u1acruz@...l.flashmail.com
GURU
GURU 2266 2001-04-26 guru, you are on your way to an awesome vacation...