Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX AGYKONTROLL 648
Copyright (C) HIX
2000-01-10
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 nikotin (mind)  15 sor     (cikkei)
2 Flame es meningitis (mind)  21 sor     (cikkei)
3 olvasoi level (mind)  176 sor     (cikkei)
4 Harom ujj technika es a fiam. (mind)  20 sor     (cikkei)
5 teszt (mind)  5 sor     (cikkei)
6 theta (mind)  5 sor     (cikkei)
7 Re: Teszt megoldas (mind)  18 sor     (cikkei)
8 Re: *** HIX AGYKONTROLL *** #647 (mind)  57 sor     (cikkei)
9 Napi Adoma #15 (mind)  17 sor     (cikkei)

+ - nikotin (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok !
En irtam regebb :
>> Mas tema,a vegetarianus eletmod . Van kozotettek ( vega) aki vega
eletmodot
>> folytat de kozben dohanyzik, estleg sok alkoholt fogyaszt ?
drvictor irta :
 Szerintem ezeknek a dolgoknak nem sok koze van egymashoz. Vagy miert
irodott a kerdes ?
Megint en :
Csak eszembe jutott , van-e ertelme annak hogy kegyetlenul mergezed
szervezeted a nikotinnal,alkohollal es a sokkal gyengebb mereg ellen,a hus
ellen kuzdol.
Udvozlettel :
Zoli
A legszebb e'lme'ny,amiben re'szunk lehet, a rejte'ly. (Einstein)
+ - Flame es meningitis (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Barataim,

kar ezert az Einstein-vitaert ebben a korben. Eddig ez volt az
egyetlen lev.lista, ahol nem tapasztaltam flame-et -- ha valakinek,
akkor nekunk jobban kellene tudnunk uralkodni a vitaszellemen.

Ha Einsteint szavaztak meg a Time Magazine olvasoi, akkor nekik
Einstein az igazi. Masoknak meg Picasso, vagy Torgyan Jozsef.
Mindenkinek joga van eldonteni, emiatt ne essunk egymasnak.
Ne pocskondiazzuk se Einsteint, se egymast. Ezennel vegyuk le a
napirendrol ezt a dolgot, OK?

Sokkal tobb ertelme van az agyhartyagyulladas megfekezeseert
folytatott kollektiv programozasnak, kozos meditacionak, amit Ditta
vetett fel. Nagyszeru gondolat, maris benne vagyok, amennyire
szereny tehetsegembol telik. Csatlakozzunk minel tobben. Sze-
rintem most ne jeloljunk ki kulon idopontot, hanem mindenki a maga
programozasi idejeben keritsen ra sort.

Egyre jobbakat kivanva,

+ - olvasoi level (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Magyar Nemzet Szerkesztősége!

Szeretnék reagálni kedvenc napilapom január 8.-i számában megjelent,
Balavány György által írt "Az agyad nem tűnik el, csak átalakul" c. cikkre.

Előrebocsájtom, hogy több, mint 6 éve gyakorló agykontrollos vagyok. Saját
véleményem nem feltétlenül egyezik Dr Domján Lászlóéval (aki a módszer
magyarországi meghonosítója) vagy akár más agykontrollosokéval.

Az alapító José Silva saját tapasztalatokból és más mentális technikákból
összekovácsolt egy önálló, jól alkalmazható, önfejlesztésre alkalmas
"szellemi jóga" rendszert. Ilyen iskolateremtés jellemző pl. egyes
harcművészeti irányzatok esetében is.

Ennek ellenére nézeteivel, magyarázataival nem minden ponton értek egyet. Ez
természetes is, mivel ő nem "csodaguru" vagy tévedhetetlen szektavezér.

A sokféle megismert technika közül mindenki választhat izlésének,
hajlamainak megfelelőt.

Egy hitelességre törekvő újságírótól elvárnám, hogy legalább részben saját
tapasztalaira alapozott véleményt írjon le, például egy agykontroll
tanfolyam elvégzése után.
Ha pedig másokat idéz, tartózkodjon a tendenciózusan negatív beállítástól,
csúsztatástól. Különösen, ha a különböző idézett vélemények pontatlanok és
egymásnak is ellentmondanak.

Interjúalanyait lecsúszott emberként mutatja be vagy éppen szegényes
gondolatvilágú párbeszéddel sugallja, hogy az agykontroll iránt érdeklődők
mind reményvesztett, hiszékeny, csodára váró, a mai társadalom szempontjából
"leírt", tudatlan emberek. Nyilvánvaló, hogy ilyenek is akadnak közöttük, de
ez egyrészt nem általános (a tanfolyam résztvevőinek társadalmi-szociális
összetétele meglehetősen vegyes képet mutat), másrészt ha igaz is volna,
logikai értelemben nem minősíti magát az agykontrollt.

Nézzük konkrétan:

José Silva (legalábbis Agykontroll c. könyvében) nem hivatkozik Steinerre,
mint "akinek nyomán kezdte alkalmazni módszerét".

Az agykontroll nem hipnózis. Silva eleinte kísérletezett hipnózissal, de nem
sokkal késöbb áttért egy önfejlesztő, főleg vizualizációra alapuló
agytréning kidolgozására. Az agykontroll megtanulható önállóan is, de a
négy napos tanfolyam lényegesen hatékonyabb.

A bal agyfélteke nem a "negatív, korlátolt, földhözragadt" gondolkodásra
utal, hanem a racionális, logikus gondolkodásra. Az "agyfélteke" kifejezés
egyébként is inkább szimbólum, mivel e módszer nem neurológiai ismereteket
tanít, hanem az értelmezést segítő "útjelzőket" hoz létre tudatunkban.
Ilyen alkalmazásnak tekinthetők pl. Einstein "gondolatkísérletei" is,
amelyek az ő vizualitáson alapuló intuiciós
adottságaira épültek.

Érdekes, hogy a "bal agyféltekés" egzakt, matematikai megalapozás nehezebben
ment neki.

Ez is mutatja, hogy a kétféle tudati működés személyenként különböző
hatékonyságú.

Az efféle képességek mindenkiben fejleszthetőek, szakmámban én
is sok ötletet köszönhetek az ezirányú gyakorlatoknak.

Gál Péter katolikus lelkipásztor önálló érvei erősen vitathatóak, a
keresztény szellemiség szempontjából semmiképpen, a katolikus egyház
nyitott, türelmes hozzáállása szempontjából (legalábbis a II. Vatikáni
Zsinat óta) aligha tekinthetőek autentikusnak.

Az agykontroll nem idegen a kereszténységtől
(pl. Avilai Szent Teréz vizualitáson alapuló mentális technikája),
legfeljebb a középkori, államvallást megtestesítő katolikus egyház merev
(anti-gnoszticista) dogmatizmusától és az inkvizíció túlbuzgóságától. Az
akkori "paranormális jelenségeket" csodának vagy boszorkányságnak nevezték,
az egyház éppen aktuális értelmezésének és érdekeinek megfelelően.

Silva nem hirdeti a reinkarnációt. Amit pedig "Magasabb Intelligenciának"
nevez, az nem egyfajta dogma, hanem az ő egyéni hipotézise. Mások
"morfogenetikus mezőnek" vagy éppen "asztrálsíknak" nevezik a közvetítő
rendszert. A pozitív szándékú alkalmazáson ezek az elméletek nem
változtatnak.

Az agykontrollra jelentkezők nem mennek át "keleti miszticizmusra illő
beavatási rítusokon", ilyen a TM (Transzcendentális Meditáció) módszerénél
van. Ellenben kitöltenek és aláírnak egy nyilatkozatot, hogy(ha) nem
szenvednek pszichés betegségben.

Gál Péter azt is eldönthetné, hogy szerinte az agykontroll
"isteni ajándék"-e, amit "Jézus szerint tilos pénzért közvetíteni" (mintha a
katolikus egyház nem kapna állami támogatást és adományokat), vagy pedig
démonizmusba hajló keleti miszticizmus. A két érvelés kölcsönösen kizárja
egymást.

Ha valamire az agykontroll koncentrál, az elsősorban nem az üzlet és az
anyagi javak, hanem az (ön)gyógyítás.

Ennek zömében sikeres működése igazolja Jézus kijelentését:
"...(jó) gyümölcséről ismeritek meg a fát".
Miért nem járt utána a szerző olyan eseteknek (agykontrollos kluboknál,
orvosi leletekkel is alátámasztva), amikor a pszichés vagy testi
betegségekből való váratlan és sikeres gyógyulás bekövetkezett?

A tudatosan fenntartott félig éber, "alfa" állapot gyakorlatilag
összeegyeztethetelen agresszív késztetésekkel.

Gondoljunk csak arra, hogy az álombeli agresszió, a rémálom hatására
a stressz miatt általában felébredünk.

Szentágothai János akadémikus véleményével kapcsolatban: Silva nem az agy
működésével és szerkezetével foglalkozott, hanem a megtapasztalható
tudatállapotok hatásaival. Másrészt lehet, hogy Silva-nak nincsenek
neurológiai ismeretei, de ugyanakkor a neurológia sem tudja még
megmagyarázni tudatunk müködésének fontos elemeit. A telepátia és hasonló
jelenségek kisérletileg bizonyíthatóak, az agykontroll tanfolyamon is
megtapasztalhatóak, mégis elméleti-fiziológiai szempontból ma még
megmagyarázhatatlanok. A magyarázat, a természettudományos modellekbe való
beilleszthetőség hiánya viszont logikai értelemben nem cáfolhatja ezeket
a tapasztalatokat.

A "neve elhallgatását kérő, ismert neurológusprofesszor" (egy állítólag
ismert professzor ugyan miért nem vállalja a nyilvánosságot?) szerint az
alfa-tevékenység szerepe a pihenésre korlátozódik (kimondatlanul is a
paraszimpatikus idegrendszer aktivizálódására és az alvás REM fázisára
utalva), minden más vélemény tudománytalan.

Ez a "szakmai szemellenző" viszont ellentmond a különböző, az
idegrendszert, szervműködést befolyásoló jógatechnikák élettani kutatásával
foglalkozó szakemberek megfigyeléseinek, a többször is idézett hipnózis
müködésének és az agykontrollos tapasztalatoknak is.

A cikk részletesen foglalkozik azzal, hogy pszichiáterek kezelik az
agykontroll áldozatait. Miért nem közölt a cikk olyan adatokat, hogy az
agykontrollt végzettek kb. hány százaléka lett "áldozat"?

Miért nem firtatta az "áldozatok" agykontroll előtti esetleges (meglévő,
esetleg tünetmentes) neurotikus vagy pszichotikus problémáit,
kórelőzményeit?

A szerző feszegeti a tágabb értelemben vett hipnózis, akaratátvitel
törvényességének kérdését.

Ha a pozitív állításokkal dolgozó agykontrollt mindenáron ide akarja
besorolni, mint akaratot irányító technikát, ezen az alapon pl. a
lelkipásztori prédikációk törvényességét is meg lehetne kérdőjelezni, és a
vallásos hitükhöz nehézségeik ellenére ragaszkodó, áldozatokat vállaló
embereket is be lehetne úgy állítani, mint "pszichésen manipulált
személyiségeket".

Arról nem is beszélve, hogy a televízió (mozi, számítógép) a leghatékonyabb
audiovizuális akaratbefolyásoló módszerekkel sugall képeket, gondolatokat. A
TV nézés közben tapasztalható tudati állapot közel van a relaxált, "alfa"
állapothoz.

Ráadásul saját belső képeink, életünkkel kapcsolatos feladataink
feldolgozása helyett idegen képeket, erőszakot és sugalmazott fogyasztási,
életvezetési
mintákat (reklám) "programoz" tudatunkba, ami feszültséget, neurózist
rosszabb esetben pszichotikus viselkedési mintákat gerjeszt.

A televízió passzív befogadásra és nem önakaratra, mint az állapot
eléréséhez szükséges feltételre épít, és ezért könnyebben vezet a
kábítószerekhez hasonló függőséghez is.

Úgy gondolom, hogy az agresszió, a neurózis és pszichés, pszichoszomatikus
betegségek tömeges elterjedésében sokkal nagyobb szerepe van a televíziózási
szokásoknak, mint bármilyen pozitív szándékú, mentális képességeket
fejlesztő tanfolyamnak.

A fentieket a szerző manipulatív érvelésére alkalmazva a televízió törvényen
kívül helyezése is könnyen megindokolható.

Ezek után kiváncsian várom, hogy Balavány György legközelebb milyen jelenség
ellen kíván "szent inkvizíciót" kezdeményezni.

Tisztelettel:

Lovass László
Email: 
+ - Harom ujj technika es a fiam. (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok !

Irok valami Ak temat, mert sajnos az utobbi idoben kezd a TIPP-hez hasonlo
lenni a lista. Persze inkabb a VITA-ra valok az elmult hetek vitai.

A fiamat lassacskan tanitjuk az AK-ra.
Csak tanitgatjuk. A harom ujj technikarol nem beszeltunk neki.
Viszont mint minden gyerek a jatek kozben minden szavunkra
figyel es neha eloszedi amit hallott.

A multkor meselte:
"A P. egy olyan ... gyerek, aki mindig felidegesit a hulyesegivel.
Ma is olyat mondott, hogy legszivesebben behuztam volna neki
egyet. De osszetettem a harom ujjam, megnyugodtam es
nem utottem meg."

Nagyon boldog voltam, amikor ezt elmeselte.
Kezd uralkodni sajat erzesein, pedig csak 9 eves mult.

Udv. Tibi
+ - teszt (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Udv, aksok!

Lenne egy kis hozzafuznivalom a teszt ertekelesehez. Pl. az osveny: mi van
akkor, ha valakinek egy huvos, de baratsagos erdo sokkal szimpatikusabb,
mint pl a tisztas vagy a ret?
+ - theta (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Agykontrollosok !
Van arrol tapasztalatotok, hogyan lehet a kezlevitacional egyszerubb modon thet
a allapotba jutni ?
( Hatasosabban szeretnek programozni...)

+ - Re: Teszt megoldas (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

KB-hoz ) lenne egy kerdesem, de ha masoknak is van
otletuk, nagy orommel vennem a valaszokat!

Szoval ez a teszt dolog nagyon-nagyon erdekes. Lehet is benne valami, de
azert kerdeznek egyparat:
  - szerinted a medvevel kapcsolatos attitud hogyan jelkepezi a masik
nemmel valo harmonikus kapcsolatot?! Mondjuk meg kellett volna hívnom
moziba, vagy inkább a malnasba? ;-)
  - hogyan lehet egy faronkot, mint problemat megoldani?
  - hogy is van ez a jobbra-balra ? a bal oldal a multba tekintest es
a jobboldalisagot jelenti? mivelhogy szerintem az ellenkezoje kizart :-)
!

elore is kosz,

Atesz
+ - Re: *** HIX AGYKONTROLL *** #647 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

----------------


>Szemely szerint nekem sem tetszenek Picasso kepei, es en is Freudot
>emlitettem volna a legnagyobb pszichologusok kozott. Nem hiszem, hogy sokra
>mennel Dr. Gipsz Jakab pszichologussal, ha epp ot emlitettem volna...
>Tovabba ha sok szuklatokoru muveletlen magyart megkerdezel, nagy
>valoszinuseggel Petofit fogja emliteni, mint egyik legnagyobb magyar koltot.

Nono :) Valoban, de csak mint jelzo ertekben.... Szerintem azert kaptak ra, mer
t MAGYAR
volt, hazafi. De voltak nala SOKKAL jobb koltok is magyar tajon.
(megjegyzem, szamomra a hazafisag ismeretlen fogalom... Lehet kopkodni.... A vi
lag 
nem nemzetekbol, hanem emberekbol all)
---------------------------

>A Mennyei Profecia (es mas hasonlo konyvek is) kaphato (jan. 8.-an, sajat
>szememmel lattam):
>
>Libri Kft, Konyvpalota
>VII. Budapest, Rakoczi ut 12.
>Telefon: 2674844
>
Koszonom !!
>
>=======================================================
>Felado : [Hungary]
>Temakor: Tegyu:nk valamit! ( 12 sor )
>Idopont: Sun Jan 9 13:57:12 EST 2000 AGYKONTROLL #647
>- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>
>Felhivas minden agykontrollosnak!
>Mar 1-2 hete gondolkodom, hogy irjak-e de felelmem azt diktalja, hogy
>probaljam meg a segitségeteket kerni mindenki fele, ezert kerdezem es
>javaslom is az agyhartyagyulladas jarvany lekuzdeset programozassal.
>Erdekelne mit szoltok hozza, mi a javaslatotok ebben a temaban. En igyekszem
>pozitivan gondolkodni, meditalasaim koze beiktatom azt a gondolatsort, hogy
>egyre kevesebb megbetegedest jelentenek be, hogy nemsokara megszunik a
>jarvany, de hiaba a meditalas, nem tagadom: felek (mint mindenki -
>szerintem). Viszont ha tobben kuzdunk ellene pozitiv gondolkodassal, talan
>tenyleg hamar megszunik ez a betegseg.
>Egyre jobban!
>Ditta
>

No igen... Most jon be a penicilin dolog, amit par levellel fentebb emlitettek.
..

Best regards,
 	Dr.Victor
					mailto:;     ICQ: 3540243
  | | | |   | | | | | |   | | | |
  | | | |   | | | | | |   | | | |
  | | | |   | | | | | |   | | | |  
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
     Dr. V i C T O R
+ - Napi Adoma #15 (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

Ma egy idezetet valasztottam egyik kedvenc konyvembol:

"A kapcsolat elteto eleme a parbeszed. A parbeszednek azonban rengeteg
akadaja van, es sajnos csak igen kevesen gyozik le azokat.
 Sokkal tobbre megyunk, ha kevesebbet beszelunk, es tobbet hallgatunk...
...es ha nem hatarozzuk el elore hogy a masik mirol is beszel...
...vagy hogy a masik mit akar...
...es ha nem arra valaszolunk, amit feltetelezunk, hogy a masik mond...
...es ha nem tetelezzuk fel, hogy tudjuk a masik mirol beszel...
...es ha nem magyarazzuk bele masok szavaba a sajat gondolatainkat...
...de sajnos gyakran meg sem halljuk amit a masik mond."
				Anthony de Mello: A sziv ebredese

Egyre jobban!
		BigGabi

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS