Tmakr: 1999.Mjus 9. Anyk napja
OTTHON
OTTHON 1544 1999-05-08 1999.Mjus 9. Anyk napjazero@...x.ch