Témakör: Re[2]: fonetikus atirat
NYELV
NYELV 437 2003-05-30 Re[5]: fonetikus atiratRacsko' Tama's
NYELV 436 2003-05-29 Re[4]: fonetikus atiratHunter
NYELV 436 2003-05-29 Re[4]: fonetikus atiratMa'rtonfi Attila
NYELV 435 2003-05-28 Re[5]: fonetikus atiratRacsko' Tama's
NYELV 435 2003-05-28 Re[3]: fonetikus atiratRacsko' Tama's
NYELV 434 2003-05-27 Re[4]: fonetikus atiratHunter
NYELV 434 2003-05-27 Re[2]: fonetikus atiratHunter
NYELV 433 2003-05-26 Re[3]: fonetikus atiratRacsko' Tama's
NYELV 433 2003-05-26 Re[2]: fonetikus atiratRacsko' Tama's
NYELV 433 2003-05-26 Re: fonetikus atiratRatonyi Gabor Tamas
NYELV 432 2003-05-25 Re[2]: fonetikus atiratMa'rtonfi Attila
NYELV 432 2003-05-25 Re: fonetikus atiratHollosi "HIX" Jozsi, Internetist
NYELV 431 2003-05-24 Re: fonetikus atiratRacsko' Tama's
NYELV 431 2003-05-24 Re: fonetikus atiratMa'rtonfi Attila
NYELV 430 2003-05-23 fonetikus atiratRatonyi Gabor Tamas