Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX FELVIDEK 447
Copyright (C) HIX
2001-04-25
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 A Danubiana Meulensteen Art Museumban május 1-én nyílik (mind)  6 sor     (cikkei)
2 Egy (az unnepek miatt) kesett valasz Szeles urnak (mind)  173 sor     (cikkei)

+ - A Danubiana Meulensteen Art Museumban május 1-én nyílik (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

András
képzőművész-szobrász kiállítása.
A kiállítás 2001 május 20-ig tekinthető meg.
A Múzeum Dunacsúnynál (Cunovo)a gáton található. András minden
érdeklődőt
sok szeretettel vár.
+ - Egy (az unnepek miatt) kesett valasz Szeles urnak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szeles ur kritikaja a HIX FELVIDEK *** #437-ben jelent meg

Tisztelt Szeles úr!

Nem válaszoltam volna erre az írásra, ha Németh Lászlótól nem tanultam
volna meg, hogy csak arra a kritikára kell reagálni, mely káros.
Ön úgy véli, hogy kinyilatkoztatást írtam. Lelke rajta. Tudomására kell
hoznom, hogy ezt az elemzést legutóbb elfogadta az MKP Kassa-város
járási konferenciája, ahhol parlamenti és önkor-mányzati képviselők,
polgármesterek és a párt egyéb, különböző szintjét képviselő
tisztségviselők is jelen voltak. E megállapítások ellen senkinek sem
volt kifogása, sőt többen is elismerték, hogy a helyzet ennyire súlyos.
De felvidéki értelmiségi körökben már régóta nagy az aggodalom e gondok
kapcsán. Erről s az állítólagos féligazságokról és csúsztatásokról, meg
„BZ és társairól” tehát ennyit. Már csak azért sem kell ezt tovább
ragozni, mert vitapartnerem sem tudott egyetlen pozitívumot sem
felsorolni. S ha vitatkozik, nem az én álíltásaimat cáfolja, hanem a
jobb jövőbe vetett hitével igyekszik elemzésemet „méregfogát” kihúzni.
Csakhogy a jövőt még nem ismerjük, a jelent és múltat igen.
 Szép az is, amit az EU csatlakozásról ír, hogy ez egy hosszú út eleje.
Csakhogy arról nincs tudomása, amint a csatlakozás lezárul, a
kisebbségek kérdése automatikusan lekerül a napirendről. A brüsszeli
bürkorácia úgy veszi majd az ügyet, hogy Szlovákai teljesítette a
feltételeket, persze a romá-kérdés, s egy-kettő még (főleg gazdasági) –
a figyelem középpontjában marad, de a többihez már senki sem fog
visszatérni. Ezt jelzi az is, hogy az EU jelentések külön fejezetet csak
a roma-kérdésnek szánnak, a többieket félmondatokkal intézik el. Peter
Wiess (DBP) nemrégiben Brüsszelben ki isjelentette, arról beszélni, hogy
a romákon kívül más kisebbségeknek komoly gondjai lennének, az
kontraproduktív. Erre viszont senki sem reagált. Ha szólunk majd, akkor
azt a választ fogjuk kapni, hogy eddig az urak hol voltak és miért nem
hallatták szavukat, ha kifogásaik vannak? Most tehát mit akarnak? Eső
után köpönyeg! Erre figyelmeztetnek minket állandóan nyugat-európai
barátaink is. Intő jel Görögország esete, mely azóta, hogy EU-tag lett,
statisztikáiban következetesen „megfeledkezik” albán kisebbségéről.
„A Magyar Koalíció Pártját ugyan bevették a kormányba, ...” – írtam. De
ebből egyáltalán nem az következik, hogy: „Ez az állítás azt sugallja,
mintha ezt csak úgy valaki úri jókedvében, úgy hirtelen elhatározás
alapján tette volna, anélkül hogy ebbe az MKP beleszólást kapott volna.”
Stb. Ha fel kívánnám használni Szeles úr szavait, akkor azt kellene
mondanom, hogy a többi négy párt úri rosszkedvében vett be bennünket,
mert egyrész erre a parlamenti matematika késztette (minősített többségu
törvényeket nélkülünk nem tudott elfogadni), másrészt óriási nyomást
gyakorolt e pártokra az EU is. Sajnos, aki nem homokba dugja a fejét és
emlékezőtehetsége hibátlan tudja, hogy a kaolíciós partnerek nem
tartották be a koalíciós szerződést, s mi ahelyett, hogy rögtön a
legelején levontuk volna az egyetlen lehetséges következtetést,
maradtunk a kormányban. Ahogy ezt Bárdos Gyula parlamenti képviselő az
MKP legutóbbi kongresszusán is elmondta, ennek az lett a következménye,
hogy a szlovák koalíciós partnerek úgy látják, az MKP csak keménykedik,
de azután beadja a derekát.
 Vitapartnerem kifogásolja, hogy azt írtam: „Így semmilyen eredményt sem
sikerült ebben a kormányzati korszakban elérni.” De ezt sem cáfolta. Ha
csak az nem eredmény, hogy 1999-ben a kassai kerületre 33 milliót
osztottak le a nemzetiségek számára. Ebből 7 milliót a Romathan (roma
színház) kapott és 6-ot a kassai Thália. Hol van a maradék 20 millió
szlovák korona? Azt egyszeruen Dzurinda lenyúlta, mert még a korábbi
időszakban a Csáky-Dessewffy-palotában muködő alkotmány-bíróság
épületében Mecsiar egy apartmánt építtetett magának, de azt nem fizette
ki. Hol voltak a mi-nisztereink, s egyéb tisztségviselőink, hogy ezt szó
nélkül elturték!? Vagy Szeles úr nem látta a legutóbbi Markovics-musort?
Ott a közismert humorista nagyon keményen fogalmazott, amikor Bugár
Bélától megkérdezte: Miképp lehetséges az, hogy ön még mindig az MKP
elnöke, holott pártjának egyetlen lényeges választási ígéretét sem tudta
teljesíteni?
Bent vagyunk a kormányban – ahogy Bárdos Gyula képviselő figyelmeztet –
de nem kormányon, ám amikor a cián-mérgezés elérte Szlovákiát, akkor
Miklós László környezetvédelmi miniszter azt üzente az aggódó
bodrogközieknek, hogy nem megy ő le vízmintát venni. Csáky Pál
miniszterelnökhelyettes meg sorozatosan nem válaszol a hozzá intézett
levelekre. Mindenünnen ez a panasz érkezik be. Vagyis, nem az aggaszt
elsősorban, miképpen viselkedik a többség. Azt megmételyezte a
magyarellenesség, s alantas pavlovi reflexeinek enged minden ilyen
esetben. Hanem az, miképpen viselkedünk mi, magyarok, miképpen vagyunk
képesek kivédeni a támadásokat. S ezen a téren egyre aggasztóbb
jelenségeket van módom tapasztalni.
 Ön szerint, a többség nem az én álláspontomon van. Sohasem állítottam
ilyesmit, mégha ezt elég nagy bajnak tartanám, mert akkor a felvidéki
magyarság veszélyérzete rosszul muködik. Bizony nagyon sokan még nem
látják valós helyzetünket és valamilyen hipnotikus álomban ringatják
magukat, hogy úgyis minden megoldódik. Meg: asszimilációnk által.
 Jobboldalinak írtam a DBP-t (SDL) és a PEP-et (SOP). Ez nem
nyelvbotlás, hanem elírás.
 Hogy vajon fixa ídea-e, hogy az MKP rossz taktikát választott, bízvást
a nyilvánosságra bízom. Ugyanis, ha jó taktikát választott volna, akkor
némi eredményeket kicsikarhatott volna. Erre példa is van. A párt
keményen a sarkára állt a többnyelvu népszámlálási kérdőívek esetében, s
eredményt sikerült minden fogcsikorgatás ellenére elérnie. Most már csak
kérdés, hogy polgártársaink merni fogják-e kérni a népszámlálási
biztosoktól a szlovák-magyar kérdőívet.
  „...az MKP abba a helyzetbe jutott, hogy most rajta verik el a port,
ha Szlovákia nem jutna be az EU-ba”  Szeles úr szerint ez is tévedés,
mert: „Az MKP elemzett döntése éppen hogy kizár minden ilyen olvasatot,
ismetélten esélyt ad a koaliciónak egy eurokompatibilis reform
elfogadására, miközben saját stabil image-e [sic!] nem változik. A
döntés üzenete is pozitív előjelu: mi nem kivánunk se kormány-, se
koalíciós vállságot, de egy esetleges ellenzéki segédlettel letrehozandó
reformcsökevény számunkra nem elfogadható.” Úgy látszik Szeles úr nem
olvas újságot, ahol ez a vélemény már nagyon sokszor megjelent, még a
liberálisnak tartott SME oldalain is. Egy dolog, hogy mit üzen az MKP és
mit kegyeskedik ebből tálalni a sajtó, illetve csúsztatni a többi párt.
A módosított alkotmány preambuluma miatt még mindig másodrangú
állampolgároknak számítunk. S ez az „apróság” mutatja meg, hogy a többi
szlovák kormánypárt még ott sem hajlandó engedni, ahol csupán
méltányosságról lenne szó, semmilyen anyagi vonzata ennek nem lenne,
csak beemelné az alkotmányosság sáncai közé Szlovákia többi
állampolgárát is, akik vagy 14%-ot képvi-selnek. Ez ugyanis elvi kérdés.
Ha annakidején a Dél-afrikai Úniót jogosan támadták az apartheidért,
Szlovákia esetében ez nemzetkjözi szinten elmaradt.
„S most következik a közigazgatási reform, ... feldarabolva a
magyaroklakta területeket úgy, hogy az eljövendô regionális
parlamentekbe a magyarok ne alkothassanak erős frakciókat, s így a
lakosság magyar részének ne érvényesíthessék akaratát.” – idéz megint
tőlem Szeles úr. Érvelése, mely szerint „A választási matematika és a
tapasztalatok is azt bizonyítjak, hogy az adott helyzetben, ha a döntés
által támogatott reformváltozat kerül a parlamentben elfogadásra, okos
taktikával, össze-fogással (amelyre szintén van elég példa), egy helyett
három leendő megyei parlamentben kerülhetünk megfelelő döntéshozatali
pozícióba. A csúsztatás ténye itt is kézzelfogható.” Ezek szavak és
olyan teoretikus megközelítésről tanuskodnak, mely távol áll a
gyakorlattól. Mintha Szeles úr nem is élne Szlovákiában, nem nézné a
szlovák tévéket és nem olvasná a szlovák sajtót, nem hallgatna rádiót. A
helyzet ugyanis a következő: Az MKP miniszterei megszavaztak egy olyan
javaslatot a kormányban a területi felosztásra vonatkozóan, mely a
kormányfőt az égvilágon semmire sem kötelezi, de az MKP részéről mintegy
szentesíti a Csallóköz felosztását és az Bodrogköz és Ung-vidék
elcsatolását Kassától. Amint köztudott, két változatról esett szó az
utóbbi időben. Egy 8 és egy 12 megyés változatról. A magyarok számára
mindkett? rossz, de a 8-as a legrosszabb. Most az MKP segédletével a
parlament elé a 12-es kerül. De annak 8-ra való transzformálása 20”-es
kérdés. Feláll egy képviselő, s javasolni fogja az utóbbit. A parlamenti
matematika pedig kemény tény. A kormány-párti DBP, PEP és néhány más
képviselő is a 8-as változatot fogja támogatni az egész ellenzékkel
együtt! Előrelátható, hogy ez a változat – bizonyos egyéb módosításokkal
– lesz majd elfogadva. A 150 képviselőből ezt 80 vagy akár 90 is
megszvazhatja. Sajnos, itt nincs okos taktika és összefogás.
„...az emberek ... nem tudnak szuverén polgárokként viselkedni, hogy
határozottan kiálljanak követeléseik mellett, és akár polgári
engedet-enséggel kényszerítsék a hatalmat a visszavonulásra”
– írtam, amit Szeles úr szintén kifogásol: „Azok az emberek, akiket én
ismerek, már elégszer bebizonyították, hogy igenis kiállnak szuverén
polgárként követeléseik mellet, ha erre szükség mutatkozik. Úgy látszik
a többség ennek szükségességét másként ítelei meg, mint Balassa Zoltan
úr és társai.” Néhány szívmelenget? esetben valóban voltak tiltakozások,
megmozdulások. De a magyarság feldarabolása ellen még senki sem mozdult
meg. A magyar egyetem ügyében csak a nacionalista szlovák diákok
tüntettek a nyitrai magyar kar ellen. Ha a kormány valóban segíteni
akart volna, akkor magyar egyetemet hozott volan létre. Erre joga van.
De nem egy alaibista levelt írt volna a nyitra egyetemnek, melyet
valóban az egyetemi autónómiába való beavatkozásként lehet felfogni. A
pozso-nyi Petőfi-szobor, templomok, üzletek, iskolák, középületek,
magyar konzulátus telefirkálás magyar-ellenes feliratokkal sem vitt ki
senkit sem az utcára, hogy hangot adjon felháborodásának és
tilta-kozásának. Tehát az emberek még mindig nem tudítosították, milyen
veszélyekkel állnak szemben. A közigazgatási reform öt megyébe szórhatja
szét a magyarokat. S amint az MKP legutóbbi Országos Tanácsán drámai
módon többen figyelmeztettek, ezzel beindul a daráló, mely két
választási ciklus után (potom 8 év alatt) megoldottnak tekintheti a
kisebbségi kérdést, úgy ahogy ezt a Szlován Nemzeti Párt szeretné.
Asszimilációnk sikeresen halad majd a végkifejlett felé. S nem szertném
megélni annak a mondásnak igazát, mely szerint, akit az Isten el akar
veszelyteni, azt vaksággal veri meg.
 A szlovák parlament tárgyalása az alkotmány-módosításról tömény
magyarellenes uszítás volt, mégis ki tiltakozott ez ellen írásban,
felvonulással, nagygyuléssel? Fordult valaki írásban a szlovák
kormányhoz, nemzetközi szervezetekhez, EU-hoz…? Hol vannak tehát azok a
szuverén felvidéki magyar polgárok!? A szlovák kormány meg el sem
határolódott mindattól, amit ott elhangzott még Esterházy Jánossal
kapcsolatosan is, sőt támadást intézett Magyarország ellen ennek ürügyén
a szép mecsiari hagyományoknak megfelelően.
Ez is eredmény, csak nézni ezt nem elég, hanem látni kell!

Balassa Zoltán

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS