Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX NYELV 207
Copyright (C) HIX
2002-08-29
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 Re: Piko:p, kecso:p, ko:ri (mind)  43 sor     (cikkei)
2 Csakazertis kecsap (mind)  29 sor     (cikkei)
3 pickup (mind)  19 sor     (cikkei)
4 m. "po'r" es a. "poor" (mind)  56 sor     (cikkei)
5 Re[2]: use case (mind)  11 sor     (cikkei)
6 Re: Piko:p, kecso:p, ko:ri (mind)  119 sor     (cikkei)

+ - Re: Piko:p, kecso:p, ko:ri (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

A NYELV 0206-ban írta :
>amelyben az eredetileg zárt "a" hang valamely általam ismeretlen okbol
>"ö"-vé változott. Ilyen a curry [köri], pick-up [piköp] és a ketchup
>[kecsöp].
Először általánosságban. A löncs szó kapcsán írja Nádasdy Ádám a
"Hárompercesek a nyelvről" című kötet 209. lapján: "Vajon miért vett át a
magyar nyelv ö-vel számos olyan angol szót, melyben úgynevezett rövid u
van, amit [...] maguk az angolok [V]-val [ti. alsó nyelvállású,
kerekítetlen, hátul képzett hanggal] ejtenek? A jelenség megértéséhez
vissza kell mennünk körülbelül száz évet, amikor már készültek pontos
fonetikai leírások, sőt akad fonográfhengeres felvétel is. Nos, ezekből
kiderül, hogy az angolok a rövid u-t ekkor még [7]-nak [ti. középső
nyelvállású, kerekítetlen, hátul képzett hanggal] ejtették, azaz [l7nč],
[bl7f], [d7mping]. E szavakat a franciák kölcsönözték a kontinens számára,
s ők [...] a francia nyílt [9]-vel [ti. alsó nyelvállású, kerekített, elöl
képzett hanggal, ennek a képzési konfigurációja nagyon eltér a[7]-étől, az
akusztikuma kevésbé; kicsit olyan a viszony kettejük között, mint az orosz
jeri és a magyar ü között] vették át e szavakat: [l9nč], [bl9f], [d9mping],
és így tovább. Innen a németbe kerültek, onnan a magyarba, már rendes hazai
ö-vel: löncs, blöff, dömping. [Bekezdés.] Magában az angolban közben lassan
megváltozott a rövid u kiejtése, á-szerűbb lettt, de ettől a kontinens
sokáig nem zavartatta magát [...] E hagyomány csak most omlik össze, amikor
az egész fiatal generáció tud valamit angolul, s közvetlenül [...]
kölcsönöz: az angol punk szót pank-nak ejtjük, nem pönk-nek, ahogy
nagyanyáink tették volna."
A konkrét szavak kapcsán először szintén Nádasdyhoz fordulok, az általa
szerkesztett kiejtési szótár adataihoz: a pick-up szóra az originális pikap
kiejtést adja, de megemlíti mellette a magyar piköp változatot
(jelentéskülönbségre nem utal); a curry már egy picit bonyolultabb: UK
kari, US köri, H körri (én egyébként magyarul a köri ejtést használom,
nemrégiben valaki karit mondott, meg sem értettem), tehát itt semmi esetre
sem célszerű lemondanunk az ö-s ejtésről, hiszen a hagyomány és az amerikai
ejtés is ezt a formát támogatja; a ketchup szó a legviccesebb, itt ugyanis
H jelzéssel mindkét alak szerepel: kecsöp, kecsap, originális kijetésnek
csak a kecsöp van feltüntetve, ugyanis a második szótag az angol sztenderd
változataiban svásodás áldozata lesz, tehát a kecsap ejtéssel angolabbak
akarunk lenni az angoloknál. További ilyen szavak gyűjtésébe nem kezdek
bele, csak felvetem, hogy a dzsömper 'bebújós kötött ujjas' : dzsamper
'áramköri elem' valószínűleg ugyanolyan kettős átvétel, mint a piköp :
pikap.


Üdv: Attila
+ - Csakazertis kecsap (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

HIX NYELV #0204, Ma'rtonfi Attila >:
>tipikusabb ejtése a [piköp]. A másik jelentést nem ismeri, én csak ebben a
>jelentésben hallottam még a [pikap] ejtést (bár ezt a jelentés ha kétszer
>hallottam életemben, sokat mondok), ez is utal a kétszeres átvételre,

Szerintem ez a dolog ugyanaz, mint a kecsap és kecsöp esete. Bár itt nincs
jelentésbeli különbség, mégsem hiszem, hogy a kiejtés ebbe belejátszana.


HIX NYELV #0206, :
>A pick-up/pickup vita kapcsán lenne egy kérdésem. Létezik egy pár, a
>magyarban meghonosodott angol szó, amelyben az eredetileg zárt "a" hang
>valamely általam ismeretlen okbol "ö"-vé változott. Ilyen a curry [köri],
>pick-up [piköp] és a ketchup [kecsöp]. 

Várj, a curry nem tartozik ide. Az mindig körri, senki sem mondja karrinak.
Személy szerint a kecsap és pikap kiejtéseket pártolom, nem látom értelmét
ö-vel mondani. A rövid "á" hanghoz sokkal közelebb áll egy magyar "a".

>Bonyolítja a dolgot, hogy kis hazánkban főként az utóbbi kettőt gyakran
>hallani "a"-val, pikap és kecsap formában is.

Talán azért, mert ez a helyes. Van egy szokásom, hogy az amcsi filmeket
eredeti nyelven nézem, no egy ilyenben hallottam tökéletes magyar
kiejtéssel, hogy "kecsap". Azóta nem hiszek a kecsöpben.
A pick-up is ugyanígy "pikap" vagy "pikkap" kellene legyen.
-- 
Udv,
		 Hunter			-[HE 1.15beta8;]-
+ - pickup (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Hali!

Nekem megvan a HFM CD-s változata, és végigkerestem a cikkeket pickup 
témában. Az eredmény:

pick-up: 54 db előfordulás
pickup : 324 db
pick up:  3 db

A keresésben az apróhirdetések is benne vannak, de így legalább jobban 
prezentálja a használt formát. (Mindig találok jó kifogást :)

A használat egyébként annyira nem következetes, hogy volt olyan cikk, 
amelyikben a kötőjeles és egybeírós formát is használták.

Ezzel így nem jutottunk előrébb, de az azért látszik, hogy az egybeírós 
formát sokkal szívesebben és gyakrabban használták a szerzők.

Laja
+ - m. "po'r" es a. "poor" (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Tisztelt Lista! 

A 205-ös számban többen felvetették, hogy a magyar "pór" 'paraszt' 
főnév és az a. "poor" 'szegény' melléknév összefügghetnek. 

A m. "pór" szó biztos adatként először 1380 körül fordul elő 
(bizonytalanként már 1211-ben). Ebben a korban nem volt közvetlen nyelvi 
kapcsolatunk az angollal, így ha angol -> magyar szóátvételt feltételezünk, 
akkor az csak egy közvetítő nyelven (pl. németen, francián) keresztül 
valósulhatott volna meg. Ennek viszont nyoma kellett volna maradjon a 
közvetítő nyelvben, de ilyen nem mutatható ki. Ezen kívül azzal a 
szemantikai problémával is meg kellene birkózni, hogy a 'szegény' -> 
'paraszt' jelentésátvitel nem magától érthetődő, így a jelentésváltozásnak 
vagy az angolban, vagy a magyarban nyoma kellene hogy legyen, de az a. 
"poor" sosem volt 'paraszt' értelemben használatos, a m. "pór"-nak pedig
csak átvitt értelemben, ill. a feudalizmus elmúltával kapott 'szegényember' 
jelentést. Igen nagy gondot jelent, hogy az a. "poor" melléknév, a m. "pór" 
pedig főnév, és erre a melléknév -> főnév irányú szófajváltásra sincs adat: 
az a. "poor" mindig is melléknév maradt, a m. "pór" pedig csak 
összetételekben viselkedik jelzőként (tehát itt is csak a főnév -> melléknév 
irány mutatható ki). 

Az ellenkező irányú átvétel feltételezésénél ugyan a szemantikai és szófaji 
változás természetesebb, de a többi gond hasonló. Az a. "poor" szó "poure"-
nak írva már a XIII. sz.-ban adatolható. Ekkorra ugyan már valószínűleg a 
magyar szókincs része volt a "pór" szó, de ezen túl át is kellett volna 
jutnia Angliába. Minthogy a közvetlen átvétel kizárt, szintén közvetítő 
nyelven keresztül: de ennek nincs nyoma. Ha mondjuk feltesszük a régi bajor-
osztrák "*pour" 'paraszt' szót ilyennek, akkor azzal szembesülünk, hogy a 
német nyelvterületen szókezdő /p/ -> /b/ változás nincs, tehát a köznémet 
"Bauer" és holland "boer" szavak etimológiailag ezzel nem függhetnének 
össze (ami pedig német alapról nézve képtelen állítás). Ellenben vannak 
nyelvjárások (pl. a bajor-osztrák, az alemann), ahol a zöngés zárhangok 
/b, d, g/ ún. mediaként ejtődnek, vi. idegen fül számára zöngétlen hatást 
tesznek: ezzel megvan a német /b/ -> /p/ = [b_0] változás, amely a régi b-o. 
"*pour"-t a "Bauer"-hez kapcsolja, és cáfolja a magyar "pór"-ból való 
eredetét. Elképzelhetnénk egy olyan kapcsolatot, hogy a német adta mind a 
magyar "pór", mind az angol "poor" alapját, de ezzel az a gond, hogy az 
angol nyelv -- a magyartól eltérően -- nem érintkezett "p-ző" német 
nyelvjárásokkal, csak "b-zőkkel", így az angolban a szó várt hangalakja 
"boor" lenne, és ez meg is található a szótárban 'paraszt, bugris; 
faragatlan ember' jelentésben. 

Ezzel szemben az angol "poor" < "poure" levezethető a régi francia "*povre" 
'szegény (mn. és fn.)' szóból, amely a mai nyelvben az etimológiát tükrözve 
"pauvre"-nek íródik, minthogy a latin "pauper" 'szegény' szóból ered. 
Ugyanennek a francia szónak továbbképzett alakjából származik az angol 
"poverty" 'szegénység' < régi fr. "*poverté" > mai fr. "pauvreté". 

A fr. "pauvre" nem lehetett a magyar "pór" eredete, mert egyrészt a 
'szegény' -> 'paraszt' jelentésváltozás továbbra is megmagyarázatlan marad, 
másrészt a magyarba átkerülve hangalakjának "*póver"-nek kellene lennie 
(vö. fr. "poudre" > m. "púder", r. fr. "maistre" > m. "mester"). 

Tehát a magyar "pór" és angol "poor" egymástól független fejlemények, 
melyek hangalakját csak a 'véletlen' alakította hasonlóra.
+ - Re[2]: use case (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Hunter!

hix.nyelv #205, :
> De tenyleg meg fog honosodni a szo [a "use case"] -- legalabbis
> informatikusok koreben biztosan --, ugyanis igy tanitjak az
> egyetemeken. 

En nem szorosan a lista témája, de elárulhatnád, hogy mi a "use 
case" definíciója. Az én időmben ilyet nem tanítottak, és 
valamiféle újabb fogalomnak kell lennie, ha új terminust alkottak 
hozzá.
+ - Re: Piko:p, kecso:p, ko:ri (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Kedves Gyuri! 

hix.nyelv #206, : 

> Létezik egy pár, a magyarban meghonosodott angol szó, amelyben az
> eredetileg zárt "a" hang valamely általam ismeretlen okbol "ö"-vé
> változott. 

A listádhoz magam részéről a "tröszt" (< a. "trust") szót tudom 
hozzátenni, amelyben írásképileg is rögzült ez az ejtés.

A kérdéses hang nem létezik a magyarban, tehát helyettesíteni kell 
valamilyen hanggal. Ez a helyettesítés azonban időben különböző is 
lehet. Ma valóban a (továbbiakban /A/-val jelölt) "kontinentális 
rövid á"-val adjuk vissza, de volt egy időszak, amelyben az /ö/-s 
ejtés volt uralkodó. Ennek illusztrálására idézném Molnár Ferenc 
"Egy, kettő, három" c. 1929-ben kiadott vígjátékát: "Itt van az öt 
autógyárunk, életkérdés, hogy bekapcsolódjunk az ő _trustjükbe_". A 
toldalék hangrendje jelzi az /ö/-s ejtést, a kiadás időpontja pedig 
utal a kérdéses korra.

Az angol fonetikai leírásaim a kérdéses hangot rövid, _központi[*]_, 
_a félig nyíltnál alsóbb_ nyelvállású, szűk ejtésű, enyhén ajakréses 
magánhangzóként írják le (a továbbiakban /&/-val jelölöm). Ennek 
megfelelően az amerikai Webster fémjelezte hagyomány nem is 
különbözteti meg a fonetikailag az "about" szó "a"-val jelölt svá-
hangjától, ill. a "flirt" szó "i(r)"-rel visszaadott hangjától, 
csupán a hanghosszúság tekintetében. Ez utóbbi kér hangot azonban 
máig /ö/-vel adjuk vissza. Tehát fonetikalag a magyar nyelvet 
illetően nem indokolatlan az /ö/-s ejtés.

Azonban, vélem, ebben nem kis szerepet játszhatott más nyelvek 
szerepe. Mivel akkoriban az angol számunkra még periférikus volt, 
szavait automatikusan más, a magyar számára "primér idegen 
nyelvnek"[**] számító nyelv hangrendjéhez igazíthattuk. Itt 
elsősorban a franciát gyanúsítanám meg. Itt ui. nem volt kézenfekvő 
az angol /&/ hang /A/-val helyettesítése, mert ez utóbbi létezik a 
franciában, és érezhetően más hang. Ezért a franciában nyílt /Ö/-nek 
ejthették, mint a "boeuf" szó magánhanzóját. Erre az állapotnak a 
maradványa lehet az, hogy a webes Harper-Collins szótár szerint a 
"trust" szót franciául még mindig így kell ejteni. De szóba jöhet a 
német is, mivel pl. a "Curry" szónak ott is van /kÖri/ ejtése.

Ilyen "franciás" problémával mi is szembesülünk pl. a román esetén. 
Itt a "Bälcescu" név itt "ä"-val (valójában U+0103 karakter, azaz "a" 
betű brevis [kis félkör] ékezettel) jelölt hangjának fonetikai 
átírása ugyanaz, mint az angol /&/-é, mégis /ö/-vel ejtjük, mivel az 
/A/ (ill. magyarosan /a/) már egy másik román hangot jelöl. 

Az angol nyelv rohamos térhódításával párhuzamosan a 
hanghelyettesítés gyakorlata megváltozott (Baktay Ervin már 1938-ban 
"csípőslevű _karri_ (curry)"-ról ír az "Indiai éveim"-ben. Igazából 
én ezt a változást nemigen tudom indokolni mással csak azzal, hogy az 
angol nyelvvel való szorosabb kapcsolatnál kerül felszínre a 
"kontinentális /A/" (ill. /a/) hiánya a nyelvben, és az angol /&/ 
hang alkalmas volt arra, hogy ezt az űrt betöltse. Ezt lehetővé teszi 
az, hogy a kérdéses hang egyenlő távolságra van a nyílt /Ö/-től, /A/-
tól ill. /a/-tól. Ez az kétarcúság látható román jövevényszavainkon 
is, mivel a művelt ejtésbeli "ä" = /ö/ hang helyett itt /a/ 
jelentkezik, pl. "málé" < r. "mälai", "pakulár" < r. "päcurar" (vi. 
itt az angollal ellentétes folyamat zajlott le: a régi /a/-s ejtést 
váltotta fel az új /ö/).

Egyébként az /ö/-s ejtés mellett is van egy harmadik (korábbi) rétege 
az angol jövevényszavainak. Ezek esetén betűejtés figyelhető meg, 
ilyen pl. az először 1790-ben leírt "klub" < a. "club" (nem /klöb/ v. 
/klab/), "turf" 'lóverseny(pálya)' (1854) < a. "turf" (csak 
alkalmilag /törf/-nek ejtve), "bungaló" (1927 előtt) < a. "bungalow", 
"bunker" (1912) < a. "bunker". Ezek közül egyesek (pl. a "bunker") a 
hasonló gondokkal küszködő németen keresztül került hozzánk.

A "pick-up" /piköp/ 'hangszedő' ~ "pickup" /pikap/ 'kisteherautó' 
páron világosan látszik, hogy itt kétszeres átvételről van szó: a két 
korban eltérő fonetikai realizációval. Ez a jelenség nem ismeretlen 
korábbról sem, pl. gr.-l. "chorus" > m. "(ének)kar" ~ "kórus". Az új 
stílusú ejtéssel párhuzamosan a nem teljesen köznyelvesült szavak 
esetén megfigyelhető a kettős ejtés (a te példáid szerint "ketchup": 
/kecsöp/ ~ /kecsap/, "curry": /kör(r)i/ ~ /kar(r)i/), de ilyen van 
más szavak esetén is, pl. "spray": /szpré/ ~ /spré/. Szerintem most 
még a változatok közül mindenki szabadon választhat (én pl. /kecsap/-
ot [magyaros "a"-val!], /köri/-t ejtek), a nyelvhasználat csak később 
fog dönteni (ha egyáltalán).

A "curry" és a "ketchup" ("catsup") esetén egyébként etimológiailag 
az /A/-s (/a/-s) változatok az indokoltabbak, mivel itt maga az angol 
/&/ is hanghelyettesítés esetménye: a forrásnyelvekben /A/ volt: a. 
"curry (powder/dish)" < tamil "kaRi" ("R": retroflex r-rel), a. 
"ketchup" < maláj "kecap, kicap" /kecsap, kicsap/ < kantoni /kícsap/ 
~ mandarin "qié zhi~" /tyhiecsi/ 'padlizsánmártás'. (Erdekesség, hogy 
az a. "to curry" 'cserez; csutakol' ige nem függ össze a "curry" 
fűszerrel/étellel, hanem a régi fr. "correier" '(bőrt, lovat) 
előkészít' szón keresztül a vulgáris l. "corrédáre" '(vmi eszközzel) 
előkészít' igekötős igére. Ez utóbbi alaptagja, a "rédáre" 
'el(ő)készít' ige egyébként annak a germán szónak az átvétele, 
melynek mai folytatója az a. "ready", a n. "[be]reit", h. "[be]reid" 
~ "[ge]reed" 'kész').

------
[*] A kérdéses angol hang fonetikai jelölésére használt fordított "v" 
(U+028C, SAMPA [V]) tehát tulajdonképpen nem felel meg a hang 
minőségének, mert azt sugallja, mintha az _hátsó_ nyelvállású (azaz 
"mély") és _félig nyílt_ lenne. Ezzel szemben valójában ez 
centralizált [a], vagyis a [ä]-ként (umlautos nyomtatott "a", U+00E4, 
SAMPA [a_']), vagy inkább fordított nyomtatott "a"-ként (U+0250, 
SAMPA [6]) kellene jelölni. 

[**] Az emberek tudatában élő, általam jobb híján most "primérnek" 
említett idegen nyelv befolyásoló hatása nem elhanyagolható. Erre egy 
tipikus példával találkoztam a napokban: egy angolul nem tudó 
általános iskolai némettanár a "Mach3" borotva nevét /macs/-nak 
ejtette, jóllehet az a hangsebesség magyarul /mah/-nak, angolul 
[mA:k]-nak (magyarosan /mák/) ejtendő mértékegységéről, így 
végsősoron Ernst Mach osztrák fizikus-filozófusról kapta a nevét. 
Tehát a mai angol túlsúly hatására még a németes műveltségűek is 
hajlamosak a fel nem ismert német szavakat angolul értelmezni. Ide 
tartozik, hogy a listán a magyar "pór"-ról többen asszociáltak az 
angol "poor" 'szegény' szóra, de pl. a szintén kézenfekvő n. "Bauer" 
'paraszt', n.-fr. "Porree" 'póréhagyma', fr. "pauvre" 'szegény', l. 
"parvus" 'kicsi' szavakra senki.

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS