h5545hun@...a.hu
DOSZ
DOSZ 169 1997-01-17 Thu, 16 Jan 1997 08:55:16 GMT+100