Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 432
Copyright (C) HIX
2003-05-25
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: fonetikus atirat (mind)  14 sor     (cikkei)
2 Feature (mind)  18 sor     (cikkei)
3 Re: Nepmozgalom? (mind)  50 sor     (cikkei)
4 Re[2]: fonetikus atirat (mind)  14 sor     (cikkei)
5 Re: feature "funkcio" jelentessel? (mind)  35 sor     (cikkei)
6 Re: Olvasmanynaplo? + Nepmozgalom? (mind)  39 sor     (cikkei)
7 feature mint "funkcio" (mind)  44 sor     (cikkei)

+ - Re: fonetikus atirat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tamas irja:
> Amíg ez utóbbi meg nem mondja a frankót, addig úgy írod, ahogy
> akarod. De utána is: van olyan ismerősöm, aki -- mivel nem ma kezdte
> a szakmát -- még mindig [szörver]-t mond; nagyon hülyén nézne ki, ha
> emellett magyarosan írná le, hogy "szerver".

Hmm, a fonetikus atiras igazabol nem is fonetikus, hiszen a magyarul
mondott "szerver" joval messzebb van az angol kiejtestol, mint a
szörvör vagy szörver lenne.

Ez micsoda dolog, hogy a magyar atiras sem a leirast, sem a kiejtest
nem koveti?

Jozsi
+ - Feature (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Legyszives irj le egy angol mondatot, melyben szerepel a feature es
> "funkcio"-val kellene forditani. Azert kerem, mert nem jut ilyen az
> eszembe.

 Click here to download the newest version, having several new features
including a calculator function, a potato frier and a new
Smallholders' Party Creator(tm)!

> Beirnal esetleg par olyan mondatod, melynel neheznek talaltad a
> magyar jelentest visszaadni?

 Nekem az "ország" szóval van ilyen problémám: nem találok olyan angol
szót, ami egy az egyben fedné a jelentését. Angolul a country, land,
nation és state egyaránt használatos, de mindegyik jelent valami mást
is.

La'ng Attila D., iro <- <- <http://lad.rentahost.net>;
IDULT = Nyaralohelyen allandoan ivott.
+ - Re: Nepmozgalom? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A NYELV 0431-ban írta Szegedi Ga'bor >:
>Mint kiderült, lényegében a népesség létszámának csökkenéséről van 
>szó. 
>Mióta van a mozgalom szónak ilyen jelentése? 
Érdekes a kérdésed, mert én a népmozgalom szónak csak a 'demográfia'
jelentését ismertem. A nagyszótári korpusz adatai alapján a 'népi
politikai, forradalmi mozgalom' jelentésre az első adat 1841-ból, míg az
általad kérdezett jelentésre 1981-ből van: 
TÁRKÁNY SZÜCS ERNŐ: MAGYAR JOGI NÉPSZOKÁSOK. GONDOLAT, BUDAPEST, 1981, 292:
"A 18. században -- ha hihetünk egyes leírásoknak -- az ország falvainak a
többségét még bizonyos fokú endogámia jellemezte, kivételt képeztek azok,
amelyek a volt hódoltsági területen újratelepültek. Pontos felméréseink
ugyan még a 19. századra sincsenek, mert a népmozgalomnak ezt az oldalát a
statisztikusok is elhanyagolták, azonban a népleírásokból mégis valamelyes
kép bontakozhat ki bennünk a leginkább érdekelt területekről."
Más adat (ebből a műből még van egy, de azt nem idézem): 
MARTON ÁDÁM: AZ EGYSÉGES LAKOSSÁGI ADATFELVÉTELI RENDSZER (ELAR). KSH,
BUDAPEST, 1984, 5:
"A társadalomstatisztika jelentős szerepet játszik a társadalom egyre
bonyolultabb összefüggéseinek elemzésénél. A nagy hagyományokkal rendelkező
intézményi adatgyűjtések sok értékes információt adnak a népmozgalomról, az
egészségügyről, a kulturális helyzetről, az oktatásügyről stb., de az
adatgyűjtések bővítésének, elmélyítésének korlátai vannak."
De hogy ne csak két jelentése legyen, van itt egy harmadik 'népmozgás,
migráció':
LÉVAI BÉLA: A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ KRÓNIKÁJA. 1985. JANUÁR. TKK, BUDAPEST,
1987, 166:
"Egy izgalmas dokumentumműsor (alcíme szerint: "dokumentumlegenda") azt a
népmozgalmat eleveníti fel, melynek során -- a múlt század végétől az első
világháború kitöréséig - másfél millió nincstelen magyar vándorolt ki és
próbált szerencsét Amerikában."
Az összesen 40 adatból a többi 37 adat az első jelentésre van. A
Magyar nemzeti szövegtárban (amely szinkrón korpusz) már a
'demográfia' jelentés van túlsúlyban.

Azonban a többi jelentés sem lehet túl friss, mert már A magyar nyelv
értelmező szótárában szerepel mind a három jelentés, tehát a hatvanas évek
elején már mindenképp megvolt (idézem a jelentésstruktúrát):
népmozgalom fn
 1. A népnek vmely országos jelentőségű cél megvalósítására indított
mozgalma. || a. A nép minden rétegére kiterjedő rendsz. forradalmi jellegű
mozgalom.
 2. (hiv) A népesség számának változása, növekedése v. csökkenése a
születések, halálozások, házasságkötések, lakóhely-változtatások stb.
által.
 3. (Tört) Néptörzsek vándorlása.


Üdv:
Attila
+ - Re[2]: fonetikus atirat (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A NYELV 0431-ban írta Racsko' Tama's >:
> Amíg ez utóbbi meg nem mondja a frankót, addig úgy írod, ahogy 
>akarod. De utána is: van olyan ismerősöm, aki -- mivel nem ma kezdte 
>a szakmát -- még mindig [szörver]-t mond; nagyon hülyén nézne ki, ha 
>emellett magyarosan írná le, hogy "szerver". 
Magyar szövegben azonban a server írásmód ellen szól az, hogy nem lehet
azonosítani egyértelműen, hogy a delikvens a szervert írta angolosan, vagy
a shareware-t magyarosan (egyébként ez gátolja szerintem ez utóbbi magyaros
írásmódját). Volt szerencsém már ilyen félreértést tapasztalni, tehát nem
fiktív az összetéveszthetőség.


Üdv:
Attila
+ - Re: feature "funkcio" jelentessel? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves awender!

HIX NYELV #431, >:

> Az hogy "nincs ra egy szo" renteteg mas szora is ervenyes

 Ez igaz, ugyanakkor nem befolyásolja a "feature" szó megítélését.


> Legyszives irj le egy angol mondatot, melyben szerepel a feature es
> "funkcio"-val kellene forditani. 

 Ezt ugyan nem tőlem kérdezted, nem is lesz egy egész mondat, de íme: 
"integrated onboard help feature".


> Beirnal esetleg par olyan mondatod, melynel neheznek talaltad a magyar
> jelentest visszaadni? 

 Az egyiket rágjuk már pár szám óta: a "feature" az autóknál. Szerény 
megítélésem szerint a magyarban egyszerűen nincs ilyen fogalom, így 
lefordítani sem lehet (igaz, fel lehet itt említeni az általad is hozott 
'jellemző vagy tulajdonság' jelentést, minthogy ezeknek van ilyen jellegű 
konnotációjuk, de magyar ezeket a szavakat ebben a kontextusban nem 
használja).

 Mondataim nincsenek, de mondatok esetén mindig könnyebb a helyzet: a 
probléma akkor van inkább, ha idiómákat kell megfeleltetni idiómáknak, 
fogalmakat fogalmaknak; és nem körülírva, hanem pontosan úgy, ahogy magyarul 
használják (vagy nem használják). 

 Így most csak két kifejezést említenék meg, amelyet biokémiai szaklapból 
vettem: a "feature article"-t és a "feature molecule"-t, meg egy cikk címét: 
"Three-Dimensional Common-Feature Hypotheses for Octopamine Agonist 
1-Arylimidazolidine-2-Thiones"
+ - Re: Olvasmanynaplo? + Nepmozgalom? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

"HIX NYELV" > #431, >:

> olvasÓnapló [...] olvasMÁNYnapló [...] Mi a kettő között a különbség?
> Esetleg az utóbbi az előbbinek egy újkeletű neve? 

 Szerintem nincs a kettő közt semmi különbség: szabadon felcserélhetők 
egymással. Az utóbbi kérdésedre nem tudok felelni, csak annyit, hogy én mióta 
ezt a fogalmat ismerem, az "olvasmánynapló" szót használom rá (számomra az 
előbbi a furcsa).
 
 Azonban tény és való, meglehetős kisebbségben vagyok: a Google szerint az 
"ó : mány" arány 718 : 19, a Magyar Nemzeti Szövegtárban pedig 19 : 0.


> "Kedvezőtlenül alakultak a népmozgalmi mutatók" [...] Mióta van a mozgalom
> szónak ilyen jelentése? 

 A "népmozgalom" a demográfiai diszciplína egy bevett szakszava, vö. 
<http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2000/0003/diakoldal/popbiol/
populci.htm>

 Szerintem éppen az általad említett "nőszervezetek, hazafias népfrontok és 
hasonlók" értelem modern: a kommunizmus zsargonjából terjedt el. Adnék itt 
két értelmező szótári szócikket (a jelentés és az időbeli kitekintés végett 
is):

Magyar értelmező kéziszótár 1972 (1992):
*népmozgalom* fn 1. _sajtó_ Nagy néprétegek politikai mozgalma. 2. _hiv_ A 
népesség számára vonatkozó statisztikai adatok (születés, halálozás stb.) 
változása. 3. _Tört_ Néptörzsek vándorlása.

Ballagi 1873: 
*népmozgalom* fn. mozgalom a nép közt
*mozgalom* fn. _ált._ ide-oda járás-kelés, hullámzás; _kül._ 1) a népnek a 
forradalmat megelőző, nyugtalan elégületlen magatartása; 2) a táborozásban 
lévő katonaségnak tömeges előhaladása cselfogásból, az ellenség rászedése 
végett.
+ - feature mint "funkcio" (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Awender,

Irod,
> Legyszives irj le egy angol mondatot, melyben szerepel a feature es
> "funkcio"-val kellene forditani. Azert kerem, mert nem jut ilyen az
eszembe.

Elfogadom a kihivást, bár a "kellene" szóval nem egészen értek egyet.
Forditani általában többféleképpen lehet ugyanazt, eltekintve kivételes
esetektől, például a szaknyelv forditásánál, amikor szabadalmi, biztonsági
vagy egyébb okokbol csak egyetlen elfogadható lehetőség létezik. Tehát
inkább azt az állitásomat védem meg, hogy bizonyos esetekben a *legjobb*
magyar megoldás a "funkció". Lássuk ... 

- It's not a bug, it's a feature
- Ez nem hiba, hanem funkció

Nem tőlem származik, pont HIX Józsi irta be egy pár honapja a listára, de
nekem tetszik a megoldás.

- The best feature of my new cell phone is that it can take pictures.
- Uj mobilom legjobb funkciója, hogy fényképezni lehet vele.

Itt hát két példa, ahol SZVSZ a "funkció" jobb megoldás a "tulajdonság"
illetve "jellemző" szavaknál.

És itt egy ujabb példa, ahol én egy másik jövevényszó használatát tartom
megfelelőnek :

- Windmills are the dominant feature of the Dutch landscape.
- A szélmalmok a Holland táj meghatározó motivumai.

És ne feledkezzünk meg a "feature" igenévről, ami ugyanolyan nehezen
forditható :

- This compilation CD features today's hottest artists.
- Ez a CD dalgyűjtemény a napjaink legnépszerűbb zenészeit szólaltatja meg (
vagy szerepelteti )
Udv,
Jozsi

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS