Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 781
Copyright (C) HIX
2004-10-02
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: helyesiras (mind)  28 sor     (cikkei)
2 Re: lovari (mind)  103 sor     (cikkei)
3 Lovari (mind)  61 sor     (cikkei)

+ - Re: helyesiras (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Ferenc!

HIX NYELV #780, >:

> >A szótagolás szabályai elég egyértelműek a magyar nyelvben
> 
> De azert van nemi szabadsag: fotog-rafia es foto-grafia egyarant helyes
> (MHSZ 231.)

 A fenti két példa nem a szótagolást, hanem az _elválasztást_ 
illusztrálja. A _szótagolás_ról csak a második esetben beszélhetünk, az 
első az összetételi határon történő elválasztást mutatja be.

 Az elválasztás szabályai is elég egyértelműek: a szavak először az 
összetételi határukon választandók el, csak az összetételi tagok 
szótagolandók. 

 A fenti probléma így nem is csak az elválasztás problémája, hanem a 
szösszetett szavaké. Ugyanis az olyan alakulatok, mint |fotográfia| 
összetett voltuk ellenére sem minősíttetnek a magyar nyelvben összetett 
szavaknak. Ezért az AkH. (és nem MHSZ! :)) 231. pontja szerint is a 
szabályszerű elválasztás egyedül a |fotog-ráfia|. A szabályhely csak -- 
némileg saját műveltségük által meggyengített szabályalkotói akaratról 
tanúskodva -- megengedi, hogy ahol-akiben túlteng a latinos-görögös 
(németes, franciás, angolos stb.) kultúra -- így "kivált szaktudományi 
munkákban" -- az elválasztás tekintetében mégiscsak összetett szóként 
kezelje a |fotográfia| stb. szavakat, így az összetételi határon 
válassza el őket.
+ - Re: lovari (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Józsi!

"HIX NYELV" > #780, :

> Ki mit tud a lovári nyelvről? [...] Miért van, hogy az idősebb
> generációk (általában) nem is hallottak róla? 

 Hallottak róla, csak |oláhcigány| név alatt. A lovári az oláhcigány 
nyelvjárások legjelentősebbike, a Magyarországon a legtöbb beszélővel 
rendelkező cigány idióma. Ugyanakkor sajátosságaiban centrális, így a 
most beinduló cigány nyelvújítás ideális alapja lett. Azért nem 
hallottunk eddig róla, mert a nagyközönséget messze nem érdekelte, hogy 
a cigányok milyen nyelveken beszélnek egymás között. Most azonban a 
nemzetiségi autonómia, a nyelújítás, az irodalmi nyelv megteremtése 
során ezek a részletek nagyobb nyilvánosság kerültek. 

 A cigány nyelvekről egy jó összefoglalója van Rostás-Farkas 
Györgynek: <http://www.amrita-it.com/ciganysag/rostas/VIII.htm>;, bár a 
HTML-lé való konvertálás során nem jártak el elég gondossággal, így sok 
betűhiba van benne.


> Webes források szerint Indo-európai, és azon belül Indo-iráni, Kelet
> Európán kivül a legközelebbi rokonai az észak indiai, illetve az iráni
> nyelvek mint a farszi és az urdu. 

 A fárszival nem annyira, mivel az iráni nyelv. Az urduval inkább, 
mivel az ind nyelv (tkp. a hindi és az urdu kb. olyan párt alkotnak, 
mint a horvát és a szerb). Magáról a nyelvről úgy tartják, hogy 
különböző pária törzsek ind nyelvének egyesülésével jött létre. A 
|rom(a)| 'ember, cigány' szót is az indiai |dom(ba)| kasztnévből 
származtatják, melynek képviselői délen zenéléssel, kötélveréssel, 
kosárfonással foglalkoznak (ezek máig jellemző cigány foglalkozások), 
de északon a halottégetés is a munkájuk. Ez a kasztnév más -- távolabbi 
rokon -- ind nyelvek nevét is adta. 
 Ehhez még <http://tki.pte.hu/rom/dok/Komp.pdf>; (556 kB), 
<http://mek.oszk.hu/01600/01617/01617.pdf>; (3,7 MB) [a halottégető 
kaszt szerepelt a magyar National Geographic magazin I évf. 4. sz.-ban]


> Van-e "tiszta" és elmagyarosodott változata? 

 Csak tiszta változata van, azonban szókészlete két rétegre oszlik: az 
ún. stabil készlet ind örökség, míg az ún. mobil készlet az együttélő 
nyelvből való átvétel. A nyelvtan azonban intakt középind alapú, némi 
balkanizmussal. (Az erős idegen szókészleti hatás nem jelenti azt, hogy 
a nyelv nem "tiszta". Ez esetben pl. a japánt is tisztátalannak kellene 
minősítenünk. Lováriul 999-ig lehet számolni idegen szavak nélkül, a 
japánban csak tízig.)


> Tényleg könnyebb-e megtanulni, vagy ez csak tévhit? 

 Szvsz. könnyebb (bár nem tudom, minél is :)). Viszonylag reguláris 
ragozás, kevés kivétellel. Ami különösen könnyűvé teszi az az, hogy még 
nincs irodalmi nyelve, a nyelvhasználók körében nagy a változatosság. 
Így összetett szavakat, kifejezéseket előzetes tanulás nélkül mi is 
intuitíven képzehetünk: az eredmény nem lesz megmosolyogtatóan suta, 
pidgines, mint az élő nyelvek esetén. Ez vonatkozik az névszóképzésre 
is: szinte mesterségesnyelv-szerű szabadságunk van (bár az élő nyelv a 
körülírást részesíti előnyben képzett szavaknál). Ami hátrány, hogy a 
stabil szókincs nem "európai", ezért olyan szavak tanulandók, mint az 
'anya', 'apa', 'gyerek', ill. 'van', 'megy', 'iszik', bár ezek egy 
része, mint szlengszó ismerős lehet.

 Egy időben különös előnyt jelentett nyelvvizsgán, hogy nem 
gömbvillámokról, klónozásról kellett beszélni a szóbeli vizsgán 
(amelyről az ember magyarul sem tudna egy mondatnál többet), hanem 
hétfejű sárkányról (|efta sherengo sap|) és hasonlóról. De úgy 
értesültem, azóta a cigány vizsgáztatás is "fejlődött".

 Én, személy szerint egy újrasztenderdizált változatát szívesen 
ajánlanám az egységesülő Európa közös kommunikációs nyelvének.


> > "Zhanav ke jekh Ungriko them si: le romengo thaj gazhengo them"
> Mennyire korrekt a mondat nyelvtana, helyesirása? 

 Nagyon korrekt. A Mo.-i normált, lovárin alapuló helyesírás 
magyartól eltérő jelölései (||-ban az írásmód, //-ban a magyar ejtés): 
|a| = rövid magyar /á/, |ch| = /cs/, |dy| = /gy/, |dzh| = /dzs/, |ly| = 
lágy "l" (mint a régi palócban), |s| = /sz/, |sh| = /s/, |x| = német 
|ch|, |zh| = /zs/. A többi |y|-os betűkapcsolat, mint a magyarban; a 
fentieken kívüli |h|-s kapcsolatok erős (a németnél, angolnál stb. 
erősebb) hehezetet jelölnek. A magánhangzók lehetnek rövidek vagy 
hosszúak, a hosszúságot felső vonás (macron) ékezet jelöli, de a 
legtöbb forrásban az ékezetet nem teszik ki.

 A fenti mondat interlineáris magyarázata (1sg - E/1 személyrag, Gpl - 
többes szám birtokos eset):
- zhan.av  ke  jekh Ungriko them  si:  le rom.engo  thaj 
 gazh.engo   them
- mond.1sg hogy egy  magyar  ország van: a  cigány.Gpl és 
 nemcigány.Gpl ország

 Tehát: '[azt] mondom, hogy [csak] egy Magyarország van: a cigányok és 
nemcigányok [közös] országa'

 A neten a cigányról a XIX. legvégi állapot szerinti leírás található 
a Pallas nagylexikonából, az akkori magyar és cigány nyelvezettel (még 
magyaros helyesírással és még nem lóvári nyelvjárás alapon):
- nyelvtan a "cigányok" szócikkben: <http://tinyurl.com/6bywa>;
- rövid szójegyzék: <http://tinyurl.com/3tryw>;
+ - Lovari (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

(Más témákban még jövök Nektek levelekkel, csak most nem volt
érkezésem.)

> Ki mit tud a lovári nyelvről? Webes források szerint Indo-európai,
> és azon belül Indo-iráni,

 (Helyesen: indoeurópai, indoiráni.)

> Kelet Európán kivül a legközelebbi rokonai az észak indiai, illetve
> az iráni nyelvek mint a farszi és az urdu. Mennyire rokonok ezek a
> nyelvek, kb. ugy mint a magyar-finn?

 Ezt így nehéz lenne összehasonlítani. Közelebbi rokona például az
angolnak a francia, mint az orosz? Nem, az Ethnologue szerinti
családfán többet kell lépkedni az angoltól a franciáig, mint az
oroszig. De a hasonlóság sokkal nagyobb, az angol tele van francia
jövevényszavakkal.

> Miért van, hogy az idősebb generációk (általában) nem is hallottak
> róla?

 Mert az idősebb generációk csak annyit tudnak, hogy a cigányok
cigányul beszélnek. Nem volt jelentősége a részleteknek, hiszen azok
csak cigányok.

> Van-e "tiszta" és elmagyarosodott változata?

 Nagyon sok magyar jövevényszót használ ("asho taj gindyino, talpig
hervadino"), de elméletileg megvannak ezekre az eredeti ind szavak.

> Tényleg könnyebb-e megtanulni, vagy ez csak tévhit?

 Tévhit. Minden természetes nyelvet kábé ugyanolyan könnyű megtanulni.

> Rágcsálnivalónak beidézem Gyurcsány tegnapi beszédének lovári
> mondatát:
> "Zhanav ke jekh Ungriko them si: le romengo thaj gazhengo them"

 Kulcs a kiejtéshez: ch = cs, dy = gy, x = torokhangú h, ly = j, ny =
ny, sh = s, s = sz, ty = ty, zh = zs. (Minden más betű mint a
magyarban.) A kh, ph, th hehezett mássalhangzók, a h-t ki kell ejteni.
Az av és ov kapcsolatok szó végén és mássalhangzó előtt au, ou
diftongust jelölnek. A hosszú magánhangzókat vízszintes vonal jelöli,
de ezt ritkán használják a technikai nehézségek miatt.

> Hát nekem ez lehetne baszk is. Mennyire korrekt a mondat nyelvtana,
> helyesirása?

 Nem tudom, elég sok szót megértek, de a nyelvet nem ismerem. Én Kalyi
Jag-dalszövegekből tanultam kárpáti cigányul (a nyelv így is
ismeretes). Jekh = egy, them = ország (én Magyarországot Ungro them
néven ismerem), si = van, le = névelő, rom = cigány, gazho = nem
cigány (eredetileg: parasztember), thaj/taj = és, az -eng- utóképző
nekem -nak, -nek jelentésben rémlik (shavorenge, romnyenge = fiúknak,
asszonyoknak). Tehát ...egy Magyarország van: a romák és a nem romák
országa. De megvan Romano Rácz Sándor szótár-nyelvtana, abban
utánanézhetek.

Láng Attila D., író (http://lattilad.org)
>Moderato cantabile – tanulmány a moderálásról
A csatavesztés egy esetben megbocsáthatatlan: ha el sem mentél az ütközetbe.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS