Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TUDOMANY 3062
Copyright (C) HIX
2005-12-30
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: *** HIX TUDOMANY *** #3060 (mind)  10 sor     (cikkei)
2 re: Re:+ - re: Szupravezeto porgetes ujra (mind)  169 sor     (cikkei)

+ - Re: *** HIX TUDOMANY *** #3060 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Zoli:

>Kukkot nem értek az egészbol: kérdezni se tudok, tehát végem!

HURRRAAAAA  !!!!
:-)
...es BUÉK mindenkinek, parasoknak, ufo hivoknek es szkeptikusoknak egyarant
!

Janos ,   vaskalaplengetve.
+ - re: Re:+ - re: Szupravezeto porgetes ujra (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> *A femekben az elektronok  NINCSENEK az egyes atomokhoz kotve!* 
> Van kivétel, vagy nincs? Szerintem te összezavarsz mindenkit!
> Kérem szóljon, akit nem tudtál.
Kicsit pontosabban:
az atommagok körül lévö elektronok többsége az adott atommaghoz kötödik 
minden anyagban. Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban ott vannak 
valahol az adott atomban.
A fémek ebböl a szempontból azért különlegesek, mert a legkülsö - ún. 
vegyérték - elektronjaik NEM így viselkednek. Ezek az elektronok 
otthagyják az atomot és eloszlanak az egész fémdarab területén. Ez nem 
azt jelenti, hogy bárhol kóborolhatnak, de kicsik maradnak, hanem 
tényleg eloszlanak akkorára, amekkora helyük van. Ezek tartják össze az 
adott fémdarabot, együtt.

> Valamit megis csak tesz, hogy ne hulljon a magba, vagy a mag es a 
> Akkor pedig valami mas erohatas kell, ami a beesest megakadalyozna.
Nem feltétlenül eröhatás. Képzeld el a helyzetet: mondjuk egy elektron 
valami miatt úgy dönt, hogy márpedig ö most beleesik az atommagba. Az 
elsö pillanatban van neki egy adott nagysága (H atomnál pl. az egész 
atom). Ahhoz, hogy bele tudjon esni az atommagba, összébb kell 
húzódnia: elöbb felére, majd negyedére, tizedére, századára... közben 
viszont a sebessége határozatlanságának ennyivel növekednie kell! 
Nagyon hamar eljön az a pillanat, amikor a sebessége (rövid ideig) 
annyi is KELL, hogy legyen, ami nagyobb, mint az adott atomból a 
szökési sebesség. Akkor pedig viszontlátásra... semmi nincs, ami 
visszafogja, csak lelassul szökés közben. Ha egyszer már kijutott az 
atomból, akkor kiterjedhet és sokkal kevésbé lesz határozatlan a 
sebessége: tehát megy tovább.
Az viszont, hogy pont eltalálja az atommagot, rendkívül valószínütlen. 
Tehát nem fog ennyire összemenni, hanem csak ingadozik az egyensúlyi 
helyzete körül. Az energiaviszonyok úgy alakulnak, hogy az 
elektronoknak van egy stabil helyzete az atomban (mindegyiknek más), 
amikor az energiájuk a minimális. Stabil állapotban itt helyezkednek 
el, és ekörül ingadoznak a kvantummechanika szerint.

>   Ahogy irod hogy kemeny, es szimpatikus ez a jozan paraszti esz mondas,
> de szerintem nem lehetseges az energiat elkuloniteni az anyagtol.
Szerintem sem. Azonban vannak helyzetek, amikor úgy viselkedik, mintha 
részecske lenne, és van, amikor inkább hullámnak látszik az adott anyag 
- és van olyan, amikor EGYIK SEM (pl. az atom belsejében). Ez utóbbira 
sajnos nincsen szemléletes képünk.

Nézzünk néhány példát:
- ha az adott anyagnak elegendö helye van, akkor részecskének látjuk. 
Ehhez az kell, hogy valahol elinduljon, valahol jó nagy távolságra 
detektáljuk, és közben pedig SEMMIT nem tudunk róla és nem is 
tudhatunk. A cm már böven jó nagy távolság. Ilyenkor a sebessége 
nagyon-nagyon pontosan megismerhetö.
Ha félúton beteszel egy újabb detektort, az már egy másik elrendezés, 
amelyben az adott anyag máshogy fog viselkedni.

- ha az anyagnak olyan kis helyen kell elmennie, ami összemérhetö a 
saját hullámhosszával, akkor az adott irányú sebessége lesz 
határozatlan: ilyenkor hullámnak látjuk.

- ha be van szorítva egy kis térrészbe (mint mondjuk az atom), akkor 
egyik kép sem alkalmazható: mind a hely, mind a sebesség csak egy adott 
pontossággal mérhetö, és az anyag se nem hullám, se nem részecske.

Egy konkrét kísérleti elrendezés: keltsünk(1) fotonokat vagy 
elektronokat vagy akár ionokat, küldjük át egy rácson(2) és fogjuk fel 
egy ernyön(3):
1: itt részecske, mert egyszerre pontosan egy keletkezik és nem másfél 
vagy egytized. Egy adott gerjesztö energia alatt nem keletkezik egy 
sem, tehát nem halmozódik a gerjesztö hatás.

2: itt hullám, mert interferencia kelthetö.

3: itt részecske, ugyanúgy, mint (1)-ben.

Még érdekesebb, hogy interferencia akkor is kelthetö, ha a 
berendezésben garantáltan csak egy részecske van egyszerre: tehát 
sajátmagával interferál. Természetesen a szükséges méretek, hullámhossz 
mások fotonnál vagy ionoknál.

+1: a közbülsö tartományokban SEMMIT nem tudunk róla, és ma úgy 
gondoljuk, hogy ott se nem részecske, se nem hullám. Erre különbözö 
kísérletek születtek: detektorokat betéve a pálya különbözö szakaszaira 
azonnal megváltozik a kapott kép - akkor is, ha a detektor egyébként 
nem zavarná a jeleket. Olyat is próbáltak, hogy a pályát menet közben 
változtatták meg, olyan gyorsan, hogy a fénysebesség már kevés volt 
ahhoz, hogy az adott anyag visszafelé is tudomást szerezzen róla 
(nagyon gyors, femtomásodperces fénykapcsolók is léteznek már, és az 
elrendezést jó nagyra is lehet készíteni). A jelenség ILYENKOR IS 
jelentkezett, mintha az anyag elöre tudná, mit fog majd kapcsolni a 
kapcsoló a túloldalon.
Ezért gondolják ma úgy, hogy - ha nem akarunk fénynél nagyobb 
sebességet vagy misztikus távolbahatást feltételezni - az anyag két-két 
kritikus pont között (mindegyikben ismerjuk, hogyan viselkedik) olyan 
állapotban van, amelyet ma még nem ismerünk pontosan, de nem egyezik 
egyik klasszikus (részecske vagy hullám) állapottal sem. Valahogy úgy 
lehet, hogy amíg nem KELL eldöntenie pl. hogy melyik résen megy át, 
addig nem is dönti el, és mindkettö felé megy egyszerre (söt: sokfelé, 
mint egy hullámfelület). Ha aztán menet közben változik a pálya és 
kiderül, hogy az egyik résen most éppen nem lehet átmenni, akkor 
azonnal rákényszerül arra, hogy a másik résen menjen át. Ha viszont 
hirtelen szabadul fel a két (vagy több) rés, akkor is azonnal dönt: 
átmegy mindegyik résen (mint hullám), interferál sajátmagával, majd 
részecskeként becsapódik valami véletlenszerü ponton az ernyön. Még 
mindig egyetlen részecskéröl van szó!
Ha a rács elé valamelyik útra beteszünk egy detektort, akkor annyit 
változik a helyzet, hogy az anyagnak legkésöbb a detektornál "döntenie" 
kell, hogy arra megy, vagy a másik úton. Ezt az adott valószínüségek 
alapján ott helyben el is dönti - ezután viszont, mivel most CSAK az 
adott úton ment, így csak egy jel van, NINCSEN interferencia! Pedig a 
detektor elvileg semmit nem változtatott meg (a rések nyitva vannak), 
ha igaz a klasszikus fizika... és a detektornak nem kell mesterségesnek 
lennie: bármi megteszi, ami az adott anyagot arra kényszeríti, hogy 
valamilyen állapota (helyzet vagy sebesség) elvileg megmérhetö legyen.

Lehet, hogy most nagyon misztikusnak tünik az egész, mintha mindent a 
véletlen döntene el, ezért nézzünk meg még valamit. Ott van a két rés, 
megcélzod egy fénysugárral:
- ha a sugár olyan koncentrált, hogy csak az egyik rést világítja meg, 
akkor nem lesz interferencia,
- ha a sugár eléggé szórt ahhoz, hogy mindkét rést megvilágítsa, akkor 
lesz interferencia és mindaz, amit fent írtam. Ez akkor is igaz, ha 
sugarat úgy legyengítjük, hogy egyszerre csak egy foton (elektron, ion) 
érkezik.
Tulajdonképpen minden részecske olyan, mintha egy gömbfelület cikkelyen 
terjedne (attól függöen, mennyire koncentrált a sugár), és ha ez a 
gömbfelület beleütközik valamibe, ahol megmérhetö valamilyen 
tulajdonsága, ott összeomlik és az illetö részecskének döntenie kell, 
mit tesz:
- ha ez a "valami" egy ernyö, akkor a részecske EGY ponton fog 
becsapódni: nem feltétlenül a legközelebbin, hanem adott valószínüség 
szerint szóródik,
- ha ez egy rács, akkor átmegy a réseken, mint hullám, majd TÖBB 
gömbfelületként folytatja az útját,
- ha ez egy detektor (olyan, ami nem nyeli el), akkor eldönti, hogy 
melyik úton megy tovább, majd ONNAN indul, mint újabb gömbfelület.
- ha ez egy tükör, ott visszaverödik, mint hullámfelület. 
Féligáteresztö tükörröl KÉT hullámfelület megy tovább: az eredeti és a 
visszavert - az energiájukat (valószínüségeket) a visszaverödés aránya 
adja - de végül is a részecske MEGÉRKEZNI csak egy helyre fog.

Ez az összeomlás egyelöre nem tudni, hogyan történik, hiszen hatalmas, 
akár fényévekben mérhetö gömbfelület(ek) "tünhet(nek) el" pillanatok 
alatt. Ezért valószínü, hogy valami más jelenség van itt, amelyet 
azonban ennél szemléletesebben nem lehet leírni. Határesetben azonban 
ez ugyanúgy müködik, mint a klasszikus fizika: tehát pl. egy 10%-os 
féligáteresztö tükörre ha elég sok részecskét engedsz rá, akkor 10% 
ÉRKEZIK MEG az egyik irányban lévö detektorra, akármi is okozza és 
akármilyen bonyolult jelenség is van mögötte.

>  Hullamkent kezeljuk, de a semminek nem lehet hullama a vizen sem lenne
> hullam, ha viz nem lenne.  Az energianak is kell lennie egy megfelelo
> anyagi hordozoja.
Ezt is jó régóta keresik, de már sikerült bebizonyítani, hogy az ún. 
"éter" - tehát az energiát hordozó közeg - nem létezik. Ennek is 
egyszerü a cáfolata: ha létezne, különbözne a fénysebesség a különbözö 
irányokban (kivéve, ha PONTOSAN a Földdel együtt mozogna). Mivel a Föld 
forog, kering, stb.: ez teljesen valószínütlen. Az sem valószínü, hogy 
minden anyag "viszi" (súrlódás) magával az étert, mert akkor igencsak 
változna mindenfelé a fénysebesség.
Ma úgy gondolják, hogy minden jelenleg létezö anyag és energia 
hozzájárul a jelenlegi tér megteremtéséhez.

>   Azt el tudom hinni, hogy mindezeket keptelenek vagyunk kimutatni, 
> egyenkent minden atommagra sem tudunk egyenleteket szerkeszteni, igy
> altalanositunk, ami nagyjabol megfelel a mukodesnek, de apro reszletekre
> nem alkalmas.
Azért a H atomot (2 test probléma) már tökéletesen pontosan le tudjuk 
írni. Ha belelönek egy elektront, még ezt is ezrelék hiba alatt ki 
lehet számítani, ha figyelembe vesszük, hogy az elektron tömege 
elenyészö az atomhoz képest - ill. ma már a közelítö számítás is elég 
pontos. Még a H2 molekulát is szinte tökéletesen lehet modellezni. 
Innen kezdve tényleg nincs pontos számítás - viszont a közelítésnek 
csak a számítógéped teljesítménye szab határt.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS