Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 517
Copyright (C) HIX
2003-08-27
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Va: latinrol magyarra? (mind)  86 sor     (cikkei)
2 Re[2]: Re^5: Generalisszima (mind)  22 sor     (cikkei)
3 Re: latinrol magyarra? (mind)  75 sor     (cikkei)
4 Haragra gyulsz (mind)  6 sor     (cikkei)
5 Generalisszima/Nemo (mind)  11 sor     (cikkei)
6 Re: Latin (mind)  10 sor     (cikkei)
7 re: Re: Re^5: Generalisszima (mind)  35 sor     (cikkei)

+ - Va: latinrol magyarra? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Elek kérdi:

>...tudnatok segiteni, hogy latinrol magyarra
>forditasra van-e webes lehetoseg? Van nehany idegen
>szo - szerintem latinbol ered - ami tobbek szerint
>lefordithatatlan, vagy "igy jo, ahogy van, magyarul
>veszitene a jelentesebol".
>
>peldaul:
>kardinalis, archetipus, principium, (ezek okori
>szavak?)
>plexus, (orvosi latin?)
>exaltatio (ez biztos latin, vagy gorog matematika?)


Kardinális 

1) sarkalatos, nagyfontosságú
2) a róm.kat. egyház hercege, kardinális
(pápaválasztó).

Eredete: késôi latin cardinalis = kulcs-,
fô-,sarkalatos <-- latin cardinalis = forgópont <--
latin cardo, cardin- = forgócsap.

Archetípus

1) ôsminta, ôstípus
2) valódi, eredeti, az életbôl vett.

Eredete: ólatin archetypum <-- görög arkhetupon (az 
arkhetupos semleges nemű alakja) <-- arkhe-, 
arkhi- = eredeti, ôs- + tupos = modell, minta, 
típus. 

Principium

1) elsô, legelsô
2) kezdet (pl.: "In principio erat Verbum..." =
"kezdetben vala az Ige...")
3)(vezér)elv
4)fôhadiszállás

Eredete:latin <-- latin princeps, princip- = vezetô,
vezér, uralkodó. 

Plexus

Háló(-formájú struktúra) - az orvosi szak-
nyelvben vérereké, nyirokereké, v. idegrostoké;
összeszövôdött részek kombinációja, hálózat.

Eredete: újlatin plexus <-- latin plexus = copf,
hajfonat, zsinór - a plectere = sodorni, fonni ige
múltidejű melléknévi igenevébôl. 

Exaltatio

Egzaltáció, felemelés, gôg, büszkeség, felizgultság,
felmagasztalás, rajongás, szenvedélyes v. lázas
izgalom, lelkesedés, lelki túlfeszítettség, kiemelés,
magasztalás (lásd a r.kat. szentmise latin nyelvű 
szövegében:"...exaltamus te, glorificamus te..." = 
...magasztalunk Téged, dicsôítünk Téged..."),
túlfűtöttség.

Eredete: Latin exaltare = ex- = fel-, el- + altus =
magas.

Igazán jó internetes latin-magyar szótárról sajnos
nincs tudomásom, a

http://www.people.inf.elte.hu/~chaos/latin 

címen találsz egy szerény szókinccsel és képességekkel
felruházottat.

Sors bona, nihil aliud!

Waginger Balázs
Södermalm, Stockholm

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
http://sitebuilder.yahoo.com
+ - Re[2]: Re^5: Generalisszima (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Elek!

HIX NYELV #516, >:

> Benned egy kolto veszett el...;)

 Biztosíthatlak, nem veszett el: utalnék itt csak a 72-es számra. 
Mindenesetre ez esetben nem az én lírámról van szó.


> Nemo a _parancsnok_ - merthogy anno a kolteszetben meg rimek voltak.

 Minthogy nem tudom már a folytatást, nincs ismeretem az elkövetkezendő 
rímekről; mindenesetre a "kapitány"-t könnyebb kiénekelni, mint a 
"parancsnok"-ot. 

 Feltétlenül idetartozik még az az informácó, melyet privátim kaptam, hogy 
nem "Némó", hanem "McLain" volt a kapitány... (Az elmúlt három évtized alatt 
elkopott és kifoltozódott az agyamban ez a kis sorocska.)

 Az érdemi vonulathoz: a költészetnek sosem volt ismérve a rím, csak az 
egyik eszköze.
+ - Re: latinrol magyarra? (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Elek!

HIX NYELV #516, >:

> Erdeklodom, tudnatok segiteni, hogy latinrol magyarra forditasra van-e 
> webes lehetoseg?

 Itt azért -- meg kell mondanom -- magyarról magyarra fordításról van szó, 
vagyis stiláris szintek közti váltásról. Ezen szavak jó része egyébként 
ilyen formában nem volt meg a klasszikus latinban az "archetípus" éppen 
görög műveltségszó a latinban is), vagy más jelentése volt (éppen a "típus" 
eg yilyen korai példa a görög "tüposz" 'lenyomat' lett a klasszikus latinban 
"typus" 'féldombormű; alak [domborművön]', csak a késői latinban [amikor már 
nem volt beszélt nyelv] vette fel azt a jelentését, amely a magyar "típus"-
ra is áthagyományozódott.

 Szóval egy latin és egy görög szótár sem lenne neked segítség, mert ezek 
nem elsősorban ókori nyelvekből történt átvételek, hanem a modern európai 
nyelvek műveltségszavai, melyet éppen a modern európai műveltség alkotott 
meg egy nyelvújítás keretében, hogy ki tudja magát fejezni. 

 Ha az "archetípus"-nál maradunk, akkor ez egy filozófiai műszó. Ha 
kiváltjuk, akkor a helyettesítő szóhoz már nem tapad hozzá az az eddigi 
filozófia-művelődéstörténeti többlet, amelyet az "archetípus" műszó az 
évszázadok óta akkumulált. Tehát a nyelvhasználat során az "archetípus" és a 
fordításai nem lesznek egyenlőek (ami persze adott körülmények közt előny is 
lehet). Éppen azért, mert az "archetípus" szó nem az összetevőivel 
kifejezett halmazt jelenti, hanem mindazon jelentés- és gondolkodástörténeti 
eszméket, melyeket az idők során hozzákapcsoltak, sok fordítása lehetséges, 
melyek nem fejezik ki mindegyik aspektust, mert a fordításokhoz nem minden 
asszociáció tapadt hozzá. Sőt, a fordítások jelentős része is idegen 
elemeket tartalmaz, pl. 'őstípus, alaptípus, ősminta'.

 A "kardinális" szónál pedig kell a szófaj: nem mindegy, hogy 'bíboros', 
vagy '(leg)fő(bb), sarkalatos' jelentést tulajdonítunk neki. A "princípium" 
is lehet filozófiai műszó kb. 'ősok, őselv' értelemben. De mondjuk, aki nem 
tudja mi az a "princípium", az az "ősok"-ot sem fogja megérteni, hiába 
magyar; egyéb, köznapi jelentései: 'alapelv, vezérelv'.

 A "principium" is jó példa arra, hogy a mai jelentés nem vezethető le 
középkori eszmetörténeti fogódzók nélkül egy klasszkius latin szótárból: a 
"principium" főnévként 'kezdet' jelentésű.

 A "plexus" jelentése 'fonat, szövedék': késői latin képzés (befejezett 
melléknévi igenév) a "plecto" 'hajtogat, (össze)fon' igéből. Az orvosi 
latinban pontos fordítása nincs, ui. a magyar megfelelőkben mindig meg kell 
adni, hogy minek a szövedékéről van szó, pl. 'érfonat; idegfonat, 
idegközpont'.

 "Exaltatio" magyarul 'egzaltáció', azaz kb. 'túlfűtöttség, lelkesültség, 
lázas izgalom, rajongás'. A latin eredetiben 'felmagasztalás, (fel)dicsérés; 
fennköltség, magasztosság; büszkeség, rátartiság, fennhéjázás' < "exalto" 
ige < "ex"- 'ki' igekötő + "altus" 'mély' mn.

 Webes lehetőség magyaroknak nincs sok. Anglistáknak én pl. az American 
Heritage Dictionary-t <http://www.bartleby.com/61>;, a Marriam-Webster-t 
<http://www.m-w.com/>; ajánlanám: ezeknek nagy a szókincsük, és viszonylag 
pontos jelentést adnak meg [bár az angol nyelvhasználat időnként eltér a 
magyartól].

 On-line latin-angol szótár -- ha nem is túl bő -- van a 
<http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/Latin/>; címen. Egy jobb, bár 
letöltendő és telepítendő program formájában található a 
<http://users.erols.com/whitaker/wordsw95.htm>; helyen. Görögből használható 
forrásom csak a bibliai nyelvből van: 
<http://bible1.crosswalk.com/Lexicons/NewTestamentGreek/>;.

 Magyarul -- bár nem jószívvel javaslom -- Molnos Angéla "Magyarító 
könyvecske"-je talán az egyetlen 
<http://fox.klte.hu/~keresofi/mke/mke.html>;. Ez azonban nagyon egyenetlen 
(mind szóanyagát, mind az értelmezést tekintve), és a kérdezted szavak közül 
nincs benne az "archetípus", "plexus" (pedig a szerző orvos!), ill. az 
"exaltatio" helyett az "egzaltált" címszót kell megnézni. 
 Egyéb találatok lehetnek még a Magyar Elektronikus Könyvtár 
szótárszekciójában <http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/szotar/>;.
+ - Haragra gyulsz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Egy verseskötetben találtam így írva: Gyulsz tombolva haragra.
A helyesírási szótárban csak a gyúl alakot találtam, hosszú
ú-val, viszont mellette áll a gyullad szó, rövid u-val.
Kissé elbizonytalanodtam...  a gyúlsz-ra szavaznék.

Gábor
+ - Generalisszima/Nemo (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Tamás és Elek!

>"Felszállt az Orion, benne Némó [?] a kapitány..."

Eredetileg nem terveztem a hozzászólást [Némó] kapitányhoz, mivel a témának
ez egy vakvágánya, de mivel Elek is leírta, leírom ami az eszembe jutott:
Emlékeimben mintha egy "meklín"-nek ejtett név maradt meg, tehát a csöppnyi
rám ragadt angol/skót ismeretemet felhasználva McLean v. McLeen lehetett a
parancsnok/kapitány. De hát ez már nagyon OFF.

Üdv: Hajba Károly
+ - Re: Latin (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Elek!

>Erdeklodom, tudnatok segiteni, hogy latinrol magyarra forditasra van-e
webes lehetoseg?

Biztos. Létezik egy Origo - Fórum - Tudomány - Nyelv - "Latin mondások,
melyet szeretünk" topik. Itt több latinul tudó topikolót találsz. Velük
konzultáljál.

Üdv: Hajba Károly
+ - re: Re: Re^5: Generalisszima (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>> körül magyarul, sőt még a címzenét is magyarul énekelték: "Felszállt az
>> Orion, benne Némó [?] a kapitány..."
> Benned egy kolto veszett el...;)
> Nemo a _parancsnok_ - merthogy anno a kolteszetben meg rimek voltak.
1. A parancsnok éppúgy nem rímel semmire a fenti szövegben, mint a
  kapitány.
2. A költészet esztétikai kategória, így a fenti dalszöveghez semmi
  köze. A vers formai kategória, ahhoz lehet, de a fenti minta túl
  kicsiny ennek eldöntéséhez.
3. A versnek a verstanilag legmegalapozottabb definíciója: a szótagok
  szintjéig szervezetten metrikus, rendszerszerű ismétlődéseket
  felmutató szöveg.
4. A világ versformáinak elenyésző részében jelenik meg rím, így az
  akcidentális jegynek tekinthető: az európai kultúra bölcsőjében, az
  antik kultúrában például egyáltalán nem volt jellemző a rím, noha
  verstanilag nagyon bonyolult formák dívtak (pl. pindaroszi óda). A
  japán versformákban szigorúan tilos a rím. A rím olyannyira nem
  része a versség kritériumainak, hogy a másik irányban is tipikus az
  eltérés, nem oly ritka a rímes próza, az ún. makáma sem. Ilyen
  például a Frédi-Béni szövegek vagy a rapek nagy része is.
5. Erőteljesen babonaszámba megy az általad sugallt preszuppozíció:
  régen rímes formaverseket írnak, manapság rímtelen szabad verseket
  (ez utóbbi verstani értelemben nem is tekinthető versnek). Ezzel az
  állítással -- azon túlmenően, hogy összemossa a rímességet a
  versséggel -- az a baj, hogy nem igaz. A huszadik század közepén
  valóban volt egy nagy szabadvers-divathullám, de -- magyar nyelven
  legalábbis -- a hetvenes, legkésőbb a nyolcvanas évekre a
  formaversek írásának olyan reneszánsza jött el, amelynek
  következtében a korábbiaknál sokkal bonyolultabb, összetettebb,
  ritkább formákat írnak a költők. Minderről bőven lehet olvasni
  Szepes Erika monográfiáiban.


Üdv:
Attila

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS