Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX TANC 1151
Copyright (C) HIX
2001-01-28
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Helyesbites (mind)  56 sor     (cikkei)
2 Szerzodes (mind)  38 sor     (cikkei)
3 Szerzodes minta (mind)  136 sor     (cikkei)
4 kiut kereses (mind)  31 sor     (cikkei)
5 Csabi a formaciorol (mind)  25 sor     (cikkei)

+ - Helyesbites (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Udv Mindenkinek!


Szeretnek onkritikat gyakorolni, melyre sajnos csak levelem utan derult
feny. Hivatkozhatnek rossz informacioaramlasra, meg egyebekre, de
felesleges... megtortent es ezt szeretnem jova tenni!


Szoval legutobbi levelemben a kovetkezoket irtam:


>Mi/en buszken vallom, hogy a MARRSz koteleken belul nekunk >van a
formacio reven a legnagyobb sikerunk (ketszeres VB >ezust, + Nemet
Bajnokok vagyunk) - es ezt CSAK MAGUNKNAK >KOSZONHETJUK!!!


Nos ez igy nem teljesen igaz, mert nem csak a mi eredmenyeinktol "hangos"
a R'n'R vilag. Tobben felhivtak a figyelmemet arra, hogy talan nem kene
szo nelkul hagynom Magyarorszag jelenleg legkiemelkedobb eredmenyeit!


Borzasztoan szegyenlem magam, de en - talan masok sem - errol miert nem
hallok semmit??? Legalabb annnyit megerdemelne az a versenyzo, az a klub
annyit, hogy legalabb a tagsagot ertesitsek az olyan eredmenyekrol, ami
vilagviszonylatban - de akar "csak" magyar viszonylatban - kiemelkedo!

Szoval Szakal Attilatol kerek ezuton bocsanatot, s remelem ezzel a
levellel sikerul "kiengesztelnem", ha egyaltalan neheztelt ram.

Ugyanis csak nehany info, ami teljesse teszi az altalam kicsit
egyoldaluan beallitott kepet:


>>>>>>

A magyar szineket az elmult <bold>3 evben kb 20 </bold>Vilag- és 
Europa-

szintu versenyen kepviseltek


World Masters 3. helyezettek

>>>>>>>


Ez az az informacio, ami Attilatol es Gabortol megtudtam.

Megegyszer elnezest kerek Attilatol - mielott barki felre ertene, en
Szakal Attilara gondoltam! :-))))!Gyarmathy Miklos

Szazla'Boogie-Woogie
+ - Szerzodes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>X-Sender: 
>Kedves Attila!
>Köszönöm a szerződést át fogom nézni.
>Az ISM január 24.-én tartott egy tájékoztatót a Népstadion Iharos termében. A 
tájékoztatót a miniszter úr kezdte, de a konzultáció végéig nem tudott maradni.
 Az MARRSZ részéről László Attila, az MTÁSZ részéről pedig én vettem részt. A t
ájékoztatóról hangfelvételem van, de a legfontosabb dolgokat már szinte mindet 
érintettük itt a listán. Persze azokat, amelyek elsősorban táncos szintig lebon
thatóak. Fogok még részletesebben is írni ide.
>       
>Üdvözlettel:
>>                Pásztor Ferenc 
>>-----Original Message----- 
>>From: Marina [mailto:] 
>>Sent: Saturday, January 27, 2001 2:40 PM 
>>To: 
>>Subject: Re: [tanc-L] Szerzodes
>>
>>Kedves Feri és Subi! 
>>Itt (alább) küldöm azt a szerződést, amiről beszéltem. 
>>Természetesen nem azt mondom, hogy mindenkinek teljesen ilyet kell kötnie, és
 azt sem, hogy a két fél felsorolt kötelezettségei nem lehetnek kevesebbek vagy
 mások. 
>>A fontos az, hogy egy mintaként felhasználható anyagot küldök, lehet változta
tgatni vagy módosítani, de nagyjából ezen szempontoknak kell a szerződésben sze
repelniük. 
>>Az is segítség lehet, hogy éppen az átigazolás kapcsán kérdéses részek ki is 
vannak benne emelve. 
>>  
>>Remélem, segíthettem valamennyit, az általános helyzet kapcsán - amint hallom
, az ISM-ben erről volt egy tájékoztatás is - úgy gondolom, nagyon nagy szükség
 volna arra, hogy úgy a MTÁSZ, mint a MARRSZ részéről az érdekeltek összeüljene
k és megbeszéljék, mit hogyan, mert az új sporttörvény szerinti átalakulás egyr
e kevésbé látszik egyszerűen kivitelezhetőnek. 
>>Ha bármiben segíthetek, kész örömmel teszem. 
>>Sportbaráti üdvözlettel: 
>>  
>>Barna Attila
+ - Szerzodes minta (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>From: "Marina" >
>Kedves Feri és Subi! 
>Itt (alább) küldöm azt a szerződést, amiről beszéltem.
>Természetesen nem azt mondom, hogy mindenkinek teljesen ilyet kell kötnie, és 
azt sem, hogy a két fél felsorolt kötelezettségei nem lehetnek kevesebbek vagy 
mások. 
>A fontos az, hogy egy mintaként felhasználható anyagot küldök, lehet változtat
gatni vagy módosítani, de nagyjából ezen szempontoknak kell a szerződésben szer
epelniük.
>Az is segítség lehet, hogy éppen az átigazolás kapcsán kérdéses részek ki is v
annak benne emelve.
> 
>Remélem, segíthettem valamennyit, az általános helyzet kapcsán - amint hallom,
 az ISM-ben erről volt egy tájékoztatás is - úgy gondolom, nagyon nagy szükség 
volna arra, hogy úgy a MTÁSZ, mint a MARRSZ részéről az érdekeltek összeüljenek
 és megbeszéljék, mit hogyan, mert az új sporttörvény szerinti átalakulás egyre
 kevésbé látszik egyszerűen kivitelezhetőnek.
>Ha bármiben segíthetek, kész örömmel teszem.
>Sportbaráti üdvözlettel:
> 
>Barna Attila
> 
>
>SZERZŐDÉS
>
>amely határozatlan időre szólóan egyrészről a
>
>egyesület (székhelye: ), továbbiakban:
>
>sportegyesület, másrészről pedig 
>
>............................................................., ...............
................................................
>
>szám alatti lakos, versenyző (életkora szerint kiskorú lévén képviseletében:
>
>............................................................. (szülő/gondvisel
ő), továbbiakban:
>
>versenyző között jött létre a mai napon, az alábbiak szerint:
>
>1. Versenyző a sportegyesület igazolt versenyzőjének tekinti magát, az egyesül
et által rendezett és ajánlott edzéseken, próbákon, szakmai programokon részt v
esz.
>
>2. Versenyző a sportegyesület szakmai vezetője, elnöke és elnöksége által hozo
tt döntéseket és utasításokat magára nézve kötelezőn, kivétel nélkül betartja.
>
>3. Versenyző a bármely sport-, társadalmi, képviseleti szövetség vagy egyéb sz
ervezet illetve magánszemély vagy személyiséggel nem rendelkező csoport / társu
lás által szervezett, a sportegyesület által a versenyző tudomására hozott vers
enyeken részt vesz, amelyre a sportegyesület a versenyzőt nevezi.
>
>4. A sportegyesület a fentiek végrehajtásához és betartásához biztosítja a ver
senyző felkészítését, az edzésterveket és edzésvezetést, a megfelelő tájékoztat
ást, a versenyző részére egy, a sportegyesület tulajdonát képező szabadidőruhát
 és egy pólót, a versenyekre a versenyző utaztatását és elszállásolását, a vers
enyző szakorvosi felügyeletét.
>
>5. A sportegyesület biztosítja a versenyző megfelelő tájékoztatását, a verseny
ek fellépések kapcsán szükségessé váló szervező és előkészítő munka elvégzését,
 valamint az egyes versenyzők fejlődésének figyelemmel kisérését és az ehhez sz
ükséges tanácsadást.
>
>6. A versenyző a fentiek betartásához és végrehajtásához köteles olyan, körült
ekintő életmódot folytatni, amely az edzések, próbák látogatását és a versenyek
en való részvételt lehetővé teszi és nem veszélyezteti.
>
>7. A versenyző bárminemű akadályoztatását úgy az edzések/próbák, mint bármely 
más egyesületi rendezvény, nyilvános fellépés vagy verseny tekintetében köteles
 az egyesület szakmai vezetőjének az akadály felmerülésekor haladéktalanul szem
élyesen vagy telefonon bejelenteni. A távollét csak a szakmai vezető engedélyév
el minősül igazoltnak. Az igazolatlan távollét a versenyző szerződésének felbon
tását, a versenyzésből való kizárását és a versenyzővel kapcsolatban addig felm
erült költségek megtérítésének kötelezettségét vonja maga után.
>
>8. A versenyző csak a sportegyesület által szervezett edzéseket és szakmai pro
gramokat látogathatja. A szakmai vezető által tudomásul nem vett edzések látoga
tása, vagy a nem a szakmai vezető által jóváhagyott edzők által tartott bármily
en órán/próbán való részvétel a versenyző szerződésének felbontását, a versenyz
ésből való kizárást és a versenyzővel kapcsolatban addig felmerült költségek me
gtérítésének kötelezettségét vonja maga után. A szakmai vezető évente javaslato
t tesz az edzők személyére, melyet a taggyűlésnek a versenyszezon előtt jóvá ke
ll hagynia.
>
>9. A versenyző köteles bármely más sportegyesület, táncklub, tánccsoport , - s
túdió vagy a nem a MARINA Training S.E.- nél dolgozó edző, tánc-pedagógus koreo
gráfus vagy más szakember megkeresését a MARINA Training S.E. elnökének haladék
talanul jelenteni. Sportegyesület-váltásra, - átigazolásra, vagy a MARINA Train
ing S.E. versenyzői kötelékéből való, bármilyen módon való kilépésre csak a ver
senyzővel kapcsolatban addig felmerült költségek megtérítése esetén kerülhet so
r. Amennyiben ez nem történne meg, a versenyző versenyengedélyét az érintett sz
övetségeknél visszavonni kezdeményezi a MARINA Training S.E. 
>
>Felmerült költségek kiszámításának az alapja az utolsó 2 versenyévad rájutó kö
ltségei (a fent említettek összessége ) és bevételeinek (a fellépti díjas bevét
elek) különbözete.
>
>10. A sportegyesület tulajdonában lévő szabadidőruhát és pólót a versenyző köt
eles ez egyesület nyilvános fellépésein, valamint a versenyeken viselni. Ezek a
 ruhák más alkalommal nem viselhetők. Ugyancsak köteles ezeket gondosan kezelni
 és tisztán tartani, illetve felkérésre visszaszolgáltatni.
>
>11. A jelen szerződés megszűnik, ha a versenyző önhibájából nem teljesíti a fe
nti pontokban foglaltakat. Ilyen esetekben - külön értesítés nélkül - köteles a
 neki használatra átadott, a sportegyesület tulajdonát képező felszereléseket a
z ésszerű használatnak megfelelő állapotban a sportegyesület részére tisztán vi
sszaszolgáltatni és a versenyző felkészítése /képesség-fejlesztése kapcsán felm
erült költségeket a sportegyesület által megjelölt mértékben megtéríteni.
>
>12 . Versenyzőnek a sportegyesület egyesületi igazolványt ad, amelyet köteles 
- az esetleges szövetségi versenyző-igazolvánnyal együtt - minden versenyre mag
ával hozni.
>
>A jelen szerződést a felek elolvasás után szándékukkal egyezőnek találták és a
láírásukkal látják el.
>
>13. A szerződést minden évben a versenyidőszakot követő első taggyűlés felülvi
zsgálhatja.
>
>Kelt: , . . 
>
>A Sportegyesület részéről:            A Versenyző      részér
ől:
>
>                                       
              ..............................................
>
>szakmai vezető                                
         képviseletében:
>
>                                       
              ...............................................
>
>elnök                                     
          szülő/gondviselő
+ - kiut kereses (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>From: "Marina" >>
> > Hal' Istennek nekem sikerult beszelnem egy olyan emberrel, akit Laszlo
> > Attiala hozott es Barna Attilatol elteroen pontosan ertette, mi a baj...
> > nem volt merges, "csupan" csalodott, mert neki Laszlo Attila egeszen mas
> > kepet festett.
>
>Félreértések elkerülése végett: egyetlen olyan üzenetem nem volt, sem a
>listára, sem direktben, amelybol méreg szólt volna ki. A csalódás annál
>inkább, hiszen azt én pontosan értem, hogy mi a baj, és azt is, hogy ki mit
>hogyan élt meg és miért tekint bajnak (ebben nagy segítség volt Hidasi
>Gabriella levele, amit ezúton köszönök meg) de a megoldást teljesen máshol
>látom, és hiába próbálom hosszasan megmagyarázni, azt veszem észre, többen
>nem azt nézik, mit írtam, hanem, hogy ki írta. Ezért esetleg el sem
>olvassák.
>Én igyekszem figyelemmel végig követni a hozzászólásokat, és átgondolni, mi
>lehet abban olyasmi, amitol esetleg más megvilágításba kerül a bennem
>kialakult kép. Ezt kérhetem én is másoktól?
>Úgy gondolom, hogy a hosszas levélváltás során mindenki rendesen kiteregette
>érveit pro és kontra, meg nem csak az érveket. Ennek kapcsán nagyon
>egyetértek Balikó Károly úrnak, ma a listán olvasott levelével. Kár, hogy
>személyesen még nem találkoztunk, mert véleményünk nagyon hasonló.
>A MTÁSZ kapcsán azt örömmel látom, hogy minden érdekelt igyekszik segíteni a
>helyzet megoldásában. A MARRSZ vonatkozásában azonban sajnos, változatlanul
>nem ezt érzem. Elég baj, mert ez - és az idoközben az üzenetekbol is
>kiderülo indokok és motívumok - csak rontanak a Szövetség és valamennyi
>tagja esélyein. Arról nem is szólva, hogy az érdemi munkától mennyire vonja
>el a sokszor haszontalan és személyeskedo vita azokat, akiknek összefogva
>kellene a kiutat keresni és a jövot építeni.
>Sportbaráti üdvözlettel:
>
>Barna Attila
+ - Csabi a formaciorol (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

>From: "Hegedus Csaba" >
>
> > reven a legnagyobb sikerunk (ketszeres VB ezust, + Nemet
>Bajnokok vagyunk)
> > - es ezt CSAK MAGUNKNAK KOSZONHETJUK!!!
>
>Sajnos ezt nem ertem, marmint a szovetseget ebbol a szempontbol. 2
>lehetoseg van:
>1. Egyaltalan nem erdekli oket, hogy a magyar boogie formacio
>nemzetkozi sikereket er el; (ezt ketlem, mert a gratulaciok hozza
>futhatnak be a szovetsegen belul)
>2. Vagy szep, szep, ugyesek vagytok, gratulalok, de ha eddig
>megcsinaltatok, akkor ezutan is meg fogjatok tudni csinalni
>onalloan. Kitartas! :-))))
>
>Pedig a boogie formacio KULFOLDON eleg nagy presztizsu dolog, es
>eleg sokan szeretnenek nyerni (pl. franciak, a tobbi nemet csapat,
>olaszok).
>
>En szeretnem, ha a MARRSZ legalabb valami jelkepes modon
>"kifejezne", hogy "jo amit csinalunk, majd igyekszik tamogatni",
>vagy legalabb szolni, hogy milyen versenyek vannak (!), es milyen
>lehetosegek a szovetsegen belul a tamogatasa.
>
>Csabi

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS