Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 418
Copyright (C) HIX
1995-02-11
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 9. heti musora - 95. februar 27. - marcius 5. (mind)  822 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 9. heti musora - 95. februar 27. - marcius 5. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MOZAIK  DUNA TV musora 1995. februar 27. - marcius 5.         
*******************************************************

           DUNA TV

 A DUNA TV adasa muholdrol egesz Europaban, Eszak-Afrikaban
 es a Kozel-Keleten veheto.
 Az adasidon kivul a monoszkop kepe alatt a Bartok radio
 hangja hallhato.

 A Duna Televizio Teletext adasa - a Dunatext - a nap 24
 orajan keresztul mukodik.

 #######################################################
 Parameterek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszog 184.2 fok
 Emelkedesi szog 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 #######################################################

 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
       H-1016 Hungary

 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772

 Telefonugyelet adas alatt: +36-1-267-6542

 #######################################################

       A Duna Televizio uj szolgaltatasa
       --------------------------------------
 A Duna Televizio nov. 9-tol a nezok kivansagara uj
 szolgaltatassal jelentkezik: ahol a Duna Televizio
 musorait fogni lehet -- vagyis egesz Europaban,
 Kozel-Keleten es Eszak-Afrikaban -- ott a Kossuth es
 Peto"fi radio musora is hallhato a kovetkezo
 vivo"frekvencia'kon:

 Kossuth radio: 7,02 MHz,
 Peto"fi radio: 7,38 MHz,
 A Duna Televizio hangvivo" frekvenciaja: 6,5 MHz

 #######################################################

 A musort a DunaTv musorszerkesztosegetol kapott anyag
 alapjan tesszuk kozze, 
 a parameterek a TV Kepujsagbol szarmaznak.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& Ekezetes szovegu musor a KFKI-GOPHER-ben elerheto  &
&   telnet sunserv.kfki.hu             &
&   login: gopher                  &
&   password: <ENTER>                &
&   13. menupont /kultura - oktatas/        &
&     2. menupont /DUNA/              &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 Jo TV-nezest!


1995. febr. 27. he'tfo"
----------------------
8.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 PUFO'KA KALANDJAI /ism./  (13')
   - mesefilm -
   Va'lasz az ultrahang hiva'sa'ra
14.25 GAZDAKO~R /ism./ (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Papp Ferenc
15.10 IGEN VAGY NEM  (1940. - ism. - 73')
   - magyar ja'te'kfilm -
   Forgato'ko~nyv: Asztalos Miklo's e's Vaszary Ja'nos
   Zene: Buday De'nes. Operato"r: Eiben Istva'n
   Rendezte: Ba'nky Viktor
   Szereplo"k: Mura'ti Lili, Ja'vor Pa'l, Pa'ger Antal, Szo~re'nyi 
   E'va, Ma'ly Gero"
16.25 APRO'K TA'NCA  (20')
   Rendezte: Sik Ferenc
   Irta e's a mu"sort vezeti: Sebo" Ferenc e's Tima'r Sa'ndor
   Ko~zremu"ko~dik: a Te'ka zenekar e's a ja'szbere'nyi Galagonya
   egyu~ttes
16.45 CIMBORA - Tallo'zo'  /ism./ (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta  
17.40 Mese
   MUSTI: Musti e's a kiscsirke'k  (6')
   PILI E'S POLI: Az o'lomkatona  (5')
17.55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 REKVIEM GRANADA'E'RT VIII/5. (50')
   - szines,spanyol te've'filmsorozat -
   Forgato'ko~nyv: Vicenta Escriva, Manuel Matji
   Zene: Anton Garcia Abril. Operato"r: Jose Garcia Galisteo
   Rendezte: Vicenta Escriva
   Szereplo"k: Manuel Bandera, Horst Bucholz, Delia Boccardo, 
   Gioia Scola
   Ferdina'nd e's Kasztiliai Izabella fegyverkeznek, sereget 
   gyu"jtenek a mo'rok ellen. A mo'r udvarban Mulay Hassa'nt e's 
   kedvese't pro'ba'lja'k to"rbe csalni, de a megpro'ba'ltata'sokat 
   mindketten jo'l a'llja'k.
19.05 CIA   (52')
   VI/5.re'sz: Ve'grehajto' akcio'
   - szines, amerikai dokumentumfilm -
   Operato"r: Ian Kennedy. Zene: Geoffrey Burgon
   Irta e's rendezte: John Ranelagh
   A sza'raz te'nyek: az Egyesu~lt A'llamok vezete'se nehezen viselte,
   hogy ko~zvetlen ko~rnyezete'ben egy szaka'llas, Castro nevu" egye'n
   kommunizmusro'l meg ta'rsadalmi egyenlo"se'gro"l szo'nokol. Ma ma'r
   szinte mulatsa'gsza'mba megy, ha'ny sikertelen mere'nyletet 
   kise'reltek meg Kuba elso" embere ellen, mife'le fondorlatokkal
   pro'ba'lkoztak a ko~zele'be jutni.
20.00 ASZTALTA'RSASA'G   (45')
   La'togato'ban Nagy Ja'nos szobra'szmu"ve'szne'l Szlova'kia'ban
   Vende'gek: Grendel Lajos iro', Hizsnyai Zolta'n ko~lto", To'th
   La'szlo' ko~lto", Katona Istva'n koreogra'fus
   Szerkeszto": Temesi Ferenc. Rendezte: Jeli Ferenc
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 A KGB ALKONYA  (41')
   - szines, magyar dokumentumfilm-
   III/2. A felderite's he'tko~znapjai
   Szerkeszto": Kun Miklo's. Rendezte: To'th Tama's
   A film alkoto'i sza'mos, eddig bizalmasan kezelt forra'sra 
   ta'maszkodva igyekeznek va'laszt adni egy sor homa'lyos ke'rde'sre.
   Vajon a szovjet ku~lu~gy vagy a KGB csatorna'in "lokaliza'lo'dott"
   a karib-tengeri va'lsa'g ? Milyen volt Hruscsov kapcsolata
   a KGB-vel ? Mi volt a szovjet vezete's ve'leme'nye Oswaldro'l,
   Kennedy elno~k gyilkosa'ro'l ? Hogyan ja'ratta'k le szovjet 
   felderito"k Dullast, a CIA vezeto"je't ? E's akik segitette'k ebben
   o"ket: hires szovjet felderito"k, Hruscsov egykori titka'ra e's a
   KGB egykori elno~kei.
21.55 A VAGA'NY  /ism./  (101')
   - francia ja'te'kfilm -
   Forgato'ko~nyiro': Arlette Langmann. Zene: Philippe Sarde
   Operato"r: Etienne George. Rendezte: Maurice Pialat
   Szereplo"k: Isabelle Huppert, Gerard Depardieu, Guy Marchand,
   Humbert Balsan, Christian Boucher, Frederique Cerbonnet,
   Agnes Rosier
   A vaga'nysa'gra szu~letni kell. Ki tudja? A Vaga'ny egy nagy darab
   pasi, bo"rdzsekis, borosta's, hosszu' haju', aki az a'gybabu'ja's
   uta'n azonnal ra'gyu'jt egy cigire. Ne'ha tisztesse'gtelen
   aja'nlatai vannak. Semmittevo", no"falo'. Nem fu"zi a no"ket, 
   me'gis tapadnak ra'. Hogy mi a vonzereje? Tala'n a fu~ggetlense'ge,
   a "minden mindegy" magatarta'sa, ve'gtelen szabadsa'ga. Tala'n 
   ahogy megy, olyan vaga'nyosan. Ahogy passzivan szemle'li az e'let
   dolgait...
23.35 VERS  (2')
   Fodor Andra's: Szerelmu~nk fo~ldi ta'ja
   Elmondja: Kalocsay Miklo's
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. febr. 28. kedd
--------------------
8.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 VA'LTO'  /ism./  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt
15.00 TOM E'S JERRY GYEREK-SHOW  (22')
   Ki macska'ja vagy ? ; Droopy, a szta'r
15.20 E'LETU~NKET E'S VE'RU~NKET A GYO"ZELEME'RT  XIV/3. (30')
   - angol, sportto~rte'neti sorozat-
   Operato"r: Chris Openshow. 
15.50 E'SZAK A'LLATVILA'GA'BAN /1975./  (23')
   XXVI/17.: Ha'rom mo'kusko~lyo~k
   - szines, finn terme'szetfilm-sorozat -
   Rendezte: Tapani Korkolainen
   A sta'b ha'rom kiva'lasztott mo'kusko~lyke ko~zu~l a barna szinu"t 
   elcsipte egy so'lyom, a tarka is az erdo" a'ldozata lett, egyedu~l
   a szu~rke e'lte meg a ko~vetkezo" tavaszt.
16.15 A II. VILA'GHA'BORU'  /1973./  (52')
   XXVI/6.: Banzai
   - angol dokumentumfilm-sorozat-
   Irta: Neal Acherson. Operato"r: Mike Fash, Frank Hodge, Peter Lang
   Rendezte: David Elstein
   Japa'n az I. vila'gha'boru' vesztesei ko~ze' tartozott, s az 
   ero"so~do" revanshangulatnak gazdasa'gi okai is voltak a be'ke-
   ko~te's uta'ni e'vtizedekben. Valo'ja'ban a katonatisztek ira'nyi-
   totta'k politikailag az orsza'got, akik a ho'dita'sok elvakult 
   hiveike'nt vitte'k az orsza'got a mandzsu'riai, a kinai e's az ezt
   ko~veto" csendes o'cea'ni ha'boru'ba.
17.05 OTTHON  (30')
   Csala'di magazin
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto": Juha'sz Judit
   Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
   -- "Csala'di gazdasa'gunk titkai..." - "Aranykereszt" A'pola'si 
   otthon Soroksa'ron -- "Vezessen ha'rtarta'si naplo't!" - avagy 
   tervezheto"k-e a kiada'saink? -- "Ko'rha'zba visszu~k a gyereket!"
   -- "Nagy szomju'sa'g e'jszaka'ja..." - B. Ha'gner Judit szobrai 
   a Be'lyegmu'zeumban -- Farsangi fa'nk Tura'ro'l
17.40 Mese
   LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Vitorla'za's (10')
   TOM E'S JERRY: A csodate'vo" suga'r  (8')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 Magyar Filmszemle -- E'letmu"dijas: Ga'bor Miklo's
   A 9-ES KO'RTEREM  /1955./  (105')
   - magyar ja'te'kfilm -
   Forgato'ko~nyv: Me'ray Tibor. Zene: Vincze Otto'
   Operato"r: Ille's Gyo~rgy. Rendezte: Makk Ka'roly
   Szereplo"k: Molna'r Tibor (To'th Ga'spa'r), Makla'ry Zolta'n (Varga
   professzor), Darvas Iva'n (So's doktor), Ga'bor Miklo's (Ma'lna'si
   doktor), Ajtay Andor (La'ng professzor), Krencsey Marianne 
   (Margo'), Sivo' Ma'ria (Emmi), Zolnay Zsuzsa (Eszter), Szemere
   Vera (To'thne'), Simon Zsuzsa (Weber doktorno"), Ba'nhidy La'szlo',
   Do~mso~di Ja'nos, Fehe'regyha'zi Tibor, Hlatky La'szlo', Ka'tay 
   Vanda, Ma'di Szabo' Ga'bor, Pee'ry Piri, Pe'chy Blanka, Rajczy
   Lajos, Rajz Ja'nos, Soo's Imre, Tassy Andra's, Tima'r Jo'zsef,
   Za'ch Ja'nos, Kunsa'gi Ma'ria, Kibe'di Ervin, Horkay Ja'nos
   To'th Ga'spa'r fiatal munka's gyomorba'ntalmakkal keru~l 
   ko'rha'zba. Az u~gyeletes no"ve'r feke'lyre gyanakszik. E'jszaka
   To'th a'llapota rosszabodik, az u~gyeletes Ma'lna'si a no"ve'r 
   hiva'sa ellene're sem megy a beteghez, mert asszisztensno"je'vel,
   Margo'val to~lti az e'jszaka't. To'th beir a panaszko~nyvbe, 
   ele'gte'telt azonban nem kap. So"t a ko'rha'z szeme'lyzetise o"t
   nevezi ta'ppe'nzcsalo' szimula'nsnak.
20.00 GAZDAKO~R  (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Gyulai Gyo~rgy. Rendezte: Ba'rtfai Gyo~rgy
   O~sszefoga's a Ka'rpa't-nmedence'ben:
   - Hogyan mu"ko~dnek a ku~lfo~ldi-magyar vegyesva'llalatok ?
   - Milyen jogszaba'lyok segitik vagy fe'kezik teve'kenyse'gu~ket ?
   - Volt-e Ma'tya'snak mit to~rnie ? -- Felke'szu~le's a tavaszi 
   munka'kra -- Veto"mag e's mu"tra'gyaszemle, alkatre'szbo~rze
   -- Gazdaportre' -- Agra'rhirek a vila'g ne'gy ta'ja'ro'l
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 A'LOMCSAPAT  /1989.-ism./  (108')
   - amerikai ja'te'kfilm -
   Operato"r: Adam Holender. Zene: David Mc. Hugh
   Rendezte: Howard Zieff
   Szereplo"k: Michael Keaton, Christopher Lloyd
   Egy ne'gyfo"s csapat vezeto"je rejte'lyes ko~ru~lme'nyek ko~zo~tt
   eltu"nik. A csapatnak meg kell tala'lnia e's haza kell segitenie
   a fo"no~ko~t. Ha't, ez nem megy minden nehe'zse'g ne'lku~l, mivel a
   ta'rsasa'g tagjai valamennyien a New-Yersey-i pszichotera'pia's 
   inte'zet beutaltjai, s akit elvesztettek, az saja't a'polo'juk...
23.00 MOZGO' KE'P  /ism./  (25')
   Filmmagazin
   Szerkeszto": Po~ro~s Ge'za. Rendezte: Buglya Sa'ndor
23.25 VERS  (3')
   Farkas A'rpa'd: Hazate're's
   Elmondja: Bala'zs E'va
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 1. szerda
-----------------------
8.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 SZIPPANCSOK  (22')
   Szippali folyami kalandja; E'gi-vizi nap
14.35 OKAVANGO - A VADON SZIVE /1992./  (48')
   - szines, gibralta'ri filmsorozat-
   XIII/5. re'sz.
   Forgato'ko~nyv: Terence Winter. Zene: Julian Laxton
   Operato"r: Hans Kuhle. Rendezte: Mark Roper
   Fo"szerepben: Steve Kanaly, Sandor Smit, Wayne Crawford, Michele
   Scarabelli
   Ezt a ke'ptelense'get! Mackenzie-e'k farmja'ra elefa'ntokat 
   sza'llitanak, egyenesen Hollywoodbo'l! Filmforgata's ke'szu~l,
   minden a feje teteje'n a'll a nagy izgalom miatt. Ekkor tu"nik el
   egy pe'nzta'rca, s ro~gto~n akad gyanu'sitott is. Ke'rde's, hogy
   valo'ban ra'illik-e a to~rte'net, amit igen sokan a'llitanak.
15.25 DON QUIJOTE /ism./ (26')
   XXXIX/38. re'sz: Sancho megkorba'csola'sa
   Rendezte: Cruz Delgado
15.50 A NOBEL-DIJ E'VSZA'ZADA  /1991./  (52')
   IV/3.: Nagy reme'nyek
   - angol, ismeretterjeszto" film -
   Operato"r: Mike Spragg. Rendezte: Juliet Miller
   Alfred Nobel, a du'sgazdag gya'riparos e's feltala'lo' u'gy ve'g-
   rendelkezett, hogy hatalmas vagyona'nak kamata e'vente osztasse'k
   ki azok ko~zo~tt, akik tudoma'nyos kutata'saikkal, mu"ve'szeti
   alkota'saikkal az adott e'vben leginka'bb szolga'lta'k az 
   emberise'g java't.
16.40 ME'SZTELEP  (32')
   - magyar dokumentumfilm -
   Forgato'ko~nyv: Kakukk Tama's. Renrdezo"-operato"r: Bolla Bertold
   "Me'sztelep" hajdani munka'skolo'nia a bonta's alatt a'llo' - egykor
   vila'ghiru" - Tataba'nyai Cementgya'r szomsze'dsa'ga'ban. A 80-as 
   e'vek ve'ge'to"l a jobb mege'lhete's reme'nye'ben to~megesen 
   e'rkeztek ide beva'ndorlo'k a szabolcsi-borsodi va'lsa'go~vezetek-
   bo"l. A sze'nba'nya'k e's a cementgya'r beza'rtak, a csala'dok 
   maradtak... A mu'lt emle'ke egyu~tt e'l a kia'bra'ndito' jelennel,
   ajo~vo"t nem sejti senki...
17.15 MUZZY COMES BACK  XX/1.  (5')
   A BBC English kalandos nyelvlecke-sorozata gyerekeknek
17.20 THIS IS THE WAY  40/21. (20')
   Operato"r: Nagy Andra's, Szabo' Ro'bert
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
   A csala'dro'l, magunkro'l, hobbynkro'l, a ke't poszter /Muzzy in
   Gondoland e's Muzzy comes back/ ko~zti ku~lo~nbse'gek. Mit kell 
   ahhoz tudni, hogy egy partyra elmenju~nk vagy meghivjunk valakit.
   Ido"pontok. Covax's party... The King's party... The Queen's 
   party... Viktor meghivo'ja. A gyerekek meghivo't ke'szitenek e's 
   a'tadja'k egyma'snak. Dalok: Happy birthday to Aniko'... Good 
   night Ladies
17.40 Mese
   STAFLIK E'S SPAGETKA: Hu'zd azt magad!  (8')
   MESE'K A NAGYVILA'GBO'L: A vizilo' e's a majom  (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 SA'NDOR MA'TYA'S  /1962./   (102')
   - szines, francia-olasz-spanyol kalandfilm -
   Forgato'ko~nyv -- Jules Verne rege'nye alapja'n: Charles Spaak
   Operato"r: Cecilio Paniagua. Zene: Joe Hajo's
   Rendezte: Georges Lampin
   Fo"szerepben: Louis Jourdan, Renaud Mary, Francisco Rabal, Bernard 
   Blier
   A legenda's Sa'ndor gro'f hiveivel az o~nke'nyuralom ellen la'zit,
   egy ko~zeli bara'tja'nak a'rula'sa azonban a ro~gto~nite'lo" 
   biro'sa'g ele' juttatja. Az utolso' pillanatban megszo~kik e's u'ri
   becsu~letszava't adja, hogy lesza'mol a spiclivel, aki lea'nya e's
   ta'rsai e'lete't is lehetetlenne' tette.
20.00 RE'GIO'K -- Tudo'sito'k Stu'dio'ja  (45')
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'sita'sok, portre'k, dokumentumok a
   hata'ron tu'lro'l. Ottani filmesek, videosok tudo'sitanak gond-
   jaikro'l, mindennapjaikro'l. Teha't filmek Erde'lybo"l, 
   Vajdasa'gbo'l, Felvide'kro"l, Ka'rpa'talja'ro'l e's Szlove'nia'bo'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 SEM FEDE'L, SEM TO~RVE'NY  (1985 - ism. - 101')
   - francia filmdra'ma -
   Zene: Joanna Bruzdowicz. Operato"r: Patrick Blossier
   A forgato'ko~nyvet irta e's rendezte: Agne's Varda
   Szereplo"k: Mona/Sandrine Bonnaire, Landier asszony/Macha Meril,
   Jean-Pierre/Stephane Freiss, Eliane/Laurence Cortadellas, Lydie 
   anyo'/Marthe Jarnias, Yolande/Yolande Moreau
   A szabadsa'gva'gybo'l fakado' va'ndorla's e's maga'rahagyatottsa'g
   tragikus to~rte'nete a film. Egy la'nye', aki egyszer csak otthagy
   mindent, csala'dot, munka't, otthont, s ha'tizsa'kkal nekiva'g a
   nagyvila'gnak. Hamuszu~rke arc, dermedt fiatal la'nytest egy 
   a'rokban. A hajnal hidege'ben a'll be a terme'szetes hala'l. De
   terme'szetes-e ez a XX.sza'zad ve'ge'n, egy franciaorsza'gi kis-
   va'rosban?
22.55 VERS  (5')
   Molna'r Anna
   A ballada't elmondja: Molna'r Gizella
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 2. csu~to~rto~k
-----------------------------
8.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO' (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 EMLE'KKE'PEK-RE'GI HIRADO'K  /ism./  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 Mura'ti Lili filmjei
   HA'ZASSA'G  (1942.)   (80')
   - magyar ja'te'kfilm -
   Operato"r: Eiben Istva'n. A forgato'ko~nyvet irta e's rendezte:
   Vaszary Ja'nos
   Szereplo"k: Mura'ti Lili, Pa'ger Antal, Pere'nyi La'szlo', Zsilley
   Margit, Pethes Sa'ndor, A'rpa'd Margit, Bihary Na'ndor, Kiszely
   Ilona, Makla'ry Zolta'n, Kersztessy Ma'ria, Halassy Mariska,
   E'kes Ma'ria
   Szabo'e'kna'l nagyobb ta'rsasa'g u~nnepli a felese'g szu~lete's-
   napja't. Dr. Szabo' sebe'szfo"orvos, munka'ja'nak e'lo" ember, most
   is a ko'rha'zban van. Ma'ria'nak, a felese'gnek Mohai zongora-
   mu"ve'sz csapja a szelet...
15.50 A "QUEEN ELISABETH II." O'CEA'NJA'RO' HAJO' (58')
   - belga dokumentumfilm -
   Operato"r: Louis-Philippe Capelle. Rendezte: Rob Rombont
   "Kelet e's Nyugat hata'rai ko~zt egy kicsiny tenger van csupa'n."
   / Kolumbusz Kristo'f, 1492/
   A vila'g legnagyobb o'cea'nja'ro'ja a brit "Queen Elisabeth II."
   nevu" hajo'. Fede'lzete're 1800 utas e's 1100 fo"nyi lege'nyse'g 
   sza'll fel, hogy o~t nap alatt eljusson az Atlanti-o'cea'non a't
   Euro'pa'bo'l Amerika'ba.
16.45 E'SZAK A'LLATVILA'GA'BAN  (23')
   XXVI/8.: Idegen a ko~rnyezetu~nkben
   - szines, finn terme'szetfilm-sorozat -
   Rendezte: Jan Henrikson
   A fo~ld nagy le'gko~ri va'ltoza'sai eredme'nyezik to~bbek ko~zo~tt
   az a'llatok fajainak, fajta'inak va'ndorla'sa't, amelyben kiemelt
   szerepet ja'tszik az alkalmazkoda'si ke'pesse'g. A finn vadonba
   is igy keru~lt - to~bbek ko~zo~tt - a moso'medve a ta'voli
   A'zsia'bo'l, orosz ko~zvetite'ssel.
17.10 HUBERTUS  (20')
   Vada'szati magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Cseko" Sa'ndor
   Rendezte: Ma'nfai Miklo's
   A ma'rcius vada'szati magazinban interju't ke'szitu~nk a tro'fea-
   bira'latok e'rte'kele'se'ro"l. Besza'molunk a Hubertus-kereszt
   aranyfokozat a'tada'sa'ro'l, elo"zetest adunk a FeHoVa vada'szati
   e's horga'szati kia'llita'sro'l. Bemutatjuk a te'li o"z-
   selejteze'st, valamint a vada'szirodalom frissen megjelent 
   ko~teteit.
17.30 Mese
   PUMUKLI KALANDJAI: Pumukli e's a hu'sve't  (24')
17.55 Mu"sorismertete's (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 KO~ZJA'TE'K  (4')
   Pascal "Gondolatok" c. ko~nyve alapja'n -- Pascal - Pixelek
   - magyar, anima'cio's film -
   Rendezte: Papp Ka'roly
18.20 A KA'PRA'ZATOS /1973./  (90')
   - francia film -
   Zene: Claude Bolling. Rendezte: Philippe de Broca
   Szereplo"k: Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset
   A rendkivu~li ke'pzelo"ero"vel mega'ldott ke'mrege'ny-iro' egy ido"
   uta'n elkezd azonosulni ko~nyve'nek fo"ho"se'vel, az u~nnepelt
   titkosu~gyno~kkel. Szomsze'dno"je is a rege'nybe keveredik s a
   ve'ge'n ma'r egyiku~k sem tudja, hogy cselekedeteik e's e'rze'seik
   ko~zu~l mi a valo'sa'g e's mi a ke'pzelet.
19.50 AUGUSZTA SZERELMESLEVELET IR   (5')
   - szines, magyar, anima'cio's film -
   Rendezte: Papp Ka'roly
20.00 VA'LTO' -- Gazdasa'gi magazin  (45')
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt. Rendezte: Nagy Katalin
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 TIZPARANCSOLAT  /1988/  (57')
   V.parancsolat: "Ne o~lj! "
   - lengyel filmdra'ma -
   Forgato'ko~nyv: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
   Zene: Zbigniew Preisner. Operato"r: Slawomir Idziak
   Rendezte: Krzysztof Kieslowski
   Egy fiatal vide'ki fiu' Varso' utca'in ko'borol. Ta'ska'ja'ban
   egy sza'rito'ko~te'l. Taxiba sza'll e's egy ne'ptelen perem-
   keru~letbe e'rve bruta'lisan meggyilkolja a sofo"rt. Elfogja'k e's
   hala'lra ite'lik.
   /A mozikban "Ro~vidfilm a gyilkola'sro'l" cimmel bemutatott
   alkota'st csak felno"tt ne'zo"inknek aja'nljuk!/
22.10 A II. VILA'GHA'BORU'  /1973.- ism./  (52')
   XXVI/6.: Banzai
   - angol dokumentumfilm-sorozat -
   Irta: Neal Acherson. Operato"r: Mike Fash, Frank Hodge, Peter Lang
   Rendezte: David Elstein
23.00 VERS  (5')
   Arany Ja'nos: Hid-avata's
   Elmondja: Sinko' La'szlo'
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 3. pe'ntek
-----------------------
8.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 RE'GIO'K -- Tudo'sito'k stu'dio'ja /ism./  (45')
   Szerkeszto": Tanos Miklo's             
15.00 ROMANTIKUS TO~RTE'NET  /1964./  (6')
   - magyar, anima'cio's film -
   Rendezte: Macska'ssy Gyula
15.05 REGINA RE'VBE E'R  /1990./  (52')
   X/5.re'sz: Egyszer fent, egyszer lent
   - ne'met te've'filmsorozat -
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza. Operato"r: Reginald Naumann, Erich
   Krenek, Veit Schloemp. Zene: Michael Ru~ggeberg
   Rendezte: Bernd Fischerauer
   Szereplo"k: Katja Riemann, Mark Kuhn, Serge Avedikian, Karin 
   Kienzer
   Az elo"zo" re'sz tartalma'bo'l:
   Martin megunja a benzinkutassa'got, elhelyezkedik egy hotelben,
   ahol jobb jo~vo" va'r ra'. Mig Ro'ma'ban foto'z Ja'nos, ra'e'bred,
   mennyire hia'nyzik neki Regina. Ro~videsen tala'lkoznak, Regina
   ve'gre megosztja mu'ltja'nak gyo~tro" emle'keit a fe'rfival.
15.55 ZENEI PILLANATOK  (4')
   A vibrafon
   - kanadai, ismeretterjeszto" sorozat -
   Rendezte: Alain Rondeau
16.00 KU~LO~NLEGES VASU'TVONALAK  /1989./ (53')
   Thaifo~ld - Malajzia - Szingapu'r expressz
   - francia, ismeretterjeszto" sorozat -
   Forgato'ko~nyv: Francois Gall. Zene: Francois Tusques, Bernard 
   Vitet. Operato"r: Jean-Louis Melin. Rendezte: Bernard d'Abrigeon
   Thaifo~ldet nem lehet ve'letlenu~l megla'togatni, aki itt van, az
   ide akart mege'rkezni. Az embert itt re'g elfeledett e'lme'nyek
   e's e'rze'sek o~lelik ko~ru~l. A buddhizmus ebben az orsza'gban 
   e'lo" hit. Utaza'sunk e'szakon, a hegyek ko~zo~tt fekvo" Csiang Mai
   va'rosa'bo'l indul, s Bangkokto'l de'lre, a 2.700 km ta'volsa'gban 
   le'vo" Szingapu'rig tart. Ilyen nagy u't elo"tt az ember a'ldozatot
   mutat be Csiang Mai legszebb pagoda'ja'ban, a Wat Pratha'ban.
   Szentelt vizet to~ltenek a fo"nixmada'r melle'hez ero"sitett ezu~st
   serlegbe, s a fo"nix fo~lrepu~l a sztupa csu'csa'ig. Ebben az
   e'pu~letben o"rzik Buddha relikvia'it. A serlegbo"l kio~mlo" viz
   bizonyossa'g arra, hogy a fogadalom meghallgata'sra tala'ljon.
16.50 MU"-TEREM-TE'S  /ism./ (45')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
17.40 Mese
   RE'MUSZ BA'CSI MESE'I: A tiritarka foltos nyu'l  (10')
17.55 Mu"sorismertete's (5')
18.00 HIRADO' (15')
18.15 CAPE REBEL - SZA'MU"ZO~TTEK BALLADA'JA (50')
   - szines, de'l- afrikai filmsorozat-
   XXXIII/33.re'sz
   Irta: Paul C.Venter. Operato"r: Jakes de Villiers
   Zene: Louis van Rensburg. Rendezte: Dirk de Villiers
   Fo"szereplo"k: Ian Robert, Libby Daniels, Brian O'Shaugnessy
   A sze'lviharnak ugyan ve'ge, de a csapatra me'g komoly megpro'ba'l-
   tata'sok va'rnak. Szerencse're megtala'lja'k Hilda fe'rje'nek
   ero"dje't, igy van ese'lyu~k, hogy kikeru~ljenek a csapda'bo'l,
   ke'rde's, hogy milyen a'ron.
19.05 MUZZY COMES BACK  XX/1. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvlecke-sorozata gyerekeknek
19.10 THIS IS THE WAY  40/21. /ism./  (20')
   Operato"r: Molna'r Pe'ter, Tolnai Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
19.30 LISZT FERENC XVI/15.  (25')
   Csa'rda's macabre
   - magyar te've'film-sorozat -
   Rendezte: Szineta'r Miklo's
   Az ido"s e's beteg Liszt ve'lt e's valo's se'relmek ko~zo~tt 
   vergo"dik. Wagner hala'la nem mu'lo' sebet u~t rajta. Pesti
   tanitva'nyaito'l ve'gleges bu'csu't ve've me'g egyszer felkeresi
   ido"s bara'tno"je't, Carolyne-t Ro'ma'ban.
19.55 5 PERC EURO'PA TO~RTE'NETE'BO"L  (5')
   Anglia, 1926-1935: Hala'szat
   Renrdezte: Annty Lanner
20.00 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 KUTYA'M, JERRY LEE /1989.-ism./  (97')
   - amerikai ja'te'kfilm -
   Forgato'ko~nyviro': Steven Siegel, Scott Meyers
   Zene: Miles Goodman. Operato"r: Dean Semler. Rendezte: Rod Daniel
   Fo"szereplo": James Belushi
   Thomas Dooley ka'bito'szernyomozo'ro'l kolle'ga'i ko~zu~l mindenki
   azt gondolja, tu'lsa'gosan o"ru~lt ahhoz, hogy ki lehessen 
   mellette birni. Ve'gu~l me'gis akad ta'rsa: K9 nyomozo', egy
   specia'lisan ke'pzett ne'metjuha'sz. O"k ketten lesznek a va'ros
   legjobb csapata...
22.50 VERS  (2')
   Tompa La'szlo': Megjegyze'sek egy fe'rfifejre
   Elmondja: Gyo"rffy Andra's
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 4. szombat
-----------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's   (5')
09.05 SLAPAJ   (23')
   - mesefilm -
   Jogi balesetek ; Jo' utat, Fa'nika!
09.25 NYELVE'DESANYA'NK  /ism./ (30')
   A dia'knyelvro"l
   - nyelvmu"velo" mu"sor -
   Szerkeszto": Matula A'gnes. Rendezte: Sipos Andra's
10.00 MUZZY COMES BACK XX/1. /ism./ (5')
   A BBC English kalandos nyelvlecke-sorozata gyerekeknek
10.05 THIS IS THE WAY  40/21. /ism./ (20')
   Operato"r: Molna'r Pe'ter, Tolnai Ga'bor
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
10.25 MINT CSEPPBEN A TENGER  /1964./ (14')
   - magyar terme'szetfilm -
   Operato"r: Vada'sz Ja'nos, Vancsa Lajos
   Rendezte: Kolla'nyi A'goston
   A film mikroszko'pikus felve'telek segitse'ge'vel mutatja be az
   egysejtu"ek vila'ga't.
10.35 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N /1964./ (22')
   52/1. re'sz: Panja fia, Kimba megszu~letik
   - japa'n rajzfilm -
   Forgato'ko~nyv: Ardwight Chamberlain. Zene: Ted King
   Operato"r: Will Am Smith. Rendezte: John Rust
   Kimba, a ko~zismert kis fehe'r oroszla'nko~lyo~k e'lete az erdo"
   a'llataival. Meg akarja va'ltani az ege'sz vila'got, a ke'k
   bolygo't, me'g a sivatagot is erdo"ve' akarja a'talakitani.
   Bara'taival mindenre ke'pes. Minden nap meg kell ku~zdenie
   valamivel: egyszer az e'hse'g ellen harcol, ma'skor a hie'na'k e's
   keselyu"k ellen.
11.00 KEREKEK E'S LE'PE'SEK  (45')
   XXVI/20. re'sz: Name'nyto'l Lo'nya'ig a Beregben
   - ismeretterjeszto" sorozat-
   Operato"r: Stenszky Gyula, Szabados Tama's
   Rendezte: Gyenes Ka'roly
1I.45 PELES U~VE'GABLAKAI  /1992./  (13')
   - roma'n, ismeretterjeszto" film -
   Rendezte: Doru Chesu
   A pelesi kaste'ly to~bb mint sza'z u~vegablaka't ne'met e's osztra'k
   mu"ve'szek ke'szitette'k a XIV-XVII. sza'zadban.
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's (5')
12.05 HOGYAN KELETKEZETT A VILA'G  V/5. (23')
   A ko~vu~letek eredete
   - holland, ismeretterjeszto" film -
   Ko~zremu"ko~dik: Dr. A. E. Wildner Smith
   Rendezo"-operato"r: Jan Bodzinga
12.25 BIBLIAI TO~RTE'NETEK  XII/5. (11')
   Ahab, a duzzogo' kira'ly
   Ko~zremu"ko~dik: David Wisner
   Ke'szitette a Moody Bibliai Inte'zet, Chicago
12.40 A NAP FIA E'S A HOLD LA'NYA  (IV/4. - 1993. - 50')
   - szines, sve'd filmdra'ma -
   Forgato'ko~nyv: Randi Katrine Olsen. Operato"r: Arne Boorsheim
   Zene: Geir Ohren, Bent Aserud. Rendezte: Solve Skagen
   Fo"szerepben: Liv Heloe, Mikkel Gaup, Andre' Svendsen
   Hia'ba meneku~l Benjaminnal egyu~tt a fiatalasszony a lappokhoz,
   a to~rve'ny keze ott is utole'ri, Niillassal egyu~tt elo"-
   a'llitja'k, hogy tiszta'zza'k a gyilkossa'g ko~ru~lme'nyeit e's
   megbu"ntesse'k az elko~veto"t. Egyma's ira'nti e'rzelmeik 
   me'lyse'ge't jellemzi, hogy mindketten magukra va'llalja'k a
   szo~rnyu" tett elko~vete'se't.
13.30 A MEGSEBZETT BOLYGO'  (XIII/3.- 1979. - 28')
   A megu'julo' o"serdo"
   - magyar, ismeretterjeszto" film-
   Rendezte: Ra'cz Ga'bor
   Az e'vsza'zados erdo"irta'sok ko~vetkezme'nyeke'nt ma ma'r alig 
   tala'lunk e'rintetlen o"serdo"ket. A fo~ldi e'let oxige'nella'ta'sa
   miatt ne'lku~lo~zhetetlen o"serdo"-a'lloma'ny az emberise'g ege'sze
   szempontja'bo'l nagyjelento"se'gu". Mindannyiunk ko~zo~s 
   felelo"sse'ge, hogy gondoskodjunk u'jratelepite'su~kro"l.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN  /ism./  (45')
   Szerkeszto": Balogh Ju'lia
15.00 CIMBORA -- Tallo'zo'  (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
15.50 Mu"soraja'nlat    (10')
16.00 Mura'ti Lili filmjei
   HA'ZASSA'G  (1942. - ism. - 80')
   - magyar ja'te'kfilm -
   Operato"r: Eiben Istva'n. Rendezte e's a forgato'ko~nyvet irta:
   Vaszary Ja'nos
   Szereplo"k: Mura'ti Lili, Pa'ger Antal, Pere'nyi La'szlo', Zsilley
   Margit, Pethes Sa'ndor, A'rpa'd Margit, Bihary Na'ndor, Kiszely
   Ilona, Makla'ry Zolta'n, Kersztessy Ma'ria, Halassy Mariska,
   E'kes Ma'ria
17.20 EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT... (7')
   A kiscipo'
17.30 Mese
   CSODA'LATOS MESE'K A GRIMM TESTVE'REKTO"L  (30')
   - szines, angol mesesorozat -
   "Az o~rdo~g ha'rom arany hajsza'la" e's a "Janko' szerencse'je"
   Forgato'ko~nyv: Eric Charle e's Kevin Rock. Zene: Larry Wolff
   Rendezte: Sam Weiss e's Stu Rosen
   A mai ke't mese'ben az a ko~zo~s, hogy mindke't fo"ho"s, a kira'ly-
   kisasszony e's az egyu~gyu" Janko' is o~sszeakad a Szerencse'vel.
   Ez azonban me'g nem minden, a Szerencse'vel nehezen boldogul az,
   aki nem ke'szu~l fel a fogada'sa'ra.
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 APACS ERO"D  /1948./ (125')
   - amerikai westernfilm -
   Forgato'ko~nyv: Frank S. Nugent. Zene: Richard Hageman
   Operato"r: Archie Stout. Rendezte: John Ford
   Fo"szerepben: Henry Fonda, John Wayne, Shirley Temple
   Az ero"d az apacsok fo~ldje'n volt, Arizo'na'ban, nem messze a
   mexiko'i hata'rto'l. Mindaddig be'ke'ben e'ltek a kiveze'nyelt 
   katona'k az o"slako'sokkal, amig egy u'j, ra'tarti parancsnokot 
   nem ku~ldtek a nyakukra Washingtonbo'l. Fe'lrea'llita'sa't 
   jelentette a kineveze's, hiba't hiba'ra halmozott, s ez majdnem
   az ege'sz ko~zo~sse'g veszte't okozta.
20.20 SOHASE MONDD...,...STOLLA'R MIKI (30')
   Herna'di Judit mu"sora
   Zene: Do~me Zsolt, Oroszla'n Ga'bor. Operato"r: Gulya's Buda,
   B. Marton Frigyes. Versek: Bereme'nyi Ge'za, Verebes Istva'n,
   Oroszla'n Gyo~rgy
   Rendezte: M. Luka'cs A'gnes
   Volt, van e's mindig lesz Pesten egy BA'R, ahova' bete'rnek az
   "utca u"zo~tt vadjai", hogy meghallgassa'k az E'NEKESNO"T, azt 
   a diva't, aki kimondja helyettu~k amit e'reznek, amit e'reztek -
   e's ez ma'r mindig igy is marad.
20.45 BESTIA'K  (7')
   - magyar, anima'cio's film -
   Rendezte: Varga Csaba, Igor Lazin
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 A'RMA'NY E'S SZO"KE /1985./ (110')
   - amerikai kalandfilm -
   Forgato'ko~nyv: Eddie Holland, Lamont Dozier, Brian Holland
   Zene:lra Newborn. Operato"r: Robert Paynter. Rendezte: John Landis
   Szereplo"k: Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum, Dan Aykroyd, Irene 
   Papas, David Bowie
   Egy ciklon semmise'g a szo"ke no"ho~z ke'pest. Diane-nak hivja'k 
   e's forgo'sze'lke'nt robban be Ed Okin repu~lo"me'rno~k a'lmos, 
   nyugalmas e'lete'be, akit bara'tja e'ppen egy kis kalandra 
   biztatott. Ba'r nem ege'szen erre gondoltak...
23.00 VERS   (5')
   Bajor Andor: Sla'gerek
   Elmondja: Nemes Levente
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 5. vasa'rnap
-------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's (5')
09.05 CAPE REBEL - SZA'MU"ZO~TTEK BALLADA'JA /ism./  (50')
   - szines, de'l- afrikai filmsorozat-
   XXXIII/33. re'sz
   Rendezte: Dirk de Villiers
10.00 SPORTKE'PEK (heti o~sszefoglalo')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo~rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 A TERME'SZET E'S BIBLIA  (45')
   - francia, ismeretterjeszto" film -
   Ritka'n szokott o~tvo~zo"dni az emberi teve'kenyse'gek sokszinu"
   paletta'ja'n a bibliai, a terme'szettudoma'nyos ismeret, a
   ke'pzo"mu"ve'szet vila'ga'val. A film egy francia festo"dinasztia,
   a Robert csala'd alkota'sait mutatja be.
12.50 REGINA RE'VBE E'R /1990.-ism./  (52')
   X/5. re'sz: Egyszer fent, egyszer lent
   - ne'met te've'filmsorozat -
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza
   Operato"r: Reginald Naumann, Erich Krenek, Veit Schloemp
   Zene: Michael Ru~ggeberg. Rendezte: Benrd Fischerauer
13.40 DON QUIJOTE  (26')
   XXXIX/39.: Don Quijote utolso' u'tja
   Rendezte: Cruz Delgado
14.05 BA'LNA'K REJTE'LYES HALA'LA  /1981./ (48')
   - szines, angol ismeretterjeszto" film -
   Irta: Tristram Miall, Robert Loader. Zene: Nicolas Lion
   Operato"r: Jan Huyskens, Leo Narbey, Jim Larison
   Rendezte: Tristram Miall
   Az uto'bbi e'vekben gyo~keresen megva'ltozott az emberise'g 
   szemle'lete a cetfe'le'kkel, a ba'lna'kkal e's delfinekkel 
   kapcsolatban. Ma ma'r ba'tran nevezhetju~k o"ket a tengerek
   lege'rtelmesebb e'lo"le'nyeinek. A ba'lna'kkal kapcsolatban egy 
   ku~lo~no~s jelense'g me'g mindig rejte'ly a sza'munkra; az a mo'd,
   ahogyan ko~zu~lu~k sokan a hala'lt va'lasztja'k...
14.55 VILA'GTO~RTE'NET  12.  (26')
   Kina az a'tmenet ido"szaka'ban
   Szines, angol, ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin 
   vila'gto~rte'neti atlasza alapja'n
   Zene: Hans Zimmer. Operato"r: Mike Fash. Rendezte: Paul Fisher
   Ba'r a kinai csa'sza'rok gyakran hangoztatott elve szerint a
   Mennyei Birodalomnak nincs szu~kse'ge a szomsze'dos kultu'ra'k
   inspira'lo' szerepe're, az orsza'g me'gsem tudott a teljes 
   elza'rko'za's a'llapota'ba keru~lni; a VIII.sza'zadban arab-iszla'm,
   ezt ko~veto"en indiai-buddhista hata'st regisztra'lhatunk 
   to~rte'nete'ben, amely maradando', ma'ig hato' sebeket ejtett a 
   birodalom teste'n.
15.20 KUTYAPORTRE'K  /1993./ (43')
   - francia, ismeretterjeszto"-sorozat -
   Ne'metjuha'sz
   Rendezte: Axelle Durieu. Forgato'ko~nyv: Sebastien Regnier
   Operato"r: Gilles Roussel
   A kutyavila'g eme szuperszta'rja rendkivu~l jo'l ismert, de
   ugyanakkor gyakran fe'lreismerik. Ko~szo~nheto" ez a horrorfilmek
   ve'rmes farkaskutya-szerepeinek is. Ba'torsa'ga, e'letmente'se 
   vesze'lyhelyzetekben, ala'zatos hu"se'ge, fegyelmezettse'ge,
   kiegyensu'lyozott szeme'lyise'ge miatt mege'rdemli a kutya'k
   kira'lya cimet. A sza'mok tu~kre'ben a legne'pesebb kutyafajta
   Franciaorsza'gban. Robosztus alkata ero"t e's intelligencia't 
   suga'roz.
16.00 AUGUSZTA E'S A KUTYA  (5')
   - szines, magyar, anima'cio's film -
   Rendezte: Baksa Tama's
16.15 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S  (15')
   Szerkeszto": To~ro~k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.30 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HIRADO'K  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.45 KEDVES  (45')
   Szo'rakoztato' magazin -- no"kro"l no"knek
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
17.30 Mese
   SZIPPANCSOK: A je'gvara'zslo' (24')
17.55 Mu"sorismertete's (5')
18.00 HETI HIRMONDO'  (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 PE'KMESTEREK VI/5. (60')
   - francia te've'filmsorozat -
   Forgato'ko~nyv: Herve Basle. Zene: Alain Margoni. Operato"r: Andre 
   Neau, Charlie Gaeta. Rendezte: Herve Basle
   Szereplo"k: Wladimir Yordanoff, Anne Jacquemin, Francoise Seigner
   Honore' u'gy do~nt, elhagyja otthona't. Feleslegesnek e'rzi maga't.
   U'gy gondolja, keve's itt a hely ke't pe'kmesternek. Silvanana'l,
   apja egykori szereto"je'ne'l tala'l menede'ket. Jerome nem e'rti,
   hol rontotta el a fiu'k nevele'se't, hisz mindketto"t egyforma'n
   szerette, s mindenbo"l egyforma'n kaptak: szeretetbo"l, tuda'sbo'l,
   mesterse'gbo"l egyara'nt. Sebastien, a ma'sik pe'kfiu' gyermekkora
   o'ta Marie-t a ba'ro'ne' la'nya't szereti. A szerelmesek gyermek-
   a'lda's ele' ne'znek. A ba'ro'ne' miden ereje'vel ellenzi ezt a 
   rangon aluli ha'zassa'got. Ko~zben a francia va'roska'bo'l a 
   fe'rfiak bevonulnak. Ku~szo~bo~n a ha'boru'.
20.00 MU~LLER PE'TER: SZOMORU' VASA'RNAP (140')
   A kecskeme'ti Katona Jo'zsef Szinha'z elo"ada'sa
   Szerkeszto"-renrdezo": Ka'llai Katalin. Operato"r: Sa'ra Bala'zs
   Az elo"ada'st rendezte: E'ry Kova'cs Andra's
   Az e'letrajzi ihlete'su" darab Seress Rezso" legenda's alakja't 
   ide'zi meg. A Szomoru' vasa'rnap cimu" vila'ghiru" dal szerzo"je'nek
   furcsa, trage'dia'kkal terhes e'lete't - aze't a Seress Rezso"e't,
   akinek legismertebb dala't az ege'sz vila'gon e'nekelte'k, s akit
   maga Louis Amstrong is felkeresett a Kispipa nevu" vende'glo"ben,
   utolso' munkahelye'n. A borongo's, e'rzelmes to~rte'netben nemcsak
   az e'letu't elevenedik meg, hanem az aszfalt zeneszerzo"je'nek
   dalai is.
   A szu~netben: Besze'lgete's a darab szerzo"je'vel, Mu~ller
   Pe'terrel.  (21.10)
22.20 VELASQUEZ -- A FESTO"K FESTO"JE (56')
   - Angol ismeretterjeszto" film -
   Rendezte: Didier K. Baussy
   1990-ben Madridban csaknem ha'romnegyed millio' ember a'llt sorban
   a Prado Mu'zeum elo"tt, hogy la'thassa az egyik legnagyobb 
   kia'llita'st, melyet Spanyolorsza'gban valaha is rendeztek. Igy
   ho'doltak az orsza'g legnagyobb festo"je elo"tt. Ez a mu"ve'sz,
   Diego Velasquez, a kira'lyi me'lto'sa'g festo"je, az egyszeru" 
   he'tko~znapok festo"je, olyan va'sznakat festett, amelyek izgalmas
   rejte'lye azo'ta is fejto~re'st okoz a mu"ve'szetbara'tok minden
   nemzede'ke'nek.
23.10 VERS  (5')
   Ovidius: Besze'lgete's a cirkuszban
   Elmondja: Me'cs Ka'roly
   HIRU'JSA'G
**************************************************************
**************************************************************

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS