Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1883
Copyright (C) HIX
2003-08-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 FW: [tanc-L] Egy regi tema: tanctanítas (mind)  163 sor     (cikkei)
2 FW: [tanc-L] Tanc meta-site (mind)  71 sor     (cikkei)
3 FW: [freeboogie] Tanciskolak (mind)  28 sor     (cikkei)
4 FW: JIVE 5 bulik (mind)  23 sor     (cikkei)

+ - FW: [tanc-L] Egy regi tema: tanctanítas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-----Original Message-----
From: Ecsedy Áron [mailto:]
Sent: Thursday, August 28, 2003 9:56 AM
To: Tánc Lista
Cc: 
Subject: [tanc-L] Egy régi téma: tánctanítás

Sziasztok!

Egy régi témát elevenítenék fel, mert sokszor elő-előkerül - ezért egy
kicsit utánajártam.

A (mellékelt) 13 éves jogszabály a mai napig HATÁLYOS.

Külön kiemelném, hogy a jogszabály két korábbi Népjóléti Minisztériumi
rendeletet helyez hatályon kívül "a társastánctanítás egyes kérdéseinek
szabályozásáról" és annak későbbi módosításáról (1951 és 1956), így a
kapcsolat is egyértelmű, további indoklást nem igényel.

A 36/1990 MT rendelet alapján a

        A jogi és természetes személyek, valamint ezek jogi személyiséggel
nem rendelkező társaságai által - a
        tevékenységükre vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint -
megállapodás alapján, szolgáltató
        tevékenységként folytatott iskolarendszeren kívüli oktatás (Ot. 2.
§: a továbbiakban: magánoktatás)
        képesítéshez kötött tevékenység.

Vagyis magánember, bt/kkt, kft, rt egyaránt folytathat magánoktatási
tevékenységet, amennyiben rendelkezik a megfelelő képesítéssel.

Milyen is a "megfelelő" képesítés:

        (2) A magánoktatáshoz megfelelő képesítéssel az rendelkezik, aki az
oktatni kívánt ismereteket
        iskolai rendszerű vagy iskolarendszeren kívüli oktatásban, illetve
gyakorlati tevékenység során
        elsajátította.

Vagyis aki állami iskolában, tanfolyamon, vagy egyszerűen tapasztalat útján
megtanulta, az képesítettnek minősül.

Ezt mi igazolhatja:

        (3) A képesítést igazolni kell. A képesítés igazolható magyar vagy
külföldi
        a) közép- és felsőfokú nevelési-oktatási intézményben, illetőleg az
iskolai nevelés-oktatás
        egyedi intézményében szerzett bizonyítvánnyal, oklevéllel;

        b) az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban szerzett
bizonyítvánnyal, oklevéllel;

        c) az a)-b) pontban említettek hiányában az oktatni kívánt
ismeretekben való jártasság igazolásával
        (pl. állami nyelvvizsga-bizonyítvány, illetőleg azzal egyenértékű
okirat,
        felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat igazoló
leckekönyv).

Tehát a) szerint állami bizonyítvány, b) szerint OKJ-ben meghatározott vagy
egyéb szakmai szervezet által felügyelt szakma esetén szakmai képesítő
oklevél igazolhatja, vagy c) esetén bármilyen olyan ráutaló irat, amelyből
kiderül, hogy az illető rendelkezik a megfelelő ismeretekkel.


Nos összegezve: bárki taníthat aki pl. versenykönyvvel, eredményekkel,
oklevéllel, vagy akár a bemutatóról szóló videokazettával, cikkekkel (!)
etc. igazolni tudja, hogy ért ahhoz amit tanít. Ellenben az a tény, hogy a
versenykönyvét használja a képzettsége elismerésére természetesen nem
jelenti azt, hogy a GYISM és azon keresztül a sportszövetség automatikusan
jogosítványt kapna bármire is. (autóvezetés esetén külön rendelkezik a
szakminiszter illetékességéről a szabályok megállapítása ügyében - tehát a
jogalkotó tisztában volt az esetleges szakmai kontroll szükségességének
lehetőségével)


Természetesen a Sporttörvény és az MTÁSZ alapszabálya is mérvadó, ellenben
ezek sporttevékenységhez kötődnek. Ebben a Stv elég egyértelmű és az
alapszabály is mindenhol _táncsportról_ beszél és a táncsport területén SEM
köt ki sehol oktatásra vagy tanításra vonatkozóan jogokat.

Az érvényes versenyszabályzat versenyezhet:

        4§
        (2)     A Magyar Táncsport Szakszövetség versenyein amatőr
besorolású versenyzőpárosok állhatnak rajthoz,
                a.)     mely tagja a Magyar Táncsport Szakszövetség
valamelyik tagszervezetének, és annak igazolt
                versenyzője
                b.)     mely nem tagja professzionista versenytáncos
szervezetnek
                c.)     nem versenyez professzionistaként
                d.)     nem versenyez pénzjuttatásért. Nem számít
pénzjuttatásnak az engedélyezett
                asszisztensi tevékenységből származó bevétel, a
szponzoroktól szerződés alapján
                tanulásra, ruhavásárlásra, utazásra, edzőtáborozásra kapott
pénz, és nem számít
                pénzjuttatásnak az útiköltség térítése valamint a versenyek
pénzdíjazása sem.

Fontos megjegyezni, hogy a fentiek mindenhol csak a térítés elleni
versenyzést és a professzionista versenytáncos szervezeti tagságot tiltják.
Ergo ami nem versennyel kapcsolatos, az nem tilos.

Az állandó magyarázkodás alapja a tanítás ellenzésére általában a táncsport
és társastánc közötti elmosódó határvonal szokott lenni. Ellenben a
versenyszabály konkrétan leszögezi a kettő közötti vonalat:

        3§
        (4)     Nem minősül hivatalos táncversenynek illetve táncversenynek
az olyan rendezvény
                a.)     ahol a 2.§. (2) bekezdésében foglaltak együttesen
nem teljesülnek
                b.)     amit nem a verseny, hanem más egyéb cél érdekében
                        (pld. táncbemutató, bál, műsoros est stb.)
szerveznek, rendeznek.

Vagyis minden olyan esemény amely nem hivatalos táncverseny, vagy
táncverseny. Ráadásul az olyan műfajok esetén, amely nem a "táncsport"
sportágat érintik (vagyis valamilyen szempontból nem felel meg a tánc
formája a műfaji szabályoknak pl. vannak nem engedélyezett elemek benne), az
MTÁSZ-nak eleve nincs kizárólagos jogosítványa (az alapszabály és a Stv
szerint). Tehát, ezzel szabályalkotók elismerik, hogy csak és kizárólag az
MTÁSZ közreműködésével/égisze alatt szervezett, a formai szabályoknak
megfelelő táncsport-versenyek szabályozására van csak jogosítványuk, más
rendezvényeket NEM tekintenek szabályozott területnek.

Ezek alapján több szinten is megállapítható, hogy társastánc tanítás
semmilyen formában nem kapcsolódik az MTÁSZ által szervezett
versenyrendszerhez, így jogszerűen nem is szakcionálható azon keresztül,
hiszen a társastánc-tanítás:

- nem sporttevékenység
- az MTÁSZ alapszabály nem tartalmaz tiltást, vagy jogosítványt még a
táncsport területén történő (versenycélú)
        tanítás szabályozására sem
- az MTÁSZ versenyszabályzat (szakcionálás oldalról) csak a professzionális
versenyzést tiltja
- az MTÁSZ versenyszabályzat a formailag nem megfelelően rendezett
táncversenyre és egyéb rendezvényre
        vonatkozóan nem tekinti a versenyszabályzatot érvényesnek, tehát az
ilyen jellegű versenyekre
        történő felkészítés nem szabályellenes - ellenben a szabályos
verseny definíciói alapján egyértelmű,
        hogy tartalmilag nem különíthető el a szabályos táncversenyre
történő felkészítéstől.


Amennyiben az MTÁSZ vagy tagszervezete a tanításra hivatkozva nem
engedélyezi a versenyen való indulást, szankcionál, vagy fegyelmi eljárást
kezdeményez, megsérti az érvényes szabályzatokat és megsérti a
Sporttörvényt. Ilyenkor írásban bejelentést kell tenni, amely alapján az
MTÁSZ köteles kivizsgálni az esetet 30 napon belül és amennyiben versenyre
nevezéskor (pl. helyszínen) történt az eset a verseny eredményét semmisnek
tekinteni (amennyiben kiemelt versenyről van szó, amelynek megrendezése
kötelező, a verseny újrarendezéséről is gondoskodni kell!).
Azt hiszem a fentiekkel a témát egyszer és mindenkorra megnyugtatóan
lezárhatjuk.
Üdvözlettel,
Ecsedy Áron
+ - FW: [tanc-L] Tanc meta-site (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-----Original Message-----
From: Ecsedy Áron [mailto:]
Sent: Wednesday, August 27, 2003 9:52 AM
To: 
Subject: [tanc-L] Tánc meta-site

Kedves Listások!
 
Kérlek benneteket, hogy a következőket minden listára és táncos weblap
fenntartójának juttassátok el! Köszi!
 
Eszembe ötlött, hogy a tisztelt weblapfenntartók, listatulajdonosok és egyéb
e-tánc aktivisták mennyire támogatnák egy meta-weblap létrejöttét amelyen
összefoglalnánk az elérhetőségeket (amolyan tanc.lap.hu stílusban), de
egyben valamennyire együtt is működnénk. A hatékony együttműködéshez
gyártanánk a webmesterek, listatulajok részvételével egy levlistát és azon
keresztül lehetne megindítani a párbeszédet az ügyben.
 
Az egész célja a nagybetűs Táncos Közösség hatékonyabb összekovácsolása és
egyben az újoncok és érdeklődők biztosabb terelgetése.
 
A tanc.lap.hu jó linkgyűjtemény, de elsődleges célja nem a közösséghez való
kapcsolódás, hanem a témával foglalkozó összes releváns információ
begyűjtése. Valahol a szabad linkgyűjtemény és a web-ring közötti megoldás
lenne ideális egy kvázi meta-weblap létrehozásával, amely felhasználná a
létező webes anyagot és összefogná/kiegészítené azt.
 
A meta-site természetesen linkeket tartalmazna a jelenleg létező siteokhoz,
így a lapok közvetlenül is elérhetők maradnak (természetesen).
 
A meta-site-ról elérhető a lehetőségek szerint egységesített információk a
következők lennének:
 
    táncstílusok gyűjteménye (és ez alá kerülnének be az egyes weblapok
főoldalai is),
    tánciskolák listája
    partnerkereső (én konkrétan csak egy partnerkereső adatbázisról tudok,
de láttam más oldalakon is partnerkereső hirdetéseket)
    az eseményeket is frissíteni kellene egy közös adatbázisban (is)
    és persze egyéb kategóriák szükség szerint (pl. stílusfüggetlen webes
újságok á la www.tanc.hu)
 
A meta-site-hoz nem akarok egy teljesen új szerkezetet, a régiek teljes,
vagy részleges felhasználásával (link) is meg lehetne oldani. Nem az
újdonságon, hanem a koordináltságon lenne a hangsúly. A szerkezetről
természetesen (pl. regiók/városok szerinti alábontás a tánciskolák/események
esetén; stílusok definiálása etc.) a levlistán megegyeznénk.
 
Formailag szerintem csak megegyezésre kellene jutni a színvilágról és a
használt karakterekkel és pár technikai paraméterrel (ablakok, flash etc.)
kapcsolatban, a többi maradhat ahogy volt.
 
A kivitelezés is csak annyi lenne, hogy a meta-site azon oldalai, amelyek
már léteznek azokat továbbra is a jelenlegi helyén, a jelenlegi tulaj
adminisztrálná, így csak az új oldalakat és keretsiteot kell megcsinálni
(ezzel kapcsolatban majd később tárgyalnánk). Valószínűleg a dolog jó része
Zsóka jelenlegi munkájára épülhetne, mert végül is ez a leg "stílusközibb"
oldal, amely megfelel a célra.
 
A tanckatalogus.hu domain még szabad, gondoltam azt megjátszom ehhez. Az
webes adminisztrációról is meg lehet egyezni nincs prekoncepcióm a dologról.
HANGSÚLYOZOM: nem akarom senki szellemi tulajdonát kisajátítani. Egy ötletet
dobtam fel, ami értékesebbé tenné mindenkinek a munkáját, könnyebbé a
táncosok és a táncélet csaknem minden szereplőjének a dolgát.
 
Egyre több a táncos webes anyag és egyre jobban szétszórt. Egy ilyen
struktúrált oldal segítene az eligazodásban a nagybetűs tánc terén.
 
Üdv
Áron
 
+ - FW: [freeboogie] Tanciskolak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-----Original Message-----
From: ARUTYUNJAN Alex [mailto:]
Sent: Thursday, August 28, 2003 5:19 PM
To: 'HIX TANC'; 
Subject: [freeboogie] Tanciskolak


Sziasztok!

A levelem a tanciskolak mukodtetoinek szol. A Nemzeti Kulturalis Orokseg
Miniszteriuma kulturalis Web-portalt fejleszt. Felmerult az a lehetoseg is,
hogy a Magyaroszagon mukodo tanciskolak helyet kapjanak rajta legalabb egy
szimlpa hivatkozas erejeig. Ehhez viszont fel kell mernem a helyzetet: ki,
hol, mikor, van-e sajat Home Page-e az iskolanak stb. Tehat, a
tanciskolaktol kerek egy rovidke bemutatkozo levelet web-cimukkel egyutt.

A felmeres eredmenyetol fugg, sikerul-e ezt a menupontot beepiteni a
portalba.


Dr. Arutyunjan Alex
egyetemi adjunktus
Szent Istvan Egyetem
Gazdasag- es Tarsadalomtudomanyi kar
Termelesokonomia es Menedzsment Tanszek
2103 Godollo, Pater Karoly u. 1.
Mobil: +36(30)9544556      FAX: +36(28)410804
            www.gtk.szie.hu <http://www.gtk.szie.hu/>;
+ - FW: JIVE 5 bulik (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

-----Original Message-----
From: Szőcs Endre [mailto:]
Sent: Thursday, August 28, 2003 4:15 PM
To: Letenyei Zsóka
Subject: JIVE 5 bulik


Szia Zsóka

Kérlek lökd tovább a listákra az alábbiakat:


Sziasztok táncos lábúak!

Ezen a héten a JIVE 5 (dzsáj fájv ;-))) ) zenekar Újpesten az Újpesti
Városnapok keretén belül lép fel. A buli augusztus 30-án, este 20.00 órakor
kezdődik a IV. ker. Semsey Aladár park-ban. A zenekar mindenkit szeretettel
vár.
A következő JIVE 5 klubnap már szeptemberben lesz. 17-dikén 21.00 órától a
szokott helyen: Kupola Zeneház (Orczy út 1.).
Jó táncolást mindenkinek!

Szőcs Endre

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS