Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 416
Copyright (C) HIX
2003-05-09
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 kies es kietlen (mind)  6 sor     (cikkei)
2 Egybe vagy kulon (mind)  13 sor     (cikkei)
3 Re: Pinjin (mind)  118 sor     (cikkei)
4 Re: R. Tamasnak kerdes (mind)  21 sor     (cikkei)
5 Re: Pinjin (mind)  18 sor     (cikkei)

+ - kies es kietlen (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>Ez a két szó úgy tünik, hogy egyazon tőből származik.
>Mi ez a tő? Az, hogy "ki"?

Majdnem eltalaltad. Az, hogy "ke'j".

Ferenc
+ - Egybe vagy kulon (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az MTI hirei között olvasom: 
>>> 
Közölte: mobil telefonokat biztosítottak a baleset túlélőinek, hogy 
mielőbb értesíthessék a családtagjaikat. 
>>> 

Érzésem szerint a mobil telefon és a mobiltelefon nem ugyanazt 
jelentik. Amiről a cikkben szó van, az feltehetőleg az a dobozka, 
amit egykor bunkofonnak is neveztek, és az írásmódja: mobiltelefon. 
Vagy nem? 

Szegedi Ga'bor (gaborsz at tin.it, http://gszegedi.freeweb.hu)
Egy jatekos nem valtoztathat meg szabalyokat (Brody J.)
+ - Re: Pinjin (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A NYELV 0415-ban írta La'ng Attila D. >:
>Szeretnék most egy teljes leírást kérni Tőletek a pinjin hangértékeiről,
>vagyis arról, hogy az egyes betűk pontosan milyen hangokat takarnak.
Az Akadémiai Kiadónál 1993-ban megjelent, Csongor Barnabástól és Ferenczy
Máriától szerkesztett A kínai nevek és szavak magyar átírása című, néhány
boltban még ma is kapható füzetke alapján írok.
A táblázatban a pinjin betűjele után az eredeti hang pontos leírása,
SAMPA-jele, majd a legközelebbi magyar megfelelő, azaz a magyar népszerű
átírás betűjele következik (lehet, hogy célszerűbb lett volna a szótagmagot
és a kódát egyben tárgyalni, alig lett volna több eset, viszont jóval
kevesebb lett volna az esetszétválasztás, de hát erre túl későn jöttem rá).

Szótagkezdet:
b: bilabiális zöngétlen media explozíva: b_0, p
c: alveoláris aspirált zöngétlen affrikáta: ts_h, c
ch: retroflex aspirált zöngétlen affrikáta: ts`_h, cs
d: alveoláris zöngétlen media explozíva: d_0, t
f: labiodentális zöngétlen spiráns: f, f
g: veláris zöngétlen media explozíva: g_0, k
h: veláris zöngétlen spiráns: x, h
j: alveopalatális zöngétlen media affrikáta: dz\_0, cs
k: veláris aspirált zöngétlen explozíva: k_h, k
l: alveoláris laterális approximáns: l, l
m: bilabiális nazális: m, m
n: alveoláris nazális: n, n
p: bilabiális aspirált zöngétlen explozíva: p_h, p
q: alveopalatális aspirált zöngétlen affrikáta: ts\_0, cs
r: retroflex zöngés spiráns: z`, zs [!]
s: alveoláris zöngétlen spiráns: s, sz
sh: retroflex zöngétlen spiráns: s`, s
t: alveoláris aspirált zöngétlen explozíva: t_h, t
w: ultrarövid hátsó, kerekített, zárt mgh.: u_X, v (a leírás ezt adja,
  nekem szimpatikusabbnak tűnik ez a megfogalmazás: labioveláris zöngés
  approximáns: w -- a kettő között lényegében nincs különbség)
x: alveopalatális zöngétlen spiráns: s\, hsz
y: ultrarövid elülső, kerekítetlen, zárt mgh.: i_X, j (a leírás ezt adja,
  nekem szimpatikusabbnak tűnik ez a megfogalmazás: palatális
  approximáns: j -- a kettő között lényegében nincs különbség)
z: alveoláris zöngétlen media affrikáta: dz_0, c
zh: retroflex zöngétlen media affrikáta: dz`_0, cs

Szótagmag (itt elég nagy a variabilitás, így elképzelhető, hogy egy-egy
ritkább realizáció elkerülte a figyelmemet):
a: elülső, kerekítetlen, nyílt mgh.: a, a
ai: diftongus: elülső, kerekítetlen, nyílt mgh. + ultrarövid elülső,
  kerekítetlen, zárt mgh.: ai_X, aj
ao: diftongus: elülső, kerekítetlen, nyílt mgh. + ultrarövid hátső,
  kerekített, középzárt mgh.: ao_X, ao
e: n előtt, illetve ng előtt, de approximáns után: svá (@, e);
  ng előtt egyébként, illetve vagy r előtt: hátsó, kerekítetlen,
                       középnyílt mgh. (V, e);
  önmagában: veláris msh. után: hátsó, kerekítetlen, középnyílt mgh.
                 (V, o);
        y után: elülső, kerekítetlen középnyílt mgh. (E, e)
        különben: hátsó, kerekítetlen, középzárt mgh. (7, ö vagy o)
ei: diftongus: elülső, kerekítetlen, középzárt mgh. + ultrarövid elülső,
  kerekítetlen, zárt mgh.: ei_X, ej
i: általában: elülső, kerekítetlen, zárt mgh.: i, i
  ch, c, r, sh, s, zh és z után: árnyalattal nyíltabb: I, i (a forrás
  konzekvensen két jelet használ, amelyeket azonban az IPA-tábla alapján
  nem tudtam megkülönböztetni: ch, r, sh és zh után a magyar s hang
  IPA-jelének függőleges tengelyre tükrözött alakját, mely csupán a közép
  és az alsó tartományban tartózkodik, c, s és z után pedig egy
  -- megközelítőleg leírva -- pont nélküli i-t; az a sejtésem, hogy ez
  utóbbi felel meg a kiskapitális i-nek, az előbbire viszont nincs
  tippem, leginkább a retroflex laterális approximáns jelére hasonlít, az
  viszont nem nagyon értelmezhető ebben a környezetben)
ia: diftongus: ultrarövid elülső, kerekítetlen, zárt mgh. + elülső,
  kerekítetlen, n előtt középnyílt, különben nyílt mgh.: i_XE, ie; i_Xa,
  ia (néhol az i ultrarövidségének jelölése elmarad, de annyira 
  inkonzekvensnek látszik, hogy lehet, hogy sajtóhiba -- ráadásul kézzel
  vannak e jelek beírva) 
iao:triftongus: ultrarövid elülső, kerekítetlen, zárt mgh. + elülső,
  kerekítetlen, nyílt mgh. + ultrarövid hátső, kerekített, középzárt
  mgh.: i_Xao_x, iao
ie: diftongus: ultrarövid elülső, kerekítetlen, zárt mgh. + elülső,
  kerekítetlen, középnyílt mgh.: i_XE, ie
iu: diftongus: ultrarövid elülső, kerekítetlen, zárt mgh. + hátsó,
  kerekített, zárt mgh.: i_Xu, iu
o: ng előtt: hátsó, kerekített, zárt mgh.: u, u
  különben: hátsó, kerekített, középnyílt mgh.: O, o
ou: diftongus: ultrarövid hátsó, kerekített, középnyílt mgh. + hátsó,
  kerekített, zárt mgh.: O_Xu, ou

NB. j, q, x, y után az u helyett ü-t kell képzelni, így azokat az ü kezdetű
  szótagmagoknál! (Ebben a csoportban van egy néhány igen kivételes,
  esetleg sajtóhibából eredő furcsaság: a dou szótagban az ultrarövid
  hang középzárt; az gun svámentes, míg a yun svás.)

u: n előtt: diftongus: ultrarövid hátsó, kerekített, zárt mgh. + svá:
       u_X@, u
  különben: hátsó, kerekített, zárt mgh.: u, u 
ua: diftongus: ultrarövid hátsó, kerekített, zárt mgh. + elülső,
  kerekítetlen, nyílt mgh.: u_Xa, ua
uai:triftongus: ultrarövid hátsó, kerekített, zárt mgh. + elülső,
  kerekítetlen, nyílt mgh. + ultrarövid elülső, kerekítetlen, zárt
  mgh.:u_Xai_X, uaj
ue: csak j, q, x, y után fordul elő, tehát l. üe
ui: diftongus: ultrarövid hátsó, kerekített, zárt mgh. + svá + ultrarövid
  elülső, kerekítetlen, zárt mgh.: , uj
uo: diftongus: ultrarövid hátsó, kerekített, zárt mgh. + hátsó, kerekített,
  középnyílt mgh.: u_XO, o
ü: elülső, kerekített, zárt mgh.: y, ü
üa: diftongus: ultrarövid elülső, kerekített, zárt mgh. + elülső,
  kerekítetlen, nyílt mgh.: y_Xa, üa
üe: diftongus: ultrarövid elülső, kerekített, zárt mgh. + elülső,
  kerekítetlen, középnyílt mgh.: y_XE, üe

Kóda:
n: alveoláris nazális implozíva: n_<, n (a leírás implozívát ad, de
  szerintem csupán arra gondolnak, hogy nincs zárfeloldás)
ng: veláris nazális implozíva: N_<, ng (a leírás implozívát ad, de
  szerintem csupán arra gondolnak, hogy nincs zárfeloldás)
r: alveoláris approximáns: r\, r


Üdv:
Attila
+ - Re: R. Tamasnak kerdes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves awender!

hix.nyelv #415, >:

> Tamas, te pl. a fenti idezeted hogy ertelmezned? 

 Mivel úgy találom, hogy ez nem nyelvészeti, hanem stiláris kérdés, ezért 
egészen privátim -- tehát nem lingvisztikai oldalról -- válaszolok.

 Hozzászólásodat olvasva én sem arra asszociáltam, hogy az szeretnéd 
kifejezni, hogy Szakács-Vass Sándor forrása csúsztatott, vagyis Sándort 
"megvezették", hanem számomra is úgy tűnt, hogy rá vonatkoztatod ezt.

 Talán bennem van a hiba, de pl. az eszperantóról való vitánk ment el olyan 
stiláris szintre, amelytől én már kényelmetlenül éreztem magam. Igaz, én is 
írtam neked, hogy "Tőlem ugyan kiírhatják az eszperantisták a zászlóikra, 
hogy náluk nincs kivétel", amit te sértőnek találtál (bár egyáltalán nem volt 
ilyen célja, és az okot még most sem értem igazán).

 Az igazság szerint nem szeretem ezt a médiumot, mert könnyen meg lehet 
sérteni és sértődni: nagyon át kell gondolni, hogyan írunk és hogyan olvasunk.
+ - Re: Pinjin (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

hix.nyelv #415, Láng Attila D.:

> Szeretnék most egy teljes leírást kérni Tőletek a pinjin hangértékeiről,
> vagyis arról, hogy az egyes betűk pontosan milyen hangokat takarnak. 

 Nehéz ügy. Ugyanis nem elég a pinjin betűk hangértékeit önmagában leírni, 
mert a pinjin nem betű szerint fonetikus. Valójában a három tucat szótagvég 
ejtését kell megtanulni külön-külön, nem az őket alkotó jelekét.

 Nekem két külön táblázatom van: az egyik a szótagkezdő mássalhangzók és a 
szótagvégek lehetséges kapcsolatait tartalmazza az íráskép szerint, a másik a 
szótagvégek kiejtését mutatja be, de az íráskép nélkül. 

 Ezt a kettőt kellene összerakni, de ez egy kis időbe fog telni. ha megva 
elküldöm magánban (meg annak, aki rajtad kívül kéri), mert az eredmény talán 
meghaladja egy cikk illendő terjedelmét.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS