Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 252
Copyright (C) HIX
2002-10-13
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 re: it's not a bug, but a feature (mind)  14 sor     (cikkei)
2 Bug (mind)  24 sor     (cikkei)
3 Re: *** HIX NYELV *** #251 feature (mind)  14 sor     (cikkei)
4 Re: szavak eredete (mind)  32 sor     (cikkei)
5 Re: szavak eredete (mind)  79 sor     (cikkei)
6 Re: feature (mind)  19 sor     (cikkei)
7 internet, feature, eroforras (mind)  60 sor     (cikkei)
8 Re: *nternet+feature (mind)  27 sor     (cikkei)

+ - re: it's not a bug, but a feature (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Szegedi Gabor irja:
> "this is not a bug, but a feature"
> Ennek a fordításával bajban vagyok.

"Ez nem hiba, hanem egy funkcio."

Mindjart peldat is mondok. A minap irta valaki, hogy probakepp irt maganak
egy levelet a cimre, es a level ahelyett,
hogy elakadt vagy visszapattant volna (o ezt varta), siman megerkezett a
postafiokjaba. Ez peldaul nem hiba (csak annak latszik), hanem egy funckio
(marmint hogy a maganleveleket (tobbnyire) atengedi cimatiras nelkul is).

Udv,
Jozsi.
+ - Bug (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

> Egy másik kérdés: az ismert számítástechnikai alapszabály szerint:
> "this is not a bug, but a feature"
> Ennek a fordításával bajban vagyok. Az még megjárja, hogy az 
> eredetileg bogár vagy rovar jelentésű "bug" programhiba értelmet 
> is nyert. 

 Érdemes megemlékezni ennek eredetéről. Az ENIAC, mai masináink e régi
őse volt az, ahol a kifejezés megszületett. Egy nap az ENIAC nem
működött. A technikusok apróra átvizsgálták, s fölfedeztek egy lepkét,
amely két vezeték közé keveredve elégett és rövidzárlatot okozott.
Eltávolították, s beírták a nagykönyvbe, hogy ENIAC is debugged,
vagyis bogártalanítva.

> Viszont a jellemvonás vagy sajátosságként fordítható "feature"-nek
> tudtommal nincs olyan fordítása, ami a számítógépes programokra
> alkalmazható. Lehet mondani helyette, hogy szolgáltatás, de az túl
> általános.

 Funkció vagy szolgáltatás szokott lenni. "We've added new features
users have requested", szokták írni új verziók bemutatóiba. Új
szolgáltatásokat vezettünk be.

La'ng Attila D., iro > <http://lad.rentahost.net>;
KULIMASZ = Kenetlen kerekei miatt csigakent halado riksa.
+ - Re: *** HIX NYELV *** #251 feature (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

En nem hiba, hanem tulajdonság!
Eredetileg Bill Gates mondta egy Windowst illeto megjegyzésre.
iván
--------------------
> Egy másik kérdés: az ismert számítástechnikai alapszabály szerint:
> "this is not a bug, but a feature"
> Ennek a fordításával bajban vagyok. Az még megjárja, hogy az
> eredetileg bogár vagy rovar jelentésű "bug" programhiba értelmet
> is nyert. Viszont a jellemvonás vagy sajátosságként fordítható
> "feature"-nek tudtommal nincs olyan fordítása, ami a számítógépes
> programokra alkalmazható. Lehet mondani helyette, hogy szolgáltatás,
> de az túl általános.
> Tud valaki jó fordítást? (Lehet, hogy már az idegen szavak
> szótárában is benne van, csak ilyesmim nincs kéznél :-(
+ - Re: szavak eredete (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A NYELV 0251-ban írta :
>Lehet azt tudni, hogy szókincsünk 
>mely nyelvekböl milyen százalékos arányban származik?
Olvastam sok mindent erről a kérdésről, igazán egyértelmű adatra azonban
nem emlékszem (a forrásaim sem jutnak pontosan eszembe, de arra jól
emlékszem, hogy aránylag kis megbízhatóságú értékek voltak). Ami viszont
nagyon érdekes és fontos a kérdéssel kapcsolatban, hogy egyáltalán nem
mindegy, hogy minek a százalékában vizsgáljuk a kérdést. Lényegében két
lehetőség van: a szöveggyakoriság (tokengyakoriság) és a szótári gyakoriság
(type-gyakoriság). Az előbbi azt mutatja, hogy egy adott (vagy több adott,
ideális esetben az összes) magyar szövegben milyen arányban fordulnak elő
ilyen vagy olyan eredetű szavak, az utóbbi pedig azt, hogy egy adott (vagy
több adott, ideális esetben a mentális) szótárban milyen arányban fordulnak
elő ilyen vagy olyan eredetű szavak (címszóként). (A második megközelítés
-- bár lényegesen egyszerűbben mérhető -- vélhetőleg a legtöbbször nem is a
nyelvet, hanem az adott szótárat írja le, mert abból adódóan, hogy az
illető szótárnak milyen a hozzáállása pl. az idegen szavakhoz, nagyon
különböző eredmények születhetnek.) A két statisztika lényegében különböző
képet fog festeni. Külön nehéz eldönteni, hogy a feltehetően legnagyobb
csoport: a belső keletkezésű szavak csoportja minek is számítson. Talán
jobb lenne nem is a szavakon, hanem a morfémákon elvégezni ezt a
vizsgálatot: szemben a szavak lényegében végtelen számával (csak
tőszámnévből per definitionem megszámlálhatóan végtelen van), a morfémák
száma aránylag kicsi, nem haladja meg (legalábbis jelentősen) a 10 000-et.
A tendenciák mindenesetre a következők: az egyes ősi finnugor és a belső
keletkezésű szavaknak jóval nagyobb a szöveggyakoriságuk, valamint egy ősi
finnugor szó nagyobb valószínűséggel képezi belső keletkezésű szó alapját,
így az a 2000 finnugor eredetű szó(elem), amely a szótárnak csak egy
töredékét teszi ki, jelentős többséget könyvelhet el magának, ha szövegbeli
előfordulást vizsgálunk.

Üdv: Attila
+ - Re: szavak eredete (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

hix.nyelv #251, >:

> Lehet azt tudni, hogy szókincsünk mely nyelvekböl milyen százalékos
> arányban származik? 

Nem tudok ilyen pontos statisztikát, részszámaim vannak. Rédei Károly (1998) 
az Uralisches Etymologisches Wörterbuch adatai alapján az uráli, finnugor és 
ugor eredetű tövek száma kb. 700 (Ehhez jönnek a belőlük képzett szavak). 
Ugyanakkor a honfoglalás előtti török jövevényszavak számára ő kb. 300-at ad 
meg.

Zsirai Miklós (1943) a finnugor alapszavak számára 1200-at ad meg. A Rédei-
féle adattól való eltérést az okozhatja, pl. hogy a "felhő"-t és "felleg"-et 
egy vagy két tőnek/alapszónak tekintjük-e (ugyanaz a fgr. "*pilwe" szó áll 
mögöttük). Különbséget okozhat az is, hogy a "kérdőjeles" etimológiákat 
milyen mértékben számítják be.

Bereczki Gábor (1996) szerint egy közepes szótár szóanyagának kb. 60%-a 
vezethető vissza az urali, finnugor ill. ugor alapnyelvre.

(Zsirai az 1200-as számához összehasonlításként megemlíti, hogy ez több, mint 
amennyi angol v. orosz szót lehet indoeurópai eredetre visszavezetni, és az 
angol szókészletnek csak 1/6-a germán. Az albánban kb. 500 ie. tőszó 
mutatható ki.)

---

Van egy másik megközelítés, amely nem a szótári szavak, gyökök számát 
vizsgálja, hanem az élőbeszédbeli előfordulási gyakoriságot. A legismertebb 
Tolnai Vilmos (1943 előtti) adata, mely szerint nagy korpuszon az irodalmi és 
köznyelvben az alábbi arányok tapasztalhatók:
   - 88,4% finnugor (beleértve az uralit, ugort is)
   - 3,4% szláv
   - 2,8% latin
   - 1,5% német
   - 1,0% török
   - 3,0% ismeretlen, vegyes
A finnugor (beleértve az urálit és ugort is) és belső keletkezésű szavak 
arányára Tolnai az egyes szerzőknél az alábbi adatokat számította:
   - Vörösmarty Mihály: 92,8%
   - Petőfi Sándor: 90,7%
   - Arany János: 90,6%
   - Ady Endre: 90%
   - Kemény Zsigmond prózája: 92,1%
   - Tompa Mihály költeményei: 93,1%
Ehhez Bárczi (1962) hozzátette saját, újabb adatait, miszerint ez az arány 
magánlevelezésben 94,3%.

Hajdú Mihály (1999) a következő, az irodalmi nyelvre vonatkozó gyakorisági 
adatokat adja meg: 2% ótörök, 3% szláv, 1% latin, 2% német, 5% hangutánzó-
hangulatfestő, 18% bizonytalan v. vitatott, 15% ismeretlen, 54% biztos uráli 
v. fgr. v. ugor eredetű (ez pontosabb felbontást használ, így ez az 54% a 
Tolnai-féle rendszerezésben 77-92%-ra emelkedne).

---

Átszámoltam Bárczi Géza A magyar szókincs eredete (1958) c. művében közölt 
szavakat. Az alábbi adatok teljességgel tájékoztató jellegűek. Egyrészt el is 
számolhattam, másrészt mert a szerző nem sorolja fel az összes szót, így nem 
hiszem, hogy az egyes források arányai a tényleges adatokat tükröznék. 
Szintén torzít az, hogy az egyes forrásnyelveknél eltérő a nyelvjárási ill. 
köznyelvi szavak előfordulási aránya. A számoláskor nem értékeltem, így pl. a 
"fő" és a "főz" két szóként került be, de a "hol, hová, hány" stb. egyet 
számított, a "bolt" viszont mind a francia, mind az olasz eredetűek közt 
szerepel. Az ismeretlen eredetű, belső keletkezésű stb. szavak kimaradtak. 
Még egyszer, az alábbi számok csak a nagyságrendi eloszlást érzékeltetik:
   - Uráli-finnugor: 447 [33,5%] (ebből ugor 89)
   - Iráni: 28 [2,1%]
   - Kaukázusi: 5 [0,4%] (bizonytalan)
   - Honfoglalás előtti török: 196 [14,6%]
   - Oszmán-török: kb. 30 [2,2%]
   - Szláv: 246 [18,4%]
   - Német: 264 [19,7%] (XVII. sz.-ig: 89, XVIII. sz. és utána: 175)
   - Görög: 8 [0,6%]
   - Ófrancia: 27 [2,0%]
   - Olasz: 74 [5,5%]
   - Rumén: 14 [1,0%]
+ - Re: feature (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gábor!

hix.nyelv #251, Szegedi Gábor >:

> Viszont a jellemvonás vagy sajátosságként fordítható "feature"-nek
> tudtommal nincs olyan fordítása, ami a számítógépes programokra
> alkalmazható. (Lehet, hogy már az idegen szavak szótárában is benne van,
> csak ilyesmim nincs kéznél :-( 

Ne hidd, hogy segítene: "feature [e: fícsör] (ang, tud) jegy, jellemző". 
A Kovács Magda-féle Angol-magyar informatikai szakszótár szerint: "feature - 
sajátosság, tulajdonság, jellemvonás". Scriptum: Angol-magyar informatikai 
szótár: "feature - jelleg(zetesség), sajátosság, vonás". 


> "this is not a bug, but a feature" (...) Tud valaki jó fordítást? 

Nekem ez a szólás felfokozott érzelmi állapothoz kötődik, így -- meg kell 
mondanom -- nem irodalmi a fordításom: "Ez nem hiba, hanem kitoszás".
+ - internet, feature, eroforras (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Na vegre, egy tema amibe en is belekontarkodhatok ;-) ...

[Szegedi Ga'bor]
> Pár évvel ezelőtt egy számítástechnikai értelmező 
> szótárban (aminek a bibliográfiai adatait nem tudnám megmondani) ...
> * a kisbetűs változat a különféle számítógépek és protokollok 
> összekapcsolásával előálló vegyes hálózat (pld. egy vállalaton belül)
> * mig a nagybetűvel kezdett változat az, amit világháló, információs
szupersztráda


Az elso definicionak van meg egy megfeleloje amit fontos megemliteni.
Ez az "intranet", amely egy ceg vagy iskola belso halozatat jelenti.
Angolul majdnem mindig nagybetus (de hiszen ok a napok es honapok nevet
is nagybetuzik). Nem tudom, hogy a magyarban elterjedt-e. A kisbetus
"internet"-et is lehet ekepp hasznalni, mint pl. "nalatok van
internet?", ami azt jelenti, hogy nalatok (XY cegnel) van-e internet
hozzaferes, es ilyen ertelemben tenyleg tobb "internet" van.

Az Internet viszont igenis tulajdonnev, mert csak egy van belole (a mi
bolygonkon). A tulajdonosa az emberiseg.

--

> "this is not a bug, but a feature" Ennek a fordításával bajban vagyok
> ... jellemvonás vagy sajátosságként fordítható

En azt hiszem, nem erdemes szorol szora forditani. Az angolban ez a
kifejezes rendkivul elterjedt - informatikus korokben - es van egy
konkret hangulata, amit csupan a szavak nem ereztetnek. Az esetek 99.9
szazalekaban poenkent hasznaljak, amikor tenyleg baki van a termekben,
es ezt a kinos helyzetbe kerult programozo el akarja sunyizni. A
"feature" szoban az a fontos, hogy nem csupan "sajatossagot" jelent,
hanem olyan tulajdonsagot, aminek HASZNA is van. En azt a forditast
javasolnam, hogy:

 "akar szandekos is lehetett volna" VAGY "hiba, de hasznat latjuk
meg"

Nyilvan addig amig egy ilyen kifejezes nem lopja be magat a koznyelvbe,
nem lesz ugyanolyan stiluserteke, mint az eredetinek.

--

A temahoz sorolhato meg egy-ket angol eredetu informatikai szakszo:

"Resource". Ez is egy nagyon hasznos szo, amelynek nincs magyar
megfeleloje -- az "eroforras" nem az igazi. Altalaban kozos hasznalatu
szamitogepekre, printerekre, halozatra, adatbazisra hasznalando.
Lehetne esetleg "ko:zeszko:z"?

"Application". Azt hiszem a "felhasznalas" terjedt el, nem lenne jobb
inkabb az "applikacio" vagy siman "program", ha mar szoftver termekrol
beszelunk?Udv,
Jozsi
Taipei
+ - Re: *nternet+feature (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Válasz a 2002. október 11. 21:43-kor kelt levélre:

SGb> * a kisbetűs változat a különféle számítógépek és protokollok
SGb> összekapcsolásával előálló vegyes hálózat (pld. egy vállalaton belül)

Szerintem ez nem internet. Ez intranet.

SGb> * mig a nagybetűvel kezdett változat az, amit világháló, információs 
SGb> szupersztráda, hálózatok hálózata stb. neveken szokás emlegetni

Meggyőződésem (és úgy vettem észre, hogy az MTA-nak is ez), hogy az
internet kis i. Egyszerűen nincs logikája sem a nyelvtani szabályok,
sem az internet működési elvét tekintve, hogy nagy I-vel írjuk.

SGb> Tud valaki jó fordítást? (Lehet, hogy már az idegen szavak
SGb> szótárában is benne van, csak ilyesmim nincs kéznél :-(

(tud) jegy, jellemző - ezt írja róla a szótár.
Én szövegkörnyezettől függően lellkiismeretfurdalás nélkül szoktam
írni újdonságnak, fejlesztésnek, fejlesztési iránynak is, de az általad
említett jellemvonás, sajátosság (tulajdonság) sem rossz.

Egy kardszúrás Mártonffy Atilának, aki maga is bevallotta, hogy
ártatlanul lettem összekaszabolva: az angol-magyar kéziszótár idegen
szavak szótára, ugye?

Gábor

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS