abray@....net.au
AZSIA
AZSIA 186 1998-05-23 Hirominak
AZSIA 181 1998-05-18 To:Hiromi
AZSIA 178 1998-05-15 To Kiliti Hiromi
AZSIA 178 1998-05-15 Re:Tibet
AZSIA 155 1998-04-21 kerdes a kinai levelezokhoz
AZSIA 133 1998-03-24 lemaradas
AZSIA 129 1998-03-18 azsia-ausztraliaban 2.
AZSIA 125 1998-03-13 azsia-ausztraliaban
AZSIA 123 1998-03-11 malaya 4.
AZSIA 122 1998-03-11 malaya 3.
AZSIA 121 1998-03-09 malaya 2
AZSIA 121 1998-03-09 malaya l.