Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX OTTHON 1698
Copyright (C) HIX
1999-10-13
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Cikk (mind)  196 sor     (cikkei)
2 iskola (mind)  25 sor     (cikkei)
3 babadolgok, fritoz gondok (mind)  80 sor     (cikkei)
4 Egy kicsit hosszura sikerült (mind)  49 sor     (cikkei)
5 Azt hittem elirtam.. (mind)  17 sor     (cikkei)
6 lakozom (mind)  9 sor     (cikkei)
7 varakozas (mind)  23 sor     (cikkei)
8 ugye (mind)  12 sor     (cikkei)
9 nehany erdekesseg (mind)  68 sor     (cikkei)
10 Re: *** HIX OTTHON *** #1697 (mind)  21 sor     (cikkei)
11 foleg Muzzy es a nyelvoktatas, es valaszok (mind)  136 sor     (cikkei)
12 dobozok, pelenka, poraz, gyerek vallalas, jatekok (mind)  75 sor     (cikkei)
13 baba'k es mozi (mind)  89 sor     (cikkei)
14 Rebeka + babakocsi + gyerekvallalas (mind)  111 sor     (cikkei)
15 pelenkaszag (mind)  101 sor     (cikkei)
16 Nyulak (mind)  21 sor     (cikkei)

+ - Cikk (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Hadd ajanljak a figyelmetekbe egy szerintem erdekes cikket. 
Oktober 2-an jelent meg a Nepszabadsag Hetvege 
mellekleteben, ha az ekezetek olvashatatlanul mennenek at, 
akkor ime a forras:

http://www.nepszabadsag.hu/Redakcio/Doc.asp?AID=62976&CID=10
0&IID=1290&SID=1

Tibi (kivetelesen nem a DPG-rol)

> =======================================================

Kurzív

Egy névsor került a kezembe nemrégiben. Összeállítója 
magyar író, drámaíró volt egykoron, most pedig egy 
parlamenti párt vezéreként ténykedik. A névsor egy cikk 
függelékeként jelent meg, a cikk pedig a pártvezér által 
jegyzett hetilap mellékletében. Címe: A frankfurti 
zsarnokság. 

A frankfurti könyvvásárról szól. 

Mondandójának lényege, hogy a frankfurti könyvvásáron való 
magyar díszvendégeskedés nem egyéb, mint a magyar önfeladás 
és a magyar agónia része, a magyar irodalom holokausztja. 

Frankfurtban – az író szóhasználatát idézve – a magyar 
irodalmat liberál-homoszexuális-hermafrodita-kozmopolita 
szerzők reprezentálják. Röviden: a zsidók. „Ha azt a néhány 
egykönyves díszgojt nem tolnák maguk előtt, akkor át 
lehetne festeni a cégért” írja cikke végén a szerző, és 
igaza alátámasztásaként felsorolja a könyvvásárra kijutott 
könyvek szerzőit, de nem azonos betűvel – egyes szerzők 
nevét gondosan kurzivált, tehát kicsinyt jobbra döntött 
betűkkel kiszedve. 

Nem hiszem, hogy lenne olyan magyar író vagy olvasó, aki a 
frankfurti kiállításra kivonultatott könyvek és szerzők 
láttán, ne tudna mondani pár olyan könyvet és szerzőt, aki 
szerinte méltánytalanul maradt ki a seregszemléből, és nem 
hiszem, hogy lenne olyan, aki szíve szerint ne tudna 
kihúzni pár opuszt. Az efféle dolgoknak, névsoroknak, 
kitüntetéseknek, ösztöndíjaknak, miegymásoknak általában 
ilyen a természetük. Sértődés nélkül létezhetetlenek. De 
hát itt nem erről van szó. 

Itt magyar írók származás szerint való kategorizálása 
történt. 

Talán akadnak olvasók, akik tudják, hogy múltban is élő 
ember vagyok, mindenféle régi dolgot, levelet, hírlapot, 
dokumentet, kacatot összegyűjtök. Van névsorom is, régi, 
nem egy. Van egy olyan listám is, példának okáért, amelyet 
1944 nyarán állítottak össze, és amely szintén írók neveit 
tartalmazza. Igaz, egyik név sincsen kurzívval szedve, 
pontosabban – ha képletesen értjük – mind kurziválva van. 

Ezen lista azon írók neveit tartalmazza, akiknek könyvei 
indexre és zúzdába kerültek akkor. (Gyűjteményemben van egy 
fénykép is arról, amint a Magyar Sajtókamara elnöke, 
Kolozsvári Borcsa Mihály saját kezűleg dobja az őrlőkövek 
közé az első kötetet – Kiss József költeményeit.) 

Ezen a régi listán vannak olyas külhoni szerzők, mint Ilja 
Ehrenburg, Lion Feuchtwanger, Sigmund Freud vagy Heinrich 
Heine, szerepelnek akkorra már elhalálozott magyar írók, 
például Bródy Sándor, Karinthy Frigyes, vagy a már említett 
Kiss József. Végül említsünk pár nevet a harmadik csoportba 
tartozó több száz név közül: Füst Milán, Karácsony Benő, 
Kemény Simon, Molnár Ferenc, Radnóti Miklós, Szerb Antal, 
Szép Ernő, Szomory Dezső, Zelk Zoltán vagy Zsolt Béla. E 
harmadik csoportba tartozó írók a lista összeállítása 
idején még éltek, legtöbbjüket tehát úgy kellett pár 
hónappal később megölni. 

Érdekes, hogy a két írói lista, az 1944-es és az 1999-es 
között van átfedés. Például Zsolt Béla neve mindkét listán 
szerepel. Szabadjon idézni a pártvezért: „A sort Zsolt Béla 
könyve zárja, akinek Kilenc koffer című régi regényét 
feltétlenül ki kellett tenni ebbe a kirakatba, hogy a 
legmilitánsabb magyar zsidó író, a negyvenöt-negyvenhatban 
bosszúért lihegők egyik vezéralakja nehogy kimaradjon. Mert 
amelyik sor Balázs Bélával kezdődik, annak Zsolt Bélával 
kell végződnie.” 

Elgondolkodik az ember: mi lehet az oka, hogy a vezér ily 
engesztelhetetlen gyűlöli azt az írót, aki őneki igazán 
sokat nem tett keresztbe, hisz a szörnyű kínzások nyomán 
szerzett lelki és testi sebekbe hamar belehalt, és aki sok 
vizet a magyar irodalmi életben sem zavart, és nem zavar ma 
sem – a legújabb irodalmi lexikon első kiadásából ki is 
felejtették nevét. 

Az ember, a bogarászó, olvasgató, diskurálgató ember, mint 
amilyen magam is lennék, gyanút fog, hogy talán Nagyvárad 
az ok, hiszen Zsolt Béla kálváriájának utolsó stációja a 
nagyváradi gettóból, a legnagyobb és legszörnyűbb 
magyarországi gettóból vette kezdetét és ugyanekkor – ha 
igaz – ebben a városban szolgált a vezér – váradi születésű 
– édesapja is. 

Úgy halottam elébb, hogy a turulista újságírópapa, aki a 
vezérkari főnökségen szolgált, 1944-ben szeszgyárat és szép 
lakást kapott Váradon, viszont Mózes Teréz Váradi zsidók 
című, 1995-ben megjelent könyvének tanúsága szerint egy 
ugyanilyen nevezetű úr, a Kapisztrán téri csendőrszázad 
parancsnoka éppen nem kegyetlenkedésével tűnt ki, hanem az 
ellenkezőjével: a gettóba zsúfolt zsidóknak kincstári 
teherautókon szállított rendszeresen élelmiszert, vajat, 
túrót, kenyeret, s a gettó kiürítése után a városban 
bujkáló üldözötteket is életét kockáztatva segítette 
mindaddig, amíg – már mint katonaszökevény – el nem hagyta 
a várost. 

Akár így volt, akár úgy, akár van a háttérben valami 
személyes elszámolnivaló, akár nincsen – Zsolt Bélának a 
legnagyobb bűne alighanem az, hogy pontossággal 
regisztrálta, például a Kilenc kofferben is, hol végződik 
az, ha bizonyos neveket kurziválni kezdenek. „Én láttam, 
amikor Minszk előtt az SS és a Todt-szervezet a földdel 
tett egyenlővé egy falut, mert a közelben a partizánok 
felrobbantották a vasúti sínt. Először benzinnel 
megöntötték a házakat, aztán rájuk gyújtották. S amikor a 
lobogó tűzből és a fojtogató füstből menekültek az 
öregemberek, az asszonyok, a gyerekek, a kutyák – az 
értékes állatot már elhajtották –, egy szálig lepuskázták 
őket. Aztán kezdődött a mámoros hullacsonkítás. Bajonettel, 
bicskával, a kasztrálás, a női keblek leszakítása, a 
gyerekfejek falhoz loccsantása – még a kutyák beleit is 
kiforgatták.” 

Minden végzet valahol kezdetét veszi, ugyibár. Errefelé, ha 
egyszer elkezdődik a polgárok származás szerinti 
osztályozása, akkor az előbb-utóbb népirtáshoz vezet. Ha 
egyszer elkezdődik, elkezdődhet a kurziválás, akkor a 
folyamat a váradi Dréher söröző pincéjében, a 
„pénzverdében” végződik, ahol megőrülésig kínozták magyar 
polgárokat, mielőtt a vagonba dobták volna őket. 

Tehát errefelé, ha valaki megszavazza az első, majd a 
második, majd a harmadik zsidótörvényt, az nem mondhatja, 
hogy a végső megoldást ő már nem akarta volna, hogy az már 
mégiscsak túlzás. Nem. Auschwitz a numerus claususszal 
kezdődött. Ezért rögtön a kurziváláskor kell nemet mondani. 
Különösen most, amikor a kurziváló vezér pártját éppen 
megpróbálják szalonképessé tenni politológusok, 
hivatalnokok, magukat polgárinak vagy kereszténynek 
deklaráló hatalmasok, most kell nemet mondani, amikor a 
kurziváló vezér pártjának érdekében lobbiznak Európában 
kormánypárti politikusok, amikor a kurziváló vezér 
elvbarátai kerülnek a rádió és televízió vezető állásaiba, 
amikor az a vezér, aki az ezredfordulón a magyar 
írótársadalmat származás szerint osztja fel két csoportra, 
a Magyar Írók Szövetségének tagja lehet, mégpedig 
megbecsült, és amikor e vezér pártjának szellemiségét 
vállaló rádióműsorokat hallgat, és lapokat forgat 
Magyarország hivatalban lévő miniszterelnöke. 

Most kell mondani nemet – már csak becsületből is. 

Egyébként minden rosszban van valami jó, ahogy a zsidók 
mondják, még a szörnyűségből is fölbukkan mindig valami 
szép, valami mégis-emberi, még ebben a gyalázatos névsorban 
is találtam valamit, ami majdhogynem könnyekig meghatott. 
Természetesen nem tudhatom, hogy a felsorolt nevek közül 
vajon mindenki joggal van-e kurziválva, hogy vajon nem 
történt-e tévedés egyik vagy másik irányba esetleg, és 
persze ez nem is érdekes, kurziválás történt, s ezután 
másnak már jelentősége nincsen. De mégis két olyan nevet 
leltem a névsorban – lehet, hogy több is akad –, amely 
kurzívval volt szedve bár, de egészen bizonyosan nem 
származás okán, hanem érdemek elismeréseként. E két író 
munkásságával érdemelte ki a billogot. 

Az egyik név viselője, aki vélhetően nem a felmenők 
származásával, hanem saját munkásságával, becsületével, 
tisztességével vívta ki a kurziválást, az a Magyar 
Köztársaság elnöke. 

A másik bélyeges író pedig, egy történelmi család sarja, 
olyan történelmi magyar családé, amelynél történelmibbet 
nem sokat lelhetni. Az írót pár évvel ezelőtt e hasábokon 
megbántottam bárdolatlanul. Különösebben nem vagyok büszke 
erre, de bocsánatát se kérem – meglehetősen tűröm a 
büntetést, rossz pillanataimban úgy érzem, hogy az egész 
élet egy nagy büntetés, mégpedig megérdemelt. Mivel e lapot 
– úgy hallottam – kezébe nem veszi azóta, s mivel – úgy 
hallom – most amúgy is egy meghalt apával küzd, s hogy az 
milyen, azt nem hallomásból tudom, ezért azt kérem, ha 
valaki találkozik vele, mondja meg neki, hogy jó érzés 
volt, nagyon jó, nevét e sorban kurziválva látni. 

Bächer Iván
+ - iskola (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Mostanaban szo volt az iskolakrol.Nekem nagyon tele van a 
hocipom, pedig csak oktober van es Peti meg csak masodikos.
Ugynevezett iskolaotthonos iskolaba jar, ami ugye azt jelenti, hogy 
reggeltol delutanig van tanitas.A delutan viszont leginkabb arra 
valo, hogy a hazi feladatokat megcsinaljak.
Az elso szuloi ertekezleten viszont a tanitonok a tudtunkra adtak, 
hogy bizony otthon is gyakoroltassuk a gyerekeket, lehetoleg 
minden aldott nap.
Na most akkor 4-re hazaer a fiam, nekiallunk a gyakorlasnak, ami 
gyakran 6, fel 7-ig eltart.Es latom, hogy tenyleg szuksege van ra, 
mert nem eleg az iskolaban valo tanulas es gyakorlas a jo 
jegyekhez.
Raadasul az utobbi hetekben ketszer is adtak fel 6-8 versszakos 
verset tanulasra! Ettol mondjuk nagyon eldurrant az agyam, valo 
igaz, hogy Petofi nem szamit nehez koltonek, de egy 8 eves 
gyereknek megis eleg nehez es furcsa a nyelvhasznalata, 
kifejezesmodja.Ket napon at szenvedtunk meg igy sem ment 
tokeletesen.:((
Nagyon felek, hogy a fiam totalisan megutalja a tanulast, mert 
eddig sem volt oda erte.Nem tudom miert kell igy megterhelni a 
mai gyerekeket.:((

Susie
+ - babadolgok, fritoz gondok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Andinak irom, aki uj koztunk

Eloszor is udvozollek! :)
Ami a gondodat illeti en is kapasbol azt valaszolnam, hogy meg 
raersz a baba vallalassal.Elsosorban a korod es a korulmenyeitek 
miatt gondolom igy.De azert megse olyan egyszeru ilyet 
tanacsolni. En meg 24 evesen is korainak ereztem az elso 
gyermekvallalast, de el tudom kepzelni, hogy valaki 21 evesen mar 
erettnek erezze magat a "feladathoz".
Irtad, hogy nehany honapja vagy egyutt a kedvesedeel.Biztos ez 
miatt is ovnak, hogy ne hamarkodjatok el, hiszen meg nem 
ismeritek egymast alaposan.De ez megint olyan dolog, hogy 
vannak parok, akik elso percektol fogva csodasan megvannak, 
mintha egymasnak teremtettek volna oket.(En is igy voltam a 
ferjemmel).
Ami viszont tenyleg amellett szol, hogy varjatok meg, az a lakas 
es anyagi korulmenyek.Nem tudom varhato-e ezekben javulas? 
Mert hiaba mondanak sokan mast, ezek nagyon fontosak!
Szoval en a helyedben varnek.:) Ismerjetek meg egymast, 
szorakozzatok, tanulj, ha van ra lehetoseged, mert egy baba 
mellett ezeket nem teheted meg.Es idovel talan anyagiakban is 
gyarapodtok, hogy batrabban foghassatok hozza a nagy lepeshez.

Lenanak koszonom a tippeket! Igaz, most meg nagyobb a kaosz a 
fejemben a babakocsik teren!:))

> Amig kicsi a gyerek nagyon jo a haromfunkcios, foleg mivel teli baba lesz.
> Viszont, ha mar ulni fog, nem tul szerencses, mert nem lehet bekotni, es
> neki sem mindig kenyelmes olyan magasrol nezelodni. Igaz, mi hasznaltunk
> porazt, de az sem volt szerintem olyan biztonsagos. Arrol meg nem is

Ezt meg nem is figyeltem, ezekben a kocsikban nem lehet bekotni 
a gyerekeket? Mert akkor ezek tenyleg nem praktikusak!

> Mellesleg ezek az ulokek eleg olcson kaphatoak es nem sokaig kellenek.
> tehat vagy vesztek egy harom funkciosat, amit 6-7 honapos koraban
> lecsereltek egy ketfunkciosra, olyan sportkocsi amiben tud aludni is, vagy
> mar most veszel egy ketfunkciosat, lehetoleg nagykerekut, es konnyen
> osszecsukhatot.

Hat itt a legfobb bibi.:)) Hasznaltat nagyon nem szivesen vennek, 
de ketlem, hogy lesz annyi penzunk, hogy fel ev multan egy uj 
sprotkocsit vegyunk.
Hiaba, allandoan azt veszem eszre, hogy az anyagi lehetosegeim 
forditott aranyossagban allnak az igenyeimmel es izlesemmel.:)

> Ha hamarabb szolsz, hogy jottok Kecskemetre, akkor megbeszelhettunk volna
> egy randit, meg ami babakocsinkat is megmutattam volna, es itt el tudtalak
> volna igazitani vasarlas ugyben is: Hol, mit, mennyiert eremes?

Koszi, aranyos vagy, de vasarnap mentunk, igy csak a Polus 
Ronaban tudtunk korulnezni.Ott meg semmi ilyesfele bolt nem 
talalhato.

Boglarkanak koszonom a pecsi bababolt tippeket, szombaton megnezzuk oket, 
talan sikerul is venni valamit.:)
Errol jut eszembe, kisbabasok, Ti mikor kezdtetek el vasarolni 
terhessegetek idejen csemeteteknek a ruhakat, egyeb 
babadolgokat?
Tudom, sokak szerint babonabol nem szabad tul koran 
keszulodni.En most 26 hetes vagyok, de mar tisztara be vagyok 
sozva babakocsi ugyben.:) 

Mostanaban szo esett a fritozokrol.Nem tudom a mienknek mi baja 
lehet, de mostanaban az agyamra megy.Egy forgokosaras 
Delonghi-nk van es regebben semmi baja nem volt.Ugye nem kell 
reszleteznem, hogy milyen baromi nehez az ilyeneket makulatlan 
tisztasagura sikalni.En jo ideig suvickoltam a belsejet, de egy ido 
utan besokalltam.Erre kedves parom egyszer elszornyedt a 
kinezetetol es darabokra szetszedte, hogy majd O" megmutatja, 
milyen szepen meg lehet ezt pucovalni.Na igy is lett, (utana alig 
birta osszerakni, raadasul egy sutes utan belatta, hogy 
feleslegesen tisztotta olyan tokeletesre) de azota valahogy nem 
birok a geppel.Ha sutok benne, a tetejebol omlik a goz, a 
konyhaban alig lehet latni, es olyan kajaszag van, mintha csak 
labosban csinalnam az etelt.Pedig szurot is csereltunk benne.:(

Udvozlettel: Susie
+ - Egy kicsit hosszura sikerült (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Visszajött :)) sorlimit 499 sor:))
******************
 
> Szoval latta a lampat, hallotta a dudat es mind a kettot ignoralta. 
> Egy fiatal ember volt, csak 2 honapja vezetett egyedul,
Juli, nagyon megdobbentet az elso hir amit a svajci TV elsönek 
leadott.Szornyuseg volt nezni az összetört vagonokat a mentest, 
es kulonosen a csaladtagokat. Szornyu baleset volt. Szerencsetlen 
fiatal ember aki a vonatot vezette, egy pillanat figyelmetlenseg
elegendo volt, hogy ez a szornyu tragedia megtortenjen.
Nem tudom, hogy a tobbi orszagban ahol eltek, figyelembe 
veszik-e az angliaban tortent balesetet-de nalunk az SBB kulon
ellenorzeseket vegez a veszelyeztetett palyaudvarokon. 

Egy par evvel ezelott nalunk is volt egy szornyu baleset, itt
ZH-Affolternben. Talan meg emlekszik valaki ra. Egy 8 kocsibol 
allo Shell-benzint szallito vonatnak a masodik kocsinak leszakadt 
az egyik kerektarto resze,ez eleg volt,hogy felrobbanjon.A sinek 
mellett harom haz gyulladt be egyszerre,regi atepitett
paraszthazak voltak, tobb lakasosak. A szerencse az volt, hogy ez
reggel 9 ora 
utan tortent, az emberek nagy resze munkaba ment, meg az 
ovodasok sem tartozkodtak otthon, meg az oregek sem..nallunk 
ez az idoszak az amikor vasarolni mennek az oregek. Csak egy 
asszony volt aki reggelizet a ket kicsi gyerekkel. Egy pillanat 
alatt langba altak a hazak,ö meg kitudott menekulni a
gyerekekkel.
A benzin befolyt a kanalisokba es meg 3-4 km- re a robbanastol
is repultek a kanalis vasfedelei.De az utcak aranylag uresek
voltak
ezert nem volt csak egy serules. Egy fiatal no lovagolt nem
messze
egy essovizet gyüjto beton-tartalytol - ahogy szetrobbant - egy 
hatalmas darab talalta el öket,de ugy,hogy a fiatal nonek levagta
a labat - persze a lo azonnal megdoglott.
Tobb oran keresztul probalta a tuzoltosag eloltani a borzalmas
tuzet, mire lekapcsoltak a tobbi 7 tartalyt 2-3 ora beletelt.
Az egesz kornyeken rettenetes benzinszag volt, nem szabadot
meg cigarettazni sem,kikapcsoltak központilag a gazt,a villanyt
lezartak a melygarazsokat, mert ott is mennek a vizgyüjtök.
Az iskolaba szallitottak ennivalot,mert a gyerekeket,es az
ovodasokat oda vittek a kornyekrol - sem viz, sem gaz 
semmilyen vezetekek nem mennek az iskolak alatt,a legbiztosabb
hely volt. Egesz nap a gyerekekkel voltam - csak delutan 5 
orakkor engedtek vissza bennünket. Nagyon sokaig bennunk
volt a robbanasok hangja...

Nalatok sokkal szornyubb volt a baleset - es hany csalad 
vesztette el a hozzatartozoit - szornyuseg.
+ - Azt hittem elirtam.. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

VBetreff: 
    Re: your letter to HIX (help: )
 Datum: 
    Wed, 13 Oct 1999 08:42:58 -0400 (EDT)
  Von: 
    > (HIX reply to otthon)
  An: 
    >

HIBA: sorlimit = 499
/nap.

----- YOUR ORIGINAL MESSAGE -----

Biztos 599 sor volt..vagy 100 sort le kellett tennem:))

Maria
+ - lakozom (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tsotsi Nyulak!

>Kulonben hol lakozik Petrovics Gabi aki annak idejen kirobbantotta az
>egeszet? 

Itten vagyok. Itt is voltam eddig is. :o

Tsok,
Petrovits *.Gabtsi
+ - varakozas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Andi irta:
>mind a ketten nagyon szeretnenk gyereket
Most megint egy venasszony szol bele a dolgodba, de en is azt tanacsolnam
hogy varjatok egy kicsit. Reszemrol a fo ok az lenne hogy csak par honapja
eltek egyutt, adjatok Magatoknak egy kis idot kettesben egyutt, elvezzetek
hogy csak kettesben vagytok, mert a gyerek szuletese utan aztan 18-20 ev
mikor ez ujra bekovetkezik. Itt az Otthonban mindannyian imadjuk a
gyerekunket, de azert mas lesz az elet, nagyon megvaltozik.

>Tudom, hogy sok gonddal es penzzel jar
>egy gyerek, mi pedig nem vagyunk gazdagok
Igen, ez igaz, de a gyereknek adhato legnagyobb luxus a szulei ideje. Nem,
ez nem luxus, ez jar neki. Tehat ha Nektek minden fillerrel gurcolni kell
es nem marad idotok hogy minden leheto perceteket raszanjatok, akkor ez is
egy ok ra hogy varjatok.

Mondd meg a parodnak hogy 27 ev az semmi, Charlie Chaplin 70 even felul volt
es egymas utan szulettek a gyerekei. Szoval van meg ideje.

Szivesen latunk az Otthonban es remeljuk hogy rendszeres beszamolokat fogsz
kuldeni.

Juli
+ - ugye (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Otthon!

Minthogy ajanlatunkra nem sok sikerult valasz erkezett, elallunk tole.
Csinalja, vagy ne csinalja meg mas.

Vica!

3 nyul alkot egy csoportot Hagaban. Ez kerult fel es igazi kepek is fel
fognak Estee segitsegevel valamikor. A tobbirol kar vitatkozni,
legalabbis mi nem szeretnenk.

Nyulak
+ - nehany erdekesseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Felado : [International]
> Temakor: erdekessegek ( 61 sor )
> Idopont: Wed Oct 13 14:22:11 EDT 1999 OTTHON #1698
> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hongkong: elnémúlnak a maroktelefonok?

 (MTI-Panoráma) -
Egy hongkongi feltaláló, akit módfelett idegesített a maroktelefonok gomba
módjára történo elszaporodása, olyan készüléket fejlesztett ki, amely a
másodperc töredéke alatt képes azokat "elhallgattatni" - jelentette a helyi
sajtó. A találmányát a hongkongi ipari vásáron bemutató Anil Nora elmondta:
elsosorban azokra gondolt, akik - mint o maga is - nem bírják már elviselni
a maroktelefonok által zárt helyeken okozott zajt. A feltaláló elmondta még,
hogy a "maroktelefon gyilkosa" azonnal elhallgattatja azokat, amint feléjük
irányítják - a beszélgetés elnémul, akárcsak a rádió frekvenciaváltásnál.
Egyébként o azt tapasztalta, hogy a mobiltelefonon beszélok nyomban
abbahagyják a csevegést, mihelyt az egymás után több ízben is megszakadt. A
mini maroktelefonok rendkívül népszeruek Hongkongban és tulajdonosaik nem
kapcsolják ki oket étteremben, moziban vagy színházban sem. Amióta
találmányát bejelentette, Anil Nora telefonja állandóan foglalt... +++

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^
Két havi börtön - újságos bosszúért

Painesville, 1999. október 13. (MTI-Panoráma) -
Két hónap börtönt kapott az az amerikai hölgy, aki, ha valakire
megharagudott, bosszúból több száz magazinra fizetett elo az illeto nevében.
Az Ohio állambeli Penny Page éppúgy újsággal árasztotta el egyik
szomszédját, mint egy állásközvetítot és egy földbirtokost. Mindegyikük
aláírását aláhamisította az összesen 350 darab megrendelo szelvényre. A bíró
szerint a 46 éves hölgy még most sincs igazán tette súlyosságának tudatában,
ezért 3 év felfüggesztett börtönt is a nyakába varrt a "lapos" tréfáért.
Ráadásul elrendelte, hogy részt vegyen egy dühlevezeto tanfolyamon, afféle
harag-elvonókúrán. +++

****************************************************************************
************
"Gondolkodó" tárgyak - akik már a jövot tervezik

Párizs, 1999. október 13. (MTI-Panoráma)
- Miközben az ember fogat mos, a fogkeféje apró lyukat fedez fel fogainak
egyikén. Nyomban utánanéz "gazdája" elektronikus elojegyzési naptárában, hol
van szabad óra, felhívja telefonon a fogorvost, majd "jelenti", hogy a
doktor másnap várja. - Nem, ez nem álom, hanem 2010-tol már valóság -
legalábbis a "kommunikáló tárgyak" elnevezésu nagyszabású terv szerint -
olvasható az AFP jelentésében. Az amerikai MIT (Massachusetts Institute of
Technology), a Motorola, a France Telecom és feltehetoen az IBM is azon
dolgozik, hogy mindennapi használati tárgyainkba - ékszerekbe, ruházatunkba,
mobiltelefonunkba vagy elektronikus naptárunkba, de ugyanígy székbe,
szemüvegbe, kulcstartóba - informatikai rendszereket építsen be. Ezek a
"gondolkodó tárgyak" ismerik majd kedvteléseinket, szokásainkat és
terveinket, s kommunikálnak egymással és a külvilággal is, hogy
megkönnyítsék az életünket. Az ipar arra számít, hogy ezek a "gondolkodó
tárgyak"5-10 éven belül elterjednek. A folyamatban lévo kísérletek egyik
segíti például a gyors tájékozódásban az autóval úton lévoket, a
repülotérre, a szállodába érkezoket is. Vendéglobe betérve elektronikus úton
egyetlen kézmozdulattal rendelhetjük majd meg a kívánt ételeket és ugyanígy
rendezhetjük számlánkat is. A MIT egy olyan "gondolkodó tárgy" eloállításán
dolgozik, amely elektronikus úton folyamatosan ellenorzi az ember egészségi
állapotát - vérnyomását, vérének oxigénszintjét és más hasonlóan fontos
adatokat. Ezeket kiértékeli, s ha problémát észlel, közli azokat a
legközelebbi kórházzal, és megadja az illeto lakcímét. Ez a rendszer
különösen elonyös a magányosan élo idos emberek egészségi állapotának
folyamatos ellenorzésére. Napjainkban a tárgyak ostobák. Arra van szükség,
hogy jobban segítsék az életünket, hatékonyabban dolgozzanak a kezünk alá -
vélekedik a MIT-projekt irányítója. +++
+ - Re: *** HIX OTTHON *** #1697 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Hosszu szunet utan ismet jelentkezem. Nyaron, amikor otthon voltunk
anyueknal, akkor sokkal tobb idot toltottem a gep elott levelezessel. Ma ez
annyibban valtozott, hogy a gep elott megtobbet ulok (mivel heti 12 oram
szamitastechnika + 3 ora teremfelugyelet), de ennek az idonek a legnagyobb
resze munkaval telik, sot otthon is szinte csak akkor kapcsolom be a gepet,
ha van amit meg kell csinalni (altalaban dolgozatpeldak gepelese).
Az uj suli nagyon tetszik, itt elvezettanitani. Aki nem emlekezne ra, tavaly
egy szakmunkaskepzoben tanitottam, pontosabban inkabb csak szerettem volna
tanitani, mert a gyerekeket sajnos semmi sem tudta lekotni, teljes volt az
erdektelenseg. Most egy kozgazdasagiban tanitok, es nagyon elvezem, mert itt
mindenre vevok a gyerekek, nagyon erdeklodoek.

Lenne egy keresem! Ki az akinek az ismerosei kozott van valaki, akinek
szuksege lenne tolokara. Nekem van egy fel evet hasznalt teljesen uj tolokam
a Martinrol. Van telies teteje, amit le lehet venni, bevasarlo racsa,
leveheto kartamasza. Konnyen osszecsukhato, konnyu vele kozlekedni. Ara
12.000Ft, uj ar 20.000.

Sziasztok! MOni
+ - foleg Muzzy es a nyelvoktatas, es valaszok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Tegnap a Freemail nem volt hajlando megnyilni nekem, remelem, ma
el tudom kuldeni valaszaimat. Ma az uj level irasa ugy tunik, OK, de
a kapott levelekbol semmit nem tudok letolteni :-(((. Lehet, hogy ez
sem megy el? 

***Maria***
>Berki Szilvike mi van veled..meg a pocaklakoval ?
>Jol vagytok? 
Koszonjuk, jol, a gyerek megy a hasamban rendesen.
Es figyelmeztet, hogy nem jol ulok, keves a hely neki! :-))
Teljesen ugy erzem, hogy allando kapcsolatban vagyunk. Ha kicsit 
idegesebb vagy feszultebb vagyok, mar jelez is, hogy higgadjak le. 
Vagy amikor keresztbe teszem a labam es kicsit elore dolok, mar 
jelez is, hogy nagyobb helyet akar. Vagy ha oldalra fekszek, jol 
megnyom a fejevel, hogy forduljak meg, mert a feje tetejen all a 
vilag :-)) En nagyon elvezem, es ugy intezem, hogy sokat pihenek. 

Nyelvtanitas

***Attila***
Hajjaj, a gyengem…. :- ))) En is angol (es matematika) szakos tanar
vagyok eredetileg, es hianyzik is a tanitas. Szegeny Lennart, meg
azok a kollegaim, akik neha rakerdeznek egy-egy szora, kifejezesre!
Nem szabadulnak egykonnyen! : -))) (Bea, olvasol meg minket? Tudom,
Neked is tartozok : -(( )
Muzzy in Gondoland es This is the Way:
>Mitol erzi az ember ugy, ha Jilly Viktort nezi, hallgatja, hogy ez a
>modja a nyelvtanitasnak? Nem tudom. 
Ez igen egyszeru: mert Jilly Viktor jo tanar. En emlekszem ra, mi 
rendszeresen neztuk par evvel ezelott, mert meg ha nem is olyan 
koru gyerekeket tanitottunk, mint Jilly Viktor, mindig voltak jo otletei.

>Miert jo az, ha a tanar egy kukkot se
>szol kozos anyanyelvunkon, csak az oktatott nyelven beszel es 
>kap valaszokat? 
Tudod, ez erdekes. Ennek a modszernek abszolut ellene voltam …
egeszen addig, amig en is ra nem kenyszerultem (masodszor) igy
tanulni. Addig ugyanis az volt a velemenyem, teljesen analitikus 
gondolkozo leven, hogy igenis, el kell mondani a nyelvtant, alaposan
meg kell magyarazni, hogy mindenki megertse.
Aztan a svedet kellet volna ugy tanulnunk, hogy a tanar egy szot sem
szolt angolul, csak svedul. Na, o ezt igen rosszul csinalta: el kezdte 
magyarazni a nyelvtant, jo alaposan … svedul! Mar az elso oran. Csak
azert tudtam, hogy a nyelvtant magyarazza, mert a kulonbozo nyelvtani
fogalmak neve mint az: alany, alllitmany, ige, stb igen hasonlo az 
angolhoz. Na, aztan elkezdte magyarazni (szinten svedul), hogy most 
mi valasszunk konyvet, es az egyik ezert, a masik meg azert jo vagy 
rossz. Ezt meg onnan tudom, hogy egy magyar kollegam is ott volt azon 
az elso oran, o jol tudott nemetul es ennyit a nemet tudasa miatt megertett.
Szoval, azt hiszem, az 5. alkalom utan kertunk uj tanart.
Nagy megelegedesunkre az uj tanar igen rendesen magyarazott angolul,
meg is tanultam eleg jol svedul.

Aztan jovok ide, Svajcba, itt a Berlitz-nel tanulok. Az o modszeruk is az,
hogy nem szolalnak meg mas nyelven, csak azon, amit tanitanak. 
Mondtam is, amikor ezt megtudtam, 
hogy "jo, akkor lejarom azt a par orat, amit elore kifizettunk, aztan irany
valami mas iskola!" De kozbejott valami! A tanar jol csinalta! Tenyleg! A
Berlitz tanari kezikonyv annyi is olyan logikus peldaval latja el a tanarokat,
hogy a nyelvtan beleivodik abba, aki nem analizalja ki, csak figyel es utanoz,
es az en-fajtam meg mindig rakerdez, hogy jol gondolom-e a szabalyt : -))), 
mert a peldakbol ki lehet kovetkeztetni.
Persze, angolul kerdesek, a tanar meg mondja, hogy "Ja," vagy, hogy 
"Nein" es megdob meg nehany peldaval. Vagy persze siman kiszuri
abbol, amit mondok, hogy megertettem-e.
Februar eleje ota jarok, azota 2-szer mondott el szabalyt angolul, de 
normalis esetben ezeket nem mondja el, csak hat szegeny velem van 
megaldva :- ))).

Mi a tanulsag? Minden leendo nyelvtanart elkuldenek uj nyelvet tanulni.
Az idealis az lenne, ha par havonta valtoztatnak a modszert, amivel 
leendo tanarokat tanitanak. 
Hogy miert is?
Mert a modszerek valtoznak es igazan csak akkor tudja az ember 
megitelni, mi a jo, ha maga is tapasztalja. Sokszor ugyanis ki sem 
probalunk modszert, meg sem adjuk magunknak azt a lehetoseget,
hogy megnezzuk, mukodik-e a diakokkal, mert (mint en,) elore eldontjuk,
hogy ez vagy az nem jo, es kesz. Vagy ha utasitasban kapjuk, hogy milyen
modszerrel tanitsunk, akkor igen hosszu idobe telik, mig meggyoznek a
diakok eredmenyei arrol, hogy esetleg ez egy jo modszer, meg akkor is,
ha en nem tartottam annak. De ha magamon probalom ki, akkor gyorsabban
megy. 

Egynyelvu oktatas (meg mindig Attilatol):
>Megvannak nekem errol a rossz tapasztalataim. Eszperanto
>tanulmanyaimat dr. Szerdahelyi Istvan Esperanto 1. Internacia cimu
>konyvevel kezdtem, amiben ugyancsak nincs egy szo se mas nyelven, csak
>azon, amit eppen tanul az ember, tehat meg nem ert. Volt ket peldamondat:
>La tigro estas sovag^a besto.
>La zebro estas sovag^a besto.
>No, mondom, ha a tigris is meg a zebra is, akkor sovag^a csikosat jelent.
>Szotaram nem leven, honapokig meg is maradtam ebben a hitben, s miota
>tevedesemrol tudomast szereztem, nem tartom jo nyelvkonyvnek Szerdahelyi e
>muvet. (Nemcsak ezt.)
>Jilly Viktornal ilyen felreertesek nincsenek. Nem tudom, mitol, 
Attila! Ez azert is van, mert a konyv nem tudja leellenorizni, hogy jot
mondtal-e, amikor Te kezded el hasznalni az uj szot, kifejezest, 
nyelvtani fordulatot. Jilly Viktor meg tudja ezt csinalni, mert o hallja
a tanulokat!
Szerintem eleve nem jo otlet ilyen egy-nyelvu konyveket egyeduli,
tanar nelkuli tanulasra hasznalni.

Attila, most mas: remelem, a hetvegi Sophie nem veszik el az eterben, 
mert most mar nagyon izgulok, hogy honnan jott ra es milyen megfejtesre
az a fruska :- ))). En vegigolvastam majdnem az egeszet ujra, de nekem nem
ment. Hiaba, nem vagyok mar tinedzser : -))), a fantaziam mar nem a regi.

***Agni***
Orulok, hogy jol vagytok, es igazan remelem, hogy ez a felelem elmulik 
egyszer. Bar nem kis dolog egy ilyen tragediat atelni, foleg ezzel a sok
TV beli es valodi utorengessel.
Sok erot kivanok tovabbra is Nektek, az egesz csaladnak!

***Minden uj es ujra felbukkano tagnak*** 
Udvozlet a listan!

***Mindenkinek***
Nekem jol esett, amit Lid es aci irt (remelem, jol ertelmeztem az 
alairast):
>Most olvastuk el az Otthon legutobbi, de nekunk elso szamat, es sok
>iras szemlelete nagyon megragadott. Orulunk, hogy van ilyen lista is,
>ahol a tagok kulturalt modon irnak velemenyukrol, eletukrol.
Ugy tunik, az erofeszitesek nincsenek hiaba : -))))

***Pap Zsuzsi***
>Egy kicsit le vagyok maradva... Van mar pici babad, vagy csak 
>tervezitek?
Marcius elejen jon : -)))

Udvozlettel, 
Szilvi

Ui.: Mi tortenik velem? Mar ez a masodik ilyen hosszu level 2 nap alatt. 
Ez is a gyerekkel jon az anyai erzesek mellett? :- )))
+ - dobozok, pelenka, poraz, gyerek vallalas, jatekok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Otthonkasok!

Szeretnek tudositani a dobozok "allasarol". Miutan befestettem kb. 6
dobozt azt gondoltam kiprobaltatom oket Levivel mielott folytatom a
tobbivel. Mint kiderult ezt jol tettem, ugyanis amint Levi elkezdte oket
rakosgatni, es plane szetrombolni, mar pattogott is le a festek. Meg
szerencse, hogy a muhelyben probaltattam ki vele es nem a lakasban!
Ezekutan megtudtam az ismerosomtol, hogy vegulis van egy olcsobb fajta
piros ragasztoszalag, mert o vegig jarta az uzleteket. Ugyhogy o odaadta
az o maradek ragasztojat es en is vettem meg, es ezzel vontam be a maradek
kb. 15 dobozt. Ennek aztan nagy sikere volt penteken amikor nalam volt a
"playgroup". Szoval megis csak jobb ha ragasztoszalagot hasznaltok, sokkal
tartosabbak lesznek igy az epitokockak. Aki Amerikaban lakik a Home
Depotban kell venni szines "duct tape"-et, itt csak piros volt es egy nagy
tekercs $4.

A pelenkak kozul en a picinek a Pampers, Huggies es Luvs kozul azt veszem
amelyik eppen le van ertekelve es van hozza couponom is. Mert szerintem
ugyanolyan jo minosegu mindegyik. Persze meg olcsobb lenne, ha a drogeriek
es egyeb uzletek sajat markajat vennem, de altalaban ezekkel az a baj, hogy
nagyon kemeny a tepozar csikja. Igazabol csak a Huggieson van olyan
tepozar amit ki-be lehet csukogatni, ezert a Levinek viszont mar csak ilyet
veszek, mert ahogy probalom ot bilire szoktatni, sokszor van hogy le-fol
vesszuk ugyanazt a pelenkat.

Nyulak, nem tudom lattatok-e mar olyan gyerek porazt amirol itt beszelgetunk?
Az enyem olyan, hogy a gyerek vallan es a ket karja alatt mennek a pantok,
elol lehet tepozarral osszekapcsolni, es hatul van egy csat amihez a porazt
lehet kapcsolni, szoval nem igazan hasonlit egy kutya porazra! Persze ez
nem egy idealis dolog, inkabb kenyszerrol van szo. Ha parkban vagyunk,
vagy egyeb biztonsagos helyen eszem agaba sincs hasznalni. Viszont vannak
olyan szituaciok ahol sokkal fontosabb, hogy a gyereknek semmi baja ne
legyen, minthogy szabadon rohangalhasson. Peldaul ha en Budapesten laknek
tuti, hogy hasznalnam a setahoz egy bizonyos korban. Nalunk, ahogy
korabban emlitettem, Levi 2-2 es fel eves koraban volt azzal gond, hogy
allandoan elszaladt es nem ertette meg, miert veszelyes ez. Mostmar ugy
tunik, kezd jobban hallgatni rank, igy nem is hasznalom a porazt. De
peldaul amikor sziklas helyen kirandultunk, akkor is nagyon jo szolgalatot
tett, vagy pedig barmi olyan helyen ahol tul sok ember van es a gyerek
konnyen eltunhet egy pillanat alatt. Velunk ez meg is tortent, es nem
kivanom azt az erzest senkinek, igaz kb. 10 perc mulva megtalaltuk Levit,
de az olyan hosszunak tunt!!

Andi kerdezte, hogy varjon-e meg a babaval. Szerintem a 21 eves koroddal
semmi baj nincs. Az anyagiak sem a legfontosabbak, de azert szerintem ugy
lenne jo vallalni egy babat, ha legalabb egy evig otthon maradhatnal vele
(tobb jobb lenne), es ezalatt az ido alatt kijonnetek a ferjed fizetesebol.
Viszont, ami meg fontos szerintem az az, hogy eleg idotok legyen a
ferjeddel jol megismerni egymast mielott egy baba is erkezik az eletetekbe.
De el tudom kepzelni hogy erzel, mert en is mar nagyon regen akartam
kisbabat mielott Levi megszuletett. Visszanezve, teljesen tokeletes lett
az idozites, ugyhogy talan erdemes varni. A ferjed kora abszolut nem ok az
aggodalomra, hiszen meg o is nagyon fiatal.

Levi mostanaban olyan kreativan jatsza el a kedvenc filmjeibol szarmazo
karaktereket, hogy gondoltam leirok nehany otletet, hatha hasznalhatoak
lennenek esos napokra. Peldaul a Hamupipokebol a kikialtot ugy utanozza,
hogy egy csomagolopapir tekercset megfog, leguritja es kiabalja: "Kozhirre
tetetik, ....". A csomagolopapir tekercs vaza pedig kituno latcsokent
szolgal. A Szaffibol a lovagot utanozza amint ir egy papirra tollal, a
tollat cerna spulniba "martogatja" es kozben mondja: "Rizi-bizi, ez nem
jo."
A Hamupipokebol a jo tunder varazspalcaja szokott lenni a jegkrem
palcikaja, vagy a fakanal, vagy egy letort faag, es vagy a Cosmobol
(kutyank) szokott bekat varazsolni, vagy nekem szokott szep ruhat
varazsolni :-). Van meg mas egyeb "eloadasa" is, de azok nem annyira
hasznalhatok. Szerintetek szinesz lesz a fiambol, vagy minden ket es fel
eves ilyeneket jatszik egesz nap?
Meg egy valamit szeret jatszani Levi, amit en kevesbe kedvelek, de neha
megengedem neki. Imad pancsolni a mosogatoban es a muanyag dolgokat el is
"mosogatja" fel oran keresztul.

Jo hosszu voltam, megyek is.
Szeretettel:
Agi
+ - baba'k es mozi (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Eloszor is en is udvozlok _minden_ uj es regi Otthonkast! 

Andi, ezt irod:
> ha
> meglatok egy babat, elszorul a torkom. 

Bar szerintem is raersz meg, de ha ennyire vagysz babara, akkor ne
hallgass masra, hanem nosza! Tudod, ha mindenki megvarta volna a
gyerekvallalassal, amig mindene megvan, nem sokan jottunk volna a
vilagra (legalabb is az en ismeretsegi korombol kiindulva) :-))

-------
Susie,
mi volt a dokinal? Sikerult megtudni, fiu vagy lany? Rendben vagy? 

Most szamolom, akkor egesz csomo kismamank van. Fruzsi, Susie, Szilvi,
Endi (ugye igy irod a neved?) es Zsu, akinek mar csak egy hete van.
Kihagytam valakit? Bocs, ha igen, nem volt szandekos.

-------
Orulok, hogy megint egyre tobben irunk. 

Kicsit meglepett, hogy ennyien reagaltatok a filmcimes megjegyzesemre,
nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy hordereju a kerdes :-)) Meg
maganban is kaptam valaszt :-))

Szilvi,

> >Tavasszal hosszasan kerestem a musorban a Sliding Doors
> >cimu filmet, mert sokat olvastam rola es kivancsi lettem ra.
> Megnezted vegul? Nekem nagyon tetszett.

Meg, persze. Igen, tetszett, de hogy oszinte legyek, mar nem nagyon
emlekszem ra, csak nagyon nagy vonalakban. De azt tudom, hogy tetszett,
nem volt csalodas. 

Amugy mi nagyon ritkan jarunk moziba, most hirtelen az elmult ev alatt a
kovetkezoket lattuk: Suttogo (Horse-whisperer), You've got mail (bocs,
nem emlekszem a magyar cimere), Edesek es mostohak (ennek meg az angol
cimere nem emlekszem, pedig nagyon elveztuk, hogy milyen szepen
beszelnek angolul), Sliding Doors, Good Will Hunting, Macskafogo :-)),
Az elet szep, tobb most nem is jut az eszembe. Meg hat most a Sztarom a
parom-at.


Nyulak,

> Tegnap fomusoridoben ment egy amerikai film, amelyet szo szerint
> forditottak. Marmint a cimet.

Koszonom az informaciot. :-)) Nagyon ritkan nezek tevet, (te've't, ba'r
teve't me'g ritkabban,) igy nem tunt fel ez sem.


Boglarka,

> Anna - Hogy tetszett a Notting Hill (Sztarom a parom)?
...
> Szeretem az ilyen kis konnyed
> filmeket. Sokat nevettem, kicsit sirtam is. Az nem tetszett, hogy
> a toloszekes no es ferje kivetelevel a fiu csaladjaban, ismeretsegi
> koreben mindenki olyan tul bugyuta volt. Engem egy ilyen tarsasag
> bizony elriasztana a potencialis szerelmemtol.

Nekunk is tetszett, helyenkent folyt a konnyem a nevetestol. Amit irsz
az ismeroseirol, tulajdonkepp azt hiszem igazad van, nekem fel se tunt.
Igaz, nem gondolkoztam el a filmen, konnyu szombat delutani csaladi
szorakozas volt csak, nem egy melyertelmu, komoly mondanivaloju film. De
ezt csak mentegetozeskeppen mondom! Tenyleg igazad van. De egyebkent
szerintem azt a not nem riasztotta volna el semmi, meg akarta szerezni a
fiut es kesz :-)) Ha az a lakas es lakotars nem riasztotta el az elso
percben :-))


Zita,

> En is fazos vagyok, ilyenkor mar veszem is elo a jo vastag frottirzoknit.
> Napkozben persze mezitlab maszkalok, ejszakara kell a zokni. :-)
> Olvastatok a Brunella Gasperini konyveket? Abban is ilyen lokott a mama :-)))

en ugyan nem maszkalok mezitlab napkozben sem, de a tobbiben magamra
ismerek. Ami a B. Gasperini konyveket illeti, volt egy par, ami nagyon
jo volt, aztan egy-ket eve megjelent egy folytatas, az szerintem
kifejezetten szornyu volt! Raadasul a harom gyerekbol egy eltunt
nyomtalanul. Sajnos a cimere nem emlekszem, de nagyon gyenge volt.


Lassan itt lesz a hetvege, jo hetveget mindenkinek, es jo idot is hozza!
Anna
+ - Rebeka + babakocsi + gyerekvallalas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok Otthonozok !

1. tema - Rebeka

Minden kedves erdeklodonek szeretnem elujsagolni, hogy Rebeka hetfon este
teljesen egyedul es onalloan elindult (szombaton lesz 9 honapos). A szobaban a
fal melletti padnal felallt, megfordult villantott egy mosolyt es lazan
begyalogolt a szoba kozepere. Aztan et?zt az este folyaman tobbszor is
megismetelte, olyan formaban is, hogy hasalasbol felguggolt, aztan egyszeruen
felallt es elindult (5-7 lepes). Egyebkent imadja a kacsakat (ha azt mondom
kacsa, o azt mondja: ha'p - fel szavakbol is megertjuk egymast). A kedvenc
idotoltese az, hogy megfogja az egyik kezemet es rohan (szo szerint !!)
korbe-korbe, mikozben brummog es berreg.

2. tema - Babakocsi

><Susie
><Nekem a haromfunkciosok tetszenek a legjobban, csak ahogy
><elnezegetem oket, mar sportkocsiva alakitva, valahogy olyan
><rovidnek tunik a labtartoja.
>Amig kicsi a gyerek nagyon jo a haromfunkcios, foleg mivel teli baba lesz.
>Viszont, ha mar ulni fog, nem tul szerencses, mert nem lehet bekotni, es
>neki sem mindig kenyelmes olyan magasrol nezelodni. Igaz, mi hasznaltunk
>porazt, de az sem volt szerintem olyan biztonsagos. Arrol meg nem is
>beszelve, hogy az autoba nagyon kenyelmetlen es nehezkes azt a nagy
>sportkocsit berakni. Mert akkor mar gyakrabban megy nagyobb utra az ember,
>de a kocsi melle nem sok minden fer mar. Gyakran latni most olyan
>babakocsikat, amelynel a melykocsiresz egyben babahordozo is. Ez sem tul
>praktikus, szegeny gyerek ki sem nyujtizkodhat kedvere a seta kozben.
>Mellesleg ezek az ulokek eleg olcson kaphatoak es nem sokaig kellenek.
>tehat vagy vesztek egy harom funkciosat, amit 6-7 honapos koraban
>lecsereltek egy ketfunkciosra, olyan sportkocsi amiben tud aludni is, vagy
>mar most veszel egy ketfunkciosat, lehetoleg nagykerekut, es konnyen
>osszecsukhatot.

Csatlakozom.

Nekunk egy lengyel haromfunkcios van (nagyon jol bevalt), de most akarunk venni
egy ketfunkciosat, mert a jelenlegi:
- nem rendelkezik "biztonsagi ovvel" (nem kotheto bele a gyerek)
- nincs labzsaka
- nagyon nehez es sok helyet foglal
- kezd szetesni (nem nagyon birja mar Rebeka sulyat), ami nem jo, mert a
mozeskosara nagyon jo es a kovetkezo csemeteknek meg akarjuk tartani.
- Rebeka nem birja ki benne 10 masodpercnel tovabb (sokszor addig sem)

3. tema - Gyerekvallalas

Andi:
>=======================================================
>Felado : [Austria]
>Temakor: legyen vagy ne legyen ( 30 sor )

>Honapok ota olvasom az Otthont, de ez az elso alkalom, hogy irok is bele.
>Eloszor is udvozlok Mindenkit.

Eloszor is szia.

>Szoval mind a ketten nagyon szeretnenk gyereket, a parom
>egyfolytaban azt hajtogatja, hogy o mar 27 eves es meg nincs gyereke. A
>csalad persze nagyon cseles, mert ok is orulnenek egy unokanak, de mindegyik
>azt hajtogatja, hogy fiatal vagyok meg, raerek meg, inkabb tanuljak, meg
>varjunk, amig nagyobb lakasunk lesz, stb. En pedig nem tudom, mit tegyek.

En aztan plane nem akarok beleszolni, de velemenyem szerint ez csak es kizarola
g
kettotok dontese, senkinek, meg a (leendo) nagyszuloknek sincs ebbe beleszolasa
.
Tudom, konnyu ezt mondani, meg ha az ember nem teljesen fuggetlen egy esetleges
sertodes miatt elvesztett szuloi segitseget sem szabad figyelmen kivul hagyni.
De ennek ellenere az a velemenyem: csak magadra es a parodra hallgass.
(Ha ram hallgatsz, azt teszel, amit akarsz. :-))

>Lehet, hogy fiatal vagyok, de ugy erzem, erettebb vagyok a koromnal es
>teljesen termeszetes dolognak tunik, hogy ha van gyerekem, egyaltalan nem
>riaszt a dolog,

Ezt roppant jo hallani, sajnos ritka manapsag az ilyen velemeny.

>pedig mostanaban sok kismama van a kornyezetemben, latom,
>milyen problemakkal kuszkodnek.

Sajnos ez igaz, mi sem vagyunk maskepp, de megeri. Nagyon megeri.

>De azt is be
>kell vallanom, hogy nem tudok nem odafigyelni az idosebbek intelmeire, hogy
>varjak. Szoval tanacstalan vagyok. Tudom, hogy sok gonddal es penzzel jar
>egy gyerek, mi pedig nem vagyunk gazdagok, tehat varnom kellene, de ha
>meglatok egy babat, elszorul a torkom. De ezt gondolom nem kell Nektek
>reszletezni, biztosan ateltetek mar ezt.

Lasd fentebb.

Es meg egy szemelyes elmeny. Amikor elhataroztuk, hogy gyereket vallalunk, meg
egyszobas alberletben laktunk ahova orultseg lett volna behozni egy babates
kilatasunk sem volt, hogy megfelelo lakhelyet talalunk. De biztunk es hittunk e
s
belevagtunk es turelmesek voltunk es a megfelelo idoben lett sajat lakasunk
("nemi" szuloi segitseggel). Es ez azota is igy megy. Mindig eloszor dontunk es
vallalunk, es azutan valahonnan megkapjuk azt, amire szuksegunk van a dontes
teljesitesehez.
Azert ehhez hozzatartozik, hogy mindketten hivo keresztenyek vagyunk, tehat nem
a "vakszerencseben" bizunk es nem a "veletlenben" hiszunk.

>Sziasztok

Ugyszinten

>Andi

Robi
+ - pelenkaszag (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Otthon-lako-tarsaim! :)

--> babakocsi /Susie/ <--
Szerintem mar nem lesz ra szuksegetek a gyerek 2 eves koraban. Mi 
rovid uton leszoktunk rola, amikor Lara mar stabilan ment, mert 
maceras kozlekedni vele. A vasarlasnal meg be lehet ultetni a gyereket 
a bevasarlokocsiba.

--> Praktika ujsag /Kriszta/ <--
Eleinte mindig megvettem, de aztan leszoktam rola. Valoban nagyon 
szinvonalas, sok jo otletet ad, de inkabb jo kezugyessegu embereknek. 
Amikor tobbsegben voltak az olyan otletek, amelyeket en nem tudtam 
megvalositani, barmennyire is kecsegteto volt az eredmeny, leszoktam 
rola. Fuggetlenul ettol, kituno az ujsag, csak en vagyok ugyetlen :( 
Persze azert idonkent belelapozok az ujsagosnal, mert akadnak konnyen 
megvalosithato otletek es jo mellekletek /pl. anno volt benne fuszertartora 
ragaszthato matrica. Raragasztgattam a fuszeres uvegeimre es nagyon 
szep, egyseges kepet kaptam, pedig nem egyformak az uvegcsek/.

--> halozsak <--
Csatlakozom Fruzsi velemenyehez. Nalunk soha nem volt halozsak. Lara 
kicsi koratol fogva egy takaroval aludt, amit lefekves elott megigazitottam. 
Persze reggelre nem volt rajta semmi, megsem fazott meg emiatt soha. 
Mostanaban mar magara huzza, ha felebred. Es meg csak fel sem kelt 
emiatt. Ha allandoan takargatnam, akkor nem lenne ennyire onallo. 
Szerintem szamos dologban tulzasokba esunk mi, szulok, amiben nem 
kellene. Igy megfosztjuk a gyereket attol az onallosagtol, amire nagyon 
buszke lehet. 
A Fejlodeslapokbol pont a 2 eves kor hianyzik /az a leghosszabb :)/, ahol 
szerepel az immunrendszer erositesere vonatkozo resz, amely egy 
TF-es tanulmany alapjan irodott. Igyekszem bescannelni.

--> iskolakezdes <--
Nem irigylem azokat a szuloket, akiknek elsos csemetejuk van a foallasuk 
mellett. Kivancsi lennek arra, hogyan tudjatok megallni a helyeteket 
munka utan az iskolapadban? :) 

--> jatszik a gyerek <--
Az a tapasztalatom, hogy nem szabad megzavarni a gyereket, amikor 
elmelyulten jatszik. Szuksege van erre az elmenyre, felfedez es 
tulajdonkeppen egyfolytaban tanul. Ha Lara szukseget erzi es hiv, akkor 
avatkozom csak bele a jatekaba. Mert ugye vannak dolgok, amiket 
egyedul nem is tudna jatszani. Ahol tobb gyerek van, ott a gyerekeknek 
is tekintettel kell lenniuk egymasra, de azt hiszem nagyon jol megtalaljak a 
kozos hangot. Sokat lehet tanulni egy ovodas koru gyerektol! :) Lasd "Mar 
az ovodaban megtanultam mindent, amit tudni erdemes" c. konyv :) 

--> "Tagra zart szemek" /Szilvi/ <--
Felkeltetted az erdeklodesemet. Annal is inkabb, mert Nicole Kidman a 
kedvenc szinesznom /a regebbi vita ellenere, meg mindig :)/ Mondjuk azt 
valtozatlanul nem ertem, hogy a gyonyoru gondor hajatol miert valt meg. 
Igy egy lett, a tucatszepsegek kozul :(

--> elektronikus alairas /Attila/ <--
Ez erdekelne egy kicsit bovebben. Valoban nem hamisithato? 

--> <--
Udv koreinkben :) Sajnos nem tudok erdemben segiteni a problematokon, 
csak egy kosza otletem van. Nem szabad kozponti kerdest csinalni az 
etkezesevel kapcsolatos problemakbol. Probaljatok megismertetni nehany 
sportaggal, amibol o valaszthat. Hatha a rendszeres mozgas hatasara 
"megjon az etvagya" es ez feledteti vele az egyertelmuen negativ korhazi 
elmenyeket.

--> Agni <--
> amikor mi meg lengen feloltozve aludtunk, ot mar alsoruha+pizsamaban 
> altattam, egy kicsit melege lehetett este elalvaskor, de utana pont jo volt, 
> nem kelett takargatni
Velemenyem szerint ez a tuloltoztetes is erdemenyezhet csokkent 
vedekezokepesseget a betegsegekkel szemben! Az edzettseg legfobb 
ismerve ugyanis az, hogy akkor sem lesz beteg az illeto, ha veletlenul alul 
van oltozve egy kicsit.

--> Andi / <--
Orulok, hogy ujabb taggal gyarapodott Otthonunk :) Nekem szemely 
szerint nem voltak a tiedhez hasonlo gondjaim, mivel paromat akkor meg 
nem ismertem. Csak azt tudom ajanlani, hogy az erveket es ellenerveket 
egy kepzeletbeli merleg serpenyojebe teve merlegelj es hallgass a 
szivedre! Nem a penz az elsodleges, hanem az a szeretet, amit adni 
tudtok a kicsinek. Teny azonban az is, hogy ha tovabbtanulasi celjaid 
vannak, akkor az gyerek mellett mar nehezebben valosithato meg. Nem 
konnyitettem meg a dolgodat igaz? :)

--> pelenka /Boglarka/ <--
> mar eredendoen van rajta aloe vera kence csik, ami megvedi a baba 
> boret, nem kell popsikenocs...
Kituno reklamfogas. Csak akkor kell kenni a baba popsijat, ha piros, 
normal esetben felesleges, mert nem levegozik a bor. Akkor meg minek a 
meregdraga pelenka?

--> Cintia <--
Ezt nevezem. Mennyi /regi/ uj tag :) Szia neked is.
> ikertesom 8 honapos csoppsege (Adam), aki mellesleg a keresztfiam, 
> a szemem fenye, es ha tehetem sokat vagyok vele...A masik 
> problemam az, hogy Adamom...
Latszik, hogy ikertestverek vagytok :)))

Szeretettel: Gabo
----------------------
http://www.yourwebhome.com/gabo --> frissites: 1999. október 9.
(korcsolya, gyereksarok, nemdohanyzo, linkek, szemelyes)
+ - Nyulak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Nyulak!

> R. Agnes ugy kertel enezest az agyonlovesert, hogy nem is kertel.
Nem is akartam elnezest kerni. Toletek szerintem nem kell, amiert
masokat akartam agyonlovetni, ok meg nem erdemlik meg, hogy
bocsanatot kerjek.

> Tovabba amig szegeny R. Anna volt az aldozat hallgattal. 
Irtam mar, hogy eddig nem olvastam el. Ugyanis nem mindig van
idom minden egyes betut elolvasni, es ha keves az idom, akkor
figyelmen kivul hagyon azokat a dolgokat, amik biztosan nem
nekem szolnak. Mivel Annanak cimeztetek, nem olvastam el,
csak amikor az en nevem is felmerult. Ezuton is elnezest kerek
Toletek is, meg Annatol is.

[csillag]

...mert kell egy hely, hol nem fáznak a csillagok,
mert kell egy hely, hol emlékünk majd élni fog,
mert kell egy hely, egy vonzás, melyhez tartozunk,
mert kell egy hely, hol néha másról álmodunk...

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS