Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1154
Copyright (C) HIX
2001-01-31
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Ferit csak a MTASZ erdekli (mind)  22 sor     (cikkei)
2 FW: [tanc-L] MTASZ weblap (mind)  14 sor     (cikkei)
3 a Sporttorveny szovege (mind)  4401 sor     (cikkei)
4 tancok kisajatitasa (mind)  27 sor     (cikkei)
5 a szovetsegek egyuttmukodese (mind)  26 sor     (cikkei)
6 a sporttorveny a listan (mind)  14 sor     (cikkei)
7 leve'lnagysag (mind)  17 sor     (cikkei)
8 Sporttorveny 1. (mind)  51 sor     (cikkei)
9 a sporttorveny a listan (mind)  16 sor     (cikkei)
10 miert kellett a sporttorvenyt kozolni a listan (mind)  41 sor     (cikkei)
11 Latvanytanc-Sport informaciok a neten (mind)  81 sor     (cikkei)
12 megiscsak szukseg lenne az anyagra (mind)  38 sor     (cikkei)
13 ismetlesek (mind)  10 sor     (cikkei)
14 FW: [tanc-L] tanacsok a cimzeshez (mind)  12 sor     (cikkei)
15 tanacsok a cimzeshez (mind)  30 sor     (cikkei)
16 FW: [tanc-L] tanacsok a cimzeshez (mind)  16 sor     (cikkei)
17 levelnagysag (mind)  36 sor     (cikkei)
18 RE: [tanc-L] tanacsok a cimzeshez (mind)  130 sor     (cikkei)
19 Mennyi a mennyi? (mind)  25 sor     (cikkei)
20 Szerzodes (mind)  12 sor     (cikkei)
21 bingo (mind)  13 sor     (cikkei)

+ - Ferit csak a MTASZ erdekli (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Pásztor Ferenc [SMTP:]
> Sent:	Tuesday, January 30, 2001 12:31 AM
> To:	
> Subject:	RE: [tanc-L] Szerzodes
> 
> Gábor egy kicsit tévedsz!
> 
> Én nem akarok divattánc bajnokságot rendezni. Kinek hiányzik még egy púp?
> Én
> a család szót valóban úgy értem amit az jelent. Ha elfogadjuk, hogy a tánc
> -
> teljes skálája sport - persze itt is vannak kivételek, mert a balettosok
> nem
> igen örülnének ennek, akkor már együtt tudunk dolgozni. Még egyszer
> hangsúlyozom, csak a békés egymás mellett élés érdekében. (már bánom azt
> az
> utolsó félmondatot!) Engem csak az MTÁSZ érdekel! (most meg ezt fogod
> félreérteni)
> 
>       Üdvözlettel:
>                Pásztor Ferenc
>
+ - FW: [tanc-L] MTASZ weblap (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Pásztor Ferenc [SMTP:]
> Levelezotársak!
> Köszönöm a jelentkezéseket, az MTÁSZ honlapjának kialakulására,
> karbantartására. Úgy látszik a Lajosok (pl. Hajdu) legalább olyan rendesek
> mint a Ferik, így Horváth Lajos és cége, a Maxdekor Bt. fogja végezni a
> munkát. Ettol függetlenül akinek van jobbító ötlete ne kíméljen, küldje
> el.
> Mivel mostanában több apró információ fog megjelenni, kérlek benneteket,
> hogy naponta nézzetek el oda (is). A Fórumban van partner kereso rész is,
> remélem az is beindul. (Arról nem beszéltem még Lajossal, hogy marad-e ez
> a forma, vagy van jobb ötlete.)
> 
>       Üdvözlettel:
>                Pásztor Ferenc
+ - a Sporttorveny szovege (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	FEHÉR-A.D.S [SMTP:] 
> 
> 2000. évi CXLV. törvény  a sportról
> 
> A Magyar Köztársaság polgárai számára a sport mint önszervezodésre épülo
> autonóm civil tevékenység a magyar és az egyetemes kultúra része, a
> nemzeti egészségfejlesztés alapveto eszköze, valamint a szabadido
> eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentos szerepet
> tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
> formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez.
> 
> Mindezeket figyelembe véve az állam aktív magatartásával elosegíti a
> polgárok sportoláshoz fuzodo jogának gyakorlati érvényesülését, támogatja
> a tisztességes játék (fair play) és az esélyegyenloség eszményének
> jegyében kifejtett sporttevékenységet, sportolóinknak a kiemelkedo
> nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét, az olimpiai eszmét,
> valamint elomozdítja a mozgásgazdag életmód terjedését, a rendszeres
> testmozgás hagyománnyá válását. Az állam ösztönzi a sporttal kapcsolatos
> üzleti vállalkozásokat, elosegíti azon feltételrendszerek kialakítását,
> amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához. Az állam
> további feladata a sportolással járó kockázatok csökkentése, a káros
> önveszélyezteto tendenciák (dopping- és drogfogyasztás) korlátozása, a
> sportrendezvények biztonságáról való gondoskodás, valamint a
> sporttevékenység összeegyeztetése a környezetvédelemmel és a
> területfejlesztéssel.
> 
> Az Országgyulés e célok jegyében és az Európai Sport Chartával összhangban
> a következo törvényt alkotja:
> 
> ELSO RÉSZ
> 
> A SPORTOLÓ
> 
> I. Fejezet
> 
> A SPORTOLÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELOÍRÁSOK
> 
> 1. § A versenyszeru sportoló köteles:
> 
> a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és
> versenyezni;
> 
> b) a sportág jellegének megfelelo - külön jogszabályban meghatározott -
> sportorvosi vizsgálatokon részt venni;
> 
> c) a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb
> szabályzataiban foglaltakat betartani;
> 
> d) annak a sportszervezetnek az érdekeit figyelembe venni, amellyel
> tagsági vagy szerzodéses viszonyban áll.
> 
> 2. § (1) A sportoló nem használhat, illetve nem alkalmazhat külön
> jogszabályban meghatározott, tiltott teljesítményfokozó szereket,
> készítményeket, illetve módszereket (a továbbiakban együtt:
> doppingtilalom).
> 
> (2) A sportoló a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles részt
> venni a doppingtilalom betartásának ellenorzésére irányuló vizsgálaton (a
> továbbiakban: doppingvizsgálat), valamint az egészségügyi alkalmassági és
> szurovizsgálaton (a továbbiakban: sportegészségügyi ellenorzés).
> 
> (3) A doppingvizsgálatot és a sportegészségügyi ellenorzést az országos
> sportegészségügyi hálózat végzi.
> 
> (4) Az országos sportegészségügyi hálózat muködtetése állami feladat,
> amelynek költségeire a fedezetet a központi állami, valamint
> társadalombiztosítási költségvetésben kell biztosítani.
> 
> (5) A doppingtilalomra és a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes
> eloírásokat külön jogszabály állapítja meg.
> 
> II. Fejezet
> 
> AZ AMATOR SPORTOLÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
> 
> Amator sportolói sportszerzodés
> 
> 3. § (1) Amator sportoló sportszervezettel - a (2) bekezdésben foglalt
> kivétellel - amator sportolói sportszerzodést (a továbbiakban:
> sportszerzodés) köthet.
> 
> (2) Amator sportoló sportvállalkozás keretében csak sportszerzodés alapján
> sportolhat.
> 
> (3) A sportszerzodés érvényesen csak határozott idore, legfeljebb öt évre
> kötheto, azonban érvényessége meghosszabbítható.
> 
> (4) A sportszerzodést írásba kell foglalni, amelyben rögzíteni kell a
> sportszervezet által az amator sportoló részére nyújtandó támogatás
> formáit, valamint a sportoló sporttevékenységgel kapcsolatos
> együttmuködési kötelezettségének részletes feltételeit.
> 
> (5) A sportszerzodésre a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV.
> törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízási szerzodésre vonatkozó
> rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
> 
> Az amator sportoló jogállása
> 
> 4. § (1) Az amator sportoló sporttevékenységéért a sportszervezettol
> díjazásban nem részesülhet.
> 
> (2) Nem minosül díjazásnak:
> 
> a) az amator sportoló versenyzéssel összefüggo indokolt költségeinek
> megtérítése,
> 
> b) a versenyzéssel, illetve az arra való felkészüléssel összefüggésben
> nyújtott természetbeni juttatás,
> 
> c) a kiemelkedo sportteljesítmény elérését követoen adott eredményességi
> jutalom,
> 
> d) a szponzorálási szerzodés keretében nyújtott támogatás;
> 
> e) a vegyes (nyílt) versenyrendszerben szerzett érem, trófea.
> 
> (3) A sportági országos szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) e
> törvény keretei között versenyszabályzatában szabályozza, hogy az amator
> sportoló milyen feltételekkel vehet részt hazai vagy nemzetközi szervezésu
> pénzdíjas versenyen, illetve hivatásos versenyrendszerben.
> 
> (4) Az amator sportoló által a tagsági vagy szerzodéses jogviszony
> keretében a sportszervezetnek okozott kár megtérítésére a Ptk.-nak a
> kártérítésre vonatkozó általános szabályai az irányadóak.
> 
> Amator versenyengedély
> 
> 5. § (1) Az amator sportoló versenyrendszerben szervezett versenyen csak
> akkor vehet részt, ha - a külön jogszabályban meghatározott feltételek
> alapján megszerezheto - versenyengedéllyel rendelkezik.
> 
> (2) A sportág jellegéhez igazodva, külön jogszabály alapján a
> szakszövetség határozza meg, hogy melyik versenyrendszer esetén írja elo a
> sportolóknak a versenyengedély megszerzésének feltételeként a
> sporttevékenységgel kapcsolatos élet- és baleset-biztosítást.
> 
> 6. § (1) Az amator sportoló a versenyengedélyt mint a sportegyesület tagja
> vagy mint a sportvállalkozással sportszerzodés alapján szerzodéses
> jogviszonyban álló személy kapja meg.
> 
> (2) A versenyengedély iránti kérelmet az amator sportoló csak a
> sportszervezeten keresztül nyújthatja be a szakszövetséghez, illetve a
> sportszövetséghez.
> 
> (3) A versenyengedély kiállításáért a szakszövetség, illetve a
> sportszövetség által megállapított díjat kell fizetni.
> 
> (4) A versenyengedéllyel rendelkezo amator sportolókról a szakszövetség,
> illetve a sportszövetség nyilvántartást vezet.
> 
> (5) Az amator sportolói versenyengedély kiadásának feltételeit külön
> jogszabály határozza meg.
> 
> Átigazolás
> 
> 7. § (1) Az amator sportoló a sportszerzodés érvényessége alatt csak a
> sportszervezet hozzájárulásával igazolható át másik sportszervezethez. A
> sportszervezet a hozzájárulás megadását nevelési költségtérítés
> megfizetéséhez kötheti.
> 
> (2) A sportszerzodés érvényessége alatt az amator sportoló csak
> hozzájárulásával igazolható át vagy adható ideiglenesen kölcsön más
> sportszervezetnek. Az amator sportoló a hozzájárulás megadását térítés
> megfizetéséhez nem kötheti. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
> 
> (3) Érvényes sportszerzodés hiányában az amator sportoló korábbi
> sportszervezetének az átigazolásért nevelési költségtérítés nem fizetheto,
> az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
> 
> (4) A nevelési költségtérítés az amator sportoló kinevelésének
> ellenértéke, amely az adózás szempontjából szolgáltatásnyújtásnak minosül.
> 
> III. Fejezet
> 
> A HIVATÁSOS SPORTOLÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
> 
> A hivatásos sportoló sporttevékenysége
> 
> 8. § (1) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggo
> munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvérol szóló 1992. évi XXII. törvény (a
> továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
> 
> a) a munkaszerzodés csak határozott idotartamra kötheto;
> 
> b) a próbaido a munkaszerzodés idotartamának a felénél, de legfeljebb hat
> hónapnál hosszabb nem lehet, és ha a sportág versenyszabályzata
> átigazolási idoszakot állapít meg, nem tarthat tovább az átigazolási
> idoszak felénél. A próbaido idotartama nem hosszabbítható meg;
> 
> c) ha a hivatásos sportoló részére a szakszövetség a hivatásos sportolói
> versenyengedélyt nem adja ki, vagy azt visszavonja, a munkáltató a
> munkaszerzodést az Mt. 88. § (2) bekezdésének alkalmazásával megszünteti
> azzal - kivéve az egészségügyi alkalmatlanság esetét -, hogy a hivatásos
> sportoló a szerzodésébol még hátralévo idoszakra az átlagkereset
> megtérítésére nem tarthat igényt;
> 
> d) a hivatásos sportoló munkaszüneti napokon is rendszeresen
> foglalkoztatható. A heti pihenonapra vonatkozó munkajogi rendelkezéseket
> nem kell alkalmazni, azonban legalább negyven órát kitevo, megszakítás
> nélküli heti pihenoidot biztosítani kell, amelyet a felek eltéro
> megállapodása hiányában legfeljebb hat havonta összevontan is ki lehet
> adni. A munkaido legfeljebb hat havi keretben is meghatározható a napi
> nyolc óra alapulvételével;
> 
> e) a hivatásos sportoló csak a munkáltató elozetes írásbeli
> hozzájárulásával létesíthet sporttevékenységgel össze nem függo
> munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (a
> továbbiakban: további jogviszony);
> 
> f) a hivatásos sportoló sporttevékenység folytatására sportágában további
> jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre
> vonatkozó további jogviszony létesítéséhez a munkáltató elozetes írásbeli
> hozzájárulása szükséges;
> 
> g) a hivatásos sportolónak a nemzeti válogatott keretben történo
> szereplésére a kirendelésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,
> hogy a kirendeléshez a hivatásos sportoló elozetes hozzájárulása is
> szükséges;
> 
> h) a hivatásos sportoló egyéni szponzorálási szerzodést a munkaviszony
> fennállása alatt csak a munkáltató elozetes írásbeli hozzájárulása esetén
> köthet;
> 
> i) a hivatásos sportoló csak a játékjog rendelkezési jogának kölcsönadása
> esetén rendelheto ki munkavégzésre más sportszervezethez;
> 
> j) a hivatásos sportoló e törvény szerint sportfegyelmi felelosséggel
> tartozik.
> 
> (2) A hivatásos sportolóval kötött munkaszerzodés érvényesen csak akkor
> jön létre, ha az tartalmazza a munkavégzés módjára, a munka- és
> pihenoidore, a szabadság kiadására, valamint a munka díjazására vonatkozó
> megállapodást.
> 
> (3) A hivatásos sportolóval a munkaviszony keretében kifejtett
> sporttevékenysége során történt baleset üzemi balesetnek minosül. A
> munkáltató köteles a szakszövetség által megállapított követelmények
> figyelembevételével a hivatásos sportoló javára élet- és
> baleset-biztosítást kötni.
> 
> (4) Semmis az a szerzodés, amellyel sportszervezet a hivatásos sportoló
> sporttevékenységével összefüggésben harmadik személynek a hivatásos
> sportoló sporttevékenységre kötött munkaszerzodésében, illetve
> munkavégzésre irányuló szerzodésében foglaltakon túl díjazást vagy más
> anyagi elonyt biztosít.
> 
> (5) Ha a munkajogi szabályok szerint a hivatásos sportolóval életkorára
> tekintettel munkaszerzodés nem kötheto, a tizenhatodik életévének
> betöltéséig csak megbízási szerzodés keretében foglalkoztatható.
> 
> (6) Ha a hivatásos sportolót munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
> keretében foglalkoztatják, a jogviszonyra az (1) bekezdés a) és e)-j)
> pontjaiban a munkaviszonyra meghatározott rendelkezéseket megfeleloen
> alkalmazni kell.
> 
> A játékjog rendelkezési jogának átruházása
> 
> 9. § (1) A hivatásos sportoló játékjogának rendelkezési jogát érvényesen
> csak a munkaszerzodés vagy a munkavégzésre irányuló egyéb szerzodés
> idotartamára ruházhatja át a sportszervezetre. A játékjog rendelkezési
> joga átruházásának további feltétele, hogy a hivatásos sportoló
> rendelkezzen a szakszövetség által kiállított hivatásos sportolói
> versenyengedéllyel.
> 
> (2) Az (1) bekezdés szerinti szerzodés érvényességi idotartama alatt a
> sportszervezet a hivatásos sportoló hozzájárulásával a játékjog
> rendelkezési jogát ideiglenesen kölcsön adhatja (kölcsönadás) vagy más
> sportszervezetre átruházhatja.
> 
> (3) A játékjog rendelkezési jogának átruházásakor az új jogosultnak a
> hivatásos sportolóval munkaszerzodést vagy munkavégzésre irányuló egyéb
> szerzodést köto sportszervezetet kell tekinteni.
> 
> (4) A játékjog rendelkezési jogának ideiglenes kölcsönadása nem érinti a
> kölcsönadó sportszervezetnek a játékjog feletti rendelkezési jogát.
> 
> 10. § (1) A játékjog rendelkezési jogának hivatásos sportoló által történo
> átruházásáért a hivatásos sportoló a sportszervezettol térítésre (a
> továbbiakban: igazolási díj) tarthat igényt.
> 
> (2) A játékjog rendelkezési jogának sportszervezet által történo
> átruházásáért a sportszervezet a másik sportszervezettol ellenérték (a
> továbbiakban: átigazolási díj) megfizetésére tarthat igényt. A játékjog
> rendelkezési jogát átruházó sportszervezet a hivatásos sportolónak az
> átigazolási díj külön megállapodásban foglalt százalékának megfelelo
> összeget (a továbbiakban: részesedés) fizethet.
> 
> (3) A 9. § (1) bekezdés szerinti szerzodés érvényessége lejártát követoen
> a játékjog rendelkezési joga ellenérték nélkül visszaszáll a hivatásos
> sportolóra. Az ezzel ellentétes megállapodás semmis.
> 
> (4) A hivatásos sportoló játékjoga rendelkezési jogának átruházásáról
> szóló szerzodés érvényesen
> 
> a) a hivatásos sportoló és a munkáltató sportszervezet között közvetlenül,
> 
> b) a munkáltató sportszervezet és a másik sportszervezet között
> közvetlenül,
> 
> c) kereskedelmi ügynök közvetítésével
> 
> kötheto meg.
> 
> (5) A hivatásos sportoló játékjoga rendelkezési jogának kölcsönadásáról
> szóló szerzodés érvényesen a (4) bekezdés b)-c) pontja szerint kötheto
> meg.
> 
> (6) A (4)-(5) bekezdések szerinti szerzodések kereskedelmi ügynök
> közvetítésével érvényesen akkor köthetok meg, ha az ügynököt az adott
> sportág szakszövetsége nyilvántartja. A nyilvántartásba vételre vonatkozó
> személyi és vagyoni követelményeket a szakszövetség szabályzata határozza
> meg. E követelmények a sportági nemzetközi szakszövetségek engedélyével
> rendelkezo ügynökök nyilvántartásba vételénél nem alkalmazandók.
> 
> (7) Semmis az a szerzodés, amely a játékjog elidegenítésére, valamint
> megterhelésére irányul, továbbá a hivatásos sportolón, valamint a játékjog
> rendelkezési jogát átruházó sportszervezeten kívül más személy javára
> biztosít részesedést a játékjog rendelkezési jogának átruházásáért
> fizetett igazolási, átigazolási díjból. E korlátozás nem érinti a
> kereskedelmi ügynök részére történo jutalék kifizetését.
> 
> (8) A játékjog rendelkezési jogának átruházásáért fizetett igazolási díj,
> illetve részesedés az adózás szempontjából bevételnek, az átigazolási díj
> szolgáltatásnyújtásnak minosül.
> 
> Hivatásos versenyengedély
> 
> 11. § (1) A hivatásos sportolónak hivatásos sportolói versenyengedéllyel
> kell rendelkeznie. A hivatásos sportolói versenyengedélyekrol a
> szakszövetség külön nyilvántartást vezet.
> 
> (2) A hivatásos sportolói versenyengedélyt a szakszövetség a külön
> jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén adja ki. A hivatásos
> sportolói versenyengedélyre egyebekben az amator versenyengedélyre
> vonatkozó szabályokat kell megfeleloen alkalmazni.
> 
> (3) A hivatásos sportoló - feltéve, hogy a szakszövetség átigazolási
> szabályzata azt nem zárja ki - a vele kötött szerzodés érvényességi ideje
> alatt is átigazolható ahhoz a sportszervezethez, amelyre a játékjog
> használati jogát érvényesen átruházták.
> 
> (4) Az a hivatásos sportoló, aki hivatásos sportolói versenyengedéllyel
> rendelkezik, ugyanazon sportág belföldi amator versenyrendszerében nem
> vehet részt.
> 
> (5) A hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának feltételeit külön
> jogszabály határozza meg.
> 
> IV. Fejezet
> 
> A SPORTTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELOÍRÁSOK
> 
> 12. § (1) A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató sportoló
> számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti,
> továbbá a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység
> folytatásához szükséges feltételeket.
> 
> (2) A sportoló a sportszervezet és a saját adottságaihoz igazodó mértékben
> igényelheti a sportszervezettol az eredményes sporttevékenységéhez
> szükséges felkészülési, illetve versenyzési lehetoség biztosítását.
> 
> (3) A sportoló az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek és lehetoségek
> biztosítása esetén a sportszervezet által meghatározottak szerint
> pénzeszközökkel is hozzájárul sporttevékenysége gyakorlásához.
> 
> (4) Nem tartozik az (1) bekezdés szerinti feltételek közé a sportoló
> sportfelszerelése.
> 
> 13. § (1) Sportegyesület keretében sportolni szabadidos vagy amator
> sportolóként tagként, illetve hivatásos sportolóként munkaszerzodés vagy
> munkavégzésre irányuló egyéb szerzodés alapján lehet.
> 
> (2) Hivatásos sportoló sportegyesületben sporttevékenységet hivatásos
> versenyrendszerben csak akkor végezhet, ha abban a sportegyesület is részt
> vesz.
> 
> (3) Ha a sportegyesület hivatásos versenyrendszerben vesz részt,
> alapszabályában a sportágban tevékenykedo szakosztályát jogi személynek
> nyilváníthatja és gazdálkodását számvitelileg elkülönítheti.
> 
> (4) A (3) bekezdés szerinti szakosztály köteles a hivatásos
> versenyrendszer gazdasági és adminisztratív követelményeit teljesíteni.
> 
> A Magyar Sport Napja
> 
> 14. § A Magyar Sport Napja minden év május 6-a.
> 
> V. Fejezet
> 
> A SPORTFEGYELMI FELELOSSÉG
> 
> 15. § (1) Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportolóval szemben,
> ha
> 
> a) a sportági nemzetközi szakszövetség vagy a szakszövetség játék-,
> verseny-, igazolási, átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban foglalt
> kötelezettségeket,
> 
> b) a hivatásos sportoló a sporttevékenységgel összefüggo munkaviszonyból,
> illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó
> kötelezettségeket,
> 
> c) az amator sportoló a tagsági vagy szerzodéses jogviszonyból a
> sporttevékenységre vonatkozó kötelezettségeket
> 
> vétkesen megszegi.
> 
> (2) A sportszakemberrel szemben sportfegyelmi eljárást akkor lehet
> lefolytatni, ha
> 
> a) a sportági nemzetközi szakszövetség vagy a szakszövetség
> szabályzataiban foglalt, illetve
> 
> b) a munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
> származó
> 
> kötelezettségeit vétkesen megszegi.
> 
> (3) A sportfegyelmi eljárást a sportolóval szemben az (1) bekezdés a)
> pontja esetén a szakszövetség, az (1) bekezdés b) és c) pontja esetén a
> sportszervezet folytatja le.
> 
> (4) A sportfegyelmi eljárást a sportszakemberrel szemben a munkáltatója
> (megbízója) folytatja le.
> 
> (5) A sportolóra és a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként
> 
> a) szóbeli figyelmeztetés,
> 
> b) írásbeli megrovás,
> 
> c) kedvezmények megvonása (csökkentése),
> 
> d) pénzbüntetés
> 
> szabható ki.
> 
> (6) A sportolóra az (5) bekezdésben foglaltakon kívül:
> 
> a) sporttevékenységtol,
> 
> b) átigazolástól,
> 
> c) kölcsönadástól
> 
> meghatározott idore való eltiltás büntetés is kiszabható.
> 
> (7) Az (5) és (6) bekezdésben foglaltak mellett a sportegyesületi tag
> sportoló sportfegyelmi büntetésként a sportegyesületbol kizárható. A
> szakszövetségnek a sportegyesületbol való kizárásra vonatkozó indítványát
> a sportegyesületnek meg kell tárgyalnia és döntenie kell a kizárás
> kérdésében.
> 
> (8) A sportszakemberre az (5) bekezdésben foglaltakon kívül szakmai
> tevékenységtol, sportági sportesemény látogatásától meghatározott idore
> való eltiltás büntetés is kiszabható.
> 
> 16. § (1) A sporttevékenységtol eltiltás lehet:
> 
> a) versenyzéstol,
> 
> b) edzésen,
> 
> c) sportrendezvényen való részvételtol, vagy
> 
> d) a szakszövetségen belüli tevékenységtol eltiltás.
> 
> (2) A szakmai tevékenységtol eltiltás lehet:
> 
> a) edzoi,
> 
> b) versenybírói,
> 
> c) mérkozésvezetoi tevékenységtol,
> 
> d) sportrendezvényen való részvételtol, vagy
> 
> e) a szakszövetségen belüli tevékenységtol eltiltás.
> 
> (3) A büntetés idotartama a 15. § (5) bekezdésének c) pontja esetében az
> egy évet, a 15. § (6) bekezdése és a 15. § (8) bekezdése esetében a két
> évet nem haladhatja meg.
> 
> (4) A büntetés mértéke a 15. § (5) bekezdésének d) pontja esetében a
> sportoló sporttevékenységbol, a sportszakember szakmai tevékenységbol
> származó éves átlagjövedelmének háromhavi összegét nem haladhatja meg.
> 
> (5) A szakszövetség a sportfegyelmi eljárást az általa kiírt vagy
> szervezett versenyen részt vevo sportszervezet hivatalos képviselojeként
> megjelölt sportszakemberrel szemben folytathatja le.
> 
> 17. § (1) Sportfegyelmi eljárást lehet lefolytatni a sportszervezettel
> szemben, ha a versenyszabályzatban vagy a versenyzéssel kapcsolatban a
> szakszövetség egyéb szabályzataiban megállapított eloírásokat megszegi.
> 
> (2) A szakszövetség a sportfegyelmi eljárást az általa kiírt vagy
> szervezett versenyen részt vevo sportszervezettel szemben folytathatja le.
> 
> (3) Sportszervezetre, illetve annak szervezeti egységére sportfegyelmi
> büntetésként
> 
> a) írásbeli figyelmeztetés,
> 
> b) a szakszövetség által adható juttatások csökkentése, megvonása,
> 
> c) a rendezoi létszám felemelésére kötelezés,
> 
> d) szakszövetségi ellenor fogadására és eljárási költségeinek viselésére
> kötelezés,
> 
> e) sportrendezvény nézok nélkül, zárt sportlétesítményben való megtartása
> vagy szektor lezárásának elrendelése,
> 
> f) pályaválasztási jog határozott idore való megvonása,
> 
> g) mérkozés eredményének megsemmisítése, bajnoki pontok levonása,
> 
> h) büntetopontok megállapítása,
> 
> i) nemzetközi sportrendezvényen való részvételtol eltiltás,
> 
> j) sportoló igazolásához, átigazolásához való jog megvonása,
> 
> k) a versenyrendszer alacsonyabb osztályába sorolás,
> 
> l) a versenyrendszerbol vagy meghatározott számú versenybol kizárás,
> 
> m) a szakszövetségi eljárás költségeinek viselésére kötelezés,
> 
> n) a szakszövetségbol kizárás,
> 
> o) pénzbüntetés
> 
> szabható ki.
> 
> (4) A büntetés idotartama
> 
> a) a (3) bekezdés b) pontja esetében a hat hónapot,
> 
> b) a (3) bekezdés e) pontja esetében a három alkalmat,
> 
> c) a (3) bekezdés f) pontja esetében a három hónapot,
> 
> d) a (3) bekezdés i), j) és l) pontja esetében a kilenc hónapot,
> 
> e) a (3) bekezdés n) pontja esetében az egy évet
> 
> nem haladhatja meg.
> 
> (5) A büntetés a (3) bekezdés m) pontja esetében teljes költségviselést
> jelent.
> 
> (6) A büntetés mértéke a (3) bekezdés o) pontja esetében az ötvenmillió
> forintot nem haladhatja meg.
> 
> 18. § (1) A sportszervezettel szerzodéses viszonyban nem álló sportolóra,
> illetve sportszakemberre pénzbüntetés nem szabható ki.
> 
> (2) Ha a sportági nemzetközi szakszövetség vagy a szakszövetség a
> sportolóra, sportszervezetre vagy sportszakemberre sportfegyelmi büntetést
> szabott ki, ezt a sportszervezet köteles végrehajtani.
> 
> (3) A szakszövetségnek - e törvény alapján - sportfegyelmi szabályzatában
> kell meghatározni a sportszervezetnél betöltött azon munkaköröket, amelyek
> betöltoivel szemben a szakszövetség sportfegyelmi eljárást kezdeményezhet.
> 
> (4) A sportfegyelmi felelosségre, a sportfegyelmi eljárásra és a
> sportfegyelmi büntetésekre vonatkozó részletes szabályokat külön
> jogszabály állapítja meg.
> 
> 19. § (1) A sportfegyelmi eljárást elso fokon sportfegyelmi bizottság,
> másodfokon sportfegyelmi fellebbviteli bizottság folytatja le. A
> másodfokon hozott határozat a kihirdetésével a (2)-(3) bekezdés szerinti
> kérelem benyújtására tekintet nélkül végrehajtható.
> 
> (2) Ha a sportfegyelmi eljárás lefolytatására a sportszervezet jogosult,
> annak másodfokon hozott döntése ellen a szakszövetség elnökségéhez lehet
> kérelmet benyújtani, amely azt soron kívül elbírálja.
> 
> (3) Ha a sportfegyelmi eljárás lefolytatására a szakszövetség jogosult,
> annak másodfokon hozott döntése ellen a szakszövetség közgyulése által
> választott rendkívüli fegyelmi bizottsághoz lehet kérelmet benyújtani,
> amely azt soron kívül elbírálja.
> 
> (4) A sporttevékenységtol eltiltás büntetés ellen a sportoló, a szakmai
> tevékenységtol eltiltás büntetés ellen a sportszakember keresettel a
> bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra a munkaügyi perekre vonatkozó
> jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.
> 
> (5) A pénzben kifejezett sportfegyelmi büntetés a kifizetésekor, az
> idotartamban meghatározott sportfegyelmi büntetés az idotartam elteltekor,
> az egyéb sportfegyelmi büntetés a foganatosítása után azonnal elévül.
> 
> MÁSODIK RÉSZ
> 
> A SPORT SZERVEZETI ÉS VERSENYRENDSZERE
> 
> VI. fejezet
> 
> A SPORTSZERVEZET
> 
> A sportegyesület
> 
> 20. § (1) Sportegyesület:
> 
> a) tagja csak természetes személy lehet, tiszteletbeli, illetve pártoló
> tagként jogi személy is részt vehet a sportegyesület muködésében;
> 
> b) elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag,
> illetve sportvállalkozásnál vezeto tisztségviselo volt az annak
> megszunését megelozo három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet
> felszámolták;
> 
> c) csak kiegészíto tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény
> tulajdonjogát, használhat, illetve muködtethet sportlétesítményt,
> folytathat sporttevékenységével összefüggo kereskedelmi tevékenységet vagy
> hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értéku jogokat, illetve
> végezhet sporttal össze nem függo tevékenységet;
> 
> d) közgyulését évente legalább egyszer össze kell hívni;
> 
> e) illetékes szerve köteles a gazdálkodás ellenorzésére felügyelo
> bizottságot választani vagy a külön jogszabály szerint könyvvizsgálót
> alkalmazni (választani).
> 
> (2) A bírósági nyilvántartásba vétel során a társadalmi szervezet
> sportegyesületi jellegét kifejezetten jelölni kell.
> 
> (3) A sportegyesületre a Ptk., valamint az egyesülési jogról szóló 1989.
> évi II. törvény (a továbbiakban: Et.) rendelkezéseit e törvényben foglalt
> eltérésekkel kell alkalmazni.
> 
> 21. § A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések
> kivételével - a csodeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
> végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.)
> szabályait kell alkalmazni.
> 
> A sportszervezet nyilvántartásba vétele
> 
> 22. § (1) A sportszervezet köteles nyilvántartásba vételét kérni és
> adatokat szolgáltatni az állami sportinformációs rendszerrol szóló külön
> jogszabály szerint.
> 
> (2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartási és adatfelvételi
> eljárás díj- és illetékmentes.
> 
> (3) Állami, önkormányzati támogatásban csak az állami sportinformációs
> rendszerben nyilvántartott sportszervezetek részesülhetnek.
> 
> A sportszervezet kártérítési felelossége
> 
> 23. § (1) A sportszervezet a Ptk.-nak az alkalmazott által okozott kárért
> való felelosségi szabályai szerint felel minden kárért, amelyet a vele
> szerzodéses viszonyban álló sportolói, illetve sportszakemberei
> szerzodésben foglalt tevékenységükkel kapcsolatban harmadik személynek
> okoznak.
> 
> (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a nemzeti válogatott keret tagjai által
> okozott kár esetében a szakszövetség sportszervezetnek minosül.
> 
> VII. Fejezet
> 
> SPORTÁGI ORSZÁGOS SZAKSZÖVETSÉGEK
> 
> A sportági országos szakszövetséggel szembeni követelmények
> 
> 24. § (1) Az e törvényben, valamint a sportági nemzetközi szakszövetségek
> alapszabályaiban a sportági országos szakszövetségek számára meghatározott
> feladatok ellátására szakszövetség hozható létre, illetve muködhet, ha az
> megfelel a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
> 
> (2) A szakszövetség
> 
> a) sportági nemzetközi szakszövetsége a Nemzetközi Sportszövetségek
> Szövetségének (a továbbiakban: AGFIS) vagy a Nemzetközi Sakkszövetségnek
> (a továbbiakban: FIDE) tagja, illetve sportági nemzetközi szakszövetsége
> az AGFIS-nak vagy a FIDE-nek nem tagja, de a sportág a Nemzetközi Olimpiai
> Bizottság (a továbbiakban: NOB) által elismert sportágak között szerepel;
> 
> b) legalább a sportágában tevékenykedo tíz sportszervezet taggal
> rendelkezik, és versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fonyi
> versenyengedéllyel rendelkezo sportoló vesz részt;
> 
> c) legalább három éve folyamatosan országos jellegu versenyrendszert
> muködtet;
> 
> d) szerepel a Fovárosi Bíróság sportági országos szakszövetségek
> nyilvántartásában és alapszabályán kívül rendelkezik az e törvényben,
> illetve külön jogszabályokban megállapított, a szakszövetségek részére
> kötelezové tett szabályzatokkal.
> 
> (3) A bírósági nyilvántartásba vétel után a szakszövetséget a Nemzeti
> Sportszövetség is nyilvántartásba veszi. Egy sportágban csak egy
> szakszövetség veheto nyilvántartásba.
> 
> (4) A Nemzeti Sportszövetség nyilvántartási eljárása díjköteles, a díj
> mértékét külön jogszabály határozza meg.
> 
> (5) A Nemzeti Sportszövetség szakmai szempontok alapján, a Nemzeti
> Szabadidosport Szövetség, illetve az olimpiai sportágakban a Magyar
> Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) javaslatára a (3) bekezdés
> szerinti nyilvántartásba vétel során eltekinthet a (2) bekezdés b) és c)
> pontjában meghatározott követelményektol.
> 
> (6) A Nemzeti Sportszövetség vizsgálja a szakszövetségként történo
> nyilvántartásba vétel feltételeinek folyamatos meglétét és törli a
> szakszövetséget a nyilvántartásából, ha a nyilvántartásba vételhez
> szükséges feltételekben bekövetkezett változás miatt a (2) bekezdésben
> meghatározott bármelyik feltétel nem teljesül és annak a szakszövetség a
> Nemzeti Sportszövetség felhívására egy éven belül ismét nem felel meg. A
> nyilvántartásból való törlés nem érinti az adott szervezet társadalmi
> szervezetként való további muködését.
> 
> (7) Az Et. hatálya alá eso társadalmi szervezetként jogosultak a
> sportszövetség elnevezés használatára
> 
> a) a Nemzeti Sportszövetség szakszövetségi nyilvántartásából törölt
> szervezetek;
> 
> b) azok a sportszövetségek, amelyek nem felelnek meg a (2) bekezdésben
> meghatározott feltételeknek;
> 
> c) azok a sportszövetségek, amelyek nem kérik szakszövetségként történo
> nyilvántartásba vételüket.
> 
> (8) A szakszövetségnek az e törvényben meghatározott feladatait a Nemzeti
> Sportszövetség által nyilvántartott sportszövetség akkor láthatja el, ha a
> sportágban nincs a (3) bekezdés szerint nyilvántartásba vett szakszövetség
> és a sportszövetség:
> 
> a) sportágában legalább három földrészrol, tizenöt tagországgal sportági
> nemzetközi szakszövetség és legalább öt éve világ- vagy Európa-bajnoki
> versenyrendszer muködik;
> 
> b) az a) pont szerinti sportági nemzetközi szakszövetségnek tagja;
> 
> c) legalább a sportágában tevékenykedo tíz sportszervezet taggal
> rendelkezik, és versenyrendszerében rendszeresen legalább száz fonyi
> versenyengedéllyel rendelkezo sportoló vesz részt;
> 
> d) legalább három éve folyamatosan országos jellegu versenyrendszert
> muködtet;
> 
> e) szerepel az illetékes bíróság társadalmi szervezeti nyilvántartásában,
> és alapszabályán kívül rendelkezik az e törvényben, illetve külön
> jogszabályokban megállapított, a szakszövetségek részére kötelezové tett
> szabályzatokkal.
> 
> (9) A (8) bekezdés szerinti sportszövetség hivatásos versenyrendszert csak
> akkor muködtethet, ha a hivatásos versenyrendszer muködtetésére eloírt
> kötelezettségeket és feltételeket teljesíti.
> 
> A szakszövetség jogállása
> 
> 25. § (1) A szakszövetségre a Ptk. és az Et., valamint a közhasznú
> szervezetekrol szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.)
> rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
> 
> (2) A szakszövetségnek csak a sportági versenyrendszerben részt vevo
> sportszervezet lehet a tagja.
> 
> (3) A szakszövetség alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy a
> szakszövetségben tiszteletbeli, illetve pártoló tagként természetes
> személyek is részt vehetnek.
> 
> (4) A szakszövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha a kérelmezo a
> szakszövetség alapszabályát elfogadja és a felvételhez jogszabályban
> meghatározott feltételek fennállnak.
> 
> (5) A szakszövetség jogosult elnevezésében a "magyar" megjelölés, továbbá
> a Magyar Köztársaság címerének és zászlajának használatára.
> 
> A szakszövetség feladatai
> 
> 26. § (1) A szakszövetség sportágában kizárólagosan jogosult
> 
> a) meghatározni a 29. § (2) bekezdésében foglalt szabályzatokat;
> 
> b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág
> hivatásos, amator és vegyes (nyílt) versenyrendszerét és e versenyrendszer
> alapján szervezni a sportág versenyeit;
> 
> c) maga vagy hivatásos és amator tagozata útján megrendezni a magyar
> (országos, nemzeti) bajnokságot, illetve a magyar (köztársasági) kupát;
> 
> d) meghatározni és kiadni a hazai és - a sportági nemzetközi szakszövetség
> versenynaptárához igazodva - a nemzetközi versenynaptárt;
> 
> e) muködtetni a nemzeti válogatott kereteket, és általuk képviselni a
> Magyar Köztársaságot a nemzetközi sportrendezvényeken;
> 
> f) megadni vagy megtagadni a sportági nemzetközi szakszövetség, illetve a
> sportági külföldi szakszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar
> sportolók külföldi versenyzéséhez vagy külföldi sportolók magyarországi
> versenyzéséhez;
> 
> g) képviselni a Magyar Köztársaságot a sportág nemzetközi szervezetében;
> 
> h) szabályzatban rendezni az általa kiírt (szervezett, rendezett)
> sportrendezvényekkel kapcsolatos vagyoni értéku jogok hasznosításának
> módjait és feltételeit;
> 
> i) a h) pont szerinti vagyoni értéku jogok hasznosításáról szerzodést
> kötni, vagy a szerzodéskötés jogát meghatározott feltételek mellett egyes
> szervezeti egységeire, illetve tagjaira átruházni;
> 
> j) a közoktatás és a felsooktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység
> folytatásához szakhatóságként, külön jogszabályban meghatározott díj
> ellenében elozetes hozzájárulást kiadni.
> 
> (2) A szakszövetség - az (1) bekezdésben megállapított kizárólagos
> feladatokon, illetve jogosítványokon kívül -
> 
> a) meghatározza a sportág fejlesztési céljait, erre koncepciókat dolgoz ki
> és gondoskodik ezek megvalósításáról;
> 
> b) a jogszabályok és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szabályzatok
> alapján maga vagy hivatásos, illetve amator tagozatain keresztül
> gondoskodik a sportágban a sportolók nyilvántartásáról, igazolásáról,
> átigazolásáról, illetve velük szemben sportfegyelmi jogkört gyakorol;
> 
> c) a jogszabályok alapján a versenyszabályokat megsérto
> sportszervezetekkel, sportolókkal és sportszakemberekkel szemben a
> sportfegyelmi szabályzatban megállapított joghátrányokat alkalmazza;
> 
> d) meghatározza a sportlétesítmények - a sportág szempontjából történo -
> használatának feltételeit, a létesítményekkel szembeni szakmai
> követelményeket;
> 
> e) meghatározza a sportrendezvények rendezésével kapcsolatos sportági
> szakmai szabályokat;
> 
> f) érvényesíti a doppingtilalmat;
> 
> g) a megfelelo feltételek fennállása esetén megköti az ifjúsági és
> sportminiszterrel (a továbbiakban: miniszter) a támogatási szerzodést;
> 
> h) a szakszövetség egészére kiterjedoen szponzorálási és más kereskedelmi
> szerzodéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében;
> 
> i) képviseli a sportág érdekeit az állami szervek és a helyi
> önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidosport
> Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, a sportközalapítványok,
> a sportszövetségek, illetve a társadalmi szervezetek felé;
> 
> j) az alapszabályban meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak,
> közremuködik a tagok közötti viták rendezésében, elosegíti a sportágban
> muködo sportszakemberek képzését és továbbképzését;
> 
> k) ellátja a sportági nemzetközi szakszövetség alapszabályában, a
> jogszabályokban, illetve saját alapszabályában megállapított feladatokat.
> 
> (3) A versenyszeru sportolót a szakszövetség tartja nyilván és ad részére
> versenyengedélyt, amennyiben megfelel a sportegészségügyi és a
> szakszövetség által meghatározott sportszakmai követelményeknek.
> 
> (4) A versenyszeru sportoló egyik sportszervezetbol a másik
> sportszervezetbe való átigazolásának feltételeit és módját a sportág
> jellegéhez igazodva a szakszövetség állapítja meg.
> 
> (5) A nemzeti válogatott keretek muködtetése során a szakszövetségekre a
> sportszervezetre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell.
> 
> A szakszövetség legfelsobb szerve
> 
> 27. § (1) A szakszövetség legfelsobb szerve a tagok képviseloibol álló
> közgyulés.
> 
> (2) A közgyulést az elnökségnek évente legalább egyszer rendes ülésre
> össze kell hívni.
> 
> (3) A közgyulést az elnökségnek rendkívüli ülésre az erre vonatkozó
> kezdeményezés kézhezvételétol számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb
> harminc napon belüli idopontra össze kell hívnia, ha
> 
> a) a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri;
> 
> b) a bíróság azt elrendeli.
> 
> (4) A közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
> 
> a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
> 
> b) az elnökség éves szakmai beszámolójának és a számvitelrol szóló 2000.
> évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti beszámolójának, a
> következo évi szakmai és pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági
> jelentésnek az elfogadása;
> 
> c) az elnökség és az ellenorzo testület elnökének, továbbá tagjainak
> megválasztása, illetve visszahívása;
> 
> d) a szakszövetség más szakszövetséggel való egyesülésének, illetve
> szétválásának elhatározása;
> 
> e) a szakszövetség jogi személyiségu szervezeti egységeinek létrehozása;
> 
> f) a szakszövetség önkéntes feloszlásának kimondása;
> 
> g) mindaz, amit az alapszabály a közgyulés kizárólagos hatáskörébe utal.
> 
> (5) A közgyulés határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte
> szükséges. A közgyulés, ha az alapszabály másként nem rendelkezik,
> egyszeru szótöbbséggel és nyílt szavazással határoz.
> 
> (6) A közgyulés csak akkor mondhatja ki a szakszövetség feloszlását, ha a
> szakszövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai
> kiegyenlítésére.
> 
> A szakszövetség szervezete
> 
> 28. § (1) A szakszövetség ügyintézo-képviselo szerve az elnökség.
> 
> (2) Az elnököt, az alelnököt (alelnököket) és az elnökség további tagjait
> a közgyulés a tagjai közül legalább két és legfeljebb öt évre választja.
> Az elnökség tagjai újraválaszthatók.
> 
> (3) A szakszövetség hivatali munkáját és gazdálkodását az alapszabály
> rendelkezései szerint az elnökség által kinevezett fotitkár irányítja a
> közgyulési és elnökségi határozatok keretei között.
> 
> (4) A szakszövetség közgyulése legalább ketto és legfeljebb öt év
> idotartamra elnökbol, továbbá legalább ketto és legfeljebb hat tagból álló
> ellenorzo testületet választ a szakszövetség gazdálkodásának folyamatos
> ellenorzésére. Az ellenorzo testület elnöke az elnökség ülésein
> tanácskozási joggal részt vehet.
> 
> (5) Az ellenorzo testület írásbeli jelentésének hiányában a közgyulés az
> Sztv. szerinti beszámolóról és a következo évi pénzügyi tervrol nem
> dönthet.
> 
> (6) Az a szakszövetség, amely hivatásos versenyrendszert muködtet, köteles
> a külön jogszabály szerint könyvvizsgálót is alkalmazni (választani)
> gazdálkodásának ellenorzésére. A könyvvizsgáló írásbeli jelentésének
> hiányában a közgyulés az Sztv. szerinti beszámolóról és a következo évi
> pénzügyi tervrol nem dönthet.
> 
> (7) A közgyulés által jóváhagyott, Sztv. szerinti beszámoló hiányában új
> hivatásos versenyrendszer nem hirdetheto meg.
> 
> (8) A szakszövetség a feladatainak helyi ellátásához regionális szerveket
> hoz létre.
> 
> A szakszövetség szabályzatai
> 
> 29. § (1) A szakszövetség alapszabályának biztosítania kell a
> szakszövetség demokratikus, önkormányzati elven alapuló muködését és a
> tagok jogainak érvényesülését.
> 
> (2) Az alapszabály rendelkezései szerint a közgyulés vagy az elnökség az
> alábbi szabályzatokat köteles elfogadni:
> 
> a) a szervezeti és muködési szabályzatot;
> 
> b) a versenyszabályzatot;
> 
> c) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot;
> 
> d) a sportfegyelmi szabályzatot;
> 
> e) a gazdálkodási-pénzügyi és munkaügyi szabályzatot;
> 
> f) a vagyoni értéku jogok hasznosításáról rendelkezo szabályzatot;
> valamint
> 
> g) a hivatásos versenyrendszer muködtetése esetén a versenyrendszerrel
> kapcsolatos és az abban szereplo sportszervezetekkel, sportolókkal
> szembeni követelményekrol szóló szabályzatot.
> 
> (3) A versenyszabályzatban kell a sportág jellegének megfeleloen
> rendelkezni a sportolók élet-, baleset- és vagyonbiztosítására vonatkozó
> eloírásokról.
> 
> (4) A szakszövetség szabályzatait az Ifjúsági és Sportminisztérium (a
> továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában közzé kell tenni.
> 
> (5) A szakszövetség a sportfegyelmi szabályzatát e törvény, valamint a
> sportfegyelmi felelosségre, a sportfegyelmi eljárásra és a sportfegyelmi
> büntetésekre vonatkozó részletes eloírásokat megállapító külön jogszabály
> alapján készíti el.
> 
> A szakszövetség gazdálkodása
> 
> 30. § (1) A szakszövetség elsosorban a tagdíjakból, a központi
> költségvetési, illetve egyéb támogatásokból, felajánlásokból és a
> szakszövetség kereskedelmi és egyéb vállalkozási tevékenységébol származó
> bevételekbol gazdálkodik.
> 
> (2) A szakszövetség kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan
> gazdasági társaságban vehet részt, amelyben felelossége korlátozott és e
> korlátozott felelosség mértéke nem haladja meg a vállalkozásba (gazdasági
> társaságba) vitt vagyonának mértékét.
> 
> (3) A (2) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényes a szakszövetség
> által a vállalkozás (gazdasági társaság) alapítása és muködtetése során
> tett kötelezettségvállalás mértékére is.
> 
> (4) Ha a szakszövetség számviteli jogszabályok szerinti tárgyévi eredménye
> egymást követo két évben negatív, vagy a kötelezettségei ötven százalékkal
> meghaladják a számviteli jogszabályok szerinti saját vagyonának összegét,
> az ügyész keresetére a bíróság hat hónapra felfüggesztheti a szakszövetség
> elnökségének és fotitkárának tevékenységét és a szakszövetség élére
> felügyelo biztost rendelhet ki.
> 
> (5) A felügyelo biztos javaslatot dolgoz ki a veszteség, illetve a
> tartozás megszüntetésére. Ha ez nem lehetséges, a felügyelo biztos
> javaslatot tesz az ügyésznek a szakszövetség feloszlatásának
> kezdeményezésére.
> 
> (6) A nemzeti válogatott kerettel kapcsolatos kereskedelmi jogok a
> szakszövetséget illetik, ugyanakkor terhelik az ezzel kapcsolatos
> költségek is.
> 
> (7) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként,
> sporttevékenységével összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a
> szakszövetség felel a Ptk. rendelkezései szerint.
> 
> (8) A nemzeti válogatott keret felkészülésével és versenyzésével
> kapcsolatban a sportolók élet-, baleset- és vagyonbiztosításának
> költségeit a szakszövetség viseli.
> 
> (9) Ha a szakszövetség feloszlással, jogutód nélkül való megszunése esetén
> az alapszabály a fennmaradó vagyonról nem rendelkezik, errol a közgyulés
> dönt a feloszlásról szóló határozatban.
> 
> (10) Ha a bíróság a szakszövetséget megszünteti, a fennmaradó vagyont
> 
> a) a Nemzeti Sportszövetség vagy a Nemzeti Szabadidosport Szövetség
> rendelkezésére kell bocsátani attól függoen, hogy a szakszövetség melyik
> szervezetnek a tagja;
> 
> b) egyenlo arányban megosztva a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti
> Szabadidosport Szövetség rendelkezésére kell bocsátani, ha a szakszövetség
> egyik szervezetnek sem tagja.
> 
> A szakszövetség törvényességi felügyelete
> 
> 31. § (1) A szakszövetség muködése feletti törvényességi felügyeletet az
> ügyészség gyakorolja.
> 
> (2) A miniszter kezdeményezheti az ügyésznél
> 
> a) vizsgálat lefolytatását a szakszövetségnél;
> 
> b) a szakszövetség rendkívüli közgyulése összehívásának indítványozását a
> bíróságtól.
> 
> (3) A bíróság az ügyész keresetére:
> 
> a) megsemmisíti a szakszövetség jogszabálysérto határozatát, és szükség
> szerint új eljárás lefolytatását, vagy új határozat hozatalát rendeli el;
> 
> b) a muködés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a
> szakszövetség közgyulését;
> 
> c) ha a szakszövetség muködésének törvényessége másként nem biztosítható,
> legfeljebb hat hónapra felfüggesztheti a szakszövetség elnökségének és
> fotitkárának muködését és erre az idoszakra a szakszövetséghez felügyelo
> biztost rendelhet ki, aki ellátja a szakszövetség törvényes képviseletét.
> Felfüggesztésnek a 30. § (4) bekezdése szerinti esetben is helye van;
> 
> d) súlyos vagy ismétlodo jogszabálysértés esetén, ha a törvényes állapot
> helyreállítása a c) pontban meghatározott módon sem volt biztosítható,
> feloszlathatja a szakszövetséget. Feloszlatásnak a 30. § (4) bekezdése
> szerinti esetben is helye van;
> 
> e) megállapítja a szakszövetség megszunését, ha az legalább egy éve nem
> muködik, vagy tagjainak létszáma tartósan tíz alá csökken.
> 
> (4) A nyilvántartási, igazolási, átigazolási és sportfegyelmi ügyekben
> hozott szakszövetségi határozat elleni törvényességi felügyelet iránti
> kérelmet az ügyész soron kívül, legkésobb harminc napon belül köteles
> elbírálni és az eljárást lefolytatni.
> 
> VIII. Fejezet
> 
> A SPORT VERSENYRENDSZERE
> 
> A versenyrendszeren való részvétel általános feltételei
> 
> 32. § (1) A hivatásos, az amator és a vegyes (nyílt) versenyrendszerben (a
> továbbiakban együtt: bajnokság) csak az a sportszervezet indulhat
> (nevezhet), amelynek a nevezési határido lejártakor nincs kilencven napnál
> régebben lejárt köztartozása és illetékes szerve az Sztv. szerinti
> beszámolóját már elfogadta, valamint a sportvállalkozás az Sztv. szerinti
> letétbe helyezésre vonatkozó és közzétételi kötelezettségének eleget tett,
> és e tényeket igazolja.
> 
> (2) A Nemzeti Sportszövetség az indulási (nevezési) feltételek folyamatos
> meglétét a bajnokság alatt rendszeresen ellenorzi. Ha a sportszervezet (1)
> bekezdés szerinti köztartozása a bajnokság alatt keletkezik, a
> sportszervezetet a bajnokságból ki kell zárni.
> 
> (3) A Nemzeti Sportszövetség kérelmére a bajnokságba nevezo és abban részt
> vevo sportszervezetek kilencven napnál régebben lejárt köztartozásairól az
> Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) a
> kérelem kézhezvételétol számított tizenöt napon belül tájékoztatást ad. A
> Nemzeti Sportszövetség a tájékoztatást az állami sportinformációs
> rendszerben közzéteszi. A sportszervezet neve, valamint az a tény, hogy
> kilencven napnál régebben lejárt köztartozása van, közérdeku adatnak
> minosül.
> 
> (4) Nem nevezhet a bajnokságba
> 
> a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Cstv. szerint végelszámolási,
> csod-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
> 
> b) az a sportegyesület, amellyel szemben csod-, illetve felszámolási
> eljárás van folyamatban;
> 
> c) az a sportegyesület, amellyel szemben a bíróság feloszlató határozatot
> hozott.
> 
> (5) A bajnokságban való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre
> irányuló szerzodés semmis.
> 
> (6) Az indulás (nevezés) jogával csak a megszuno sportszervezet helyébe
> lépo általános jogutód sportszervezet vagy a megszunt sportszervezet
> alapítója élhet a megszunés kimondására jogosult testület határozatának
> meghozatalától számított hat hónapon belül. A határido elmulasztása
> jogveszto, az ellen igazolás nem nyújtható be.
> 
> (7) Ha a sportszervezet általános jogutód nélkül szunik meg, az indulási
> (nevezési) jog megszunik és a bajnokságban való részvétel sorsáról
> versenyszabályzata alapján a szakszövetség dönt.
> 
> A hivatásos versenyrendszer
> 
> 33. § (1) A szakszövetségi szabályzatban a hivatásos versenyrendszerben
> részt vevo sportszervezetekre azonos pénzügyi és szakmai követelményeket
> kell megállapítani. A követelményeket a hivatásos tagozat javaslata
> alapján kell meghatározni.
> 
> (2) A szakszövetségen belül, ha az hivatásos versenyrendszert muködtet,
> kötelezoen el kell különíteni az amator és a hivatásos tagozatot, és e
> szervezeti egységeket jogi személyiséggel kell felruházni. A szakszövetség
> hivatásos tagozata köteles a külön jogszabály szerint könyvvizsgálót
> alkalmazni (választani).
> 
> (3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén a szakszövetség köteles a tagozatok
> megfelelo hatásköreit és a szakszövetségen belüli megfelelo önállóságát az
> alapszabályban, illetve szervezeti és muködési szabályzatában rögzíteni.
> 
> (4) A szakszövetség a hivatásos versenyrendszerre vonatkozó szabályzatában
> 
> a) eloírhatja a nevezés leadásával egyidejuleg meghatározott összegu
> óvadék letételét. Az óvadékot a szakszövetségnek kamatozó külön számlán
> kell kezelnie és azt a hivatásos versenyrendszer befejezésekor kamattal
> együtt haladéktalanul vissza kell fizetnie a sportszervezetnek. Ha a
> sportszervezet a hivatásos versenyrendszert nem fejezi be, az óvadék a
> szakszövetséget illeti;
> 
> b) a sportrendezvény rendezésével, illetve a sportlétesítmény technikai
> színvonalával kapcsolatban követelményeket állapíthat meg;
> 
> c) meghatározhatja a kötelezoen foglalkoztatandó hivatásos sportolók
> legkisebb számát, valamint a sportszervezet által a különbözo
> utánpótlás-bajnokságokba kötelezoen nevezendo csapatok számát;
> 
> d) eloírhatja a hivatásos versenyrendszerben induló sportszervezetek
> pénzügyi tervének, illetve az Sztv. szerinti elozo évi beszámolójának a
> szakszövetség részére való benyújtását.
> 
> (5) A szakszövetség a hivatásos versenyrendszerrol rendelkezo
> versenyszabályzatában kimondhatja, hogy a hivatásos versenyrendszerben
> 
> a) csak sportvállalkozás, vagy
> 
> b) csak részvénytársaságként muködo sportvállalkozás vehet részt, illetve
> 
> c) a részt vevo részvénytársaság alaptokéjének a külön jogszabályban az
> alaptokére megállapított legkisebb értéknél nagyobbnak kell lennie.
> 
> (6) Ha a szakszövetség a versenyszabályzatában nem korlátozza, a hivatásos
> versenyrendszerben induló sportvállalkozás amator sportolókat is
> foglalkoztathat, továbbá amator tartalék- vagy utánpótlás-csapatokkal is
> rendelkezhet, illetve a - szakszövetség eloírásaitól függoen -
> rendelkeznie kell.
> 
> (7) Ha a szakszövetség nem korlátozza, sportvállalkozás az amator
> versenyrendszerben is részt vehet. Ez esetben a szakszövetségnek a
> versenyszabályzatában meg kell határoznia a sportvállalkozás által
> foglalkoztatható hivatásos sportolók számát.
> 
> 34. § (1) Ha a szakszövetség szabályzata eloírja, a hivatásos
> versenyrendszerben részt vevo sportszervezetek kötelesek a szabályzatban
> meghatározott kereskedelmi jogaikat ellenérték fejében a szakszövetségre
> ruházni.
> 
> (2) A hivatásos versenyrendszerben részt vevo sportszervezet köteles a
> külön jogszabály szerint könyvvizsgálót alkalmazni (választani), valamint
> a szakszövetség hivatásos tagozata könyvvizsgálójának lehetové tenni a
> sportszervezet könyveibe való korlátlan betekintést.
> 
> (3) A sportszervezetnek felhatalmazást kell adnia az adóhatóság, valamint
> a számláját vezeto bank számára, hogy a sportszervezet köztartozásairól,
> valamint pénzügyi forgalmáról a szakszövetség hivatásos tagozatának
> könyvvizsgálóját kérelemre tájékoztathassa.
> 
> (4) A sportszervezetek a játékjog használati jogának átruházásáért
> egymásnak átigazolási díjat, valamint a hivatásos sportolónak igazolási
> díjat, illetve részesedést kizárólag szerzodés alapján és sportolónként
> külön fizethetnek. A játékjog használati jogának átruházásáról szóló
> szerzodés érvénybelépéséhez a szakszövetség ellenjegyzése szükséges.
> 
> (5) A játékjog használati jogát átruházó hivatásos sportoló, illetve
> sportszervezet - a szakszövetség által meghatározott határidon belül - a
> játékjog használati joga átruházásáért szerzodés szerint fizetendo
> igazolási díj, illetve átigazolási díj:
> 
> a) egy százalékának megfelelo összeget köteles átigazolási jutalékként a
> szakszövetségnek befizetni;
> 
> b) négy százalékának megfelelo összeget köteles az utánpótlás-nevelést
> támogató szakszövetségi alapba befizetni.
> 
> (6) Azok a sportszervezetek, amelyek a játékjog használati jogának egymás
> közötti átruházása során nem a (4)-(5) bekezdés szerinti igazolási,
> átigazolási eloírásnak megfeleloen járnak el, a hivatásos
> versenyrendszerben nem indulhatnak, illetve a hivatásos versenyrendszerbol
> azokat ki kell zárni.
> 
> (7) Azoknak a hivatásos sportolóknak, akik a játékjog használati jogának
> átruházása során nem a (4)-(5) bekezdés szerinti igazolási, átigazolási
> eloírásnak megfeleloen járnak el, a hivatásos sportolói versenyengedélye e
> törvény alapján érvényét veszti.
> 
> (8) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott igazolási, átigazolási eloírást a
> magyarországi sportszervezettol külföldi sportszervezethez igazolásra,
> valamint külföldi sportszervezettol magyarországi sportszervezethez való
> igazolásra is alkalmazni kell.
> 
> (9) Amennyiben a hivatásos sportoló, illetve a sportszervezet az (5)
> bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz
> eleget, a szakszövetség jogosult a hivatásos sportoló versenyengedélyének
> visszavonására, illetve a sportszervezetnek a hivatásos versenyrendszerbol
> való kizárására.
> 
> Hivatásos versenyrendszer csapatsportban
> 
> 35. § (1) A csapatsportba tartozó sportágak esetében a hivatásos
> versenyrendszerben csak sportvállalkozás vehet részt.
> 
> (2) A szakszövetség hivatásos tagozata a sportág hivatásos
> versenyrendszerében kizárólagosan jogosult
> 
> a) kollektív szerzodést kötni;
> 
> b) meghatározni, hogy a sportszervezet mikor, milyen feltételekkel köthet
> hivatásos sportolóval munkaszerzodést, illetve munkavégzésre irányuló
> egyéb szerzodést;
> 
> c) meghatározni, hogy a sportszervezet egy csapatnak havonta összesen
> mekkora összegu juttatást adhat;
> 
> d) a szakszövetség e törvény szerinti döntésétol függoen a kereskedelmi
> jogokat hasznosítani.
> 
> (3) Csapatsport esetén a sportszervezet hivatásos sportolót csak akkor
> foglalkoztathat, ha a sportszervezet hivatásos versenyrendszerben vesz
> részt.
> 
> (4) Az igazolási, átigazolási díj felso határát a szakszövetség hivatásos
> tagozata szabályzatában megállapíthatja.
> 
> Vegyes (nyílt) versenyrendszer
> 
> 36. § (1) Vegyes (nyílt) rendszeru versenyrendszerben amator és hivatásos
> sportoló egyaránt részt vehet.
> 
> (2) Csapatsport esetén a szakszövetség vegyes (nyílt) versenyrendszert
> csak akkor írhat ki, ha hivatásos versenyrendszert is muködtet.
> 
> IX. fejezet
> 
> A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
> 
> A Magyar Olimpiai Bizottság jogállása
> 
> 37. § (1) A Magyar Olimpiai Bizottság köztestület, amely a Kszt. szerinti
> közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül kiemelkedoen közhasznú
> szervezetnek minosül.
> 
> (2) A MOB muködése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség
> gyakorolja.
> 
> (3) A MOB jogosult a Magyar Köztársaság címerének és zászlajának
> használatára.
> 
> A Magyar Olimpiai Bizottság céljai és feladatai
> 
> 38. § (1) a MOB feladatai elsosorban:
> 
> a) a NOB alapszabályában és egyéb szabályzataiban a nemzeti olimpiai
> bizottságok részére megállapított célkituzések, feladatok végrehajtása;
> 
> b) a szakszövetségekkel együttmuködve a sportolók olimpiai játékokra való
> felkészülésének, illetve részvételének szakmai elosegítése, az olimpiai
> mozgalom fejlesztése;
> 
> c) az olimpiai mozgalom feladataira biztosított állami támogatás
> felhasználásáról való döntés;
> 
> d) az olimpiai játékok jelképeinek védelme az olimpiai mozgalom érdekében;
> 
> e) az olimpiai mozgalom eszményének jegyében az ifjúság testi, erkölcsi és
> kulturális nevelésének segítése, a tisztességes játék (fair play)
> szellemében való versenyzés támogatása, fellépés a sportmozgalomban ható
> káros jelenségek ellen;
> 
> f) együttmuködés a miniszterrel a kiemelt sportstratégiai célok
> megvalósítása során.
> 
> (2) A MOB kizárólagosan jogosult a NOB eloírásaival összhangban
> 
> a) sportágak és sportolók nevezésére az olimpiai játékokra;
> 
> b) olimpiai zászló, jelvény, jelmondat, valamint az "olimpia" és az
> "olimpiai" elnevezés kereskedelmi vagy egyéb célú használatára, illetve
> ezek mások általi használatának, hasznosításának engedélyezésére.
> 
> A Magyar Olimpiai Bizottság szervezete
> 
> 39. § (1) A MOB elnökségének tagja büntetlen eloéletu magyar állampolgár
> lehet.
> 
> (2) A MOB elnökségének tagja nem lehet olyan állami vezeto, aki a Kormány
> tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelosségérol szóló 1997. évi
> LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kátjátv.) személyi hatálya alá tartozik.
> 
> (3) A MOB elnökségének tagjait a közgyulés választja meg. A MOB
> elnökségében az alapszabályban rögzített számú helyet kell biztosítani az
> olimpiai sportágak szakszövetségei által jelölt személyeknek azzal, hogy e
> képviselok számának meg kell haladnia a MOB taglétszámának ötven
> százalékát.
> 
> (4) A MOB legfelsobb szerve a közgyulés, amely a tagok összességébol áll.
> 
> (5) A MOB közgyulésén a miniszter, valamint a Nemzeti Sportszövetség
> elnöke és a Nemzeti Szabadidosport Szövetség elnöke tanácskozási joggal
> vesz részt.
> 
> (6) A MOB közgyulése köteles könyvvizsgálót választani, akinek muködésére
> a külön jogszabály rendelkezései alkalmazandók.
> 
> (7) A MOB részletes szervezeti és muködési szabályait a NOB szabályainak,
> valamint e törvény, a Ptk., az Et. és a Kszt. rendelkezéseinek
> figyelembevételével a közgyulés által elfogadott alapszabály határozza
> meg.
> 
> X. Fejezet
> 
> A NEMZETI SPORTSZÖVETSÉG
> 
> A Nemzeti Sportszövetség jogállása
> 
> 40. § (1) A Nemzeti Sportszövetség az általa nyilvántartásba vett
> szakszövetségek és az adott sportágban - a szakszövetség hiánya miatt - a
> szakszövetségi feladatokat ellátó és a törvényben meghatározott
> feltételeknek megfelelo sportszövetségek, valamint a Fogyatékosok Nemzeti
> Sportszövetsége önkéntes részvételével muködo köztestület.
> 
> (2) A Nemzeti Sportszövetség jogosult a Magyar Köztársaság címerének és
> zászlajának használatára.
> 
> A Nemzeti Sportszövetség feladatai
> 
> 41. § (1) A Nemzeti Sportszövetség:
> 
> a) az e törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint
> gondoskodik az állami támogatásnak a szakszövetségek és a Fogyatékosok
> Nemzeti Sportszövetsége közötti felosztásáról;
> 
> b) képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti
> Szabadidosport Szövetség, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és
> más társadalmi szervezetek irányába a szakszövetségek közös érdekeit;
> 
> c) koordinálja a szakszövetségek tevékenységét;
> 
> d) sportszakmai, gazdasági, jogi és egyéb szolgáltatásokat nyújt tagjai
> részére;
> 
> e) együttmuködik a miniszterrel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a
> Nemzeti Szabadidosport Szövetséggel a magyar sport fejlesztésében;
> 
> f) véleményt nyilvánít a sportpolitikai kérdésekben, kezdeményezi
> kormányzati intézkedések megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos
> jogszabálytervezeteket;
> 
> g) részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az
> Európai Nem Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO)
> tevékenységében;
> 
> h) muködteti a Sport Állandó Választott Bíróságot;
> 
> i) segíti az utánpótlás-nevelést;
> 
> j) nyilvántartja a versenyszeru sporttal foglalkozó sportszövetségeket;
> 
> k) végzi a szakszövetségek minosítését és azokat sportági országos
> szakszövetségként nyilvántartja;
> 
> l) könyvvizsgálója által ellenorzi a szakszövetségek gazdálkodását, aminek
> keretében korlátlanul betekint a szakszövetségek könyveibe.
> 
> (2) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti nyilvántartásba vétel feltétele,
> hogy a társadalmi szervezetként a bíróság által nyilvántartásba vett
> sportszövetség:
> 
> a) fo tevékenységként versenyszeru sporttal kapcsolatos, különösen
> sportszervezo, sportot támogató, valamint a sporttal összefüggo
> érdek-képviseleti tevékenységet végezzen;
> 
> b) fo tevékenységét országos jelleggel folytassa.
> 
> XI. Fejezet
> 
> A NEMZETI SZABADIDOSPORT SZÖVETSÉG
> 
> A Nemzeti Szabadidosport Szövetség jogállása
> 
> 42. § (1) A Nemzeti Szabadidosport Szövetség a szabadidosport, valamint a
> diák- és rétegsport területén muködo országos sportszövetségek és a
> Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége önkéntes részvételével muködo
> köztestület.
> 
> (2) A Nemzeti Szabadidosport Szövetség jogosult a Magyar Köztársaság
> címerének és zászlajának használatára.
> 
> A Nemzeti Szabadidosport Szövetség feladatai
> 
> 43. § (1) A Nemzeti Szabadidosport Szövetség
> 
> a) az e törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint
> gondoskodik a szabadido- és rétegsportok, valamint a fogyatékosok sportja
> állami támogatásának a tagok közötti felosztásáról;
> 
> b) képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a MOB, a Nemzeti
> Sportszövetség, a sportközalapítványok, a sportszövetségek és más
> társadalmi szervezetek irányába a szabadido-, a gyermek- és ifjúsági
> sport, a nok és a családok, a hátrányos helyzetu társadalmi csoportok
> sportjának, valamint más rétegsportok, továbbá a fogyatékosok sportjának
> érdekeit;
> 
> c) koordinálja a sportszövetségek tevékenységét, továbbá sportszakmai,
> gazdasági, jogi és más szolgáltatásokat nyújt tagjai részére;
> 
> d) véleményt nyilvánít a szabadido-, a gyermek- és ifjúsági, valamint más
> rétegsportokat, továbbá a fogyatékosok sportját érinto sportpolitikai
> kérdésekben, e területeken kezdeményezi kormányzati intézkedések
> megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket;
> 
> e) részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az
> Európai Nem Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO)
> tevékenységében;
> 
> f) együttmuködik a miniszterrel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a
> Nemzeti Sportszövetséggel a magyar sport fejlesztésében;
> 
> g) segíti az utánpótlás-nevelést;
> 
> h) nyilvántartja a szabadidosporttal foglalkozó sportszövetségeket.
> 
> (2) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti nyilvántartásba vétel feltétele,
> hogy a társadalmi szervezetként a bíróság által nyilvántartásba vett
> sportszövetség:
> 
> a) fo tevékenységként szabadidosporttal, gyermek- és ifjúsági sporttal, a
> nok és a családok, a hátrányos helyzetu társadalmi csoportok sportjával
> vagy egyéb rétegsporttal kapcsolatos, különösen sportszervezo, sportot
> támogató, valamint a szabadidosporttal összefüggo érdek-képviseleti
> tevékenységet végezzen;
> 
> b) fo tevékenységét országos jelleggel folytassa.
> 
> XII. Fejezet
> 
> A FOGYATÉKOSOK NEMZETI SPORTSZÖVETSÉGE
> 
> A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének jogállása
> 
> 44. § (1) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége a fogyatékosok sportja
> területén muködo, a 92. §-ban meghatározott sportszövetségek önkéntes
> részvételével muködo köztestület.
> 
> (2) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége alanyi jogon tagja a Nemzeti
> Sportszövetségnek és a Nemzeti Szabadidosport Szövetségnek, amelyek
> közgyulésein egy-egy szavazattal rendelkezik. Mindkét szervezet
> elnökségébe legalább egy-egy, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége által
> jelölt tagot kell választani.
> 
> (3) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége jogosult a Magyar Köztársaság
> címerének és zászlajának használatára.
> 
> A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének feladatai
> 
> 45. § (1) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
> 
> a) az e törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint
> gondoskodik a fogyatékosok sportját támogató állami anyagi eszközöknek a
> tagok közötti felosztásáról;
> 
> b) képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a
> sportközalapítványok, a sportszövetségek és más társadalmi szervezetek
> irányába a fogyatékosok sportjának érdekeit;
> 
> c) koordinálja a sportszövetségek és az egyéb tagszervezetek
> tevékenységét, továbbá sportszakmai, gazdasági, jogi és más
> szolgáltatásokat nyújt tagjai részére;
> 
> d) véleményt nyilvánít a fogyatékosok sportját érinto sportpolitikai
> kérdésekben, e területeken kezdeményezi kormányzati intézkedések
> megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabálytervezeteket;
> 
> e) részt vesz a nem kormányzati nemzetközi sportszervezetek, különösen az
> Európai Nem Kormányzati Sportszervezetek Szövetségének (ENGSO) és a
> fogyatékosok nemzetközi sportszervezetei tevékenységében;
> 
> f) elosegíti és koordinálja a magyar sportolóknak a speciális
> világjátékokon való részvételét;
> 
> g) kidolgozza a speciális világjátékokra való elokészületek és az azokon
> való részvétel pénzügyi tervét;
> 
> h) segíti az utánpótlás-nevelést a versenyszeru és szabadidosportban;
> 
> i) nyilvántartja a fogyatékosok országos sportszövetségeit.
> 
> (2) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti nyilvántartásba vétel feltétele,
> hogy a társadalmi szervezetként a bíróság által nyilvántartásba vett
> sportszövetség:
> 
> a) fo tevékenységként a fogyatékosok sportjával kapcsolatos, különösen
> sportszervezo, sportot támogató, valamint a fogyatékosok sportjával
> összefüggo érdek-képviseleti tevékenységet végezzen;
> 
> b) fo tevékenységét országos jelleggel folytassa.
> 
> XIII. Fejezet
> 
> A NEMZETI SPORTSZÖVETSÉGEKRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
> 
> Gazdálkodás
> 
> 46. § (1) A Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidosport Szövetség és
> a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (a továbbiakban együtt: nemzeti
> sportszövetségek)
> 
> a) a tagok által fizetendo egyszeri hozzájárulásból, valamint
> 
> b) az állam által a létrehozáshoz nyújtott központi költségvetési
> támogatásból
> 
> származó bevételekbol gazdálkodnak.
> 
> (2) A tagok éves tagdíj fizetésére kötelesek.
> 
> Szervezeti felépítés
> 
> 47. § (1) A nemzeti sportszövetségek legfelsobb szerve a tagok
> képviseloibol álló közgyulés.
> 
> (2) A közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
> 
> a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
> 
> b) az elnök, az alelnök (alelnökök) és az elnökség tagjainak, valamint az
> ellenorzo testület elnökének és tagjainak - a (6) bekezdésben foglaltakra
> figyelemmel történo - megválasztása, valamint visszahívása;
> 
> c) az elnökség Sztv. szerinti beszámolójának és szakmai beszámolójának, a
> közhasznúsági jelentésnek és az elnökség következo évi pénzügyi és szakmai
> tervének elfogadása;
> 
> d) az állami támogatás tagszervezetek közötti felosztásáról szóló döntés;
> 
> e) minden olyan kérdés, amelyet az alapszabály a közgyulés kizárólagos
> hatáskörébe utal.
> 
> (3) A Nemzeti Sportszövetség esetében a (2) bekezdés d) pontja
> alkalmazásakor tagszervezetek alatt kizárólag a szakszövetségek értendok.
> 
> (4) A nemzeti sportszövetségek ügyintézo-képviselo szerve az elnökség,
> amely
> 
> a) a Nemzeti Sportszövetség esetében tizenöt,
> 
> b) a Nemzeti Szabadidosport Szövetség esetében tizenegy,
> 
> c) a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége esetében kilenc
> 
> tagból áll.
> 
> (5) A nemzeti sportszövetségek irodáját az elnökség által kinevezett
> fotitkár vezeti. A gazdálkodás ellenorzését a közgyulés által választott
> ellenorzo testület végzi, amely a Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti
> Szabadidosport Szövetség esetében öt, a Fogyatékosok Nemzeti
> Sportszövetsége esetében három tagból áll.
> 
> (6) Az elnököt, alelnököt (alelnököket) és az elnökség tagjait, valamint
> az ellenorzo testület elnökét és tagjait a közgyulés öt évre választja. A
> választhatóságnak feltétele, hogy a jelölt felsofokú (egyetemi vagy
> foiskolai) végzettséggel rendelkezzen. Az elnököt, alelnököt (alelnököket)
> és az elnökség tagjait, valamint az ellenorzo testület elnökét és tagjait
> a miniszter tisztségükben megerosíti.
> 
> (7) A Nemzeti Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidosport Szövetség
> közgyulése a (6) bekezdés szerinti választást a 44. § (2) bekezdésben
> foglaltakra figyelemmel folytatja le.
> 
> (8) Az elnökség és az ellenorzo testület tagja, valamint a fotitkár nem
> lehet olyan állami vezeto, aki a Kátjátv. személyi hatálya alá tartozik.
> 
> (9) A Nemzeti Sportszövetség elnökségének legalább öt tagját az olimpiai
> sportágakat képviselo szakszövetségek, egy tagját a Fogyatékosok Nemzeti
> Sportszövetsége elnökségébol kell választani.
> 
> 48. § (1) Az ellenorzo testület írásbeli jelentésének hiányában a
> közgyulés az elnökség Sztv. szerinti beszámolójáról és szakmai
> beszámolójáról, a közhasznúsági jelentésrol és az elnökség következo évi
> pénzügyi és szakmai tervének elfogadásáról nem dönthet.
> 
> (2) A nemzeti sportszövetségek kötelesek könyvvizsgálót alkalmazni
> (választani) gazdálkodásuk ellenorzésére. A könyvvizsgáló muködésére a
> külön jogszabály rendelkezései alkalmazandók.
> 
> (3) A könyvvizsgáló írásbeli jelentésének hiányában a közgyulés az
> elnökség Sztv. szerinti beszámolójáról, a közhasznúsági jelentésrol és az
> elnökség következo évi pénzügyi tervének elfogadásáról nem dönthet.
> 
> (4) A nemzeti sportszövetségek közgyulésein a miniszternek és a MOB
> elnökének képviseloi tanácskozási joggal vesznek részt.
> 
> (5) A közgyulésen a (4) bekezdés szerint vesznek részt
> 
> a) a Nemzeti Sportszövetség esetében a Nemzeti Szabadidosport Szövetség,
> 
> b) a Nemzeti Szabadidosport Szövetség esetében a Nemzeti Sportszövetség,
> 
> c) a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége esetében a Nemzeti
> Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidosport Szövetség
> 
> elnökének képviseloi.
> 
> (6) A nemzeti sportszövetségek részletes szervezeti és muködési szabályait
> az alapszabály határozza meg.
> 
> (7) A nemzeti sportszövetségek muködésére és megszunésére a Ptk. és az Et.
> eloírásai is irányadóak.
> 
> A miniszter törvényességi felügyeleti eljárásának szabályai
> 
> 49. § A nemzeti sportszövetségek muködése feletti törvényességi
> felügyeletet a miniszter gyakorolja.
> 
> 50. § (1) A miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenorzi, hogy
> 
> a) a nemzeti sportszövetségek alapszabályai jogszeruek-e;
> 
> b) a nemzeti sportszövetségek más szabályzatai, a nemzeti sportszövetségek
> szerveinek és tisztségviseloinek a határozatai nem sértik-e a
> jogszabályokat, illetve az alapszabályt.
> 
> (2) A nemzeti sportszövetségek az alapszabály és más szabályzatok
> elfogadásáról vagy módosításáról hozott döntést hivatalból, az egyéb
> határozatot pedig felhívásra - az elfogadástól, illetve a felhívástól
> számított tizenöt napon belül - törvényességi ellenorzés céljából a
> miniszter rendelkezésére bocsátják. A miniszter álláspontjáról a nemzeti
> sportszövetségeket a döntés, határozat kézhezvételétol számított harminc
> napon belül tájékoztatja.
> 
> (3) A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben
> munkaügyi vitának, illetve egyébként bírósági vagy államigazgatási
> eljárásnak van helye.
> 
> (4) Ha a miniszter azt állapítja meg, hogy az alapszabály, a nemzeti
> sportszövetségek más szabályzata vagy szervének, illetve
> tisztségviselojének határozata jogszabálysérto, illetoleg
> alapszabály-ellenes (a továbbiakban együtt: jogsérto), megfelelo határido
> kituzésével felhívja a nemzeti sportszövetségek érintett szervét,
> tisztségviselojét a jogsértés megszüntetésére. A nemzeti sportszövetségek
> szerve (tisztségviseloje) köteles - a miniszter felhívásában megadott
> határidon belül - a jogsértést megszüntetni vagy egyet nem értésérol a
> minisztert tájékoztatni.
> 
> (5) Ha a nemzeti sportszövetségek érintett szerve (tisztségviseloje) a
> jogsértést nem szüntette meg, a miniszter - a felhívásban megadott
> határido lejártától számított harminc napon belül - a polgári
> perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek a közigazgatási perekre
> irányadó szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A keresetlevelet a
> jogsérto nemzeti sportszövetséggel szemben kell benyújtani.
> 
> (6) Ha a bíróság az (5) bekezdés alapján indított eljárás eredményeként
> jogsértést állapít meg:
> 
> a) a jogsérto alapszabályt, más szabályzatot vagy határozatot, illetve
> annak jogszabálysérto részét hatályon kívül helyezi, és új döntés
> meghozatalát rendeli el;
> 
> b) a muködés törvényességének helyreállítása céljából elrendelheti a
> jogsértés orvoslására vagy a nemzeti sportszövetségek jogsértoen muködo
> szervének (tisztségviselojének) választására jogosult másik szerv
> összehívását;
> 
> c) a nemzeti sportszövetségek jogsérto szerve (tisztségviseloje) muködését
> felfüggesztheti, vagy a nemzeti sportszövetségek szervének ellenorzésére
> felügyelo biztost rendelhet ki, ha a muködés törvényessége másként nem
> biztosítható.
> 
> (7) A (6) bekezdésben meghatározott intézkedések közül a bíróság az adott
> esetben leginkább megfelelo bármely intézkedést alkalmazhatja, illetve
> több intézkedés együttes alkalmazását is elrendelheti.
> 
> 51. § (1) A felügyelo biztos - szükség esetén - köteles a muködés
> törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul összehívni a
> nemzeti sportszövetségek illetékes szervét.
> 
> (2) A felügyelo biztost kirendelo bíróság a jogszeruség helyreállítására
> határidot szabhat, a felügyelo biztos feladatait meghatározhatja, szükség
> szerint - a felügyelo biztos felmentésével vagy anélkül - új felügyelo
> biztost rendelhet ki.
> 
> (3) A felügyelo biztos tevékenységérol és annak eredményérol tájékoztatja
> a kirendelo bíróságot és a minisztert. A felügyelo biztos költségtérítését
> a bíróság állapítja meg, és az ellenorzött nemzeti sportszövetség viseli.
> 
> (4) A felügyelo biztos e jogkörében végzett tevékenysége során, azzal
> összefüggésben nem utasítható.
> 
> XIV. Fejezet
> 
> A SPORTKÖZALAPÍTVÁNYOK
> 
> 52. § (1) A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány (a továbbiakban:
> Wesselényi Közalapítvány) és a Mezo Ferenc Közalapítvány (a továbbiakban
> együtt: sportközalapítványok) a sport támogatási rendszerének
> muködtetésével összefüggésben az e törvényben meghatározott feladatokat
> látnak el.
> 
> (2) A sportközalapítványok kuratóriumai kilenc-kilenc tagból állnak és
> megbízatásuk ideje öt év.
> 
> (3) A sportközalapítványok kuratóriumainak tagjait a miniszter javaslatára
> a Kormány kéri fel. A kuratóriumi tagok a közalapítványnál végzett
> tevékenységükkel kapcsolatban felmerült igazolt költségeik megtérítésére
> jogosultak.
> 
> (4) A sportközalapítványok kuratóriumainak tevékenységét az Országgyulés
> Ifjúsági és Sportbizottsága által megválasztott három-három személybol
> álló felügyelo bizottságok ellenorzik, amelyek megbízatási ideje öt év.
> 
> (5) A kuratóriumok és a felügyelo bizottságok tagja nem lehet olyan állami
> vezeto, aki a Kátjátv. személyi hatálya alá tartozik.
> 
> (6) A sportközalapítványok szervezeti és muködési szabályzatait a
> kuratóriumok állapítják meg.
> 
> (7) A sportközalapítványok minden évben az Sztv. eloírásainak megfelelo
> beszámolót kötelesek készíteni az elozo évi tevékenységükrol. A beszámolót
> a miniszter véleményezi.
> 
> XV. Fejezet
> 
> A SPORT ÁLLANDÓ VÁLASZTOTT BÍRÓSÁG
> 
> 53. § (1) A Sport Állandó Választott Bíróság az e törvényben megállapított
> eltérésekkel a választott bíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény
> rendelkezései szerint muködik, a felek kölcsönös alávetési nyilatkozata
> alapján az alábbi ügyekben:
> 
> a) a szakszövetségek egymás közötti, illetve a Nemzeti Sportszövetséget, a
> Nemzeti Szabadidosport Szövetséget, a Fogyatékosok Nemzeti
> Sportszövetségét vagy a Magyar Olimpiai Bizottságot érinto, sporttal
> kapcsolatos jogvitákban;
> 
> b) a szakszövetségek és tagjaik, illetve a tagok egymás közötti - sporttal
> kapcsolatos - jogvitáiban;
> 
> c) a szakszövetségek és a sportolók, illetve sportszakemberek közötti,
> sporttal kapcsolatos jogvitákban;
> 
> d) a sportszervezetek és a sportolók, illetve sportszakemberek közötti,
> valamint a sportszövetségek és a sportolók, illetve sportszakemberek
> közötti, sporttal kapcsolatos jogvitákban.
> 
> (2) A Sport Állandó Választott Bíróság hatásköre az (1) bekezdés b)-d)
> pontjában meghatározott körben kiterjed a sportfegyelmi ügyekre is azokban
> az esetekben, amikor bírósági eljárásnak helye van.
> 
> (3) A Sport Állandó Választott Bíróság tagjaira - a MOB és a nemzeti
> sportszövetségek elnökei együttes véleményének figyelembevételével - a
> miniszter tesz javaslatot, amely alapján a Nemzeti Sportszövetség
> elnöksége választja a tagokat a jogi szakvizsgával és legalább ötéves jogi
> gyakorlattal, valamint az illetékes ügyvédi, közjegyzoi kamara vagy
> jogászegyleti elnökség ajánlásával rendelkezo jogászok közül.
> 
> (4) A Sport Állandó Választott Bíróság a tagok közül négy évre elnököt és
> alelnököt választ.
> 
> (5) A Sport Állandó Választott Bíróság eljárásának alapveto célja a felek
> kölcsönös érdekeinek figyelembevételével egyezség létrehozása. Ha egyezség
> nem jön létre, a Sport Állandó Választott Bíróság kötelezo döntést hozhat.
> 
> (6) A Sport Állandó Választott Bíróság a kérelem beérkezésétol számított
> harminc napon belül köteles tárgyalást tartani, és a tárgyalástól
> számított harminc napon belül az ügyet döntéshozatallal befejezni.
> 
> HARMADIK RÉSZ
> 
> AZ ÁLLAM ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI
> 
> XVI. Fejezet
> 
> AZ ÁLLAM SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI
> 
> A sport szabályozása és ellenorzése
> 
> 54. § A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az
> állam:
> 
> a) meghatározza a szervezett formában történo sporttevékenység
> gyakorlásának jogszabályi feltételeit;
> 
> b) az alsó-, a közép-, és a felsofokú oktatás során közremuködik a
> rendszeres testedzés feltételeinek megteremtésében a nevelési-oktatási
> intézményekben, a felsooktatási intézményekben és a kollégiumokban;
> 
> c) elosegíti az egészséges életmód és a szabadidosport feltételeinek
> megteremtését;
> 
> d) e törvénybe foglaltak szerinti különleges eszközökkel is támogatja a
> gyermek- és ifjúsági sportot, a nok és a családok sportját, a hátrányos
> helyzetu társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját;
> 
> e) törvényességi felügyeletet gyakorol a köztestületek, a szakszövetségek,
> a sportszövetségek és a sportszervezetek muködése felett;
> 
> f) korlátozza a sport önveszélyezteto, káros megnyilvánulását és ellenorzi
> a doppingtilalom betartását;
> 
> g) közremuködik abban, hogy az egyes sportágakban a sporttevékenység
> ugyanazon elvek és szempontrendszer alapján legyen végezheto;
> 
> h) ösztönzi a sportvállalkozásokat, a sportpiac kialakulását és
> rendeltetésszeru muködését;
> 
> i) a környezetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenloséget biztosító
> egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására
> alkalmas létesítményeket hoz létre;
> 
> j) gondoskodik a kincstári vagyon részét képezo, valamint az állam
> vállalkozói vagyonába tartozó sportlétesítmények fenntartásáról és
> rendeltetésszeru hasznosításáról;
> 
> k) támogatja a nem állami tulajdonban lévo sportlétesítmények
> karbantartását, korszerusítését, illetve fejlesztését;
> 
> l) közremuködik a sportrendezvények biztonságos lebonyolításában;
> 
> m) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttmuködésben;
> 
> n) támogatja az olimpiai mozgalmat, a Magyar Köztársaság sportolóinak,
> sportszervezeteinek részvételét az olimpiákon és más, kiemelkedo
> jelentoségu nemzetközi sportversenyeken, ideértve a speciális
> világjátékokat, valamint a fogyatékosok más kiemelkedo jelentoségu
> nemzetközi sportversenyeit is;
> 
> o) támogatja a sportszakember-képzést, a sportorvosi tevékenység
> fejlesztését, és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet;
> 
> p) muködteti az állami sportinformációs rendszert.
> 
> Az Országgyulés feladatai
> 
> 55. § Az Országgyulés megalkotja a sporttevékenység gyakorlásának
> feltételeit érinto törvényeket, illetve határozatokat és folyamatosan
> ellenorzi azok végrehajtását.
> 
> A Kormány feladatai
> 
> 56. § (1) A Kormány kialakítja a hosszú távú sportstratégiát, fejlesztési
> tervet és ennek alapján javaslatot tesz az Országgyulésnek a sporttal
> kapcsolatos törvények, határozatok megalkotására, illetve egyéb döntések
> meghozatalára.
> 
> (2) A Kormány az (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban megalkotja a
> szükséges jogszabályokat, és meghozza az egyéb döntéseket, amelyek
> keretében:
> 
> a) a költségvetésrol szóló törvénnyel összhangban meghatározza a sport
> állami támogatásának alapveto célkituzéseit, rendszerét, módszereit;
> 
> b) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttmuködésben, ideértve
> a sporttal kapcsolatos feladatokat ellátó nemzetközi szervezetek
> munkájában való részvételt, valamint elokészíti, illetve megköti a
> sporttal kapcsolatos tárgykörbe tartozó nemzetközi szerzodéseket;
> 
> c) koordinálja a miniszterek és az országos hatásköru szervek sporttal
> kapcsolatos tevékenységét.
> 
> Az ifjúsági és sportminiszter feladatai
> 
> 57. § (1) A sport irányításával, szabályozásával és ellenorzésével
> kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátásáról a
> miniszter gondoskodik.
> 
> (2) A miniszter:
> 
> a) elokészíti a sporttal kapcsolatos kormányzati döntéseket;
> 
> b) ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök elosztásával
> kapcsolatos, e törvényben meghatározott feladatokat, ellenorzi e
> pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a jogosulatlanul igénybe vett
> állami támogatás visszafizettetésérol;
> 
> c) a Kormány rendelete alapján, illetoleg az e törvényben meghatározott
> feladatok teljesítése érdekében rendeletet ad ki;
> 
> d) gondoskodik a sporttal kapcsolatos kormányzati döntések
> végrehajtásáról;
> 
> e) szervezi a nemzetközi sportkapcsolatokkal összefüggo állami feladatok
> ellátását és elosegíti a magyarországi sport világesemények
> megvalósulását;
> 
> f) szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok sporttal összefüggo
> feladatainak ellátásához;
> 
> g) részt vesz az Országos Területfejlesztési Tanács és a regionális
> fejlesztési tanácsok munkájában, valamint kapcsolatot tart a megyei
> területfejlesztési tanácsokkal, illetve a térségi fejlesztési tanácsokkal;
> 
> h) együttmuködik a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Nemzeti
> Sportszövetséggel, a Nemzeti Szabadidosport Szövetséggel és a Fogyatékosok
> Nemzeti Sportszövetségével, valamint kapcsolatot tart a
> szakszövetségekkel, a sportszövetségekkel, a sportközalapítványokkal és a
> sport területén muködo érdekképviseletekkel;
> 
> i) irányítja a felügyelete alá tartozó intézményeket;
> 
> j) gyakorolja az e törvényben, valamint külön jogszabályokban
> meghatározott hatósági jogköröket;
> 
> k) programokat dolgoz ki a szabadido-, a gyermek- és ifjúsági sportnak, a
> nok és a családok sportjának, a fogyatékosok sportjának, a hátrányos
> helyzetu társadalmi csoportok sportjának, a köz- és felsooktatás
> sportjának, valamint a sporttal foglalkozó vállalkozásoknak a
> támogatására;
> 
> l) vagyonkezelési szerzodés alapján gondoskodik az állami tulajdonú
> sportlétesítmények fenntartásáról, felújításáról, korszerusítésérol és
> kommunikációs, valamint építészeti akadálymentesítésérol;
> 
> m) a megyei (fovárosi) közigazgatási hivatalok bevonásával, valamint a
> helyi önkormányzatok, a szakszövetségek és a sportszövetségek
> közremuködésével kialakítja és muködteti az állami sportinformációs
> rendszert;
> 
> n) ellátja a részére jogszabályban, valamint a Kormány által meghatározott
> egyéb feladatokat;
> 
> o) gondoskodik a sportszakember-képzésben és -továbbképzésben hatáskörébe
> tartozó feladatok teljesítésérol, valamint a sport szakmai
> (sporttudományos, sport-egészségügyi) hátterének biztosítása érdekében
> együttmuködik más minisztériumokkal, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
> Sporttudományi Karával, továbbá az Országos Sportegészségügyi Intézettel;
> 
> p) együttmuködik más minisztériumokkal a sport szakmai hátterének
> biztosításában;
> 
> q) ellenorzi az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
> rendezésérol szóló 1996. évi LXV. törvény alapján tulajdonba adott
> ingatlanok muködtetését és a tulajdonba adás alapjául eloírt feltételek
> folyamatos meglétét.
> 
> A megyei (fovárosi) közigazgatási hivatal feladatai
> 
> 58. § (1) A megyei (fovárosi) közigazgatási hivatal:
> 
> a) közremuködik - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
> 98. §-a (2) bekezdésének g) pontja alapján - a helyi önkormányzatok
> sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásában;
> 
> b) a külön jogszabályban meghatározott módon közremuködik az állami
> sportinformációs rendszer kialakításában, muködtetésében.
> 
> (2) A megyei (fovárosi) közigazgatási hivatalok sporttal kapcsolatos
> tevékenységének sportszakmai irányítását a miniszter látja el.
> 
> XVII. Fejezet
> 
> A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI
> 
> Települési feladatok
> 
> 59. § (1) A települési önkormányzat kötelezo feladata illetékességi
> területén a helyi sporttevékenység támogatása.
> 
> (2) Ennek formái különösen:
> 
> a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelo helyi
> sportkoncepció meghatározása és megvalósítása;
> 
> b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi
> szervezetekkel való együttmuködés;
> 
> c) a tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása, muködtetése;
> 
> d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
> 
> (3) A megyei jogú városi önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladata
> keretében illetékességi területén a (2) bekezdésben foglaltak mellett -
> lehetoségei szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
> muködésének feltételeit is.
> 
> 60. § (1) A települési önkormányzat az 59. §-ban meghatározott kötelezo
> feladatai mellett illetékességi területén a helyi sporttevékenységet
> elsosorban a következo módon támogathatja:
> 
> a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével;
> 
> b) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új
> sportlétesítmények építésével;
> 
> c) a szabadidosport feltételeinek fejlesztésével;
> 
> d) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nok és a
> családok sportjának, a hátrányos helyzetu társadalmi csoportok és a
> fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló
> sportrendezvények lebonyolításának segítésével;
> 
> e) adottságainak megfelelo részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban;
> 
> f) az iskolán kívüli, önszervezodo sporttevékenység feltételeinek
> elosegítésével;
> 
> g) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerusítésében közremuködéssel.
> 
> (2) A megyei jogú városi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltak mellett
> illetékességi területén segítheti az olimpiai utánpótlásmuhelyek
> muködését.
> 
> (3) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén ellátja a
> 61. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat.
> 
> Térségi feladatok
> 
> 61. § (1) A megyei önkormányzat feladatai illetékességi területén, a sport
> hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel, a következok:
> 
> a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatása;
> 
> b) a területi versenyrendszerek kialakításának és muködtetésének,
> sportrendezvények szervezésének segítése;
> 
> c) a szakszövetség területi szervei muködésének segítése;
> 
> d) a szakszövetségekkel való együttmuködés az éves verseny-, illetve
> szabadidosport-naptár összeállításában;
> 
> e) közremuködés a szakszövetségekkel együttmuködve a
> sportszakember-képzésben és -továbbképzésben, valamint az egészséges
> életmóddal összefüggo felvilágosító tevékenységben;
> 
> f) a sportorvosi tevékenység támogatása;
> 
> g) az 59. § (2) bekezdésének a) és c) pontjaiban foglalt feladatok
> ellátása.
> 
> (2) A megyei önkormányzat illetékességi területén az (1) bekezdésben
> foglaltakon kívül a helyi sporttevékenységet elsosorban a 60. § (1)
> bekezdésének a)-e) és g) pontjaiban meghatározott módon támogathatja.
> 
> (3) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos, az (1) bekezdésben, az
> 59. §-ban és a 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feladataik ellátásához
> a költségvetési törvény szerint önálló normatív támogatásban részesülnek.
> Ezen kívül részükre a feladatellátáshoz szükséges egyéb pénzügyi
> eszközöket a költségvetési fejezetek ágazati, szakmai célú támogatási
> pénzeszközei terhére kell biztosítani, az azok felosztására,
> felhasználására vonatkozó szabályok szerint, elsosorban pályázati rendszer
> keretében.
> 
> (4) Az e törvényben meghatározott feladataik alapján a helyi
> önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak
> megfeleloen a helyi önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos részletes
> feladatait és kötelezettségeit, valamint a helyi önkormányzat
> költségvetésébol sportra fordítandó összeget.
> 
> NEGYEDIK RÉSZ
> 
> A SPORT SZABÁLYOZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA
> 
> XVIII. Fejezet
> 
> AZ ISKOLAI ÉS EGYETEMI SPORT FEJLESZTÉSE
> 
> Iskolafejlesztés
> 
> 62. § (1) Iskola, kollégium és óvoda nem építheto a lakosság és a tanulók
> számához viszonyított, külön jogszabályban meghatározott méretu tornaterem
> vagy tornaszoba nélkül.
> 
> (2) A tornateremmel nem rendelkezo, már muködo iskola, illetve kollégium
> fenntartója köteles a tanulók részére a külön jogszabályban meghatározott
> sportolási lehetoséget biztosítani.
> 
> Az iskolai és az egyetemi (foiskolai) sport
> 
> 63. § (1) A közoktatási intézményekben a tanulók szervezett formában való
> rendszeres testedzéséhez, sporttevékenységéhez szükséges feltételeket
> biztosítani kell.
> 
> (2) A felsooktatási intézményekben a hallgatók intézményen belüli,
> szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, sporttevékenységéhez (a
> továbbiakban: egyetemi sport) szükséges feltételeket biztosítani kell.
> 
> (3) Az állam az egyetemi sport feltételeinek megteremtését és folyamatos
> biztosítását a Nemzeti Szabadidosport Szövetségen keresztül támogatja.
> 
> (4) Az egyetemi sport támogatásának feltételeit - a felsooktatásról szóló
> 1993. évi LXXX. törvénnyel összhangban -, valamint az iskolai sportkörök
> keretében megvalósuló sporttevékenység támogatási feltételeit külön
> jogszabály határozza meg.
> 
> (5) A közoktatás és a felsooktatás keretén kívüli sportoktatói tevékenység
> folytatásához a sport területén szükséges, külön jogszabályban
> meghatározott képesítések mellett a szakszövetség elozetes hozzájárulása
> is szükséges.
> 
> (6) A szakszövetség a hozzájárulást szakhatóságként, külön jogszabályban
> meghatározott díj ellenében adja ki.
> 
> XIX. Fejezet
> 
> SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
> 
> Sportlétesítmény építése, korszerusítése
> 
> 64. § (1) Új sportlétesítmény csak úgy építheto, hogy a fogyatékos
> sportolók és nézok számára mind építészeti, mind pedig kommunikációs
> szempontból akadálymentes legyen. A sportlétesítmények korszerusítésénél
> is figyelemmel kell lenni a fogyatékos személyek érdekeire.
> 
> (2) A sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendorség, a
> tuzoltóság, a katasztrófavédelmi hatóság, a mentoszolgálat és a tulajdonos
> (üzemelteto) a versenyrendszer elso sportrendezvénye elott harminc nappal
> közösen ellenorzi.
> 
> (3) A (2) bekezdés szerinti ellenorzés idopontjáról - azt legalább tizenöt
> nappal megelozoen - a sportlétesítmény üzemeltetoje értesíti az érintett
> szervezeteket.
> 
> (4) A sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos részletes
> településrendezési, építésügyi, sportszakmai, egészségügyi, környezet- és
> természetvédelmi feltételeket külön jogszabály állapítja meg.
> 
> Állami tulajdonban lévo sportlétesítményekkel való gazdálkodás
> 
> 65. § (1) A külön jogszabályban olimpiai központnak minosített, védett
> természeti területnek nem minosülo, a kincstári vagyon körébe tartozó
> sportlétesítmények felett a vagyonkezeloi jogokat - a 90. §-ban
> foglaltakra is figyelemmel - a miniszter gyakorolja, és gondoskodik e
> vagyon hasznosításáról.
> 
> (2) Az (1) bekezdés szerinti sportlétesítményekkel való gazdálkodásra a
> miniszter közhasznú szervezetet hozhat létre, amely a vagyonkezeloi jogot
> versenyeztetés nélkül, ingyenesen szerezheti meg.
> 
> (3) A (2) bekezdés szerinti gazdálkodásra a kincstári vagyon
> hasznosítására és nyilvántartására vonatkozó jogszabályokat kell
> alkalmazni.
> 
> (4) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, védett természeti területnek
> nem minosülo, kincstári vagyont képezo és a minisztérium vagyonkezelésében
> lévo sportlétesítményeket - kivéve a 90. § szerinti sportcélra szolgáló
> építményeket - a miniszter kezdeményezésére a kincstári vagyonért felelos
> miniszter
> 
> a) ingyenesen vagy kedvezményesen helyi önkormányzatok, szakszövetségek,
> sportszövetségek, illetve sportegyesületek, vagy kedvezményesen
> sportvállalkozások tulajdonába adhatja;
> 
> b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a
> továbbiakban: Áht.) meghatározott eloírások megfelelo alkalmazásával
> értékesítheti.
> 
> (5) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó védett természeti területnek
> minosülo sportlétesítmény (4) bekezdés szerinti elidegenítése a külön
> jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a környezetvédelmi
> miniszter egyetértésével, a védelem célját nem veszélyeztetve, a
> védettségbol eredo korlátozások, tilalmak maradéktalan betartásával és
> legalább azonos természetvédelmi értéku védett természeti területtel
> történo csere esetén lehetséges.
> 
> (6) Ingyenesen vagy kedvezményesen történo átruházás esetén a
> kedvezményezett legalább tizenöt évig csak a miniszter engedélyével
> idegenítheti el, illetve terhelheti meg az ingatlant, amelyet csak
> sportcélokra használhat. A tulajdon-átruházási szerzodésben a
> kötelezettségek teljesítésére megfelelo biztosítékot és ellenorzési
> lehetoséget kell kikötni.
> 
> (7) A kincstári vagyon körébe tartozó sportcélú ingatlan, illetve
> sportlétesítmény értékesítésére csak a miniszter egyetértése esetén
> kerülhet sor.
> 
> (8) A privatizációért felelos miniszter a tulajdonosi jogok gyakorlása
> során az állam vállalkozói vagyonába tartozó sportcélú ingatlan, illetve
> sportlétesítmény értékesítését megelozoen köteles a miniszter véleményét
> kikérni.
> 
> (9) Az állami tulajdonban lévo sportlétesítmények értékesítésébol származó
> bevételt a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kizárólag
> sportlétesítmények építésére, illetve fejlesztésére lehet felhasználni.
> 
> 66. § (1) Az állami tulajdonban lévo sportlétesítményeket illetoen a
> vagyonkezelo a sportszervezetekkel - a természet védelmérol szóló 1996.
> évi LIII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel - bérleti szerzodést
> köthet.
> 
> (2) A bérleti szerzodés csak határozott idotartamú lehet és legfeljebb tíz
> évre szólhat. A szerzodésben megállapított idotartam után a bérlovel újabb
> bérleti szerzodés kötheto.
> 
> XX. Fejezet
> 
> A SPORT ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK RENDSZERE
> 
> A támogatás forrásai
> 
> 67. § (1) Az állam a sporttevékenység folytatásához évente a költségvetési
> törvényben foglaltak szerinti összegu támogatást nyújt. A (2)-(4)
> bekezdésben foglaltak kivételével a támogatás szerzodés alapján veheto
> igénybe. A szerzodés megkötésére, teljesítésére, az abban foglaltak
> ellenorzésére, a támogatás igénybevételére az államháztartás muködési
> rendjérol szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
> 
> (2) A bukmékeri rendszeru fogadások játékadójának tizenöt százaléka a
> Nemzeti Szabadidosport Szövetséget illeti meg. E játékadó harmincöt
> százalékát a minisztérium költségvetési fejezetében a sport támogatására
> felhasználható bevételként kell eloirányozni.
> 
> (3) A sorsolásos játékok játékadójának tizenkét százaléka a Wesselényi
> Közalapítványt illeti meg.
> 
> (4) A totó játékadóját a minisztérium költségvetési Fejezetében a
> labdarúgás támogatására felhasználható bevételként kell eloirányozni.
> 
> A versenyszeru sport támogatása
> 
> 68. § (1) A szakszövetségek állami támogatása - a 70. § (1) bekezdésében
> foglaltakra is figyelemmel - a Nemzeti Sportszövetségen keresztül
> történik. A miniszter évente rendeletben határozza meg a szakszövetségek
> részére nyújtandó támogatás feltételeit és a Fogyatékosok Nemzeti
> Sportszövetségének tagjai részére nyújtandó együttes támogatás összegét.
> 
> (2) A szakszövetségek támogatására rendelkezésre álló összegnek a
> szakszövetségek közötti felosztásáról a Nemzeti Sportszövetség közgyulése
> dönt.
> 
> (3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti döntés és az (1) bekezdés szerinti
> rendeletben foglaltak alapján köt állami támogatási szerzodést a
> szakszövetségekkel. A miniszter a szerzodéskötést megtagadhatja, ha a
> közgyulés döntése ellentétes az (1) bekezdés szerinti rendeletben
> foglaltakkal.
> 
> (4) A miniszter a szakszövetségekkel kötött támogatási szerzodések
> végrehajtásának ellenorzésérol folyamatosan gondoskodik.
> 
> A szabadidosport és a sportolók tanulmányainak támogatása
> 
> 69. § (1) A szabadidosport, valamint a fogyatékosok e keretek közötti
> sportjának állami támogatása alapvetoen a Nemzeti Szabadidosport
> Szövetség, valamint a Wesselényi Közalapítvány útján történik. A támogatás
> feltételeit a miniszter évente rendeletben állapítja meg.
> 
> (2) Az állam a sportolók tanulmányainak elosegítése érdekében sportiskola-
> és Gerevich Aladár tanulmányi ösztöndíj-rendszert tart fenn.
> 
> (3) A sportiskolarendszer támogatása és a tanulmányi ösztöndíjrendszer
> muködtetése a Wesselényi Közalapítvány útján történik a miniszter által
> kiadott rendeletnek megfeleloen.
> 
> (4) Tanulmányi ösztöndíj az iskolai rendszerben a következo iskolai
> végzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytató, kiemelkedo
> sportteljesítményt nyújtó sportolók (ideértve a fogyatékos sportolókat is)
> részére adható:
> 
> a) elso szakképzettség (szakképesítést igazoló szakmunkás-, szakiskolai
> vagy speciális szakiskolai bizonyítvány);
> 
> b) érettségi bizonyítvány;
> 
> c) foiskolai, illetve egyetemi oklevél.
> 
> (5) Tanulmányi ösztöndíjban részesülo sportoló hivatásos sportolói
> szerzodéses jogviszonyt sportszervezettel nem létesíthet.
> 
> (6) A tanulmányi ösztöndíj adásának részletes feltételeit, valamint a
> sportiskolarendszer támogatásának feltételeit a Wesselényi Közalapítvány
> kuratóriuma határozza meg.
> 
> (7) A Wesselényi Közalapítvány a rendelkezésére álló forrásokat a
> következo célokra használhatja fel:
> 
> a) normatív támogatás;
> 
> b) feladathoz kötött fejlesztési támogatás;
> 
> c) pályázati rendszeren alapuló feladatellátás támogatás;
> 
> d) tanulmányi ösztöndíjrendszer fenntartása.
> 
> (8) A Wesselényi Közalapítvány muködési kiadásai nem haladhatják meg
> évente a központi költségvetési támogatás öt százalékát.
> 
> A kimagasló sportteljesítmények és elsodleges sportcélok támogatása
> 
> 70. § (1) Az olimpián szereplo sportágak, az olimpiai elokészületek és
> részvétel állami támogatása elsosorban a Magyar Olimpiai Bizottságon
> keresztül történik.
> 
> (2) A fogyatékosok sportja esetében a speciális világjátékokra való
> elokészületek és azokon történo részvétel állami támogatása elsosorban a
> Nemzeti Sportszövetségen keresztül történik.
> 
> (3) Az állam a hazai és nemzetközi versenyeken kimagasló teljesítmények
> elérését szolgáló sporttevékenységet, ideértve az utánpótlás-nevelést és a
> fogyatékosok sportját is, elsosorban a MOB, valamint a Nemzeti
> Sportszövetség rendelkezésére bocsátott pénzeszközökkel támogatja.
> 
> (4) A tanulmányokat nem folytató, a sportteljesítménye alapján az olimpián
> vagy a speciális világjátékokon kiemelkedo sporteredmény elérésére esélyes
> olimpiai vagy speciális világjáték-válogatott kerettag sportolók és azok
> edzoi (a továbbiakban együtt: éremesélyesek) részére legfeljebb négy évre
> sportösztöndíj adható.
> 
> (5) A sportösztöndíj adásának feltételeit olimpiai éremesélyesek esetén -
> a szakszövetség javaslata alapján - a MOB, speciális világjátékokon
> éremesélyesek esetén a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége állapítja meg,
> és azt a Wesselényi Közalapítvány folyósítja.
> 
> (6) Az állam a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok
> özvegyei, valamint a kimagasló sporteredmények elérésében közremuködo
> nyugdíjas sportszakemberek megbecsülését a Mezo Ferenc Közalapítvány útján
> biztosítja.
> 
> (7) A miniszter támogatja a hosszú távú sportstratégia alapján
> meghatározott sportfejlesztési programokat, így különösen a
> sportágfejlesztéseket, az olimpiai muhelyeket, a gyermek- és ifjúsági
> sportot, a nok és a családok, valamint a hátrányos helyzetuek és a
> fogyatékosok sportját, a sportlétesítmények korszerusítését, továbbá a
> sportvállalkozásokat. E programokon kívül a miniszter sportszervezetek
> számára közvetlen támogatást nem nyújthat.
> 
> 71. § (1) Az állam évente központi költségvetési támogatást nyújt a
> Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidosport Szövetség és Fogyatékosok
> Nemzeti Sportszövetsége tagszervezeteinek muködési kiadásai részleges
> fedezésére.
> 
> (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az állam a Fogyatékosok Nemzeti
> Sportszövetsége részére a Nemzeti Sportszövetségen és a Nemzeti
> Szabadidosport Szövetségen keresztül nyújtja.
> 
> (3) A miniszter évente rendeletben határozza meg, hogy a Nemzeti
> Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidosport Szövetség költségvetésébol a
> Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének tagjait együttesen mekkora összeg
> illeti meg. Ez az összeg az elozo évi támogatásnál kisebb nem lehet. A
> rendeletben kell megállapítani azokat a szakmai feladatokat és
> szempontokat is, amelyek alapján a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége a
> támogatást tagjai között felosztja.
> 
> (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételét biztosító szerzodés
> megkötésérol és a támogatás folyósításáról a miniszter gondoskodik.
> 
> (5) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének tagjaival a miniszter a
> támogatási szerzodést közvetlenül köti meg.
> 
> A támogatás igénybevételének feltételei
> 
> 72. § (1) A minisztérium, a MOB, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti
> Szabadidosport Szövetség, valamint a Wesselényi Közalapítvány csak akkor
> nyújthat szakszövetség, sportszövetség vagy sportszervezet részére
> támogatási szerzodés alapján támogatást, ha annak
> 
> a) nincs lejárt köztartozása;
> 
> b) rendeltetésszeruen gazdálkodik; és
> 
> c) a korábban kapott támogatással megfelelo módon elszámolt.
> 
> (2) Nem kaphat támogatást
> 
> a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a Cstv. szerint végelszámolási,
> csod- vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
> 
> b) az a szakszövetség, sportszövetség, illetve sportegyesület, amelynek
> muködését a bíróság felfüggesztette, valamint amelynek megszüntetésére az
> Et. szerint eljárás van folyamatban;
> 
> c) az a sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint csodeljárás van
> folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljárás
> megindítása céljából kérelmet nyújtottak be.
> 
> (3) A miniszter a támogatási szerzodéstol köteles elállni, ha a támogatott
> szervezet
> 
> a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
> 
> b) köztartozása a szerzodés megkötése óta lejárt és arra fizetési
> könnyítést sem kapott;
> 
> c) a támogatást nem a szerzodésben megjelölt célra használta fel;
> 
> d) az (1) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette;
> 
> e) a (2) bekezdés szerinti helyzetben van.
> 
> (4) Az a gazdasági társaság, amelynek muködésében az állam többségi vagy
> közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik, csak az állami
> tulajdonosi jogokat gyakorló szerv elozetes hozzájárulásával - a
> minisztérium egyideju értesítése mellett - nyújthat bármilyen jogcímen
> támogatást sportszervezetnek, sportcélú köztestületnek,
> sportközalapítványnak, szakszövetségnek vagy sportszövetségnek, illetve
> szerezhet tulajdoni részesedést sportvállalkozásban.
> 
> (5) A (4) bekezdésben foglaltak nem érintik a szponzorálási vagy
> reklámszerzodés megkötését, ha annak értéke éves szinten és gazdasági
> társaságonként nem éri el a tízmillió forintot.
> 
> Az olimpiai járadék
> 
> 73. § (1) Harmincötödik életévének betöltését követo év január 1. napjától
> kezdodoen élete végéig olimpiai járadékra (a továbbiakban: járadék)
> jogosult az a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezo magyar
> állampolgár, aki a magyar nemzeti válogatott keret tagjaként akár egyéni
> számban, akár csapattagként
> 
> a) a NOB által szervezett nyári vagy téli olimpiai játékokon, vagy a FIDE
> által szervezett Sakkolimpián, illetve
> 
> b) 1984-tol kezdodoen Paralimpián vagy a Siketek Világjátékain
> 
> elso, második vagy harmadik helyezést ért el (a továbbiakban: érmes).
> 
> (2) Élete végéig járadékra jogosult az érmes halálának idopontjától annak
> özvegye.
> 
> (3) Élete végéig járadékra jogosult az érmes járadékra jogosultságának
> idopontjától - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - annak edzoje.
> 
> (4) Az edzo - az érmes járadékra jogosultságának idopontjára tekintet
> nélkül - negyvenötödik életéve betöltését követo év január 1. napjától
> jogosult a járadékra.
> 
> (5) Az özvegy és az edzo járadékra csak akkor jogosult, ha magyar
> állampolgár és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik.
> 
> (6) Az elso helyezést elért érmes járadékának mértéke a bérbol és a
> fizetésbol élok elozo évi - a Központi Statisztikai Hivatal által
> számított - országos szintu nettó nominál átlagkeresetének megfelelo
> összeg.
> 
> (7) A második helyezést elért érmes járadékának mértéke a (6) bekezdésben
> meghatározott járadék hatvan százalékának megfelelo összeg.
> 
> (8) A harmadik helyezést elért érmes járadékának mértéke a (6) bekezdésben
> meghatározott járadék negyven százalékának megfelelo összeg.
> 
> (9) Az érmes özvegye, illetve edzoje élete végéig az érmes járadéka fele
> részének megfelelo özvegyi, illetve edzoi járadékra jogosult.
> 
> 74. § (1) Az érmes csak a legjobb helyezése után járó járadék egyszeri
> igénylésére jogosult, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetet.
> 
> (2) A (3) bekezdésben meghatározott esetet kivéve az özvegy és az edzo
> csak egy járadékra jogosult, amelyet az érmesnek az (1) bekezdés szerinti
> járadéka alapján kell megállapítani.
> 
> (3) Aki érmesként, özvegyként, illetve edzoként is járadékra jogosult, a
> 73. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott járadékokra együttesen jogosult.
> 
> (4) A járadékra jogosultságot és a járadékot a minisztérium a jogosult
> kérelmére állapítja meg és gondoskodik annak havonta történo
> folyósításáról. A járadék fedezetét és a végrehajtás költségeit a
> minisztérium éves költségvetésében kell biztosítani.
> 
> (5) A járadékra jogosult edzo személyére a minisztériumnak az érmes tesz
> javaslatot, amelyhez a szakszövetség, valamint
> 
> a) a 73. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott verseny esetén a
> MOB;
> 
> b) a 73. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott verseny esetén a
> Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
> 
> véleményt csatol.
> 
> (6) E törvény alkalmazásában olimpiai játékoknak minosülnek a szocialista
> országok versenyzoi számára 1984-ben megrendezett "A" kategóriás
> nemzetközi versenyek is.
> 
> (7) A járadékra jogosultságra és a járadék folyósítására vonatkozó
> részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
> 
> XXI. Fejezet
> 
> A SPORTTAL KAPCSOLATOS SZERZODÉSEK, VALAMINT A KÖZVETÍTÉSI JOGOK
> HASZNOSÍTÁSA
> 
> Szponzorálási szerzodés
> 
> 75. § (1) Szponzorálási szerzodésben a szponzor kötelezi magát, hogy pénz
> vagy természetbeni szolgáltatás útján támogatja a szponzorált
> sporttevékenységet, a szponzorált pedig köteles lehetové tenni, hogy
> sporttevékenységét a szponzor a marketing munkája során felhasználja.
> 
> (2) Az (1) bekezdés szerinti marketing és egyéb reklámtevékenység során a
> sporttevékenységet egészségre ártalmas szolgáltatással, életmóddal
> összefüggésben tilos megjeleníteni.
> 
> (3) Szponzorálási szerzodést jogi vagy természetes személlyel
> szakszövetség, sportszervezet és sportoló egyaránt köthet.
> 
> (4) A szponzorálási szerzodésre egyebekben a Ptk. szerzodésekre vonatkozó
> általános rendelkezései az irányadóak.
> 
> Arculatátviteli (piacépítési) szerzodés
> 
> 76. § (1) Arculatátviteli szerzodés alapján a felhasználó a sportszervezet
> nevét, emblémáját, híres sportolóinak nevét és képmását, illetve a
> sporttevékenységével összefüggo más eszmei javakat használ fel
> dísztárgyakon, ruházati termékeken, ajándéktárgyakon, hirdetotáblákon és
> más eszközökön ellenérték fejében marketing tevékenységének
> alátámasztására a fogyasztói döntések befolyásolása céljából.
> 
> (2) A sportoló nevét, képmását a sportszervezet arculatátviteli, reklám
> vagy egyéb szerzodés keretében csak a sportoló elozetes írásbeli
> hozzájárulásával használhatja fel, az ezzel ellentétes megállapodás
> semmis. A sportoló jó hírnevének és személyiségi jogainak védelmére
> egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
> 
> (3) Az arculatátviteli szerzodésre egyebekben a Ptk. szerzodésekre
> vonatkozó általános rendelkezései az irányadóak.
> 
> Televíziós és rádiós közvetítések engedélyezési jogának hasznosítása
> 
> 77. § (1) A sportági versenyek televíziós és rádiós közvetítése
> engedélyezési jogának hasznosításáról a szakszövetség szabályzatban
> rendelkezik. A szabályzat elfogadása a szakszövetség közgyulésének
> kizárólagos hatáskörébe tartozik.
> 
> (2) Az (1) bekezdés szerinti szabályzatban meg kell határozni:
> 
> a) hogy mely közvetítésekrol, a szakszövetség melyik szerve jogosult a
> rádiós és televíziós musorszolgáltatókkal szerzodést kötni;
> 
> b) a hasznosításból származó bevételnek a szakszövetség tagjai közötti
> elosztási módját és arányát is.
> 
> (3) A közvetítés engedélyezésének vagyoni értéku joga gazdasági társaság
> törzs(alap)tokéjébe nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheto be és
> korlátolt felelosségu társaság, illetve közhasznú társaság esetében
> mellékszolgáltatásnak sem minosülhet. A szakszövetség jogosult azonban a
> közvetítés engedélyezési jogát ügynöki (bizományosi) szerzodésen keresztül
> is hasznosítani.
> 
> (4) A nem a szakszövetség által kiírt vagy szervezett versenyek közé
> tartozó sportrendezvény közvetítésének engedélyezési joga a szervezo
> sportszervezetet illeti meg.
> 
> (5) A sportági nemzetközi szakszövetség által Magyarországon szervezett
> verseny közvetítése engedélyezési jogának hasznosítására a sportági
> nemzetközi szakszövetséggel kötött szerzodésben foglaltak az irányadók.
> 
> (6) A külön jogszabályban meghatározott kiemelkedo és a lakosság
> közérdeklodésére számot tartó sportrendezvényeket és azok közvetítésére
> vonatkozó eljárási szabályokat a külön jogszabályban meghatározottak
> szerint csak közszolgálati és az ország területének legalább kilencven
> százalékán fogható adású, földi sugárzású musorszolgáltató közvetítheti.
> 
> XXII. Fejezet
> 
> SPORTRENDEZVÉNY SZERVEZÉSE
> 
> A szervezésre jogosultak
> 
> 78. § (1) Sportrendezvényt - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel -
> jogi személy vagy büntetlen eloéletu természetes személy (a továbbiakban
> együtt: szervezo) szervezhet.
> 
> (2) Külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény szervezoje csak
> sportszervezet, szakszövetség vagy sportszövetség lehet.
> 
> A szervezo felelossége
> 
> 79. § (1) A sportrendezvény helyszínén a szervezo felel a sportrendezvény
> e törvényben, más jogszabályban, a versenykiírásban, valamint a
> szakszövetség és a sportági nemzetközi szakszövetség által meghatározott
> eloírásoknak megfelelo és biztonságos megtartásáért.
> 
> (2) A sportrendezvény rendjének szabályozásáért, a szabályok betartásának
> ellenorzéséért a szervezo a felelos.
> 
> (3) A szervezo köteles megtenni vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni
> minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevok személyi és
> vagyonbiztonságának megóvása érdekében szükséges.
> 
> (4) A szervezo a sportrendezvény biztonságára vonatkozó eloírások
> felróható megszegésével másnak okozott kárért a Ptk. általános szabályai
> szerint felel. Rendezo szerv, rendezo megbízása esetén a szervezo és a
> rendezo szerv, rendezo felelossége egyetemleges.
> 
> (5) A szervezo felelossége a nézoknek a sportrendezvény helyszínére
> történo beléptetése megkezdésétol addig tart, amíg a nézok a
> sportrendezvény helyszínét elhagyják.
> 
> (6) A szakszövetség az (1) bekezdésben meghatározott eloírások be nem
> tartása esetén a szervezovel szemben a külön jogszabályban meghatározott
> joghátrányt alkalmazza.
> 
> A szervezés feltételei
> 
> 80. § (1) Sportrendezvény a szakszövetség, illetve a sportszövetség által
> meghatározott eloírások, valamint a külön jogszabályban foglaltak szerint
> szervezheto. Ha a versenyt sportági nemzetközi szakszövetség szervezi, a
> szervezéskor a sportági nemzetközi szakszövetség által meghatározott
> eloírásokat is alkalmazni kell.
> 
> (2) Sportrendezvény csak olyan sportlétesítményben szervezheto, amely a
> sportrendezvény jellegére is tekintettel a sportrendezvényen résztvevok
> személyét és vagyonát nem veszélyezteti.
> 
> (3) Ha a sportrendezvényt nem sportlétesítményben tartják, a
> sportrendezvény jellegének megfeleloen köteles a szervezo a
> sportrendezvényen résztvevok személyi és vagyoni biztonságára, valamint a
> környezet és a természet védelmére vonatkozó eloírásokat teljesíteni.
> 
> (4) A szervezo a sportrendezvény jellegének megfeleloen köteles a
> fogyatékos nézoknek a helyszínre való akadálymentes bejutását, ott az
> akadálymentes közlekedést lehetové tenni, és a helyszín kommunikációs
> akadálymentesítését elvégezni.
> 
> (5) A fogyatékos sportolók részvételével tartandó sportrendezvények
> szervezésénél figyelembe kell venni a fogyatékos személyek különleges
> szükségleteit, amelyeket a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége állapít
> meg.
> 
> 81. § (1) A szervezo köteles a külön jogszabályban meghatározott
> sportrendezvény esetében a belépojegy-eladást, a sportrendezvény
> helyszínére a beléptetést, a szurkolótáborok elhelyezését, valamint a
> sportrendezvény helyszínének elhagyását a szükséges muszaki és biztonsági
> intézkedéseket megtéve úgy megszervezni, hogy a szurkolótáborok
> elkülönítése biztosított legyen.
> 
> (2) A sportrendezvény biztonsága érdekében a szurkolótáborok
> sportrendezvényen való részvételének megszervezésekor, valamint a
> sportrendezvény idotartama alatt és a rendorség igényei szerint a
> sportrendezvényt megelozoen, illetve követoen a szervezo köteles az
> illetékes rendori vezetovel együttmuködni és részére az igényelt
> segítséget megadni.
> 
> (3) Ha a sportrendezvényre kibocsátott belépojegyek, bérletek száma
> alapján a nézoszám a háromezer fot eléri vagy meghaladja, vagy egyébként a
> körülmények alapján indokolt, a szervezo köteles az illetékes
> rendorkapitányságnál kezdeményezni a sportrendezvénynek a külön
> jogszabályban meghatározott szerzodésben foglalt díj ellenében történo
> rendori biztosítását.
> 
> (4) Ha a sportrendezvény résztvevoinek magatartása annak biztonságos
> megtartását veszélyezteti és a megbomlott rend másként nem állítható
> helyre, a szervezo köteles a sportrendezvényt megszakítani, illetve
> felfüggeszteni. A rendorség kezdeményezésére a sportrendezvényt meg kell
> szakítani.
> 
> (5) Ha a rend a (4) bekezdésben meghatározott módon nem állítható helyre,
> a sporttevékenységet irányító személy (mérkozésvezeto) a sportrendezvényt
> befejezetté nyilváníthatja.
> 
> 82. § (1) A szervezo a sportlétesítmény területén jól látható
> hirdetményben közzétett általános szerzodési feltételekben köteles
> meghatározni a sportrendezvény megtekintésének feltételeit. Az általános
> szerzodési feltételeket összefoglalva a belépojegyen, bérleten is fel kell
> tüntetni.
> 
> (2) Ha a sportrendezvény elmarad, a belépojegy ellenértékét három
> munkanapon belül vissza kell téríteni. Ha a sportrendezvény félbeszakad, a
> megismételt sportrendezvényre a belépojegy érvényes.
> 
> (3) A szervezo az általa szervezett sportrendezvény esetén jogosult a
> sportrendezvényrol eltávolított személlyel szemben a belépojegy-eladást
> megtagadni, illetve megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt
> vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvény látogatásától eltiltás).
> A sportrendezvény látogatásától eltiltás lehetoségét az (1) bekezdésben
> megjelölt általános szerzodési feltételekben fel kell tüntetni.
> 
> (4) A sportrendezvény látogatásától eltiltás idotartama, ha az a szervezo
> által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozik, a két évet, ha csak
> meghatározott sportlétesítményre érvényes, az öt évet nem haladhatja meg.
> 
> (5) A szervezonek a sportrendezvény látogatásától eltiltásra vonatkozó
> döntése ellen a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz és a
> Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni.
> 
> (6) A sportrendezvény látogatásától eltiltható az a személy is, akit a 84.
> § (2) bekezdésének c) pontja alapján el kellett volna távolítani, de erre
> azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezoi
> beavatkozás következtében olyan nézoi cselekmény volt várható, amely a
> sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
> 
> A rendezo
> 
> 83. § (1) A szervezo a sportrendezvény lebonyolítására, valamint a
> helyszínen a rend fenntartására és a szervezési feltételek biztosítására
> (a továbbiakban: rendezés) szerzodésben rendezo szervet vagy rendezot
> bízhat meg.
> 
> (2) Az (1) bekezdés szerinti megbízásnak a rendezo szerv esetében
> feltétele, hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelo
> rendezot alkalmazzon.
> 
> (3) Rendezo szervnek csak a vállalkozás keretében végzett személy- és
> vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a
> Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi
> IV. törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, rendezonek
> csak büntetlen eloéletu személy bízható meg.
> 
> (4) A rendezonek e minoségében külsoleg azonosíthatónak kell lennie.
> 
> (5) A rendezo szerv, rendezo köteles a szervezo utasításai szerint
> eljárni. A szervezo szabályzatai és a versenykiírás utasításnak
> minosülnek.
> 
> (6) A sportrendezvényen való rendfenntartásra és a rendorséggel való
> együttmuködésre a szervezo köteles a rendezot rendszeresen felkészíteni. A
> felkészítéshez a szervezo a rendorség közremuködését a külön jogszabályban
> meghatározott szolgáltatásként igénybe veheti.
> 
> (7) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a sportrendezvényeket,
> 
> a) amelyeken a rendezésre rendezo szervet, rendezot kell megbízni;
> 
> b) amelyek esetében a szervezo köteles a sportrendezvény résztvevoi
> számára felelosségbiztosítást kötni.
> 
> (8) A (7) bekezdés b) pontja alapján meghatározott sportrendezvények
> felelosségbiztosítás nélkül nem tarthatók meg. A felelosségbiztosítás
> meglétét a belépojegyen fel kell tüntetni.
> 
> A beléptetés
> 
> 84. § (1) A nézo a sportrendezvény helyszínére akkor léptetheto be, ha
> 
> a) érvényes belépojeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény
> helyszínére való belépésre jogosító igazolással rendelkezik;
> 
> b) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer
> befolyása alatt;
> 
> c) nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat,
> amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és
> vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a sportrendezvényre való
> bevitelét a szervezo a belépojegy vásárlását megelozoen megtiltotta, és
> errol a belépojegy vásárlóját megfelelo módon tájékoztatta;
> 
> d) nem tart magánál mások iránti gyulölet keltésére alkalmas feliratot,
> zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;
> 
> e) nem tart magánál olyan tárgyat vagy eszközt, amelynek birtoklása esetén
> ot a külön jogszabály értelmében fegyveresen vagy felfegyverkezve
> megjelentnek kell tekinteni.
> 
> (2) A szervezo köteles
> 
> a) az (1) bekezdésben meghatározott bármelyik feltétel hiánya esetén, vagy
> az e bekezdés b) pontjában meghatározott magatartás tanúsítása esetén a
> résztvevonek a sportrendezvényre való belépését megakadályozni;
> 
> b) azt a résztvevot, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások
> személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti vagy rasszista, gyulöletkelto
> magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani;
> 
> c) az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiánya esetén, vagy a b)
> pont szerinti felszólítás eredménytelensége esetén, illetve a 87. § (1)
> bekezdésében foglaltak be nem tartása esetén a résztvevot a
> sportrendezvény helyszínérol eltávolítani.
> 
> (3) A sportrendezvényen résztvevovel szemben a külön jogszabályban
> foglaltak szerinti kényszeríto eszköz alkalmazására, továbbá személy,
> illetve csomag átvizsgálására az eljáró rendori szerv és a rendezo szerv
> alkalmazottja jogosult.
> 
> (4) Arányos mérvu kényszeríto testi ero alkalmazására a külön
> jogszabályban meghatározott esetekben a rendezo szerv alkalmazottja is
> jogosult.
> 
> 85. § (1) A szervezo a résztvevok személyi és vagyonbiztonsága érdekében
> köteles a külön jogszabályban meghatározott sportrendezvény ideje alatt
> annak helyszínét kamerával megfigyelni.
> 
> (2) A kamerával való megfigyelésrol és rögzítésrol a nézot a
> sportlétesítmény területén jól látható hirdetményben és a belépojegyen,
> bérleten is feltüntetve tájékoztatni kell.
> 
> (3) Szabálysértési vagy büntetoeljárás lefolytatásának megkönnyítése
> céljából a szervezo
> 
> a) a sportrendezvény résztvevoit kamerával vagy más úton rögzítheti és a
> felvételeket harminc napig tárolja;
> 
> b) a nézok egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és
> ellenorzo rendszert (a továbbiakban: belépteto rendszer) alkalmazhat;
> 
> c) a sportrendezvény látogatásától eltiltott személyeket nyilvántarthatja.
> 
> (4) A (3) bekezdés a) pontja szerint rögzített felvételeket, valamint a
> (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásból adatot - a külön
> jogszabályban meghatározott állami szerveken kívül - az érintett személy
> és az azonos vagy hasonló jellegu sportrendezvényt szervezo igényelhet. Az
> érintett kérelmére történo adatközlésre a személyes adatok védelmérol és a
> közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 12.
> §-ának (1) bekezdését megfeleloen alkalmazni kell.
> 
> (5) Belépteto rendszer alkalmazása esetén a szervezo a
> belépojegy-eladáskor csak a nézo nevére szóló belépojegyet, illetve
> bérletet értékesíthet.
> 
> (6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a szervezo a rendezo szerv
> alkalmazottja útján a belépojegy, bérlet birtokosának kilétét ellenorzi és
> egybeveti a belépojegyen, bérleten szereplo személyi adatokkal. Ha az
> adatok nem egyeznek, a belépést meg kell tagadni.
> 
> (7) A szervezo a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásban
> a rendbontás rövid leírását és a sportrendezvény látogatásától eltiltott
> személy, valamint a bünteto- és szabálysértési jogszabályok szerinti
> kitiltás hatálya alatt álló személy azonosítására alkalmas következo
> személyi adatokat rögzíti:
> 
> a) név,
> 
> b) anyja neve,
> 
> c) születési hely és ido,
> 
> d) állandó és ideiglenes lakcím, tartózkodási hely címe,
> 
> e) személyi igazolvány száma,
> 
> f) személyleírás.
> 
> (8) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartásnak a (7)
> bekezdésben foglaltakon kívül a sportrendezvény látogatásától eltiltás
> idotartamát, illetve a bünteto- és szabálysértési jogszabályok szerinti
> kitiltás idotartamát is tartalmaznia kell.
> 
> (9) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott nyilvántartás nyomtatott és
> elektronikus formában egyaránt létrehozható.
> 
> (10) A szervezo az (1) bekezdés szerint rögzített felvételeket a (3)
> bekezdés a) pontjában meghatározott idotartam elteltével köteles
> megsemmisíteni.
> 
> 86. § (1) A külön jogszabályban meghatározott sportrendezvények esetében a
> szervezo köteles évente helyzetjelentésben összegezni az általa szervezett
> sportrendezvények rendezésének tapasztalatait, értékelni a tett és
> elmulasztott intézkedéseket, valamint azok hatásait.
> 
> (2) A helyzetjelentést a szervezo január 31-éig köteles megküldeni a
> szakszövetségnek és a rendorségnek.
> 
> (3) A szakszövetség a helyzetjelentéseket évente rendszeresen értékeli a
> rendorség és a szervezok részvételével.
> 
> A nézo részvétele a sportrendezvényen
> 
> 87. § (1) A nézo köteles betartani a szervezo által meghatározott
> biztonsági eloírásokat és nem folytathat olyan tevékenységet, amely a
> sportrendezvényt megzavarja vagy meghiúsítja, illetve a sportrendezvényen
> résztvevok testi épségét, továbbá vagyoni javait károsítja vagy
> veszélyezteti.
> 
> (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegésébol eredo
> kárért a nézo, több károkozó esetén a károkozásban részt vevo nézok
> egyetemlegesen, a Ptk.-nak a kártérítésre vonatkozó általános szabályai
> szerinti felelosséggel tartoznak. A kártérítési felelosség nem érinti a
> nézo szabálysértési vagy büntetojogi felelosségét.
> 
> (3) A nézo a sportrendezvény befejezési idopontjában, illetve a
> szervezonek, rendezonek vagy a rendorségnek a személyi és
> vagyonbiztonságot veszélyezteto helyzet kialakulása miatt tett felhívására
> köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
> 
> (4) A sportrendezvény és a nézok biztonságára vonatkozó részletes
> eloírásokat külön jogszabály állapítja meg.
> 
> ÖTÖDIK RÉSZ
> 
> ÉRTELMEZO ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
> 
> Értelmezo rendelkezések
> 
> 88. § E törvény alkalmazásában
> 
> 1. amator sportoló: az a versenyszeru sportoló, aki sportegyesület
> tagjaként, illetve sportvállalkozással fennálló amator sportolói
> sportszerzodés alapján sporttevékenységet folytat;
> 
> 2. állami sportinformációs rendszer: a sportolókra, a sportszervezetekre,
> a sport célú köztestületekre és közhasznú szervezetekre, a
> sportközalapítványokra, ezek tevékenységére, valamint a
> sportlétesítményekre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott -
> adatoknak az állam által rendszerezett és nyilvánosan hozzáférhetové tett
> összessége;
> 
> 3. csapatsport: azoknak a sportágaknak az összessége, amelyekben
> sporttevékenységet folytatni a játék jellegébol, valamint a
> versenyrendszer szabályaiból adódóan kizárólag úgy lehet, hogy legalább
> három természetes személy alkot egy résztvevot és a sportágnak nincs
> egyéni változata;
> 
> 4. edzo: a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezo
> természetes személy, aki a sportolónak a sporttevékenységre való szakmai
> felkészítését végzi;
> 
> 5. építészeti akadálymentesítés: annak biztosítása, hogy az épített
> környezet kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára
> biztosított legyen, ideértve azokat az egészségkárosodott személyeket is,
> akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve muszaki
> megoldásokra van szükségük.
> 
> 6. fogyatékos: a mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, siket, illetve
> nagyothalló, a szervátültetett, valamint a vak vagy gyengénlátó
> természetes személy;
> 
> 7. hivatásos sportoló: az a versenyszeru sportoló, aki a sportszervezettel
> munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állva,
> jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszeruen sporttevékenységet folytat;
> 
> 8. játékjog: személyhez kötött vagyoni értéku jog, amely a hivatásos
> sportoló sporttevékenységéhez fuzodik és fizikai, szellemi képességeinek
> összességét testesíti meg;
> 
> 9. kincstári vagyon: az Áht. szerinti vagyoni kör;
> 
> 10. kommunikációs akadálymentesítés: annak biztosítása, hogy a fogyatékos
> személy a sportrendezvény helyszínén információhoz hozzáférhessen, azt
> érzékelhesse és megfeleloen értelmezhesse;
> 
> 11. közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül igénybe veheto
> terület, út, utca, tér;
> 
> 12. nyilvános hely: az olyan épület, építmény vagy a közterületnek
> sportrendezvény megtartása céljából lezárt része, ahová a sportrendezvény
> szervezoje által meghatározott feltételek mellett bárki bemehet vagy ott
> tartózkodhat;
> 
> 13. országos jellegu tevékenység: amelyet valamely szervezet legalább
> nyolc megyében, megyénként legalább két tagszervezettel folytat;
> 
> 14. özvegy: a sportolónak halála idopontjában és legalább az azt megelozo
> hat hónapban vele közös háztartásban élo házastársa;
> 
> 15. speciális világjátékok: a Paralimpia, a Speciális Olimpia, a Siketek
> Világjátékai és a Szervátültetettek Világjátékai;
> 
> 16. sportegyesület: az e törvény, az Et. és a Ptk. alapján muködo
> egyesület;
> 
> 17. sportiskola:
> 
> a) az utánpótlás-nevelést végzo alsó-, középfokú nevelési-oktatási
> intézmény, amelyben a képzés korcsoportos rendszerben történik, a
> tankötelezettség teljesítheto és alapmuveltségi vizsga teheto; vagy
> 
> b) költségvetési szervként vagy közhasznú szervezetként muködo intézmény,
> amelyben sport célú nevelés-oktatás folyik, a tankötelezettség nem
> teljesítheto és alapmuveltségi vizsga nem teheto. A tanuló az utolsó
> évfolyam befejezését követoen - a külön jogszabályban meghatározott -
> sportági képességfelméro vizsgát, illetve szakmai ismereteket igazoló
> szakmai elméleti vizsgát tesz;
> 
> 18. sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez;
> 
> 19. sportrendezvény helyszíne: az a nyilvános hely vagy a közterület
> meghatározott része, ahol a sportrendezvényt megtartják, és ahol nézo
> tartózkodhat;
> 
> 20. sportrendezvény résztvevoje: az a természetes személy, aki a
> sportrendezvény helyszínén annak idotartama alatt, valamint a
> sportrendezvényt megelozoen vagy követoen másfél órával tartózkodik. A
> nézo (szurkoló) résztvevonek minosül;
> 
> 21. sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a
> foglalkozások egységes osztályozási rendszerérol (FEOR) szóló 9029/1993.
> (SK 1994.1.) KSH közlemény szerinti szakképesítéssel rendelkezik és
> sportszervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
> jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy
> közvetetten feladatot lát el. Sportszakember különösen a sportegyesületi
> vezeto, az edzo, a pályaedzo, a mérkozésvezeto, a versenybíró, a
> sportorvos, a gyúró;
> 
> 22. sportszervezet: a sportegyesület és a sportvállalkozás;
> 
> 23. sporttevékenység: a meghatározott szabályok szerint, a szabadido
> eltöltéseként vagy hivatásszeruen végzett testedzés, illetve szellemi
> gyakorlat, amely a fizikai, illetve szellemi eronlét fejlesztését és
> megtartását szolgálja;
> 
> 24. sportvállalkozás: a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
> törvény szerint muködo korlátolt felelosségu társaság, részvénytársaság,
> illetve kivételesen közös vállalat formájában muködo társaság, valamint a
> Ptk. szerint muködo közhasznú társaság, amelyek keretében
> sporttevékenységet folytatnak és tevékenységi körükben a
> sporttevékenységet megjelölték;
> 
> 25. szabadidos sportoló: az a természetes személy, aki szabadideje
> eltöltéseként nem szervezett formában végez sporttevékenységet, illetve,
> aki a szervezett formában folytatott sporttevékenysége során nem vesz
> részt a 30. pont szerinti versenyeken;
> 
> 26. szakszövetségi tiszteletbeli, illetve pártoló tag: az a természetes
> személy, aki a szakszövetség alapszabályában, szabályzataiban foglalt
> célokkal egyetért és a szakszövetség tevékenységét személyes
> közremuködésével vagy pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatja;
> 
> 27. versenyengedély: a sportolóknak a versenyrendszerben szervezett
> versenyen való részvételhez jogot biztosító és a részvétel feltételeit
> meghatározó, a szakszövetség által kiállított és nyilvántartott hivatalos
> okirat;
> 
> 28. versenyrendszer: a sportág nemzetközi szakszövetsége és a sportági
> országos szakszövetség által meghatározott szabályok szerint a
> szakszövetség által szervezendo (fizikai vagy szellemi) sportteljesítményt
> méro eropróba. A bajnokság versenyrendszernek minosül. A versenyrendszer
> hivatásos, amator és vegyes (nyílt) rendszeru lehet;
> 
> 29. versenyszabályzat: a versenyrendszer keretében folytatott
> sporttevékenységre és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakmai
> tevékenységekre vonatkozó eloírások rendszerbe foglalt összessége, amely a
> versenyrendszerben résztvevo sportolók, sportszervezetek, sportszakemberek
> általános és sportági kötelezettségein kívül teljesköruen tartalmazza a
> versenyrendszert muködteto szakszövetség eljárásának szabályait is;
> 
> 30. versenyszeru sportoló: az a természetes személy, aki amator
> sportolóként vagy hivatásos sportolóként szakszövetség, illetve
> sportszövetség által kiírt, engedélyezett vagy szervezett versenyeken vesz
> részt. A nemzeti válogatott keret tagja versenyszeru sportolónak minosül.
> 
> Hatálybalépés
> 
> 89. § (1) Ez a törvény 2001. január 1. napján lép hatályba.
> 
> (2) A 41. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 68. §-ban meghatározott
> rendelkezéseket kötelezoen 2001. július 1. napjától kell alkalmazni.
> 
> (3) A 85. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott rendelkezést kötelezoen
> 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.
> 
> 90. § (1) A törvény hatálybalépésekor a Földmuvelésügyi és
> Vidékfejlesztési Minisztérium vagyonkezelésében lévo sportcélra szolgáló
> építmények vagyonkezeloi jogának gyakorlására a miniszter és a
> földmuvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter megállapodásában foglaltak
> az irányadóak.
> 
> (2) A törvény hatálybalépésekor a Honvédelmi Minisztérium
> vagyonkezelésében lévo, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
> képzési és kiképzési feladatait ellátó, sportcélra szolgáló építményekre e
> törvény rendelkezései nem alkalmazhatók.
> 
> Átmeneti rendelkezések
> 
> 91. § (1) A miniszter kérelmére a Fovárosi Bíróság a soron kívüli eljárás
> szabályai szerint a törvény hatálybalépésekor sportági országos
> szakszövetségként nyilvántartott szakszövetségeket - a jelenlegi
> nyilvántartásban foglalt adatokkal - a sportági országos szakszövetségek
> bírósági nyilvántartásába bevezeti (a továbbiakban: új bírósági
> nyilvántartás).
> 
> (2) A szakszövetségek e törvény hatálybalépésétol számított kilencven
> napon belül kötelesek alapszabályukat e törvény rendelkezéseinek
> megfeleloen módosítani és megalkotni az e törvény szerinti szabályzatokat.
> 
> (3) A szakszövetségek köztestületi jogállása a törvény erejénél fogva
> akkor szunik meg, amikor a Fovárosi Bíróság azokat az új bírósági
> nyilvántartásba bevezeti.
> 
> (4) A szakszövetségek választott tisztségviseloinek megbízatása a
> szakszövetségnek az új bírósági nyilvántartásba vételekor megszunik, de a
> tisztségviselok feladataikat megbízottként, a korábbi feltételekkel, az új
> tisztségviselok bíróság általi bejegyzéséig ellátják.
> 
> (5) Az új tisztségviselok megválasztására a szakszövetségnek az új
> bírósági nyilvántartásba vétele és a törvény hatálybalépésétol számított
> kilencvenedik nap között kerül sor.
> 
> (6) Az új fotitkárok kinevezésérol vagy a hivatalban lévo fotitkár
> megerosítésérol a szakszövetségnek a tisztújítást követoen hivatalba lépo
> új elnöksége dönt.
> 
> 92. § (1) A Nemzeti Sportszövetséget a törvény rendelkezéseinek megfelelo
> szakszövetségek és az adott sportágban - a szakszövetség hiánya miatt - a
> szakszövetségi feladatokat ellátó sportszövetségek, valamint a
> Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége hozzák létre, illetve az alapítás
> után ahhoz csatlakozhatnak.
> 
> (2) A Nemzeti Szabadidosport Szövetséget a Magyar Szabadidosport
> Szövetség, a Magyar Természetbarát Szövetség, a Magyar Kerékpáros Túrázók
> Szövetsége, a Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Országos Szövetsége, a
> Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi és Foiskolai Sportszövetség,
> a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége, valamint a szabadidosport, a diák-
> és rétegsport területén muködo más, a (3) bekezdésben meghatározott
> feltételeknek megfelelo országos sportszövetségek hozzák létre, illetve az
> alapítás után ahhoz csatlakozhatnak (a továbbiakban: felvétel). A
> felvételi kérelmekrol a Nemzeti Szabadidosport Szövetség közgyulése dönt.
> 
> (3) A Nemzeti Szabadidosport Szövetségbe felvételét kérheti az a (2)
> bekezdés szerinti országos sportszövetség, amely
> 
> a) nem tagja a Nemzeti Sportszövetségnek;
> 
> b) a fováros és a 19 megye legalább felében tagszervezettel rendelkezik;
> 
> c) alapszabályában fo tevékenységként a szabadidosport, a sportrekreáció
> elosegítését, lehetoségeinek bovítését, programkínálatának gazdagítását és
> az ezekhez kapcsolódó szemléletformálást jelöli meg;
> 
> d) közhasznú vagy kiemelten közhasznú besorolással rendelkezik;
> 
> e) legalább három éve muködik.
> 
> (4) A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségét a Magyar Speciális Olimpia
> Szövetség, a Magyar Siketek Sportszövetsége, a Magyar Szervátültetettek
> Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége, valamint a Magyar
> Paralimpiai Bizottság hozzák létre, illetve az alapítás után ahhoz
> csatlakozhatnak.
> 
> (5) A nemzeti sportszövetségek megalapításának szándékáról az (1)-(2) és a
> (4) bekezdésben meghatározott szervezetek a törvény hatálybalépésétol
> számított harminc napon belül értesítik a minisztert (a továbbiakban:
> jelentkezés).
> 
> (6) A szakszövetségek esetében a Nemzeti Sportszövetség megalapításában
> való részvétel feltétele, hogy a szakszövetség a 91. §-ban meghatározott
> alapszabály-módosítást elvégezze, a szabályzatokat elkészítse és az új
> tisztségviseloket megválassza.
> 
> (7) A miniszter a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének alapító
> közgyulését a törvény hatálybalépését követo 90. és 120. nap, a Nemzeti
> Sportszövetség és a Nemzeti Szabadidosport Szövetség alapító közgyuléseit
> a törvény hatálybalépését követo 120. és 150. nap közötti idopontra hívja
> össze a jelentkezett szervezetek részvételével. Az alapító közgyulésen meg
> kell állapítani az alapszabályt, valamint ügyintézo-képviselo szervet
> (elnökséget) és ellenorzo testületet kell választani.
> 
> (8) A Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidosport Szövetség és a
> Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége elnöksége az alapító közgyuléstol
> számított tizenöt napon belül köteles a fotitkárt kinevezni.
> 
> (9) A Sport Állandó Választott Bíróság 2001. augusztus 1. napján kezdi meg
> muködését.
> 
> (10) A sport területén muködo köztestületek és közalapítványok döntéshozó,
> vezeto, valamint ellenorzo testületeiben a no tagok arányát
> 
> a) 2001. november 15-ig legalább tíz,
> 
> b) 2002. november 15-ig legalább húsz,
> 
> c) 2003. november 15-ig legalább harminc,
> 
> d) 2004. november 15-ig legalább harmincöt
> 
> százalékra kell emelni.
> 
> (11) Abban a sportágban, ahol a törvény hatálybalépésekor a hivatásos
> versenyrendszer már muködik, a törvénynek a hivatásos versenyrendszerre,
> valamint a hivatásos sportolókra vonatkozó rendelkezéseit eloször a
> következo hivatásos versenyrendszer kiírásakor kell alkalmazni.
> 
> (12) A Kormány a törvény hatálybalépését követo hatvan napon belül köteles
> a sportközalapítványok módosított alapító okiratainak nyilvántartásba
> vételét kérni az illetékes bíróságon.
> 
> Felhatalmazások
> 
> 93. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
> 
> a) a doppingtilalomra és a doppingvizsgálatra vonatkozó részletes
> szabályokat;
> 
> b) a sportolók sportfegyelmi felelosségére, a sportfegyelmi eljárásra,
> valamint a szakszövetségek által a hivatásos versenyrendszerben részt vevo
> sportszervezetekkel, sportolókkal és sportszakemberekkel szemben
> alkalmazható egyes büntetésekre vonatkozó részletes eloírásokat;
> 
> c) a sportrendezvény és a nézok biztonságára vonatkozó részletes
> eloírásokat, a rendorséget a sportrendezvényrol tájékoztató szervezoi
> bejelentés tartalmi elemeit, a sportrendezvény biztonsági tervének
> tartalmi követelményeit, a sportrendezvény látogatásától eltiltás
> részletes feltételeit, a biztonsági szempontból különösen veszélyes
> sportrendezvények körét és a szakszövetség által a szervezovel szemben a
> szervezoi feladatok elvégzésének elmulasztása miatt alkalmazható
> joghátrányokat;
> 
> d) az olimpiai központnak minosülo sportlétesítmények körét;
> 
> e) az olimpiai járadékra való jogosultság és a járadék mértékének
> megállapítására, valamint a járadék folyósítására vonatkozó részletes
> szabályokat;
> 
> f) a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek jegyzékét és a
> szükséges képesítési eloírásokat, valamint a sportoktatói tevékenység
> végzéséhez a szakszövetség által szakhatóságként kiadandó elozetes
> hozzájárulás díját;
> 
> g) a sportorvoslás szabályait;
> 
> h) a szabálysértési eljárásban intézkedésként alkalmazható kitiltás
> esetére vonatkozó nyilvántartás és ellenorzés szabályait;
> 
> i) az állami sportinformációs rendszer adattartalmát és a rendszerrel
> kapcsolatos államigazgatási feladatokat.
> 
> (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
> 
> a) az állami támogatás e törvényben meghatározott felhasználásának,
> elosztásának részletes szabályait;
> 
> b) a kiemelkedo és a lakosság közérdeklodésére számot tartó
> sportrendezvényeket, valamint ezek közvetítésének eljárási szabályait;
> 
> c) az üzleti vállalkozás keretében sportrendezvényt rendezo természetes
> személyekre és jogi személyiséggel rendelkezo szervezetekre vonatkozó
> szakmai követelményeket;
> 
> d) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérol szóló
> 1996. évi LXV. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében meghatározott
> méltányossági hozzájárulás iránti kérelemhez csatolandó okiratok, tervek
> és adatok körét, valamint a méltányossági eljárás szabályait;
> 
> e) a nemzeti sportszabványt;
> 
> f) az amator és a hivatásos sportolói versenyengedély kiadásának
> feltételeit.
> 
> (3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyi miniszterrel,
> valamint a szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben
> állapítsa meg a nok, a családok és a hátrányos helyzetu társadalmi
> csoportok egészségfejlesztési célú sporttevékenységével kapcsolatos
> szakmai szempontrendszereket.
> 
> (4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a földmuvelésügyi és
> vidékfejlesztési miniszterrel, a környezetvédelmi miniszterrel és az
> egészségügyi miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg a
> sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos településrendezési,
> építésügyi, sportszakmai, egészségügyi, valamint környezet- és
> természetvédelmi feltételeket.
> 
> (5) Felhatalmazást kap az oktatási miniszter és a miniszter, hogy együttes
> rendeletben határozza meg:
> 
> a) az iskolai sportkörök keretében megvalósuló sporttevékenység részletes
> szabályait;
> 
> b) az a) pont szerinti sporttevékenység támogatásának feltételeit, különös
> tekintettel a központi költségvetésben meghatározott kötött közoktatási
> támogatási normatívára, valamint az egyetemi sport támogatásának
> feltételeit;
> 
> c) új iskola építése esetén a tornaterem vagy tornaszoba méretét;
> 
> d) a tornateremmel nem rendelkezo iskola fenntartója által kötelezoen
> biztosítandó sportolási lehetoség fajtáit;
> 
> e) a sportiskolában teheto sportági képességfelméro vizsga, valamint
> szakmai ismereteket igazoló szakmai elméleti vizsga követelményeit, a
> vizsgázás rendjét.
> 
> (6) Felhatalmazást kap a gazdasági miniszter és a miniszter, hogy együttes
> rendeletben határozza meg a külföldi állampolgárságú hivatásos sportolók
> sportcélú munkavállalásának, valamint átigazolásának részletes szabályait.
> 
> Módosuló jogszabályok
> 
> 94. § Ez a törvény a hatálybalépésével egyidejuleg az egyes sportcélú
> ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérol szóló 1996. évi LXV. törvény
> 
> a)
> 
> b)
> 
> c)
> 
> d)
> 
> e)
> 
> f)
> 
> g)
> 
> 95. § E törvény hatálybalépésével egyidejuleg a szabálysértésekrol szóló
> 1999. évi LXIX. törvény
> 
> a)
> 
> b)
> 
> c)
> 
> d)
> 
> e)
> 
> f)
> 
> 96. § A törvény hatálybalépésével egyidejuleg a fiatalkorú munkavállalók
> munkajogi védelmére vonatkozó szabályok kiterjesztésérol a fiatalkorúak
> munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében történo
> foglalkoztatására tárgyú 1998. évi XXIII. törvény
> 
> a)
> 
> b)
> 
> 97. § E törvény hatálybalépésével egyidejuleg a csodeljárásról, a
> felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX.
> törvény
> 
> a)
> 
> b)
> 
> c)
> 
> d)
> 
> 98. §
> 
> 99. §
> 
> 100. §
> 
> Hatályukat veszto jogszabályok
> 
> 101. § A törvény hatálybalépésével egyidejuleg hatályát veszti
> 
> a) a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény, valamint az annak
> módosításáról rendelkezo 1998. évi II. törvény és 1998. évi XXXI. törvény,
> továbbá a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az
> Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges
> törvénymódosításokról szóló 1998. évi LXXXVI. törvény 65-75. §-a és 77. §
> (2) bekezdésének i) pontja, a Magyar Köztársaság 1998. évi
> költségvetésérol szóló 1997. évi CXLVI. törvény 75. §-a és a
> társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérol szóló
> 1998. évi XCI. törvény 39. § (3) bekezdésének h) pontja;
> 
> b) az olimpiai járadékról szóló 1997. évi XXII. törvény, valamint az annak
> módosításáról rendelkezo 1998. évi LXXXI. törvény és a Magyar Köztársaság
> 1998. évi költségvetésérol szóló 1997. évi CXLVI. törvény 86. §-a;
> 
> c) az olimpiai járadék megállapításáról és folyósításáról szóló 70/1999.
> (V. 21.) Korm. rendelet;
> 
> d) a fogyatékos sportolók világversenyein eredményesen szereplok
> járadékáról szóló 71/1999. (V. 21.) Korm. rendelet;
> 
> e) a sportesemények rendezésérol és a nézok biztonságáról szóló 28/2000.
> (III. 8.) Korm. rendelet.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 2000. évi CXLV. törvény indokolása
> 
> a sportról
> 
> ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
> 
> A kilencvenes években a sportszférában is jelentos változások következtek
> be, ám a valódi társadalmi-gazdasági átalakulás elmaradt. Tovább muködik
> ugyanakkor a korábbi évtizedek korszerutlen, idejétmúlt ágazati rendszere,
> amelynek egyik legfobb jellemzoje a felelotlen, veszteséges gazdálkodás.
> 
> A sportszféra mindezideig kimaradt az 1990-es évek nagy gazdasági
> átalakulásából, a privatizációból, a kedvezményes hitelekbol, a
> befektetési és társasági adókedvezményekbol; ehelyett az áthárítás
> mechanizmusai muködnek. A pénzügyi fegyelem fellazulásával, az adók és a
> társadalombiztosítási járulékok be nem fizetésével nagyobbrészt az állam,
> a szponzori és reklámbevételeknek - az adó- és járulékfizetési
> kötelezettség megkerülésével - a fekete-, valamint a szürkegazdaságban
> való megjelenése miatt pedig részben a gazdasági társaságok viselik a
> sportszféra költségeit, tartják el azt.
> 
> E káros tendenciák következtében 1990-92 között a sportágazatban mintegy
> egymilliárd forint köztartozás halmozódott fel, amely 1993-1995 között
> újabb hárommilliárd forinttal növekedett. Ennek megfizetésére a kormányzat
> fizetési haladékot adott, ám ennek eredménytelensége miatt 1997 végére a
> köztartozások összege meghaladta a bruttó 11 milliárd forintot.
> 
> A sportágazatban tapasztalható negatív folyamatok a sportról szóló 1996.
> évi LXIV. törvény hatályba lépésével sem szuntek meg. E sporttörvény
> ugyanis nem teljesítette a sport garantált támogatására vonatkozó
> elvárásokat. Nem rögzítette a sport kötelezo állami támogatásának
> mértékét, a szerencsejátékok bevételének kisebb hányadából részesítette az
> ágazatot és az általános gazdasági szabályozáshoz képest nem fogalmazott
> meg külön eloírásokat a sportszervezetekre. A törvény ugyan növelte az
> állami beavatkozás lehetoségeit, ám ezzel makroszinten szervezeti káoszt
> okozott: nem sikerült ugyanis tisztázni az Országos Testnevelési és
> Sporthivatal, a Belügyminisztérium, a Sporttanács, a Gerevich Aladár
> Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és
> Szabadidosport az Egészséges Életmódért Közalapítvány, továbbá a Magyar
> Olimpiai Bizottság, a nagyobb szak- és sportszövetségek, valamint
> egyesületek (és az utóbbiak hátterét biztosító minisztériumok), illetve a
> helyi önkormányzatok közötti viszonyt.
> 
> A nemzeti sportszabályozás korszerusítését sürgetik a külföldi, elsosorban
> az Európai Unióban végbemeno sportgazdasági-jogi folyamatok, amelyek a
> sport nemzetközi jellege miatt rövid idon belül belföldön is észlelhetok.
> Magyarország EU-csatlakozásának közeledtével egyre nagyobb hangsúlyt kell
> adni az európai értékrendnek a sportban is: az Európai Sport Charta
> szemlélete új típusú megközelítést igényel a magyar sportszabályozástól.
> 
> Az elmúlt évtizedben a sportágazat jelentosen megváltozott. A sport
> gyakorlati területein, a sportszakmában számos olyan kezdeményezés
> született, amely sokkal inkább egy fogyasztóra összpontosító üzleti sport
> elemeit hordozta, mintsem a tervgazdasági sportét. A rájátszás, a
> sportágak kereskedelmi jogainak központi szabályozása és értékesítése, a
> sportgazdasági értelemben vett valódi hivatásos ligák megszervezésének
> gondolata, a vállalkozások megjelenése a látványsportokban olyan
> jelenségek, amelyek szétfeszítik a sport tervgazdasági modelljén alapuló
> törvényi szabályozást.
> 
> Az új sporttörvény biztosította jogi keretek között kiépítendo modern
> sportrendszer ezért alapvetoen a polgárok szabad cserekapcsolatain
> alapszik. Az állampolgárok leginkább és meghatározó módon egyénileg
> élvezik a sportolásból és a sportlátványosságok megtekintésébol származó
> elonyöket és hasznokat, így ennek költségeibol is szívesen vállalnak
> nagyobb részt. Emiatt indokolatlan rosszul muködo közintézményként
> fenntartani a jelenlegi sportrendszert és felelotlenség az állami,
> félállami struktúrát az adófizetok rovására továbbfinanszírozni. A
> sportágazat alapmuködését tekintve nem a központi kormányzatnak, hanem a
> polgárok szabad akaratának, a piac logikájának kell irányítania a
> gazdasági folyamatokat és dominálnia a sportban.
> 
> A sport jelenleg is létezo poszt-tervgazdasági modellje átalakítását, a
> piaci rendszer kiépülését segíteni kell. Az átalakítás nem lesz
> zökkenomentes és várhatóan a kialakuló sportpiac sem muködik majd
> tökéletesen, ezért egyes helyzetek kezelésére fel kell készülnie. A
> sportszolgáltatások ugyanis fejlodésük korai szakaszában vannak és a
> szolgáltatóknak eros nemzetközi mezonnyel kell versenyezniük. A jelenlegi
> belso és külso körülmények között a központi költségvetési támogatás
> jelentos csökkentése esetén összeomlana a magyar sport, s mivel muködési
> ciklusai hosszú távúak, újraépítése igen költséges lenne. Ugyanakkor a
> sportágazat átalakítása azzal kecsegtet, hogy hosszú távon a sport nettó
> adófizeto iparág lehet Magyarországon és a szociális jólét egyik
> meghatározó elemévé válik hazánkban is. Ezért célszeru és fontos támogatni
> a sportpiac kiépítését.
> 
> Az állami jelenlét a sportpiacon azért is elengedhetetlen, mert a piac
> muködésének nyomon követésével a központi kormányzatnak jobb lehetosége
> adódik az aktív sportolásból származó hasznoknak a társadalom tagjai
> közötti méltányosabb elosztására. E méltányosság gyakorlására elsosorban
> azok esetében van szükség, akiknek a fogyasztói igénye nem tud fizetoképes
> keresletként megjelenni a sportpiacon.
> 
> A sportolás lehetoségének ily módon minél szélesebb rétegek számára való
> biztosítása nemcsak a komfortérzetet javítja, hanem a sport támogatásával
> elérheto gazdasági fejlesztés az állampolgárok anyagi jólétére is
> pozitívan hat. A közgazdasági elemzések szerint a sportágazat növekedése a
> következo években hazánkban is prognosztizálható. Akcelerációs hatásainál
> fogva ez a folyamat kedvezoen hat mind a munkahelyteremtésre, mind az
> érintett iparágak helyzetére. A sportnak és az ahhoz a szabadidosporton
> keresztül kapcsolódó rekreációs iparnak különösen regionális és helyi
> szinten van jó hatása. A nagy nemzetközi versenyek jelentosen átalakítják
> és fejlodésnek indíthatják egy-egy város, illetve térség fejlodését. A
> turizmus fejlesztésének ugyancsak fontos részét képezi - a
> telekommunikációs, közlekedési, infrastrukturális adottságokhoz hasonlóan
> - a rekreációs "hátország" kiépítettsége.
> 
> A sportra vonatkozó új koncepció a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény
> megközelítésétol eltéroen a szabadidosportot helyezi elotérbe. Az elérendo
> cél az, hogy mind a kínálati (létesítmények, szolgáltatók számának
> növekedése), mind a keresleti oldalon (a sportolás, a sportos életmód
> fontos értékké válása) javuljanak a szabadidoben való sportolás
> lehetoségei. A szabadidosporton belül kiemelt terület az iskolai sport és
> testnevelés. Ez biztosítja annak a folyamatnak az elindulását, amelynek
> eredményei várhatóan csak egy évtized múlva, az életmód-változással
> lesznek érzékelhetoek.
> 
> A szabadidosport kiemelt szerepének hangsúlyozása ugyanakkor nem jelenti a
> történelmi hagyományok és a nemzeti önazonosság-tudat erosítése
> szempontjából elsodleges fontosságú olimpiákra való felkészülés és a
> versenyszeru sport támogatásának háttérbe szorulását. A közvetlen olimpiai
> felkészülést és részvételt az állam ezért támogatja. Ezen a területen is
> érvényes ugyanakkor az az alapelv, hogy elsosorban a szolgáltatás
> fogyasztóinak kell a költségeket finanszírozniuk. A profitorientálttá nem
> teheto látványsportok eredményes fenntartására és támogatására egyidejuleg
> bevált megoldásként kínálkozik a különbözo sportmuhelyek muködtetése.
> 
> Az 1996-ban elfogadott sporttörvény elsosorban az állam sportigazgatással
> kapcsolatos feladataira tartalmazott szabályozást, és nem is tuzte ki
> céljául, hogy a sporttal kapcsolatos valamennyi kérdést átfogóan
> szabályozzon. A gazdasági és társadalmi változások következtében
> napjainkra egyre sürgetobb igényként jelentkezik, hogy a sport területén a
> szabályozási hiányosságokat megszüntessük.
> 
> A jogalkotónak a sportra vonatkozó szabályozás kidolgozásakor elso sorban
> a sportoló érdekeinek védelmébol kell kiindulnia, és a sportszervezetek,
> valamint az állam egyéb szerveinek tevékenységét e szemléletmódnak kell
> alávetnie. Erre figyelemmel szerepel a törvény elso részében a sportoló
> jogállásával kapcsolatos alapveto kérdés rendezése, és minden további
> szabályozás csak ezt követoen kerül kialakításra.
> 
> A törvény szintén a jogszabály szerkesztési elvek következetes
> alkalmazásával is jelezni szeretné, hogy a szélesebb értelemben vett
> sportot, tehát az amator sportot tekinti a jövobeni eredmények bázisának.
> Az amator sportnak nyújtott széles köru támogatási rendszer kettos
> hatással is jár: egyrészt hozzájárul a polgárok általános egészségi
> színvonalának az emeléséhez, másrészt megteremti annak tömegbázisát,
> amelybol a minoségi sport is kialakulhat.
> 
> A törvény további szabályozási koncepciója abból indul ki, hogy a sport
> elsosorban önszervezodésre épülo autonóm civil tevékenység, a magyar és az
> egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapveto eszköze. A
> sport az egészséges életmódra való nevelésen keresztül járul hozzá az
> ifjúság erkölcsi és fizikai neveléséhez, személyiségének formálásához.
> 
> Az elmúlt évtizedekben kialakult irányítási, és szervezeti rend, amely
> elsosorban a sportegyesületekre épített, napjainkban már több elemében
> meghaladottá vált. A sport korábban kialakult szervezeti, és
> finanszírozási rendjére vonatkozó szabályozási rendszer napjainkra
> alapveto változásokon ment keresztül. Az új szabályozási konstrukció
> kidolgozásakor már arra is figyelemmel kellett lenni, hogy a sport már nem
> csak a szabadido eltöltésének az eszköze, hanem a látvány nyújtásán
> keresztül szórakoztatási célokat is szolgál, továbbá üzletileg is
> motivált.
> 
> Annak érdekében, hogy a sport körüli gazdasági viszonyok átláthatóak
> legyenek, a törvény számos új szabályozási elemet iktat a jogrendbe.
> Speciális módon szabályozza a hivatásos sportolók munkajogi kérdéseit,
> rendezi a sportegyesületek gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, a
> verseny tisztasága, valamint a befektetok érdekeinek védelme érdekében
> garanciális szabályokat tartalmaz a versenyrendszerben való részvételrol.
> A törvény a nézok biztonságára is hangsúlyt kíván helyezni, amikor a
> nézotéri biztonsággal kapcsolatosan szigorú feltételeket állapít meg.
> Ennek részeként könnyít a törvény a sporteseményrol, valamint a
> sportlétesítménybol történo kitiltás feltételein. A jognak a sajátos
> eszközrendszerével ugyanis az eddigi kedvezotlen tapasztalatok alapján
> határozottan fel kell lépnie a nézotéri eroszak, és minden más olyan
> magatartás ellen, amely mások iránti gyulölet keltésére alkalmas, vagy
> általában az eroszak elterjedését segítheti.
> 
> A törvény szintén a jog eszközeivel kíván fellépni minden olyan magatartás
> ellen, amely a fair play általánosan elfogadott szellemiségével ütközik.
> Ez érinti többek között a doppingtilalommal kapcsolatos rendelkezések
> kialakítását, valamint azok betartásának ellenorzését.
> 
> A törvény széles teret szentel a sport állami támogatási rendszerének is.
> Az állami támogatási rendszer muködtetésében mind a Magyar Olimpiai
> Bizottságnak, mind a sportági szakszövetségeknek, mind pedig a
> köztestületeknek meghatározó szerepet szán. E szervezetek rendelkezni
> fognak mindazokkal a jogosítványokkal, amelyek az állami támogatások
> elosztásában való eredményes közremuködést jelentik. Az állami támogatások
> esetében a törvény általános érvénnyel írja elo, hogy azok igénybevételére
> szerzodés alapján van mód. A szerzodéses rendszer pedig biztosítja annak
> lehetoségét, hogy a sportigazgatás az abban foglaltak teljesítését
> folyamatosan ellenorizze, és érvényre juttassa mind a sportszakmai, mind
> pedig - az adófizetok által befizetett pénzzel való elszámolás biztosítása
> érdekében - az államháztartási szempontokat.
> 
> A külföldi joganyagból a törvény a Strasbourgban, 1985. augusztus 19-én
> elfogadott "a sporteseményeken, különös tekintettel a
> labdarúgó-mérkozésekre, tapasztalható nézotéri eroszakkal és
> rendzavarásokkal kapcsolatos intézkedésekrol szóló Európai Egyezmény"
> eloírásaira is figyelemmel volt.
> 
> A törvény prioritásainak meghatározásánál az eloterjeszto az Európa Tanács
> által kiadott Európai Sport Charta következo alapelveit tekintette
> irányadónak:
> 
> a) a fiatalok számára biztosítani kell az "alapveto sportolási képességek
> megszerzését".
> 
> b) a társadalom széles rétegei számára hozzáférhetové kell tenni "a
> sportolási és rekreációs lehetoségeket".
> 
> c) az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni "az egyéni
> sportteljesítmények javításának lehetoségét".
> 
> RÉSZLETES INDOKOLÁS
> 
> ELSO RÉSZ
> 
> A SPORTOLÓ
> 
> I. Fejezet
> 
> A sportolóra vonatkozó általános eloírások
> 
> Az 1-2. §-hoz
> 
> A törvény 1-2. §-a versenyszeru sportolóra vonatkozó általános eloírások
> közül elsonek említi a fair play általánosan elfogadott eloírásainak
> megfelelo felkészülést és versenyzést. A cél az, hogy a sport
> szellemiségének megfeleloen a versenyen a sportolók közötti valódi
> felkészülés és tehetségbeli különbség, és ne pedig más, meg nem engedett
> befolyás döntsön. Ennek érdekében a törvény rendelkezik a
> doppingtilalomról is, biztosítva e rendelkezés betartásához szükséges
> ellenorzés lehetoségét is. A törvény állami feladatként írja elo a
> sportolók egészségének folyamatos ellenorzéséhez szükséges
> sportegészségügyi hálózat fenntartását.
> 
> II. Fejezet
> 
> Az amator sportolóra vonatkozó rendelkezések
> 
> A 3-7. §-hoz
> 
> A törvény II. fejezete az amator sportolók jogállásával kapcsolatos
> kérdéseket rendezi.
> 
> Elsosorban az ún. nevelo egyesületek, valamint a tehetséges sportolók
> kölcsönös jogvédelmét kívánja a törvény 4. §-a rendezni akkor, amikor új
> jogintézményként bevezeti az amator sportolói szerzodést. A szerzodés
> keretében lehetoség nyílik arra, hogy a sportoló és a sportszervezet
> egymásközti kapcsolatrendszerét kelloen szabályozza. Ez érinti mind a
> sportoló, mind pedig a sportszervezet jogait, kötelezettségeit. A
> szerzodésben foglaltaknak elsosorban a sportversenyekre való felkészülés
> tekintetében van jelentosége. A sportszervezet ugyanis alkalmanként
> jelentos összeget fordít egy-egy sportoló felkészülésének a támogatására,
> amelybol természetszeruleg a siker függvényében - pl. a növekvo
> szponzorálási támogatásokon keresztül - részesedni akar. A szerzodés
> ugyancsak elonyös lehet a sportolónak is, hiszen ennek keretében
> egyértelmuen rendezni lehet a sikeres felkészüléssel kapcsolatos
> juttatások kérdését is.
> 
> Az amator sportolói szerzodés speciális szerzodéstípus. A törvényben
> foglalt eltérésekkel a Ptk-nak a megbízási szerzodésre vonatkozó
> szabályait kell arra alkalmazni.
> 
> Az amator sportoló jogállásával foglalkozó 5. § elso sorban az anyagi
> juttatások körének pontos meghatározásával kívánja a sportoló jogi
> helyzetét tisztázni. A törvény a juttatások körének meghatározásán túl a
> sportoló kártérítési felelosségét is rögzíti. A rendelkezések alapján
> adott esetben arra is mód nyílik a jövoben, hogy amennyiben a sportoló pl.
> a doppingtilalomra vonatkozó szabályokat megszegi, és ezáltal a
> sportszervezetnek kárt okoz ( pl. felbontják a sportszervezettel kötött
> szponzorálási szerzodést), a vétkes sportoló kártérítési felelosségét is
> meg lehessen állapítani.
> 
> A törvény a sportági szakszövetségekre bízza az amator versenyengedély
> kiadását, amely elofeltétele a versenyen való részvételnek. A sportoló a
> versenyengedély iránti kérelmét csak a sportszervezeten keresztül
> nyújthatja be az illetékes szakszövetséghez. A sportoló átigazolásához
> pedig elengedhetetlenül szükséges a sportszervezet hozzájárulása. Erre
> azonban csak akkor van szükség, ha a sportszervezet a sportolóval érvényes
> sportszerzodést kötött. Ennek hiányában a sportoló szabadon igazolható. E
> rendelkezések a sportszervezetek jogvédelmét kívánják biztosítani. A
> sportoló jogvédelmét pedig az biztosítja, hogy a sportszerzodés
> érvényességi ideje alatt csak hozzájárulásával lehet másik
> sportszervezethez átigazolni.
> 
> III. Fejezet
> 
> A hivatásos sportolókra vonatkozó rendelkezések
> 
> A 8-11. §-hoz
> 
> Az eddig érvényben levo hazai jogi szabályozási rend értelmében a
> hivatásos sportolók jogállásának speciális feltételei még nem kerültek
> kialakításra. Az eddigi hazai gyakorlat ugyanis kettos képet mutatott. A
> hivatásos sportolók egy részével kötöttek ugyan munkaszerzodést, de elso
> sorban adózási megfontolásokból jövedelmük egy részét egyéb költségkímélo
> módon (számla alapján, betéti társaságon, vagy kft-n keresztül) kapták
> meg. Abban is jogbizonytalanság mutatkozott, hogy hivatásos sportoló
> esetében mennyiben van létjogosultsága a megbízási szerzodésnek.
> 
> A törvény az eddigi gyakorlattal szemben hivatásos sportoló esetében
> kötelezové teszi a munkaszerzodés, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
> szerzodés megkötését. A törvény e kérdésben a vagylagosságot biztosítja,
> azt viszont kizárja, hogy a hivatásos sportoló a sporttevékenységével
> összefüggésben egyidejuleg kétféle szerzodés alapján részesüljön
> díjazásban. Az pedig a hivatásos sportoló, illetve a sportszervezet
> közötti megállapodás függvénye, hogy a hivatásos sportolót milyen
> jogviszony keretében alkalmazzák. Az érintetteknek kell mérlegelniük, hogy
> a munkaviszony által nyújtott biztonsággal (pl. munkabér fizetési
> határidok, illetve annak elmulasztásához fuzodo jogkövetkezmények)
> szemben, az ún. egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony (pl. megbízás)
> viszonylag kedvezo adózása ellentételezi-e a sportolónak nyújtandó, a
> munkaviszonyénál szukebb jogvédelmet. Ennek elvi alapját a törvénynek a
> játékjogra vonatkozó rendelkezései jelentik.
> 
> A játékjog a sportoló személyéhez kötött képességek összessége, és így
> afelett más nem is rendelkezhet. Ebbol következoen a munkaszerzodést,
> illetve a munkavégzésre irányuló egyéb szerzodést csak a sportolóval, mint
> természetes személlyel lehet megkötni. Ez a megoldás jelentosen eltér a
> jelenlegi gyakorlattól, amikor a kialakított jogi konstrukció lényegében
> kizárja, hogy a sportoló sporttevékenységével összefüggésben más
> személlyel kössenek szerzodést. Egy gazdasági társaság cégjogi értelemben
> ugyanis más személynek minosül, hiszen önállóan alanya a különbözo
> jogviszonyoknak még akkor is, amikor a sportoló tagja a gazdasági
> társaságnak.
> 
> A hivatásos sportoló speciális munkajogi helyzetét veszi figyelembe a
> törvény akkor, amikor tételesen felsorolja azokat az eseteket, amikor nem
> a Munka Törvénykönyve, hanem a törvény, illetve az annak alapján megkötött
> munkaszerzodés rendelkezéseit kell alkalmazni.
> 
> A törvény részletes szabályokat tartalmaz a játékjog feletti rendelkezési
> jogról is. A játékjog fo szabályként nem idegenítheto el, és nem
> terhelheto meg. E rendelkezés összhangban van a nemzetközi eloírásokkal. A
> játékjog ugyanis olyan speciális jogosultság, amely kizárólag az adott
> sportoló személyi képességeinek az összessége. E képességek felett a
> rendelkezési jogot végleges jelleggel más személy nem szerezheti meg.
> 
> A játékjog felett fo szabályként a hivatásos sportoló rendelkezik. A
> rendelkezési jog azonban a törvényben foglaltaknak megfeleloen
> korlátozott. A törvény ugyanis csak arra ad lehetoséget, hogy szerzodéssel
> a játékjog rendelkezési jogát ruházzák át a sportszervezetre. A szerzodés
> idotartamának meg kell egyeznie a munkaszerzodés, illetve a munkavégzésre
> irányuló egyéb szerzodés idotartamával. Ez egyben azt is jelenti, hogy
> amennyiben a szerzodésben megjelölt idotartam lejárt, a játékjog feletti
> rendelkezési jog automatikusan visszaszáll a sportolóra, neki ezért külön
> térítést nem kell fizetnie.
> 
> Annak érdekében hogy a hivatásos sport területén is átlátható viszonyok
> uralkodjanak, a törvény minden olyan szerzodést, amely ellentétes a
> törvényben foglalt eloírásokkal semmisnek tekint. A törvény e szabályának
> megfogalmazásakor dönto súllyal esett latba az a jogalkotói szándék, hogy
> a hivatásos sport területérol fokozatosan szoruljanak ki azok, akik eddig
> sem rendelkeztek áttekintheto gazdasági háttérrel. Ezen túlmenoen a fair
> play szabályai is megkövetelik, hogy a hivatásos sport területén is
> áttekintheto viszonyok uralkodjanak. Végezetül az is jogalkotói
> szándékként fogalmazódott meg, hogy a viszonyok egyértelmuvé, illetve
> áttekinthetové tételével megnyílik az út a sportba történo eddigieknél
> jelentosen nagyobb üzleti befektetések elott.
> 
> IV. Fejezet
> 
> A sporttevékenységre vonatkozó általános eloírások
> 
> A 12-14. §-hoz
> 
> A törvény 12-13. §-a a sporttevékenységre vonatkozó általános eloírásokat
> tartalmazza. A rendelkezések közül ki kell emelni a sportszervezetnek azon
> kötelezettségét, mely szerint biztosítania kell az adott sportág
> jellegének, valamint versenyszabályzatának megfelelo biztonságos
> sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. A rendelkezés
> elsosorban a sportolók egészségének védelmét hivatott erosíteni. A
> rendelkezésbol viszont az is következik, hogy amennyiben a sportszervezet
> ezeket a feltételeket nem teljesíti, akár kártérítési felelosséggel is
> tartozik. E szabály megfogalmazásakor a törvény nem tekinthetett el attól,
> hogy a sportoló egészségének a védelme és biztonsága nagyobb védendo
> érték, mint az egyes sportszervezetek esetleges anyagi problémája, ami
> esetleg gátolná a megfelelo feltételek kialakítását.
> 
> A sporttevékenységnek a hazai társadalmi életben betöltött jelentos
> szerepére tekintettel - más ágazati, szakterületi (köztisztviseloi,
> rendorségi, tuzoltósági) emléknapokhoz hasonlóan - indokolt törvényben
> ünnep- és emléknapot szentelni a sportnak. Ez Magyar Sport Napja néven
> minden évben május 6., amely egyben emléket állít a - 125 évvel ezelott,
> Esterházy Miksa gróf kezdeményezésére megalakított - Magyar Atlétikai Klub
> által 1875. május 6-án az európai kontinensen eloször Budapesten rendezett
> szabadtéri atlétikai és tornaviadalnak. Az emléknapról szóló törvényi
> rendelkezés a Kormány 1037/2000. (V. 5.) Korm. határozatát váltja fel.
> 
> V. Fejezet
> 
> A sportfegyelmi felelosség
> 
> A 15-19. §-hoz
> 
> A sportfegyelmi felelosségre vonatkozó rendelkezések is hiányt pótolnak.
> Korábban ugyanis a fegyelmi felelosségre vonásra vonatkozó
> rendelkezéseknek nem volt meg a törvényes alapjuk. Azon hivatásos
> sportolók esetében pedig, akiket munkaviszony keretében foglalkoztattak,
> esetleges fegyelmi felelosségüket az érintett sportszervezetek, illetve
> szakszövetségek úgy állapították meg, hogy a hatályos munkajogi szabályok
> szerint fegyelmi felelosségre vonásra oly mértékig nem volt mód, mint
> amilyen büntetéseket esetenként kiszabtak. Azon hivatásos sportolók
> esetében pedig, akik akár egyéni vállalkozói jogviszony, vagy netán
> gazdasági társaság keretében kötöttek szerzodést a sporttevékenységre, az
> a jogi helyzet állt elo, hogy a sportszervezet jogilag egy gazdasági
> társasággal állt szerzodéses jogviszonyban, azonban gazdasági társasággal
> szemben csak szerzodésszegés esetén lehet fellépni, azt fegyelmileg nem
> lehet felelosségre vonni. A törvény ezen a kusza helyzeten kívánt
> változtatni akkor, amikor egyrészt rendezte mind a hivatásos, mind pedig
> az amator sportoló jogállását, mind pedig erre alapozva a fegyelmi
> felelosségét.
> 
> A jogbiztonsági és jogi koherencia megteremtésének okán a törvény pontosan
> meghatározza, hogy sportfegyelmi eljárást kikkel szemben lehet
> lefolytatni, illetve hogy milyen büntetéseket lehet alkalmazni.
> 
> A korábbi gyakorlattól eltéroen azon sportolók esetében, akik nem állnak
> munkaviszonyban, vagy életkoruk miatt megbízási viszonyban a
> sportszervezettel, pénzbüntetést kiszabni nem lehet. A törvényben
> meghatározott körben ez a korlátozás a sportszakemberekre is vonatkozik.
> 
> MÁSODIK RÉSZ
> 
> A SPORT SZERVEZETI ÉS VERSENY RENDSZERE
> 
> VI. Fejezet
> 
> A sportszervezet
> 
> A 20-23. §-hoz
> 
> A törvénynek a sportszervezetekre vonatkozó rendelkezései elsosorban a
> sportegyesületekre vonatkoznak. A sportvállalkozások esetében a muködési,
> illetve gazdálkodási szabályokat a gazdasági társaságokra vonatkozó
> jogszabályok megfeleloen rendezik.
> 
> A sportegyesület olyan speciális, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
> törvény alapján létrehozott társadalmi szervezet, amely részben a már
> említett törvény, részben pedig a törvényben foglaltak szerint muködik,
> illetve gazdálkodik.
> 
> A törvény a sportszervezetek esetében szigorú felelosségi szabályt állít
> fel akkor, amikor átveszi a Ptk-nak az alkalmazott által okozott
> károkozásra vonatkozó szabályait. E rendelkezés is arra kívánja ösztönözni
> a sportszervezeteket, hogy egyrészt alaposan fontolják meg, hogy kivel,
> illetve milyen tartalommal kötnek szerzodést. Másrészt a kárt szenvedettek
> számára is jogbiztonságot nyújt, hogy esetleges kártérítési igényüket
> kitol, és milyen jogi szabályok szerint követelhetik. A kárt ténylegesen
> okozó hivatásos sportolóval szemben pedig a munkajogi, illetve megbízás
> esetén a Ptk-nak a megbízási szerzodésre, vagy a sportszerzodésre
> vonatkozó szabályai szerint lehet fellépni.
> 
> A hitelezoi érdekeket kívánja védeni a törvény akkor, amikor szintén
> hiányt pótló szabályként sportegyesület esetében is lehetové teszi a
> csodjogi szabályok alkalmazását. E rendelkezés a sportegyesületek
> megfontolt gazdálkodását hivatott erosíteni.
> 
> VII. Fejezet
> 
> Sportági országos szakszövetségek
> 
> A 24-31. §-hoz
> 
> A törvény különbséget kíván tenni a sportági országos szakszövetségek,
> illetve a sportszövetségek között. A szakszövetség esetében a legfobb
> kritérium, hogy egyrészt mint társadalmi szervezetet a Fovárosi Bíróság
> vegye nyilvántartásba, és egyébként feleljen meg azoknak a többlet
> feltételeknek, amelyeket a törvény 24. §-a részletesen meghatároz. Ezzel
> szemben a törvény nem korlátozza, hogy a sportszervezetek saját
> elhatározásukból akár területi, akár egyéb szempontok figyelembe vételével
> egyesüljenek. Az állami támogatás, valamint az egyéb, a sorttal
> kapcsolatos igazgatási feladatok ellátása szempontjából a törvény azonban
> csak a sportági országos szakszövetségeket ismeri el. Az is alapelv, hogy
> egy sportágban csak egy sportági szakszövetség ismerheto el. A már
> ismertetett kritériumokon túlmenoen az is elismerési feltétel, hogy a
> szakszövetség egyrészt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert
> sportágban muködjön, továbbá megfelelo, és elismert nemzetközi
> kapcsolatokkal rendelkezzen.
> 
> A sportági szakszövetségeket a Nemzeti Sportszövetség veszi
> nyilvántartásba, amely arra is megkapja a jogot, hogy a törvényes
> feltételek hiányában az érintett szervezettol a szakszövetségkénti
> elismerést visszavonja. Az elismerés visszavonása nem érinti az érintett
> szervezet társadalmi szervezetként való további muködését.
> 
> A törvény értelmében a szakszövetségek muködésére az egyesületekre
> vonatkozó általános szabályokon túlmenoen a törvényben foglalt további
> rendelkezéseket is alkalmazni kell.
> 
> A törvény 26. §-a tételesen felsorolja a szakszövetség feladatait. Ezek
> közül kiemelendo az adott sportág versenyszabályainak a meghatározása. A
> szakszövetség e szabályok megalkotásakor köteles figyelembe venni a
> törvényben foglalt feltételeket is, ami egyben azt is jelenti, hogy az nem
> lehet ellentétes a törvény eloírásaival. A szakszövetség ugyancsak
> kiemelendo jogosítványa, hogy sportágában kizárólagos joggal jogosult a
> nemzeti válogatott keretek muködtetésére, és ezáltal a Magyar Köztársaság
> képviseletére. A nemzeti jelképek használatára adott felhatalmazás is e
> jogosítványt erosíti.
> 
> A törvény részletesen szabályozza a szakszövetségek szervezeti tagozódását
> is. Erre azért is szükség van, mivel a törvény további rendelkezései a
> szakszövetség által kötelezoen elfogadandó szabályzatok körét határozzák
> meg. E szabályzatokat csak a törvényben megjelölt testületi szerv
> fogadhatja el.
> 
> A szakszövetségnek szervezeti és muködési szabályzatot,
> versenyszabályzatot, nyilvántartási, igazolási és átigazolási
> szabályzatot, sportfegyelmi szabályzatot, gazdálkodási-pénzügyi és
> munkaügyi szabályzatot, a vagyoni értéku jogok hasznosításáról rendelkezo
> szabályzatot, valamint a hivatásos versenyrendszer feltételeit meghatározó
> szabályzatot kell elfogadnia. E szabályzatok keretében önkormányzati
> keretek között mód nyílik az adott sportág sajátosságai
> figyelembevételével minden kérdés rendezésére.
> 
> A szakszövetségek törvényességi felügyeletét az ügyész látja el. A törvény
> ebben a kérdésben fontos jogpolitikai célként fogalmazta meg, hogy a
> szakszövetségek önkormányzatiságának biztosítása, illetve erosítése
> érdekében nem a Kormány egyik minisztere, hanem egy, a Kormánytól
> független szerv, az ügyészség lássa el a törvényességi felügyelettel
> kapcsolatos feladatokat.
> 
> VIII. Fejezet
> 
> A sport versenyrendszere
> 
> A 32-36. §-hoz
> 
> A törvény a versenyrendszeren való részvétel általános feltételrendszerét
> határozza meg. A további speciális szabályok a hivatásos, valamint a
> vegyes (nyílt) versenyrendszerrel vannak összefüggésben.
> 
> A versenyrendszeren való részvétel általános feltételei közül külön is ki
> kell emelni a gazdálkodási áttekinthetoség kérdését. El kell ugyanis
> kerülni, hogy nem megfelelo gazdasági háttérrel rendelkezo
> sportszervezetek vegyenek részt az egyes bajnokságokban, adott esetben
> irreálissá téve a verseny feltételeit, sértve ezáltal mind a tisztességes
> játék (fair play) írott, és íratlan szabályait, a gazdasági érdekeket.
> Annak érdekében, hogy az érintett sportszervezetek gazdálkodása
> áttekintheto, és ellenorizheto legyen, a törvény a szakszövetség számára
> megfelelo intézkedési jogosultságot biztosít.
> 
> A hivatásos versenyrendszerben különös jelentosége van a gazdasági, és
> pénzügyi stabilitás biztosításának. Elismerve a hivatásos sport üzleti
> jellegét, a törvény rögzíti, hogy valamennyi olyan sportszervezetre, amely
> a hivatásos versenyrendszerben vesz részt, a versenykiírásban mindenki
> számára egyenlo pénzügyi feltételeket kell megállapítani. A törvény
> ugyancsak megadja a jogot a szakszövetségnek, hogy eloírja azt, hogy az
> érintett sportszervezetek megfelelo anyagi biztosítékot nyújtsanak.
> 
> A korábbi szabályozás értelmében hivatásos versenyrendszerben a törvény
> erejénél fogva csak gazdasági társaságok vehettek részt. Az új szabályozás
> ezen annyiban változtat, hogy ennek eldöntését a szakszövetség hatáskörébe
> adja, amikor lehetoséget nyújt arra, hogy e kérdést a versenyszabályzat
> keretében szabályozzák. A korábbiakhoz képest mobilabb szabályozást az
> teszi lehetové, hogy a törvény - annak érdekében, hogy az egyesületi
> keretek között az adósságok felhalmozására korlátlanul ne kerülhessen sor
> - szabályozza az egyesületekkel kapcsolatos csodjogi kérdéseket is.
> 
> A hivatásos versenyrendszerben amator sportolók is versenyezhetnek. A
> törvénynek ez a rendelkezése a nemzetközi gyakorlattal összhangban azt az
> elvet követi, hogy azért, mert egy sportszervezet hivatásos
> versenyrendszerben versenyez, az még nem jelenti azt, hogy minden egyes
> sportolójának hivatásos sportolónak kell lennie. Az amator sportolók
> hivatásos versenyrendszerben való részvételének feltételeit a
> versenykiírás határozza meg.
> 
> IX. Fejezet
> 
> A Magyar Olimpiai Bizottság
> 
> A 37-39. §-hoz
> 
> A törvény 37-39. §-a a Magyar Olimpiai bizottság jogállását, feladatait,
> céljait, valamint szervezeti rendjét határozza meg.
> 
> A MOB köztestületi jellege annyiban különbözik a többi, a törvényben
> szereplo köztestülettol (sportszövetségek), hogy az elobbi esetében - a
> Nemzetközi Olimpiai Bizottság eloírásaival összhangban- a törvényességi
> felügyeletet nem a Kormány egyik kijelölt tagja, hanem a Kormánytól
> független ügyészség látja el, addig az utóbbiak esetében a törvényességi
> felügyeleti jogkör az ifjúsági és sportminisztert illeti meg.
> 
> A MOB speciális jogosítványokkal rendelkezik, amelyeket a törvény 38. §-a
> részletesen meghatároz. A MOB jogosítványai összességében megfelelo
> keretet nyújtanak az olimpiai eszme érvényre juttatásának, valamint az
> eredményes olimpiai szereplés biztosításának.
> 
> A MOB szervezeti rendje egyrészt biztosítja az önkormányzatiság megfelelo
> érvényre juttatását, másrészt a tanácskozási jogon keresztül az illetékes
> sporttal foglalkozó szervezetek vezetoi számára is biztosítják a
> folyamatos kapcsolattartás lehetoségét a MOB legfobb testületi szervével.
> 
> X. Fejezet
> 
> A Nemzeti Sportszövetség
> 
> A 40-41. §-hoz
> 
> A törvény új szervezetként hozza létre a Nemzeti Sportszövetséget. A
> Nemzeti Sportszövetség a szakszövetségek, valamint a Fogyatékosok Nemzeti
> Sportszövetsége részvételével muködo köztestület. E szervezet legfobb
> feladata, hogy a sporttal kapcsolatos általános érdekeket a kormányzat
> felé közvetítse, továbbá a sport részére nyújtandó állami támogatások
> odaítélésénél a sportszakmai szempontoknak érvényt szerezzen. További
> fontos feladatként jelentkezik az újonnan felállításra kerülo Sport
> Állandó Választott Bíróság muködtetése.
> 
> XI. Fejezet
> 
> A Nemzeti Szabadidosport Szövetség
> 
> A 42-43. §-hoz
> 
> A Nemzeti Szabadidosport Szövetség köztestületként való muködése során
> elsosorban annak a célnak a megvalósítására kell törekednie, hogy
> Magyarországon ne csak az ún. minoségi sport, hanem a tömegsport is minél
> magasabb színvonalon valósuljon meg. A tömegsport elterjedése mind
> fizikai, mind pedig mentális értelemben dönto lépés egy egészségesebb
> társadalom kialakítása felé.
> 
> A Nemzeti Szabadidosport Szövetség keretében muködo tagszervezetek a
> társadalom széles rétegét képviselik. Munkájuk jövobeni összehangolása
> meghatározó jelentoségu, különös tekintettel a kormányzati és egyéb
> szervekkel történo kapcsolattartásban. A Nemzeti Szabadidosport
> Szövetségen keresztül várhatóan arra is mód nyílik, hogy a szabadidosport
> támogatására biztosított költségvetési források felhasználása szakszeruen,
> és koordináltan kerüljön felhasználásra.
> 
> XII. Fejezet
> 
> A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
> 
> A 44-45. §-hoz
> 
> A fogyatékosok sportjával kapcsolatos megváltozott szemléletet tükrözik
> azok a rendelkezések is, amelyek alapján a fogyatékosok sportjának
> különállása megszunik és az a lehetséges legnagyobb mértékben integrálódik
> a sportágazatba. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége így kettos
> jogállással bír, hangsúlyozva ezzel is a fogyatékosok iránt érzett
> fokozott állami felelosséget: alanyi jogon tagja ugyanis mind a
> versenyszeru sportolókat tömöríto országos sportági szakszövetségek
> gyujtoszervezetének, a Nemzeti Sportszövetségnek, mind a szabadidosport
> területén muködo sportszövetségek és a diáksportkörök ernyoszervezetének,
> a Nemzeti Szabadidosport Szövetségnek, ugyanakkor önálló köztestület is.
> 
> XIII. Fejezet
> 
> A nemzeti sportszövetségekre vonatkozó közös rendelkezések
> 
> A 46-51. §-hoz
> 
> A sport szervezeti rendszerének átláthatóvá tétele érdekében a törvény
> meghatározza a sportszervezetek fogalmát is: ebbe a körbe a
> sportegyesületek és a sportvállalkozások tartoznak. A sportszervezetek a
> törvény értelmében sport- és szakszövetségeket hozhatnak létre. Így
> létrejönnek mind a versenyszeru sport, mind a szabadidosport területén
> azok a gyujtoszervezetek, amelyek képesek a közös érdekeket harmonizálni
> és érvényesíteni a közszféra felé. Az új sportkoncepció alapján a
> szakszövetségek köztestületi jogállása megszunik és azok egyértelmuen
> társadalmi szervezetekké válnak. Köztestületként muködik viszont a Magyar
> Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidosport
> Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége.
> 
> A törvény a Nemzeti Sportszövetséget, a Nemzeti Szabadidosport
> Szövetséget, valamint a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségét összefoglaló
> néven nemzeti sportszövetségeknek nevezi. A törvény 46-51. §-ai azokat a
> közös szabályokat tartalmazzák, amelyek hatálya a korábban már említett
> mindhárom szervezetre egységesen kiterjed. A közös szabályozás kiterjed a
> gazdálkodással, a szervezeti felépítéssel, valamint a törvényességi
> felügyelettel kapcsolatos kérdésekre.
> 
> A közös szabályozás alapját az jelenti, hogy mindhárom szervezet
> köztesületi formában muködik. Miután e köztestületeket a törvény hozta
> létre, ezért rendelkezni kellett a törvényességi felügyelettel kapcsolatos
> kérdésekrol is. Az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai azonban
> bebizonyították, hogy a törvényességi felügyeleti jogkör tartalma nem volt
> eléggé kidolgozott. A törvény ezen a hiányosságon kíván változtatni.
> 
> A nemzeti sportszövetségek felett a törvényességi felügyeleti jogkört az
> ifjúsági és sportminiszter gyakorolja. A törvény biztosítja számára a
> feladatok ellátásához szükséges jogkört, de olyan formában, hogy az állami
> intézkedés a köztestület önkormányzatiságát érdemben ne korlátozza. Abban
> az esetben, ha a törvényes rend helyreállítása ezt megköveteli, a
> legszigorúbb önkormányzatiságot korlátozó intézkedések elrendelésére a
> bíróság jogosult (lásd felügyelo biztos kirendelése). A törvény a
> felügyelo biztos függetlenségét kelloen biztosítja.
> 
> XIV. Fejezet
> 
> A sportközalapítványok
> 
> Az 52. §-hoz
> 
> A Wesselényi Közalapítvány, valamint a Mezo Ferenc Közalapítvány
> elsosorban a sport állami támogatási rendszerével összefüggo feladatokat
> látnak el. Az elobbi szervezet elsosorban a szabadidosport és a sportolók
> tanulmányaihoz, utóbbi pedig a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes
> sportolók, valamint sportszakemberek támogatását tekinti fo céljának.
> 
> XV. Fejezet
> 
> A Sport Állandó Választott Bíróság
> 
> A 53. §-hoz
> 
> A törvény új, és speciálisan csak a sporttal kapcsolatos jogviták
> eldöntésére hivatott Választott Bírósági rendszer felállítását rendeli el.
> A Választott Bíróság felállításáról a Nemzeti Sportszövetség gondoskodik.
> A Választott Bíróság hatásköre kiterjed a szakszövetségek egymás közötti,
> illetve a Nemzeti Sportszövetséget, a Nemzeti Szabadidosport Szövetséget,
> a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségét vagy a Magyar Olimpiai Bizottságot
> érinto, sporttal kapcsolatos jogvitáira, a szakszövetségek és tagjaik,
> illetve a tagok egymás közötti - sporttal kapcsolatos - jogvitái, a
> szakszövetségek és a sportolók, illetve sportszakemberek közötti, sporttal
> kapcsolatos jogvitákra, valamint a sportszervezetek és a sportolók,
> illetve sportszakemberek közötti, valamint a sportszövetségek és a
> sportolók, illetve sportszakemberek közötti, sporttal kapcsolatos
> jogvitákra. A Választott Bíróság hatásköre kiterjed a sportfegyelmi
> ügyekre is azokban az esetekben, amikor bírósági eljárásnak helye van.
> 
> HARMADIK RÉSZ
> 
> AZ ÁLLAM ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI
> 
> XVI. Fejezet
> 
> Az állam sporttal kapcsolatos feladatai
> 
> Az 54-58. §-hoz
> 
> A törvény által bevezetendo szabályozás alapgondolata a sportágazat
> szervezeti felépítésben tapasztalható káosz megszüntetése és ezzel
> egyidejuleg az állami és az önkormányzati szervek, valamint a
> sportszervezetek közötti hatékony együttmuködést biztosító világos
> rendszer megteremtése.
> 
> Az Országgyulés törvény, vagy határozat formájában megalkotja mindazon
> döntéseket, amelyek a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
> befolyásolják.
> 
> A Kormány általános koordinációs feladatai mellé finanszírozási,
> vagyongazdálkodási teendoket is megállapít a törvény. Az Ifjúsági és
> Sportminisztérium ágazati szerepkörében gondoskodik a sporttal kapcsolatos
> állami teendok folyamatos megvalósításáról: ennek keretében a miniszter -
> egyebek között - a központi költségvetési támogatás felhasználására
> vonatkozó rendeletet ad ki, szervezi a hazai és nemzetközi
> sportkapcsolatokat.
> 
> A törvény az új szervezeti struktúra létrehozásakor figyelembe vette, hogy
> a sport nemcsak funkcionális, hanem ágazati jelentoséggel is bír, ezért az
> igazgatási feladatokat a szakminisztérium mellett a helyi önkormányzatok,
> valamint a megyei (fovárosi) közigazgatási hivatalok látják el. A megyei
> (fovárosi) közigazgatási hivatalok sporttal kapcsolatos hatósági,
> információs, ellenorzo feladatokat végeznek. A helyi önkormányzatok
> ugyanakkor kettos szerepkörben járnak el. Egyrészt az új, a szabadidosport
> kultúráját megteremteni kívánó sportkoncepciónak megfeleloen rendelkeznek
> mindazon eszközökkel, amelyekkel képesek megvalósítani ezen a téren
> alkotott elképzeléseiket, másrészt gyakorolják azokat a hatáskörükbe utalt
> gazdasági-pénzügyi jogköröket, amelyekkel jogszabály felruházza azokat.
> 
> XVII. Fejezet
> 
> A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
> 
> Az 59-61. §-hoz
> 
> A törvény az állam sporttal kapcsolatos feladatainak meghatározásán túl
> nagy figyelmet kíván szentelni a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos
> feladatainak meghatározására is. Az önkormányzati feladatok elsosorban a
> tömegsport (iskolai sport, gyermek, és ifjúsági sport) támogatásában
> nyilvánul meg. A támogatás egyik lehetséges formája a sportlétesítmények
> fenntartásával összefüggo egyes feladatok átvállalása. A helyi
> önkormányzatoknak meghatározó szerepet szán a törvény az egyes
> sportrendezvények megszervezésében, illetve azok összehangolásában.
> 
> NEGYEDIK RÉSZ
> 
> A SPORT SZABÁLYOZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA
> 
> XVIII. Fejezet
> 
> Az iskolai és egyetemi sport fejlesztése
> 
> A 62-63. §-hoz
> 
> A törvény az iskolai tanulók általános egészségi állapotának emelését
> szükségesnek tartja. E cél megvalósítását az államnak a szabályozás
> eszközeivel is segítenie kell. Ennek keretében a törvény eloírja, hogy új
> iskola és kollégium létesítésekor a tanulók megfelelo testedzéséhez
> szükséges feltételeket tornaterem, vagy tornaszoba építésével is
> biztosítani kell. A törvény ugyancsak kiemelt feladatnak tekinti a
> felsofokú tanintézetekben tanulók rendszeres testedzéséhez szükséges
> feltételek megteremtését.
> 
> XIX. Fejezet
> 
> Sportlétesítmények
> 
> A 64-66. §-hoz
> 
> A sportlétesítmények létesítésekor, muködtetésekor kiemelt figyelmet kell
> fordítani mind a sportolók, mind pedig a nézok minél teljesebb köru
> kiszolgálására. Ennek érdekében az új sportlétesítmény létesítésekor, a
> meglevok korszerusítésekor figyelemmel kell lenni az épület építészeti,
> illetve kommunikációs akadálymentesítésére. Ez magába foglalja az épített
> környezet kényelmes, biztonságos, önálló használatának biztosítását minden
> ember számára, ide értve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy
> embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre,
> illetve muszaki megoldásokra van szükségük. A kommunikációs
> akadálymentesítés keretében pedig azt kell biztosítani, hogy a fogyatékos
> személy a sportrendezvény helyszínén információhoz hozzáférhessen, azt
> érzékelhesse és megfeleloen értelmezhesse.
> 
> A törvény az állami tulajdonban levo sportlétesítmények esetében az
> ifjúsági és sportminiszter feladatkörét bovíti akkor, amikor számára az
> állami tulajdonban levo sportlétesítmények esetében vagyonkezeloi
> jogosítványt biztosít.
> 
> Az új szabályozás értelmében arra is lehetoség nyílik, hogy az állami
> tulajdonban levo sportlétesítményeket értékesítsék. Ebben az esetben
> viszont garanciális szabályként került megfogalmazásra az, hogy a
> sportlétesítmény csak a miniszter hozzájárulásával idegenítheto el,
> illetve terhelheto meg. A szabályozás célja annak biztosítása, hogy az
> eredetileg sport célú ingatlanok hosszú távon is sport célokat
> szolgáljanak. Amennyiben erre bármilyen okból nem kerülhet sor, akkor
> viszont az ingatlan értékestésébol származó bevételt kell a
> sportlétesítmények építésére, illetve fejlesztésére fordítani.
> 
> A kincstári tulajdonban levo sportlétesítményekre a jövoben csak
> határozott idore, de legfeljebb tíz éves idotartamra kötheto bérleti
> szerzodés. A rendelkezés a törvény hatályba lépésekor még érvényes
> szerzodéseket nem érinti, az abban foglaltakat csak a törvény
> hatálybalépését követoen kötött bérleti szerzodésekre kell alkalmazni.
> 
> XX. Fejezet
> 
> A sport állami támogatásának a rendszere
> 
> A 67-74. §-hoz
> 
> A többcsatornás sportfinanszírozás koncepciója a valóságban a legjobb
> szándék ellenére is csak a közpénzeket elosztó állami, félállami
> rendszerek számának növekedését eredményezte, azok megfelelo
> összehangolása nélkül. A sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény, valamint
> az általa képviselt sportpolitika nem váltotta be az ahhoz fuzött
> reményeket és nem adott hatékony választ a nemzetközi és belso gazdasági
> kihívásokra.
> 
> A törvény alapvetoen változtatja meg a közvetlen állami finanszírozás
> elosztási mechanizmusát. A kizárólag a futball-mérkozésekre épülo totó
> játékadójának száz százaléka a minisztérium költségvetésében
> felhasználható bevételként jelenik meg, amelybol a minisztérium a Magyar
> Labdarúgó Szövetség utánpótlás-nevelo, sportiskola-fejleszto és a
> szabadidos labdarúgást segíto tevékenységét támogatja.
> 
> Az új szabályozás a nem-kormányzati szervezetek rendszerében azért is
> kíván világos viszonyokat teremteni, mivel az állami és a civil szféra a
> finanszírozás terén elválaszthatatlanul kapcsolódik egymáshoz. Ezért
> alapkövetelmény, hogy pontosan nyomon követheto legyen minden, a központi
> költségvetésbol származó pénzügyi forrás felhasználása. Az eloterjeszto
> törekvése az, hogy az állam korábbi elosztó-igazgató funkcióját a sport
> civil jellegét biztosító, esélyteremto állami szerep váltsa fel. Az állami
> támogatást ezért a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség,
> Nemzeti Szabadidosport Szövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
> a tagszervezeteik között önállóan osztják fel. A szakminiszter rendeletben
> csak a támogatás feltételeit állapítja meg. A fogyatékosok
> esélyegyenloségének megteremtése érdekében azonban a miniszteri rendelet a
> Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségének nyújtandó támogatást évente
> összegszeruen is meghatározza.
> 
> A törvény a sport egységes állami támogatási rendszerébe foglalva
> szabályozza a kiemelkedo sporteredményeket eléro sportolók, illetve
> özvegyeik és edzoik részére nyújtott támogatást.
> 
> XXI. Fejezet
> 
> A sporttal kapcsolatos szerzodések, valamint a közvetítési jogok
> hasznosítása
> 
> A 75-77. §-hoz
> 
> A sporttal kapcsolatos egyes szerzodések, valamint a közvetítési jogok
> hasznosítása szervesen illeszkedik a sport finanszírozási rendjébe. Amíg a
> XX. fejezetben foglaltak a sport állami támogatási rendszerének
> alapelemeit rögzítik, addig a XXI. fejezet annak jogi feltételeit kívánja
> megteremteni, hogy a magántoke üzleti megfontolásokból jogilag megfeleloen
> szabályozott feltételek mellett fektessen be a sportba.
> 
> A törvény mindezekre figyelemmel külön is szabályozza a szponzorálási,
> valamint az arculatátviteli (piacépítési) szerzodést. E két szerzodéstípus
> szorosan kapcsolódik a támogató szervezetek marketing tevékenységéhez.
> Egy-egy sportoló, vagy sportszervezet ugyanis éppen a kiemelkedo
> sporteredményei miatt olyan hazai, illetve nemzetközi elismertségre tehet
> szert, amelyet ha egy adott támogatóval összekapcsolnak, az anyagi elonyt
> is jelenthet a szponzorálónál, amelynek fejében az érintett sportolót,
> illetve sportszervezetet a jobb felkészülés és eredményesség érdekében
> támogatásban részesíti. A televíziós, illetve rádiós közvetítések
> engedélyezési jogának hasznosításával foglalkozó 77. § régi szabályozási
> hiányt pótol. A törvény értelmében az érintett szakszövetségek
> szabályozási hatáskört kapnak. Annak érdekében, hogy a lakosság széles
> körét érdeklo sportesemények kello nyilvánosságot kapjanak, a törvény ezen
> események közvetítési jogát csak olyan musorszolgáltató számára
> biztosítaná, amely közszolgálati feladatok ellátásán túlmenoen legalább az
> ország kilencven százalékában fogható.
> 
> XXII. Fejezet
> 
> Sportrendezvény szervezése
> 
> A 78-87. §-hoz
> 
> Az új sportügyi szabályozási rendszer a nézotéri biztonság kérdését - a
> nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve - átfogóbb, általánosabb
> keretek között, a sportlétesítmények biztonságával, muködtetési rendjével
> összhangban, a korábbi szakmai elvárásoknak megfeleloen törvényi szinten
> rendezi.
> 
> A sportrendezvényeken tapasztalható eroszak megfékezése érdekében a már
> megtett jogalkotói intézkedések [a sportesemények rendezésérol és a nézok
> biztonságáról szóló 28/2000. (III. 8.) Korm. rendelet] kiteljesítéseként a
> törvény bevezeti a sportrendezvény látogatásától eltiltás intézményét és
> számos követelményt ír elo a szervezés feltételeként.
> 
> A generális és speciális prevenció eszközeként egyaránt szükséges, hogy a
> rendzavaró cselekménye elkövetése miatt megfelelo szankcióval legyen
> sújtható. Ezért elkerülhetetlen a kitiltást intézkedésként a
> szabálysértésekrol szóló 1999. évi LXIX. törvényben megfogalmazni. A
> javasolt intézkedések akkor válnak teljessé, ha a szabálysértési joganyag
> kiegészül a bünteto jogszabályok további szigorításával.
> 
> A törvény a nézotéri eroszak megelozése érdekében a sportrendezvény
> felelosségét pontosító rendelkezéseket tartalmaz. Ugyancsak szerepelnek a
> törvényben mindazok a szabályok, amelyek a nézoknek a sportrendezvény
> helyszínén való tartózkodásával vannak összefüggésben. A törvény végezetül
> arra is lehetoséget ad a szervezonek, hogy megfelelo biztonságú belépteto
> rendszert muködtessen, illetve hogy folyamatosan optikai megfigyelés alatt
> tartsa a nézoket. A szabálysértési hatóság arra is felhatalmazást kapott,
> hogy minden olyan személy esetében, akit a sporteseményrol, vagy a
> sportlétesítménybol a szabálysértési eljárás keretében kitiltottak, e
> személyekkel kapcsolatos legfontosabb, az azonosításukhoz
> elengedhetetlenül szükséges adatokat kérelemre a szervezo rendelkezésére
> bocsássa, aki azt köteles az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni.
> 
> ÖTÖDIK RÉSZ
> 
> ÉRTELMEZO ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
> 
> A 88-101. §-hoz
> 
> A törvény jelentos hiányt pótol a sportágazat alapveto szakkifejezéseinek
> jogi megfogalmazásával.
> 
> A jogalkalmazás megkönnyítése, illetve megfelelo felkészülés biztosítása
> érdekében egyes rendelkezések kötelezo alkalmazását a törvény a
> hatálybalépéstol eltéro, késobbi idopontra írja elo.
> 
> A törvény átmeneti rendelkezéseket is rögzít annak érdekében, hogy az új
> sportszervezeti rendszer létrehozására megfelelo ido álljon rendelkezésre.
> 
> A sportágazatra vonatkozó teljes joganyag kidolgozása céljából számos, a
> sporttal kapcsolatos részterületet kormány-, valamint miniszteri
> rendeletben szükséges szabályozni. A szakterületi érintettség miatt a
> rendeletek megalkotásáért elsosorban az ifjúsági és sportminiszter
> felelos.
> 
> Az új sportszabályozási rendszer és a hatályos jogszabályok közötti
> összhang megteremtése, valamint a nem megfeleloen részletes tartalmú
> jogszabályok kiegészítése miatt több törvényt indokolt módosítani.
> 
> Az állami vagyon gazdaságos és célszeru hasznosítása érdekében szükséges
> az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérol szóló
> 1996. évi LXV. törvényt módosítani. A módosítás célja, hogy az ingatlan
> sportcélú hasznosítására eloírt kötelezettség teljesítése során a
> sportcélú ingatlant ingyen megszerzo helyi önkormányzat az ingatlant a
> szerzésig használó sportszervezet érdekeire is figyelemmel legyen és a
> sportszervezet az ingatlan használata tekintetében ne kerüljön
> hátrányosabb helyzetbe amiatt, hogy az ingatlan tulajdonosa megváltozott.
> E cél elérésére a törvény a tulajdonjog-átruházási szerzodés megkötésének
> feltételéül szabja a helyi önkormányzat (önkormányzati társulás) és a
> sportszervezet között az ingatlan sportcélú használatának módjára
> vonatkozó megállapodás meglétét.
> 
> Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérol szóló
> 1996. évi LXV. törvény nem tartalmaz eljárási szabályokat az ingyenesen
> tulajdonba adott sportcélú ingatlanok elidegenítésének vagy
> megterhelésének méltányosságból való engedélyezésére vonatkozó eljárásra.
> Ez a gyakorlatban nehézségeket okoz, ezért ezeket az eljárási szabályokat
> részben a sporttörvényben, részben alacsonyabb szintu jogszabályban meg
> kell alkotni.
> 
> A méltányosság gyakorlásának esetei közé indokolt egy igen gyakori célt
> újabb igénylési jogalapként beépíteni. Ez az az eset, amikor az ingyenesen
> szerzett egykori állami tulajdonú ingatlan elidegenítéséhez vagy
> megterheléséhez az ifjúsági és sportminiszter hozzájárulását a helyi
> önkormányzat szociális, egészségügyi, oktatási vagy muvelodési
> feladatainak megvalósítása érdekében kérik.
> 
> A sportrendezvényeken tapasztalható eroszak megfékezése érdekében a már
> megtett jogalkotói intézkedések kiteljesítéseként, a sportrendezvények
> biztonságának szavatolására megfogalmazott szabályokkal összhangban
> módosítani szükséges a szabálysértésekrol szóló törvényt is, bevezetve a
> kitiltás intézkedést.
> 
> A törvény összeférhetetlenségi szabályként rögzíti, hogy a köztestületek
> és a sportközalapítványok vezeto testületeiben az országgyulési képviselok
> nem viselhetnek tisztséget. Ezért indokolt módosítani az országgyulési
> képviselok jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvényt.
> 
> Egyes sportágakban (például muvészi torna, úszás) a hivatásos sportoló
> életkora miatt nem lehet munkaviszony alanya. Így a sportszervezetével
> munkaszerzodés helyett megbízási szerzodést kell kötnie. Ehhez azonban
> módosítani szükséges az 1998. évi XXIII. törvényt, amely a fiatalkorú
> munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó szabályokat terjeszti ki a
> fiatalkorúak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében történo
> foglalkoztatására.
> 
> A csodeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
> 1991. évi IL. törvény csod- és felszámolási eljárásra vonatkozó
> rendelkezéseinek a sportegyesületekre való alkalmazása miatt szükséges
> módosítani a törvény vonatkozó rendelkezéseit.
>
+ - tancok kisajatitasa (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Janicsek Gábor [SMTP:]
> Az alabbiak ramutatnak miert vedte le a MDTSz a kategoriait!
> Nehogy egy masik szöveteseg kisajatitsa azokat!
> Örülök, hogy a viszonyok rendezese mellett allsz ki!
> 
> Udv
> Janicsek Ga'bor
> 
> > Nem elsosorban a szövetség, hanem a Sporttörvény! Kimondja, hogy a
> > versenyrendszer tulajdonosa a szövetség, a versenyeken csak a
> > tagszervezeteinek tagja indulhat és körbeértünk. Nem állítottam, hogy az
> > egyesületek jól muködnek, de most nekik is változtatni kell! A
> sporttörvény
> > rájuk is vonatkozik!
> 
> 
> > És akkor még nem is beszéltünk a jelenleg profi versenyzok néven
> emlegetett
> > csoportról és az o versenyeirol illetve jövojükrol. A MARRSZ-el
> kialakítandó
> > egy normális, korrekt MUKÖDO kapcsolat, amely csak a kölcsönös
> elismerésen
> > alapulhat. Ebbe a családba én bele tudom képzelni a divat táncosokat is.
> >
> >       Üdvözlettel:
> >                Pásztor Ferenc
>
+ - a szovetsegek egyuttmukodese (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Marina [SMTP:]
> Kedves Feri!
> A magam részérol teljesen értettem, mire utalsz, és mindenfajta vélt vagy
> valós ellenségeskedés ellenére emberileg nagyon mélyen egyetértek Veled. A
> logika is azt diktálja, hogy most, amikor egyrészt a Sporttörvény
> eloírásai
> miatt, másrészt a M.T.Á.SZ-ban kialakult helyzet miatt sok mindent újra
> kell
> gondolnotok, mint a sportág elismert szakszövetsége, az egész sportjellegu
> tánctevékenységgel számoljatok. Természetesen a sportjellegu mint jelzo
> szerepel itt, és nem minosít vagy sorol be bárkit vagy bármit.
> Elképzelheto,
> hogy ez a szélesebb látóköru gondolkodás ahhoz is hozzásegíthet, amit a
> MARRSZ-gel való együttmuködésrol és kapcsolatról írtál, de ezt nyilván a
> válságstábnak és a MARRSZ elnökségének kellene rendeznie, és nyilvánvalóan
> még azelott, hogy bármelyik az alapszabályát illetoen hozna döntéseket,
> mert
> ezzel a másikat hozhatja kényszerhelyzetbe.
> Sportbaráti üdvözlettel:
> 
> Barna Attila
> ----- Original Message -----
> From: Pásztor Ferenc >
> > Gábor egy kicsit tévedsz!
> > Én nem akarok divattánc bajnokságot rendezni. Kinek hiányzik még egy
> púp?
+ - a sporttorveny a listan (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Marina [SMTP:]
> Kedves András!
> Köszönjük, nyilván mindenki haszonnal forgatja majd. Bár aki igazán
> érdeklődik, közvetlenül is letöltheti a www.ism.hu <http://www.ism.hu>;
> honlapról, ahol több más, hasznos információ is rendelkezésre áll, ezért
> rendszeres látogatását mindenkinek javaslom a naponta aktualizált
> híradások, javaslatok, stb. miatt.
> Egyetlen személyes kérésem volna: kérlek, ha lehet, csak egyszer küldd el
> a listára, mert így az üzenetfogadás órákig tart.
> Még egyszer köszönjük a segítő anyagot!
> Sportbaráti üdvözlettel:
> 
> Barna Attila
>
+ - leve'lnagysag (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Ferenc Magnucz [SMTP:]
> Helló Áron és Mindenki!
> 
> Szerintem valamit nagyon elnéztél mert a sporttörvény idézetes levelet én
> 3x
> kaptam meg. 2x 664224 Byte-os méretben (ez rossz címzés miatt jött kétszer
> ,
> mert a címzettek között kétszer szerepelt a lista címe. És még egyszer
> 664807 Byte-os méretben ez a forwardolt változata volt. Barátok között is
> a
> 664224/1024=648,66 KB és a Pásztor Feri által küldött levelek egyike sem
> haladta meg a 20000 Byte-ot (19,5 KB).
> 
> Csak ennyit szerettem volna leírni.
> Üdv mindenkinek!
> 
> Magnum
+ - Sporttorveny 1. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Marina [SMTP:]
> > Ami hatarozottan elony lehet majd, ha normalis szerzodesek szuletnek,
> hogy
> > megszunhet az a szokas, hogy kisebb klubok kinevelik a versenyzoket,
> majd
> > nehany jo nevu klub a sikereseket, a jokat lenyulja.
> >
> Kedves Zoltán!
> Ebben nagyon is egyetértünk. Nálunk a sportegyesületté alakulással
> egyidejüleg vált szükségessé a dolgok rendszerezése és megszervezése az
> alapoktól, és ha sok mindenben is kell most a Sporttv. miatt
> változtatnunk,
> de nagyon sok olyan hivatkozás van a Tv-ben, amit mi már évek óta
> használunk.
> Abban, amit leírtál, egyetértve csak egy további bajra szeretnék
> rávilágítani: hiába születnek meg esetleg körültekinto és minden
> szempontból
> jó szerzodések, ha azok betarthatósága szinte nulla a mai magyar bírósági
> gyakorlat (évekig tartó huzavona) mellett, a nyilvánvalóan ellenérdekelt
> átadó és fogadó klub között többnyire éppen az átigazolás miatt
> gerjesztett
> feszültség folytán, valamint azért, mert a sporttevékenységet az adott
> területen az illetékes szövetségek nem felügyelik, csak többnyire
> szervezik
> (már ha az adott szövetség a Tv. értelmében sportszövetség egyáltalán).
> Ráadásul a szövetségeknek valahol érdeke, hogy a kiemelkedo eredményeket
> tegyék a kirakatba, tehát külön is örülnek, ha a máshol kinevelt,
> tehetséges, és esetleg már csak a "kihalásos rendszeru" megítélés miatt
> nem
> kiemelkedoen sikeres, de valamelyest már eredményes versenyzot az ismert
> nevu, nagy egyesület veszi át, mert így a szövetség eredményei között egy
> újabb név is feltunik, vagy az eredmények száma nohet. Ez a kinevelo
> egyesületekre egyértelmuen hátrányos, különösen a szubjektív megítélésu,
> pontozásos sportágakban.
> 
> A megoldás az lehet, amit már többször leírtam: a sportági szakszövetségek
> tevékenységével érintett egyesületeknek az alapoktól át kell gondolniuk és
> alakítaniuk tevékenységüket és muködésüket, és ebben az illetékes
> szövetségeknek is segítséget kell nyújtaniuk és közre kell muködniük. Még
> így is sok lesz a félreértés és a hiányosság az idei esztendoben, amikor
> még
> óhatatlanul muködni fognak a régi rutinok.A rendelkezésre álló ido pedig
> nagyon szuk ahhoz, hogy ezt az egész épületet a táncos sportok területén
> újraépítsék mindazok, akik a Tv. szerint is sportszövetségben akarnak
> muködni, és nem csatlakoznak esetleg a szabadidos sportok szövetségéhez.
> A lehetoleg minnél egységesebb gyakorlat kialakításához ez az
> együtt-gondolkodás nyilvánvalóan segít mindenkinek.
> Sportbaráti üdvözlettel:
> 
> Barna Attila
>
+ - a sporttorveny a listan (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Ecsedy Áron [SMTP:]
> Kedves Ferenc!
> 
> Az András egy igen sok sportszövetséggel/egyesülettel együtt dolgozó jogi
> tanácsadó irodát tart fent, így sokan ismerik. A kérések pedig gyanítom a
> saját e-mailjére mentek (mesélte, hogy a hétvégén 100 felett kapott a vita
> kapcsán).
> Üdv
> Áron
	[] 
> From: Pásztor Ferenc [mailto:]
> A sporttörvény ily módon való továbbítása volt buta dolog. Aki itt van a
> listán az nyilván rendelkezik internet hozzáféréssel is. Egy LINK az ISM
> honlapjára, és mindenki úgy tölti le, ahogy akarja.
> Egyébiránt hol számoltad össze a kéréseket? Én a listán egyet sem láttam!
>
+ - miert kellett a sporttorvenyt kozolni a listan (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	FEHÉR-A.D.S [SMTP:]
> Tisztelt Pásztor Ferenc!
> 
> Az sem tudja teljesen letölteni a sporttörvényt az ISM honlapjáról, akinek
> van internete, mert az a számítógép függvénye is lehet. A kérések
> személyesen futottak be táncosoktól (mivel már akkor tánccal foglalkoztam,
> amikor az MTÁSZ még nem is létezett), ill. az email címünkre, mivel a PM
> tanácsadó irodája is vagyunk, részt vettünk a sporttörvény gazdasági
> vonatkozatásainak elemzésében. Többen kérték a sporttörvényt, mivel sokan
> azt még nem is látták, de tudják, hogy rengeteg helyen hibás. 
> 
> Pl. A sporttörvény az amator versenyzoi szerzodést a megbízási
> szerzodéshez vonatkoztatja, ami a legnagyobb ostobaság.
> Ha valaki felüti a PTK-ban a megbízási szerzodésre vonatkozó
> rendelkezéseket, akkor láthatja, hogy ugynevezett teljesítési segédet is
> alkalmazhat a megbízott (a sport szerzodés értelmében a versenyzo). 
> 
> Ez azt jelenti, hogy ha egy versenytánc club köt egy sportszerzodés
> valakivel, de a fenti hivatkozást nem köti ki tiltólag (ezt egyébként
> Barna Attila sem tette a szerzodésében), akkor a szerzodo (pl: D osztályos
> táncos) bármikor maga helyett, a szerzodésben foglaltak ellátására - jelen
> esetben a táncversenyeken történo indulás - bárkit elküldhet maga helyett,
> ha azt idoben bejelenti. Hiába zárja ki ezt az MTÁSZ versenyszabályzata,
> mert ezzel a jogával - törvényi hivatkozással - az Alkotmány szerint
> élhet.
> 
> Mi akadályoz egy vállalkozót, hogy alvállalkozót foglalkoztasson? A Magyar
> Köztársaságban, semmi. Ugyan így muködik a megbízási jogviszonyban is.
> Csak magánál a sportszerzodés értelmezésénél, 16 ilyen ellentétes joghézag
> keletkezett. Csak utána kell nézni.
> 
> Egyébként létezik egy részletes szakmai és minisztériumi indoklás, amely
> választ ad a kérdéseitekre.Szándékunkban ált feltenn ide, de mivel az
> információ ilyen továbbitása butaság és felesleges, valamint azok bárki
> által jogtárokban, bíróság és APEH újságokban elérhetok, ezért mindenkinek
> jó keresgélést.
> 
> Üdvözlettel:
> 
> ADS-AUDIT Könyvvizsgáló és Sport-System Igazságügyi Szaktanácsadó Irodák
>
+ - Latvanytanc-Sport informaciok a neten (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Marina [SMTP:]
> Kedves Érdeklődők!
> Kedves Szakterületi Tagjaink!
> 
> A látványtánc-sport iránt a közelmúltban megnyilvánult nagyszabású (minden
> irányú) érdeklődés jobb kielégítésére ezúton örömmel tájékoztatok
> mindenkit az alábbiakról:
> 1. A Látványtánc-sport szakterület szabályzatai, tájékoztató anyagai
> megtalálhatók az alábbi címeken a NET-en:
> Szervezeti és működési szabályzat
> <http://members.tripod.com/net-tanc/latvszsz.htm>; 
> Általános és versenyszabályzat
> <http://members.tripod.com/net-tanc/masz1a.htm>;
> Pontozási szabályzat  <http://members.tripod.com/net-tanc/maszpb.htm>;
> Versenyrendezési szabályzat
> <http://members.tripod.com/net-tanc/maszvr.htm>;
> Általános ismertető  <http://members.tripod.com/net-tanc/latv2.htm>;
> 
> 2. A Látványtánc-sport nemzetközi versenylehetőségei az időközben hozzánk
> eljuttatott versenynaptárak szerint:
> E.S.D.U.    valamennyi kategória
> Március 17.  Austrian Open
> Április 4-7.  European Open
> IIG        minősítő versenyek 
> 2001.02.04.  Jülich          Németország
> 2001.02.11.  Breitengüssbach  Németország
> 2001.02.18.  Aldenhoven      Németország
> 2001.03.03.  Frankfurt        Németország
> 2001.03.04.  Leichlingen      Németország
>           területi bajnokságok  nemzetközi minősítési
> lehetőséggel
> 2001.03.10.  Linz            Ausztria
> 2001.03.24.  Merseburg      Németország
> 2001.03.25.  Aachen        Németország
> 2001.03.31.  Frankfurt        Németország
> 2001.04.07.  Mühldorf        Németország
> 2001.04.08.  Baarlo          Hollandia
>            Európa bajnokság
> 2001.05.05.-06.  Baarlo      Hollandia
> A január havi holland, belga és német versenyekről már sajnos lemaradtunk,
> a késve kapott tájékoztatás miatt. Egy minősítő versenyen el kell ahhoz
> elindulniuk, hogy az Európa bajnokságon (amelyet az idén 32. alkalommal
> rendeznek meg) részvételi jogot szerezhessenek magyar versenyzőink.
> A jövő esztendőben - eredményes tárgyalások esetén - a minősítő
> versenyekként remélhetően elfogadhatóak lesznek a magyar versenyek.
> D4F
> Számunkra a nyári nagy nemzetközi verseny lesz érdekes, de előbb - a
> szövetség általános ügyeinek alakulásától függően - a szakterület ezirányú
> informális és baráti kapcsolatait kell rendes tagsági jogviszonnyá
> alakítanunk. Erre vélhetően március hónapban kerülhet sor.
> 
> 3. A hazai bajnokság elődöntőinek és döntőjének időpontja, helyszíne és
> versenyrendezője ismert lévén, az erre vonatkozó kérelmet ma továbbítottam
> a MARRSZ elnökének és főtitkárának, kérve az Elnökség jóváhagyását és a
> versenyeknek a versenynaptárba való felvételét. Amint ezt megkapom, a
> versenykiírásokat is közzéteszem.
> 
> Sportbaráti üdvözlettel:
> 
> Barna Attila
> MARRSZ Látványtánc-Sport Szakterület
> szervezeti vezető
> 
> Yahoo! Groups Sponsor	 
>  
> 
> <http://rd.yahoo.com/M=176325.1307935.2900315.1248727/D=egroupmail/S=17000
> 43464:N/A=567137/R=1/*http://domains.yahoo.com>;
> <http://rd.yahoo.com/M=176325.1307935.2900315.1248727/D=egroupmail/S=17000
> 43464:N/A=567137/R=2/*http://domains.yahoo.com>;
> 
> www.  	
> 
> <http://us.adserver.yahoo.com/l?M=176325.1307935.2900315.1248727/D=egroupm
> ail/S=1700043464:N/A=567137/rand=640083688>	
> 
> To unsubscribe from this group, send an email to:
> 
> 
> 
>
+ - megiscsak szukseg lenne az anyagra (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Pásztor Ferenc [SMTP:]
> Tisztelt Fehér András!
> 
> Eszem ágában sincs kötözködni, még kevésbé személyeskedni. Én még akkor
> nem foglalkoztam tánccal amikor az MTÁSZ már létezett. A törvény ilyen
> terjesztése engem azért zavart, mert -bár engem most már nem érint-
> emlékszem a telefonos modemes internet kapcsolatra, és egy nem kért levél,
> poénnak szánt kép letöltése, ami nagy méretu, bosszantó dolog. Az ISM
> honlapján mindössze 78 Kb-os csomagban található meg a sporttörvény ami
> modemen keresztül is alig néhány másodperc. Ezen a fórumon azt is leírtam,
> hogy a Színes Sport címu napilap 15 részben közli a törvény teljes
> szövegét és az egyes paragrafusok magyarázatát is. Arra az estre, ha
> valakinek nincs internet elérhetosége, de a listát olvassa. A naponta
> megjeleno magyarázatokat meg lehet találni az ISM honlapján a Sporttörvény
> ikon alatt, de innen csak másolással lehet hozzáférni.
> 
> Ami a joghézagot illeti. Mint írtam 24.-én tartott tájékoztatót az ISM,
> ahol ez a kérdés felmerült. Teljesköru és megnyugtató választ nem kapott
> rá a kérdezo. A következo konzultáció a törvényrol február 7-én lesz, az
> olimpiai sportágak képviseloi számára. Szándékom volt, hogy más témákat is
> felvetek a sporttörvény kapcsán szélesköru vitára, a táncosok oldaláról.
> 
> A listán fölvetett kérdésekkel az volt a célom, hogy az érintetteket olyan
> helyzetbe HOZZUK, (közösen), hogy élni tudjonak a lehetoségekkel. Ezért
> örülök a szerzodéssel kapcsolatos észrevételeidnek, és a magam részérol
> szívesen venném, ha folyamatosan bekapcsolódnál a vitába. Tudom, olvastam
> a néhány nappal ezelotti leveled, de hátha mégis csatlakoznál.
> 
> Ha nem is a listán, de én a magam részérol örülnék az utolsó bekezdésben
> említett anyagnak, vagy legalább linknek, mert akkor az MTÁSZ lapjára is
> kitenném.
> 
> Nem volt szándékom megsérteni téged. Ha úgy érzed, hogy ez történt, akkor
> itt, nyilvánosan BOCSÁNATOT KÉREK!
> 
>     Tisztelettel és üdvözlettel:
>                       Pásztor Ferenc
>
+ - ismetlesek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Marina [SMTP:]
> Nekem is 3x jött meg, és a letöltés (pedig jó modemem van) csaknem harminc
> percig tartott. Csak ezért kértem Fehér Andrást, hogy ne ismételje a
> címben
> a listát, mert akkor mindenki így kapja meg. Nyilván tévedés volt, a jó
> szándék a lényeg, spongyát rá.
> Sportbaráti üdvözlettel:
> 
> Barna Attila
>
+ - FW: [tanc-L] tanacsok a cimzeshez (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Viking, megkonnyitened annyival a listatagok dolgat, hogy ne kelljen
> mindenkihez szemelyesen "bejelentkezni", hogy kozlod a lista tagok
 > frissitett listajat...Innen nem tudok internetezni, kulonben en kuldenem
 > el...

> Szia Gabi,
> meg mindig nem sikerult megszabadulnod a bdy.rtf melleklettol.
> Az a baj, hogy nem jutok be a listara es nem tudok lehivni egy naprakesz 
> taglistat, de ez megoldodik. Nem sokra mesz vele, mert tanacsomat
> kovetve sokan alnevvel jelentkeztek be hogy ne kelljen felniuk
> a retorzioktol (pl. porszem) 
> Szia: Viking
+ - tanacsok a cimzeshez (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sok az "ujonc" a listan, elnezest kerek az oreg motorosoktol, de
szuksegesnek latom
egy rovid osszefoglalo irasat. Az ujoncok eddig is leveleztek szuk korben 
egymassal, volt egy hosszu cimlistajuk es minden alkalommal ezt a 10-20
cimet irtak a To es a Cc mezokbe. Most hogy listara is irnak ezt a
cimjegyzeket
kibovitettek a cimmel. Ennek az a kovetkezmenye hogy
pl sokan duplan kapnak mindent pl Tabi egyszer a kozvetlen cimzes miatt a
 reven, meg egy peldanyt amiatt is mert Tabi rajta van a
listan.

Javaslatom: te aki duplan kapod a levelet irj a feladonak hogy a te cimedet
ne
hasznalja kozvetlenul is mert te megkapod a listan keresztul. Kis leveleknel
a duplum nem nagy gond, de a koverebb dokumentumok fajdalmasan hoszu
ido alatt toltodnek le egy modemvonalon. Valami ilyen hiba lehet Koffer 
rendszereben is mert tole minden levelet duplan kapok, de a mostani
tanctanfolyam listat hat peldanyban kaptam.

Van egy masik listank is amirol rendszeresen elfelejtkeztek. Kerlek a
levelet
igy cimezd
To: 
Cc: 
igy mindket lista orulhet neki. Ha idom engedi akkor en tovabbitom a
leveleket
de ez nem biztos. Atlagosan havi 50-100 level szokott lenni a listan
es most januarban 300-nal is tobb volt! Nezzetek be ide
http://groups.yahoo.com/group/tanc-L
Szia: Viking
+ - FW: [tanc-L] tanacsok a cimzeshez (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Radva'nyi Zolta'n [SMTP:]
> Udv!
> > hasznalja kozvetlenul is mert te megkapod a listan keresztul. Kis
> leveleknel
> > a duplum nem nagy gond, de a koverebb dokumentumok fajdalmasan hoszu
> 
> Egy kis kiegeszites! A nagy fileokat nem kell a teljes listara 
> elkuldeni, erre valok a weblapok. Egy-egy peldanyban el kell kuldeni 
> Vikingnek, vagy az adott lapok gazdainak, s onnan barki letoltheti, 
> akinek arra szuksege van, ekinek pedig nem kell, azt nem zavarja. 
> Akinek csak email elerese van annak pedig kulon keresre en is, s 
> szerintem mas is szivesen elkuldi az adott dokumentumot. 
> 
> duv
> Z
>
+ - levelnagysag (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Ecsedy Áron [SMTP:]
> Kedves Feri!
> 
> >From: Pásztor Ferenc [mailto:]
> >A törvény ilyen terjesztése 
> >engem azért zavart, mert -bár engem most már nem érint- emlékszem a
> telefonos 
> >modemes internet kapcsolatra, és egy nem kért levél, poénnak szánt kép
> letöltése, 
> >ami nagy méretu, bosszantó dolog. Az ISM honlapján mindössze 78 Kb-os
> csomagban 
> >található meg a sporttörvény ami modemen keresztül is alig néhány
> másodperc. Ezen 
> 
> Sajnos a te HTML formátumban küldött leveled messze hosszabb (8kbyte),
> mint
> András két sporttörvény-idézete (2x3kbyte), ami az átlagos 28.8kbaudos
> modemnek kb. 2mp-ébe telik. Mellesleg az ISM homepage tele van pl.
> flash-el
> meg más többszáz kilobájtos vackokkal.
> 
> Bocs az offtopicért.
> 
> Itt elsosorban a néhány hete küldött levelemet akartam csak "felidézni",
> hogy ha már írunk valamit, akkor azt tényleg megalapozottan tegyük. Végül
> is
> a levél hosszát meg lehet nézni a levelezoben. Ugyanígy szoktak lenni
> olyan
> állítások vitákon belül, amelyeknek az igazságtartalmuk hasonlóan
> ferdített,
> mégha nincs is szándékos rosszhiszemuség mögötte!!! Figyeljünk oda erre a
> viták tisztasága érdekében!
> 
> Üdv
> Áron
>
+ - RE: [tanc-L] tanacsok a cimzeshez (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

--openmail-part-1d8f3cfa-00000002
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; name="BDY.RTF"
Content-Disposition: inline; filename="BDY.RTF"
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Viking, megkonnyitened annyival a listatagok dolgat, hogy ne kelljen
mindenkihez szemelyesen "bejelentkezni", hogy kozlod a lista tagok
frissitett listajat...Innen nem tudok internetezni, kulonben en kuldenem
el...

koszi
G. 

ui. meg kivancsi is vagyok, hogy ki az a 20 uj tag, aki az elmult
hetekben csatlakozott.

-----Original Message-----
From: Lajos.Hajdu [mailto:]
Sent: Tuesday,January 30,2001 11:39 AM
To: tanc
Cc: tanc-L; Lajos.Hajdu
Subject: [tanc-L] tanacsok a cimzeshez


Sok az "ujonc" a listan, elnezest kerek az oreg motorosoktol, de
szuksegesnek latom
egy rovid osszefoglalo irasat. Az ujoncok eddig is leveleztek szuk
korben 
egymassal, volt egy hosszu cimlistajuk es minden alkalommal ezt a 10-20
cimet irtak a To es a Cc mezokbe. Most hogy listara is irnak ezt a
cimjegyzeket
kibovitettek a cimmel. Ennek az a kovetkezmenye hogy
pl sokan duplan kapnak mindent pl Tabi egyszer a kozvetlen cimzes miatt
a
 reven, meg egy peldanyt amiatt is mert Tabi rajta
van a
listan.

Javaslatom: te aki duplan kapod a levelet irj a feladonak hogy a te
cimedet
ne
hasznalja kozvetlenul is mert te megkapod a listan keresztul. Kis
leveleknel
a duplum nem nagy gond, de a koverebb dokumentumok fajdalmasan hoszu
ido alatt toltodnek le egy modemvonalon. Valami ilyen hiba lehet Koffer 
rendszereben is mert tole minden levelet duplan kapok, de a mostani
tanctanfolyam listat hat peldanyban kaptam.

Van egy masik listank is amirol rendszeresen elfelejtkeztek. Kerlek a
levelet
igy cimezd
To: 
Cc: 
igy mindket lista orulhet neki. Ha idom engedi akkor en tovabbitom a
leveleket
de ez nem biztos. Atlagosan havi 50-100 level szokott lenni a listan
es most januarban 300-nal is tobb volt! Nezzetek be ide
http://groups.yahoo.com/group/tanc-L
Szia: Viking

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-~>
eGroups is now Yahoo! Groups
Click here for more details
http://click.egroups.com/1/11231/0/_/_/_/980850797/
---_->

To unsubscribe from this group, send an email to:

--openmail-part-1d8f3cfa-00000002
Content-Type: application/rtf; name="BDY.RTF"
Content-Disposition: attachment; filename="BDY.RTF"
Content-Transfer-Encoding: base64

e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcZnJvbXRleHQgXGRlZmYwe1xmb250dGJsDQp7XGYw
XGZzd2lzcyBBcmlhbDt9DQp7XGYxXGZtb2Rlcm4gQ291cmllciBOZXc7fQ0Ke1xmMlxmbmls
XGZjaGFyc2V0MiBTeW1ib2w7fQ0Ke1xmM1xmbW9kZXJuXGZjaGFyc2V0MCBDb3VyaWVyIE5l
dzt9fQ0Ke1xjb2xvcnRibFxyZWQwXGdyZWVuMFxibHVlMDtccmVkMFxncmVlbjBcYmx1ZTI1
NTt9DQpcdWMxXHBhcmRccGxhaW5cZGVmdGFiMzYwIFxmMFxmczIwXGNmMCBWaWtpbmcsIG1l
Z2tvbm55aXRlbmVkIGFubnlpdmFsIGEgbGlzdGF0YWdvayBkb2xnYXQsIGhvZ3kgbmUga2Vs
bGplbiBtaW5kZW5raWhleiBzemVtZWx5ZXNlbiAiYmVqZWxlbnRrZXpuaSIsIGhvZ3kga296
bG9kIGEgbGlzdGEgdGFnb2sgZnJpc3NpdGV0dCBsaXN0YWphdC4uLklubmVuIG5lbSB0dWRv
ayBpbnRlcm5ldGV6bmksIGt1bG9uYmVuIGVuIGt1bGRlbmVtIGVsLi4uXHBhcg0KXHBhcg0K
a29zemlccGFyDQpHLiBccGFyDQpccGFyDQp1aS4gbWVnIGtpdmFuY3NpIGlzIHZhZ3lvaywg
aG9neSBraSBheiBhIDIwIHVqIHRhZywgYWtpIGF6IGVsbXVsdCBoZXRla2JlbiBjc2F0bGFr
b3pvdHQuXHBhcg0KXHBhcg0KLS0tLS1PcmlnaW5hbCBNZXNzYWdlLS0tLS1ccGFyDQpGcm9t
OiBMYWpvcy5IYWpkdSBbbWFpbHRvOkxham9zLkhhamR1QGFua3lyYS5jb21dXHBhcg0KU2Vu
dDogVHVlc2RheSxKYW51YXJ5IDMwLDIwMDEgMTE6MzkgQU1ccGFyDQpUbzogdGFuY1xwYXIN
CkNjOiB0YW5jLUw7IExham9zLkhhamR1XHBhcg0KU3ViamVjdDogW3RhbmMtTF0gdGFuYWNz
b2sgYSBjaW16ZXNoZXpccGFyDQpccGFyDQpccGFyDQpTb2sgYXogInVqb25jIiBhIGxpc3Rh
biwgZWxuZXplc3Qga2VyZWsgYXogb3JlZyBtb3Rvcm9zb2t0b2wsIGRlXHBhcg0Kc3p1a3Nl
Z2VzbmVrIGxhdG9tXHBhcg0KZWd5IHJvdmlkIG9zc3plZm9nbGFsbyBpcmFzYXQuIEF6IHVq
b25jb2sgZWRkaWcgaXMgbGV2ZWxlenRlayBzenVrIGtvcmJlbiBccGFyDQplZ3ltYXNzYWws
IHZvbHQgZWd5IGhvc3N6dSBjaW1saXN0YWp1ayBlcyBtaW5kZW4gYWxrYWxvbW1hbCBlenQg
YSAxMC0yMFxwYXINCmNpbWV0IGlydGFrIGEgVG8gZXMgYSBDYyBtZXpva2JlLiBNb3N0IGhv
Z3kgIGxpc3RhcmEgaXMgaXJuYWsgZXp0IGFccGFyDQpjaW1qZWd5emVrZXRccGFyDQpraWJv
dml0ZXR0ZWsgYSB0YW5jLUxAeWFob29ncm91cHMgY2ltbWVsLiBFbm5layBheiBhIGtvdmV0
a2V6bWVueWUgaG9neVxwYXINCnBsIHNva2FuIGR1cGxhbiBrYXBuYWsgbWluZGVudCBwbCBU
YWJpIGVneXN6ZXIgYSBrb3p2ZXRsZW4gY2ltemVzIG1pYXR0IGFccGFyDQp0YWJsZXR0YUBl
bGVuZGVyLmh1IHJldmVuLCBtZWcgZWd5IHBlbGRhbnl0IGFtaWF0dCBpcyBtZXJ0IFRhYmkg
cmFqdGEgdmFuIGFccGFyDQpsaXN0YW4uXHBhcg0KXHBhcg0KSmF2YXNsYXRvbTogdGUgYWtp
IGR1cGxhbiBrYXBvZCBhIGxldmVsZXQgaXJqIGEgZmVsYWRvbmFrIGhvZ3kgYSB0ZSBjaW1l
ZGV0XHBhcg0KbmVccGFyDQpoYXN6bmFsamEga296dmV0bGVudWwgaXMgbWVydCB0ZSBtZWdr
YXBvZCBhIGxpc3RhbiBrZXJlc3p0dWwuIEtpcyBsZXZlbGVrbmVsXHBhcg0KYSBkdXBsdW0g
bmVtIG5hZ3kgZ29uZCwgZGUgYSBrb3ZlcmViYiBkb2t1bWVudHVtb2sgZmFqZGFsbWFzYW4g
aG9zenVccGFyDQppZG8gYWxhdHQgdG9sdG9kbmVrIGxlIGVneSBtb2RlbXZvbmFsb24uIFZh
bGFtaSBpbHllbiBoaWJhIGxlaGV0IEtvZmZlciBccGFyDQpyZW5kc3plcmViZW4gaXMgbWVy
dCB0b2xlIG1pbmRlbiBsZXZlbGV0IGR1cGxhbiBrYXBvaywgZGUgYSBtb3N0YW5pXHBhcg0K
dGFuY3RhbmZvbHlhbSBsaXN0YXQgaGF0IHBlbGRhbnliYW4ga2FwdGFtLlxwYXINClxwYXIN
ClZhbiBlZ3kgbWFzaWsgbGlzdGFuayBpcyBhbWlyb2wgcmVuZHN6ZXJlc2VuIGVsZmVsZWp0
a2V6dGVrLiBLZXJsZWsgYVxwYXINCmxldmVsZXRccGFyDQppZ3kgY2ltZXpkXHBhcg0KVG86
IHRhbmNAaGl4LmNvbVxwYXINCkNjOiB0YW5jLUxAeWFob29ncm91cHMuY29tXHBhcg0KaWd5
IG1pbmRrZXQgbGlzdGEgb3J1bGhldCBuZWtpLiBIYSBpZG9tIGVuZ2VkaSBha2tvciBlbiB0
b3ZhYmJpdG9tIGFccGFyDQpsZXZlbGVrZXRccGFyDQpkZSBleiBuZW0gYml6dG9zLiBBdGxh
Z29zYW4gaGF2aSA1MC0xMDAgbGV2ZWwgc3pva290dCBsZW5uaSBhIGxpc3RhblxwYXINCmVz
IG1vc3QgamFudWFyYmFuIDMwMC1uYWwgaXMgdG9iYiB2b2x0ISBOZXp6ZXRlayBiZSBpZGVc
cGFyDQpodHRwOi8vZ3JvdXBzLnlhaG9vLmNvbS9ncm91cC90YW5jLUxccGFyDQpTemlhOiBW
aWtpbmdccGFyDQpccGFyDQotLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0gWWFob28hIEdyb3Vw
cyBTcG9uc29yIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLX4tfj5ccGFyDQplR3JvdXBzIGlzIG5v
dyBZYWhvbyEgR3JvdXBzXHBhcg0KQ2xpY2sgaGVyZSBmb3IgbW9yZSBkZXRhaWxzXHBhcg0K
aHR0cDovL2NsaWNrLmVncm91cHMuY29tLzEvMTEyMzEvMC9fL18vXy85ODA4NTA3OTcvXHBh
cg0KLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0t
LS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tXy0+XHBhcg0KXHBhcg0KVG8gdW5zdWJzY3JpYmUgZnJvbSB0
aGlzIGdyb3VwLCBzZW5kIGFuIGVtYWlsIHRvOlxwYXINCnRhbmMtTC11bnN1YnNjcmliZUBl
Z3JvdXBzLmNvbVxwYXINClxwYXINClxwYXINCn0=

--openmail-part-1d8f3cfa-00000002--
+ - Mennyi a mennyi? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> From:	Pásztor Ferenc [SMTP:]
> Kedves Áron!
> 
> Nem hiszem hogy ér ennyit a dolog, de úgy tunik megint elbeszélünk egymás
> mellett.
> Én az András tegnap esti (én 23.39-kor kaptam meg) levelérol beszéltem,
> amiben teljes terjedelmében szerepelt a sporttörvény, és az én Outlook-m
> ezt
> az üzenetet 659 Kb-osnak mutatja, igaz html formátumú. De az eléggé
> kizárt,
> hogy ugyanez a szöveg (ami ugyebár az én nyomtatásomban 56 oldal és itt
> nem
> számít, hogy worldbol nyomtattam, csak a betuméret. Az eredeti beállítást
> használtam, a címek Arial 14, míg a szöveg Arial 12 pontos betuk voltak.)
> txt-ben 2x3 Kb legyen. (Ezt a txt konvertálási próbát nem is csináltam
> meg,
> mivel teljesen értelmetlen az eredmény szempontjából)
> 
> Bocs az offtopicért.
> 
> Nos akkor most ki és mit nézzen meg a vita tisztaságának érdekében.
> 
>       Üdvözlettel:
>                Pásztor Ferenc
>
+ - Szerzodes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves listatarsak !
Tudom, hogy ez a forum nem egy allashirdetesi lap, de azert hadd irjam le 
ezt a lehetöseget : Nyugat-Ausztriaban keresnek 50 !! tancos lanyt, akik 
sajat Show- müsorral lepnenek fel különbözö klubokban. A kiutazas es a 
szallas ingyenes, jo kereseti lehetöseggel, azonnali szerzödessel. A 
tarozkodasi es munkavallalasi engedelyt a szervezö intezi, közvetitö iroda 
kizarva.Teljesen legalis az allas, rendes szerzödessel, semmi porno vagy 
szex nincs a dologban.Akit erdekel, küldjön egy faxot /szam : 0043 5552 300 
37 / , melyben /lehetöleg mobil / telefonszamat megadja. A szervezö 
garantaltan visszahivja. Üdvözlettel:Marti
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
+ - bingo (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

A Bingo nevu kortanc zenejet keresem. Nagyon megkoszonnem ha valaki el tudna ku
ldeni vagy fel tudna rakni valahova mp3-ban. A napsteren rakerestem, de sajnos 
ott nem talaltam. Esetleg az eloado neve is segithet ha tudja valaki.

Korulneztem ezen a helyen http://members.tripod.com/net-tanc/tancok.htm es tala
ltam meg nehany hasonlo kortancot. Party Cha-cha, Country, Party Samba
Ezekhez is egyedi zene tartozik vagy lehet oket minden hasolo stilusu szamra ta
ncolni?

--
Csaba

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS