zak@...v04.tii.matav.hu
JATEK
JATEK 18 1996-04-12 me'g DUKE, es mas