30 HIRADO'  (15')
kb. 21.45 A FRANCIA FORRADALOM  I-II. /1989./  (170')
   Francia-olasz-ne'met-kanadai film
   Irta: David Ambrose. Zene: Georges Delerue
   Operato"r: Bernard Zitzermann e's Francois Catonne
   Rendezte: Robert Enrico e's Richard T. Heffron
   Fo"szerepben: Klaus Maria Brandauer, Claudia Cardinale, Jane 
   Seymour, Andrzey Severyn, Christopher Lee, Sam Neill
   Nagy ido"k... A francia kira'lysa'g u'szik az ado'sa'gban. Az udvar 
   150 e'v uta'n ke'nytelen o~sszehivni a rendeket, hogy ta'mogata'-
   sukat ke'rje a gazdasa'gi talpraa'lla'shoz. Franciaorsza'g ne'pe 
   azonban elso"sorban politikai va'ltoza'sokat akar. A ne'pnek 
   veze'rei vannak, konkre't politikai programokkal...
kb. 24.30 VERS  (4')
   Sziveri Ja'nos: A'lompolga'rok
   Elmondja: Vallai Pe'ter
   HIRJSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 26. vasa'rnap
--------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 BENJI  (22')
   A vada'szok napja
   Amerikai ifu'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko"nyv: Len Jauson, Chuck Menville. Operato"r: Jany Callaway
   Rendezte: Joe Camp
   Fo"szereplo": Chris Burton
   Jubi herceg u"rhajo'ja't megtala'lja'k u~ldo~zo"i. To"rbe csalja'k 
   e's elfogja'k a herceget, hogy hazavigye'k u"rhajo'ja'n, de Zag 
   e's Benji is re'sen van...
09.25 POPEYE  (22')
   Rendezte: Jack Kinney
   Popeye, az alvaja'ro'; Popeye, a kincsvada'sz; Borz 
10.00 SPORTKE'PEK (heti o~sszefoglalo')  (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo~rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 KA'NON  (30')
   Valla's e's kultu'ra
   Angyali u~dvo~zlet; Gyu~mo~lcsolto' Boldogasszony
   Szerkeszto": E'zsia's Aniko'. Rendezte: Ku'tvo~lgyi Katalin
   A TAVASZ    (3') 
   Zenre's elme'lkede's
12.35 REGINA RE'VBE E'R /ism./ (52')
   X/8.: Haladni kell a korral
   Ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza. Operato"r: Reginald Naumann, Erich 
   Krenek, Veit Schloemp. Zene: Michael Ru"ggeberg
   Rendezte: Bernd Fischerauer
13.30 KAPCSOK  (55')
   Ismeretterjeszto" magazin
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
14.30 VASAS-DREHER - DJURDJEVAC (HORVA'T)   (90')
   Ko"zvetite's a Fa'y utca'bo'l, a no"i ke'zilabda City Kupa elo"-
   do~nto"je'ro"l.
   Riporter A'gai Kis Andra's. Szerkeszto": Juni Gyo~rgy
16.00 SZE'P MAGYAR LILIOM  (25')
   Sanzonorato'rium
   Szo~vegiro': Cziga'ny Gyo~rgy. Zeneszerzo": Fa'y Andra's
   Zenei rendezo": Ja'vor Zolta'n. Rendezte: Asbo't Kristo'f
   Szereplo"k: Hu"vo~svo~lgyi Ildiko', Do~rner Gyo~rgy, Fa'y Orsi, 
   Bodor Tibor
   A mu" Ga'rdonyi Ge'za Isten rabjai cimu" rege'nye'nek felhaszna'la'-
   sa'val ke'szu~lt, s az A'rpa'd-ha'zi Szent Margit alakja ko~re' 
   fonodo' legenda't veszi alapul.
16.25 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S   (15')
   Szerkeszto": To~ro~k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.40 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HIRADO'K (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.55 MOZGO' KE'P (30')
   Filmmagazin
   Szerkeszto": Po~ro~s Ge'za. Rendezte: Buglya Sa'ndor
17.30 Mese  (24')
   SZIPPANCSOK: Re'ma'lom a Szipp utca'ban
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HETI HIRMONDO'   (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 A MAGA'NYOSSA'G VARA'ZSLO'JA  /1988./  (106')
   Amerikai ja'te'kfilm
   John Nichols rege'nye alapja'n irta Nancy Carson
   Zene: Michel Colombier. Operato"r: Richard Bowen
   Rendezte: Jenny Bowen
   Szereplo"k: Lukas Haas, Lea Thompson, John Randolph, Anne Pitoniak,
   Dylan Baker, Lance Guest
   Ha'boru' van. Az apa'k a fronton, a fiu'k egyedu~l maradnak. A 12 
   e'ves Wendall is nagyszu~leihez keru~l, amikor apja bevonul, de
   furcsa, za'rko'zott magatarta'ssal, goromba elutasita'ssal 
   pro'ba'lja a ku~lvila'got kiza'rni e'lete'bo"l. Maga'ra ero"ltett 
   pa'nce'lja azonban megto~rik, amikor a ha'boru' e'rzete me'g a 
   frontokto'l ta'voli amerikai kisva'rosba is beko~lto~zik.
   /A gyermek fo"szereplo"t, Lukas Haast A kis-szemtanu' cimu" filmbo"l 
   ismerheti a ko~zo~nse'g./ 
20.45 A ZENE ARCAI  (45')
   Ku~lo~nkiada's
   Chopin - Vuka'n: 12 Preludes Op. II/I.
   Elo"ado'k: Creative Art Jazz Trio; Vuka'n Gyo~rgy - zongora
   Berkes Bala'zs - bo"go"; Bala'zs Eleme'r - dob
   Rendezte: Koltay Bea'ta
   Felelo"s szerkeszto"-mu"sorvezelo": Bartalus Ilona
   Ku~lo~nleges zeneirodalmi csemege't la'thatnak a ne'zo"k. Chopin 
   hires zongorako~tete'bo"l 12 darabot dolgozott fel Vuka'n Gyo~rgy 
   Erkel-dijas zeneszerzo". Ne'ha'ny mu"vet eredeti forma'ja'ban is 
   hallhatnak a ne'zo"k, igy alkalom nyilik arra, hogy ugyanannak a
   zene'nek ke't arca't is la'thatja'k, az eredetit e's a mere'sz XX.
   sza'zadit.
21.30 Carlos Saura filmjei
   LIDE'RCES E'JJEL (1989. - ism. - 89')
   Operato"r: Teo Escamilla. Zene: Juan Sebastian Bach
   Irta e's rendezte: Carlos Saura
   Szereplo"k: Juan Diego, Fernando Guillen, Julie Delpy
22.55 VERS  (5')
   Babits Miha'ly: Hu'sve't elo"tt
   Elmondja: Ga'ti Oszka'r
   HIRJSA'G
*************************************************************
*************************************************************

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS