Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 873
Copyright (C) HIX
2005-02-24
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 portfolio (mind)  6 sor     (cikkei)
2 Re: vadaszat (mind)  17 sor     (cikkei)
3 Re: szokasos hogyan-kell-irni kerdes (mind)  141 sor     (cikkei)
4 Mozgoszabaly (mind)  9 sor     (cikkei)

+ - portfolio (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Fő kérdésem: Mi a "portfólió" szó eredete?
Alkérdések: Összetett szó? Melyik nyelvből származik?

Köszönet.
+ - Re: vadaszat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves MMóni!

HIX NYELV #872, >:
> Ez levelezés most komolyan erre a listára tartozik??! Vagy én járok rossz
> helyen? 

 Ez egy nem moderált HIX-újság, amelyre fel nem íratkozott személyek 
is postázhatnak cikket. Ennek vannak eseti káros következményei.

 (Mónus úr vlsz. a "CC" [kapják még] mezőbe írta be a levlistát -- az 
okot most nem keresem --, és emiatt a címzett válaszlevelének CC-jén is 
automatikusan megjelentünk.)

 Ha ez ismétlődne, akkor talán azt kellene javasolni Józsi, mint 
rendszergazda felé, hogy e-mailen (azaz SMTP-protokollal) a listára fel 
nem iratkozott személy ne küldhessen cikket. Ez persze egyes benignus 
eseti kérdezők--hozzászólók korlátozását is jelentené...
+ - Re: szokasos hogyan-kell-irni kerdes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Hunter!

HIX NYELV #872, >:
> Azt hiszem, megint a mozgoszaballyal gyult meg a bajom.
> Van itt egy leveltervezet, amiben a kovetkezo all:
> 
> "... 8. számú gyermek háziorvosi körzet ..."

 Először egy kis terminológiai pontosítással kezdeném: a 
mozgószabályok ott jönnek be, ahol minimum 3 szóról (vagy kettőről, ha 
ezek közül az egyik a hosszúsága okán kötőjeles írásmódú) nem tudjuk, 
hogy hogyan kell írni. Esetünkben azonban csak 2 problémás szavunk 
van, a |gyermek| és a |háziorvosi|; a |körzet| nem kapcsolható ide, 
mert előtte szabályos jelző áll (a |házirovosi| szó), és a jelző lehet 
akármilyen bonyolult írásmódú mindig külön kell írni, ha nincs 
észlelhető jelentésváltozás (itt pedig nincs).

 Őszintén szólva, én a 825. számban a "Re: intezmenyrendszer / Re: 
Kamion+sofor+feleseg?" tárgyú hozzászólásomat didaktikai okok miatt 
írtam olyan részletezőre. Sajnálom, ha nem sikerült használhatóan 
leírnom egy ilyen probléma megoldását...

 Az ökölszabály az az, hogy keressük meg a kifejezés magvát alkotó két 
szót: erről döntsük el, hogy egybe vagy külön kell-e írni* a 
jelentésváltozás vagy a köztük lévő nyelvtani viszony jelöletlensége 
okán. Ez a két döntés -- a mag kijelölése és az egybe- vagy 
különírásában való határozás -- igényel "szakértelmet". Majd az 
előtte, ill. utána álló jelöletlen viszonyban álló szavakat csapjuk 
hozzá a mozgószabályok alapján. A mozgószabályok döntést alig igénylő, 
automatikusan alkalmazható szabályok.

 (* Már az első lépésben is dönthet a mozgószabály akkor, ha a 
legalább az egyik szó összetett és a hosszúsága miatt kötőjeles 
írásmódú.)

 Vissza a fenti esetre. Először megadom azt a megoldást, amit én 
választanék: |8. számú gyermekorvosi körzet|. A |házi| betoldása ide 
csak a hivatali bikkfanyelv nyelv túlprecízkedése; egyébként 
felesleges. Magán gyermekorvosoknak nincs körzetük, a kórházaknak van 
ugyan ellátási területük, de erre sosem hivatkozunk ilyen módon. Tehát 
bármilyen |orvosi körzet| (legyen az gyermekeké, felnőtteké, fogászati 
stb.) implikálja azt, hogy |házi| legyen: hiszen nem is olyan rég -- 
és én még ma is -- éppen ez alapján hívtuk úgy az alapellátás orvosait, 
hogy |körorvos| < |körzeti orvos|.

 De mivel más vlsz. nem vállalhatja -- velem ellentétben -- a nyelvi 
korrekció ódiumát az ilyen túlprecízkedő szövegekben, bemutatom a 
megoldást |házi|-val is. A két "nehéz" döntésünk az alábbi:

1. A kifejezés magvának megtalálása. Ennek során a jelentéstani magot 
kell megtalálnunk, lemámozva az ezt szűkítő-tágító-módosító külső 
"héjakat". Esetünkben elöl a |8. számú| jelző minősülhet héjnak, mert 
a jelentés tartalma nem változik meg, csak kitágul az |1. számú|, ... 
|(n+1). számú| hasonló entitásra is. Hátulról a |körzet| ilyen, mert 
kicserélhető lenne |rendelő|-re, anélkül, hogy a fogalmi tér változna. 
A mag tehát a |?gyermek háziorvosi|. Egy picit belegondolva, 
beláthatjuk, hogy a külső maghéj alatt van egy belsőbb mag is: az |-i| 
melléknévképző nélküli |?gyermek háziorvos|. Ez utóbbit kell tehát 
megoldani, majd hozzátenni az |-i|-t, a |körzet|-et, majd a |8. számú|-
t.

2. Tehát |?gyermek háziorvos|. Ez egy típuseset, ui. a |gyermek| 
előtag esetén kivételesen világosan meghatározható az egybe- ill. 
különírás kritériuma. 
 A) Egy példát hoz a különírásra az AkH. (= a helyesírási szabályzat) 
114.a) pontja: |gyermek király|. Mit jelöl ez a kifejezés? Azt a 
királyt, aki egyben gyermek is. Ha tehát két főnév egymás mellé kerül 
jelöletlenül, pl. |főnév1 főnév2|, akkor a kifejezést különírjuk, ha 
jelentése 'főnév2, aki egyben főnév1 is'. 
 B) Írjuk egybe: |gyermekkirály|. Mit jelent ez? Ez 'gyermekek 
királya'-t jelent, vagyis olyan valakit, aki gyermekeken uralkodik, 
legyen az bár egy gyermek, egy felnőtt, vagy a Legyek Ura (Goldingtól). 
 Ezt vigyük át a |gyermek|+|háziorvos|-ra. Az (A) esetről van szó, 
tehát olyan háziorvosról, aki gyermek? Vagy inkább a (B) esetről, azaz 
a gyermekek háziorvosáról? Itt nem nehéz dönteni a (B) eset mellett. 
Ez viszont azt jelenti, hogy egybe kell írni. 
 A következőnek tisztázandó részletkérdés: ténylegesen egybe kell 
írni, vagy az egybeírás speciális esetét, a kötőjeles írásmódot kell 
alkalmazni. Ennek a döntésnek a beceneve: 6:3-as, avagy 
szótagszámlálási szabály, azaz az AkH. 138. pontja. Az eredmény: nem 
kell kötőjelezni, mert ugyan az összetétel megvan 3 tagú (1. gyermek, 
2. házi, 3. orvos), de nem haladja meg a 6 szótag hosszat (mivel 
pontosan hat szótag hosszú).
 A magkifejezés írásmódja tehát: |gyermekháziorvos|.

3. Tegyük hozzá az |-i| melléknévképzőt. Az |-i| képző általában nem 
okoz változást az egybeírás-különírás tekintetében (vö. AkH. 108. 
pont), de fontos tudnunk, hogy beleszámít a 6:3-as szabály 
szótagszámlálási részébe, és esetünkben éppen ezzel léptük át a hat 
szótagos határt; vö. az AkH. 138. pont példája: |kerékpárjavítás|, de 
|kerékpár-javítási|. 
 Így az eredmény: |gyermek-háziorvosi|.

4. Tegyük hozzá a |körzet| szót. Mivel a |gyermek-háziorvosi| 
szabályos melléknévi jelző, és nem lép fel jelentésváltozás, így az 
egybeírás legcsekélyebb gyanúja sem léphet fel.
 Ez eredmény: |gyermek-háziorvosi körzet|.

5. Tegyük hozzá a |8. számú| kifejezést. Ez egy összetett melléknévi 
jelző, tehát a minősített taghoz külön írva járul.
 Így az eredmény, amely egyben a végeredmény is: 

      |8. számú gyermek-háziorvosi körzet|.

----------

N.B. A megoldáshoz tehát nem kellett igénybe venni a mozgószabályokat. 
Ilyen akkor jöhetne szóba, ha először is a gyermekháziorvosok 
továbbképzéséről lenne szó. Ez még mindig csak 6:3-as szabály, mivel 
nem 3 szóról van szó, ill. 2-ről, melyek közül legalább az egyik a 6:3 
miatt kötőjeles; így: |gyermekháziorvos-továbbképzés|. A mozgószabály 
akkor jő, ha ezt a továbbképzést akkreditáljuk, ui. ekkor az "előbb" 
betett kötőjel törlődik: |gyermekháziorvostovábbképzés-akkreditáció|. 
A mozgószabály mindig törlést jelent: a 6:3-as szabállyal beillesztett 
kötőjelét (az 1. mozgószabály esetén; l. fönt), különírt szavak közti 
szóközét (a 2. mozgószabály esetén; |háziorvosi körzet| + 
|privatizáció| > |háziorvosikörzet-privatizáció|), ill. ismétlődő 
összetételi tagét (a 3. mozgószabály; |gyermekháziorvos| + 
|felnőttháziorvos| > |gyermek-felnőtt háziorvos|.
 Adott esetben az 1. és 2. mozgószabály egyszerre is felléphet: 
|gyermek-háziorvosi körzet| + |privatizáció| > |gyermekháziorvosikörzet-
privatizáció|.

 Nem működik ugyanakkor az 1. mozgószabály (vagyis a kötőjel törlése), 
ha nem a 6:3-as szabály szúrta be. Minap nekem is Mártonfi Attilához 
kellett fordulnom egy kérdéssel -- ki mint ez talán köztudott e fórum 
közönsége előtt, listatársunk és az Osiris Helyesírás c. mű 
társszerzője--: Hogyan célszerű írni a Sapindus mucorossi 'kelet-ázsiai 
szappanfa' növény kivonatának nevét, tehát mi lesz a |kelet-ázsiai 
szappanfa| + |kivonat|? Itt ugyanis a |kelet-ázsiai| jelzőben a 
kötőjel "eredeti", nem a 6:3-as szabály szúrta be, így az 1. (kötőjelet 
törlő) mozgószabály nem hat rá. Igen ám, de emiatt a 2. (szóközt 
törlő) mozgószabály sem tud hatni a |kelet-ázsiai| és a |szappanfa| 
közt, mivel az eredmény |*kelet-ázsiaiszappanfa| lenne: ez pedig 
értelmileg zavaró, minthogy azt sugallja, hogy az |ázsiai| és 
|szappanfa| közt szorosabb a kapcsolat, mint a |kelet| és az |ázsiai| 
közt. Így tehát a mozgószabályok nem tudják "egyberántani" a |kelet-
ázsiai szappanfa| kifejezést, emiatt a |kivonat| sem írható egybe vele, 
minthogy a |kelet-ázsiai szappanfakivonat| más jelentésű: ez bármilyen 
szappanfa kivonatát jelenti, amely Kelet-Ázsiából származik. Emiatt az 
egészet külön célszerű írni: |kelet-ázsiai szappanfa kivonat|.
+ - Mozgoszabaly (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> "... 8. számú gyermek háziorvosi körzet ..."
> Egyertelmu, hogy ez igy hibas, de hogyan kellene helyesen irni?

 Gyermek-háziorvosi.

Láng Attila D., író (http://lattilad.org)
>A világ urai? – elmélkedés a számítástechnikáról, az Internetről
TRAUBI = Szensavas uborka.
A segítségedet kérjük: http://lattilad.org/segits.php

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS