Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 184
Copyright (C) HIX
2002-08-06
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: tablak, lemezek (es dolnyakok) (mind)  106 sor     (cikkei)
2 Tablak es lemezek (mind)  137 sor     (cikkei)

+ - Re: tablak, lemezek (es dolnyakok) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

hix.nyelv #184, :

> Ugye nem én lennék annak a magánlevélnek az írója? 

Nem. Azért hagytam a homályban az illető nevét, mert egyébként ehhez 
a vitaszálhoz nem szólt hozzá. És ha mégis meglincselnének minket a 
téma miatt, akkor legalább ő meneküljön meg :-)))  


> Nem tudok szabadulni attól a "téveszmétől", hogy elsősorban
> sebességkorlátozás a feladata ezeknek a tábláknak 

A szentesi sziluettes várostáblákat illetően azt tudom mondani, hogy 
mióta az az út létezik, azóta voltak ott rendes lakott területet 
jelző táblák: pusztán most ezek lettek lecserélve városnevet nem 
tartalmazó sziluettes táblákra. Tehát az elvi probléma nem a 
szliuettes tábla és a sebességkorlátozás között feszül, hanem a 
lakott terület és szegességcsökkentés között. (Mellesleg az "ipari 
negyeden" keresztül megy az út.)  

Említetted Székesfehérvárt. Nos én Sárbogárd felől szoktam a 8-ason a 
városon átvergődni Mór felé. Nem látom sokkal etikusabbnak a városba 
vezető 2x2 sávos szakasz 50 km/h-s korlatozását (folyamatosan potyázó 
rendőrökkel) annál, mintha kijjebb tolnák a városhatárt...  


> Be kell valljam, Erdéllyel hasonló volt a viszonyom 

Nos, valóban a mai köztudat Erdélyhez csapja az egyébként az 
Alföldhöz tartozó vidéket, a bánsági területet, a Partiumot és 
Máramarost. Azonban történetileg Erdély csak a Déli- és Keleti-
Kárpátok és az Erdélyi-középhegység által közrefogott területet 
jelenti. De az elég természetes, hogy az új közigazgatási határok 
hatására újraértelmezzük ezeket a fogalmakat is. A gond ott 
jelentkezik, hogy ha mások nem követik ezt a változást, és mi úgy 
használjuk a módosult fogalmat, hogy erre nem vagyunk tekintettel. 
Erre példa a Felvidék.  


> Hogy hol húzódnak az Észak-kárpát tájegységek földrajzi határai, hogy
> ma Szlovákiában megkülönböztetnek (? vagy inkább !) egy "Horné Uhorsko"
> tájegységet, arról fogalmam sem volt. 

A mindennapi életben nincs ilyen, csak történelmi fogalomként. A 
szlovákban-csehben egyébként két szó van a magyarra: "Uhor" - ez egy 
földrajzi-történelmi kategória: a Trianon előtt létezett magyar állam 
alattvalója; ill. a "Mad^ar" - ez az etnikai magyar. Felföld és Felső-
Magyarország -- Erdélyhez hasonlóan -- koronként változó volt. A 
legbiztosabban a XVI. sz.-i kiinduló állapot fogható meg: a Felföld 
volt a három részre szakadt Magyarország Habsburg felének a neve, ha 
leszámítjuk a Dunától délre eső területeket. Ez két részre oszlott 
akkoriban: Szepes és Gömör, valamint a tőlük keletre eső további 11 
vármegye alkotta Felső-Magyarországot, a keleti fél pedig a 
Bányavárosi Főkapitányság alá tartozott. A Felvidék a szlovákok lakta 
kárpáti területek neve volt eredetileg, tehát a Kis-Kárpátok--Fátra--
Szlovák-Érchg.--Gömör-Szepesi-Érchg.--Eperjesi-hg. vonal és az attól 
északra eső részek.  


> Köszönöm a részletes és kimerítő választ! 

Nem volt kimerítő, egy szó kimaradt: a "cin". Ez az 'ón' 1644-től 
kimutatható német eredetű neve. Az alap egy germán szókincsbe tartozó 
szó: n. "Zinn", a., holl. "tin", sv. "tenn", amelyet más indoeurópai 
nyelv nem ismer. Emiatt úgy gondolják, hogy a pre-indoeurópai 
népesség nyelvéből vehették át a rájuk rétegződött germánok. (Ez az a 
nép, akik a "ván" isteneket oltották át a germán mitológiába.)  


> Kimerítő (...) ez kb. a teljeskörűnek a szinonímája (...), de érdekes
> módon a hangalak egybeesik a "kimerültséget eredmányező, fárasztó"
> melléknévi igenévvel. 

Nem hogy egybeesik, ugyanaz. Eredetileg "kimerni" vizet, gabonát stb. 
lehetett valami edényből, amely ezáltal kiürült. Ha a víz, gabona 
helyére átvitten a "probléma, kérdés, lehetőség" fogalmakat értjük, 
akkor kapjuk a 'teljeskörű, alapos' értelmet, ugyanis a kimerítéssel 
elfogy a probléma/kérdés/lehetőség, mint az edényből a víz. Ugyanígy 
ki lehet meríteni az "erőt, energiát, akaratot" az emberből, és 
leszünk kimerültek = fáradtak. Egyébként a kettős jelentésnek van 
cseh-szlovák-lengyel párhuzama: szlk. "vyc^erpávajúci", sőt angolul 
is csak a képző tér el: "exhaustive" 'kimerítő, alapos' ~ 
"exhausting" 'kimerítő, fárasztó'. Szóval a két jelentésmozzanat 
összekapcsolását nem csak mi végeztük el.  


> Érdekes, most, hogy írod, utóbbi [hornyák] (miért csak az? [és a
> dolnyák nem]) ismerősen cseng, mint - mondhatni nem túl ritka -
> vezetéknév. 

A hegyi emberek mindig összefogottabb csoportot alkotnak, mint a 
síkvidékiek, így a síkvidékiek külön neveken "futnak". Mai is egy-egy 
országból a hegyi népcsoportok tartoznak a legismertebb, 
legkarakteresebb etnikumok közé, csak a közelből még: lengyel 
"góral", ruszin "hucul", román "móc". Ennek ellenére pl. az 1891-es 
magyar "aranyoldalak"-ból kimutathatók az pl. alábbi "dolnyák"-nevek: 
"Dolnik", "Dolny", "Dolnyik", "Dolyák", "Dolyán", "Dolynyák", 
"Dolyok".  

Üdvözlettel,  

Racskó Tamás  

(magánban és listára is megy)
+ - Tablak es lemezek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Tamás! 

> Egy listatársunktól kaptam egy magánlevelet, mely 
> szerint "a KRESZ is egy tágan értelmezett nyelv". Ezt 
> felhatalmazásnak veszem a vitaszál folytatásához...

Rajtan kívül más is írt a témában? Ugye nem én lennék 
annak a magánlevélnek az írója? Bár magánlevelet (is) 
írtam, másolatot küldtem (volna) a NYELVre is, ám csak 
harmadszorra sikerült. Sebaj, akár "részrehajlóként" 
- mint a párbeszéd résztvevője - is egyetértek a fenti 
felhatalmazással. 

> Akkor rosszul fejeztem ki magamat: a sziluettesnek én 
> sem látom látom értelmét, pontosabban a városnév és a 
> sziluett egyszerre való alkalmazásának.

Ám legyen, de akkor ragaszkodnék az égtájnak megfelelő 
Budapest sziluetthez. És még nagyvonalú is voltam a 
közútkezelőhöz, hogy nem az év- vagy napszaknak megfelelőt 
reklamálom. ;) 

Sziluett (kérdéseim): 
> > De miért jó az, ha nem Szentes neve szerepel a táblán?
> > Gyártástechnológiai vagy költség okokból? 

Igen a fenti kérdésemre én is kb. azokat a lehetséges 
válaszokat gondoltam adhatónak, amiket Te is, az alábbi 
indok viszont visszájára is fordítható: 

> Van még egy ráció, amely Szentes esetén szerintem 
> kifejezetten jól jön: amikor belépsz a lakott területre, 
> akkor a városneves táblával találkozol. Amikor először 
> kilépsz, akkor pedig egy csak sziluettes végetáblával: 
> ebből arra lehet következtetni, hogy csak időlegesen 
> hagyta el az út a lakott területet. Ennek megfelelően 
> amikor végleg távozunk Szentesről, akkor a településnév 
> a végetáblán is ki van írva.

Nem ismerem a helyi (elkerülő út-) viszonyokat, így 
megpróbálok az általam tapasztalt pesti, székesfehérvári 
vagy veszprémi példákból kiindulni. (Már amennyire azokat 
ismerem és egy kalap alá vehetők.) Nem tudok szabadulni 
attól a "téveszmétől", hogy elsősorban sebességkorlátozás 
a feladata ezeknek a tábláknak - mert valóban, a "lakott 
terület" nem csak ebben különleges státuszú a KRESZ 
szerint -, azt meg eddig úgy szabályozta az eddigi 
gyakorlat, hogy ahol az lehetséges (és kívánatos?) volt, 
ott az általános 50 km/ó-nál "engedékenyebb" korlátozó 
táblát helyeztek ki. Ettől persze még lakott területen 
vagyunk: nem érvényes a jobbra tartási kötelezettség - ha 
egyáltalán az út alkalmas rá, azaz van (2x) két sáv egy 
irányba-, viszont a hangjelzés és a többi igen. Na, ehhez 
képest nem látom be a sziluettes létjogosultságát. Abban 
természetesen igazad van, hogy a "lakott terület" életbe 
léptet egy csomó más szabályt, viszont az kérdés, hogy 
létezik-e olyan hely(zet), ahol rövid szakaszokra érdemes 
ezt megvonni: teszem azt, a jobbra tartás miatti 
visszasorolás miatt akár veszélyhelyzetet teremtve. 
Gondolom (remélem) ezt elemezték a megfelelő (akár európai) 
helyeken. Vagy nagyon naiv vagyok...? 

De inkább abba is hagyom, meglehet, nem a lista profiljába 
tartozik. (Talán nem is kellene beküldenem.) Elfogadom az 
érveidet (-ket), van ilyen tábla és kész, szabál az szabál. 
Csak el ne bambuljak nagyon rácsodálkozásomban... ;)


Felvidék: 
> Magyarul más a hangzása mint szlovákul. A baj ezzel -- a 
> részemről -- inkább az, hogy újabban (értsd: Trianon óta) 
> Felvidéknek mondják magyarul a mai Szlovákia alföldi 
> területeit is. 

Igen, magam is így gondoltam. Ezek szerint rosszul. Be kell 
valljam, Erdéllyel hasonló volt a viszonyom - gyanítom, ez 
általános Mo.-n -, nem voltam tisztában azzal, hogy először 
is a Partium nem tekinthető Erdély részének (bár ez az 
"összeolvasztás" nyilván régebbi keletű), de a Romániához 
csatolt részeket még ez sem fedi le. Gyanítom - tévesen (?) 
- ma már a bánáti részeket is beleértik, meglehet egészen 
az Al-dunáig. A Tisza forrásvidéke (Máramaros?) esetleg 
megint "kilóg", de ezzel pláne nem vagyok tisztában. (Ez is 
inkább földrajzi, történelmi téma, mint nyelvi, bocsánat!) 

> Pedig történelmileg nem teljesen helytálló, mivel ezzel 
> összemosódik (csökkenő méret szerint) Felső-Magyarország 
> (Horné Uhorsko) > Felföld (Horná Zem) > Felvidék 
(Horniaky). 

Sejtettem valami (legalább hangzásbeli) hasonlóságot a skót 
Felföldhöz. Hogy hol húzódnak az Észak-kárpát tájegységek 
földrajzi határai, hogy ma Szlovákiában megkülönböztetnek 
(? vagy inkább !) egy "Horné Uhorsko" tájegységet, arról 
fogalmam sem volt. 

> Ez utóbbi azonban szlovákul meglehetősen rossz hangzású: 
> bár lexikálisan egymás fordításai, a magyar és szlovák 
> szavakhoz tapadó érzelmi motívumok teljesen mások.

Szerintem erről is kevesen (és keveset) tudunk. 

Bádog -> drótostót: 
> Nem elsősorban, inkább a szegénység miatt. (...) Ez az 
> alacsony presztízsű munka stigmatizáltsága miatt (...) 
> > Te igazán autentikus forrás vagy - bocsánat ;) 

Akkor még egyszer bocsánat, szlovák anyanyelved, és a 
pontos etimológiai elemzéseid miatt mertem kérdezni. 

> Előremenekülve: a "pléh" a német "Blech" 'bádog' átvétele

;) Köszönöm a részletes és kimerítő választ! 
Kimerítő (ha már NYELV): természetesen tudom, hogy ez kb. 
a teljeskörűnek a szinonímája (meg se merem kérdezni... ;), 
de érdekes módon a hangalak egybeesik a "kimerültséget 
eredmányező, fárasztó" melléknévi igenévvel. (Ajjaj, utóbbi 
szófaji meghatározásnak talán utána kellene néznem...) 
Lehet, hogy csak (szó)vicces kedvemben vagyok, mindenesetre 
olvasni egyáltalán nem volt kimerítő, írni inkább, ennek 
megfelelően hangsúlyozom a köszönetet! 

> Mi, dolnyákok (alföldiek) lévén, (...) 
> hornyákok (felföldiek) 

Érdekes, most, hogy írod, utóbbi (miért csak az?) ismerősen 
cseng, mint - mondhatni nem túl ritka - vezetéknév. Nyilván 
innen az eredete. 

Tábla, mint nyelv: 
> Inkább filozófia, mint humor: kultúránk piktogramoktól 
> indult és piktogramokhoz jutott, csakúgy, ahogy egyénileg 
> porból vétetünk és porrá leszünk.

Jó a dialektikus hasonlat. ;) 

Köszönöm: Gábor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS