dog2@...n.gyaloglo.hu
BUDAPEST
BUDAPEST 393 1999-08-23 Segitsetek!