Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 532
Copyright (C) HIX
2003-09-16
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: [S.K.K.] FW: MYLIEN EDREKEISS IA S A NYVELTAN (mind)  44 sor     (cikkei)
2 Re[4]: Odp: Po slovensky (mind)  79 sor     (cikkei)
3 Re: Po slovensky (mind)  70 sor     (cikkei)
4 Hyginus (mind)  11 sor     (cikkei)

+ - Re: [S.K.K.] FW: MYLIEN EDREKEISS IA S A NYVELTAN (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sitmt! Rengeteg elgepeles van, amikor felscerelujk a betuket, melleutunk es
megis 98% biztonsaggal jovunk ra az irasmuvek mondanivoaljara.
iavn

----- Original Message -----
From: " Lóránd" <Sent: Monday, September 15, 2003 4:03 PM
Subject: [S.K.K.] FW: MYLIEN EDREKEISS IA S A NYVELTAN


> Egy anlgaii etegyem ktuasátai szenirt nem szimát melyin serenrodbn vnanak
a bteuk
> egy szbóan, az etegyeln ftonos dloog, hogy az eslo és az ultosó bteuk a
hölyeükn
> lneegyek. A tböbi bteu lheet tljees össze-vabisszásagn, mgiés porbléma
nlkéül
> oalvsahtó a szveög. Eennk oka, hogy nem ovalusnk el mniedn bteut mgaát,
hneam a
> szót eszgébéen.


Jöhet a reklám:
:-(

Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
+ - Re[4]: Odp: Po slovensky (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

"HIX NYELV" > #529, Mártonfi Attila:

> (amúgy gyanúsan sokosztályú nekem az általad emlegetett modell) 

 Van egy kevesebb (4) osztályú modell, ahol zöngétlen réshangok [1] = 
zöngétlen zárhangok [2] < zöngés réshangok [3] = zöngés zárhangok [4] < 
orrhangok [5] = folyékonyhangok [6] < magánhangzók [7]. De ez azzal jár, 
hogy a szonoritás a szótagon belül nem szigorúan növekvő. Minthogy azonban 
az ószlávban volt "stvo" szótag, [1] nem lehet egyenlő [2]-vel; valamint 
mivel volt "žda" is, emiatt [3] < [4]; ill. volt "mla", emiatt [5] < [6]. 
(N.B. A korábbi hozzászólásomban a réshangok és zárhangok sorrendjét 
felcseréltem, a fenti a helyes.)

 A hétosztályos felosztást alapul véve csak az alábbi kivételek vannak az 
ószlávban a szótagon belüli szogorúan emelkedő hangzósság alól: a msh.-ra 
végződő elöljárók (bez-, v6z-, iz-, ob-, raz-, ot-) és a -gda végződésű 
határozószavak. Más nincs, egyébként még az átvett idegen szavak azonos 
szonoritási értékű msh.-kapcsolataiba is redukált jer szúródott be, pl. gör. 
mnas > ószl. m6nas6. [6 = kemény jer]

 Az emelkedőhangzósság olyan erős szabály volt, hogy teljesen átrendezte a 
nyelv morfológiai szerkezetét. Ennek eredményeképpen jöttek létre a 
magánhangzóértékű "l" és "r" (a jer+l/r diftongusokból), az orrhangú 
magánganzók (a mgh.+nazális kettőshangzókból), továbbá az egyéb eső 
diftongusok is egyszerűsödtek, az egyéb mgh.+l/r kapcsolatokban hangátvetés 
történt, a maradék szóvégi msh. is lekopott s.í.t. Ezek a folyamatok szinte 
100%-os érvénnyel hajtódtak végre, a fenti kivételeken kívül mindössze a 
periferális kasubból vannak adatok elmaradásukra.
 [N.B. A fenti folyamatok a szlávban az i.sz. III/IV-X/XI. sz.-ig hatottak, 
ma már koránt sem egyértelmű a helyzet: a szlovákban pl. az spí 'alszik' 
mellett van teljesen honos a "ps" szótagkezdet is, pl. psí 'kutya-', psota 
'ínség', pstruh 'pisztráng'.]

 Nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy Jespersent esetleges 
szlavisztikai ismeretei is inspirálhatták a szonoritási hiererchia elvének 
felismerésére, mert én nem tudok még egy példát ennek ilyen pregnáns és 
következetes megvalósulására.


> > az /ml/ miért gyakoribb, mint az /nl/? 
> Ilyen ötleteim vannak: 1. ezek az arányok tényleg kizárólag a véletlen
> művei (...) kivételesnek tekintenünk őket); 2. az azonos hely -- különböző
> mód szabály csak vagy különösképpen a zörejhangokra vonatkozik, a
> zengőhangokra nem; 3. a bizonytalan jólformáltságú zengőhang 

 Hát igen, nehéz válaszolni rá. Egy adalék a kérdéshez: a csehben a mgh.-
értékű "l" ajakhangok után sokkal stabilabban megmarad, mint egyéb 
környezetben (mikoris "lu/lou" hangkapcsolattá bomlik). De hogy ennek van-e 
jelentősége, nem tudom.


> gondolom a "szinkrón képzetlen"-be beleértetted, hogy az összetett
> szavakat is kizártad, ha nem, azokat én mindenképp kihagynám 

 Mea culpa, most visszanézve az összetett szavakat zártam csak ki, a 
képzetteket nem. Ha azokat is kihagyom (vi. a szóvégszótár szerint A=1 és 
G=0), de az /l/ mellé beveszem az /ly/-t is, akkor az adatok: /ml(y)/ : 
/nl(ly)/ = 16 : 2, /l(y)m/ : /l(y)n/ = 22 : 11. Ez már vizsgálható 
tételesen:

/ml(y)/: bomlik, bumli, emlék, emlő, homlok, komló, mamlasz, omlett, omlik,
     ömlik, rumli, sámli, semlyék, simli, tömlöc, zsemle.
/nl(y)/: ajánl, oszmánli.
/l(y)m/: alma, almanach, csalma, csalmatok, dalmát, dolmány, dolmen, elme,
     film, halma, halmaz, holmi, kalmár, kalmük, kelme, muzulmán, pálma,
     selma, szalma, szalmiák, talmi, tolmács.
/l(y)n/: ámpolna, angolna, bálna, elnök, kápolna, kolna, málna, molnár,
     spulni, zelnice, zsolna.


> valamelyik szekvenciát nem valamilyen idegenszó-típus dobta-e meg nagyon 

 Az /ml/-ből kiemelhetjük a német eredetű -li végű szavakat (de a zsemle-t 
ide kell-e számítani?), az arány nem nagyon változik, annál is inkább, mert 
akkor az oszmánli szó sem igen maradhat.
 Ugyanakkor itt az is felvethető, hogy hol vannak a "-nli" végű német 
jövevényszavak? Ezek hiánya is utalhat az /nl/ hangkapcsolat hendikepjére.
+ - Re: Po slovensky (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Ez a szlovákra igaz. Ami szó eleji vokális + msh. kapcsolatokat
> illeti, a szlovákban a vokális mássalhangzó lett, és az így
> létrejött torlódás feloldódott, vö. cseh "lhůta" ~ szlk. "lehota"
> 'hátáridő', cs. "rtut'" ~ szlk. "ortut'" 'higany' stb.

 Értelek. Tényleg, ilyen szavak nekem is ismerősek, de amíg nem
említetted, nem jutottak eszembe.

> Új képződmények azonban lehetségesek, és ez elsősorban a csehre
> jellemző, pl. a cs. "mistr" 'mester (iparos, művész, tudós, bajnok
> stb. megszólítása)' lehet két szótagos is.

 S ha jól sejtem, egyes német eredetű szavakban, nevekben a szóvégi
vokális l is megvan? Hirtelen Hurvínek társa, Špejbl jutott eszembe.
 Az a gyanúm amúgy, hogy az ilyen neveket, például Steindl Imréét a
magyarban is vokális l-lel ejtjük, főleg olyan ragozásban, mint
Steindlnek -- sőt a Steindllel alakban magánhangzó melletti hosszú
vokális l-lel. Szerintetek?

> A tőben -- az ősszláv emelkedő hangzósság törvénye miatt -- valóban
> nem eshet egymás mellé vokális "r", "l", illetve magánhangzó.
> Azonban ez morfémahatáron megtörténhet, vö. cs. "nalhat"
> 'összehazudozik (mindenfélét)' < "na-" 'igekötő' + "lhat" 'hazudik'.

 S akkor ezt valami olyasformán kell ejteni, hogy a l vokális maradjon,
teszem azt glottális zárat képezni előtte -- vagy ugyanúgy, mint a
magyar málha szóban?

> "Henrik" névben és a "žánr-" (< 'zsáner') kezdetű szavakban,

 Érdekes: nekem itt nem z^, hanem l^ betű jön át.

> Na most ezt a magyarban hangtani törvény tiltja, vagy csak merő
> véletlenségből van így?

 Nyert... :)

> Ezekre a kérdésekre még magyarul sem tudok válaszolni, de utalnék
> itt a múltkori "tolókocsi" vs. "kerekesszék" vitára a TIPP-en.

 No, éppen azért kérdezem, mert mikor a szótárban találkoztam a szlovák
megfelelőkkel, megkíváncsiasodtam, hogy vajon miképpen szemléli ezt
egy további nyelv. (Mivelhogy az angolban tudtommal csak a wheelchair,
a németben csak a Rollstuhl van, a magyar helyzetet ismerjük, a
szlovák tehát már a negyedik.)

> Az "invalidný vozík" viszont teljesen bevett elnevezés arra, amiben
> a mozgássérültek közlekednek, ezt használják a jogszabályok, a
> reklámok stb.

 A köznapi nyelv, az utca embere is? Mert a magyarban a jogszabályok a
kerekesszék szót használják, a közember viszont tolókocsit mond.
 Amúgy nagyjából tiszta előttem a kép: legalábbis a hivatalos nyelvben
a szlovák is "érvénytelennek" nevezi a mozgássérülteket, de a
magyarhoz hasonlóan és az angol--némettel ellentétben kocsiról és nem
székről beszél.

 Az eddigieket megköszönve egy pótkérdés. Megfigyeltem a szlovák
szótárban, hogy sok az -ik végű főnév, amik nekem automatikusan -ík
végződéssel jönnének. Én inkább a csehhez voltam szokva, mint a
szlovákhoz. Tehát ha megkérdeznének, hogy az olyan szavakat, mint
akademik, štátnik, Beňadik, botanik, hlupáčik stb. milyen i-vel kell
írni, automatice hosszút mondanék. De rövid. Vajon ez egy különbség a
két nyelv között, avagy bizonyos szavak mindkét nyelvben egyformán
rövidek (míg más szavak, mint például podvodník, čapík, útocník,
četník és a dolgot eszembe juttató vozík, mindkét nyelvben hosszúak)?

La'ng Attila D., iro <- <- <http://lad.rentahost.net>;
SZALONKA = Baltermecske.
Ma Enikő és Melitta napja van. [Kalen Discovery 3000]
+ - Hyginus (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Egy egyházi honlapon találtam egy Hyginus nevű presbiterrôl
szóló történetet, akinek kitépték a nyelvét és megvakították
Constantinus katonái. Ezért csak újjaival rajzolta a betűket:
Caritatem Christi docebo vos (Krisztus szeretetére tanítlak titeket).

Én csak egy athéni születésu Hyginusról tudok, ôt is üldözték,
de Antonius császár alatt és aki 139-ben pápa lett.

Ugyanarról a Hyginusról lenne szó ?

Köszönettel, Gábor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS