Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 461
Copyright (C) HIX
1995-04-04
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 17. heti musora - 95. aprilis 24. - aprilis 30. (mind)  789 sor     (cikkei)
2 Az MNB hivatalos arfolyamai, 1995-MAR-31 (mind)  45 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 17. heti musora - 95. aprilis 24. - aprilis 30. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MOZAIK  DUNA TV musora 1995. aprilis 24. - aprilis 30.         
********************************************************

           DUNA TV

 A DUNA TV adasa muholdrol egesz Europaban, Eszak-Afrikaban
 es a Kozel-Keleten veheto.
 Az adasidon kivul a monoszkop kepe alatt a Bartok radio
 hangja hallhato.

 A Duna Televizio Teletext adasa - a Dunatext - a nap 24
 orajan keresztul mukodik.

 #######################################################
 Parameterek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszog 184.2 fok
 Emelkedesi szog 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 #######################################################

 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
       H-1016 Hungary

 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772

 Telefonugyelet adas alatt: +36-1-267-6542

 #######################################################

       A Duna Televizio uj szolgaltatasa
       --------------------------------------
 A Duna Televizio nov. 9-tol a nezok kivansagara uj
 szolgaltatassal jelentkezik: ahol a Duna Televizio
 musorait fogni lehet -- vagyis egesz Europaban,
 Kozel-Keleten es Eszak-Afrikaban -- ott a Kossuth es
 Peto"fi radio musora is hallhato a kovetkezo
 vivo"frekvencia'kon:

 Kossuth radio: 7,02 MHz,
 Peto"fi radio: 7,38 MHz,
 A Duna Televizio hangvivo" frekvenciaja: 6,5 MHz

 #######################################################

 A musort a DunaTv musorszerkesztosegetol kapott anyag
 alapjan tesszuk kozze, 
 a parameterek a TV Kepujsagbol szarmaznak.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& Ekezetes szovegu musor a KFKI-GOPHER-ben elerheto  &
&   telnet sunserv.kfki.hu             &
&   login: gopher                  &
&   password: <ENTER>                &
&   13. menupont /kultura - oktatas/        &
&     2. menupont /DUNA/              &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 Jo TV-nezest!


1995. a'pr. 24. he'tfo"
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.   
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 PUFO'KA KALANDJAI /ism./  (13')
   Manipula'cio'
   Belga anima'cio's film    
14.25 GAZDAKO~R  /ism./   (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
15.10 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA  (28')
   XIII/6.: Yendi Ya-Naja
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
   Az uralkodo' birodalma a szavanna teru~lete'n fekszik, Togo'hoz 
   ko~zel. Yendi a fo"va'ros, Ya-na pedig elo~lja'ro'i cime'nek 
   megneveze'se a helyi nyelvben. A mohameda'n valla'su' to~rzs 
   uralkodo'ja szinte korla'tlan hatalommal rendelkezik, e'let-
   hala'l ura.
15.40 AZ EMBERISE'G KALANDJA  /ism./ (49')
   XII/3.: A hala'l ko~tele
   Alberto Oliveras filmje
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   Alberto Oliveras e's csapata az Amazonas forra'svide'ke're utazott, 
   hogy felkutasson egy india'n to~rzset, amely e'vezredek o'ta 
   lankadatlanul keresi az E'denkertet ezen a ko~rnye'ken. Oliveras, 
   a ve'rbeli riporter menet ko~zben azonban felfedezett valamit,
   ami legala'bb ilyen e'rdekfeszito" te'ma: az Iquitos va'rosa 
   ko~rnye'ke'n e'lo" to~rzset e's vara'zslo'ja't, aki hajlando' volt 
   kamera ele' a'llni, hogy bemutassa gyo'gyita'si arzena'lja't.
16.30 CIMBORA - Tallo'zo' /ism./  (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
17.20 DINI, A KIS DINOSZAURUSZ  (12')
   O~reg morgo', nem ve'n morgo'
   Amerikai rajzfilm
17.40 Mese
   MUSTI: Musti, a pilo'ta  (5')
   PILI E'S POLI: Az ido"jo's ha'ziko'  (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 MELBA  VIII/3.  (47')
   Ausztra'l filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Roger McDonald. Operato"r: Dean Semler
   Zene: William Motzing. Rendezte: Rodney Fisher
   Fo"szerepben: Linda Cropper, Hugo Weaving, Peter Carroll, O~do~n 
   Gyalog, Todd Boyce
   London felso" zenei ko~rei egye'rtelmu"en elutasitja'k a messziro"l 
   jo~tt Melba't, eze'rt a la'ny du~he'ben meg sem a'll Pa'rizsig. Ott 
   ve'gre akad egy tana'rno", Mme Marchesi, aki egy e'vet ke'r, hogy 
   felke'szitse a vila'got jelento" deszka'kra az elsza'nt e's tehet-
   se'gesnek ite'lt e'nekesno"t. Ke'rde's, hogy mit szo'l ehhez 
   Charles, Melba fe'rje, vagy az e'desapja, aki tova'bbra sem 
   hajlando' finanszirozni a maga'no'ra'kat.
19.00 AMERIKAI MAGYAR E'LETSORSOK  (48')
   A Makk csala'd - Los Angeles, Honolulu
   Riportfilm
   Riporter: M. Szabo' Imre. Operato"r: Ramm La'szlo'
   Szerkeszto": Petrovszki Zolta'n.
   A pannonhalmi szu~lete'su" Makk Imre fo"iskolai tanulma'nyait 
   ko~veto"en egyha'zmu"ve'szeti vonalra keru~l, ami egy e'letre meg-
   hata'rozza alkoto'i e's maga'ne'lete't. Ro'mai o~szto~ndijas, ott 
   ismerkedik meg jelenlegi felese'ge'vel, aki - ba'r sohasem ja'rt
   Magyarorsza'gon - me'gis elko~telezettje az orsza'g u~gyeinek.
20.00 ASZTALTA'RSASA'G  (45')
   Vende'gse'gben a zso~go~di Nagy Imre Mu'zeumban
   Vende'gek: Egyed Pe'ter iro', filozo'fus, Mo'zes Attila iro', 
   A. Vinczeffy La'szlo' festo"mu"ve'sz, Kova'cs Andra's Ferenc ko~lto"
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Temesi Ferenc. Rendezte: Jeli Ferenc 
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 A FEHE'R HERCEGNO"K A'LMAI  I.  (51')
   Finn-orosz dokumentumfilm
   Rendezte: Nyikolaj Obuhovics
   II. Miklo's, minden oroszok ca'rja katonai para'de'n, Alexandra 
   ca'rne' csoda'latos kalapban a nyaralo' terasza'n, Olga, Tatja'na, 
   Ma'ria e's Anaszta'zia hercegno"k egy yacht fede'lzete'n, Alekszej 
   ca'revics po'nivontatta szeke'ren.... A csala'd a'ltal ke'szitett 
   fe'nyke'pek, az orosz archivumokban o"rzo~tt filmfelve'telek, a
   csala'dtagok egyma'snak irt levelei alapja'n ismerju~k meg az 
   utolso' orosz ca'r csala'dja'nak u~nnep- e's he'tko~znapjait. 1918 
   ju'liusa'ban Szibe'ria'ban mindannyiukat meggyilkolta'k.
22.05 TANGO' VIII/2. /ism./  (57')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Antonio Laneta, Manuel Marinero, Miguel Hermoso, 
   Luis Arino. Zene: Bernardo Bonezzi. Operato"r: Hans Burmann, Tote 
   Trenas, Hugo Colace. Rendezte: Miguel Hermoso
   Szereplo"k: Sancho Gracia, Fiorella Faltoyano, Antonio Ferrandis, 
   Luis Brandoni, Mario Santana, Miguel Rellan, Susana Becker
   Marcos csellel szerez pe'nzt egy nagy bankha'zto'l, s a ha'z-
   tulajdonos Isabel is ke'nytelen belemenni a Marcos dikta'lta 
   felte'telekbe. Ve'gu~l is tetszik neki az o~tlet, o" maga adja az 
   e'pu~lo" mulato' u'j neve't: Tango'.
23.00 VERS  (6')
   Je'kely Zolta'n: Egy fiu'cska'hoz
   Elmondja: Jancso' Adrienne
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 25. kedd
--------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.  
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek 
14.15 VA'LTO'   /ism./  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga  (22')
15.00 TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN: Az u"rkutya
15.20 E'LETU~NKET E'S VE'RU~NKET A GYO"ZELEME'RT  XIV/10. (27')
   Angol sportto~rte'neti sorozat
   Operato"r: Chris Openshow
15.50 ERDEI SPORTVERSENY  /1951./  (11')
   Magyar mesefilm
   Rendezte: Macska'ssy Gyula 
16.00 A II. VILA'GHA'BORU'   (51')
   XXVI/13.: A szu"kebb a'tja'ro', Olaszorsza'g, 1942. november -
   1944. ju'nius
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: David Wheeler. Zene: Carl Davis
   Operato"r: Ray Sieman, Peter Lang. Rendezte: Peter Batty
   Az amerikaiak hadbale'pe'se't a Wermachttal szemben valo'ja'ban a 
   casablancai konferencia szentesitette, ahol Churchill e's 
   Roosewelt eldo~nto~tte: tehermentesitik a keleti fronton 
   harcolo' oroszokat e's offenziva't kezdeme'nyeznek a Fo~ldko~zi-
   tenger ko~rnye'ke'n. Olaszorsza'g, Mussolini fasizmusa va'lt a 
   kijelo~lt ce'lpontta' a Szicilia, San Pietro, Ro'ma u'tvonalon.
16.55 OTTHON  (30')
   Csala'di magazin
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto": Juha'sz Judit
   Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
   Me'lto'sa'ggal e'lni... ege'szse'gka'rosodott emberek e'let-
   ko~zo~sse'ge Piliscsaba'n. Felese'gke'pzo" Kiskunfe'legyha'za'n. 
   "Me'giscsak lesz szakma'm!" Kisgyermekek a zongora'na'l, avagy 
   mit a'ldozunk a zenetanula'se'rt?
17.30 Mese   
   LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Az olimpiai la'ng  (10')
   TOM E'S JERRY: A cirkusz porondja'n   (8')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 "Tavasz e's nya'r ko~zo~tt"
   A FU~L   (91')
   Csehszlova'k film /1970./ 
   Forgato'ko~nyv: Jan Procha'zka, Karel Kachyna. Zene: Svatopluk 
   Havelka. Operato"r: Josef Illik. Rendezte: Karel Kachyna
   Szereplo"k: Jirina Bohdalova', Radoslav Brzobohaty, Gustav 
   Opocensky, Miloslav Holub, Lubos Tokos
   Karel Kachyna a cseh u'j hulla'm kiemelkedo" alakja. A fu~l
   ta'rsadalomkritikai szatira, to~bb mint egy e'vtizeden keresztu~l 
   nem keru~lhetett elo" a dobozbo'l. A to~rte'net a leendo" minisz-
   terelno~k 10. (elfelejtett) ha'zassa'gi e'vfordulo'ja'n ja'tszo'dik 
   egy laka'sban felese'ge e's a "nagyothallo' Fu~lek" ta'rsasa'ga'ban.
19.50 AB OVO  (7')
   Anima'cio's film
   Rendezte: Cako' Ferenc
20.00 GAZDAKO~R   (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor
   Mie'rt cso~kken a kukorica vete'sterulete? Hogyan no~velhetju~k a 
   terme'sa'tlagot? Agra'rhirek e's veto"magaja'nlat. Jegyzet a tej-
   feldolgoza's melle'kterme'ke'nek hasznosita'sa'ro'l. Bio-mo'dszerek 
   ka'rtevo"k irta'sa'ban. Strucc-farm Hajdu'na'na'son. Portre' 
   Csizmazia Jo'zsef szo"lo"nemesito"ro"l. A Zalagyo~ngye szo"lo" 
   a'llami bejegyze'se Ne'metorsza'gban.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 BELSO" VILA'GUNK /ism./   (59')
   VI/1.: Az e'let szu~lete'se
   Ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko~nyviro': Josida Ricu. Zene: Hazsaisi Dzso'
   Operato"r: Ohucsijama Maszalori, Carl O. Lofman 
   Rendezte: Koide Goro
   Ve'gigko~vetju~k az u'jszu~lo~tt fejlo"de'se't a fogamza's 
   pillanata'to'l a szu~lete'sig.
22.15 E'JSZAKAI ROHANA'S (1988. - ism. - 121')
   Amerikai bu"nu~gyi ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: George Gallo. Zene: Danny Elfman
   Operato"r: Donald Thorin. Rendezte: Martin Brest
   Szereplo"k: Robert DeNiro, Charles Grodin
   Fo"ho"su~nk megbizata'st kap egy szabad la'bon levo", 15 millio't 
   sikkaszto' ko~nyvelo" bekise're'se're. Munka'ja't nemcsak a 
   meglopott maffiaveze'r banda'ja e's az F.B.I, hanem me'g saja't 
   megbizo'ja is akada'lyozza. Az egye'bke'nt csak ne'gyo'ra's 
   repu~lo"u't to~bbnapos, orsza'gos hajsza'va' va'ltozik.
   /Csak felno"tt ne'zo"inknek!/
00.15 VERS  (2')
   Szabo' Lo"rinc: Mi me'g?
   Elmondja: Szabo' Sa'ndor
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 26. szerda
----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 SZIPPANCSOK  (23')
   A tengerparti mu"ve'sz ; Giri e's Guri
   Belga anima'cio's film
14.35 OKAVANGO, A VADON SZIVE  XIII/12.   (48')
   Gibralta'ri filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Terence Winter. Zene: Julian Laxton
   Operato"r: Hans Kuhle. Rendezte: Mark Roper
   Fo"szerepben: Steve Kanaly, Sandor Smit, Wayne Crawford, Michele 
   Scarabelli, Lance Scott
   Mivel e'letu~k e's fo"ke'nt ha'zase'letu~k egyre monotonabba' 
   va'lik, Jessica'nak mento" o~tlete ta'mad: le'tesitsenek panzio't 
   pe'nzes a'tutazo'k re'sze're szafarival egybeko~tve. Az o~tlet 
   kiva'lo'nak bizonyul, de sajnos nem jo~n be.
15.25 KU~LO~NLEGES VASU'TVONALAK   (53')
   Francia dokumentumfilm
   Kanada - az egyik o'cea'nto'l a ma'sikig
   Zene: Francois Tusques, Bernard Vitet
   Operato"r: Jacques Weber, Yves Delacroix
   Rendezte: Bernard d'Abrigeon
   Mexiko', Guadalupe. Ha'rom nap e's ha'rom e'jszaka'n a't teheti meg 
   az ember a Montre'al - Vancouver ta'volsa'got. O~sszesen 4645 km-t. 
   Egy vonatjegy a'ra kb. 800 kanadai dolla'r.
16.20 VALLOMA'SOK  (49')
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezo"-operato"r: Lakatos Iva'n
   A film II. Ra'ko'czi Ferenc emle'kiratai alapja'n mutatja be a 
   fejedelem ifju'kora't, s azt az utat, melynek sora'n a szabadsa'g-
   harc e'le're a'llt.
17.10 MUZZY COMES BACK  XX/9.  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY  40/29.  (20')
   Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
   Egy va'ros alaprajza'n ta'vira'nyitott auto'val ko~zlekedu~nk, s 
   ha sikeresen ce'lba e'ru~nk, me'g jutalmat is kapunk. Megtudjuk, 
   ki dicsekedhet a legido"sebb, s ki a legfiatalabb rokonnal, s 
   azok ha'ny e'vesek, illetve ha'ny naposak. To~bben o"szinte 
   valloma'st tesznek arro'l, hogy zuhanyoztak-e, reggeliztek-e, 
   s adtak-e bu'csu'puszit anyuka'juknak reggel indula's elo"tt.
17.40 Mese
   STAFLIK E'S SPAGETKA: Sportolo'k  (7')
   MESE'K A NAGYVILA'GBO'L: A hollo' a ro'ka e's a sajt  (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 E'DES ANNA  /1958./ (84')
   Magyar film
   Kosztola'nyi Dezso" rege'nye nyoma'n irta: Bacso' Pe'ter, Fa'bri 
   Zolta'n. Zene: Ra'nki Gyo~rgy. Operato"r: Sze'cse'nyi Ferenc
   Rendezte: Fa'bri Zolta'n
   Szereplo"k: To~ro"csik Mari, Kova'cs Ka'roly, Mezey Ma'ria, Fu~lo~p 
   Zsigmond, Greguss Zolta'n, Ba'ro' Anna, Gobbi Hilda, Makla'ry 
   Zolta'n
   A kis csele'd, E'des Anna mindenesnek szego"dik Vizy me'lto'-
   sa'gose'khoz. Vizyne' bu~szke a jo' va'sa'rra az ige'nytelen, 
   szorgalmas lea'nnyal, de nem veszi embersza'mba. Az asszony 
   unokao~ccse megko~rnye'kezi a la'nyt, aki ha'la's a sze'p 
   szavake'rt, e's enged neki. Amikor a'llapotos lesz, a fiatalu'r 
   otthagyja o"t. Anna megala'ztata'sai ve'gu~l trage'dia'ba 
   torkollanak.
19.50 VARSO' E'PITE'SZETE  X/3.  (10')
   Rendezte: Anna Gatuszko
20.00 RE'GIO'K  (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 451 FAHRENHEIT  /1966./  (108')
   Francia-angol film
   Ray Bradbury rege'nye alapja'n irta: Francoise Truffaut e's 
   Jean-Louis Richard. Operato"r: Nicholas Roeg
   Zene: Bernard Herrmann. Rendezte: Francoise Truffaut
   Fo"szerepben: Oscar Werner, Julie Christie
   A ko~zeli jo~vo"ben ja'runk, tala'n ma'r a XXI. sza'zadban. A 
   ta'rsadalmi egyenlo"se'g alapelvre arra e'pu~l, hogy leheto"leg 
   mindenki egyforma legyen, eze'rt tilos e's tiltott minden 
   mu"ve'szet, de legfo"ke'ppen az irodalom, amely va'gyakat e'b-
   reszthet az olvaso'kban. A film ho"se egy elrejtett ko~nyvek 
   felkutata'sa'ra e's megsemmisite'se're rendelt kommando'ban 
   dolgozik. Ma'r e'ppen elrendezo"dni la'tszik a jo~vo"je, amikor 
   megismerkedik egy fiatal, kiva'ncsi tanito'no"vel.
23.00 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA /ism./  (28')
   XIII/6.: Yendi Ya-Naja
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Osvaldo Montes. Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
23.30 VERS  (8')
   Biro' Sze'p Anna
   A ballada't elmondja: Molna'r Gizella
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 27. csu~to~rto~k
---------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HIRADO'K  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 RENDHAGYO' BESZE'LGETE'S SZELECZKY ZITA'VAL II/1. (30')
   Portre'film
   Operato"r: Jankura Pe'ter. Rendezte: Petrovszki Zolta'n
15.00 EGY E'JSZAKA ERDE'LYBEN  /1941./  (80')
   Magyar filmvigja'te'k
   Asztalos Miklo's Alterego cimu" szindarabja'bo'l irta: Kalma'r 
   La'szlo', Vaszary Ga'bor, Vaszary Ja'nos. Rendezte: Ba'n Frigyes
   Fo"szerepben: Szeleczky Zita, Nagy Istva'n, Pa'ger Antal, 
   La'za'r Ma'ria
   A II. Jo'zsef csa'sza'r ideje'ben ja'tszo'do' to~rte'net fo"-
   szereplo"je egy erde'lyi o~zvegyasszony, aki fogadja orsza'got 
   ja'ro' uralkodo'ja gyo~nge'd ko~zelede'se't, a'm amikor felrendelik 
   a Burgba, re'mu~lten tapasztalja, hogy fata'lis fe'lree'rte's 
   a'ldozata'va' tette'k.
16.20 A CSALLO'KO~ZI ARANYA'SZ  (37')
   Magyar dokumentumfilm
   Rendezo"-operato"r: Zo~ldi Istva'n
17.05 KERTGAZDA  (20')
   Kerte'szeti magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Nagy La'szlo'
   Erde'lyi erdo"kben. Szatma'ri e'rte'kek. Erdo"ben erdo" mellett...
17.30 Mese
   PUMUKLl KALANDJAI: Pumukli az a'rtatlan ba'ra'ny  (24')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 JO'B LA'ZADA'SA  /1983./   (96')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Gyo~ngyo~ssy Imre, Kabay Barna, Pete'nyi Katalin
   Zene: Jeney Zolta'n. Operato"r: Szabo' Ga'bor
   Rendezte: Gyo~ngyo~ssy Imre, Kabay Barna
   Szereplo"k: Zenthe Ferenc, Temessy He'di, Fehe'r Ga'bor, Rudolf 
   Pe'ter
   A Tisza menti faluban e'lo" zsido' ha'zaspa'r, a hivo" Jo'b e's 
   felese'ge ma'r he't gyermeke't eltemette. 1943-44 va'lsa'gos 
   to~rte'nelmi ido"szaka'ban Jo'b egy utolso' leheto"se'get teremt
   maga'nak a "tu'le'le'sre": a ko~zeli va'roska a'rvaha'za'bo'l 
   o~ro~kbefogad egy kereszte'ny kisfiu't, aki majd - az eljo~vendo" 
   megva'lta's reme'nye'ben - kiva'rhatja a Messia'st.
20.00 Va'LTO'   (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Wiedermann Helga. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO' (15')
21.15 TIZPARANCSOLAT  (58')
   Lengyel filmdra'ma
   IX. parancsolat: Felebara'tod felese'ge't ne kiva'njad
   Forgato'ko~nyv: Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski
   Zene: Zbigniew Preisner. Operato"r: Piotr Sosocinski
   Rendezte: Krzysztof Kieslowski
   Szereplo"k: Ewa Blaszczyk, Piotr Machalica Linda
   Romekkel nagyon rossz hirt ko~zo~l orvosa: betegse'ge ke'tse'gesse' 
   teszi, e'lhet-e tova'bb egyu~tt a felese'ge'vel. Az asszony azonban 
   o"szinte'n szereti, tova'bbra is vele akar maradni. Romek 
   bizonytalan, nyomozni kezd felese'ge uta'n.
22.10 A II. VILA'GHA'BORU' /ism./   (52')
   XXVI/14.: Sze'p napunk lesz holnap
   Burma 1942-1944
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: Neal Acherson. Zene: Carl Davis
   Operato"r: Ray Sieman, Peter Lang. Rendezte: Peter Batty
23.00 VERS  (3')
   Remenyik Sa'ndor: Halotti besze'd a hullo' leveleknek
   Elmondja: Boe'r Ferenc
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 28. pe'ntek
-----------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 RE'GIO'K  /ism./  (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
15.00 BE'NI BA'CSI  (53')
   Portre' Rajeczky Benjaminro'l
   Forgato'ko~nyv: Gaa'l Istva'n, Radno'ti Katalin
   Rendezo"-operato"r: Gaa'l Istva'n
   Gaa'l Istva'n utolso' pillanatban ke'szitett filmet mestere'ro"l, 
   "testve're'ro"l", bara'tja'ro'l. A suga'rzo' egye'nise'g ereje, s 
   a film szeme'lyes hangve'tele minden lelket mege'rint.
15.50 ZENEI PILLANATOK  (3')
   A fuvola
   Kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Alain Rondeau
15.55 ANYA'K...   (25')
   Edina to~rte'nete
   Riportfilm
   Operato"r: Varga Tibor. Forgato'ko~nyv: Csurgay Judit
   Rendezte: Simon Bala'zs
   Edina ha'rom kicsi iker e'desanyja. A gyerekek vakok, de szu~leik 
   nem adja'k fel a reme'nyt, hogy sok-sok mu"te't uta'n egyszer 
   visszanyerik la'ta'sukat.
16.25 MU"-TEREM-TE'S  /ism./  (45')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
17.10 MUZZY COMES BACK  XX/9.  /ism./ (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY 40/29.  /ism./   (20')
   Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
17.40 Mese
   VIGYA'ZAT, FIU'K! :... orsza'gu't !  (20')
   SZUTYI, A KIS KE'ME'NYSEPRO": Az elte'ritett go"zge'p  (6')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO' (15')
18.15 TANGO'  VIII/3.  (55')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Antonio Larceta, Manuel Marinero, Miguel Hermoso, 
   Luis Arino. Zene: Bernardo Bonezzi
   Operato"r: Hans Burmann, Tote Trenas, Hugo Colace
   Rendezte: Miguel Hermoso
   Szereplo"k: Sancho Gracia, Fiorella Faltoyano, Antonio Ferrandis, 
   Luis Brandoni, Mario Santana, Miguel Rellan, Susana Becker
   Marcos e's bara'tai a mulato' megnyita'sa'ra ke'szu~lo"dnek. Minden 
   a feje teteje'n a'll, nincsenek zene'szek, a szaka'cs gyilkolja 
   a se'fet, Marcos borzalmas zako'ba akar o~lto~zni e's a te've'sek 
   filmezik az ege'sz felfordula'st. Azta'n az este'lyre mege'rkeznek 
   a vende'gek e's ve'gre valaha'ra megszo'lal a tango'.
19.15 "HE'T KO~NNYCSEPP"   (40')
   Dokumentumfilm-o~sszea'llita's
   Ko~zremu"ko~dik: Szergej Bukovszkij ukra'n filmrendezo"
   Szerkeszto": Kulics A'gnes 
   1986. a'prilis 26-a'n, az ukrajnai Csernobilban to~rte'nt minden 
   ido"k legsu'lyosabb atomreaktor katasztro'fa'ja. To~bb mint sza'z-
   ezer embert evakua'ltak, s a ko~rnye'k e'vtizedekre lakhatatlanna' 
   va'lt...
20.00 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN   (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 MUSSOLINI VE'GNAPJAI  (124')
   Olasz ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Carlo Lizzani e's Fabio Pittoru
   Zene: Ennio Morricone. Operato"r: Roberto Gerardi
   Rendezte: Carlo Lizzani
   Szereplo"k: Rod Steiger, Lisa Gastoni, Henry Fonda, Franco Nero
   Az olasz ne'p pere az ellen az ember ellen, aki to~bb mint hu'sz 
   e'ven a't megszabta sorsa't e's belera'ntotta egy tragikus 
   ha'boru'ba. Ez a ke'pzeletbeli per ugyanazokon a helyeken folyik, 
   ahol Mussolini trage'dia'ja zajlott, ege'szen a beteljesu~le'sig, 
   a puskalo~ve'sig. A ko~zva'dlo' Valerio ezredes, az esku~dtek: a 
   forradalmi to~rve'nysze'k. Azok a partiza'nok, akik a kive'gze's 
   elo"este'je'n gyu"le'st tartottak e's hala'lra ite'lte'k Mussolinit.
23.20 VERS  (2')
   Farkas a'rpa'd: U~ru~gyek fogyta'n
   Elmondja: Bala'zs E'va
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 29. szombat
-----------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 SLAPAJ  (22')
   Fa'nika vila'gga' megy ; Slapaj, a hasonma's
   Belga anima'cio's film
09.25 BETU"VETO"  (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Forgato'ko~nyviro': Csonka Erzse'bet. Rendezte: Kulcsa'r Ma'ria
10.00 MUZZY COMES BACK  XX/9. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
10.05 THIS IS THE WAY  40/27.  /ism./  (20')
   Operato"r: Markert Ka'roly, Molna'r Pe'ter
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
10.25 CHATRAN KALANDJAI /1989./ (87')
   Japa'n terme'szetfilm
   Rendezte: Masanori Hata
   A film rendezo"je ke'pzett zoolo'gus e's egyben Japa'n egyik 
   legismertebb iro'ja. A'llatokkal foglalkozo' ko~nyvei, amelyekben 
   szakmai tuda'sa e'le'nk humore'rze'kkel e's iro'i kreativita'ssal 
   pa'rosul, olvaso'k millio'inak szive't nyerte'k meg. Filmje egyfajta
   tu~nde'rmese, amelyben csak a'llatok szerepelnek.
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 BIBLIAI TO~RTE'NETEK  (13')
   XII/11. : A Vo~ro~s tenger
   Ko~zremu"ko~dik: David Wisner
   Ke'szitette a Moody Bibliai Inte'zet, Chicago
12.15 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N  (22')
   XII/6.: A fo~ld aja'nde'ka
   Forgato'ko~nyv: Ardwight Chamberlain. Zene: Ted King
   Operato"r: Will Am Smith. Rendezo": John Rust
12.40 SU~SU~, A SA'RKA'NY KALANDJAI  (34')
   VIII/8.: Su~su~ csapda'ba esik
   Forgato'ko~nyviro': Csuka's Istva'n. Zene: Bergendy Istva'n
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Szabo' Attila
   Torzonborz, a harcias szomsze'd kira'ly csapda't a'llit Su~su~nek, 
   e's megta'madja az orsza'got. Su~su~t kiszabaditja bara'tja, a 
   kira'ly, e's megmenti az orsza'g ne'pe't.
13.15 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN  /ism./  (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 AZU'REXPRESSZ  /ism./  (1938.)   (70')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Pacse'ry La'szlo'. Zene: De Fries.
   Rendezte: Balogh Be'la
   Szereplo"k: Pa'ger Antal, Tolnay Kla'ri, Ba'sti Lajos, Szeleczky 
   Zita, Vaszary Piroska
   Tama's az esku~vo"je elo"tti e'jszaka'n megment egy e'ppen 
   o~ngyilkossa'gra ke'szu~lo" fiatal la'nyt. Sza'lla'st ad neki, s 
   ebbo"l na'szu'tja sora'n rengeteg bonyodalom ado'dik.
15.25 A MEGSEBZETT BOLYGO'  (26')
   XIII/11.: A Serengeti
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Ra'cz Ga'bor
   A film a vila'g egyik legko~zismertebb nemzeti parkja't mutatja be, 
   elso"sorban abbo'l a szempontbo'l, hogy milyen gondjai vannak 
   manapsa'g egy-egy ve'dett teru~let kezelo"inek.
15.50 CIMBORA -- Tallo'zo'  (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
16.40 VA'RATLAN UTAzA'S  XIII/2. (44')
   A mesemondo' la'ny ra'szolga'l a neve're
   Kanadai ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Lucky Moud Montgomery
   Zene: John Welsman, Don Gillis. Operato"r: Manfred Guthe
   Rendezte: Paul Shapiro
   Szereplo"k: Sarah Polley, Zachary Bennett, Gema Zamprogna, Mag 
   Ruffman, Jackie Burroughs, Cedric Smith
   Avonlea apraja-nagyja izgalommal va'rja az Interna Magica 
   elo"ada'sa't. Az elo"ada'st szervezo" fe'rfi azonban Sarah 
   sege'dlete'vel megle'p a jegyek a'ra'val. Ebbo"l a pe'nzbo"l az 
   iskola ko~nyvta'ra'lloma'nya't fejlesztette'k volna. Sarah az 
   u'jsa'gbo'l megtudja, hogy Wellington Cambell a sza'lloda'ban 
   tarto'zkodik. Az az o~tlete ta'mad, hogy a du'sgazdag ember tala'n 
   szivesen adakozna a szu~lo"faluja sza'ma'ra.
17.30 Mese
   TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN: 
   Jerry ho'd e's vida'm cimbora'i (22')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 GYANAKVO' SZERELEM  /1941./  (99')
   Amerikai film
   Forgato'ko~nyv: Samson Raphaelson, Alma Reville, Joan Harrison
   Operato"r: Harry Stradling. Zene: Franz Waxman
   Rendezte: Alfred Hitchcock
   Fo"szerepben: Joan Fontaine, Cary Grant, Cedric Hardwicke, 
   Nigel Bruce
   Johnny, aki remeku~l eligazodik a to~rve'ny u'tveszto"je'ben, 
   elcsa'bit egy a'rtatlan teremte'st, Lina't. Ha'zassa'g u~res 
   csala'di kassza'val, de Johnny-t nem kell fe'lteni; me'g u'jdonsu~lt 
   felese'ge't is hajlando' a ma'svila'gra segiteni, ha az anyagi 
   elo"nyo~kkel kecsegtet. Vagy me'gsem? Mindez csak a fiatal ara 
   ke'pzelge'se? A film ke't Oscar dijat kapott a maga ideje'ben.
19.55 NYUGI  (3')
   Anima'cio's film
   Irta e's rendezte: Baksa Tama's
20.00 AZ EMBERISE'G KALANDJA (49')
   XIII/4.: A Gangesz forra'sa'na'l
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Alberto Oliveras filmje
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   A hinduk sza'ma'ra a Gangesz kultikus jelento"se'ggel bir. Egyszer 
   ala'meru~lni a szent folyo'ban: ez legala'bb olyan fontos egy hindu 
   sza'ma'ra, mint egy mohameda'nnak elzara'ndokolni Mekka'ba. A 
   ritua'lis megtisztula'si folyamat ku~lo~no~s hangsu'lyt kap, ha a 
   hivo" az aktust a Nepa'lhoz ko~zel eso", valo'szinu"tlenu~l 
   csoda'latos e's misztikus helyen ve'gzi, a folyo' forra's-
   vide'ke'ne'l.
21.00 HIRADO' (15')
21.15 SIRATO'FALAK  (21')
   Ta'ncmedita'cio'
   Koreogra'fus: Marko' Iva'n. Rendezo"-operato"r: Szabo' Ga'bor
   A jeruzsa'lemi o'va'ros sika'toraiban bolyongo' Ember az Isten 
   fia'nak u'tja't ja'rja. Szeme elo"tt kortalan arab-zsido'-
   kereszte'ny vila'g. A Golgota sta'cio'it ko~vetve az Ember u'tja 
   a kollektiv szenvede's o~ro~k szimbo'luma'na'l, a Sirato'falna'l 
   e'r ve'get.
   Elo"adja'k: Marko' Iva'n e's a jeruzsa'lemi Rubin Academy ta'ncosai
21.35 EGY KIS E'JI ZENE  (8')
   Holland anima'cio's film
   Operato"r: Ken Dejjer. Rendezte: Maarten Koopman
21.45 AZ OPERAHA'Z FANTOMJA  /1989./ (89')
   Amerikai horrorfilm
   Gaston Leroux rege'nye nyoma'n irta Duke Sandefur, Gerry O'hara
   Zene: Misha Segal. Operato"r: Raga'lyi Eleme'r
   Rendezte: Dwight H. Little
   Szereplo"k: Robert Englud, Jill Schoellen, Alex Hyde-White
   Christine, a fiatal e'nekesno" e's az operaha'z fantomja'nak 
   re'mto~rte'nete Gaston Leroux klasszikus rege'nye'bo"l ke'szu~lt, 
   amit ez ida'ig ne'gyszer filmesitettek meg. E mostani va'ltozat a 
   ne'pszeru" horrorszine'szen, e's a jo' maszkmesteren alapul
   /Csak felno"tt ne'zo"inknek!/
23.05 VERS  (5')
   Bajor Andor: Sla'gerek
   Elmondja: Nemes Levente
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 30. vasa'rnap
--------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's (5')
09.05 BENJI  (22')
   XIII/7.: A vikingek
   Amerikai ifu'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Len Jauson, Chuck Menville
   Operato"r: Jarry Callaway. Rendezte: Joe Camp
   Fo"szereplo": Chris Burton
   Yubi egy gyerekcsapattal tala'lkozik, o"k a vikingek. a'mulatba 
   ejti o"ket azzal, hogy maxima'lis pontsza'mot e'r el a video'-
   ja'te'kban. Azta'n a bandaveze'r elveszi Yubi energiaforra's-
   karperece't, ene'lku~l a fiu' nem tud le'tezni. Benji az egyik 
   gyerek segitse'ge'vel visszaszerzi.
09.25 POPEYE  (22')
   Ra'zo's repu~le's ; A kincsvada'sz
   Amerikai rajzfilmsorozat
10.00 SPORTKE'PEK (heti o~sszefoglalo')  (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo~rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's (5')
12.05 TERME'SZET E'S BIBLIA /ism./  (45')
   Francia ismeretterjeszto" film
   A film egy francia festo"dinasztia a Roger csala'd alkota'sait 
   mutatja be.
12.50 SZE'KA'CS A KO~BO~N (81')
   Magyar ifu'sa'gi film
   Zene: Berki Ge'za. Operato"r: Szalay Andra's
   Irta e's rendezte: Fehe'r Tama's
   Szereplo"k: Oszterbauer Ferenc, To'th Sa'ndor, Berkes Ga'bor, 
   Mu~ller Ju'lia, Radnai Gyo~rgy, Molna'r Pe'ter, Garas Dezso", 
   Bodrogi Gyula, Bala'zs Pe'ter, BaIa'zsovits Lajos, Balogh Zsuzsa, 
   De'gi Istva'n, Dorogi La'szlo', Fo~ldi Teri, Nagy Anna, Verebes 
   Ka'roly, Szerencsi Hu'go', Schubert E'va
   Sze'ka'cs Laci az oszta'ly legjobb futballcsata'ra, de matema-
   tika'bo'l nem jeleskedik. Amikor dolgozatira'sra keru~l a sor, nem 
   tudja megoldani a pe'lda'kat. A gyerekek mindent elko~vetnek, hogy 
   ta'rsuk e'desapja ne keresse fel a tana'rt, mert ha megtudja az
   eredme'nyt, nem engedi Lacit a pa'lya'ra. Ve'gu~l a fiu', ba'r meg-
   tanulja a matematika't, nem vehet re'szt a bajnoksa'gon, de a 
   to~bbi gyereket is eltiltja'k a ja'te'kto'l.
14.10 KUTYAPORTRE'K  (43')
   Francia ismeretterjeszto" sorozat
   10. re'sz: A dobermann
   Zene: Sebastien Regnier. Operato"r: Thierry Garon, Gilles Roussel
   Rendezte: Gilles Roussel
   A dobermann az egyik legfiatalabb kutyafajta. Karaktere 
   e'le'nkse'get, ba'torsa'got e's fejlett ve'do"o~szto~nt o~tvo~z. 
   Te'vhiedelem, hogy a dobermann agressziv e's nem tu"ri a gyerekek 
   ko~zelse'ge't. Ellenkezo"leg: megbizhato', hu"se'ges, jelleme 
   hata'rozott e's egyenes. Kiva'lo' ta'rs.
14.50 BELSO" VILA'GUNK  (48')
   VI/2.: A sziv e's a keringe's
   Ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko~nyviro': Josida Ricu. Zene: Hazsaisi Dzso'
   Operato"r: Ohucsijama Maszalori, Carl O. Lofman
   Rendezte: Koide Goro
   A sziv szerkezete e's mu"ko~de'se eddig nem la'tott felve'teleken. 
   Szivbetegse'gek e's gyo'gyita'suk.
15.40 VILA'GTO~RTE'NET  19.  (26')
   A'zsia
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin vila'g-
   to~rte'neti atlasza alapja'n
   Zene: Hans Zimmer. Operato"r: Philip Wooley
   Rendezte: John Selwyn Gilbert
   Nem ke'tse'ges, hogy a XVII. sza'zad a vira'gkort, a be'ke't e's 
   gyarapoda'st jelentette a te'rse'g sza'ma'ra. Kina, Japa'n e's India 
   ne'pe o~sszesse'ge'ben magasabb e'letszinvonalon e'lt, mint a 
   korabeli Euro'pa. Nem foglalkoztak az o'cea'n felo"l e'rkezo" 
   euro'paiakkal mindaddig, amig azok nem vesze'lyeztette'k 
   o~na'llo'sa'gukat.
16.10 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S  (15')
   Szerkeszto": To~ro~k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.25 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HIRADO'K  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.40 KEDVES   (45')
   Szo'rakoztato' magazin -- no"kro"l no"knek
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
17.30 Mese
   SZIPPANCSOK: Az elfelejtett sziget kincse  (24')
17. 55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HETI HIRMONDO'   (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 ZORA'N  II/1.  (55')
   Felve'telro"l a Pesti Vigado' kamaraterme'bo"l
   Operato"r: Czabarka Pe'ter, Scho~ch Otto'. 
   Szerkeszto": Victor Ma'te'. Rendezte: Anto'k Csaba
19.55 HATA'SVADA'SZOK  /ism./  (97')
   Magyar ja'te'kfilm
   Operato"r: Szalai Andra's. Irta e's rendezte: Szurdi Miklo's
   Szereplo"k: Szaka'csi Sa'ndor, Udvaros Dorottya, Linka Gyo~rgy, 
   Eszenyi Eniko", Ve'gva'ri Tama's, Ta'bori No'ra, Gera Zolta'n, 
   Hollo's Frigyes, Troka'n Pe'ter, Verebes Istva'n
   Szinha'z, pro'ba'k, kulissza'k mo~go~tti mindennapok. Horkai 
   A'da'm egy vide'ki szinha'z fiatal rendezo"je, bara'tja hatvan-
   e'ves, Kossuth-dijas iro'. E'lete utolso' ho'napjaiban minden 
   va'gya, hogy mege'lje mu"ve elso" szinha'zi bemutato'ja't. A 
   pro'ba'k azonban nem folynak, a szinha'z e's mu"ve'sz vila'ga, 
   he'tko~znapjai nem olyan egyszeru"ek...
21.30 A ZENE ARCAI  (50')
   Komolyzenei magazin
   (ku~lo~nkiada's)
   Chopin-Vuka'n: 12 Preludes Op. 28. II/2.
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Bartalus Ilona. Rendezte: Koltay Bea'ta
   Elo"ado'k: Creative Art Jazz Trio, Vuka'n Gyo~rgy - zongora, Berkes 
   Bala'zs - bo"go", Bala'zs Eleme'r - dob
   A mu"sor a mu'lt havi ku~lo~nkiada's folytata'sa. Ku~lo~nleges 
   zeneirodalmi csemege't la'thatnak u'jbo'l a ne'zo"k. Chopin hires 
   zongorako~tete'bo"l 12 darabot dolgozott fel Vuka'n Gyo~rgy Erkel-
   dijas zeneszerzo". Ne'ha'ny mu"vet eredeti forma'ja'ban is 
   hallhatnak, igy alkalom nyilik arra, hogy ugyanannak a zene'nek 
   ke't arca't is la'thatja'k, az eredetit e's a mere'sz XX. sza'zadit.
22.20 A'TVA'LTOZA'SOK  (54')
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   IV//3.: A terme'szet u'jrafelfedeze'se
   Zene: Florian Fricke. Operato"r: James Jacobs, Kristian Gripenberg
   Rendezte: Kurt Hoffman
   A XVII. sza'zadi nyugati vila'g szellemi a'ramlatai - post festum - 
   felero"sitette'k a dualista szemle'letmo'dot a tudoma'nyos gondol-
   koda'sban e's a mindennapi e'letben, amelynek gyakorlatias, 
   pragmatista elja'ra'smo'djai a he'tko~znapokban az elidegenede'snek 
   nevezett jelense'g kiteljesede'se'hez vezettek. A vila'gke'p
   mechaniza'lo'dott forma'ja a'ttekintheto"bbe', kezelheto"bbe' va'lt, 
   de elveszett valami, "a nagy ege'sz szentse'ge."
23.10 VERS  (3')
   Pilinszky Ja'nos: Ele'g - Az ember itt
   Elmondja: Koltai Ja'nos
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
+ - Az MNB hivatalos arfolyamai, 1995-MAR-31 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

#+--------------------------------------------------------------------+
#|  A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza- es valutaarfolyamai   |
#|   Official exchange rates of the Hungarian National Bank    |
#|  Az adatok tajekoztato jelleguek, felelosseget nem vallalok.   |
#| Az esetleges hibakert elnezest kerek. Velemenyeket es javitasokat |
#|            szivesen fogadok.              |
#|   FYI, no responsibility. Opinions, corrections are welcome.   |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#|   vetel/BUY eladas/SELL | A kereskedelmi bankok arfolyamsavjai |
#| USD 114-118   120-125  |    Rates of commercial banks    |
#| DEM  82-85    86-89  |         (HUF)         |
#+----------------------------+---------------------------------------+
#
# Figyelem! Ugy latszik aprilis 1-jei az arfolyamlap, tobb helyen a
# nem teljesul a VETEL<KOZEP<ELADAS osszefugges!
# Caution! These rates seems to be affected by the date of issue (APR-01)
# because the relationship of BUY<MEAN<SELL in most of the cases is not valid.
#
# VALUTA; ATLAG; VETEL; ELADAS; EGYSEG; MEGJEGYZES
# TYPE;  MEAN; BUY;  SELL;  UNIT;  REMARKS
DATE=1995-MAR-31
UNIT=HUF
SOURCE='NAPI Gazdasag, 1995-APR-01, p.11'
GBP; 193.17; 192.31; 195.79;  1; angol font (skot es eszakir is)
AUD;  86.76;  87.18;  88.78;  1; ausztral dollar         (!!)
BEF; 421.48; 413.55; 420.47; 100; belga (es luxemburgi) frank(100)(!!)
DKK;  21.87;  21.54;  21.90;  1; dan korona
FIM;  27.81;  27.30;  27.76;  1; finn marka           (!!)
FRF;  24.72;  24.42;  24.84;  1; francia frank
GRD;  0.00;  52.29;  53.21; 100; gorog drachma(100) (kozepar nincs)
NLG;  77.40;  75.96;  77.22;  1; holland forint         (!!)
IEP; 193.47; 192.17; 195.63;  1; ir font
JPY; 137.37; 134.49; 136.69; 100; japan jen(100)         (!!)
CAD;  85.40;  85.61;  87.19;  1; kanadai dollar         (!!)
KWD; 405.83; 405.76; 413.00;  1; kuvaiti dinar
DEM;  86.68;  85.09;  86.51;  1; nemet marka           (!!)
NOK;  19.47;  19.12;  19.44;  1; norveg korona          (!!)
ITL;  70.24;  70.14;  71.54; 1000; olasz lira(1000)
ATS;  12.32;  12.09;  12.29;  1; osztrak schilling        (!!)
PTE;  82.04;  80.78;  82.18; 100; portugal escudo(100)
ESP;  94.30;  93.13;  94.85; 100; spanyol peseta(100)
CHF; 105.11; 102.53; 104.23;  1; svajci frank          (!!)
SEK;  16.22;  16.12;  16.42;  1; sved korona
USD; 119.72; 119.78; 121.92;  1; USA-dollar           (!!)
XEU; 158.16; 156.17; 158.89;  1; European Currency Unit (ECU)

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS