Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1645
Copyright (C) HIX
2002-10-21
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Fw: WATERKANT JAM HAMBURG 23/24th NOV 2002 (mind)  64 sor     (cikkei)
2 tancoktato kepzes (mind)  121 sor     (cikkei)
3 tango hirek (mind)  70 sor     (cikkei)
4 TANCKLUB (mind)  17 sor     (cikkei)

+ - Fw: WATERKANT JAM HAMBURG 23/24th NOV 2002 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

----- Original Message -----
From: >
To: >
Subject: WATERKANT JAM HAMBURG 23/24th NOV 2002


Hi,
I think we met this year in Herrang
Maybe we already sent this message to you !? But anyway, better twice than
never.
Greetings from Hamburg
Johanna and Konstantin

New Swing Generation presents

Waterkant Jam 2002
November 23-24th
International Lindy Hop Weekend
Hamburg, Germany

After last years success we are proud to present our international Lindy Hop
Camp for the second time. We invite you dearly to be part of it, dig the
atmosphere, enjoy the parties and the classes at Waterkant Jam 2002.

We await our workshop instructors with great excitement:

Asa Rickardsson, Fredrik Aberg (SWE)
Becky Walters, Johnny Lloyd (USA)
Frida Segerdahl, Sakarias Larsson(SWE)
Angela Andrew (GB)

Though each couple has it's very own personal style all of them have
something in common: They develope wonderful dynamics in their dancing and
teach with enthusiasm.
Comunication, flow and creativity are what will be emphasized on.

Parties:
There will be a Welcome Party on Friday and a Saturday Night Swing Out with
live music, gambling, performances and much more

Sightseeing tour:
To original places and swing kids venues on friday.
including main sights of Hamburg City.

Accomodation:
Hotels, hostels, gym

Cost: 95 Euro

Including 9 hours of Lindy lessons, 1 taster class, sightseeing, breakfast
and basic accommodation (gym)

REGISTER NOW, LIMITED SPACES AVAILABLE !!!!


For detailed information and registration visit
http://www.newswinggeneration.de/wkj_2002/willkommen.html

See you in Hamburg
Johanna and Konstantin


Please forward this message to anyone who might be interested.
Thank you!!
+ - tancoktato kepzes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves sportvezetök, gyakorló és leendö trénerek, táncosok!

Nagy lehetöség elött állunk és végre egy olyan kezdeményezést jelenthetek be, a
mely a sportágunk fejlödése szempontjából kiemelkedö fontossággal bír!

Részletesen olvasható a Testnevelési Egyetem Továbbképzö intézetének kiírása a 
középfokú edzöképzés beindításáról. Sokaknak érdemes átgondolni az ajánlatot és
 gyorsan dönteni a jelentkezésröl.
A képzés ajánlható mindenkinek, hiszen olyan dolgokat is tanulnak a hallgatók, 
amikröl eddig egyetlen képzési formában (kivétel a Táncmuvészeti Föiskola) sem 
volt szó. Pl.: sportpedagógia, edzéselmélet, sportszervezés.
Az elönyei:
- Aki elvégzi, az abban az évben (2004) kapja meg a bizonyítványát, amikortól a
z egyesületekben is csak állami iskolai végzettséggel rendelkezök dolgozhatnak.
- Még egy középfokú iskolai végzettsége, szakmája lesz annak, aki elvégzi a tan
folyamot.
És hogy mit veszíthetünk mi valamennyien, akik a táncsportban dolgozunk?
A következö képzést csak 2004-ben indíthatjuk be, amikor már az említett kormán
yrendelet életbe lépett, nem egy, hanem két évet veszítve ezzel. Ezt nem engedh
etjük meg magunknak! (A rendelet teljes szövege a honlapon olvasható.)

A tanfolyamra minimum 15 fönek kell jelentkeznie ahhoz, hogy novemberben már el
 is kezdödjön. Aki hallja (olvassa), adja át!!!

Ugye van ennyi érdeklödö, a jövöben is a tánccal foglalkozni akaró sporttárs a 
szövetségben!?

Budapest, 2002. október 2.
                         Pásztor Ferenc
                             elnökSemmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
TOVÁBBKÉPZÖ INTÉZET
1123 Budapest, Alkotás u. 44. Tel.: 487-9247, Fax: 356-5966, E-mail: 
t.hu

TÁJÉKOZTATÓ

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Továbbképzö Intéze
t (hatósági nyilvántartásba vett képzö intézmény) 2002. öszén két tanéves level
ezö
TÁNCSPORT SPORTEDZÖ
(standard és latin-amerikai táncosok edzéseinek vezetéséhez) képzést indít. 
I.   Jelentkezési feltételek 
-    középiskolai érettségi bizonyítvány
-    versenyzöi múlt minimum „C” osztályban mindkét tánc stílusban. 
II.   Jelentkezés módja 
Tájékoztató és jelentkezési lap beszerezhetö az MTáSZ hivatalos honlapjáról: a 
www.mtasz.hu címröl, vagy igényelhetö és a kitöltött jelentkezési lap leadható:
  
Magyar TáncSport Szakszövetség 1143 Budapest, Dózsa György út 1-3.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell: 
-    érettségi bizonyítvány, föiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát 
III.  Felvétel 
A szakvezetö - a sportági szakszövetséggel való egyeztetés után - dönt a hallga
tók felvételéröl. 
IV.   Költségek 
n    Felvételi vizsgadíj   2.000.-Ft
n    beiratkozási díj                            
      3.000.-Ft/tanév
n    tandíj félévenként                           
 30.000.-Ft
n    vizsgadíj tantárgyanként                        
  1.500.-Ft
n    utóvizsgadíj tantárgyanként                      
  2.000.-Ft
n    leckekönyv                               
   700.-Ft
n    bizonyítvány                              
  1.200.-Ft
Testnevelö tanárok és edzöi végzettséggel rendelkezök 50% kedvezményt kapnak!

Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzete
k stb.) a hallgatókat terheli. 
V.   Képzési idö 
I. tanév    2002. november - 2003. április     elméleti oktatás  
2003.  május - július között          6 - 10 napos gyakorlati tábor 
II. tanév    2003. október - 2004. április      elméleti oktatás 
2004. május - július között           6 - 10 napos gyakorlati tábor 
A tanfolyamokon az elméleti oktatás általában esti illetve hétvégi, a gyakorlat
i tábor egésznapos elfoglaltsággal jár. 
VI.   Egyéb tudnivalók 
Az elméleti képzés során            edzéselmélet, - módszertan,
                         pedagógia sportpedagógia,
                         lélektan sportlélektan,
                         sportegészségügy,
                         gimnasztika,
                         sportszervezés
tantárgyak kerülnek elöadásra.

A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával
, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók. 
A képzés végén a hallgatók elméletböl és gyakorlatból záróvizsgát tesznek.

Elméleti képzést megyeszékhelyeken is indítunk.

A sportági gyakorlati képzést Budapesten tartjuk.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportedzöi szakképesíté
st igazoló (OKJ azonosító: 52 8962 01) bizonyítványt kapnak.

A Kormány 168/2001. (IX. 14.) Korm. rendelete szerint 2004. július 31-töl csak 
államilag elismert (OKJ-s) végzettséggel lehet sporttevékenységet (oktató, edzö
, szervezö) folytatni.

VII. Jelentkezési lap kitöltési útmutató:

-    iskolai végzettség:
a föiskolai egyetemi pedagógusi végzettségnél kérjük a szakot vagy szakpárt me
gjelölni (különös tekintettel a testnevelés szakra)
-    általános elméleti oktatás: 
az a.) pontba azt a megyét kell beírni, ahol szeretné végezni az elméletet (meg
felelö létszám esetén megyeszékhelyeken tartjuk az elméleti oktatást)
a b.) pontot azok a hallgatók karikázzák be, akik Budapesten kívánják végezni a
z elméletet , megjelölve az oktatási napot

Jelentkezési határidö: 2002. október 25.
+ - tango hirek (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

TANGO KURZUS - október 26-án, 27-én. 10-16 h
Trafó Bár Tangó / IX. Liliom u. 41./
Jelentkezési határidQ október 24!
 
TÁNCHÁZ - október 26-án 20 h 
BM Duna Palota Étterem / V. Zrínyi u. 5./
CHE TANGO együttes játszik, fellép RAFAEL RAMÍREZ és LISA HEY
a belépés díjtalan
 
KONCERT - november 13-án 19 h
Benczur Ház / VI. Benczúr u. 27./
 CHE TANGO társulatának elQadása.Tánc Josip Bartulovics és Kulik Johanna
 
   Rafael Ramírez, Buenos Aires-i tangó táncos pályafutása kezdete óta képzet
t táncosként, koreográfusként és tánctanárként minden erejét az argentin tangón
ak szenteli. Táncolt a legjelentQsebb tango együttesekkel Buenos Aires neves sz
ínházaiban, külföldi turnékon Európában, Japánban. Táncos pályafutása az EVITA 
címü filmben teljesedett ki. Argentínában TV sorozat, Japánban videofilm készül
t, amely Rafael táncoktatási módszerét mutatja be. 
   Minden hónap utolsó hétvégéjén a Trafó Bár Tangóban tart intenzív tango ku
rzust kezdQknek és haladóknak, a tango alfájától a mesterek szintjéig. 
   Szombat este 26-án, a BM Duna Palot Éttermében találkozhatnak a tangózók, 
a Che Tango együttes zenéjére táncolhatnak, Rafael Ramírez és párja Lisa Hey tá
ncával ismerkedhetnek sQt táncra is perdülhetnek velük. 
  A Che Tango együttes neve sokat mond a tango szerelmeseinek. ElQadásaikon i
smerkedhetünk a tango titkaival: hogyan indult világhódító útjára Buenos Aires 
valamelyik külvárosi sikátorából elQkelQ párizsi szalonok parkettjéig. Ismerked
hetünk a tangó költészetével, legnevesebb elQadóival, Astor Piazzolla kortárs 
tangójáig. 
OKTÓBER 26-án szombaton este Ernesto Arenson és csapata a táncosoknak húzzák a 
talpalávalót a Duna Palotában. 
NOMEMBER 13-án pedig a Benczur Házban láthatjuk hallhatjuk ismét az együttes el
Qadását - autentikus argentin tango zenében táncban és költészetben.
a Duna Palota szakácsa ízletes fogásokkal várja a vacsorázni kívánókat.
 
Szól a tango úgy, mint valaha Buenos Aires-ben...
Tangó! Eltáncolt bús gondolat...
... vagy szikrázó, buja, szenvedélyes életelixír? - Ernesto Arenson (a Che Tan
go együttes vezetQje)
  
Üdvözlettel
Grigoncza Panna
0630-2224489
támogatók:
 l BARNA & PARTNER BT<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-c
om:office:office" />
német üzleti kapcsolatok, 0049 171-933 2850
 
l EL GAUCHO
JORGE ESTEBAN BOTTYÁN
eredeti argentin ízek szakácsa
kerti party, argentin hússütés - asado,
exklusiv rendezvények, fogadások, esküvQk
1076 Bp. Csengery u. 76.
( 0620-532 7449,

 
 
l GRACIELA SERRANO INTÉZET
 
Azoknak, akik a minQséget keresik.
SPANYOL, PORTUGÁL,
KATALÁN, ANGOL
Nyelvtanfolyamok minQségi tanárokkal!
1085 Bp. KQfaragó u. 12. 
( 318 7677, 318 1010
 
l  CORP METZ metz corp. 
1137 Bp.Szent István Krt. 18 IV. 3
Tel. 235-0023, Fax: 338-2225
+ - TANCKLUB (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Listatagok!

Remélem nem felejtettétek el, hogy a legközelebbi TÁNCKLUB-ra október
22-én kedden kerül sor. A rendezvény két hetente kerül megrendezésre
este nyolctól éjjel fél kettőig. Zenei kínálatunkban megtalálhatók:
rock'n'roll, a legismertebb társastáncok, mint például latin-amerikai
táncok (szamba, rumba, cha-cha, mambó stb.) keringők, tangó, polka
valamint divattáncok A mostani alkalommal a buli elötti tánctanítás
helyett amatőr TÁNCVERSENY(boogie-woogie & cha-cha) lesz! A nevezés
természesen ingyenes, várunk szeretettel minden vállalkozó szellemű
párost.
Címünk: 1117 Budapest, Irinyi József u. 42. (a 4-es villamos és a 12-
es busz Budafoki úti megállója)
További információ a keddi buliról és a Táncklubról:
http://www.sch.bme.hu/korok/tancklub/

Táncklub Rendezők

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS