Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX AGYKONTROLL 2205
Copyright (C) HIX
2004-10-01
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 kb. tizedszerre kuldom (mind)  198 sor     (cikkei)
2 Keres (mind)  4 sor     (cikkei)
3 re_Tematika___Istvan_Konyve (mind)  51 sor     (cikkei)
4 kerdes (mind)  6 sor     (cikkei)

+ - kb. tizedszerre kuldom (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Íriszből - Donna Lucia
Egy kellemes kora tavaszi estén - 1935-ben - egykori gimnáziumi 
osztálytársaimmal a hagyományossá vált baráti összejövetelünket 
tartottuk a hangulatos budai Ketter- (ma Borostyán) étteremben. 
Egyszer csak egy hihetetlennek hangzó történetre figyeltem fel: az 
asztal túlsó felén Kismarty Lechner Lóránd, akkor még műegyetemi 
hallgató (ma az egyetem nyugalmazott professzora), arról beszelt 
asztali szomszédainak, hogy családjának egyik távoli rokona (másod 
unokatestvére), egy tizenhat esztendős leány, egyik reggelen 
felébredve, a család számára idegen nyelven kezdett beszélni, 
édesanyját és testvéreit nem ismerte meg...
Csak később tudták meg a család egyik szerzetes rokonától, dr. 
Hümpfner Tibortól, aki sokáig dolgozott a vatikáni könyvtárban és 
minden latin eredetű nyelven kitűnően beszélt és írt, hogy a leány 
spanyolul beszél, és azt állítja magáról, hogy Madridban élt, 
munkásasszony volt, ott negyven éves korában tüdőbajban meghalt... 
És itt - ebben a családban „ébredt" fel.
Tüstént faggatni kezdtem kedves barátomat, volt osztálytársamat, 
hogy mondja meg a leány nevét és címét.
                 Íriszből spanyol asszony...
Hiába kérleltem, hallgatásba burkolózott. A titokzatos történet 
azonban nem hagyott nyugodni. Kerülő úton, jó néhány telefon-
érdeklődés után az osztálytalálkozót követő napon megtudtam, hogy ki 
a titokzatos másod unokatestvér, akivel állítólag ez a lélekvándorlási 
história megtörtént. Megtudtam, hogy Farczády Írisz az eredeti neve. 
(Írisz ma már nagymama, sokáig dolgozott műszaki rajzolóként egyik 
nagy tervezőintézetünkben, és utolsó - jó néhány évvel előtti - 
találkozásunk alkalmával kijelentette, hogy nem kíván „ebben a 
materialista szemléletű világban" az átváltozásáról nyilatkozni...)
Nyomozni kezdtem, mindenáron szemtői szemben akartam látni a 
spanyollá változott leányt, akinek apja Farczády Gerő unitárius székely 
vegyészmérnök, édesanyja pedig egy osztrák katonatiszt leánya volt. 
Egyik rokonuk - egy másik unokatestvér -, akinél szintén érdeklődtem a 
családban történt események felől, úgy tájékoztatott, hogy az apa az 
Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ (OMTK) józsefvárosi 
üzemében dolgozik, és egészen biztos, hogy megakadályozza a 
leányával való találkozást.
Címüket a főkapitánysági bejelentőhivatalban tudtam meg: II., Lepke 
u. 8. És mert tartottam attól, hogy az apa elzárkózna minden 
felvilágosítás elől, olyan időben terveztem a család meglátogatását, 
amikor a családfő dolgozik, annál is inkább, mert az anya -erről is 
kaptam információt - híres spiritiszta médium, okkultista társaságok 
tagja, és nemcsak hisz a természetfeletti erőkben, de propagálja is 
azokat.
Számítottam arra, hogy az anya beszédesebb lesz. A szerkesztőnek 
elmondtam, milyen riport ügyében nyomozok és kértem, adja mellém az 
akkori idők egyik leghíresebb fotóriporterét, Escher Károly bácsit 
(nekem akkor ő bácsi volt), hogy ha sikerül bejutni a Lepke utcai 
otthonba, felvételeket készítsen a leányról.
Abban az időben újságírói fogás volt, ha az ember olyan házba, vagy 
lakásba akart benyitni és nyilatkozatot kicsikarni, ahol nem 
remélhetett „szíves" fogadtatást, azt kellett mondani: a 
főkapitányságról jöttünk... Az egykori főkapitányság Vigyázó Ferenc 
utcai bejárata mellett volt ugyanis az úgynevezett rendőri sajtóiroda. 
Itt tanyáztak az újságírók egy-egy rendőri eseményre várva. A rendőri 
tudósítóknak a nyomozókéhoz hasonlító jelvényük is volt, a zakó 
hajtókája alatt viselték. Ennek felmutatása és a „főkapitányságról 
jöttünk" bejelentés mindig hatásos volt. Ezúttal is.
              A riporter nem csodálkozik
Bekopogtattunk a Lepke utcai lakásba: az édesanya jött elénk. Nem is 
lepődött meg látogatásunkon, amikor megmondtuk, Írisz nevű leánya 
ügyében járunk nála.
- Íriszt keresik? Ő már meghalt... Írisz elment, és aki most itt van 
velünk, az Lucia, egy madridi asszony!
A riporternek semmin sem szabad csodálkozni, de most Károly bácsi és 
én rémülten hallgattuk ezeket a kijelentő mondatokat, 
megborzongtunk a misztikus történet ilyen józan szavakkal 
rögzített "tényén".
Az anya bevezetett a lakásba, cigarettával kínált. Csak annyit tudtam 
kérdezni:
-    Hogy történt? Mi történt?
-    Írisz a gimnázium negyedik osztályát végezte el kitűnő 
eredménnyel. Jó tanuló,eleven kislány volt, a gimnáziumi kötelező latin 
és német nyelven kívül csak franciául tanult. Egyik este gyengélkedett, 
sőt annyira rosszul érezte magát, hogy azonnal ágyba fektettem, és az 
ágya szélére ültem. Egyszer csak nagyon mélyet sóhajtott. A szívembe 
hasított az a fájdalmas érzés, hogy Iriszke meghalt! Ráhajoltam, 
éreztem a lélegzetvételét, végigsimítottam a szívén: dobogott. Meg 
könnyebbültem. "Mélyen alszik" - gondoltam,pedig dehogy élt, akkor 
már meghalt, a teste itt maradt, de a lelke elszállt... Ezt csak másnap 
reggel tudtuk meg, amikor az ágyban fekvő teremtés, a mi Íriszünk, 
mély ál mából felébredt, elkezdett valami idegen nyelven kiabálni, 
kiugrott az ágyból és el akart szaladni. Visszatartottuk, szóltunk hozzá, 
de nem értett bennünket, riadtan nézett rám, és senorénak  
(úrnőnek)  szólított.  Engem, az édesanyját! Kiabált és sírt. Csak 
annyit értettünk, hogy Madridról beszél, valami Pedrót emleget. Csak 
később tudtuk meg a család egyik pap barátjától, akit idehívtunk, 
hogy Lucia (mert akkor már így nevezte magát) spanyolul beszél, 
mégpedig tökéletesen.
               Nincs rá magyarázat
A rejtélyre, az okkultista csodára, vagy „lélekvándorlás! esetre" nincs 
elfogadható magyarázat. Orvosok, pszichiáterek vitatkoznak: csalás, 
szélhámosság, spiritiszta trükk vagy a skizofrénia rejtélyesen 
megdöbbentő esete. Az Értelmező Szótár szerint az okkultizmus az 
érzéki világon kívülieknek vélt titokzatos erőkről, szellemekről szóló 
tudománytalan tanítás. A reinkarnáció pedig a lélekvándorlást hirdető 
vallásokban valakinek vagy valaminek más testben való újjászületése. 
Hernádi Gyula egyik elbeszélésének lábjegyzetében idézi E. 
Mecklerburg (?) pszichiátert: A fizikai halál után következő 
reinkarnációs, azaz újjászületési módozatok elképzelhetők... Ha a 
pszichiáter neve után kérdőjelet tettünk, még inkább azt kellene 
tennünk állítólagos kijelentése után. Hernádi ugyanis szereti 
a „megcsavart" témákat, és az általa történelmi „blődlinek" nevezett 
írásaiban a történelmi alakokat szatirikus éllel költözteti más emberek 
alakjába. (Ezt a kis kitérőt azért tartottam fontosnak ide beiktani, hogy 
az olvasó kellő kritikával és tájékozottsággal fogadja vagy ne fogadja 
el az alábbi történetet.)
Írisz-Lucia átváltozása nagy fordulatokat hozott Farczády Gerő mérnök 
családi életébe. Lucia nem ismerte meg testvéreit, anyját úrnőnek 
nevezte, magát pedig szolgálónak és eszerint is cselekedett. Spanyol 
ételeket főzött, spanyol dalokat énekelt, és spanyol táncokat mutatott 
be. Egész otthona idegen volt számára. Jelekkel, majd később 
szerzetes  rokona tolmácsolásával  tudtul  adta  a családnak, hogy 
őt Lucia Altarez de Salvió-nak hívják, negyvenéves korában, 1933 
augusztusában tüdőbajban halt meg Madridban, és itt „ébredt fel". A 
férje napszámos volt, és Madridban a Calleoscura 7. számú házban volt 
lakásuk. Tizennégy gyermeke volt, a legkisebb csontszuval jött a 
világra, és hamar meg is halt. Nehézkes, szálkás, kezdetleges betűkkel 
írta fej a nevét; később a törvényszéki írásszakértő megállapította, 
hogy a gimnazista iskoláslány, Írisz, korábbi írásával öszehasonlítva, az 
új kézvonások egy teljesen elütő jellemű, megfáradt nő írását mutatják.
             Nem pirult el, pedig...
Amikor Írisz-Lucia is előjött a másik szobából, félénk mozdulattal 
nyújtott kezet, és a szék szélére telepedve ült az asztalhoz. Nagy 
szemeket meresztett ránk, de azután szívesen állt Escher Károly 
fényképező masinája elé anyjával és Renée nevű húgával. Károly bácsi 
még táncmozdulatait is lencsevégre kapta. Ám hiába szóltunk hozzá 
magyarul, értetlenül nézett ránk. Amikor egyszer édesanyja valamiért 
kiment a szobából és Luciával magunkra hagyott, odasúgtam a 
kollégámnak, hogy most olyan ocsmány és durva szavakat mondok 
neki, amire - ha valóban érti az eredeti anyanyelvét és csak titkolja - 
egy apácáknál nevelkedett lány legalábbis elpirul vagy a szeme 
megrebben... Mondtam is én olyanokat, hogy magam is restelltem.
Lucia rendületlen csodálkozással hallgatta egy kocsist is 
megszégyenítő kifejezéseimet:
jól látszott, hogy nem értette, akár zulu nyelven is mondhattam volna.
Engedélyt kértem az édesanyjától, hogy másnap a spanyol követség 
titkárnőjét és az akkor Budapesten vendégszereplő Busch Cirkusz 
egyik spanyol artistáját magammal hozhassam. Mindketten szívesen 
eljöttek, és Luciával fesztelenül beszélgetni kezdtek. A lány olyan 
hibátlanul beszélt spanyolul, tökéletes kiejtéssel, hogy azt itt 
Budapesten nem tanulhatta meg. Madridot úgy ismerte, mint egy 
budapesti asszony a főváros utcáit, tereit, piacait.
Világszenzáció lett!
A szerkesztőségben nem akartak hitelt adni szavaimnak, Escher Károly 
fotóiban is valami trükköt sejtettek. Ezért az általam feltárt adatok 
nyomában másnap Bakos Ákos, Az Est akkori főmunkatársa 
személyesen látogatta meg a családot, és a riportot is ő írta meg. 
Sajnos. Nem bízták ezt a rejtélyes anyagot egy kezdő riporterre, aki 
talán nem elég tapasztalt, és könnyen felsülhet, bár másnap és a 
további napokon a riport folytatását, a megjelenés után bekövetkezett 
eseményeket én írhattam meg.
„Pár napja tudósítónk Jelentette - írta Az Est -, hogy a Hűvösvölgy 
egyik villájában él egy tizenhét esztendős úrilány, aki családja és 
sajátmaga állítása szerint két esztendővel ezelőtt spanyol 
munkásasszonnyá változott. Fantasztikusan hangzott ez a közlés, de 
újságírói kötelességünknek tartottuk, hogy mégis utánanézzünk a 
dolognak. Beszélgetéseink, érdeklődésünk eredményeit közöljük a 
következőkben. Állást termesztésen semmilyen irányban nem 
foglalhatunk a furcsa ügyben, csupán hűségesen leírjuk azt, amit a 
lánnyal és családjával kapcsolatban tapasztaltunk és hallottunk. 
Szolgálatot akarunk tépni a tudománynak ezzel a közléssel. Nyilván 
orvosok és lélekbúvárok feladata annak meg-, állapítása, hogy mi is 
történt írisszel, aki Luciává változott..."
A riport megjelent, és nemcsak Magyarországon,, de a világon 
mindenütt nagy port vert fel. Úgyszólván valamennyi világlap átvette a 
tudósítást, angliai és hollandi metafizikai és metapszichikai társaságok 
tudósai repülőgépre ültek, a külföldi filmhíradós riportereknek és 
újságoknak egymás után nyitották ki az ajtót a Lepke utcában. Dr. 
Hümpfner Tibor, cisztercita szerzetes jelentette a Vatikánnak az esetet. 
Egy magas rangú egyházi férfiú jelent meg az „esetleges" csoda 
kivizsgálására, de csupán egész bizonytalan és hitetlenkedő jelentést 
tudott írni a Szentszéknek.
Felhívtuk a lap madridi tudósítóját is, hogy nézzen utána a Lucia által 
megadott címnek. Másnap telefonált, hogy „Calleoscu-ra" nevű utca 
nincs a munkásnegyedben, hasonló nevű utca azonban több is van, és 
azokban számos Alvarez vagy Altarez nevű család található. Abban az 
időben Madridban nem volt lakásbejelentési kötelezettség, a szegény 
munkáscsaládok egyre-másra költözködtek oda, ahol olcsóbb volt a 
lakbér, vagy közelebb volt a munkahely. 
             A főkapitányságon a spanyol tolmáccsal
A budapesti spanyol ügyvivő, Carlos Arcos Cuadra felkérte a 
főkapitányságot, hogy derítsen fényt a bonyodalmas ügyre, hiszen, ha 
a lány valóban „spanyol", tisztázni kell állampolgárságát és 
tartózkodási engedélyt kell kérni számára. A főkapitányság, 
pontosabban dr. Ferenczy Tibor főkapitány, dr. Tóth István rendőrorvos 
és dr. Szimon István rendőrfőtanácsos a spanyol követségi tolmács 
segítségével hallgatták ki a leányt és az édesanyját. A leány mindenre 
hibátlan spanyol nyelven válaszolt, a magyarul feltett kérdéseket 
azonban nem értette. (Vagy nem akarta megérteni - ki tudja?) Váltig 
hangoztatta, hogy ő egy negyven éves munkásasszony, de itt egy 
tizenhét éves leányként ébredt fel. A szüleit csak munkaadóként ismeri 
el, segédkezik a háztartásban, testvéreit barátként kezeli.
A vizsgálat eredménytelen maradt, mint ahogy dr. Németh Ödön 
törvényszéki hites elmeszakértő sem jutott előbbre. Farczády (risz-
Lucia, ahogy mar írtuk, ma már idős asszony, unokái vannak, és közeli 
rokonai szerint ennyi év után is idegenes kiejtéssel „töri" a magyar 
nyelvet...
+ - Keres (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Véletlenül kitöröltem ,azt hiszem a tegnapelőtti Agykontroll levelet,amiben
a szerelemről volt szó .
Kérhetném valakitől,hogy küldje el nekem ! ?
Köszi:Zsolt
+ - re_Tematika___Istvan_Konyve (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves István!

István, én is csak biztatni tudlak, hogy feltétlen írd meg a
konyvet!!!

A 100.000 forint eléggé kevés összeg, de sajnos ilyen
világban élünk.
Más esetekben a könyv árának a fele (40%-50%) megy a
szerzőnek, a másik fele a nyomdának és a kiadónak.
Ha a könyv darab értékét 2000 ft-ra saccoljuk (ami nagyon
kevés egy ilyen könyvért) akkor a kiadónak 100db könyvig van
kockázata. Mondanom sem kell uggye, hogy a HIX fórumról
meghaladná a rendelések a 100-at.

Szóba jöhetne egy netes terjesztés csak szöveges formátumba,
de ennek hátránya, hogy nem tudom a kezembe venni és
szerintem a legtöbbőnk nem szeret gépen sokáig olvasni.

Másik lehetőség, hogy magánba adod ki a könyvet, de ehhez
tőke kell.
Persze vannak tőke kímélő megoldások :-) De ezt majd a
későbbiekben...

Viszont mi akik nagyon szeretnénk ezt a könyvet, a neten
keresztül megrendelnénk Istvántól és ELŐRE kifizetnénk, így
István is jobban járna anyagilag és mi is kedvezőbben
jutnánk a könyvhöz (kb20%).
Ennek hátránya, hogy a könyves boltokban nem jelenne meg
csak netes ajánlással és a fórumokon és a mi ajánlásunkkal
terjedene, s postai utánvétellel.

Minden könyvkiadó attól fél, hogy rajta marad a sok könyv és
nem tudja eladni. Kis ország, kevesen szeretnek olvasni és a
magyar nyelv sem tartozik bele a világnyelvek közé.

De ha Domján Lacinak küldenél egy kiadás előtti példányt és
egy listát a mi nevünkkel címünkkel akik szeretnénk
nyomtatásban látni ez a könyvet, akkor az is előfordulhat,
hogy azt mondja Laci, hogy vállalja a terjesztését és minden
AK tanfolyamon és könyvesboltokban is megjelenne.


Egy mondatba összefoglalva:
Írd meg kérlek a könyvet mert sokan vagyunk akik szeretnék
elolvasni és ha készen van, akkor találunk olyan megoldást,
hogy a könyved mindenkihez eljusson és az Írói díjad sokkal
több legyen mint 100 rugó.

Egyre jobban:

Alfautazó Gyuri
+ - kerdes (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

hogyan tudok ismet ide feliratkozni, hogy kapjam a leveleket? akarhanyszor
elküldöm a subsribe levelet, soha nem törtenik semmi! ki tud nekem segiteni?

kösz

Brigi

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS