Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 464
Copyright (C) HIX
2003-06-28
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: Szomagyarazat(?) (mind)  24 sor     (cikkei)
2 Re: Arnyalatnyi kulonbseg (mind)  83 sor     (cikkei)
3 Re[2]: Arnyalatnyi kulonbseg (mind)  18 sor     (cikkei)
4 betu"szavak (mind)  23 sor     (cikkei)
5 Horgasz - halasz (mind)  13 sor     (cikkei)
6 re: szomagyarazat fuck (mind)  20 sor     (cikkei)
7 Va: Arnyalatnyi kulonbseg (NYELV.0463..20030627) (mind)  81 sor     (cikkei)
8 Va: Szomagyarazat(?) (mind)  19 sor     (cikkei)

+ - Re: Szomagyarazat(?) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

HIX NYELV #463, >:

> > A táblán pedig ez állt: Fornication Under 
> > Consent of the King, azaz "Paráználkodás a király engedélyével" ...
> > Innen ered a mai "fuck" angol szó...
> A magyarázat roppant tetszetős, de vajon igaz-e?

 Ez természetesen "népetimológia", annak is a modern formája 
("urban legend"), mivel az angolban a XX. sz. előtt teljességgel 
ismeretlenek voltak a betűszavak. 

 Esetünkben egy északi--északi tengeri germán elterjedtségű szóról 
van szó, vö. svéd "focka", norvég "fukka" 'baszik', holland "fokken" 
'(állatot) tenyészt; (biz.) gyereket csinál'.
 Vö. <http://www.snopes2.com/language/acronyms/fuck.htm>;

 Sőt, van hasonló hangzású kelta etimon, amelyet még egy óegyiptomi 
szóval is összekapcsolnak -- szeritem nem megalapozottan, vö. 
<http://www.wikipedia.org/wiki/Fuck>; az "Etymology" részben.

 (N.B. hangtani okok miatt a német "ficken" 'baszik' sem valószínű, 
hogy ide tartozna.)
+ - Re: Arnyalatnyi kulonbseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

HIX NYELV #463, Szegedi Gábor >:

> horgász és halász. Más nyelvekben mi a helyzet? 

 Elsősorban az angol, ahol a "fisher(man)" 'halász' mellett az alábbi 
'horgász'-t jelentő szavak léteznek: "angler" (< "angle" 'horgászik; 
horgászbot, -készség'), "bobber" (< "bob" 'csalival horgászik'), "line-
fisherman" (< "line" 'horgászzsinór'), "rodsman", "rodster" (< "rod" 
'horgászbot'), "sportsman" 'sportember; vadász, horgász (sic!)'.
 Az angol hatást tükrözi a német, vö. "Fischer" 'halász' < "Fisch" 'hal', 
ill. "Angler" 'horgász' < "Angel" 'horog'. Ugyanígy, bár más alapról a 
hollandban: "visser" 'halász' ~ "hengelaar" 'horgász' (< "hengel" 
'horgászbot'), némiképp a svédben is: "fiskare" 'halász, horgász' ~ "metare" 
'horgász' (< "meta" 'horgászik').
 Gondolom, angol vagy német hatásra a "fisker" 'halász' ~ "lystfisker" 
'sporthorgász', "angler" 'horgász' különbség megjelenik a dán szótáramban [az 
"angler", és az "angle" 'horgászik' ui. számomra átvételnek tűnik].

 Az oroszban hármasság van: "rübák" 'halász' ~ "rübolóv" 'halász, horgász; 
tkp. halvadász' ~ (ritk.) "ugyíljnyik/-nyica" 'horgász' < "ugyíty" 
'horgászik' <: "údocska" 'horog; horgászbot, horgászfelszerelés'. A helyzet 
hasonló az ukránban ("rübolóv", "ribák" 'halász' ~ "rübálka" 'halász, 
horgász' ~ [ritk.] "vudűljnük" 'horgász' > "vúdütü" 'horgászik'.)
 A szerb-horvát is dualista, de magyar szempontból érdekes: "ribar" 'halász' 
~ "pecaros^", "pecar" 'horgász'. (Ez és a "pecati" 'horgászik' ige vsz. 
magyar kölcsönzés a "pecázik", "pecás"-ból: a magyar szót a "pedz" ige 
változatának tartják.)
 A bulgár szótáram is "svédes" megoldást hoz: "ribar" 'halász, horgász, 
halkereskedő' ~ "vödicsar" 'horgász' (< "vödica" 'horog')
 Külön szavak vannak a lengyelben is: "rybak" 'halász' ~ "we,dkarz" 
'horgász' < "we,dka" 'horgászbot'.
 (A szlovákban, csehben nincs különbség, bár újabban a csehben is megjelenik 
az "udic^kár^" 'horgász' < "udice" 'horog', ez pedig bohemizmusként 
átsugárzik a szlovákba is.)

 Ismeri a különbséget a finn is: "kalastaja", "kalamies" 'halász' (< "kala" 
hal) ~ "onkimes", "onkija" 'horgász' (< "onki" 'horog, horgászszerszám'). Az 
észt szótáram a 'horgász' főnevet nem hozza, de igeként a kettőt 
megkülönbözteti: "kalastama" 'halászik' (< "kala" 'hal') ~ "o~ngitsema" 
'horgászik' (< "o~ng" 'horog').

 (A latint és újlatint ld. a levél végén.)

 Ami a magyart illeti a "halász" az ősibb szó (1192, "halászik" 1396), de a 
"horgász"-nak is van múltja (1585, "horgászik" 1560k), és volt egy "horgáló" 
változata is (1519). A "horgász" eredetileg bízvást nem hobbistát jelölt, 
hanem olyan halászt, aki horoggal halászik. Ezen kívül volt más speciális 
halász-fajta is: pl. "csíkász" 'csíkra halászó halász' (1652), "pákász" 
(1326) 'lápos vidéken alkalmilag madarászattal és vadászattal is foglalkozó 
halász'.

 A mai értelemben vett horgászat -- mint minden ilyen úri mulatság -- 
Angliában találódott fel: ott 1653-ban jelent meg az első hobbihorgászattal 
foglalkozó szakkönyv. A dolog szétterjedése a kapitalista polgárság 
megjelenéséhez kapcsolható, tehát nálunk a XIX. sz. közepénél nem előbb. A 
magyarban azért lehet erre külön terminus, mert a speciális halász-nevek 
megőrződtek, és ezek közül egy megfelelt a hobbihorgászat technikájának. (A 
szó régisége miatt nem német tükörfordításról van szó, csak a jelentés 
átértelmezése jöhetett onnan.)


> Az olaszban ilyen megkülönböztetés nincs, annak ellenére, hogy van
> tengerük, és a hal meglehetősen gyakori étel. 

 E mögött paradox módon talán az lehet, hogy ott a tengeri halászat annyira 
domináns volt, hogy a horoggal való halászat "nem érdemelt meg" egy külön 
szót (ill. ez nem maradt fent a kapitalizmusig). A hobbihorgászat 
megjelenésével pedig a germán (angol, német) minták nem hatottak az olaszra 
olyan erősen, mint a szláv és finnugor nyelvekre, így nem volt, ami alapján 
meghonosodjon a különbség.

 Az olaszhoz kapcsolódó érdekesség, hogy mind Finály, mind Györkössy szerint 
a preklasszikus latin ismerte a 'horgász' fogalmát: "hámióta" < "hámus" 
'horog'. (Itt Finály fordítása különösen érdekes, mivel ő 1884-ben még nem 
'horgász'-t hoz, hanem 'horoggal halászó'-t. Ebből számomra az következik, 
hogy ekkoriban még a magyar köznyelvben nem volt elterjedve a 'horgász' szó 
[így a hobbi sem], csak a halászok zsargonjában, ill. tájnyelvben élhetett.)

 A románban létezik egy ritka stílusminősítésű szó a 'horgász'-ra: 
"undit,ar" < "undit,a(" '(halász)horog, horgászbot' (egyébként a "pescar cu 
undit,a" 'horoggal/horgászbottal [halászó] halász' körülírással élnek).
+ - Re[2]: Arnyalatnyi kulonbseg (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

 A "Re: Arnyalatnyi kulonbseg" tárgyú hozzászólásomban peddzegettem, hogy 
mikor alakulhatott ki a magyarban a "horgász" mai jelentése. Viszont 
elfelejtettem megnézni a legkézenfekvőbbet: a Bakos-féle 1873-as értelmező 
szótárt. Íme:

Horgász: ige: (általában) horoggal, horogalakú eszközzel vmit magához von; 
 (különösen) zsinegre kötött, s különösen e célra készített horoggal
 halat fog; (szójárás) "szelet horgászni" haszontalan dolgot cselekedni.
 főnév: horoggal halakat fogdosó személy

Horgászódik: ige: (annyi mint) tudakozódik, Innen: Horgászódás (főnév)
 [sic! Ez így benne van a Kriza-féle Erdélyi tájszótárban is]

Horgász-tolvaj: főnév (általában) személy, aki vmit horog segélyével lop;
  (különösen) 1) tilosban horoggal halászó személy; 2) tolvaj, aki a 
  szobában levő holmit horog segélyével huzogatja ki.
+ - betu"szavak (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

[ Szegedi Ga'bor ]
> Fornication Under Consent of the King, azaz "Paráználkodás a király
engedélyével" ...

Ez jopofa, de többek között azért sántit, mert a paráználkodás pont
házastársakra nem alkalmas szó, legfeljebb házasság előtti vagy házasságon
kivüli rosszcsontkodásra utalhat. Továbbá a kezdőbetükből alkotott
betüszavak teljes értékű szavakká avatása az angolban csak a 20. században
lett igazan divatos, pl:

SCUBA - self contained underwater breathing apparatus
LASER - light amplification by the stimulated emmission of radiation
RADAR - radio detecting and ranging
AWOL - absent without leave

De ha igaz volna, akkor a FUBAR (fucked up beyond recognition) szó azon
ritka betüszavak csoportjába tartozna, amelyek egyik betűje egy másik
betüszót takar. Ezen kivül csak egy másikat ismerek, ami még agyafurtabb,
mert önmagára utal: GNU, a Free Software Foundation szoftver családja,
jelentése "GNU is Not Unix". Ennek az utánzata volt valamikor az EINE (EINE
is Not Emacs), és a ZWEI (ZWEI Was EINE Initially).

Józsi
+ - Horgasz - halasz (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> A magyar nyelv külön szavakat tart fenn az idotöltésként illetve
 > megélhetés céljából uzött halfogási tevékenységre: horgászat,
 > halászat, akik pedig ezt végzik: horgász és halász.

Valoban kulon szavakrol van szo, de nem aszerint, hogy
szorakozasbol vagy megelhetes celjabol csinalja, hanem
hogy horoggal vagy haloval.

Lezo

www.auto.bme.hu

.
+ - re: szomagyarazat fuck (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hello,

>Felado : Szegedi Ga'bor
>E-mail : [Italy]
>Temakor: Szomagyarazat(?) ( 17 sor )
>Idopont: Thu Jun 26 21:04:10 CEST 2003 NYELV #463
>>kitűzniük, míg szexeltek. A táblán pedig ez állt: Fornication Under 
>>Consent of the King, azaz "Paráználkodás a király engedélyével" ...
>>Innen ered a mai "fuck" angol szó...
>A magyarázat roppant tetszetős, de vajon igaz-e?

Ha a level trefa volt, csak mosolygok, mert aranyos.

Ha komolyan kerdezted, akkor a valasz: nem. Indok: A fuck megtalalhato a
nemetben is, mint ficken. Az ige tehat valoszinuleg egyszeruen egy kozos
indoeuropai gyokbol szarmazik.

Udv,

awender
+ - Va: Arnyalatnyi kulonbseg (NYELV.0463..20030627) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szervusz Gábor, sziasztok! 

> A magyar nyelv külön szavakat tart fenn az idotöltésként illetve 
> megélhetés céljából uzött halfogási tevékenységre: horgászat, 
> halászat, akik pedig ezt végzik: horgász és halász. 

Szerintem nemcsak árnyalatnyi a különbség, Tamás mindjárt jön a 
szavak etimológiájával. Egyelőre magam annyit tudok kikövetkeztetni 
- eddig nem is túl nehéz... -, hogy a "horgászat" a horogból ered, tehát 
a horoggal űzött "hal"-ászati (ma már leginkább sport-) tevékenységet 
jelöli. Ezzel mindjárt ellent is mondtam a koncepciómnak: bár maga a 
hal tő elvileg megengedné a horgászra is alkalmazni, mégis, számomra 
nincs átfedése a két szónak. Ugyanis a "halász" többnyire - ha nem 
kizárólag - behálózós módszerrel dolgozik. Hogy telepített, vagy 
vonóháló, más lapra tartozik, nem is mennék bele halászatilag, nekem 
ez zavaros. (Volt egy komoly sorozat, ha jól emlékszem a Spektrumon, 
1-2 évvel ezelőtt a tengeri halászat fejlődéséről.) Iparszerűen csak az 
utóbbit űzik, szinte biztos, hogy horgászni ilyen módon nem 
gazdaságos, ellenben létezik/létezett még egy foglalkozás, a pákász. 
Ő fonott vesszőkosarakban "tapogat" a sekély, iszapos vízben, főleg 
csíkot fog, hacsak az közben nem húzza el a csíkot. 

> Az olaszban ilyen megkülönböztetés nincs, annak ellenére, hogy van 
> tengerük, és a hal meglehetosen gyakori étel. 

Ugye milyen változatos a magyar nyelv, még tenger híján is? :) 

> Más nyelvekben mi a helyzet? 

Angolul: 
angler - horgász (nyilván szintén az angle [szög, horog] tőből) 
fisher - halász (azt hiszem nem tévedünk: fish [hal])

Némethez segítségül hívnám a Halász - nevekkel nem viccelünk, de 
nem állom meg: nomen est omen :) - német-magyar nagyszótárt: 
Angler der [~s, ~] (s.) 1. horgász
Fischer der [~s, ~] (s.) 1. halász

de: 
Petrijünger der (biz.) horgász, halász

Úgy tűnik, a magyar most (is) teljesen hasonlóan használ a két 
kifejezést a német és angol megfelelőihez, gyanítom, még átvitt 
értelmeiben is. (Nyilván német hatásra.) Pl.:

da hat er sich was Schönes ausgefischt
 ezzel jól megjárta, ezt jól kifogta

er hat sich einen Goldfisch geangelt
 kifogott egy aranyhalacskát, jól beházasodott

Most merítsünk a kéznél lévő angol-magyar nagyszótárból: 

Halász: 
drifter n 2a (hajó) zsákhálóval dolgozó halász
fisher n 1 halász (egyh) ~s of men lélekmentő, lélekhalász
longshoreman n 2 (hajó) parti halász
netsman n hálós halász
trawler n 1 vonóhálóval halászó halász

Horgász: 
still-fisher n fenékhoroggal horgászó (horgász)
bobber n b) horgász
line-fisherman n horgász
rodsman n 3 r horgász
rodster n horgász

Itt valamiért magyarul mindkettő szerepel, megint csak megcáfolva a 
logikámat, de nem is tudom elképzelni a villantóval való halászatot, 
persze nem vagyok halász, még a horgászatnak sem hódolok, sőt, a 
halat sem szeretem...: 
troller n villantós horgász/halász

Érdekes viszont, hogy az angolban a "sport" szóhoz mennyire tapad a 
horgászat (is): 

sporting 3 vadászatot kedvelő, vadász-; horgászatot kedvelő, horgász-
sportsman n 2 vadász, horgász
sportsmanlike a 2 vadász-; horgász-

Azt hiszem ezt a kérdést rendesen kifiléztem, szia: Gábor
+ - Va: Szomagyarazat(?) (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szegedi Gábor írja:

>...A táblán pedig ez állt: Fornication Under 
>Consent of the King, azaz "Paráználkodás a király
>engedélyével" ...
>Innen ered a mai "fuck" angol szó
>A magyarázat roppant tetszetős, de vajon igaz-e?

Nem igaz. Figyelmetekbe ajánlom a következő címet:

http://www.snopes.com/language/acronyms/fuck.htm

Waginger Balázs
Södermalm, Stockholm 

__________________________________
Do you Yahoo!?
SBC Yahoo! DSL - Now only $29.95 per month!
http://sbc.yahoo.com

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS