Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX AGYKONTROLL 2633
Copyright (C) HIX
2006-01-30
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: #2627 Pados Feri (mind)  180 sor     (cikkei)
2 Re: re: Megvilagosodas (mind)  37 sor     (cikkei)
3 Jelenleti iv (mind)  22 sor     (cikkei)
4 Bolgar nyelvzseni és Riesz Kalman (mind)  22 sor     (cikkei)
5 utravalo AK-nak (mind)  66 sor     (cikkei)

+ - Re: #2627 Pados Feri (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Na tessék, subject lett belőlem :-)
Ezt másodszor küldöm, az új HIX kiszámíthatatlan, megint
nem kaptam visszaigazolást, aztán megjön 2 nap után.

> Idopont: Thu Jan 26 10:45:11 CET 2006 AGYKONTROLL #2630

>A másik kérdésem csak az, hogy ha Te élesen elítéled az ilyen fajta
>dolgokat, akkor miért olvasod az AK Listát? Ez a Te számodra nem bűn?

Kedves István!

Ez a levél nem csak neked szól, mert belevettem ide mások írásait is.

Én nem írtam, hogy elítélem az AK-t. A bibliát idéztem.
Személy szerint semmi bajom az AK-val, meg senkivel itt a listán.
Egyébként miért lenne bűn ismeretet szerezni érdekes dolgokról.
Nem halottidézésről van szó és médiumokról :-)
Legfeljebb abban majd nem veszek részt :-)

Miért lenne bűn megismerni a sok-sok véleményt és nézetet?
Attól még nem azonosulhatok mindegyikkel, de van módom (módunk)
elgondolkodni rajtuk és összevetni a sok vallást, nézetet.
A biblia elfogadása nem jelent szűklátókörű vallási fanatizmust,
ahogy sokan _tévesen_ hiszik. Sőt, az igazi keresztények segítenek
egymásnak szeretetből, de egyáltalán nem bárgyú és ostoba
_válogatás nélküli_ módon. Tehát nem erőszakkal.

Amúgy abszolút nem értem ezt a hatalmas felhördülést egy aprócska
bibliai mondat miatt, miszerint az embert megteremtő Istennek JOGA
van (volt) büntetni. Meddő és felesleges vita, ami ellen az ember
semmit nem tehet, HA igaz a biblia. Ha meg csak emberi kitaláció,
akkor megette a fene az egészet.

Ha én csinálok egy papírrepülőt, talán jogom van összetépni.
Ha valóban egy isten alkotott, akkor minden joga megvan elpusztítani azt,
aki neki szándékosan ellenszegül. De akár kedvtelésből is azt tesz,
amit akar. Hányféle ilyen erőszakos isten létezik a mitológiákban!
Ki fogja itt megakadályozni a listán? Jelentkezzen.
Ezen minek vitázni? Mintha egy földrengést akarna valaki megakadályozni.
Vágyálom.

Az önzés és a JOGOM van szajkózása a tisztelet és főhajtás helyett.
Ha isten teremtett minket, akkor kötelességünk neki tiszteletet adni
és _alkalmazkodni_ hozzá. Lehet, hogy feudalizmus és középkor, de
teljesen jogos. Mátyás király állítólag igazságos volt. Isten meg
kegyetlen, mert a szülés fájdalommal jár? Ugyan már!
A modern kori ember buta logikája. Mert mi aztán már nagyon okosak
vagyunk!
Nem kell nekünk olyan isten, aki szabályokat állít fel, korlátoz ! és
esetleg még kérdőre is von a kegyetlen.
Hát még a muzulmánok mennyire el vannak maradva a Koránjukkal.
Nem ehetnek disznóhust, alkoholt. Micsoda elmaradás és mekkora szenvedés
lehet.

Én elfogadom, hogy a teremtő Isten engem elpusztíthat, büntethet és
megjutalmazhat. Persze bízom abban, hogy isten megbocsátja
a vétkeimet, bűneimet, mert tökéletes ember nincs és a biblia istene
_szerető_ és megbocsátó, de nem idióta, akit át lehet verni és
vissza lehet élni a jóságával. Talán el kéne fogadni a döntéseit és
akkor más világ lenne itt. Már legalábbis aki kereszténynek mondja
magát, annak illene megérteni a bibliát és sűrűn olvasnia.
Mert azt sehol nem írja, hogy mindenki ott lesz a paradicsomban,
tévedés ne essék.

Eszembe nem jut azon tépelődni, hogy milyen igazságtalan volt Isten,
amikor a szülést fájdalmassá tette. Ennél sokkalta borzalmasabb
dolgok léteznek. Lehetnénk tudattalan állatok vagy növények.
Minek neki ember, ha ennyire ellenszegül újra és újra? Nekem
bizony nem kéne. És mégis életben tart minket.

Itt a listán rengeteg olyan hamis tan jött elő, amit a katolikus egyház
talált ki évszázadok alatt, és semmi köze az eredeti és tiszta
kereszténységhez. Sehol szó sincs ezekről a bibliában.
Nincs pokol! Isten senkit _nem akar_ elpusztítani, de el fogja azokat,
akik az ismeret bírtokában is a bűnt választják. Ezt nem én mondom,
a biblia írja, ne rám tessék haragudni :-) Végre igazság lesz.
Nem értem, mi ebben a szörnyű? Lehetőség van választani!

Ja, hogy sokaknak ez a szabad világ tetszik, ahol azt csinálnak, amit
akarnak mindenféle következmény nélkül.
Roppant érdekes, hogy egyesek csak a jót hajlandók elfogadni, ami
persze JÁR nekik, és olyan isten nem kell, nem létezhet, aki számon
meri kérni őket. Erről szól a tiltott gyümölcs leszakítása, az
ember _független_ akar lenni istentől és maga akarja irányítani az
életét minden áron. Ez a biblia kezdete. Egyesek el akarják dönteni,
hogy a teremtőjüknek mihez van joga! Meg is van az eredménye.
És az, hogy Ádámnak mondta Isten a tilalmat, semmit nem jelent.

Azt írja a biblia, hogy az isten akarata, hogy mindenki
megismerje őt és elfogadja a _parancsolatait_. Tessék már
megbarátkozni ezzel a szóval könyörgöm. Nem ügyvédet és jogászt
kell keresni, hanem elfogadni a korlátainkat. Ennyi az egész,
abszolút normálisan és boldogan lehet így élni!

>Én olvastam a Bibliát, amiből kizárólag a IV Evangéliumot fogadom el, mert
>abba nem lehet "bele kötni", mert Jézus tanításaiban nincs ellentmondás.

Ez a te választásod, de ez csipegetés a _saját_ szád íze szerint.
Viszont az ilyen válogatás vezetett oda, hogy mindenféle pogány dolog
belekeveredett a jézusi tanításokba.
Ami tetszett sok embernek, azt összekeverték a jézusi tanításokkal és máris
lett sok hívője az egyháznak, mert az egyház engedett. Ugyanez van ma is.

Az emberek tényleg keresik a biblia istenét vagy csak bemennek a
templomba megszokásból, divatból, kényszerből és egy egyhangú szertartáson
eltöltenek egy órát? Ez vajon tetszik Istennek? Ugyan már!
Érdekli őket vajon, hogy mit mond Isten és Jézus a biblián keresztül?
A nagy tömeget nem. Elhiszik, amit a pap mond a szószékről, még ha
az színtiszta politika is. Vak vezet világtalant ugye.
Szentek tisztelete, Mária kultusz, megcsinált vallási ünnepek,
élet a halál után, Szent Péter a mennyország kapujában és hasonló
zöldségek. De Jézus sosem adott parancsot a születése ünneplésére.
A karácsony pl. nem bibliai ünnep! Miőta is van karácsonyfa és
ajándékozás? Miről is szól a karácsony valójában? Jézusról?
Az egész egy üzleti vállalkozássá fajult. Ki kinek vesz nagyobb
ajándékot. Lehetne folytatni. Hol van a bibliában gyónás egy papnak,
hol van benne tisztítótűz, búcsújárás, búcsúcédula stb.
Pénzért bűnbocsánat. Atyámfia! Meg húsz Miatyánk. Jajj!

>Viszont az Ótestamentum ellentmondások tárháza.

Tulajdonképpen az ószövetségi törvények érvényüket vesztették az
új szövetséggel, vagyis Jézussal.
De a biblia egésze érvényes lényegileg, csak nem aprólékosan
előírt szabályokhoz kell alkalmazkodnunk, ahogy a zsidóknak kellett.
Mellesleg mi nem tudhatjuk, hogy az egyes könyvek hogyan keletkeztek.
Vagy elfogadjuk vagy nem, de olyan nincs, hogy én keresztény vagyok,
mert _szeretek_ és ezzel le van tudva az egész ügy.
Az viszont bizony kötelessége egy kereszténynek, hogy meggyőződjön
arról, hogy az ő vallása mit is tanít és vajon igaz lehet-e.

>Én meg ezt találtam máshol:
>Mózes I/3; 22 "És monda az Úr Isten: Ímé az ember olyanná lett, mint mi
>közülünk egy, jót és gonoszt tudván."

itt logikusan a szellemteremtményekre gondol, illetve gondolhat a
fiára Jézusra is, aki vele együtt ott volt az ember teremtésekor.
Tehát szó sincs több istenről, viszont az angyalok is isten fiai.
Sőt Jézus sem Isten, vagy AZ Isten. Ő imádkozott istenhez. Talán
saját magához színészkedett, vagy tudathasadása volt?
Jézus is egy angyal, a legelső, aki földi élete előtt is létezett,
ezért különleges, isten _elsőszülött_ fia vagy teremtménye.


>"És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok és vevének
>magoknak feleségeket mind azok közül kiket megkedvelnek vala." Isten fiai
>bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik."
(Mózes I.6; 2-4 )

igen, ezek angyalok voltak, akik ellenszegültek istennek és elhagyták
égi lakóhelyüket

>Én azt gondolom a lényeg abban van amit Jézus tanított: a
>Szeretetben. Én ezért írok a Listára és segítek (segítettem sok embernek) a
>hozzám fordulókon ha tudok.

Ebben teljesen egyetértünk és jól is teszed, de ezzel párhuzamosan
még lehet a bibliát kutatni és logikusan értelmezni azt a szeretet
fényében. A SZERETET egymagában egy elvont fogalom.
Ráadásul nem akarok senkit kioktatni, de Jézus szerint a legfontosabb
Jahvét szeretni és csak ezután következnek a családtagok, testvérek,
barátok. Ez is teljesen érthető és logikus.
Egyébként, ha az isten életet tud adni és feltámasztja az
embereket egyszer, akkor teljesen mindegy, hogy mit tett velük előtte,
mert lényegtelen. Felesleges filozófálgatás. Éppen ez a logikája, hogy
akkor mindenki szembesülhet a bibliában leírtakkal és ott választania
kell véglegesen. Ott már nem így fognak menni a dolgok. Nincs is más
logikusan elképzelhető út. Én olyanban nem hiszek, hogy majd bogárként
újra élek, meg hasonlók.

Na többet nem kívánok írni a témában, mert sokak gyomrát nagyon
megfekszi az ún. "biblia igazság" és azt hiszik hogy én bántani akarom
őket, pedig szó sincs erről és nem is akarok vallási listát csinálni
itt :-)

(Éppen ma hallottam a rádióban evangélikus istentisztelet, ahol a pap
mondta, hogy hirdessétek az igét mindenhol testvéreim.)


Ferenc
+ - Re: re: Megvilagosodas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Áruljátok már el, mit éltetek át Tolle hatására? Én elolvastam A Most 
hatalmát,
úgy találtam, hogy egyetlen állítást ragoz az értetlenkedő kérdésekre 
vál
aszolva. Semmilyen megvilágosodást nem éltem át, de talán ez a mű is 
segít
ett szabadulni a belső lármából. 
Most éppen azt csócsálom, amit A.J. Christian honlapján találtam, 
hasonló az al
apállítás - éld meg a jelent, de úgy, hogy elengedsz minden belső műk
ödést, egyszerűen csak figyelsz, bármire, kívül vagy belül - szóval élj a 
jelenben, és ha alaposan figyelsz, lebomlanak bizonyos korlátok 
benned. (Passzí
v meditáció? Azt állítja pl., hogy felbukkannak a téged foglalkoztató 
kérdések 
- ne tégy semmit, csak figyelj!- aztán eloszlanak, aztán egyszer csak 
felbukkan
nak a válaszok is. Hm.) Valaki erről valamit?

Korábban egy fiatalasszony társunk ahhoz kért tanácsot, hogy egy 
idős roko
nuk jelenlétét és áskálódását el tudja viselni, túl tudjon lépni rajta. 
Talán n
eki is hasznos lenne ez a "jelen-lét" gyakorlat. Egyébként ha a hölgy 
magára is
mer, írja már meg, hogy alakult a dolga! Akkor kétféle tanácsot kapott: 
védje m
agát ak-lal, pozitív állításokkal, illetve hogy próbáljon meg fokozatosan, 
kis 
lépésekben megbocsátani. 

Kedves Pásztor János, meginterjúvolnál egy vak ak-ost, ő hogyan ak-
ozik? T
alán segítene azon társainknak, akik küszködnek a belső látásukkal. 

:-)
RL
+ - Jelenleti iv (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Jelenléti ív

Kedves Listatagok!

Kérlek benneteket, hogy a levél végén kattintsatok a tetszett 
szövegre, ha 2006. január 29-én (vasárnap) este 21.00 órakor (vagy a 
hét bármely napján) meditációval, kontrollozással, vagy más 
módszerrel dolgoztatok az ózonlyuk megszüntetéséért. 
Aki teheti, legyen szíves látogassa meg ezt a honlapot is: 
http://ozon-projekt.uw.hu/

A Csipet-Csapat nevében, ill. a nevetekben is őszinte köszönetet 
mondok minden résztvevőnek és szimpatizánsnak a vasárnap esté(k)
ért.

Legközelebb 2006. február 5-én 21.00 órakor találkozunk. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Baráti üdvözlettel:

István (Borsodból)
+ - Bolgar nyelvzseni és Riesz Kalman (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Üdv Mindenkinek!


Riesz Kálmánt nem ismerem, de érdekelnének az eredményei engem is.

Viszont hallottam egy bolgár emberről, aki alfában napi !több ezer!
szót tudott megtanítani a nyelvtanulóknak és 80-90%-os hatásfokkal.

Hipnózissal is foglalkozott, s végül maradt az alfánál, nagyon szép
eredményei voltak, aztán eltűnt az elmélete, feledésbe merült a
módszere.

Vagy Domján Laci emlegette, vagy Brian Tracy mesélt róla.

Ha valaki tud valami közelebbit, kérem írjon.

Egyre jobban!

Gyuri (Nyíregyháza)


             mailto:
+ - utravalo AK-nak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Listatársak!

A kezembe került az „Útravaló agykontrollosoknak” c. könyvecske, amit még a
tanfolyam elvégzésekor vettem meg, és olvastam el azon melegében. :) Most
belelapozva persze felelevenedett sok minden, de az alábbiakat úgy gondoltam
idézem a listára, mert mindenkinek hasznos tartom.

A szavak használatáról szólva Domján Laci idézi dr.George DeSau amerikai
pszichológust, aki csak a „piszkos tizenkettő”-ként emlegetett 12 szót,
illetve kifejezést, s amelyek használatát a kudarcok és problémák
kulcsfontosságú forrásának nevezett.

Idézem a könyvből:
„Lássuk hát a kerülendő „piszkos tizenkettő”-t:

1. Igen, de . . . azt a jelentést maszkirozza, hogy : Egyetértesz velem,
vagy nem?

2. Megpróbálom . . . mondd meg inkább világosan, megteszed-e vagy nem

3. Nem tudok . . . meggátolja a kreativ gondolkodást. Tedd föl inkább
magadban a kérdést: „Mit tennék, ha tudnék?”

4. Valószinüleg . . . azt maszkirozza, hogy „hozzunk döntést!”
„Valószinüleg nem leszünk készen határidőre. Korábban se sikerült
határidőre végezni, tehát nyilván most se fog.” Vigyázz, mert az ilyen
mondatok önbeteljesitő jóslatként működhetnek! Hozzatok inkább döntést!

5. Bárcsak . . . azt maszkirozza, hogy időt és energiát pazarolunk
múltbeli eseményekre. Tedd föl inkább a kérdést: „Milyen lépéskre van most
szükség?”

6. Kellett volna . . . időfecsérlést maszkiroz. Változtasd át a
következő kifejezésre: „Akkor nem tettük meg, de lássuk, most mit tegyünk!”

7. Lehet . . . az irány és a szándék hiányát leplezi. Tedd föl inkább azt
a kérdést: „Mit kell tenni? Mikor fogod tudni?”

8. Soha - blokkoló hatású szó, ami lezárja a lehetőséget, hogy új módon
közelitsünk az adott ügyhöz.

9. Mindig - ugyanaz vonatkozik rá, mint a sohára. A „mindig” nagy
feljogositó.

10. Lehetetlen - szintén blokkoló szó. Kioltja a kreativ ötleteket.
Kérdezd meg magadtól: „Ha mégis lehetséges volna, mit tennék? Mit tehet a
társaságunk minden egyes tagja, hogy menjen a szekér?”

11. Kell - blokkoló hatású szó. Elfojtja a kreativitást, és haragot szül.

12. Hülyeség - blokkoló szó. Válaszolhatod rá: „Érdekes, vajon miért
tartod annak?”

Nem vagyok babonás, azért hadd tegyek a listához tizenharmadikként egy
szerintem nagyon jelentős, lehetőleg szintén kerülendő kifejezést: „nem
tudom”. Érdemes megfigyelni, milyen elterjedt – ma még – a használata. Pedig
ez is blokkol. Gátolja, hogy utánanézz a dolognak, lezárja a kiváncsi
keresés folyamatát. Helyette én többnyire a „hát ez kérdés”, vagy a
„kérdéses” kifejezést, illetve szót használom.”

Eddig az idézet Domján Lacitól az (Agykontroll Kft kiadású)
"Útravaló Agykontrollosoknak" c. könyvéből.Szeretettel : J. Zsóka

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS