klim@...lero.hu
NYELV
NYELV 910 2005-05-08 re: Re: re: ennyi
NYELV 909 2005-05-07 re: Haztartasi gep nemetul?
NYELV 904 2005-05-02 re: szotarazas
NYELV 710 2004-06-24 re: domherren
NYELV 621 2004-02-11 re: nsz
NYELV 621 2004-02-11 re: Re: Anyagnevek