Témakör: Yoroshiku onegaiitashimasu
AZSIA
AZSIA 587 1999-08-31 Yoroshiku onegaiitashimasuaoao@...erlink.or.jp