Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 471
Copyright (C) HIX
2003-07-05
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: Odor (mind)  54 sor     (cikkei)
2 Re[2]: Arnyalatnyi kulonbseg (mind)  44 sor     (cikkei)
3 Re: Hal-horog, RE: Arnyalatnyi kulonbseg (mind)  17 sor     (cikkei)
4 Kiegeszites: Re[2]: Arnyalatnyi kulonbseg (mind)  20 sor     (cikkei)
5 Kiegeszites: Re: Hal-horog, RE: Arnyalatnyi kulonbseg (mind)  17 sor     (cikkei)
6 Kiegeszites: Re: Odor (mind)  28 sor     (cikkei)

+ - Re: Odor (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

HIX NYELV #470, Láng Attila D. >:

> ha a tőszó odor, akkor a birtokos esete
> nem lehet sem -a (odora), sem -odra (odorodra)

 (OFF: Már itt tartasz...? :ON)

 Nem birtokos esetről van szó, hanem az egyes szám 3. személyű 
birtokos személyjeles alakról: "az ő odora", ill. "az ő odra" (ez 
utóbbi előtt a kötőjel egyszerű szedési hiba). Mivel ez az alak a 
magyarban praktikusan megjósolhatatlan: egyrész a "j"-s, ill. "j" 
nélküli toldalékforma miatt, másrészt a tőváltakozás miatt, ezért ez 
egy jellemző magyar szótári alak.
 (Az én szótáramban egyébként ez a címszó így szerepel: "_odor_ 
~t/odrot odrok/odrak ~a/odra (ipar.) zápustka".)

 A szót -- jelentés nélkül -- hozza a szóvégszótár, e szerint a 
ragozása: ragozható hangkivetéses és változatlan tövűként is, 
tárgyesete ennek megfelelően "odort/odort", többes száma képezhető 
"a" és "o" előhangzóval is (tehát négy alak lehetséges: "od(o)rak 
/ od(o)rok"), E/3. birtokos személyjeles alakja "j" nélküli: 
"odra / odora".


> Ettől függetlenül viszont mi lenne ez a szó? 

 Én sem ismerem: amire rögtön asszociáltam, a latin "odor" 'szag' -- 
mely a magyarban is használatos (volt) -- nem az. 

 Több eset lehetséges. Egyrészt megmaradhatott egy ilyen szó a 
szlovákiai magyar regionális szaknyelvben, másrészt része lehet a 
szótárszerkesztők saját -- ezen a téren kiavult -- szókincsének. Ez 
utóbbihoz: ha jól sejtem a forrásodat, akkor ők ketten részt vettek a 
Magyar-szlovák középszótár szerkesztésében is, ahonnan én is idéztem 
fent. A mások által jegyzett Szlovák-magyar középszótárban viszont 
nem szerepel az "odor" magyar szó. A szóbanforgó szerzőpáros egyik 
tagja most új középszótárt jelentetett meg, ha hazaérek megnézem, 
hogy ebben szerepel-e az "odor", így talán a személyt is meg lehet 
fogni.

 Ami a jelentést illeti, ilyen magyar források most nincsenek nálam, 
de: 

- a fenti szlovák-magyar szótár a "zápustka" szóra a 'süllyeszték' 
fordítást hozza (amely szerinte gépészeti terminus);

- a kis szlovák értelmező szótár szerint a "zápustka" 'kétrészes 
szerszám a kovácsolt fémtermékek finom formázására'.

 Ezek alapján egy hosszabb szakirodalmat találtam az "odor = 
süllyeszték"-ről itt: 
<http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/kohaszat/kovacsol/html>;
+ - Re[2]: Arnyalatnyi kulonbseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

HIX NYELV #470, >:

>  Erdekes, en mindig azt hittem, hogy a pecas a latin pisces (halak) szobol,
> vagy annak valamelyik ujlatin valtozatabol szarmazik.

 Az adatom az Etymologisches Wörterbuch des Ungarsichenből (EWUng) 
való volt. De a "pisces" stb. szóból való származást magam sem tartom 
valószínűnek az alábbi okok miatt:

- Ebben az esetben a "*piszk[ás]" > "*pick[ás]" formának kellene az
 elsődlegesnek lenni (vö. cseh "brosky" ~ m. "barack"), amelyből a
 "k" csak később törlődhetett volna.
 Azonban "ck"-s formára ilyen jelentésben nem találtam adatot. (A
 "peckás" szó jelentése 'kályhafűtő' volt [vö. "piszkál",
 "piszkol"])

- A nagyszótári korpuszban <http://www.nytud.hu/hhc/>; [most nincs
 nálam az EWUng, ezért ezt használom] a "pecázik" szó első
 előfordulása 1936-ból való, Illyes Gyulától a Puszták népéből:
 nála a szó jelentése: "snúrozozik" (vö. az eldobott pénzek
 "kipöccinthetik" egymást a vonalról).
 Mai jelentése a fenti forrásban éppen 20 évvel későbbről való,
 Fekete István Tüskevárjából. Nála határozottan lekicsinylő értelme
 van: "Persze pecázott már imitt-amott gyermekded módon, de ez nem
 horgászat".
 
- A szó kapcsán még egy megfigyelést tehetünk: az alapszó, a "peca"
 nem jelent és sosem jelentett 'hal'-at. Eredetileg tulajdonképpen
 csak a "pecabot" összetételben szerepel, és ebbe meglehetősen nehéz
 lenne egy 'halbot' jellegű szerkezetet beleérteni (a 'halászbot,
 'halászóbot' helyett). 
 Viszont tudnivaló, hogy az horgászáshoz nem kell bot, csak egy
 szerelékes zsinór. Ha mindezt összerakjuk, akkor a "peca"
 leginkább az 'úszó'-t (ill. az 'úszós szerelék'-t) jelenthette,
 amit a halak máig peddzeni szoktak. 
 Ebben az esetben egyrészt minden "peca"-val képzett és összetett
 szó jólformált lesz: "pecás" 'akinek pecája van, aki a pecát
 használja', "pecázik" 'pecát használ', "pecabot" 'peca formában
 szerelt bot'.
 Ugyanakkor hasonló 'úszó -> (úszós szerelékkel történő) horgászás'
 jelentésváltozáshoz vö. a. "bob" 'úszó' -> "to bob" 'horgászik' ->
 "bobber" 'horgász' <http://www.bartleby.com/61/83/B0358300.html>;
+ - Re: Hal-horog, RE: Arnyalatnyi kulonbseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

HIX NYELV #470, >:

> a magam RÉSZéről - márpedig én nem vagyok autentikus forrás sem
> nyelvi, sem "szakmai" értelemben - nem mondanám horgászoknak, hogy
> "hej halászok, halászok", legfeljebb viccből... 

 "Szakmai" értelemben én sem vagyok autentikus forrás: 14 éves 
koromban ellopták az Úttörő botomat, és azóta nem fogtam a kezembe 
másmilyet sem.

 A vitát sem akarom a végtelenségig göngyölíteni, de annyit még 
megjegyeznék, hogy csak a világ kisebbik részén horgásznak 
passzióból, a többi helyen még mindig horoggal, varsával, szigonnyal, 
kormoránnal stb. szerzik meg a napi betevőt. Miért ne érdemelnék meg 
ők is a "halász" titulust?
+ - Kiegeszites: Re[2]: Arnyalatnyi kulonbseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

HIX NYELV #470, Racskó Tamás >:

> A nagyszótári korpuszban <http://www.nytud.hu/hhc/>; [most nincs nálam az
> EWUng, ezért ezt használom] a "pecázik" szó első előfordulása 1936-ból való 

 Most az EWUng birtokában az alábbit mondhatom: A "pecázik" első adata 1839-
ből való "picéz" formában, a "peca" alapszó pedig 1825-ből "pitze"-ként.

 E korai adatoknál a "peca" alapszó jelentéseként az EWUng 'horog' értelmet 
hoz (tehát nem 'úszó'-t, mint én korábban). A szó jelentését a "pedz" ige 
"pec" változatához kapcsolja, csakúgy mint a "péce" főnevet, ill. a 
"(ki)pécéz" igét. 

 A "péce" szót még hozza az 1873-as Ballagi-féle szótár 'tulajdonjel, 
billogjel; határjel, -pózna, -kő; korrektúrajel; (hajó) tájékozódási pont' 
jelentésben. [Ez a jelentése a "pedz" ige elsőnek 1792-ben adatolt 'rábukkan, 
megtalál' értelmével függhet össze: ebből ered a mai 'hozzáér; <csalétket> 
harapni kezd' ill. 'kezdi érteni' jelentés is.]
+ - Kiegeszites: Re: Hal-horog, RE: Arnyalatnyi kulonbseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

HIX NYELV #470, >:

> A magam puszta szárazföldi gondolkodásával (ezt 
> mondják máshogy is) nehezen látom be, hogy az egyéni horgászat 
> általában eredményesebb lehet a csoportos halászatnál

 Ha most elolvasod a júliusi magyar National Geographic atlanti lazacokról 
szóló cikkét, akkor láthatod a jövőt: a halászat újból egyszemélyes munka 
lesz. Az atlanti lazacok 90%-a ma halfarmokon nő. Az ilyeneken ül egy 
ügyeletes a vezérlőben: egy gombnyomásra beindul a tápadagoló, egy másik 
gombnyomásra pedig a halszivattyú -- mert már nem ósdi hálóval fogják ki a 
halakat, hanem "kiporszívózzák". Ez az eredményes, és elég hozzá egy millió 
halanként egy Homer Simpson kvalitású operátor.
 Ezentúl az titulusa lesz a "halász", mivel ő munkája biztosítja a 
legeredményesebb halfogást (:-)).
+ - Kiegeszites: Re: Odor (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Attila!

HIX NYELV #471, Racskó Tamás >:

> A szóbanforgó szerzőpáros egyik tagja most új középszótárt jelentetett meg,
> ha hazaérek megnézem, hogy ebben szerepel-e az "odor", így talán a személyt
> is meg lehet fogni. 

 Megnéztem: nem szerepel a "zápustka" címszó ebben a szótárban, így nem 
derült ki semmi.

 Belenéztem viszont az Értelmező kéziszótárba, a magyar szó jelentése sokkal 
tágabb:

"odor" (fn) 1. (táj) Öblös üreg. 2. (Föld) Üreges kőzet. 3. (táj) Csűr 
gabonás rekesze | (táj) szénapadlás. 4. Ágy oldaldeszkája. 5. (Ipar) 
Kovácsoláshoz haszn. idomszerszám [<->odú]

 Az EWUng az első előfordulást 1708-ból hozza, a jelentésekhez pedig 1708 
'üreg, odú', 1838 'a folyóágyban kivájódott mélyedés', 1887 'süllyeszték, 
kovácsforma'. Ez a szó a finnugor eredetű "odú" szó régi "r" képzős 
származéka (vö. finn "ontto" 'üreges, odvas; üreg, odú' > "ontelo" ua.)

 Az EWUng ugyanakkor jelzi, hogy eredetileg ez két szó: ennek megfelelően a 
fentiekből a 'csűrrekesz' és 'oldaldeszka' jelentés ki is lóg. Ez szláv 
eredetű és a mai szerb-horvát "odar" 'ágy, állvány, ravatal', szlovén "oder" 
'állvány; szénapadlás, -tároló; ágy', bulgár "od6r" 'fekhely, ágy; priccs' 
szavak elődjével függ össze. Első magyar adata 1722.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS