Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX MOZAIK 441
Copyright (C) HIX
1995-03-14
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 DunaTv 13. heti musora - 95. marcius 27. - aprilis 2. (mind)  838 sor     (cikkei)
2 DunaTv 14. heti musora - 95. aprilis 3. - aprilis 9. (mind)  941 sor     (cikkei)

+ - DunaTv 13. heti musora - 95. marcius 27. - aprilis 2. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MOZAIK  DUNA TV musora 1995. marcius 27. - aprilis 2.         
******************************************************

           DUNA TV

 A DUNA TV adasa muholdrol egesz Europaban, Eszak-Afrikaban
 es a Kozel-Keleten veheto.
 Az adasidon kivul a monoszkop kepe alatt a Bartok radio
 hangja hallhato.

 A Duna Televizio Teletext adasa - a Dunatext - a nap 24
 orajan keresztul mukodik.

 #######################################################
 Parameterek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszog 184.2 fok
 Emelkedesi szog 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 #######################################################

 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
       H-1016 Hungary

 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772

 Telefonugyelet adas alatt: +36-1-267-6542

 #######################################################

       A Duna Televizio uj szolgaltatasa
       --------------------------------------
 A Duna Televizio nov. 9-tol a nezok kivansagara uj
 szolgaltatassal jelentkezik: ahol a Duna Televizio
 musorait fogni lehet -- vagyis egesz Europaban,
 Kozel-Keleten es Eszak-Afrikaban -- ott a Kossuth es
 Peto"fi radio musora is hallhato a kovetkezo
 vivo"frekvencia'kon:

 Kossuth radio: 7,02 MHz,
 Peto"fi radio: 7,38 MHz,
 A Duna Televizio hangvivo" frekvenciaja: 6,5 MHz

 #######################################################

 A musort a DunaTv musorszerkesztosegetol kapott anyag
 alapjan tesszuk kozze, 
 a parameterek a TV Kepujsagbol szarmaznak.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& Ekezetes szovegu musor a KFKI-GOPHER-ben elerheto  &
&   telnet sunserv.kfki.hu             &
&   login: gopher                  &
&   password: <ENTER>                &
&   13. menupont /kultura - oktatas/        &
&     2. menupont /DUNA/              &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 Jo TV-nezest!


1995. ma'rc. 27. he'tfo"
------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 PUFO'KA KALANDJAI /ism./  (13')
   Belga anima'cio's film
   Tiltott teru~let
14.25 GAZDAKO~R /ism./  (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Zala Simon Tibor. Rendezte: Vida Sa'ndor
15.10 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA   (28')
   XIII/2.: Zaire, Anga-Gaga Tongolo
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: Raoul Held. Zene: Osvaldo Montes
   Irta e's rendezte: Daniel Bertolino
   Sza'munkra egyszerre megu~tko~ze'st e's csoda'latot kiva'lto' 
   e'rdekesse'g, hogy az uralkodo'nak tizennyolc felese'ge e's 
   negyvenne'gy gyermeke van, ez azonban arrafele' a hagyoma'nybo'l 
   ko~vetkezo" terme'szetes dolog. Anga-Gaga Tongolo bo~lcsen vezeti
   ne'pe't, imma'ron harmincke't e've; ra'termettse'ge'nek bizonyite'ka 
   az a ha'zassa'gto~re's u~gye'ben hozott ite'lete is, amelynek a 
   sta'b tagjai is tanu'i lehettek.
15.40 CIMBORA - Tallo'zo' /ism./  (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
16.30 APRO'K TA'NCA   (19')
   De'l-duna'ntu'li ta'ncok
   Operato"r: Nagy Jo'zsef. Rendezte: Sik Ferenc

   SZINHA'ZI VILA'GNAP

17.00 BEKO~SZO~NTO", MU"SORISMERTETE'S  (5')
17.05 KERESZTUTAK  (45')
   A Kolibri Szinha'z Bors ne'ni c. elo"ada'sa'ro'l
   Tettene'rheto"-e a pillanat, mikor szinha'z e's ne'zo" u'tja 
   keresztezi egyma'st? Mikor szine'sz e's gyerek tala'lkozik 
   egyma'ssal, mikor felno"tt- e's gyereksorsok egy ro~pke ido"re 
   o~sszefono'dnak, mikor egy pillanatra mega'll az ido". Valo'sa'g
   ez vagy csak la'tszat, mint minden szinha'zban. A mu"sor 
   gyerekeknek e's felno"tteknek egyara'nt szo'l.
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Soo's Pe'ter
   Ko~zremu"ko~dnek: Molna'r Piroska, Nova'k Ja'nos e's a gyerekek.
17.45 Mese
   STAFLIK E'S SPAGETKA: A szinha'z  (7')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 Mu"sorismertete's, valamint a Vila'gnapra ke'szu~lt Kia'ltva'ny 
   fo~lolvasa'sa a stu'dio'bo'l
18.20 SPIRO' GYO~RGY: AZ IMPOSZTOR
   A kolozsva'ri A'llami Magyar Szinha'z elo"ada'sa ha'rom 
   felvona'sban:
   Rendezte: A'rkosi A'rpa'd.
   Fo"szereplo"k: A'cs Alajos, Biro' Jo'zsef, Boe'r Ferenc, Orosz 
   Lujza, Spolarics Andrea
   A Duna Televizio' munkata'rsai:
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Vezeto" operato"r: Sa'ra Bala'zs
   Rendezte: Nagy Katalin
   Spiro' Gyo~rgy Major Tama'snak aja'nlotta a darabot, melyet annak
   ideje'n maga'val Majorral a fo"szerepben be is mutatott a Katona 
   Jo'zsef Szinha'z. A kolozsva'riak lirai szenvede'lyu" elo"ada'sa 
   azt bizonyitja, hogy nemcsak a darab o~ro~ke'rve'nyu", de a 
   szinha'z maga is azza' va'lhat, jo'llehet a pillanatnak szo'l. A 
   mu'lt sza'zadi to~rte'net akkor indul, mikor az oroszok uralta 
   Vilna lengyel szinha'za'ba egy napon betoppan Lengyelorsza'g 
   legnagyobb szine'sze: Boguslawski, a mester...
   Az elo"ada's elso" szu~nete'ben : besze'lgete's a szinpadon.
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 A MA'SIK SZINHA'Z  (45')
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezo"-operato"r: De'r Andra's
   La'zado', furcsa, kivu~la'llo', kise'rleti, alternativ, hagyoma'ny-
   ellenes, ugyanakkor bizonyos szempontbo'l hagyoma'nyo"rzo". A 
   nemet monda's mu"ve'szete. Ez lenne a "ma'sik szinha'z"? 
   Sza'nde'ka szerint valami ilyesmi. Ugyanakkor maga'ban rejti 
   azt a bizarr ellentmonda'st is, hogy a tradiciona'lis, 
   hivatalos szinha'zra nem mindig ko~nnyu", nem mindig lehet, 
   nem mindig kell nemet mondani.
22.00 HATA'SVADA'SZOK /1982./  (97')
   Magyar ja'te'kfilm
   Zene: Do~me Zsolt. Operato"r: Szalai Andra's. 
   Rendezte: Szurdi Miklo's
   Szereplo"k: Szaka'csi Sa'ndor, Udvaros Dorottya, Linka Gyo~rgy, 
   To~reky Zsuzsa
   Egy vide'ki szinha'z fiatal, tehetse'ges rendezo"je, A'da'm zene's 
   darab bemutato'ja'ra ke'szu~l, minden lelkesede's ne'lku~l. A 
   ta'rsulat tagjai, ha e'ppen nem ja'tszanak vagy "ta'jolnak", 
   szoka'sos e'letu~ket e'lik a szine'szha'zban vagy a klubban. 
   A rendezo" egy este ido"s iro'bara'tja't hallja nyilatkozni a 
   televizio'ban arro'l, hogy dra'ma'ja'nak pro'ba'i ma'r java'ban 
   folynak A'da'me'k szinha'za'ban. Ma'snap az is kideru~l, az iro' 
   hala'los beteg, s utolso' kiva'nsa'ga, hogy megne'zhesse a pro'ba't.
23.40 VERS  (3')
   Peto"fi Sa'ndor: Leve'l egy szine'sz bara'tomhoz
   Elmondja: Papp Ja'nos
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 28. kedd
---------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 VA'LTO'  /ism./   (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt
15.00 TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN  (22')
   Kapd el az egeret ; Droopy, a ho"s lovag
15.20 E'LETU~NKET E'S VE'RU~NKET A GYO"ZELEME'RT  XIV/7. (30')
   Angol sportto~rte'neti sorozat
   Operato"r: Chris Openshow
15.50 E'SZAK A'LLATVILA'GA'BAN   (24')
   XXVI/25.: A va'ndorso'lyom
   Finn terme'szetfilm-sorozat
   Rendezte: Tapani Korkolainen
   Az erdo"ben e'lo" a'llatok egyik lehetse'ges csoportosita'sa: 
   ragadozo'k vagy a'ldozatok. A va'ndorso'lyom az elo"bbihez 
   tartozik. A film azt vizsga'lja hogyan, milyen mennyise'gben 
   jut ta'pla'le'khoz a ku~lo~nleges mada'r.
16.15 A II. VILA'GHA'BORU'  (52')
   XXVI/10.: Farkasfalka
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: Neal Acherson. Operato"r: Mike Fash, Frank Hodge, Peter Lang
   Rendezte: David Elstein
   Winston Churchill, aki zsenia'lisan la'tta a't a ha'boru' legto~bb 
   le'nyegi ke'rde'se't, tiszta'ban volt vele, hogy a Szo~vetse'gesek 
   sza'ma'ra az Atlanti-o'cea'non do"l el a ha'boru' kimenetele. Ne'met 
   oldalon hasonlo'ke'ppen ve'lekedett ma'r jo'val kora'bban Karl
   Doenitz is, a hadero"nem egyik vezeto"je, aki figyelmeztette 
   Hitlert: ez a ha'boru' a tengereken e's az o'cea'nokon nem a 
   csatahajo'k viadala lesz, az az ido" ma'r elmu'lt. Ne'metorsza'g 
   farkascsapataiban bizhat: a tengeralattja'ro'kban...
17.05 OTTHON  (30')
   Csala'di magazin
   Operato"r: Czabarka Pe'ter. Szerkeszto": Juha'sz Judit
   Rendezte: Pa'sztory Ja'nos
   Menede'k sasfio'ka'nak e's o~regnek... Rego"czy atya isme't 
   e'pitkezik. Gazdae'let - csala'di farmon. Szemmu"te'tre va'rva. 
   Ko~zo~sse'gi iskola Be'ka'smegyeren. "Vado'cba ro'zsa't oltani..."
   - pedago'gusportre'
17.40 Mese
   LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Olympia'ban  (10')
   TOM E'S JERRY: A furulya's macska   (8')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 A MAGYAR KABARE' LEVELEZO" TAGJA  (91')
   Rejto" Jeno" estje
   A Magyar kabare' levelezo" tagja
   Rendezte: Ba'nki Iva'n
   Ko~zremu"ko~dik: Haumann Pe'ter, Kern Andra's, Ba'nsa'gi Ildiko', 
   Miko' Istva'n, Szombathy Gyula
   Rejto" Jeno" - ko~zismertebb neve'n P. Howard - ezu'ttal mint 
   kabare'jelenetek iro'ja mutakozik be. Az o~sszea'llita's sora'n 
   kibontakozik a pa'lyake'p egy keve'sbe' ko~zismert teru~lete, amely 
   a humor egy ma'sik, nem perife'ria'lis vila'ga't rajzolja ki.
19.45 VARSO' E'PITE'SZETE  X/2.  (10')
   Rendezte: Anna Gatuszko
20.00 GAZDAKO~R  (45')
   Magazinnmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Papp Ferenc. Mu"sorvezeto": Dr.Gyo"rffy Sa'ndor
   "Beleestem, mint Pila'tus a credo'ba" - a ve'letlen csina'lta 
   va'llalkozo'k nyoma'ba eredtu~nk a Ka'rpa't-medence orsza'gaiban. 
   Magazinmu"sorunkban gazdaportre't la'thatnak Erde'lybo"l,
   agra'rhireket hallanak a Ka'rpa't-medence'bo"l, lesz Kerti Patika 
   e's a tavaszelo"i gazdateendo"kro"l ke'szu~lt blokk.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 A MAGA'NYOSSA'G VARA'ZSLO'JA  (1988. - ism. - 106')
   Amerikai ja'te'kfilm
   John Nichols rege'nye alapja'n irta Nancy Carson
   Zene: Michel Colombier. Operato"r: Richard Bowen. 
   Rendezte: Jenny Bowen
   Szereplo"k: Lukas Haas, Lea Thompson, John Randolph, Arme 
   Pitoniak, Dylan Baker, Lance Guest
   Ha'boru' van. Az apa'k a fronton, a fiu'k egyedu~l maradnak. A 12
   e'ves Wendall is nagyszu~leihez keru~l, amikor apja bevonul, de 
   furcsa, za'rko'zott magatarta'ssal, goromba elutasita'ssal 
   pro'ba'lja a ku~lvila'got kiza'rni e'lete'bo"l. Maga'ra ero"l-
   tetett pa'nce'lja azonban megto~rik, amikor a ha'boru' e'rzete 
   me'g a frontokto'l ta'voli amerikai kisva'rosba is beko~lto~zik...
   /A gyermek fo"szereplo"t, Lukas Haast a A kis szemtanu' cimu" 
   filmbo"l ismerheti a ko~zo~nse'g./
23.00 MOZGO' KE'P /ism./  (30')
   Filmmagazin
   Szerkeszto": Po~ro~s Ge'za. Rendezte: Buglya Sa'ndor
23.30 VERS (5')
   Sa'rga a'spiskigyo'
   Elmondja: Bala'zs E'va
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 29. szerda
------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 SZIPPANCSOK  (22')
   Belga anima'cio's film
   Szippancs a jo~vo"be ; Ficsu'r szippolija
14.35 OKAVANGO, A VADON SZIVE  XIII/9.  (49')
   Gibralta'ri filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Terence Winter. Zene: Julian Laxton
   Operato"r: Hans Kuhle. Rendezte: Mark Roper
   Fo"szerepben: Steve Kanaly, Sandor Smit, Wayne Crawford, Michele 
   Scarabelli
   Ho"se'g Okavango'ban, melynek elviselhetetlense'ge'hez hozza'ado'dik 
   me'g ne'ha'ny eseme'ny, to~bbek ko~zo~tt feltu"nik Kimberley 
   e'desanyja, aki 18 e'v hollywood-i filmeze's miatt ez ida'ig nem 
   tala'lkozott a la'nya'val. E'rtheto", ha most a la'nya viselkedik 
   vele kisse' hu"vo~sen. Azta'n feltu"nik Bill Harrison is, akinek 
   megint ku~lo~n to~rte'nete van...
15.25 IGY E'LU~NK MI...- A NEVELO"OTTHONBAN /ism./ (30')
   Az Oroszla'nyi Va'rosi TV dokumentumfilmje
   Ke'szitette'k: Gombko~to" Lajos, Kondor Ferencne', U'jsza'szi Tibor
   Az a'llami gondozott gyerekek sorsa't mutatja be a film.
15.55 HONTHY HANNA /ism./  (57')
   Portre'film
   Szerkeszto": Ke'kesi Zsolt. Operato"r: Kira'ly Pe'ter
   Ilyen tehetse'gek csak sza'z e'vben egyszer szu~letnek... az operett 
   is saja'tos helyzetben volt Magyarorsza'gon az o" ideje'ben - 
   mondja a riporter, Ra'tonyi Ro'bert a filmben - mert egyedu~l 
   csak a ko~zo~nse'g szerette. Te'ny, hogy igen keve's filmfelve'tel 
   ke'szu~lt Honthy Hanna elo"ada'sairo'l, szerepeiro"l. Az o~ssze-
   a'llita's ennek po'tla'sa'ra va'llalkozott.
16.50 E'SZAK A'LLATVILA'GA'BAN  (23')
   XVI/26.: A skandina'v hattyu'
   Finn terme'szetfilm-sorozat
   Rendezte: Veikko Korkolainen
   Ez a nagytestu", ku~lo~no~sen o'vatos a'llat a finnek nemzeti 
   jelke'pe. Vada'szata't ma ma'r szigoru' to~rve'nyek szaba'lyozza'k.
   Ko~lto~zo"mada'r, amely csak az e'vnek bizonyos szaka't to~lti az 
   e'szaki vadonban.
17.15 MUZZY COMES BACK  XX/5.  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.20 THIS IS THE WAY  40/25.  (20')
   Tanit: Jilly Viktor
   Operato"r: Horva'th Tama's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Elke'pzelju~k, majd ne'ha'ny rajzon meg is ne'zzu~k, mit csina'l 
   reggelente Corvax. Megtanulunk ne'ha'ny gyakori va'laszt a How many? 
   e's How much? ke'rde'sre, majd vende'gse'gbe megyu~nk, ahol 
   va'laszthatunk, mivel ke'rju~k a vajaskenyeret: kechuppal,
   musta'rral vagy majone'zzel.
17.40 Mese
   STAFLIK E'S SPAGETKA: A dada  (7')
   MESE'K A NAGYVILA'GBO'L: A va'rosi e's a mezei ege'r  (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 PACSIRTA  /1963./  (97')
   Magyar filmdra'ma
   Kosztola'nyi Dezso" rege'nye'bo"l irta Huszty Tama's
   Zene: Farkas Ferenc. Operato"r: Ille's Gyo~rgy
   Rendezte: Rano'dy La'szlo'
   Szereplo"k: Pa'ger Antal, Tolnay Kla'ri, Nagy Anna, Latinovits 
   Zolta'n, To~ro"csik Mari, Bara Margit, Greguss Zolta'n, Bessenyei 
   Ferenc, Darvas Iva'n, Kiss Ferenc, Go'zon Gyula, Go~rbe Ja'nos
   Vajkaye'k hosszu' e'vek o'ta go~rcso~sen reme'nykednek abban, hogy 
   szerencse'tlen, csu'f la'nyuk ve'gre megtala'lja ta'rsa't s a 
   boldogsa'got. Most is aze'rt ku~ldik el Pacsirta't ne'ha'ny napra a 
   rokonokhoz, hogy bemutassa'k a ha'romgyermekes, o~zvegy ispa'nnak.
   A maga'ra maradt ha'zaspa'r isme't o~sszetala'lkozik a re'gi 
   bara'tokkal. Szinha'zba is elmennek, ahol ma'r e'vek o'ta nem 
   ja'rtak, mert Pacsirta nem birja a szinha'zszagot. Az elo"ada's 
   uta'n Vajkayt meghivja a kaszino'ba hajdani asztalta'rsasa'ga. Az 
   ido"s ember, aki ma'r e'vek o'ta lemondott mindenro"l, most 
   a'tmulatja az e'jszaka't, s hajnalban, a keseru" kijo'zanoda's 
   pillanataiban elo"szo~r ne'z szembe a maga e's felese'ge elrontott
   e'lete'vel, la'nyuke'rt fela'ldozott, elvesztett boldogsa'gukkal.
20.00 RE'GIO'K  (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'sita'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l. Ottani filmesek, video'sok tudo'sitanak gond-
   jaikro'l, mindennapjaikro'l. Teha't filmek Erde'lybo"l, 
   Vajdasa'gbo'l, Felvide'kro"l, Ka'rpa'talja'ro'l e's 
   Szlove'nia'bo'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- a nap interju'ja (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 KOSZTOLA'NYI DEZSO"  (73')
   Irodalmi o~sszea'llita's
   Szerkeszto": Bihari Sa'ndor. Operato"r: Rozsnyai Alada'r.
   Rendezte: Dobray Gyo~rgy
   Ko~zremu"ko~dik: Latinovits Zolta'n, Polo'nyi Gyo~ngyi, La'nyi 
   Hedda, valamint visszaemle'keze'seivel: Karinthy Ferenc, Hatvany 
   Lajosne', Illye's Gyula, Keresztu'ry Dezso", Vas Istva'n, Zelk 
   Zolta'n
22.25 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA /ism./  (27')
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   XIII/2.: Zaire, Anga-Gaga Tongolo
   Operato"r: Raoul Held. Zene: Osvaldo Montes
   Irta e's rendezte: Daniel Bertolino
22.50 VERS  (3')
   Kosztola'nyi Dezso": E'letre hala'lra
   Elmondja: Ba'lint Andra's
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 30. csu~to~rto~k
-----------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HIRADO'K  /ism./  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.30 Mura'ti Lili filmjei:
   KE'SO"    (83')
   Magyar film
   Operato"r: Eiben Istva'n. Forgato'ko~nyviro'-rendezo": Daro'czy 
   Jo'zsef
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Bulla Elma, Mura'ti Lili, Sa'rdy Ja'nos
   Tama'ssy Pe'ter vila'ghiru" sebe'szprofesszor, sok emberi e'let 
   megmento"je szerelmes. Nem tud va'lasztani felese'ge, a mege'rto" 
   orvosno" e's a suga'rzo'an sze'p, tehetse'ges szine'szno" ko~zo~tt, 
   eze'rt egy harmadik megolda'st keres...
15.50 STAN E'S PAN AZ IDEGENLE'GIO'BAN   /1939./  (68')
   Amerikai vigja'te'k
   Rendezte: A. Edward Sutherland
   Fo"szerepben: Stan Laurel e's Oliver Hardy
   Egy szivtelen pa'rizsi diva kikosarazza a jovia'lis Pant, aki 
   ba'nata'ban nekirohan a Szajna'nak. Szerencse're Stan e'szne'l van 
   e's la'tszo'lag sikeru~l megmentenie a helyzetet, igy keru~lnek 
   az idegenle'gio'ba. Pant azonban megsza'llottan vonzza a 
   reinkarna'cio': ma'r eljegyezte maga't a hala'llal.
17.00 KERTGAZDA   (20')
   Kerte'szeti magazin
   Szerkeszto": Komisza'r Lajos
   O~tletcsokor hajtato'knak, pala'ntanevelo"knek. Hata'rontu'li 
   ko~rke'p arro'l, hogy "Ki mint vet..." Pala'nta'za'si praktika'k.
   Lombelo"zo" vira'gok.
17.30 Mese
   PUMUKLI KALANDJAI: Pumukli e's a macska  (24')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADo'  (15')
18.15 A PE'NZNYELO" (1986 - ism. - 87')
   Amerikai filmvigja'te'k
   Forgato'ko~nyv: David Giler. Zene: Michel Colombier
   Operato"r: Gordon Willis. Rendezte: Richard Benjamin
   Szereplo"k: Tom Hanks, Shelley Long
   Egy re'gi ha'z megve'tele'ne'l sza'mitani lehet ne'ha'ny prob-
   le'ma'ra. A lelkes fiatal pa'r azonban nem sejtette, hogy egy 
   ka'rtyava'r a ha'zhoz ke'pest atombiztos bu'vo'hely. A lide'rc-
   nyoma'st, amit az ingatlanko~zvetito" ha'znak nevezett, 
   megpro'ba'lja'k rendbe hozni.
19.40 VARSO' E'PITE'SZETE  3.  (10')
   Rendezte: Anna Gatuszko
20.00 VA'LTO'  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 TIZPARANTCSOLAT  /1988./  (55')
   VII. parancsolat: "Ne lopj!"
   Lengyel filmdra'ma
   Forgato'ko~nyv: Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski
   Zene: Zbigniew Preisner. Operato"r: Dariusz Kuc
   Rendezte: Krzysztof Kieslowski
   Szereplo"k: Anna Polony, Maja Barelkowska, Wladyslaw Kowalski,
   Boguslaw Linda
   Majka e's Anka testve'rke'nt no"nek fel, a ku~lvila'g nem tudja,
   hogy a hate'ves kisla'ny Majka la'nya, aki 16 e'vesen szu~lte meg 
   o"t. E'desanyja akkor a saja't neve're iratta, saja'tjake'nt 
   nevelte a gyermeket.
22.10 A II. VILA'GIHA'BORU' /ism./  (52')
   XXI/10.: Farkasfalka
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: Neal Acherson. Operato"r: Mike Fash, Frank Hodge, Peter Lang
   Rendezte: David Elstein
23.00 VERS  (2')
   Nagy La'szlo': Katonalovak
   Elmondja: Reviczky Ga'bor
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. ma'rc. 31. pe'ntek
------------------------
08.00-14.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
14.00 LAPOZO'  (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 RE'GIO'K  /ism./ (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's  
15.00 REGINA RE'VBE E'R  (52')
   X/9.: A'rapa'ly
   Ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza. Operato"r: Reginald Naumann, Erich 
   Krenek, Veit Schloemp. Zene: Michael Ru~ggeberg
   Rendezte: Bernd Fischerauer
   Szereplo"k: Katja Riemann, Mark Kuhn, Serge Avedikian, Karin 
   Kienzer
   Az elo"zo" re'sz tartalma'bo'l:
   Regina megint modellke'nt akar munka't va'llalni, de u'jdonsu~lt 
   fe'rje ezt ellenzi. Az o~reg fe'nyke'pe'szmester su'lyos beteg 
   lesz, Regina e'rtesiti erro"l Ja'nost, ke'rve, la'togassa meg 
   mestere't Mu~nchenben. Martin, az u'jja'vara'zsolt sza'lloda 
   vezeto"je, nyito'u~nnepse'get tart. Ekkor tudja meg, hogy Regina 
   gyermeket va'r.
15.50 ZENEI PILLANATOK  (3')
   Ondes martenot
   Kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Alain Rondeau
15.55 KINCSKERESE'SBEN A BU~KK LA'BA'NA'L  (23')
   Besze'lgete's Dr. Barsi Erno" ne'prajzkutato'val
   Rendezo"-operato"r: Dr. Nagy Jo'zsef
   Dr. Barsi Erno" tana'r, teolo'gus, hegedu"mu"ve'sz e's ne'prajz-
   kutato' egyszeme'lyben. Ka'ntortanito' fiake'nt la'tta meg a 
   napvila'got Sa'ly ko~zse'gben. U'tja a sa'rospataki kolle'giumon 
   a't a Zeneakade'mia hegedu" tanszaka'ig vezetett, ahol Koda'ly e's 
   Barto'k tanitva'nya volt. Tana'ri e's lelke'szi munka'ja mellett 
   e'lete't a ne'prajzi kutata'snak szentelte. Felese'ge'vel to~bb 
   mint 2000 falusi hangversenyt adott. Vallja, hogy kultu'ra'nk 
   a ne'pi e's az euro'pai kultu'ra egyse'ge'n alapul.
16.15 MU"-TEREM-TE'S /ism./ (45')
   Ke'pzo"mu"ve'szeti magazin
   Szerkeszto": Nagy T. Katalin
17.00 TA'NC  (10')
   Magyar ro~vidfilm
   Operato"r: Pados Gyula. Rendezte: Mispa'l Attila
17.10 MUZZY COMES BACK  XX/5. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.15 THIS IS THE WAY  40/25. /ism./  (20')
   Tanit: Jilly Viktor
   Operato"r: Horva'th Tama's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Ko~zremu"ko~dnek a Fazekas Miha'ly Fo"va'rosi Gyakorlo'iskola 
   tanulo'i.
17.40 Mese
   VIGYA'ZAT FIU'K!:...sorompo'!   (7')
   SZUTYI A KIS KE'ME'NYSEPRO": A vara'zskalap  (6')
17.55 Mu"sorismertete's   (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 FA'KLYA'K  III/3.  (58')
   Sve'd filmdra'ma
   Forgato'ko~nyv: Bjo~rn Runeborg. Zene: Sven David Sandstro~m
   Operato"r: John O. Olsson. Rendezte: A'ke Sandgren
   Fo"szerepben: Julius Magnusson, Viveka Seldahl, Sven Wollter
   Krakan sza'ma'ra egyre a'ttekinthetetlenebbe' va'lik a fa'klya'sok 
   kile'te e's szerepu~k a gyilkossa'gokban, de anyja ko~zre-
   mu"ko~de'se abban, hogy felfedi neki apja szeme'lye't, o~nke'n-
   telenu~l a gyilkos nyoma'ra tereli a figyelme't. Nyomon van, 
   e'rzi, de a megolda'sig me'g neki is sza'mtalan va'ratlan 
   meglepete'sben lesz re'sze.
19.15 25 E'V 25 PERCBEN  (25')
   Dokumentumfilm az U'jvide'ki Televizio'ro'l
   Operato"r: Nikola Sekeric, Slobodan Savic, Benyo' Miha'ly
   Szerkeszto"-rendezo": Bodzsoni Istva'n, Monostori Ka'roly
19.40 FOLKFESZTIVA'L SZENTBE'KKA'LLA'N  II.  (19')
   Interfolk '94
   Ko~zremu"ko~dnek: Me'ta Egyu~ttes, Terno Tra'jo, Csik Egyu~ttes,
   Te'ka Egyu~ttes, Me'z Egyu~ttes
   Rendezte: Szomjas Gyo~rgy
20.00 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN   (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 SZO~KE'S A HALA'L ELO"L  /1980./  (103')
   Francia bu"nu~gyi film
   Zene: Olivier Dassault. Operato"r: Jean-Paul Schwartz, Yves Agostini
   Irta e's rendezte: Jose Giovanni
   Szereplo"k: Annie Girardot, Claude Brasseur, Bruno Cremer, 
   Jacques Perrin
   Remek francia szine'sz-pa'ros teszi izgalmassa' a bu~nu~gyi 
   to~rte'netet. Ezu'ttal a to~rve'ny ke't oldala'n a'llnak: Girardot 
   u~gyve'dno", Claude Brasseur pedig az u~gyfele, aki ellen az 
   ite'let igazsa'gtalan, jogero"s e's hala'los. Az u~gyve'dno" 
   mindent elko~vet a va'dlotte'rt, akire guillotine va'r.
22.55 VERS  (2')
   Szabo' Lo"rinc: Valami fa'j
   Elmondja: So'lyom Ildiko'
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 1. szombat
----------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 SLAPAJ    (22')
   Pepe pici proble'ma'ja ; Ruha teszi a kutya't
09.25 NYELVE'DESANYA'NK  /ism./ (30')
   Helyes ira's, helyesira's
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gi. Rendezte: Sipos Andra's
10.00 MUZZY COMES BACK  XX/5. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
10.05 THIS IS THE WAY  40/25. /ism./  (20')
   Tanit: Jilly Viktor
   Operato"r: Horva'th Tama's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo" : Lo"rincz Zsuzsa
   Ko~zremu"ko~dnek a Fazekas Miha'ly Fo"va'rosi Gyakorlo'iskola 
   tanulo'i.
10.25 KIMBA, A FEHE'R OROSZLA'N  52/3.  (22')
   Japa'n rajzfilm
   Forgato'ko~nyv: Ardwight Chamberlain. Zene: Ted King
   Operato"r: Will Am Smith. Rendezte: John Rust
10.45 A PRE'RI PACSIRTA'JA  (11')
   Magyar anima'cio's film
   Rendezte: Dargay Attila
   Amikor a coltokna'l e's az india'nok nyilaina'l is hathato'sabb 
   fegyver van az utazo' keze'ben...
10.55 KEREKEK E'S LE'PE'SEK  XXVI/24.  (44')
   A Ra'ko'cziak fo~ldje'n
   Ismeretterjeszto" sorozat
   Operato"r: Stenszky Gyula, Szabados Tama's
   Rendezte: Gyenes Ka'roly
   A rute'nok lakta Komlo'ska'ro'l indulunk gyalogosan az 
   Erdo"horva'ti-Mogyoro'ska-Fo'ny-Rege'c u'tvonalon.
11.40 PLETYKA DE'LUTA'NJA  /1965./  (17')
   Magyar ismeretterjeszto" kisfilm
   Rendezo"-operato"r: Homoki Nagy Is1va'n
   Pletyka, a kis tacsko' gazda'ja uta'n viszi az otthon felejtett 
   ta'vcso~vet, s ko~zben ku~lo~nbo~zo" kalandokat e'l a't.
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 AMEDDIG A HARANG SZO'L   (11')
   A malome'pito" -- Ma'trafu~red
   Operato"r: Bucsek Tibor. Rendezte: Erde'lyi Ja'nos, Zsigmond Dezso"
12.15 BIBLIAI TO~RTE'NETEK   (13')
   XII/8.: Ille's e's a Baa'l pro'fe'ta'i
   Ko~zremu"ko~dik: David Wisner
   Ke'szitette a Moody Bibliai Inte'zet, Chicago
12.25 A MEGSEBZETT BOLYGO'  (28')
   XIII/7.: Ahol a sivatag u'jra zo~ldu~l
   Ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Ra'cz Ga'bor
   Az India'ban e's Tu~rkme'nia'ban ke'szu~lt film azokat a meg-
   olda'sokat ismerteti, amelyeket e'vtizedek o'ta sikeresen 
   alkalmaznak a sivatagok te'rho'dita'sa'nak megakada'lyoza'sa'ra.
12.55 SU~SU~, A SA'RKA'NY KALANDJAI   (27')
   VIII/4.: Su~su~, a rettento"
   Forgato'ko~nyviro': Csuka's Istva'n. Zene: Bergendy Istva'n
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Szabo' Attila
   A va'rbe'liek szu~reti mulatsa'gra mennek, csak Su~su~ e's a 
   kira'lyfi marad otthon. Ezt az alkalmat haszna'lja fel Torzonborz 
   kira'ly a ta'mada'sra. Ve'gu~l Su~su~e'k gyo"znek.
13.20 RADIR (34')
   IV/4.: O~ngo'l
   Vitamu"sor fiataloknak
   Vitavezeto": Ro'zsa Pe'ter. Vezeto" operato"r: Haraszti Zsolt
   Rendezte: Pe'terffy Andra's
   Misi szu~lei mege'rkeznek a nagy euro'pai nyarala'sbo'l e's 
   mege'rkezik csomagja is bara'tja, Jo'ska jo'volta'bo'l. Misit 
   nagyon ba'ntja, hogy cserbenhagyta o"t, eze'rt megpro'ba'lja 
   isme't felvenni vele a kapcsolatot. Mikor Jo'ska csala'dja'ban 
   komoly konfliktust e'szlel, puszta'n jo'sza'nde'kbo'l megpro'ba'l 
   segiteni. Jo'ska'e'k ebbo"l azonban nem ke'rnek, legala'bbis ilyen 
   mo'don nem.
14.00 LAPOZO'   (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN /ism./   (45')
   Szerkeszto": Balogh Ju'lia           
15.00 CIMBORA -- Tallo'zo'  (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. Rendezte: Kardos Ferenc
   Ma Go~ro~gorsza'gba la'togatunk, Athe'nba e's a titokzatos 
   Kre'ta'ra.
15.50 Mu"soraja'nlat  (5')
16.00 Mura'ti Lili filmjei:
   KE'SO"  /ism./   (83')
   Magyar film
   Operato"r: Eiben Istva'n. Irta e's rendezte: Daro'czy Jo'zsef
   Szereplo"k: Ja'vor Pa'l, Bulla Elma, Mura'ti Lili, Sa'rdy Ja'nos
17.30 Mese
   TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN  (22')
   Cleopa'ci ; Farkasfalvi Frankenstein
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 AZ E'DEN O~SVE'NYEI  (120')
   Angol-ausztra'l ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Denise Morgan. Zene: Martin Armiger
   Operato"r: Ellery Ryan. Rendezte: Renny Rye
   Fo"szerepben: Jason Connery, Josephine Byrnes, Richard Wilson
   A vadrege'nyes csendes-o'cea'ni szigetre, az angol kolo'nia'hoz 
   fiatal szakorvos e'rkezik, s a jo'ke'pu", jellemes fe'rfi azonnal 
   a no"k ba'lva'nya lesz. A sziget o"slako'i is hamarosan meg-
   kedvelik, hiszen o~nzetlenu~l a'polja betegeiket, a'm amikor 
   szerelembe esik fiatal uralkodo'no"ju~kkel, ne'ha'nyan szigoru' 
   megtorlo' inte'zkede'seket ko~vetelnek.
20.15 AZ EMBERISE'G KALANDJA  (43')
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   XIII/1. re'sz: Egy szalmakalapos fe'rfi
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   Alberto Oliveras spanyol antropolo'gus-riporter most ko~vetkezo"
   sorozata'ban vila'gko~ru~li felfedezo"u'tra invita'l bennu~nket. 
   Az elso" epizo'dban Bombaybe la'togatunk, korunk Ba'bele'be, ahol 
   az elke'peszto" szege'nyse'g e's a me'rhetetlen gazdagsa'g 
   be'ke'sen megfe'r egyma's mellett, hiszen India ne'pei szila'rdan 
   hisznek isteneikben, s mintegy melle'kesen kezelik mindennapi 
   mege'lhete'si gondjaikat.
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 B. B. KING KONCERT RICK MULATO'JA'BAN   (43')
   Amerikai koncertfilm
   Rendezte: Miles Kidder
   "E'n valahogy u'gy gondolok a bluesra, ahogy ma's ember a 
   szerelemre gondol, de a blues persze mindenkinek ma'st jelent.
   Sza'momra a blues az e'let. Az e'let, ahogy a mu'ltban e'ltu~k, az 
   e'let, ahogy ma e'lju~k e's az elko~vetkezo" e'letu~nk is. Mert ez 
   a zene szo'l a szerelemro"l, szo'l a gazdasa'gro'l e's mindenro"l, 
   ami az emberise'ggel to~rte'nik. A blues re'sze az e'letemnek." 
   (B. B. King)
21.55 E'JSZAKAI ROHANA'S  /1988./  (121')
   Amerikai ja'te'kfilm
   Rendezte: Martin Brest
   Fo"szereplo": Robert De Niro
   Fo"ho"su~nk megbizata'st kap egy szabadla'bon le'vo", 15 millio't 
   sikkaszto' ko~nyvelo" bekise're'se're. Munka'ja't nemcsak a 
   meglopott maffiaveze'r banda'ja, az F.B.I, hanem me'g saja't 
   megbizo'ja is akada'lyozza. E's hosszu' az u't... A ku~lo~nben 
   csak ne'gyo'ra's repu~lo"u't to~bbnapos, orsza'gos hajsza'va' 
   va'ltozik.
   /Csak felno"tt ne'zo"inknek!/
23.55 VERS   (3')
   Pa'll Lajos: E se ta'nc?
   Elmondja: Nemes Levente
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 2. vasa'rnap
------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 BENJI  (22')
   Az aranyba'nya
   Amerikai ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Len Jauson, Chuck Menville
   Operato"r: Jarry Callaway. Rendezte: Joe Camp
   Fo"szereplo": Chris Burton
   Yubi e's bara'tai egy farmerne'l hu'zo'dnak meg, aki szinte'n 
   "fo~ldo~nkivu~li". A farmer elku~ldi Yubi u~ldo~zo"it, de azt 
   tana'csolja a fiu'nak, hogy meneku~ljenek. A herceg megjavitja 
   a farmer u"rhajo'ja't.
09.25 POPEYE  (23')
   Amerikai rajzfilmsorozat
   A mesebeli ba'lna ; Oliv nagy napja
10.00 SPORTKE'PEK   (120')
   (heti o~sszefoglalo')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo~rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 NO'TASZO'  (21')
   Csa'rda'k e's csa'rda'sne'k
   Rendezte: Koltay Bea'ta
   Ko~zremu"ko~dnek: Dombi Istva'n, Gaa'l Ga'bor, Solti Ka'roly, e's 
   De'ki Lakatos Sa'ndor ne'pizenekara
12.25 REGINA RE'VBE E'R  /ism./  (52')
   X/9.: A'rapa'ly
   Ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza. Operato"r: Reginald Naumann, Erich 
   Krenek, Veit Schloemp. Zene: Michael Ru~ggeberg
   Rendezte: Bernd Fischerauer
13.15 INTO"KO~NYVEM TO~RTE'NETE  (64')
   Magyar ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Nagy Katalin. Operato"r: Dobay Sa'ndor
   Rendezte: Katkics Ilona
   Szereplo"k: Bessenyei Ferenc, Szemes Mari, Bulla Elma, Nagy 
   Eleono'ra, Benko" Pe'ter
   A jo'l tanulo' Melinda egyre to~bb into"t hoz haza az iskola'bo'l.
   Lelki vila'ga't az zavarta meg, hogy o~zvegy e'desanyja isme't 
   fe'rjhez megy. A kamaszla'ny e'rzelmi viharait, ellena'lla'sait,
   majd az u'j apa'hoz vezeto" u'tja'nak megtala'la'sa't mutatja be a 
   film.
14.20 HANS CHRISTIAN ANDERSEN  (43')
   Egy igazi legenda
   Da'n dokumentumfilm
   Forgato'ko~nyv: Johann Martin. Zene: Mikael Beck
   Operato"r: Niels Jo"rgen Salmonjen. Rendezte: N. J. Bindsiev
   "Nem sze'gyen az, ha valaki a baromfiudvarban szu~letik,
   hattyu'toja'sbo'l" - irta az egyik legnagyobb mesemondo' a vila'gon,
   s ma ma'r kutato'k foglalkoznak annak a te'telnek az igazola'sa'val, 
   hogy H. Ch. Andersen nem egy moso'no" e's egy suszter fia, hanem 
   kira'lyi sarj volt.
15.05 KUTYAPORTRE'K   (37')
   A szibe'riai husky
   Francia ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Didier Thibault, Sebastien Regnier. Operato"r: Thierry Garon,
   Gilles Roussel. Rendezo"-operato"r: Gilles Roussel
   Ezu~stszu~rke, fehe'r, ke'k. Nagyon sze'p kutya, ku~lo~negesen ke'k 
   szemekkel. Az E'szaki-sarkvide'kro"l sza'rmazik, igazi falkaa'llat. 
   Fu~ggetlen, me'gis ragaszkodik az emberhez. Mindenfajta 
   agresszivita'sto'l ta'vol tartja maga't, magatarta'sa bizonyos
   nemto~ro"do~mse'get a'raszt. Sza'nhu'zo' kutya. A husky a legked-
   vesebb terme'szetu" az e'szaki ta'jakro'l sza'rmazo' kutya'k 
   ko~zu~l.
15.40 VILA'GTO~RTE'NET  15.   (26')
   Afrika az euro'paiak mege'rkeze'se elo"tt
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin 
   vila'gto~rte'neti atlasza alapja'n
   Zene: Hans Zimmer. Operato"r: Stuart Bourne. Rendezte: David Wright
   A so~te't fo~ldre'sz - mondogatta'k ro'la a civiliza'lt euro'paiak 
   ege'szen a mu'lt sza'zad ve'ge'ig. To~rte'nelme pedig o"sibb, mint 
   Euro'pa'e', ba'r ira'sos emle'kei szinte egya'ltala'n nincsenek.
   Afrika a maga 30 millio' ne'gyzetkilome'ternyi teru~lete'vel,
   lakosaival ma'ig tala'nyos, rejte'lyes kontinens.
16.10 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S  (15')
   Szerkeszto": To~ro~k Erzse'bet. Rendezie: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.25 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HIRADO'K  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.40 KEDVES (45')
   Szo'rakoztato' nmagazin -- no"kro"l no"knek
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Barko' Judit, Kalocsai Andrea
   Rendezte: Bozsogi Ja'nos
   Elo"zo" mu"sorunkban besze'lgettu~nk a terhesse'gro"l. Ezu'ttal a 
   szu~le'sro"l e's a szu~lete'sro"l lesz szo'. Vende'gu~nk a 
   vila'ghiru" Le Boyer professzor.
   Segitu~nk a hu'sve'ti elo"ke'szu~letekben o~tletekkel, recepttel,
   de kite'ru~nk a tavaszi bo"ra'pola'sra is. Persze ja'te'k is lesz.
17.30 Mese   (24')
   SZIPPANCSOK: Szippanipipo"ke
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HETI HIRMONDO'  (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 CSALA'DI O~SSZEESKU~VE'S  /1976./  (115')
   Amerikai bu"nu~gyi film
   Forgato'ko~nyv: Ernest Lehman. Zene: John Williams
   Operato"r: Leonard J. South. Rendezte: Alfred Hitchcock
   Fo"szerepben: Karen Black, Bruce Dern, Barbara Hams, Ed Lauter
   A to~rte'net egyik sza'la ke't kis pitia'nerro"l szo'l, akik pe'nzt 
   csikarnak ki klienseikto"l azzal a mese'vel, hogy telepatikus 
   u'ton felkutatnak eltu"nt szeme'lyeket. A ma'sik sza'lon egy 
   leendo" o~ro~ko~st keresnek, akire to~bb millio' dolla'r va'r - s 
   aki mellesleg gye'ma'nttolvajla'sra specializa'lta maga't, de 
   otthonosan mozog az emberrabla's teru~lete'n is. A ke't to~rte'net
   terme'szetesen az e'lemedett koru' mester re've'n o~sszee'r.
20.55 BIZET-SCSEDRIN: CARMEN-SZVIT II/1.  (18')
   Bizet hires muzsika'ja't Scsedrin a'tirata'ban e'lvezhetik a 
   ne'zo"k. A mu" ke't re'szben keru~l ke'pernyo"re. Ko~zremu"ko~dik a 
   Failoni Kamarazenekar Ricco Saccani veze'nylete'vel.
   Picco Saccani 1984-ben a Karajan-verseny gyo"ztese, 1993. 
   o'ta pedig a Failoni Kamarazenekar vezeto" karmestere.
21.10 KO~NYO~RTELEN IDO"K  /1991./  (93')
   Magyar film  (FF)
   Forgato'ko~nyvet irta Domahidy Miklo's a Lapita's iskola'ja cimu" 
   rege'nye'bo"l: Domahidy Miklo's e's Sa'ra Sa'ndor
   Zene: Eo~tvo~s Pe'ter. Operato"r: Sa'ra Sa'ndor, Sa'ra Bala'zs
   Rendezte: Sa'ra Sa'ndor
   Szereplo"k: Szarvas Jo'zsef, Seress Zolta'n, Stohl Andra's,
   Miha'lyfi Bala'zs, O"ze A'ron, Jan Nowicki, Andorai Pe'ter, 
   Madaras Jo'zsef, Ra'ckevei Anna, Fu~r Aniko', Nagy Anna, Cs. Nagy 
   Anna, Hegyi Barbara, Ha'mori Eszter
   A ma'sodik vila'gha'boru' ve'ge'n ja'runk, amikor a ne'met 
   hadvezete's me'g egyszer megkise'rli, hogy fo~ltarto'ztassa az 
   elo"reto~ro" szovjet csapatokat. O~t magyar katona - egy o"rmester 
   e's ne'gy ko~zlege'ny - ma'r csak a tu'le'le'sben reme'nykedik, 
   mint a magyar katona'k zo~me. Szerencse's ko~ru~lme'nyek ko~zo~tt 
   egy pecse'thez jutnak, amellyel nyilt parancsot hamisitanak, s 
   annak segitse'ge'vel kis falvakban pro'ba'lja'k a'tve'szelni a 
   ha'boru't. A lapita's iskola'ja azonban csak addig semleges 
   mo'dszer, mig fo~l nem bukkan az elso" do~nte'si helyzet.
22.40 DAL A PESTI HIDAKRO'L  (5')
   Be'keffi Istva'n verse't elmondja Turay Ida
   Szerkeszto": Ugrin Aranka. Operato"r: Ramm La'szlo'
   Rendezte: Jeli Ferenc
   1944-ben a dunai hidak felrobbanta'sakor irta Be'keffi Istva'n 
   a verset, melyet o~zvegye, a 88 e'ves Turay Ida mond el.
22.45 A'TVA'LTOZA'SOK   (54')
   IV/1. re'sz: Az u'j alkimia
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Operato"r: James Jacobs, Kristian Gripenberg
   Zene: Florian Fricke. Rendezte: Kurt Hoffman
   A sorozat elso"sorban arra a ke'rde'sre keresi a va'laszt, milyen 
   tipolo'gia alapja'n besze'lhetu~nk hasonlo'sa'gokro'l sza'zadunk 
   ve'ge'n a mindennapi e's a tudoma'nyos gondolkoda'st illeto"en. 
   Milyen jellegu" ko~lcso~nhata'sokro'l van szo'? A mindennapi e'let
   sponta'n ontolo'giai szemle'lete mennyiben, milyen mo'don 
   segitette a tudoma'nyos gondolkoda'sban az uto'bbi ido"ben 
   elo"a'llott paradigmava'lta'st?
23.40 VERS  (4')
   Csuka's Istva'n: Tegnap me'g ho' esett
   Elmondja: Vajda La'szlo'
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************
+ - DunaTv 14. heti musora - 95. aprilis 3. - aprilis 9. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

MOZAIK  DUNA TV musora 1995. aprilis 3. - aprilis 9.         
******************************************************

           DUNA TV

 A DUNA TV adasa muholdrol egesz Europaban, Eszak-Afrikaban
 es a Kozel-Keleten veheto.
 Az adasidon kivul a monoszkop kepe alatt a Bartok radio
 hangja hallhato.

 A Duna Televizio Teletext adasa - a Dunatext - a nap 24
 orajan keresztul mukodik.

 #######################################################
 Parameterek:
 Eutelsat II. F.3
 Keleti h. 16 fok
 Oldalszog 184.2 fok
 Emelkedesi szog 35.3 fok Budapesten
 Transzponder 33 csat. 11,596 GHz horiz. pol.
 #######################################################

 DUNA TV cime: Budapest, Me'sza'ros utca 48-54
       H-1016 Hungary

 Tel.: +36-1-156-0122
 FAX: +36-1-156-6772

 Telefonugyelet adas alatt: +36-1-267-6542

 #######################################################

       A Duna Televizio uj szolgaltatasa
       --------------------------------------
 A Duna Televizio nov. 9-tol a nezok kivansagara uj
 szolgaltatassal jelentkezik: ahol a Duna Televizio
 musorait fogni lehet -- vagyis egesz Europaban,
 Kozel-Keleten es Eszak-Afrikaban -- ott a Kossuth es
 Peto"fi radio musora is hallhato a kovetkezo
 vivo"frekvencia'kon:

 Kossuth radio: 7,02 MHz,
 Peto"fi radio: 7,38 MHz,
 A Duna Televizio hangvivo" frekvenciaja: 6,5 MHz

 #######################################################

 A musort a DunaTv musorszerkesztosegetol kapott anyag
 alapjan tesszuk kozze, 
 a parameterek a TV Kepujsagbol szarmaznak.
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& Ekezetes szovegu musor a KFKI-GOPHER-ben elerheto  &
&   telnet sunserv.kfki.hu             &
&   login: gopher                  &
&   password: <ENTER>                &
&   13. menupont /kultura - oktatas/        &
&     2. menupont /DUNA/              &
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 Jo TV-nezest!


1995. a'pr. 3. he'tfo"
----------------------
08.00-12.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 LAPOZO'  (20')
   Lapszemle, friss hirek, mu"sorismertete's
12.20 ELSO" SZERELEM  VI/1. (26')
   Norve'g ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Jan-Olof Agren. Zene: Jacob Groth
   Operato"r: Henning Kristiansen. Rendezte: Leif Magnusson
   Fo"szerepben: Alexandra Royal, Johan Lilja, Linus Aberg
   Ezen a nya'ron a tizegyne'ha'ny e'ves Daniel isme't a szu~leivel 
   megy a csala'di nyaralo'ba, de ma'r csak mo'dja'val vesz re'szt a 
   ko~zo~s programokon. Egyedu~l, o~na'llo'an barangol, vagy bara't-
   ja'val, Andersszel cso'naka'zik a tavon. Itt tala'lkozik a 
   szomsze'd ha'zban nyaralo' la'nnyal, s ez a tala'lkoza's me'ly 
   hata'st gyakorol ra'.
12.45 KOBOLD KO'PE'K  (23')
   A csu'nya mano'
   Amerikai anima'cio's film
13.05 EGY MAGYAR NA'BOB  (1966. - ism. - 97')
   Magyar ja'te'kfilm
   Jo'kai Mo'r rege'nye nyoma'n irta: Erdo"dy Ja'nos. 
   Zene: Farkas Ferenc. Rendezte: Va'rkonyi Zolta'n
   Szereplo"k: Bessenyei Ferenc, Darvas Iva'n, Latinovits Zolta'n,
   Ruttkai E'va, Bitskey Tibor, Ba'sti Lajos, Tordai Teri, Sulyok 
   Ma'ria, Pap E'va, Va'rkonyi Zolta'n, Major Tama's, Makla'ry Zolta'n,
   Aga'rdi Ga'bor
   A romantikus to~rte'net a reformkorban ja'tszo'dik. Feltu"nik benne 
   Szentirmay Rudolf, a ga'ncsne'lku~li lovag e's a reformkor nagy 
   politikusa, Wessele'nyi Miklo's. Fo"ho"se a ku~lo~ncse'geiro"l hires 
   vagy inka'bb hirhedt du'sgazdag Ka'rpa'thy Ja'nos - a magyar na'bob. 
   Unokao~ccse, a cinikus, elado'sodott Abellino' a me'rhetetlen vagyon
   o~ro~kse'ge're pa'lya'zik. De Ka'rpa'thy Ja'nos keresztu~lhu'zza 
   sza'mita'sa't, mert nemcsak egy la'ny becsu~lete't menti meg azzal, 
   hogy no"u~l veszi, hanem igy ve'gleg kirekeszti az o~ro~kse'gbo"l 
   sza'mito' rokona't. Megszu~letik gyermeku~k: Ka'rpa'thy Zolta'n.
14.45 PUFO'KA KALANDJAI  /ism./  (13')
   Az orvvada'szok
   Belga anima'cio's fiIm
15.00 GAZDAKO~R  /ism./  (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto": Papp Ferenc. Mu"sorvezeto": Dr. Gyo"rffy Sa'ndor
15.45 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA  (28')
   XIII/3.: Szenega'l - Badji,a tiszta
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Osvaldo Montes. Operato"r: Francois Boucher
   Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
   A sejk, aki a Kora'n szelleme'ben e'l e's dolgozik, elhata'rozta,
   hogy egy u'j vila'gfo"va'ros e'pite'se'vel leheto"se'get e's 
   helyszint teremt a politikusok sza'ma'ra, ahol egy-egy konfliktust 
   ta'rgyala's u'tja'n rendezhetnek. Ko~rnyezete'ben szentke'nt 
   tisztelik, de maga VI.Pa'l pa'pa is biztositotta, hogy 
   ta'mogatja elke'pzele'seit.
16.10 APRO'K TA'NCA  (20')
   Sa'rko~zi ta'ncok - O~cse'ny
   Irta e's a mu"sort vezeti: Tima'r Sa'ndor
   Zenei szerkeszto": Sebo" Ferenc. Operato"r: Nagy Jo'zsef
   Rendezte: Sik Ferenc
16.30 CIMBORA -- Tallo'zo' /ism./  (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta. 
17.20 DINI, A KIS DINOSZAURUSZ   (12')
   A vara'zshegy
   Amerikai anima'cio's film
17.40 Mese
   MUSTI: Musti e's az auto'   (6')
   PILI E'S POLI: A kakukk    (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 MELBA  VIII/1.   (49')
   Ausztra'l filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Roger McDonald. Operato"r: Dean Semler
   Zene: William Motzing. Rendezte: Rodney Fisher
   Fo"szerepben: Linda Cropper, Hugo Weaving, Peter Carroll, O~do~n 
   Gyalog, Todd Boyce
   Melba Mellie volt az ausztra'lok elso" vila'ghiru" operae'nekesno"je.
   Ez a filmsorozat az o" rege'nyes e'letto~rte'nete alapja'n ke'szu~lt.
   A tehetse'ges elo"ado'nak kamaszkora o'ta mindig egyetlen va'gya 
   volt, hogy kivivja egy fe'rfi elismere'se't:
19.00 AMERIKAI MAGYAR E'LETSORSOK   (56')
   Dr. Lada'nyi Frigyes e's felese'ge
   Riportfilm
   Riporter: M. Szabo' Imre. Operato"r: Ramm La'szlo'
   Szerkeszto": Petrovszki Zolta'n. 
   A ma'sodik vila'gha'boru' ve'ge'n a Magyar Nemzeti Bank vagyona a 
   tisztviselo"k a'ldozatos ko~zremu"ko~de'se re've'n biztonsa'gba 
   keru~lt, a ko~zeledo" front elo"l ku~lfo~ldre sza'llitotta'k, hogy 
   hia'nytalanul a'tadja'k az amerikai hadsereg ke'pviselo"inek. Az 
   akkori ido"ket, a menekite's esme'nyeit, nehe'zse'geit eleventi fel 
   a ke't riportalany, akik tevo"leges re'sztvevo"i, utasai voltak 
   az "aranyvonatnak."
20.00 RITMUS '95  (45')
   Ko~nnyu"zenei magazin
   Szerkeszto": Berki Tama's. Rendezte: Bokor Attila
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 "APA'INK ARCA'N"   (43')
   Farkas A'rpa'd valloma'sa e'lete'ro"l, ko~lte'szete'ro"l
   Besze'lgeto"ta'rs: Sylvester Lajos
   Szerkeszto": Ugrin Aranka. Zene: Suga'r Miklo's: Cimbalom concerto
   Operato"r: Dako' Istva'n. Rendezte: Jeli Ferenc
   A neves erde'lyi ko~lto" meghata'rozo' e'lme'nyeiro"l vall a 
   portre'filmben.
21.55 MA'R SZLOVA'KOK VOLTUNK...? /1994./ (75')
   Magyar dokumentumfilm
   Rendezte: Gulya's Ja'nos
   "...egy kis hirt olvastam '47 szeptembere'ben, hogy ha'rom 
   falut: Oroszva'rt, Horva'tja'rfalut e's Dunacsu'nyt Cseh-
   szlova'kia'hoz csatolja'k... Ha'rom falut a'tadunk... e's azt se 
   mondjuk, hogy ejha..." (re'szlet a filmbo"l) 1947 szeptembere'ben 
   Thury Zolta'n az Ellenze'k cimu" lap tudo'sito'jake'nt leutazik 
   Oroszva'rra e's egy nagy terjedelmu" riportcikkben sza'mol be az 
   ott tapasztaltakro'l. 1994 tavasza'n, 47 e'vvel ke'so"bb a kamera 
   elkise'ri a helyszinre.
23.10 AZ EMBERISE'G KALANDJA XIII/1. /ism./  (42')
   Egy szalmakalapos fe'rfi
   Spanyol ismeretterjeszto" filmsorozat
   Alberto Oliveras filmje
   Zene: Juan Carlos Perez. Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   Alberto Oliveras spanyol antropolo'gus-riporter most ko~vetkezo" 
   sorozata'ban vila'gko~ru~li felfedezo"u'tra invita'l bennu~nket. Az 
   elso" epizo'dban Bombaybe la'togatunk, korunk Ba'bele'be, ahol az 
   elke'peszto" szege'nyse'g e's a me'rhetetlen gazdagsa'g be'ke'sen
   megfe'r egyma's mellett, hiszen India ne'pei szila'rdan hisznek 
   isteneikben, s mintegy melle'kesen kezelik mindennapi 
   mege'lhete'si gondjaikat.
23.50 VERS  (4')
   Farkas A'rpa'd: Egyszer majd arcom is elke'szu~l 
   Elmondja: Krizsova'nszky Szido'nia
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 4. kedd
------------------
08.00-12.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 LAPOZO'   (20')
   Lapszemle, friss hirek, mu"sorismertete's
12.20 ELSO" SZERELEM  VI/2.  (24')
   Norve'g ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Jan-Olof Agren. Zene: Jacob Groth
   Operato"r: Henning Kristiansen. Rendezte: Leif Magnusson
   Fo"szerepben: Alexandra Royal, Johan Lilja, Linus Aberg
   Daniel lelkiismerete't nem hagyta nyugodni az Anna'val to~rte'nt 
   incidens; te'ny, hogy valo'ban komiszul viselkedtek a to' partja'n 
   a la'nnyal. Amikor felkeresi,hogy bocsa'natot ke'rjen, elo"szo~r 
   megilleto"dik a la'ny fogyate'kossa'gain, de azta'n ko~nyvta'rba 
   megy, hogy megtudja, mit is jelent az, ha valaki su~ketne'ma.
12.40 KOBOLD KO'PE'K  (23')
   La'togato'k ajo~vo"bo"l
   Amerikai anima'cio's film
13.05 KA'RPA'THY ZOLTA'N  (1966. - ism. - 78')
   Magyar ja'te'kfilm
   Jo'kai Mo'r rege'nye nyoma'n irta: Erdo"dy Ja'nos
   Zene: Farkas Ferenc. Rendezte: Va'rkonyi Zolta'n
   Szereplo"k: Kova'cs Istva'n, Venczel Vera, Latinovits Zolta'n,
   Ruttkai E'va, Darvas Iva'n, Ba'sti Lajos, Bitskey Tibor, Va'rkonyi 
   Zolta'n, Kova'cs Ka'roly, Hala'sz Judit, Sulyok Ma'ria, Szemere Vera
   Apja hala'la uta'n Ka'rpa'thy Zolta'n Szentirmaye'k ha'za'ban no" 
   fel. Szerelmes lesz lea'nyukba, Katinka'ba, de gya'mapja elku~ldi 
   o"t otthonukbo'l 18. szu~lete'snapja'n. E le'pe'sre az a szennyes 
   per ke'szteti, amelyet elo"bb Ka'rpa'thy Abellino' folytat Ja'nos 
   u'r o~ro~kse'ge'e'rt, majd Ko"cserepy, aki u~zletet la't ebben. 
   Zolta'n uto'bb ra'jo~n: mi ke'szteti nevelo"apja't erre a meg-
   magyara'zhatatlannak tu"no" le'pe'sre. Nem Katinka't akarja to"le 
   elva'lasztani, hanem Abellino'e'k aljas mano"vere't o'hajtja 
   megelo"zni. Amint ez nyilva'nvalo'va' va'lik, Zolta'n lemond az 
   o~ro~kse'ge'ro"l, hogy anyja neve't e's Rudolf szeme'lye't 
   megkime'lje a gyanu'sitgata'sokto'l.
14.20 VA'LTO' /ism./  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt
15.05 TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN   (22')
   Cleopa'ci ; Farkasfalvi Frankenstein
15.30 E'SZAK A'LLATVILA'GA'BAN   (23')
   A vo~ro~s ha'tu' ge'bics
   Finn terme'szetfilm-sorozat
   Rendezte: Veikko Korkolainen
   Ez a kistermetu" va'ndormada'r u'gy viselkedik, mint a gondos 
   ha'ziasszony a csala'dban. E'lelembo"l tartale'kot ke'pez, nem 
   e'rheti meglepete's, nem szenvedhetnek hia'nyt fio'ka'i a nehezebb 
   napokban. A kitarto' munka megtestesito"je, amire nyilva'n 
   sza'mtalan ellense'ge ke'nyszeritette.
15.50 E'LETU~NKET E'S VE'RU~NKET A GYO"ZELEME'RT  XIV/8.  (23')
   Angol sportto~rte'neti sorozat
   Operato"r: Chris Openshow
16.15 A II. VILA'GHA'BORU'  (53')
   XXVI/11.: Vo~ro~s csillag, A Szovjetunio', 1941-1943
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: Neal Acherson. Zene: Carl Davis
   Operato"r: Alexi Novikov. Rendezte: Martin Smith
   A Szovjetunio' ne'pei a ha'boru' elso" ido"szaka'ban olykor vegyes 
   e'rzelmekkel fogadta'k a ne'met hadsereg katona'it. A ce'ltalan 
   kegyetlenkede'sek, az o'ria'si embervesztese'g, a ne'lku~lo~ze'sek 
   azonban hamarosan egy emberke'nt a Vo~ro~s Hadsereg melle' 
   a'llitotta'k a polga'ri lakossa'got. A ne'p u'gy e'lte meg a 
   ha'boru't, mint Napo'leon ta'mada'sa ideje'n: vesze'lybe keru~lt az 
   orosz fo~ld, amelyet meg kell ve'deni a betolakodo'kto'l.
17.10 BACH: III. BRANDENBURGI VERSENY  (15')
   A Concentcus Hungaricus elo"ada'sa'ban
   Ko~zremu"ko~dik: Jando' Jeno" cimbalommu"ve'sz
   Rendezte: So'lyom La'szlo'
17.30 Mese
   LOLKA E'S BOLKA OLIMPIA'JA: Cselga'ncs  (10')
   TOM E'S JERRY: Bamba, a diszko'kira'ly  (8')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HiRADO'  (15')
18.15 SA'TA'NKERINGO" BE'CSBEN  /1989./  (94')
   Angol filmdra'ma
   Doris Orgel rege'nye'bo"l irta: Richard Alfieri
   Zene: Lee Holdrige. Operato"r: Hanania Baer
   Rendezte: Arthur Allan Seidelmann
   Szereplo"k: Edward Asner, Stephen Macht, Jenny Lewis, Kamie Harper,
   Rosemary Forsyth, Jane Alexander
   A film ke't tizene'ves kisla'ny bara'tsa'ga't mutatja be a II.
   vila'gha'boru' kito~re'se ideje'n. Hite szerint az egyik zsido', 
   a ma'sik katolikus. Igaza'bo'l nem is e'rtik, mit jelent ez a ke't 
   ku~lo~nbo~zo" elneveze'su" valla's, aminek neve'ben el akarja'k 
   szakitani o"ket egyma'sto'l. A kor kegyetlense'ge, a szu~lo"k 
   ke'nyszerpa'lya'i, az oszta'lyta'rsak, tana'rok megfe'lemlite'se 
   mind ellenu~k szo~vetkezik. E'rtetlenu~l e's kiszolga'ltatottan 
   a'llnak a politika e's a ha'boru' va'logatatlan eszko~zeivel 
   szemben, de o~szto~no~s igazsa'ge'rzetu~k megve'di me'ly 
   bara'tsa'gukat.
19.45 KURTA'G GYO~RGY: JA'TE'KOK (re'szlet)  (4')
   Kocsis Zolta'n zongora'zik
   Szerkeszto": Kelemen Magda. Operato"r: Haraszti Zsolt
   Rendezte: Kenyeres Ga'bor
20.00 GAZDAKO~R   (45')
   Magazinmu"sor gazda'lkodo'knak
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Zala Simon Tibor
   Vete'si ko~rke'p: mit vetu~nk, van-e elegendo" veto"mag, mu"tra'gya 
   e's no~ve'nyve'do"szer? Tejtermele's e's tejfeldolgoza's Gelejen. A 
   szarvasmarhatarto' Nagy Gyo~rgy Sa'ndor. Gazdatova'bbke'pze's.
   Gazdaportre': Szlanyinka Ferenc, Nagybaracska. Agra'rhirek.
   Veto"magaja'nlat. Sza'moljunk! Televizio's jegyzet e's sok ma's 
   e'rdekesse'g a kedd esti mu"sorban.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 BUDAPESTI MESE'K  /1987./  (90')
   Magyar ja'te'kfilm
   Zene: Tama'ssy Zdenko'. Operato"r: Sa'ra Sa'ndor
   Irta e's rendezte: Szabo' Istva'n
   Szereplo"k: Ba'lint Andra's, Madaras Jo'zsef, Ba'nsa'gi Ildiko',
   Maja Komorowska
   A ha'boru' ve'ge'n a folyo'parton felboritva fekszik egy sa'rga 
   villamos. Elgyo~to~rt, rongyos, otthontalan emberek vero"dnek o~ssze 
   egy csapatba, sinre rakja'k, hogy a remizbe juttassa'k. U'tjuk nem 
   ko~nnyu", sok nehe'zse'get kell legyo"zniu~k. Valamennyiu~knek 
   megvan a maga ku~lo~n dra'ma'ja, me'gis o~sszefogja o"ket a ko~zo~s 
   akarat, hogy ele'rje'k ce'ljukat.
22.45 VERS   (3')
   Go~mo~ri Gyo~rgy: Versek (Naponta nyelvet...)
   Elmondja: Huszti Pe'ter
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 5. szerda
----------------------
08.00-12.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraj a'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 LAPOZO'   (20')
   Lapszemle, friss hirek, mu"sorismertete's
12.20 ELSO" SZERELEM  VI/3.  (25')
   Norve'g ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Jan-Olof Agren. Zene: Jacob Groth
   Operato"r: Henning Kristiansen. Rendezte: Leif Magnusson
   Fo"szerepben: Alexandra Royal, Johan Lilja, Linus Aberg
   Daniel e's Anna bara'tsa'ga egyre me'lyu~l, so"t! Amikor kipattan,
   hogy Szent Iva'n e'jjele're az Amerika'bo'l visszate'rt Jester 
   Anna't is meghivta a ta'ncmulatsa'gra, Daniel igen furcsa'n e'rzi 
   maga't. A nagy u~nnepse'gre persze a szu~lo"k is ke'szu~lo"dnek, 
   de nem ko~zo~s a tervezett program.
12.45 KOBOLD KO'PE'K  (23')
   Ka'ros szenvede'ly
   Amerikai anima'cio's film
13.05 KINCSKERESO" KISKO~DMO~N   /1973./  (90')
   Magyar ifju'sa'gi film
   Mo'ra Ferenc novella'ibo'l irta: Szemes Marianne
   Zene: Jeney Zolta'n. Operato"r: Sze'cse'nyi Ferenc
   Rendezte: Szemes Miha'ly
   Szereplo"k: Szu"cs Ga'bor, Gruber Istva'n, Szirtes A'da'm, Bihari 
   Jo'zsef, Haumann Pe'ter, Medgyesi Ma'ria, Pongra'cz Imre, Gobbi 
   Hilda
   Ki ne ismerne' Mo'ra Ferenc meghitt hangulatu' novella'ja't a kis 
   Bicebo'ca'ro'l, az o~reg Ku~smo~di ba'csiro'l, s a kincskereso" 
   kisko~dmo~nro"l? Az o'ba'nya egy ve'letlen baleset ko~vetkezte'ben 
   felrobban, Bicebo'ca o~ro~kre elvesziti egyetlen ta'masza't, 
   Ku~smo~di ba'csit. Ferko'e'k befogadja'k a kis a'rva't. Ferko' 
   kisebb szolga'latokat tesz e's az e'rte ja'ro' krajca'roke'rt 
   ko~rtemuzsika't vesz. A muzsika azonban csak a jo' gyermekeknek 
   szo'lal meg. Ferko' u~gyes-bajos dolgaihoz ne'mi ke'tse'g fe'r; 
   mikor kisinas, bizony hamar kitelik az az egy esztendo". Vagy 
   gondoljunk arra, mikor E'gbela'to' ke'pe'ben megrohanja a 
   lelkiismeretfurdala's, mert legjobb bara'tja dolgozata't hiba'sra 
   javitja. A kincskereso" kisko~dmo~n azonban megmelengeti me'g a 
   rosszalkodo' lelkeket is.
14.35 SZIPPANCSOK   (22')
   Szippani e's a szuperiker
   Belga anima'cio's film
15.00 OKAVANGO, A VADON SZIVE  XIII/10. (48')
   Gibralta'ri filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Terence Winter. Zene: Julian Laxton
   Operato"r: Hans Kuhle. Rendezte: Mark Roper
   Fo"szerepben: Steve Kanaly, Sandor Smit, Wayne Crawford, Michele 
   Scarabelli
   Lena gyanu'tlanul go~dro~t a's a farm udvara'n e's egy to~bb ezer 
   e'ves csontva'zra bukkan. Nosza, telefona'l volt tana'ra'nak, 
   akinek persze ido"re van szu~kse'ge, hogy a kormeghata'roza'st 
   elve'gezze. Ezalatt azonban begyu"jti a ko~rnye'kbeli to~rzsek 
   kegyta'rgyait, amit majd jo' pe'nzen szeretne e'rte'kesiteni New 
   Yorkban. Lena'nak csalo'dnia kell a fe'rfiban, s az ege'sz u~gy 
   csak tova'bb bonyolo'dik, mivel Jessica azt gyanitja, hogy a 
   csontva'z tala'n halott ba'csika'ja'nak fo~ldi maradva'nya.
15.45 SZE'PTEREMTO" PA'LL-CSALA'D KORONDON   (36')
   Ismeretterjeszto" film
   Operato"r: Do~rflinger La'szlo'
   Szerkeszto"-rendezo": Veres Istva'n
16.25 A ZENE ARCAI  /ism./  (50')
   Ku~lo~nkiada's
   Chopin-Vuka'n: 12 Preludes Op. II/I.
   Felelo"s szerkeszto"-mu"sorvezeto": Bartalus Ilona
   Rendezte: Koltay Bea'ta
17.15 MUZZY COMES BACK  XX/6.   (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
17.20 THIS IS THE WAY  40/26.  (20')
   Operato"r: Nagy Andra's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
   Elo"szo~r arro'l besze'lu~nk, amit e'ppen la'tunk, majd arro'l, amit 
   la'ttunk a ke'pernyo"n. A Corvax he'tko~znapjait bemutato' ke'pek 
   segitenek kitala'lni, hogy mit csina'lt Corvax tegnap. 
   Megpro'ba'ljuk visszaide'zni a ta'bla'ra kirakott, majd levett 
   hat szinka'rtya sorrendje't. (Melyik volt az elso"? A ma'sodik?) 
   Megtudjuk, hogy a palota melyik helyise'ge'ben ja'rt Muzzy, a 
   Kira'lyno" e's Sylvia. Dalt e'nekelu~nk arro'l, hogyan vonultak
   fel az a'llatok Noe' ba'rka'ja'ra.
17.40 Mese
   STAFLIK E'S SPAGETKA: Vizkutato'k (7')
   MESE'K A NAGYVILA'GBO'L: A ro'ka e's a szo"lo" (5')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'   (15')
18.15 KOSZTOLA'NYI DEZSO" SZINHA'ZA  /1976./  (85')
   Ille's Endre kre'tarajza
   Operato"r: Kapla'r Ferenc. Rendezte: Lengyel Gyo~rgy
   Szereplo"k: Hala'sz Judit, Sztankay Istva'n, Makay Margit, Ke'zdy 
   Gyo~rgy, Dobos Ildiko', Va'radi He'di, Komlo's Juci
   Ille's Endre kalauzola'sa'val re'szleteket la'thatunk Kosztola'nyi 
   Kana'ri, Pa'rbesze'd Ja'szai Marival, Csoda, Szereposzta's, 
   Pata'lia cimu" ira'saibo'l.
19.40 JIRI STIVIN (16')
   Jazzmu"sor
   Szerkeszto": Berki Tama's
20.00 RE'GIO'K   (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
   Aktua'lis eseme'nyek, tudo'sita'sok, portre'k, dokumentumok a 
   hata'ron tu'lro'l. Ottani filmesek, video'sok tudo'sitanak 
   gondjaikro'l, mindennapjaikro'l. Teha't filmek Erde'lybo"l,
   Vajdasa'gbo'l, Felvide'lkro"l, Ka'rpa'talja'ro'l e's Szlove'nia'bo'l.
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (1')5
21.15 LIBERA, SZERELMEM  /1973./  (105')
   Olasz ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyviro': Luciano Vincenzoni, Nicola Badalucco, Mauro 
   Bolognini. Zene: Ennio Morricone. Operato"r: Franco di Giacomo
   Rendezte: Mauro Bolognini
   Szereplo"k: Claudia Cardinale, Bekim Fehmiu, Philippe Leroy
   A sze'p Libera anarchista apja'to'l o~ro~ko~lte la'zado' terme'-
   szete't, gyu"lo~lete't mindenfe'le zsarnoksa'ggal szemben. A 
   fasiszta'k elleni harcto'l fe'rje e's gyermekei sem tudja'k 
   visszatartani a tudatos ellena'llo'va' va'lo' asszonyt.
23.00 A TO~RZSFO"NO~K PARADICSOMA  /ism./  (28')
   XIII/3.: Szenega'l - Badji, a tiszta
   Kanadai ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Osvaldo Montes. Rendezo"-operato"r: Francois Floquet
23.25 VERS  (3')
   Szemle'r Ferenc: Hogyha gondot viselne'l ra'm 
   Elmondja: Bessenyei Ferenc
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 6. csu~to~rto~k
---------------------------
08.00-12.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 LAPOZO'  (20')
   Lapszemle, friss hirek, mu"sorismertete's
12.20 ELSO" SZERELEM  VI/4.  (24')
   Norve'g ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Jan-Olof Agren. Zene: Jacob Groth
   Operato"r: Henning Kristiansen. Rendezte: Leif Magnusson
   Fo"szerepben: Alexandra Royal, Johan Lilja, Linus Aberg
   Daniel sejte'sei beigazolo'dnak, Jester bulija'n kegyetlenu~l 
   kitolnak vele. Egye'rtelmu"en a ha'zigazda, Jester a ludas, o" 
   tervelte ki az ege'szet, de bara'tja, Anders sem nevezheto"
   a'rtatlannak. Anna't akarta'k elkapni. Reggelre azta'n minden 
   tiszta'zo'dik, ekkor viszont Anna anyja tiltja el o"ket egyma'sto'l,
   mivel tu'l ke'so"n keveredtek haza.
12.45 KOBOLD KO'PE'K   (23')
   Bu testo"re
   Amerikai anima'cio's film
13.05 A HERCEGNO" E'S A KOBOLD  (78')
   Magyar-angol japa'n rajzfilm
   George McDonald mese'je alapja'n irta: Robin Lyons
   Zene: Lerch Istva'n. Rendezte: Ge'mes Jo'zsef
   A mese ke't gyermekho"se, Angelica hercegno" e's Ko'fic, a 
   ba'nya'szfiu' felfedezik a fo~ld alatt e'lo" gonosz teremtme'nyek, 
   a koboldok birodalma't, e's kihallgatja'k tervu~ket. A koboldok 
   bosszu't akarnak a'llni a fe'nyembereken (igy nevezik o"k a fo~l-
   do~n e'lo"ket), mivel azok a re'gi ido"kben a fo~ld ala' ke'ny-
   szeritette'k o"ket, s mert nem voltak hajlando'k betartani a 
   to~rve'nyeket, nem segitettek egyma'son, s egya'ltala'n nem 
   voltak bara'tsa'gosak, ahogy ez egye'bke'nt a mese'k igazsa'ga 
   szerint elva'rhato' az emberi le'nyekto"l. Terme'szetesen senki 
   sem hiszi el a ke't gyermeknek a szellemek le'teze'se't, pedig a 
   kobold Varangy kira'ly ma'r ke'sziti serege't.
14.25 EMLE'KKE'PEK - RE'GI HIRADO'K /ism./  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
14.40 KAPCSOK /ism./  (55')
   Ismeretterjeszto" magazin
   Szerkeszto": Lengyel Gyula. Rendezte: Orba'n A'gnes
15.35 BOLDOG IDO"K  /1943./  (91')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Baraba's Pa'l. Rendezte: Rodriguez Endre
   Szereplo"k: Ajtay Andor, Kara'dy Katalin, Szabo' Sa'ndor
   A gazdag nagypolga'ri ha'zaspa'r, E'va e's Pe'ter ha'zassa'ga
   va'lsa'gba jutott. A ce'g va'ratlan cso"dje azonban erko~lcsileg 
   lehetetlenne' teszi E'va sza'ma'ra a va'la'st. Elo"ro"l kezdenek 
   teha't mindent. Egy kis laka'sban E'va mos, vasal, takarit e's 
   sajnos fo"z is...
17.05 HUBERTUS  (20')
   Vada'szati magazin
   Szerkeszto"-mu"sorvezeto": Cseko" Sa'ndor
   A mu"sorban bemutatjuk a FeHoVa, a fegyverek, horga'sz- e's vada'sz-
   cikkek kia'llita'sa't. Foglalkozunk a vada'szati turizmus 
   alakula'sa'val, valamint a vada'szat e's az agra'rkamara kapcsola-
   ta'val. A'llando' rovatunk: hol e's mire vada'szhatunk?
   Ko~nyvaj a'nlat.
17.30 Mese
   PUMUKLI KALANDJAI: Pumukli az o'ra'sboltban  (24')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 VENDE'GEK VADNYUGATON  (99')
   Roma'n westernfilm (feliratos)
   Forgato'ko~nyv: Titus Popovici. Operato"r: Nicolae Margineau
   Zene: Adrian Enescu. Rendezte: Dan Pita
   Fo"szerepben: Ilarion Ciobanu, Mircea Diaconu, Ba'cs Ferenc, 
   Vada'sz Zolta'n
   To~rte'nt pedig a mu'lt sza'zad ve'ge'n, hogy Ion megele'gelve a 
   kila'ta'stalansa'got odahaza, kiva'ndorol Amerika'ba. Az ige'ret 
   fo~ldje'n sincs azonban kolba'szbo'l a kerite's, ho"su~nk ellen 
   hamarosan ko~ro~ze'st foganatositanak. Testve'rei, akik hamarosan 
   ko~vetik o"t az u'jvila'gba, elhata'rozza'k, hogy ve'ge're ja'rnak 
   a dolognak.
20.00 VA'LTO'  (45')
   Gazdasa'gi magazin
   Fo"szerkeszto": Szabo' La'szlo' Zsolt. Rendezte: Oblath Pe'ter
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 Carlos Saura filmjei
   ARANY E'S VE'R   (118')
   Spanyol-francia ja'te'kfilm
   Operato"r: Teodoro Escamilla. Irta e's rendezte: Carlos Saura
   Szereplo"k: Omero Antonutti, Lambert Wilson, Eusebio Poncela, 
   Gabriela Roel, Ines Sastre
   1560-ban ne'gysza'z spanyol ho'dito' bocsa'jtotta vizre hajo'it, 
   hogy az Amazonas melle'kfolyo'in, a mai Bolivia vide'ke'ro"l 
   eljussanak az a'lmok fo~ldje're: EI Dorado'ba. A csapat tagjainak 
   lelkesede'se't a meggazdagoda's, az arany uta'ni va'gy heviti. A
   belvisza'ly, az india'nok ta'mada'sai, az e'lelem ira'nti ku~zdelem, 
   a fe'lte'kenyse'g azonban egyre to~bb ve'ra'ldozatot ko~vetel.
23.10 A II. VILA'GHA'BORU'  /ism./  (53')
   XXVI/11.: Vo~ro~s csillag, A Szovjetunio', 1941-1943
   Angol dokumentumfilm-sorozat
   Irta: Neal Acherson. Zene: Carl Davis. Operato"r: Alexi Novikov
   Rendezte: Martin Smith
24.05 VERS  (2')
   Juha'sz Gyula: Ballada
   Elmondja: Papp Zolta'n
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 7. pe'ntek
-----------------------
08.00-12.00 KE'PES KRO'NIKA
   Ta'je'koztato' mu"sor
   A Duna Televizio' ta'je'koztato' mu"sora, amelyben minden 
   o'ra'ban 20-20 perc ke'pu'jsa'g, mu"soraja'nlat e's va'roske'pek 
   va'ltja'k egyma'st.
12.00 LAPOZO'  (20')
   Lapszemle, friss hirek, mu"sorismertete's
12.20 ELSO" SZERELEM  VI/5.  (26')
   Norve'g ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Jan-Olof Agren. Zene: Jacob Groth
   Operato"r: Henning Kristiansen. Rendezte: Leif Magnusson
   Fo"szerepben: Alexandra Royal, Johan Lilja, Linus Aberg
   Daniel szenved. Teng-leng, nem tala'lja a helye't Anna ne'lku~l.
   Ra'ada'sul szu~lei is sokat veszekednek a buli o'ta, anyja 
   elhata'rozza, hogy visszamegy a va'rosba. Me'g a ko~zelgo" 
   szu~lete'snapja ko~ru~li titkolo'za's sem dobja fel. Jester pedig 
   tova'bb legyeskedik, a'rma'nykodik a la'ny ko~ru~l.
12.45 KOBOLD KO'PE'K  (23')
   A sa'rka'nytoja's
   Amerikai anima'cio's film
13.05 VIDA'M O~RDO~G BARA'TJA   (83')
   Lengyel mesefilm
   Zene: Marek Bilinski. Operato"r: Piotr Dumala
   Irta e's rendezte: Jerzy Lukaszewicz
   Szereplo"k: Waldemar Kalisz, Franciszek Pieczka, Piotr Dziamarski, 
   Zbignew Grabski, Marian Zdenicki
   Witalis, a maga'nyosan e'lo" o~regember egy sze'p napon fiu'gyermeket 
   tala'l az erdo"ben. Maga'hoz veszi e's fiake'nt neveli. Csak a kis 
   Jan mentheti meg apja la'ta'sa't, amikor o~rdo~gi ellenfele, az
   erdo" rossz szelleme elveszi szeme vila'ga't.
14.30 RE'GIO'K /ism./  (45')
   Tudo'sito'k stu'dio'ja
   Szerkeszto": Tanos Miklo's
15.15 OREGON  (13')
   Junebog
   Jazzmu"sor
15.25 REGINA RE'VBE E'R   (51')
   X/10.: Repu~lj, kismadaram
   Ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza. Operato"r: Reginald Naumann, Erich 
   Krenek, Veit Schloemp. Zene: Michael Ru~ggeberg
   Rendezte: Bernd Fischerauer
   Szereplo"k: Katja Riemann, Mark Kuhn, Serge Avedikian, Karin Kienzer
   Az elo"zo" re'sz tartalma'bo'l:
   Az o~reg foto's e'rzi, meg fog halni. Mindene't Regina'ra e's 
   Ja'nosra hagyja. Ja'nos csak az utolso' pillanatban e'rkezik meg 
   haldoklo' mestere'hez. Csalo'dottan tudja meg, hogy Regina fe'rjhez 
   ment e's gyereket va'r. Martint egyedu~l a politikai e's az u~zleti 
   siker e'rdekli, nem osztozik felese'ge ba'nata'ban, amikor az 
   elvesziti gyermeke't.
16.20 ZENEI PILLANATOK  (3')
   A fu'vo'so~to~s
   Kanadai ismeretterjeszto" sorozat
   Rendezte: Alain Rondeau
16.25 TALPALATNYI ZO~LD /ism./   (45')
   Ko~rnyezetve'delmi magazin
   Szerkeszto": Gado' Gyo~rgy Pa'l. Rendezo"-operato"r: Kocsis Tibor
17.10 MUZZY COMES BACK  XX/6. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
16.15 THIS IS THE WAY  40/26. /ism./  (20')
   Operato"r: Nagy Andra's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
17.40 Mese
   VIGYA'ZAT, FIU'K! :...auto'busz !  (7')
   SZUTYI, A KIS KE'ME'NYSEPRO": Fe'szek a ke'me'nyben (7')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 TANGO'  VIII/1.  (59')
   Spanyol te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Antonio Larreta, Manuel Marinero, Miguel Hermoso,
   Luis Arino. Zene: Bernardo Bonezzi. Operato"r: Hans Burmann,
   Tote Trenas, Hugo Colace. Rendezte: Miquel Hermoso
   Szereplo"k: Sancho Gracia, Fiorella Faltoyano, Antonio Ferrandis,
   Luis Brandoni, Mario Santana, Miguel Rellan, Susana Becker
   Marcos Galeano du'sgazdag uruguayi u~zletember bara'tai 
   kise'rete'ben mege'rkezik Madridba. Pe'nze sajnos a politikai 
   fordulat uta'n otthon maradt, megszokott e'letvitele'ro"l azonban 
   nem tud lemondani: elega'ns sza'lloda, amerikai kocsi, lo'verseny.
   Marcos jo'kedve, esze, temperamentuma nem ismer akada'lyt, ira'ny 
   teha't Madrid e's a nagyvila'gi e'let! Egyenlo"re egy fille'r 
   ne'lku~l. 
19.15 BELSO" VILA'GUNK  (46')
   VI/1.: Az e'let szu~lete'se
   Ismeretterjeszto" filmsorozat
   Forgato'ko~nyviro': Josida Ricu. Zene: Hazsaisi Dzso'
   Operato"r: Ohucsijama Maszalori, Carl O. Lofman
   Rendezte: Koide Goro
   Ve'gigko~vetju~k az u'jszu~lo~tt fejlo"de'se't a fogamza's 
   pillanata'to'l a szu~lete'sig.
20.00 KO~2E'P-EURO'PAI MAGAZIN  (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
20.45 ESTI KE'RDE'S -- A nap interju'ja  (13')
21.00 HIRADO'   (15')
21.15 FANTOM AZ E'JSZAKA'BAN  /1981./  (96')
   Amerikai ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyviro': David Shaber, Paul Sylbert
   Zene: Keith Emerson. Operato"r: James A. Contner
   Rendezte : Bruce Malmuth
   Szereplo"k: Sylvester Stallone, Rutger Hauer, Billy Dee Williams,
   Lindsay Wagner
   Wulfgar, az Euro'pa-szerte hirhedt e's fe'lemetes terrorista New 
   Yorkban u'j tu'szszedo" akcio'ra ke'szu~l. De Silva e's Willis Fox 
   redo"rnyomozo'knak a tizmillio's nagyva'rosban kell megtala'lniuk 
   egy olyan embert, akinek sem neve't, sem cime't, sem az arca't
   nem ismerik. Megtala'lja'k. E's ez volt a feladat ko~nnyebb re'sze.
22.50 VERS   (3')
   Karinthy Frigyes: "Struggle for life" 
   Elmondja: Ke'zdy Gyo~rgy
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 8. szombat
----------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's   (5')
09.05 SLAPAJ   (23')
   Barokk blues ; Miau fer Lady
   Belga anima'cio's film
09.25 NYELVO"RZO" /ism./  (30')
   Nyelvmu"velo" mu"sor
   Szerkeszto": Matula A'gi. Rendezte: Sipos Andra's
   Sza'jro'l-sza'jra. Anyanyelvu~nk humora. Nyelvi illemtan. 
   Kincskereso".
10.00 MUZZY COMES BACK  XX/6. /ism./  (5')
   A BBC English kalandos nyelvleckesorozata gyerekeknek
10.05 THIS IS THE WAY  40/26. /ism./  (20')
   Operato"r: Nagy Andra's, Tokaji Zolta'n
   Szerkeszto"-rendezo": Lo"rincz Zsuzsa
   Tanit: Jilly Viktor
10.25 KEREKEK E'S LE'PE'SEK  (50')
   XXVI/25.: A nyugati Zemple'nben
   Ismeretterjeszto" sorozat
   Operato"r: Stenszky Gyula, Szabados Tama's
   Rendezte: Gyenes Ka'roly
   A Zemple'ni-hegyse'g nyugati gerince'n haladunk, de ko~zben 
   ke'tszer is leereszkedu~nk a Herna'd vo~lgye'be. Elo"szo~r az 
   ezere'ves Hejce'n ne'zu~nk ko~ru~l, majd az egykori megyesze'khely,
   Go~nc la'tva'nyossa'gait ja'rjuk ve'gig. A film a Telkiba'nya 
   fo~lo~tti vizva'laszto'na'l e'r ve'get.
11.15 ELSO" SZERELEM  VI/6. (26')
   Norve'g ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Jan-Olof Agren. Zene: Jacob Groth
   Operato"r: Henning Kristiansen. Rendezte: Leif Magnusson
   Fo"szerepben: Alexandra Royal, Johan Lilja, Linus Aberg
   Jester megjelenik Danielne'l, hogy bocsa'natot ke'rjen az elo"zo" 
   napi viselkede'se'e'rt. Elhiteti a fiu'val, hogy minden gonoszsa'g 
   kitervelo"je Anders volt, aki igy akart bosszu't a'llni aze'rt,
   mert Daniel mello"zte o"t Anna miatt. Daniel hisz is neki, meg nem
   is. Az ezt ko~veto" eseme'nyek azonban egye'rtelmu"ve' teszik 
   sza'ma'ra is, hogy kiben bizhat, kire sza'mithat majd a jo~vo" 
   nya'ron.
11.40 TRIO STENDHAL  (14')
   Song for V. M.
   Jazzmu"sor
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 BIBLIAI TO~RTE'NETEK   (13')
   XII/9.: A lepra's Na'ma'n
   Ko~zremu"ko~dik: David Wisner
   Ke'szitette a Moody Bibliai Inte'zet, Chicago
12.15 A MEGSEBZETT BOLYGO'   (32')
   XIII/8.: A ne'lku~lo~zhetetlen e'desviz
   Magyar ismeretterjeszto" film
   Rendezte: Ra'cz Ga'bor
   Ma ma'r nem csak az iparilag fejlett orsza'gok gondja az e'desvizek
   elszennyezo"de'se. A sza'zadfordulo'ra - elo"zetes becsle'sek 
   szerint - egy liter ivo'viz annyiba keru~l majd, mint egy liter 
   nyersolaj.
12.50 SU~SU~, A SA'RKA'NY KALANDJAI (28')
   VIII/5.: Vende'g a ha'zna'l, o~ro~m a ha'zna'l
   Forgato'ko~nyviro': Csuka's Istva'n. Zene: Bergendy Istva'n
   Operato"r: Abonyi Antal. Rendezte: Szabo' Attila
   Su~su~t, aki ido"ko~zben ko"to~ro" lett, a szomsze'd kira'ly, Vite'z 
   Petrence meg akarja ne'zni munka ko~zben. Mire a kira'ly 
   mege'rkezik, addigra Su~su~ az utolso' hegyet is elhordja. A 
   sa'rka'ny, hogy tu'lzott szorgalma ko~vetkezme'nye't jo'va'tegye,
   nekia'll visszahozni egy hegyet. Petrence kira'ly elszo~kik 
   saja't fogada'sa'ro'l, e's segit Su~su~nek a nagy munka'ban.
13.15 BUDAPESTI KALA'KA FOLKFESZTIVA'L II. /1994./  (28')
   Rendezte: Szomjas Gyo~rgy
13.45 DINI, A KIS DINOSZAURUSZ  (12')
   E'gszakada's, fo~ldindula's
   Amerikai anima'cio's film
14.00 LAPOZO' (15')
   Lapszemle, friss hirek
14.15 KO~ZE'P-EURO'PAI MAGAZIN /ism./  (45')
   Fo"szerkeszto": Balogh Ju'lia
15.00 CIMBORA -- Tallo'zo'   (50')
   Szerkeszto": E'. Szabo' Ma'rta
15.50 Mu"soraja'nlat  (5')
16.00 BOLDOG IDO"K  (1943. - ism. - 90')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Araba's Pa'l. Rendezte: Rodriguez Endre
   Szereplo"k: Ajtay Andor, Kara'dy Katalin, Szabo' Sa'ndor
17.30 Mese
   TOM E'S JERRY KO~LYO~KKORUKBAN  (22')
   Zorrito ; Droopy, a sasszem
18.00 HIRADO'  (15')
18.15 CASINO DE PARIS  /1957./  (97')
   Francia-ne'met zene's film
   Forgato'ko~nyv: Jean Halain, Hans Vilhelm. Zene: Paul Durand
   Operato"r: Bruno Mondi, Erwin Mu~ller. Rendezte: Andre Hunebelle
   Fo"szerepben: Vittorio de Sica, Gilbert Becaud, Caterina Valente
   A nagy dra'mairo', Alexandre Gordy (Vittorio de Sica), aki 
   mellesleg a no"i nem mega'talkodott tisztelo"je, szinha'zi szerep 
   ige'rete'vel elcsa'bitja a Casino de Paris diva'ja't. Az a'rtatlan 
   Catharine nem is sejti, hogy le'pre csalta'k. Szerencse're akad egy
   ba'tor fe'rfi, aki hajlando'sa'got mutat a la'ny ere'nyeinek 
   ve'delme're, persze nem ege'szen o~nzetlenu~l...
19.50 "PARANCSOLJ VELEM, TU~NDE'RKIRA'LYNO""  (61')
   Ruttkai E'va elo"ado'estje a Korona Po'diumon
   Vezeto" operato"r: Czabarka Gyo~rgy. Rendezte: Fehe'r Gyo~rgy
20.50 VALAMI NINCS RENDJE'N OTTHON  (4')
   Holland anima'cio's film
   Ke'szitette'k: Bernard Courtial, Dennis Bodewitz
21.00 HIRADO'  (15')
21.15 AZ EMBERISE'G KALANDJA  (45')
   XIII/2.: Anita Delgado
   Alberto Oliveras filmje. Zene: Juan Carlos Perez
   Rendezo"-operato"r: Yon Inchaustegui
   A sza'zad tizes e'veinek eleje'n megjelent egy ko~nyv New Yorkban, 
   amit egy indiai maharadzsa felese'ge irt; a neve: Anita Delgado. 
   A spanyol sza'rmaza'su' iro'no" 17 e'vesen, XIII. Alfonz 
   esku~vo"je'n ismerkedett meg ke'so"bbi fe'rje'vel Madridban, 
   ezuta'n keru~lt ki Kapurthala ko~rnye'ke're. Rendkivu~li ember 
   volt, mint valamennyien - mondja ro'la Oliveras, a riporter, s most 
   a kamera segitse'ge re've'n la'thatjuk is azokat a csoda'kat, 
   amelyekro"l o" me'g csak irni tudott.
22.00 RONCSFILM  /1992./  (89')
   Magyar ja'te'kfilm
   Forgato'ko~nyv: Szomjas Gyo~rgy, Grunwalsky Ferenc
   Zene: Kiss Ferenc. Operato"r: Grunwalsky Ferenc.
   Rendezte: Szomjas Gyo~rgy
   Szereplo"k: Szirtes A'gi, Mucsi Zolta'n, Ga'spa'r Sa'ndor, Szo"ke 
   Andra's, Andorai Pe'ter, Ba'nsa'gi Ildiko'
   1989-ben vagyunk, a kelet-euro'pai szocializmusok o~ssze-
   omla'sa'nak nevezetes esztendeje'ben. Mindazona'ltal a Roncsfilmnek 
   egyetlen mozzanata sem utal e to~rte'nelmi pillanat magasztos-
   sa'ga'ra, ellenkezo"leg, a va'sznon burja'nzo' burleszk mozzanat-
   fu"ze'rek mintha csak szama'rfu~let akarna'nak mutatni a politikai 
   felho"re'gio'k go"go~s szinja'te'ka'nak. A film ko'pe's gesztussal 
   fordul a politika sza'ma'ra megko~zelithetetlen, profa'n, he't-
   ko~znapi le'teze's miszte'riuma fele'. A szinhely egy lerobbant, 
   e'telszagu' lako'to~mb Go'lya'nak nevezett kocsma'ja e's annak 
   ko~zvetlen ko~rnye'ke. Bizonytalan, lecsu'szott egzisztencia'k 
   e'lnek errefele': munkane'lku~liek e's alkalmi munka'sok, 
   zo~ldse'gesek e's taxisok, melegszivu" sviha'kok e's alkalmi 
   szereto"k. Csu'fak e's gonoszak, la'gyszivu"ek e's hirtelen 
   haragu'ak. Csupa kedves csirkefogo'.
23.35 ANYA'MAT NE !  /1994./  (20')
   Viczko' Tibor e's a Ko"ba'nyafilm NP riportfilmje
   Operato"r: Do'ra Tibor. 
   1992 novembere o'ta minden este ja'tsza a Roncsfilmet a 
   budapesti Metro' mozi. Vajon mi a titka? Egy magyar film imma'ron 
   to~bb mint ke't e've mu"soron, telt ha'zzal. So"t! Vannak, akik 
   to~bbszo~r beu~lnek, s u'jra megne'zik. A ne'zo" szubjektiv 
   hangve'telu", riportfilmet la'that a Metro' mozi le'pcso"je'n, 
   ko~zvetlenu~l a filmvetite's uta'n elkapott szeme'lyes pillana-
   tokkal. Ta'vol a'll mindenfe'le akade'mikus fejtegete'sto"l. 
   Etto"l olyan e'letteli.
23.45 VERS  
   Bari Ka'roly: Szerelem
   Elmondja: Taka'cs Katalin, Szaka'csi Sa'ndor
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
1995. a'pr. 9. vasa'rnap
------------------------
09.00 Hirek, mu"sorismertete's  (5')
09.05 BENJI  (23')
   XIII/5.: Vissza az Antarszra 
   Amerikai ifju'sa'gi filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Len Jauson, Chuck Menville. Operato"r: Jany Callaway
   Rendezte: Joe Camp
   Fo"szereplo": Chris Burton
   Yubi Hustonban, az U"rkutata'si ko~zpontban keres munka't. Mindenki 
   ela'mul a fiu' ke'pesse'gein. Yubit honva'gy gyo~tri, e's amikor egy 
   ismeretlen u"rhajo't mutatnak neki, elhata'rozza, hogy hazamegy.
   Benji segitse'ge'vel u'jra megszabadul u~ldo~zo"ito"l, de u'gy do~nt,
   me'gis a Fo~ldo~n marad.
09.25 POPEYE  (22')
   Popeye vitorla'zni megy
   Amerikai rajzfilmsorozat
10.00 SPORTKE'PEK (heti o~sszefoglalo')  (120')
   Fo"szerkeszto": Juni Gyo~rgy
12.00 De'li harangszo', mu"sorismertete's  (5')
12.05 KA'NON  (30')
   Valla's e's kultu'ra
   Hu'sve'ti liturgia
   Szerkeszto": E'zsia's Aniko'. Rendezte: Ku'tvo~lgyi Katalin
12.35 REGINA RE'VBE E'R /ism./  (51')
   X/10.: Repu~lj, kismadaram
   Ne'met te've'filmsorozat
   Forgato'ko~nyv: Barbara Piazza. Operato"r: Reginald Naumann, Erich 
   Krenek, Veit Schloemp. Zene: Michael Ru~ggeberg
   Rendezte: Bernd Fischerauer
13.25 A TAKARITO'GE'P /1992./  (89')
   Kanadai ifju'sa'gi film
   Forgato'ko~nyv: Jacques A. Desjardins. Operato"r: Eric Cayla
   Zene: Robert M. Lepage. Rendezte: Jean Beaudry
   Fo"szerepben: Vincent Bolduc, Pierre-Luc Brillant, Delphine Piperni
   Ben e'desapja'nak nincs munka'ja, eze'rt a fiu' nem kap zsebpe'nzt,
   so"t atto'l fe'l, hogy a nyakukra jo~n a ve'grehajto'. Igy azta'n 
   bara'tja'val, Charles-szal ta'rsasa'got alapit e's minden takarito'i 
   munka't elva'llal a va'rosban. A ro~vid e's la'tva'nyos sikerek 
   uta'n azonban komoly nehe'zse'gei ta'madnak a ce'g vezete'se'vel,
   megtapasztalja, milyen az alkalmazottak sztra'jkja, a sza'mla-
   kezele's, a munkamora'l ke'rde'se. Szo'val nem ko~nnyu" felno"ttnek 
   lenni.
14.55 VILA'GLO' E'JSZAKA  (17')
   Legenda's diszno'tor
   Kome'dia Tama'si A'ron ira'saibo'l
   Operato"r: Czabarka Gyo~rgy. Rendezte: Zsurzs E'va
   Szereplo"k: Szemes Mari, Garas Dezso", Rajz Ja'nos
   "Kandi Paska'l u'r, a ka'ntor hivo" le'lek, de ha't az istenadta 
   mire is adta a feje't! Szomsze'de'k sze'p asszonya hivo" le'lek, s 
   tudva le'vo", hogy a hivo" le'lek vonzo' testben lakozik, ez a'm a 
   nagy kise'rte's... Az a'mulatbo'l re'mu~let lett, a diszno'torbo'l 
   legenda." (Tama'si A'ron)
15.10 KUTYAPORTRE'K   (42')
   A tacsko'
   Francia ismeretterjeszto" filmsorozat
   Zene: Sebastien Regnier. Operato"r: Thieny Garon
   Rendezo"-operato"r: Gilles Roussel
   A tacsko'k ku~lo~n csoportot alkotnak a Nemzetko~zi Kutyaszo~vetse'g 
   a'ltal kialakitott oszta'lyoza'son belu~l. Ezt a kiva'ltsa'gos 
   helyzetet azzal e'rdemelte'k ki, hogy laviroznak az angol 
   terrierek e's a francia hajto'kutya'k ko~zo~tt. A tacsko'k sza'mos 
   su'ly- e's szo"rva'ltozatban le'teznek, jelenleg 27 ku~lo~nbo~zo" 
   va'ltozatot ismeru~nk. Ravasz, vida'm e's makacs kutya. Azt tartja'k, 
   a sima szo"ru" tacsko' o~nfeju"bb, a sza'lka's szo"ru" o~ne'rze-
   tesebb, a hosszu'szo"ru" pedig ku~lo~nlegesen hizelkedo".
15.55 VILA'GTO~RTE'NET  16.  (26')
   Az amerikai kontinensek Kolumbusz elo"tt
   Angol ismeretterjeszto" filmsorozat a TIMES magazin 
   vila'gto~rte'neti atlasza alapj a'n
   Zene: Hans Zimmer. Operato"r: Stuart Bourne
   Rendezte: David Wright
   A kontinensek bene'pesite'se'nek ido"pontja't, mo'dja't illeto"en 
   me'g nincs ve'gleges megegyeze's a kutato'k ko~zo~tt. Felteheto"en 
   ie. 30000 ko~ru~l e'rkeztek az elso" beva'ndorlo'k az A'zsiai 
   kontinensro"l, ezt ko~vette a lassu' bene'pesite's, honfoglala's a
   teru~leten. Bonyolitja a to~rte'ne'szek kutato'munka'ja't, hogy az 
   itt e'lo" ne'pekro"l a maya'k kive'tele'vel nincs ira'sos forra's-
   anyag a birtokukban, igy me'ginka'bb tala'nyos, he'zagos 
   informa'cio'k birtoka'ban ko~vetkeztethetnek arra, milyen volt az 
   amerikai kontinens to~rte'nete a prekolumbia'n ido"kben.
16.25 POSTABONTA'S -- LEVE'LVA'LTA'S  (15')
   Szerkeszto": To~ro~k Erzse'bet. Rendezte: Ka'zsme'r Ka'lma'n
16.40 EMLE'KKE'PEK -- RE'GI HIRADO'K  (15')
   Bokor Pe'ter mu"sora
16.55 SZINHA'ZI E'LET  (30')
   Szinha'zi magazin
   Szerkeszto": Ka'llai Katalin. Rendezte: Sa'ra Bala'zs
17.30 Mese
   SZIPPANCSOK: Robin szip  (24')
17.55 Mu"sorismertete's  (5')
18.00 HETI HIRMONDO'   (60')
   Fo"szerkeszto": Csa'ky Zolta'n
19.00 JE'ZUS KRISZTUS SZUPERSZTA'R /1973./  (102')
   Szines, feliratos amerikai rockopera
   Forgato'ko~nyv: Melvyn Bragg e's Nonnan Jewison
   Operato"r: Douglas Slocombe. Zene: Andrew Lloyd Webber e's Tim Rice
   Rendezte: Norman Jewison
   Fo"szerepben: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Bany Dennen
   Ez a rockopera valo'ja'ban egy moderniza'lt, XX. sza'zadi 
   passio'ja'te'k. Je'zus keresztrefeszite'se'nek to~rte'nete, ahogyan 
   a 70-es e'vek fiatalsa'ga o~nmaga sza'ma'ra e'rtelmezte az 
   U'jszo~vetse'get.
20.40 ANDREW LLOYD WEBBER TO~RTE'NETE  /1986./  (77')
   Angol dokumentumfilm
   Rendezte: Alan Benson
   A. L. Webber minden ido"k legsikeresebb angol musicalszerzo"je.
   A Jo'zsef e's a szines sze'lesva'sznu' a'lomkaba't, a Je'zus Krisztus 
   szuperszta'r, az Evita, Az operaha'z fantomja, a Macska'k: mind-
   mind vila'gsikert arattak. A zeneszerzo"vel New Yorkban ke'szu~lt
   besze'lgete'sben felta'rul egy sikeres pa'lya to~rte'nete.
22.00 Carlos Saura filmjei
   ARANY E'S VE'R /ism./  (118')
   Spanyol, francia ja'te'kfilm
   Irta e's rendezte: Carlos Saura. Operato"r: Teodoro Escamilla
   Szereplo"k: Omero Antonutti, Lambert Wilson, Eusebio Poncela,
   Gabriela Roel,Ines Sastre
23.55 VERS  (5')
   Molna'r Anna
   A ballada't elmondja: Molna'r Gizella
   HIRU'JSA'G
*************************************************************
*************************************************************

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS