Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 892
Copyright (C) HIX
2005-04-19
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: Social Engineering (mind)  33 sor     (cikkei)
2 Re: pergola (mind)  35 sor     (cikkei)
3 soc.eng ejnye (mind)  21 sor     (cikkei)
4 Hogyan halt meg Herzl Tivadar? How did Theodor Herzl di (mind)  123 sor     (cikkei)

+ - Re: Social Engineering (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

HIX NYELV #891, Szegedi Gábor >:

> Amennyire én tudom, az |adathalászat| a |data phishing| fordítása. 

 Józsi > és jek 
> is leírták, hogy a tulajdonképpeni 
|social engeneering| sem az, amire awender magyar megfelelőt keresett. 
(A kérdéses jelentés az eszközök részleges hasonlóságán alapuló 
jelentésátvitel eredménye.)

 Ezért bocsánatos bűnnek tartom, ha az |adathalászat| 'data phishing' 
kifejezést pars pro toto átvisszük a hekkelős |social engeneering|-re. 
(Pars pro toto: amikor a jellemző résszel nevezzük meg az egészet.) Az 
elnevezést én szellemesnek találom -- és belefér pl. az is, amikor 
Robert Redfordék a célszemély szemetesét kipakolták --, ezen kívül 
neigen látom értelmát, hogy a szigorúan vett |data phishing|-nek külön 
nevet adjunk, annyira nem markánsan elkülönülő cselekmény. Max. az 
irányultsága tér el: van specifikus (egy adott rendszert támadok meg), 
ill. van aspecifikus (azt támadom meg, aki "véletlenül" horogra akadt).

 A hozzászólásom előtt a |fedett betörés|-re gondoltam, de az 
|adathalászat| végett visszavontam. Itt a |fedett| némileg zsurnalista 
jellegű szinonímája lenne a 'titkosszolgálati jellegű eszközökkel 
végzett' kifejezésnek (mert tkp. ez történik), a |betörés| sem a 
legpontosabb, mert nem magát a cselekményt, hanem a célját jelöli meg. 
De az is igaz, hogy rosszabb "fordítás" is elterjedt már.

 (Amit én szoktam használni, az viszont az |orgverhekkelés| kifejezés. 
De ez talán nem telkesíti awender magyarsági kritériumait :))

 awender majd dönt a saját szempontrendszere alapján.
+ - Re: pergola (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Hunter!

HIX NYELV #890, >:

> Namost a család ezt pergolának hívja. Erre szeretnék találni valami találó,
> de magyar kifejezést. Az értelmezo csak annyit ír, hogy "nyitott kerti
> lugas", ill. "lugasszeru építészeti kiképzés".


 Szerintem a |pergola| találó magyar kifejezés. De ha neked nem 
tetszik, akkor miért ne lenne egyszerűen csak |lugas| (esetleg a 
|pergola| mellett)? Egyébként, ha már teteje van, akkor nem is a szó 
szoros értelmében vett pergola.

 A vonatkozó a terminológia egyébként idegen eredetű, még a |lugas| 
alapja is olasz (ha régebbi is, mitn a többi). Az Éksz. az alábbi 
rokonságot ismeri:

*filagória* [4] fn kiv Kerti (fa)házikó, lugas. Sz: tréf: összetéveszti 
a filagóriát az allegóriával: összetéveszti a legegyszerűbb dolgokat 
is. [?]

*lugas* [3] fn 1. Rácsszerűen kiképzett és kúszónövénnyel befuttatott 
kis kerti építmény. 2. (Több sorban) mintegy falszerűen felfuttatott 
növényzet. [ol szóból]

*pergola* [5] fn Ép Kertben: (gerendákkal összekötött, lugasként 
befuttatott) oszlopsor. [nk:ol]

*rózsalugas* [5] fn Futórózsával befuttatott lugas. 

*szaletli* [5] fn kiv biz 1. Kisebb filagória. 2. (Üveges) veranda. 
[ném<ol]

*szőlőlugas* [5] fn Felfuttatott szőlőből alkotott lugas.
+ - soc.eng ejnye (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Helló,

>Felado : 
>Temakor: re:Social engineering ( 15 sor )
>>Mint elismert fórumhoz fordulok ismét hozzátok. Szeretnék valamilyen
>>jó nevet találni a "Social Engineering"-nek.
>Tudtommal a szakkifejezesnek semmi köze sem atvereshez sem csalashoz,
>hacsak nem neveznenk egy (esetleges johiszemu) teveszmet is csalasnak.

Nem csak azt jelenti, mint ahogy a "kerék" is sok dolog része lehet. Egy a megh
atározások közül angolul:

Social Engineering: 
An attack based on deceiving users or administrators at the target site. Social
 engineering attacks are typically carried out by telephoning users or operator
s and pretending to be an authorized user, to attempt to gain illicit access to
 systems.

Üdv,

 awender
+ - Hogyan halt meg Herzl Tivadar? How did Theodor Herzl di (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Vizi E. Szilveszter Úr
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
1051 Budapest
Roosevelt tér 9.

(Mr. Vizi E. Szilveszter
President of the Hungarian Academy of Sciences
1051 Budapest
Roosevelt tér 9.)

	Tisztelt Elnök Úr!

	(Dear President,)

	Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy az Interseas Editions könyvki-adóm most j
elentette meg magyar nyelven Herzl Tivadar legfőbb művét, melynek címe: "A zsid
ó világgyarmat programja". Bevezetést írtam hozzá, amely elsőként tárja fel Her
zl Tivadar korai halálának tragikus körülményeit.

	 (I am pleased to inform you that my Interseas Editions publisher has just now
 published in Hungarian the most important work of Theodor Herzl whose title is
: "Programme for the Jewish World-Colony". I wrote an introduction for it which
 is the first that shows the tragical circumstances of the early death of Theod
or Herzl.)

	A Párizsi Fellebbviteli Bíróság 1993. szeptember 22-i ítélete helybenhagyta a 
Párizsi Rendőrbíróság 1993. február 18-i ítéletét, amely elrendelte válaszlevel
em közzétételét a "L'Express" című párizsi hetilap nemzetközi kiadásában. A "L'
Express" az 1992. január 9-én 715 600 példányban megjelent, 2114. kiadásának bo
rítólapján közölt "A szabadkőművesek Kelet-Európa meghódítására törekszenek" [L
es francs-maçons a la conquete de l'Est] című cikkében számolt be a "Les Secret
s de l'Empire Nietzschéen" [A Nietzschei Birodalom Titkai] című könyvem 4. rész
ének magyar nyelvű megjelenéséről. A Párizsi Fellebbviteli Bíróság ítéletéből k
özvetlenül következik, hogy a "Les Secrets de l'Empire Nietzschéen" című könyve
mben hasonmás formában közölt dokumentumok hitelesek, amely dokumentumok értelm
ében általában a szabadkőművesség, különösen pedig a zsidó szabadkőművesség vil
águralomra törekszik. A "L'Express" közzétette a válaszlevelem szövegét az 1992
. november 5-én megjelent, 2157. száma nemzeti kiadásának 82. oldalán és a
1993. március 11-én megjelent, 2174. száma nemzetközi kiadásának 23. oldalán.

	(The sentence of the Court of Appeals in Paris on the 22nd of September 1993 a
ccepted the sentence of the Paris Police Court (the 18th of February 1993) whic
h ordered to publish my letter of response in an international issue of a weekl
y newpaper in Paris, the "L'Express". The "L'Express" was issued on the 9th of 
January 1992 in 715 600 copies; in the article "Freemasonry wants to conquer Ea
stern Europe" [Les francs-maçons a la conquete de l'Est], shown on the cover of
 the 2114th issue, tells about the publication in Hungarian of the 4th part of 
my book "The Secrets of the Nietzschean Empire" [Les Secrets de l'Empire Nietzs
chéen]. It follows directly from the sentence of the Court of Appeals in Paris,
 that the documents shown in my book "Les Secrets de l'Empire Nietzschéen" are 
genuine; and according to these documents the Freemasonry in general, and espec
ially the Jewish Freemasonry strives for domination over the whole world. My le
tter of response was published in the "L'Express" on page 82, in the 2157t
national issue on the 5th of November 1992, and on page 23 in the 2174th intern
ational issue on the 11th of March 1993.)

Célszerűnek látnám, hogy a jövőben Herzl Tivadar könyvének minden más nyelven m
egjelenő kiadása tartalmazza az általam írt bevezetés fordítását is.

	(I should see appropriate in the future if this book of Theodor Herzl publishe
d in any other languages also contained the translation of my introduction writ
ten in Hungarian to this book.)

A könyv olyan gyarmati programot mutat be, amely - Herzl szavaival élve - kihat
 az emberiség haladására.

	(The book shows such a colonization programme, which - with the words of Herzl
 - will affect the development of the mankind.)

	A "Les Secrets de l'Empire Nietzschéen" című könyvemben felidézett zsidó szaba
dkőműves programnak ugyan-ahhoz, az egész világra kiterjedő gyarmatbirodalomhoz
 kell vezetnie, mint Herzl Tivadar gyarmati programjának.

	(The mentioned Jewish Freemasonry programme in my book "Les Secrets de l'Empir
e Nietzschéen" must give for result a colonial empire over the whole world, the
 same result as that of the colonial programme of Theodor Herzl.)

Azt is közlöm, hogy a könyv könyvesboltokban kapható. A könyveimet számos könyv
esbolt terjeszti Budapesten és az ország jelentősebb városaiban. Öt könyvesbolt
ot külön megemlítek, mert azok hazánk kulturális központjaiban találhatók. Budá
n: Püski Könyvesház, 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.; Pesten: Fehérlófia Köny
vesbolt, 1084 Budapest, József u. 8.; Szegeden: Antikvárium, 6720 Szeged, Kárás
z u. 16.; Debrecenben: Nemzeti Könyvesbolt, 4024 Debrecen, Batthyány u. 18.; Ke
cskeméten: Szkítia Könyvesbolt, 6000 Kecskemét, Arany János u. 3.
	
(I also inform you, that the book can be bought at bookshops. My books are sold
 by many bookshops in Budapest, and the main cities of the country. I mention f
ive special ones, because they are situated in the cultural centres of our home
 country. In Buda: Püski Könyvesház, 1013 Budapest, Krisztina krt. 26.; in Pest
: Fehérlófia Könyvesbolt, 1084 Budapest, József u. 8.; in Szeged: Antikvárium, 
6720 Szeged, Kárász u. 16.; in Debrecen: Nemzeti Könyvesbolt, 4024 Debrecen, Ba
tthyány u. 18.; in Kecskemét: Szkítia Könyvesbolt, 6000 Kecskemét, Arany János 
u. 3.)

Kérem, szíveskedjék megnyitni honlapomat - www.monusaron.com - és tekintse meg 
a magyar, francia és német nyelvű könyveim fedlapját.

	(Please open my home page - www.monusaron.com - to see the cover of my books i
n Hungarian, French and German languages.)

	Azért fordulok Önhöz, hogy intézkedését kérjem annak érdekében, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia rendezzen nyilvános vitákat Herzl Tivadar most megjelent kö
nyvéről.

	(I have written to you for asking for your efforts to organize public discussi
ons at the Hungarian Academy of Sciences about the presently published book by 
Theodor Herzl.)

	Hódmezővásárhely, 2005. április 18.

	(Hódmezővásárhely, the 18th of April, 2005.)

						Tisztelettel:

						(Yours sincerely,)

						Mónus Áron
						6800 Hódmezővásárhely
						Zrínyi utca 27.
						Tel.: (62) 242 270
						Mobil: (30) 963 01 85
						www.monusaron.com
						

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS